Zarządzanie potencjalnymi szansami i poleceniami

Jako partner Shopify możesz zarabiać, polecając sprzedawców, którzy chcą korzystać z Shopify, Shopify Plus i Shopify POS. Możesz przesłać potencjalne szanse Shopify POS i Shopify Plus i wyświetlić historię poleceń w sekcji Polecenia na Pulpicie Partnerów.

Na stronie Potencjalne szanse możesz śledzić status przesłanych potencjalnych szans, sortować, filtrować i wyszukiwać potencjalne szanse. Znajdziesz na niej również dane kontaktowe przedstawiciela handlowego Shopify przypisanego do Twojej potencjalnej szansy. Możesz skontaktować się z przypisanym przedstawicielem handlowym Shopify, jeśli masz pytania lub chcesz poprosić o wsparcie sprzedaży dla swojej potencjalnej szansy.

Na stronie Historia poleceń wyświetla się lista wszystkich skutecznych poleceń, w tym sklepów utworzonych dla sprzedawców.

Potencjalni klienci

Możesz przesyłać potencjalnych klientów Shopify POS i Shopify Plus i śledzić status każdego potencjalnego klienta.

Zgłoś potencjalnego klienta POS

Możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami, aby zgłosić potencjalnego klienta do Shopify POS:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij Polecenia.
 2. Na stronie Potencjalni klienci kliknij Prześlij potencjalnego klienta POS
 3. Wprowadź informacje wymagane dla polecenia i kliknij Prześlij.

Otrzymasz od Shopify wiadomość e-mail z potwierdzeniem ze szczegółami polecenia. Potencjalny klient pojawi się w tabeli Przesłani potencjalni klienci.

Prześlij potencjalnego klienta Shopify Plus

Możesz wykonać następujące kroki, aby zgłosić potencjalnego klienta do Shopify Plus:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij Polecenia.
 2. Na stronie z potencjalnych klientów kliknij opcję Prześlij potencjalnego klienta Plus.
 3. Wprowadź informacje wymagane dla polecenia.

 4. Kliknij przycisk Prześlij.

Otrzymasz od Shopify wiadomość e-mail z potwierdzeniem ze szczegółami polecenia. Potencjalny klient pojawi się w tabeli Przesłani potencjalni klienci.

Jeśli Twój potencjalny klient spełnia warunki otrzymania zaproszenia na uaktualnienie, właściciel sklepu otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do Zasad i warunków. Właściciel sklepu musi wyrazić zgodę na Zasady i warunki, aby ukończyć uaktualnienie do Plus. Narzędzia i funkcje Shopify Plus są dostępne dla sprzedawcy w ciągu 24 godzin od akceptacji.

Jeśli potencjalny klient jest nowy w Shopify lub nie jest gotowy do natychmiastowej aktualizacji, wówczas zostanie zakwalifikowany przez przedstawiciela handlowego Shopify. Przedstawiciel handlowy Shopify może kontaktować się z Tobą bezpośrednio, jeśli potrzebne są dodatkowe dane potencjalnego klienta.

Wyślij zaproszenie do uaktualnienia

Jeśli potencjalny klient jest sprzedawcą Shopify, może on kwalifikować się do otrzymania zaproszenia do uaktualnienia sklepu do wersji Plus w ciągu 24 godzin. Zaproszenie do uaktualnienia umożliwia partnerom Shopify szybkie wdrożenie sprzedawców Shopify Plus na Pulpicie Partnerów. Zespół sprzedaży Shopify nie jest zaangażowany w proces wdrażania sprzedawcy do Shopify Plus.

Wyświetl szczegóły dotyczące potencjalnej szansy

Na stronie Potencjalni klienci kliknij wybraną pozycję w tabeli Przesłani potencjalni klienci, aby wyświetlić następujące szczegóły:

 • Aktualny status potencjalnej klienta i kolejne kroki
 • Oś czasu zmian statusu potencjalnej szansy
 • Przedstawiciel handlowy Shopify przypisany do potencjalnego klienta
 • Dane potencjalnej szansy podane podczas przesyłania

W poniższej tabeli opisano poszczególne statusy potencjalnych klientów Shopify Plus i potencjalnych szans Shopify POS.

Status Shopify Plus Shopify POS
Przesłano

Potencjalna szansa została przesłana.

Jeśli poprosisz o wsparcie sprzedaży, nasz zespół sprzedaży sprawdzi potencjalną szansę.

Jeśli nie potrzebujesz wsparcia sprzedaży, wciąż musisz skontaktować się z przedstawicielem handlowym, aby utworzyć umowę i dokonać transakcji sprzedaży.

Twój potencjalny klient został przyjęty.

Jeśli poprosisz o wsparcie sprzedaży, nasz zespół sprzedaży sprawdzi potencjalną szansę.

Jeśli nie poprosisz o wsparcie sprzedaży, a potencjalna szansa spełnia warunki polecenia POS, otrzymasz wypłatę zgodnie z warunkami promocji. Uwaga: potencjalne szanse bez wsparcia sprzedaży zachowują status Przesłano nawet po przyznaniu wypłaty lub w przypadku gdy potencjalna szansa nie spełnia kryteriów.

W toku Twoja potencjalna szansa jest w kontakcie z naszym zespołem sprzedaży. Jeśli poprosisz o wsparcie sprzedaży, oznacza to, że będziemy aktywnie współpracować przy sprzedaży dla tego polecenia. Nasz zespół sprzedaży pracuje nad Twoim potencjalnym klientem.
Przyznano Otrzymasz prowizję od tej potencjalnej szansy zgodnie z warunkami polecenia. Twoja potencjalna szansa przeszła nasz cykl sprzedaży i otrzymasz wypłatę zgodnie z warunkami promocji.
Nie kwalifikuje się Nie przyznano Ci prowizji za tego potencjalnego klienta. To polecenie nie kwalifikuje się do wypłaty.

Wyszukaj potencjalną szansę

Możesz sortować potencjalne szanse w tabeli Przesłane potencjalne szanse według kolumny (statusu, nazwy i itd.).

Możesz również wyszukiwać potencjalne szanse, używając nazwiska osoby do kontaktów potencjalnej szansy, adresu e-mail potencjalnej szansy, nazwy firmy lub adresu URL strony internetowej.

Po kliknięciu potencjalnego klienta możesz wyświetlić szczegółową oś czasu statusu i dane kontaktowe przypisanego przedstawiciela Shopify, aby zadawać pytania i omówić kolejne kroki finalizacji sprzedaży.

Dowiedz się więcej o prowizjach za polecenia Shopify Plus oraz premiach uznaniowych za polecenie POS.

Historia poleceń

Historia poleceń to lista sprzedawców zgłoszonych przez Ciebie do Shopify. Historia poleceń obejmuje datę polecenia, wybrany plan i kwotę przychodu dla każdego poleconego sprzedawcy.