Ange produktpriser efter land

Förutom att ställa in avrundningsregler för dina produktpriser och fraktkostnader och ställa in prisjusteringar kan du även styra din lokala prissättning genom att ställa in separata produktpriser för länder och regioner.

Genom att ställa in fasta produktpriser kan du ange priset för en produkt i ett land eller en region. Om du har ett stort antal produkter som du vill ställa in fasta produktpriser för kan du importera priser med hjälp av en CSV-fil. Om du använder en tredjepartsapp eller integration, kan du ange produktpriser för ett land eller en region med hjälp av Shopify API.

Du kan se en analys av hur respektive produktpris beräknas för varje marknad.

Konverteringsavgifter

Valutakonverteringsavgifter tillämpas på alla ordrar med lokala valutor och läggs automatiskt till det konverterade priset. Om du ställer in fasta priser för en marknad så måste du inkludera valutakonverteringsavgifterna i dina fasta priser.

Ange fasta produktpriser för en marknad

Du kan ställa in enskilda produktpriser för varje aktiv marknad på sidan Marknader i din Shopify-administratör. Du kan ställa in fasta priser för några av eller alla dina produkter och varianter. För marknader med flera länder kan du endast ställa in fasta priser med hjälp av marknadens basvaluta. De fasta priser som du ställer in åsidosätter automatiskt de konverterade internationella priserna för varje marknad som du har aktiverat.

Om du vill skapa fasta reapriser för produkter på dina internationella marknader kan du göra det genom att importera priser med hjälp av en CSV-fil. Reapriser kan inte skapas i Shopify-admin.

För att ställa in ett fast pris anger du det internationella priset i basvalutan för varje marknad. Till exempel är Gabriels huvudmarknad USA i amerikanska dollar. Han har en marknad med ett enda land som innehåller Kanada med basvalutan kanadensiska dollar och en marknad med flera länder som innehåller Australien och Nya Zeeland med basvalutan australiensiska dollar. Gabriel anger fast prissättning för varje marknad enligt följande:

 • På den marknad där Kanade ingår anger man priset man vill visa för kunder i Kanada. Till exempel, för en produkt som han vill visa till ett pris för 5 CAD anger man 5.00.
 • På den marknad som innehåller Australien anger han det pris som han vill visa för kunder i Australien. Till exempel, för en produkt som han vill visa till ett pris på 6 AUD anger han 6.00.

Eftersom fasta priser inte kan anges för flera länder på samma marknad ser Gabriels kunder på Nya Zeeland priser som konverteras från baspriset i australiska dollar till nyzeeländska dollar. Till exempel ser en kund på Nya Zeeland en produkt med ett fast pris på 6 AUD som cirka 6,25 NZD.

Om Gabriel senare beslutar att han vill ange fasta priser för Nya Zeeland i nyzeeländska dollar kan han skapa en ny marknad för Nya Zeeland.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad som du vill visa priser för.
 3. Klicka på Produkter och prissättning.
 4. Klicka på sök- och filterikonen och ange sedan namnet på den produkt du vill ange ett fast pris för i sökfältet.
 5. Klicka på priset intill en produkt som du vill redigera och ange sedan det nya fasta priset. Om produkten har flera varianter klickar du på Visa priser och anger sedan fasta priser för varje variant.
 6. Klicka på Spara.

Om du inte längre vill använda ett fast pris klickar du på priset intill produkten och klickar på Återställ. Priset återställs till tidigare automatiskt konverterade pris.

Ange fasta produktpriser med hjälp av CSV-filer

Om du har ett stort antal produkter som du vill ställa in fasta priser för kan du importera priser med en CSV-fil.

Om du vill lägga till produktprissättning så exporterar du först en CSV-fil för de produkter som du vill prissätta efter marknad. CSV-exportfilen innehåller ytterligare kolumner för produktpriser och ordinarie priser för varje aktiv marknad som du har, med namnet på varje marknad. Du kan ändra CSV-filen för att lägga till dina priser och sedan importera CSV-filen till din butik.

Se Använd CSV-filer för mer information.

Steg 1: Exportera produkter med en CSV-fil

I din Shopify-administratör kan du exportera en CSV-fil som innehåller kolumner för priser och ordinarie priser för varje marknad som du har aktiverat.

Om du endast vill exportera några av dina produkter kan du filtrera din produktlista för att visa och välja specifika produkter för export.

Se Exportera produkter för mer detaljerade instruktioner.

Steg 2: Ändra CSV-filen

Du kan ändra den produkt-CSV-fil som du exporterade från din Shopify-administratör för att lägga till priser för marknader. Om du vill ta bort ett befintligt produktpris för en marknad, tar du bort värdet från kolumnen och importerar sedan CSV-filen. Om du tar bort en hel kolumn för en aktiv marknad förblir det befintliga priset detsamma.

Ladda upp dina produktpriser exakt som du vill att de ska visas för varje marknad.

Om du använder dynamisk prissättning som inkluderar skatt för att inkludera eller exkludera skatter baserat på kundens plats, ska du se till att granska länder eller regioner som inkluderar skatter i sina priser som standard. Om du är skattskyldig när du säljer till dessa länder eller regioner, laddar du upp dina produktpriser så att de inkluderar den lokala skattesatsen.

Kolumnrubrikerna i CSV-filen ska matcha namnet på var och en av dina marknader. Om du till exempel har en marknad som kallas Nordamerika ska kolumnrubriken för att importera priser för den marknaden vara Pris/Nordamerika.

Du kan inte importera olika fasta priser för flera länder eller regioner inom samma marknad. Om du behöver göra detta bör varje land eller region skapas som sin egen marknad.

Du ställer in produktpriser i den basvaluta som har valts för varje marknad. Om en marknad har flera länder eller regioner så konverteras dina fasta priser till varje lokal valuta med hjälp av den aktiva valutakursen. Om du vill sälja till flera länder eller regioner på en marknad men i en gemensam valuta, så kan du inaktivera lokala valutor för den marknaden.

Steg 3: Importera produkter med en CSV-fil

När du har ändrat din produkt-CSV-fil för att lägga till och rensa produktpriser, kan du importera filen till din Shopify-administratör. Din produkt-CSV-fil behöver inte innehålla komplett produktinformation men som ett minimum måste den innehålla kolumnerna Namn, Rubrik, Variantalternativ, samt de kolumner för marknadspris som du vill importera.

Se Importera produkter med en CSV-fil för mer detaljerade instruktioner.

Steg 4: Visa din internationella prissättning

Du kan visa priser för var och en av dina marknader i deras basvaluta i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Gå till du Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den marknad som du vill visa priser för.
 3. Klicka på Produkter och prissättning.
 4. Priser visas i basvalutan för den marknaden. Om du har produkter med flera varianter så klickar du på produktnamnet för att visa priset för varje variant.

För att förhandsgranska priser för flera länder eller regioner på samma marknad måste du ha en landsväljare som stöds, till exempel Geolocation-appen och förhandsgranska priserna i ditt skyltfönster.

Ange fasta produktpriser med hjälp av Shopify API

Om du använder en tredjepartsapp eller integration, kan du ange produktpriser för ett land eller en region med hjälp av Prislistans API.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis