Formatera hur valuta visas för dina kunder

Du kan ändra hur valutorna visas i din butik för att göra det enklare för dina kunder att läsa beloppen.

Typer av valutaformatering

Granska följande valutaformat som används i olika delar av butiken.

De fyra olika valutaformat som används i din butik
Namn Används i
HTML med valuta Webbshop
HTML utan valuta Webbshop
E-post med valuta Aviseringar och mallar för Shopify Order Printer
E-post utan valuta Aviseringar och mallar för Shopify Order Printer

Alternativ för valutaformatering

Du kan visa valutabelopp på olika sätt.

formateringsalternativ för valutabelopp
Pengaformat Avrundat Exempel
{{ amount }} 1 134,65
{{ amount_no_decimals }} 1 135
{{ amount_with_comma_separator }} 1 134,65
{{ amount_no_decimals_with_comma_separator }} 1 135
{{ amount_with_apostrophe_separator }} 1 134,65
{{ amount_no_decimals_with_space_separator }} 1 135
{{ amount_with_space_separator }} 1 134,65
{{ amount_with_period_and_space_separator }} 1 134,65

När du använder formateringsalternativet amount_no_decimals bestäms tusentalsavgränsaren (används för gruppering av siffror) från den internationella standard som används för valutakoden.

Om decimalen är 50 eller högre avrundas valutaformaten uppåt. Om decimalen är lägre än 50 avrundas valutaformaten nedåt.

Ändra din valutaformatering

Aktivera valutakoder i dina temainställningar

Med teman som Shopify har skapat kan du visa eller dölja valutakoden tillsammans med priserna i din webbshop.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Webbshop > Teman.
  2. Klicka på Anpassa bredvid det tema som du vill ändra.
  3. Klicka på Temafärllningar.
  4. Klicka på Valutaformat.
  5. I avsnittet Valutakoder väljer du eller avmarkerar Visa valutakoder.
  6. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis