Att importera produkter med en CSV-fil

Importera produkter är användbart om du bytt till Shopify från en annan plattform eller om du vill göra många ändringar på dina produkter eller ditt lager.

Vid importen konverterar Shopify data från CSV-filen till produkter.

Läs följande ämnen innan du börjar:

Importera produkter från en annan butik

Om du har en CSV-fil som exporterats från en annan butik eller som kom från en annan källa, kontrollera att den matchar CSV-filformatet. Om formatet inte matchar eller om det saknas några headers, genomförs inte importen.

Din produkt-CSV får inte överstiga 15 MB. Om du får ett felmeddelande när du försöker ladda upp en ny CSV-fil kontrollerar du att den inte överskrider gränsen för filstorlek.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Importera.

 3. Klicka på Välj fil i Import-produkterna genom CSV-filfönstret.

 4. Leta reda på din CSV-fil och klicka sedan på Öppna.

 5. Klicka på Ladda upp fil.

När din CSV-fil laddas upp får du ett bekräftelsemejl från Shopify till det e-postkonto som du använde för att konfigurera din Shopify butik. Läs några lösningar på vanliga problem.

Att importera produkter med en CSV-fil

Om du vill göra ändringar i dina produkter med en CSV-fil, måste du exportera dina produkter först. Du kan göra ändringar i din CSV-fil i ett kalkylprogram såsom Google Sheets och sedan importera din uppdaterade CSV till Shopify-admin.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Alla produkter från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Importera.

 3. Klicka på Välj fil i dialogrutan Importera produkter genom CSV-fil.

 4. Leta reda på din CSV-fil och klicka sedan på Öppna.

 5. Klicka på kryssrutan Byt ut alla aktuella produkter som har samma namn. Detta åsidosätter alla uppgifter som finns på Shopify. Produktdata förblir oförändrade för kolumner som inte finns i CSV-filen. Anta till exempel att det finns en CSV-fil som listar ett red-socks-produktnamn och att produktnamnet redan finns i din Shopify-butik. CSV-filen innehåller alla fält för produkten men saknar kolumnen Price. När du har laddat upp den här CSV-filen till din butik kommer alla värden för red-socks att ersättas av värdena i CSV-filen men fältet Price kommer att förbli oförändrat.

 6. Klicka på Ladda upp fil.

När din CSV-fil har laddats upp får du ett bekräftelsemejl från Shopify till det e-postkonto som använts för att konfigurera din Shopify butik. Läs några lösningar på vanliga problem.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis