Testowanie zamówień w sklepach w fazie rozwoju

Składając zamówienie testowe, możesz sprawdzić, czy proces realizacji zakupu w sklepie w fazie rozwoju i wszystkie ustawienia dotyczące przetwarzania zamówień, zapasów, wysyłki, powiadomień e-mail i podatków są prawidłowe. Sklepy w fazie rozwoju mogą przetwarzać nieograniczoną liczbę zamówień testowych.

Sposoby testowania zamówień

Zamówienia w sklepie w fazie rozwoju możesz testować na następujące sposoby:

 • Użyj fikcyjnej bramki Shopify do symulacji transakcji
 • Włącz tryb testowy dla swojego dostawcy płatności i składaj zamówienia testowe za pomocą funkcji realizacji zakupu dostępnej w sklepie w fazie rozwoju:

Możesz również tworzyć zamówienia testowe za pomocą API REST Admin​ lub API GraphQL Admin.

Ograniczenia

Istnieją ograniczenia podczas testowania zamówień w sklepie w fazie rozwoju:

 • Nie można testować zamówień przy użyciu rzeczywistych transakcji. Transakcje rzeczywiste to transakcje przetwarzane przez dostawcę płatności, które nie są realizowane w trybie testowym i w których używane są rzeczywiste informacje o płatnościach, takie jak ważny numer karty kredytowej.
 • Nie możesz testować zamówień, korzystając z ręcznych metod płatności.
 • Nie możesz testować zamówień, używając wersji roboczych zamówień tworzonych w panelu administracyjnym Shopify.

Aby przeprowadzić testowanie z wykorzystaniem tych typów transakcji, musisz przenieść sklep w fazie rozwoju do płatnego planu. - Nie możesz testować przy użyciu wersji roboczych zamówień, które tworzysz w panelu administracyjnym Shopify. Musisz składać zamówienia testowe, korzystając z funkcji realizacji zakupu dostępnej w sklepie w fazie rozwoju.

Testowanie za pomocą fikcyjnej bramki płatniczej Shopify

Aby dokonać symulacji transakcji na stronie realizacji zakupu online w sklepie w fazie rozwoju, możesz skonfigurować fikcyjną bramkę płatniczą Shopify. Fikcyjna bramka płatnicza jest dostawcą płatności, którego każdy sklep może używać do tworzenia zamówień testowych.

Aby utworzyć zamówienie, musisz wprowadzić informacje o płatności testowej przy realizacji zakupu. Możesz symulować różne typy transakcji w zależności od wprowadzonych informacji.

Kroki:

 1. Jeśli masz włączonego dostawcę płatności kartą kredytową, wyłącz go przed kontynuowaniem. Kliknij Zarządzaj > Dezaktywuj (ten przycisk pokazuje także nazwę twojego dostawcy płatności, na przykład Dezaktywuj Shopify Payments), a następnie potwierdź dezaktywację.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli masz włączoną usługę Shopify Payments:
   • W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
   • Na dole strony kliknij przycisk Przełącz na zewnętrznego dostawcę, a następnie kliknij ponownie Przełącz na zewnętrznego dostawcę, aby potwierdzić.
  2. Jeśli nie masz włączonych Shopify Payments, to w sekcji Shopify Payments kliknij Zobacz wszystkich pozostałych dostawców.
  3. Jeśli usługa Shopify Payments nie jest dostępna w Twoim kraju, w sekcji Dostawcy płatności kliknij opcję Wybierz dostawcę.
 3. Wybierz (for testing) Bogus Gateway z listy.

 4. Kliknij Aktywuj (for testing) Bogus Gateway.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

 6. Przejdź do sklepu online i złóż zamówienie jako klient. Na stronie realizacji zakupu wprowadź następujące dane karty kredytowej zamiast prawdziwych numerów:

Dane karty do wprowadzenia podczas testowania procesu realizacji zakupu za pomocą fikcyjnej bramki płatniczej
Nazwa pola Dane do wprowadzenia
Nazwisko na karcie Wprowadź Bogus Gateway
Numer karty kredytowej

Wpisz każdy z nich po kolei, aby dokonać symulacji różnych typów transakcji:

 • Wpisz 1, aby przeprowadzić symulację udanej transakcji
 • Wpisz 2, aby przeprowadzić symulację nieudanej transakcji
 • Wpisz 3, aby przeprowadzić symulację wyjątku (spowoduje to wygenerowanie wiadomości informującej o wystąpieniu błędu dostawcą)
CVV Wprowadź dowolny 3-cyfrowy numer (np 111.)
Data wygaśnięcia Wprowadź dowolną datę w przyszłości.
 1. Po zakończeniu testowania kliknij opcję Zarządzaj obok (for testing) Bogus Gateway w panelu administracyjnym Shopify.

 2. Kliknij Dezaktywuj (for testing) Bogus Gateway, aby usunąć tę bramkę z realizacji zakupu.

Testowanie przy użyciu trybu testowego Shopify Payments

Aby przetestować konfigurację Shopify Payments, włącz tryb testowy i użyj testowych kart kredytowych w celu dokonania symulacji płatności.

Włącz tryb testowy dla Shopify Payments

Przed utworzeniem zamówień testowych musisz włączyć tryb testowy dla Shopify Payments.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.

 2. W sekcji Tryb testowy wybierz opcję Włącz tryb testowy.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Następne kroki:

Możesz utworzyć zamówienia, a następnie dokonać symulacji transakcji przy użyciu testowego numeru karty kredytowej. Istnieją testowe numery służące do tworzenia udanych transakcji, nieudanych transakcji i transakcji w różnych walutach.

Symuluj udane transakcje

Aby dokonać symulacji udanej transakcji, użyj poniższych danych karty kredytowej podczas realizacji zakupu:

 • Nazwisko na karcie: Wpisz co najmniej dwa słowa.
 • Data końca ważności: Wpisz dowolną datę w przyszłości..
 • Kod bezpieczeństwa: Wprowadź dowolne trzy cyfry.
 • Numer karty: Użyj dowolnego z następujących numerów:
Symuluj pomyślne transakcje za pomocą tych numerów kart
Typ karty Testowy numer karty kredytowej
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

Symuluj nieudane transakcje

Aby zobaczyć komunikaty o błędach karty kredytowej, które mogą być wyświetlane klientowi podczas realizacji zakupu, możesz użyć tych testowych numerów kart kredytowych do symulacji różnych nieudanych transakcji:

 • Użyj numeru karty kredytowej 4000000000000002, aby wygenerować komunikat o odrzuceniu karty.
 • Użyj numeru karty kredytowej 4242424242424241, aby wygenerować komunikat o nieprawidłowym numerze.
 • Użyj numeru karty kredytowej 4000000000000259, aby dokonać symulacji spornej transakcji.
 • Użyj nieprawidłowego miesiąca wygaśnięcia, np. 13, aby wygenerować komunikat o*nieprawidłowym miesiącu wygaśnięcia*.
 • Użyj roku wygaśnięcia z przeszłości, aby wygenerować komunikat o nieprawidłowym roku wygaśnięcia.
 • Użyj dwucyfrowego kodu bezpieczeństwa, aby wygenerować nieprawidłowy komunikat o kodzie bezpieczeństwa.

Tryb testowy dla zewnętrznych dostawców płatności

Niektórzy zewnętrzni dostawcy płatności oferują tryb testowy, który można włączyć w panelu administracyjnym Shopify. Zewnętrzni dostawcy płatności muszą mieć włączoną opcję Włącz tryb testowy w swoich ustawieniach, aby możliwe było przeprowadzenie testowania w sklepie w fazie rozwoju. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z trybu testowego w przypadku określonego zewnętrznego dostawcy płatności, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Gdy bramka płatnicza jest w trybie testowym, żądania z Shopify zawierają atrybut test. Jeśli test jest ustawiony jako true, płatność jest przetwarzana jako płatność testowa i nie jest realizowana rzeczywista transakcja.

Jeśli jesteś zewnętrznym dostawcą płatności i chcesz dodać opcję Włącz tryb testowy do ustawień, musisz dodać adresy URL testowego środowiska płatności do rozszerzenia aplikacji płatniczej na Pulpicie Partnerów.

Testowanie przy użyciu rzeczywistych transakcji

W celu przetestowania sklepu w fazie rozwoju za pomocą rzeczywistych transakcji przenieś taki sklep do płatnego planu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Przenoszenie na klientów sklepów w fazie rozwoju.

Jeśli chcesz przełączyć sklep w fazie rozwoju na płatny plan i pozostać właścicielem sklepu, wybierz plan w panelu administracyjnym Shopify.