Prissättning i lokala valutor

När du säljer till marknader kan dina kunder se priser i din butik, betala för sina beställningar i kassan och få återbetalningar i sin lokala valuta. Som standard konverteras priserna automatiskt med hjälp av den aktuella marknadskursen, men du kan ställa in valutakurser manuellt.

Du kan anpassa din lokala prissättning för varje marknad genom att avrunda priser.Du kan även kontrollera priserna på olika marknader med hjälp av procentuella prisjusteringar och genom att ställa in produktpriserna efter land eller region.

Om du säljer i lokala valutor måste du ha en landsväljare så att kunderna kan välja sitt lokala land eller sin region och din butik visar deras lokala valuta.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis