Tworzenie sklepów w fazie rozwoju

Jako partner Shopify możesz utworzyć nieograniczoną liczbę sklepów w fazie rozwoju. Sklep w fazie rozwoju to darmowe konto Shopify, które ma kilka ograniczeń. Możesz użyć sklepu w fazie rozwoju do testowania wszelkich utworzonych szablonów lub aplikacji lub do skonfigurowania konta Shopify dla klienta. Skonfigurowanie sklepu w fazie rozwoju i przekazanie go klientowi zapewnia Ci cykliczną prowizję.

Jeśli Twoje konto partnera Shopify zostało utworzone po 28 kwietnia 2023 r., automatycznie utworzony zostanie dla Ciebie sklep w fazie rozwoju o nazwie Szybki start.

Funkcje i ograniczenia sklepów w fazie rozwoju

Sklepy w fazie rozwoju zawierają większość funkcji dostępnych w planie Advanced Shopify.

Podczas tworzenia i testowania sklepu w fazie rozwoju możesz wykonać następujące czynności:

 • Przetwarzaj nieograniczoną liczbę zamówień testowych
 • Utwórz nieograniczoną liczbę unikalnych produktów
 • Utwórz do 10 niestandardowych aplikacji
 • Przypisz niestandardową domenę

Sklep w fazie rozwoju ma następujące ograniczenia:

 • Możesz instalować tylko darmowe aplikacje i aplikacje przyjazne dla partnerów.
 • Zamówienia można testować tylko za pomocą fikcyjnej bramki testowej lub włączając tryb testowy dla swojego dostawcy płatności. Nie możesz testować zamówień z wykorzystaniem rzeczywistych transakcji za pośrednictwem aktywnych dostawców płatności. Dowiedz się więcej o testowaniu zamówień w sklepach w fazie rozwoju.
 • Nie można usunąć strony hasła.
 • Sklep w rozwoju nie kwalifikuje się do korzystania z promocji ani darmowych wersji po jego przeniesieniu do aktywnego planu.

Podglądy programisty

Po utworzeniu sklepu w fazie rozwoju masz możliwość włączenia podglądu programisty. Podgląd programisty zapewnia wcześniejszy dostęp do nowych funkcji Shopify, dzięki czemu możesz tworzyć i testować aplikacje pod kątem wprowadzanych funkcji, zanim zostaną one udostępnione sprzedawcom.

Sklep w fazie rozwoju z włączonym podglądem programisty obejmuje wszystkie funkcje dostępne w planie Advanced Shopify, ale nie można go przenieść do innego właściciela ani przejść na płatny plan.

Typy sklepów w fazie rozwoju

Partnerzy używają sklepów w fazie rozwoju do poniższych głównych celów:

W obu przypadkach proces tworzenia sklepu w fazie rozwoju jest taki sam. Jednak niektóre funkcje sklepu w fazie rozwoju, takie jak podgląd programisty i wygenerowane dane, uniemożliwiają przeniesienie sklepu na klienta.

Wygenerowane dane testowe

Domyślnie tworzone sklepy Shopify są puste i nie zawierają żadnych danych. Aby przyspieszyć proces projektowania i testowania, możesz utworzyć sklep w fazie rozwoju, który jest wypełniony danymi testowymi wygenerowanymi przez Shopify.

Wygenerowany zestaw danych testowych zawiera wszystkie podstawowe operacje i konfiguracje handlowe potrzebne do przetestowania aplikacji, szablonu lub niestandardowej witryny sklepu, włącznie z niektórymi funkcjami specyficznymi dla usługi Plus.

Dowiedz się więcej o zawartości wygenerowanego zestawu danych testowych.

Sklepy w fazie rozwoju Szybki start dla nowych organizacji partnerów

Po utworzeniu nowej organizacji partnera Shopify automatycznie tworzy sklep w fazie rozwoju o nazwie Quickstart, jeśli celem organizacji jest utworzenie aplikacji lub szablonów dla Shopify App/Theme Store. Ten niemożliwy do przeniesienia sklep w fazie rozwoju jest wypełniany wygenerowanymi danymi testowymi. Sklep ten możesz od razu wykorzystać do testowania aplikacji, szablonów i niestandardowych witryn sklepu.

Jeśli zarejestrujesz się za pomocą dostawcy jednokrotnego logowania lub przy użyciu istniejącego konta Shopify, sklep Szybki start zostanie utworzony natychmiast. Jeśli zarejestrujesz się za pomocą adresu e-mail, sklep Szybki start zostanie utworzony po zweryfikowaniu Twojego adresu e-mail.

Możesz uzyskać dostęp do sklepu Szybki start z listy sklepów w Shopify CLI lub logując się do swojego konta partnera i wyszukując sklep na stronie Sklepy.

Jeśli sklep Quickstart nie został utworzony automatycznie, możesz utworzyć sklep w fazie rozwoju ręcznie.

Utwórz sklep w fazie rozwoju do testowania aplikacji lub szablonów

Aby móc utworzyć sklep w fazie rozwoju, musisz mieć konto partnera Shopify.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Sklepy.
 2. Kliknij opcje Dodaj sklep > Utwórz sklep w fazie rozwoju.
 3. W sekcji Wykorzystanie sklepu w fazie rozwoju wybierz opcję Utwórz sklep do testowania i tworzenia.
 4. W sekcji Dane sklepu wprowadź nazwę swojego sklepu.

Nazwa sklepu jest używana do utworzenia adresu URL sklepu myshopify.com. Tego adresu URL nie można usunąć.

 1. Wybierz wersję, której chcesz używać.

Jeśli wybierzesz podgląd programisty, możesz wybrać wersję podglądu programisty z listy rozwijanej. Sklepy w fazie rozwoju, które używają podglądu programisty, nie mogą być przenoszone na sprzedawcę.

 1. W obszarze Dane i konfiguracje określ, czy chcesz zacząć od pustego sklepu czy od sklepu wypełnionego danymi testowym wygenerowanymi przez Shopify. Sklepy, które początkowo zawierają wygenerowane dane testowe, nie mogą zostać przeniesione na sprzedawcę.

 2. Kliknij opcję Utwórz sklep w fazie rozwoju.

Po zakończeniu pracy nad sklepem w fazie rozwoju możesz go zarchiwizować.

Utwórz sklep w fazie rozwoju dla klienta

Aby móc utworzyć sklep w fazie rozwoju, musisz mieć konto partnera Shopify.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Sklepy.
 2. Kliknij opcje Dodaj sklep > Utwórz sklep w fazie rozwoju.
 3. W sekcji Wykorzystanie sklepu w fazie rozwoju wybierz opcję Utwórz sklep dla klienta.
 4. W sekcji Dane sklepu wprowadź nazwę sklepu klienta. Nazwa sklepu jest używana do utworzenia adresu URL sklepu myshopify.com. Tego adresu URL nie można usunąć.
 5. Wybierz kraj lub region, w którym znajduje się firma klienta. Informacje te służą do skonfigurowania domyślnych stawek wysyłki i rekomendacji aplikacji odpowiednich dla regionu.
 6. Kliknij opcję Utwórz sklep w fazie rozwoju.

Po zakończeniu pracy nad sklepem w fazie rozwoju możesz przekazać go klientowi lub zarchiwizować.

Strona hasła sklepu w fazie rozwoju

Wszystkie nowo utworzone sklepy w fazie rozwoju są zabezpieczone hasłem. Oznacza to, że odwiedzający mogą uzyskać dostęp do Twojego sklepu w fazie rozwoju tylko w następujący sposób:

 • Wprowadzając hasło na stronie hasła sklepu w fazie rozwoju
 • Logując się do panelu administracyjnego sklepu w fazie rozwoju
 • Poprzez link do prezentacji w Shopify Theme Store lub Shopify App Store

W przeciwieństwie do konfigurowalnej strony hasła dla sklepu, który jest w bezpłatnym okresie próbnym lub płatnym planie, strona hasła sklepu w fazie rozwoju nie jest powiązana z szablonem sklepu online i nie można jej dostosować.

Stronę hasła można usunąć tylko po przeniesieniu sklepu do sprzedawcy lub przełączeniu sklepu na płatny plan.

Wyświetlanie lub ustawianie hasła

 1. W panelu administracyjnym Shopify wybierz opcje Sklep online > Preferencje.

 2. Przejdź do opcji Zabezpieczenie hasłem > pole Hasło i wprowadź hasło. To jest hasło, które przekażesz odwiedzającym, którym chcesz dać możliwość dostępu do sklepu online. Nie używaj tego samego hasła, którego używasz do logowania się do panelu administracyjnego.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetlanie i edycja konfigurowalnej strony hasła

Mimo że strona z konfigurowalnym hasłem nie jest używana do kontrolowania dostępu do Twojego sklepu w fazie rozwoju, możesz ją wyświetlić po zalogowaniu się lub edytować w panelu administracyjnym Shopify.

Aby wyświetlić stronę z konfigurowalnym hasłem, zalogowani odwiedzający mogą przejść do https://your-store-name.myshopify.com/password, gdzie your-store-name jest nazwą sklepu w fazie rozwoju.

Możesz edytować stronę z konfigurowalnym hasłem za pomocą edytora szablonów lub poprzez edycję pliku szablonu password.liquid.

Oferty sklepu z szablonami i Shopify App Store

Możesz użyć sklepu w fazie rozwoju jako sklepu w wersji demonstracyjnej w ofertach Shopify Theme Store lub Shopify App Store. Gdy odwiedzający kliknie link do prezentacji w ofercie, strona hasła sklepu w fazie rozwoju nie pojawi się. Nie musisz zmieniać żadnych ustawień w sklepie w fazie rozwoju, aby włączyć tę funkcję.

Dowiedz się więcej o sklepach w wersji demonstracyjnej dla Shopify Theme Store.

Dowiedz się więcej o linkach do prezentacji dla Shopify App Store.