Zarządzaj ustawieniami partnera

Ustawienia partnera umożliwiają Ci zarządzanie kluczowymi informacjami o Twojej organizacji partnerskiej, w tym następującymi elementami:

  • Dane kontaktowe Twojej firmy. Shopify korzysta z tych informacji w celu przekazywania Ci ważnych aktualizacji i informacji o Twojej organizacji partnerskiej i technologiach, z których korzystasz.
  • Informacje finansowe, w tym metody wypłat zysków, informacje podatkowe i informacje rozliczeniowe dotyczące wydatków partnera.
  • Poświadczenia dotyczące narzędzi partnera, takich jak Partner API i Shopify CLI.

Aktualizuj ustawienia partnera

  1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia.
  3. Uzupełnij informacje dla ustawienia, które chcesz edytować, lub kliknij opcję Wyświetl lub Zarządzaj, aby je rozwinąć.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Przegląd ustawień partnera

Poniżej znajduje się lista kategorii ustawień, którymi możesz zarządzać na potrzeby swojej organizacji partnerskiej.

Sekcja Opis
Informacje o koncie Profil Shopify dla zalogowanego użytkownika.
Dane firmy Podstawowe informacje o organizacji partnerskiej, w tym nazwa firmy i strona internetowa.
Dane kontaktowe Dane kontaktowe Twojej organizacji partnerskiej.

Informacje te zawierają służbowy adres e-mail Twojej organizacji, na który wysyłane są wszystkie ważne informacje od Shopify. Zadbaj, by ten adres e-mail był aktualny i regularnie monitoruj skrzynkę odbiorczą.
Dane kontaktowe awaryjnego programisty Adres e-mail, na który Shopify wysyła Ci powiadomienia o problemach technicznych lub aktualizacjach, które mają wpływ na Twoją aplikację. Na przykład Shopify może użyć tego adresu e-mail, aby powiadomić Cię o zmianach niekompatybilnych wstecznie w wersji API, z których korzysta Twoja aplikacja, lub o błędzie bądź awarii, która ma wpływ na znaczną liczbę sprzedawców. Warunkiem, jaki należy spełnić, aby wystawić aplikację w sklepie Shopify App Store, jest podanie danych programisty na potrzeby kontaktu w sytuacjach awaryjnych.

Aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dotyczących tego konta i sposobie dostarczania takich informacji na temat aplikacji, które nie są wystawione w sklepie Shopify App Store, odwiedź Shopify.dev.
Wypłaty Ustawienia metody wypłaty zysków.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu metodą wypłaty.
Podatki Wszelkie numery identyfikacji podatkowej Twojej firmy. Takie numery są wykorzystywane do obliczania podatków od sprzedaży naliczanych od prowizji pobieranych od Shopify za polecenia afiliacyjne, polecenia sklepu w fazie rozwoju i polecenia Shopify Plus.

Dowiedz się, jak obliczane są podatki.
Faktury Opcjonalna uwaga, która pojawia się na dole strony z opłatami Shopify i fakturami za reklamy w Shopify App Store.
Rozliczenie Metody płatności, rachunki i kredyty na opłaty związane z kontem partnera, takie jak reklamy w Shopify App Store.
Klienty API partnera Klienty API, których możesz używać do wykonywania zapytań do interfejsu GraphQL Partner API. Możesz tworzyć lub usuwać klientów oraz zarządzać uprawnieniami dostępu API do informacji o Twojej organizacji partnerskiej.
Token CLI Tokeny, które umożliwiają programową pracę z aplikacjami przy użyciu Shopify CLI.

Dowiedz się więcej o używaniu tokenów CLI w potoku CD.