Importowanie produktów za pomocą pliku CSV

Importowanie produktów jest przydatne w przypadku przejścia do Shopify z innej platformy albo, jeśli chcesz dokonać wielu zmian w swoich produktach lub zapasach.

Podczas importu Shopify konwertuje dane z pliku CSV na produkty.

Zanim zaczniesz, zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:

Importuj produkty z innego sklepu

Jeśli masz plik CSV wyeksportowany z innego sklepu lub pochodzący z innego źródła, upewnij się, że jest zgodny z formatem pliku CSV. Jeśli format nie jest zgodny lub brakuje nagłówków, import nie powiedzie się.

Twój plik CSV produktu nie może przekroczyć 15 MB. Jeśli wystąpi błąd podczas próby przesłania nowego pliku CSV, sprawdź, czy nie przekracza limitu rozmiaru.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.

 2. Kliknij Importuj.

 3. Kliknij Wybierz plik w oknie Importuj produkty za pomocą piku CSV.

 4. Znajdź swój plik CSV, a następnie kliknij Otwórz.

 5. Naciśnij Prześlij plik.

Po przesłaniu pliku CSV otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem od Shopify na konto e-mail, które zostało użyte do skonfigurowania sklepu Shopify. Poznaj rozwiązania typowych problemów.

Importowanie produktów za pomocą pliku CSV

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w swoich produktach za pomocą pliku CSV, musisz najpierw wyeksportować produkty. Możesz wprowadzić zmiany w pliku CSV w programie arkusza kalkulacyjnego, np. Arkuszy Google, a następnie zaimportować zaktualizowany plik CSV do panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Wszystkie produkty.

 2. Kliknij Importuj.

 3. W oknie dialogowym Importuj produkty za pomocą pliku CSV kliknij przycisk Wybierz plik.

 4. Znajdź swój plik CSV, a następnie kliknij Otwórz.

 5. Kliknij pole wyboru Zamień wszystkie bieżące produkty, które mają ten sam uchwyt. To zastępuje wszystkie dane, które są w Shopify. Dane produktu pozostają niezmienione dla kolumn, które nie są obecne w pliku CSV. Załóżmy na przykład, że istnieje plik CSV z listą uchwytu produktu red-socks i że uchwyt produktu już istnieje w Twoim sklepie Shopify. Plik CSV zawiera wszystkie pola produktu, ale brakuje kolumny Price. Po załadowaniu tego pliku CSV do Twojego sklepu wszystkie wartości dla red-socks zostaną zastąpione wartościami z pliku CSV, ale pole Price pozostanie niezmienione.

 6. Naciśnij Prześlij plik.

Po pomyślnym załadowaniu pliku CSV otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem od Shopify na konto e-mail użyte do skonfigurowania sklepu Shopify. Poznaj rozwiązania typowych problemów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo