Tworzenie sklepów w fazie rozwoju

Jako partner Shopify możesz utworzyć nieograniczoną liczbę sklepów w fazie rozwoju. Sklep w fazie rozwoju to darmowe konto Shopify, które ma kilka ograniczeń. Możesz użyć sklepu w fazie rozwoju do testowania wszelkich utworzonych szablonów lub aplikacji lub do skonfigurowania konta Shopify dla klienta. Skonfigurowanie sklepu w fazie rozwoju i przekazanie go klientowi zapewnia Ci cykliczną prowizję.

Funkcje i ograniczenia sklepów w fazie rozwoju

Sklepy w fazie rozwoju obejmują większość funkcji dostępnych w planie Advanced Shopify.

Podczas tworzenia i testowania sklepu w fazie rozwoju możesz wykonać następujące czynności:

 • przetwarzać nieograniczoną liczbę zamówień testowych
 • tworzyć nieograniczoną liczbę unikalnych produktów
 • utworzyć do 10 prywatnych aplikacji
 • przypisać niestandardową domenę

Sklep w fazie rozwoju ma następujące ograniczenia:

 • Możesz instalować tylko darmowe aplikacje i aplikacje przyjazne dla partnerów.
 • Zamówienia można testować tylko za pomocą fikcyjnej bramki testowej lub włączając tryb testowy dla swojego dostawcy płatności. Nie możesz testować zamówień z wykorzystaniem rzeczywistych transakcji za pośrednictwem aktywnych dostawców płatności. Dowiedz się więcej o testowaniu zamówień w sklepach w fazie rozwoju.
 • Nie można usunąć strony hasła.

Podglądy programisty

Po utworzeniu sklepu w fazie rozwoju masz możliwość włączenia podglądu programisty. Podgląd programisty zapewnia wcześniejszy dostęp do nowych funkcji Shopify, dzięki czemu możesz tworzyć i testować aplikacje pod kątem wprowadzanych funkcji, zanim zostaną one udostępnione sprzedawcom.

Sklep w fazie rozwoju z włączonym podglądem programisty obejmuje wszystkie funkcje dostępne w planie Advanced Shopify, ale nie można go przenieść do innego właściciela ani przejść na płatny plan.

Typy sklepów w fazie rozwoju

Partnerzy używają sklepów w fazie rozwoju do dwóch głównych celów:

 • do testowania aplikacji lub szablonu, które są jeszcze w fazie rozwoju
 • do tworzenia sklepu Shopify w imieniu klienta

W obu przypadkach proces tworzenia sklepu w fazie rozwoju jest taki sam. Jednak niektóre funkcje sklepu w fazie rozwoju, takie jak Podgląd programisty, uniemożliwiają przeniesienie sklepu na klienta.

Utwórz sklep w fazie rozwoju do testowania aplikacji lub szablonów

Aby móc utworzyć sklep w fazie rozwoju, musisz mieć konto partnera Shopify.

Kroki:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów.
 2. Kliknij opcję Sklepy.
 3. Kliknij opcję Dodaj sklep.
 4. W sekcji Typ sklepu wybierz opcję Sklep w fazie rozwoju.
 5. W sekcji Dane logowania wprowadź nazwę sklepu i hasło, którego możesz użyć do zalogowania się. Domyślnie jako nazwa użytkownika używany jest adres e-mail powiązany z Pulpitem Partnerów, ale możesz to zmienić, jeśli chcesz.
 6. Opcjonalnie: Włącz podgląd programisty, zaznaczając opcję Utwórz sklep niemożliwy do przeniesienia, który korzysta z podglądu programisty. Wybierz wersję podglądu programisty z listy rozwijanej.
 7. W sekcji Adres sklepu wprowadź swój adres.
 8. Opcjonalnie: W sekcji Cel sklepu wybierz powód, dla którego tworzysz ten sklep w fazie rozwoju.
 9. Kliknij opcję Zapisz.

Po zakończeniu pracy nad sklepem w fazie rozwoju możesz go zarchiwizować.

Utwórz sklep w fazie rozwoju dla klienta

Aby móc utworzyć sklep w fazie rozwoju, musisz mieć konto partnera Shopify.

Kroki:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów.
 2. Kliknij opcję Sklepy.
 3. Kliknij opcję Dodaj sklep.
 4. W sekcji Typ sklepu wybierz opcję Sklep w fazie rozwoju.
 5. W sekcji Dane logowania wprowadź nazwę sklepu i hasło, którego możesz użyć do zalogowania się. Domyślnie jako nazwa użytkownika używany jest adres e-mail powiązany z Pulpitem Partnerów, ale możesz to zmienić, jeśli chcesz.
 6. W sekcji Adres sklepu wprowadź adres klienta.
 7. W sekcji Cel sklepu wybierz opcję Utwórz nowy sklep dla klienta.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Po zakończeniu pracy nad sklepem w fazie rozwoju możesz przekazać go klientowi lub zarchiwizować.

Strona hasła sklepu w fazie rozwoju

Wszystkie nowo utworzone sklepy w fazie rozwoju są zabezpieczone hasłem. Oznacza to, że odwiedzający mogą uzyskać dostęp do Twojego sklepu w fazie rozwoju tylko w następujący sposób:

 • wprowadzając hasło na stronie hasła sklepu w fazie rozwoju
 • logując się do panelu administracyjnego sklepu w fazie rozwoju
 • poprzez link do prezentacji w Sklepie z szablonami Shopify lub Shopify App Store

W przeciwieństwie do konfigurowalnej strony hasła dla sklepu, który jest w bezpłatnym okresie próbnym lub płatnym planie, strona hasła sklepu w fazie rozwoju nie jest powiązana z szablonem sklepu online i nie można jej dostosować.

Stronę hasła można usunąć tylko po przeniesieniu sklepu do sprzedawcy lub przełączeniu sklepu na płatny plan.

Wyświetlanie lub ustawianie hasła

 1. W panelu administracyjnym Shopify wybierz opcje Sklep online > Preferencje.

 2. Przejdź do opcji Zabezpieczenie hasłem > pole Hasło i wprowadź hasło. To jest hasło, które przekażesz odwiedzającym, którym chcesz dać możliwość dostępu do sklepu online. Nie używaj tego samego hasła, którego używasz do logowania się do panelu administracyjnego.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetlanie i edycja konfigurowalnej strony hasła

Mimo że Strona z konfigurowalnym hasłem nie jest używana do kontrolowania dostępu do Twojego sklepu w fazie rozwoju, możesz ją wyświetlić po zalogowaniu się lub edytować ją z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Aby wyświetlić stronę z konfigurowalnym hasłem, zalogowani odwiedzający mogą przejść do https://your-store-name.myshopify.com/password, gdzie your-store-name jest nazwą sklepu w fazie rozwoju.

Możesz edytować stronę z konfigurowalnym hasłem za pomocą edytora szablonów lub poprzez edycję pliku szablonu password.liquid.

Oferty sklepu z szablonami i App Store

Możesz użyć sklepu w fazie rozwoju jako sklepu w wersji demonstracyjnej w ofertach sklepu z szablonami Shopify lub sklepu App Store. Gdy odwiedzający kliknie link do prezentacji w ofercie, strona hasła sklepu w fazie rozwoju nie pojawi się. Nie musisz zmieniać żadnych ustawień w sklepie w fazie rozwoju, aby włączyć tę funkcję.

Dowiedz się więcej o sklepach w wersji demonstracyjnej dla sklepu z szablonami Shopify.

Dowiedz się więcej o linkach do prezentacji dla Shopify App Store.