Att importera produkter med en CSV-fil

Att importera produkter till din Shopify-butik med hjälp av en kommaseparerad värdefil (CSV) är användbart när du byter till Shopify från en annan plattform eller när du vill göra många ändringar i dina produkter eller lager.

När du importerar produkter konverteras datan från CSV-filen till produkter och du kan välja om du vill publicera dina nya produkter på alla försäljningskanaler eller endast i din webbshop.

Innan du börjar

Se till att du har läst följande ämnen innan du importerar produkter med en CSV-fil:

Testa import med hjälp av en utvecklingsbutik

Om du är en Shopify partner och du utför en omfattande import för en handlare, se till att du testar en liten delmängd av ändringarna först med hjälp av en utvecklingsbutik innan du utför det faktiska importjobbet.

Att tänka på för att skriva över dina produktdetaljer med hjälp av en importerad CSV-fil

När du importerar en CSV-fil kan du välja alternativet Skriv över produkter med matchande namn. Om du väljer det här alternativet skriver värdena i CSV-filen över värdena i de matchande kolumnerna i den befintliga produktlistan när namnet i den importerade CSV-filen matchar ett befintligt namn i din produktlista. Om alternativet skriv över inte markeras kommer de produkter som matchar ett befintligt namn att ignoreras vid CSV-import.

 • Om en icke-obligatorisk kolumn i den importerade CSV-filen är tom, skrivs det matchande värdet i produktlistan över som tomt.

  • Till exempel, om Vendor-värdet i din befintliga produktlista är John's Apparel, men kolumnen Vendor är tom i den CSV-fil som du importerar, skrivs John's Apparel över som tom.
 • Om en icke-obligatorisk kolumn inte inkluderas i den importerade CSV-filen, men ingår i den befintliga produktlistan förblir värdet i produktlistan detsamma.

  • Om kolumnen Variant Image exempelvis ingår i den befintliga produktlistan, men den kolumnen inte ingår i den importerade CSV-filen, så förblir värdet i produktlistan detsamma.
 • Om en icke-obligatorisk kolumn ingår i den importerade CSV-filen och den är beroende av andra kolumndata som inte ingår i filen, tas befintliga data bort eller raderas.

  • Om till exempel kolumnen Variantlagerhållningsenhet ingår i den importerade CSV-filen, men inte kolumnerna Alternativ1 Värde och Alternativ1 Namn, raderas produktvariantalternativet.

Importera produkter från en annan butik

Om du har en CSV-fil som exporterats från en annan butik eller som kom från en annan källa ska du kontrollera att den matchar CSV-filformatet. Importen genomförs inte om formatet inte matchar eller om det saknas några rubriker.

Din produkt-CSV får inte överstiga 15 MB. Om du får ett felmeddelande när du försöker ladda upp en ny CSV-fil så kontrollerar du att den inte överskrider storleksgränsen.

Steg:

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på Importera.

 3. Klicka på Lägg till fil och välj sedan den CSV-fil som du vill importera.

 4. Valfritt: Om du vill publicera nya produkter endast i din webbshop istället för på alla dina försäljningskanaler avmarkerar du Publicera nya produkter på alla försäljningskanaler.

 5. Valfritt: Om du vill ändra URL:er genom att skriva över värdena för de befintliga användarnamnen väljer du Skriv över produkter med matchande användarnamn. Befintliga värden kommer att ersättas för alla kolumner i CSV-filen.

 6. Klicka på Ladda upp och fortsätt.

 7. Granska detaljerna om importen och klicka sedan på Importera produkter.

När din CSV-fil har laddats upp så får du en e-postbekräftelse från Shopify till det e-postkonto som användes för att konfigurera din Shopify store. Läs några lösningar på vanliga problem.

Importera produkter med hjälp av en CSV-fil

Om du vill göra ändringar i dina produkter med hjälp av en CSV-fil måste du exportera dina produkter först. Du kan göra ändringar i din CSV-fil i ett kalkylarksprogram såsom Google Sheets och sedan importera din uppdaterade CSV till Shopify-administratören.

Steg

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Klicka på Importera.

 3. Klicka på Lägg till fil och välj sedan den CSV-fil som du vill importera.

 4. Valfritt: Om du vill publicera nya produkter endast i din webbshop istället för på alla dina försäljningskanaler avmarkerar du Publicera nya produkter på alla försäljningskanaler.

 5. Valfritt: Om du vill ändra URL:er genom att skriva över värdena för de befintliga användarnamnen väljer du Skriv över produkter med matchande användarnamn. Befintliga värden kommer att ersättas för alla kolumner i CSV-filen.

 6. Klicka på Ladda upp och fortsätt.

 7. Granska detaljerna om importen och klicka sedan på Importera produkter.

När din CSV-fil har laddats upp så får du en e-postbekräftelse från Shopify till det e-postkonto som användes för att konfigurera din Shopify store. Läs några lösningar på vanliga problem.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis