Att lägga till företagsinställningar för din butik

Innan du börjar konfigurera din Shopify-butik måste du skapa ett Shopify-konto och lägga till viktig affärsinformation för din butik. Du behöver inte inkludera alla detaljer från början, men var noga med att lägga till följande saker:

 • Butiksnamn
 • Juridiskt företagsnamn och adress
 • Butikstidszon
 • Standardvaluta för din butik
 • Standardviktenhet
 • Lösenord för att skydda din webbutik

Skapa ditt Shopify-konto

Skapa ett konto för Shopify för att börja konfigurera din butik. Du måste ange en giltig e-postadress, ett lösenord och namnet på din butik.

Det butiksnamn du väljer blir din huvuddomän, känd som din myshopify-domän, som ser ut så här your-store-name.myshopify.com. Du använder detta för att logga in i din butik från och med nu.

Du kan inte ändra din myshopify-domän men du kan när som helst ändra namnet på din butik, som den visas på varje sida på din webbplats. Du kan även köpa en anpassad domän och inte heller den behöver matcha din myshopify-domän.

Ange eller ändra namn på din online-butik

Namnet på din webbutik är det namn som visas på varje sida på din webbplats.

Obs! Om du ändrar ditt butiksnamn ändras inte din myshopify-domän. Du kan inte ändra din myshopify-domän som du använder för att logga in i din butik och identifiera ditt konto när du kontaktar Shopify-support.

Steg:

 1. Klicka på Allmänt.

 2. I avsnittet Butiksdetaljer anger du namnet på din butik i testfältet Butiksnamn.

 3. Klicka på Spara.

Ange eller ändra ditt juridiska företagsnamn och -adress

Ditt juridiska företagsnamn och -adress kommer visas på din faktura. Om rätt adress anges i din Shopify-faktura kan du eventuellt deklarera Shopify som en affärsutgift.

Steg:

 1. Klicka på Allmänt.

 2. Uppdatera alla relevanta redigerbara textfält i avsnittet Butiksadress.

 3. Klicka på Spara.

Obs! Du måste inaktivera Shopify Payments innan du kan ändra land i din Shopify-admin.

Ange eller ändra din butikstidszon

Steg:

 1. Klicka på Allmänt.

 2. I avsnittet Standard och format använder du rullgardinsmenyn under Tidszon för att välja en ny tidszon.

 3. Klicka på Spara.

Ställ in en butiksvaluta

På sidan Allmänna inställningar i din Shopify-admin kan du välja den valuta din butik använder (till exempel USD, EUR, CAD, AUD, JPY).

Om du använder Shopify Payments som din kreditkortsbetalnings-gateway måste du ändra din valuta genom att redigera bankkontot och valutainställningarna som används av Shopify Payments.

Steg:

 1. Klicka på Allmänt.

 2. I avsnittet Standarder och format använder du rullgardinsmenyn under Valuta för att välja en ny valutaenhet.

Tips! Du kan ändra hur monetära belopp visas genom att klicka på Ändra formatering.

 1. Klicka på Spara.

Visa flera valutor

Med Shopify kan du anpassa teman för att visa flera valutor i din webbutik endast för visningssyfte. Dina kunder kan bara betala i den valuta du ställt in på sidan Allmänna inställningar under avsnittet Standarder och format.

För mer information om hur du använder teman för att visa flera valutor i din webbutik, se Stöd flera valutor i ditt tema.

Om du vill att dina kunder ska kunna betala i olika valutor måste du öppna en andra butik. Kontakta vårt supportteam för mer information.

Ange eller ändra butikens standardsviktsenhet

Du kan välja mellan följande standardsviktsenheter

 • Pund (lb) - Brittiska måttenheter
 • Uns (oz) - Brittiska måttenheter
 • Kilogram (kg) – Metriska måttenheter
 • Gram (g) - Metriska måttenheter.

Välj den vikt som passar bäst för din verksamhet. Detta är bara standardvärdet, det kan senare redigeras per produkt.

Obs! Innan du väljer din standardsviktsenhet bör du välja ditt Enhetssystem från samma sida.

Steg:

 1. Klicka på Allmänt.

 2. I avsnittet Standarder och format använder du rullgardinsmenyn Standardsviktsenhet för att välja önskad vikt.

 3. Klicka på Spara.

Ange eller uppdatera metadata för din hemsida

Metadata, såsom en sidrubrik och metabeskrivning, visas i sökmotorresultat. Det påverkar inte dina chanser att bli listad av en sökmotor, men en bra metabeskrivning kan öka sannolikheten för att besökarna klickar sig fram till din butik. Det är ett bra sätt att locka till sig mer trafik.

Titel- och metabeskrivning måste vara unik för varje sida och måste beskriva innehållet på sidan. För varje produkt, sida eller blogg i din Shopify-admin hittar du ett sökmotoravsnitt där du kan lägga in den information som du vill ska visas på sökmotorns resultatsidor.

Du kan se en förhandsgranskning av hur din sida visas som ett sökresultat på en resultatsida för Google.

Titeln är Black and White Bracelet Pack - no shipping. Det finns en gräns på 70 tecken för rubriker.

Inte alla sökmotorer kommer trunkera efter det att teckengränsen nåtts, men de flesta kommer trunkera på ett ord, snarare än i mitten av ett ord, för att förbättra läsbarheten.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbutik > Inställningar.

 2. I avsnittet Titel och metabeskrivning anger du metadata för din hemsida under Hemsidans titel och Hemsidans metabeskrivning.

Obs! Sökmotorerna kommer bara lista ca 140 tecken av din metabeskrivning under din rubriktagg, så håll den kort.

 1. Klicka på Spara.

Vanliga frågor

 • Vad händer när jag lämnar rubriktaggen tom?

Ditt tema kommer antingen använda ditt butiksnamn följt av rubriken för innehållet, eller rubriken för innehållet följt av ditt butiksnamn. Om det här är det du vill använda så behöver du inte redigera rubriktaggen alls.

 • Var är rubriktaggen i mitt Shopify-tema? Kan jag inte redigera mina HTML-sidor direkt för detta?

Rubriktaggen visas bara i en fil i ditt Shopify-tema: theme.liquid. theme.liquid-filen används på alla sidor på din webbplats. Den flytande taggen som matar ut titeltaggen i din theme.liquid-fil är {{ page_title }}.

Din webbplats är inte baserad på statiska HTML-sidor som du kan redigera bit för bit. Innehållet matas ut dynamiskt av en relevant mall.

 • Min medarbetare vill redigera mina webbsidor direkt istället för i min theme.liquid-fil. Hur får jag FTP-åtkomst till min webbplats för att redigera HTML på varje sida?

Det finns ingen FTP-åtkomst till dina webbsidor. Koden för din rubriktagg finns i din theme.liquid-fil. Koden finns inuti huvudelementet i theme.liquid. För mer information om Liquid, se vår SEO-guide för temadesigners.

 • Jag redigerade min rubriktagg. Varför kan jag inte se min ändring när jag besöker Google?

Det kan hända att du måste vänta ett par veckor för att dina ändringar ska visas i sökmotorresultaten. Det kan ta lite tid för sökmotorer att genomsöka och indexera om ditt innehåll.

Formatera dina order-ID:n

Som standard tilldelas ditt första beställnings-ID formatet #1001. Efterföljande ordrar ökar med 1 för varje ny order.

Du kan inte ändra det nummer som dina beställningar börjar på (1001), men för att anpassa formatet på dina beställnings-ID kan du lägga till eller redigera ett prefix eller suffix för ett beställnings-ID.

Lägg till eller ändra ett beställnings-ID-prefix

Steg:

 1. Klicka på Allmänt.

 2. Redigera fältet Prefix i avsnittet Standarder och format.

Du kan ta bort # eller ersätta det med vilka tecken som helst: A-Z, 0-9 eller symboler. Du kan ersätta det med flera tecken om du vill det.

 1. Klicka på Spara.

Lägg till eller ändra suffix för ett beställnings-ID

Steg:

 1. Klicka på Allmänt.

 2. Redigera fältet Suffix i avsnittet Standarder och format.

Ange en teckenkombination: A-Z, 0-9 eller symboler.

 1. Klicka på Spara.

Nästa steg

När din företagsinformation har upprättats är det dags att börja skapa din butik.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis