Partnerinstellingen beheren

In je Partnerinstellingen beheer je belangrijke informatie over je Partner-organisatie, waaronder:

  • contactgegevens voor je bedrijf. Shopify gebruikt deze gegevens om te communiceren over belangrijke updates en informatie over je Partner-organisatie en de technologieën die je gebruikt.
  • Financiële informatie, inclusief uitbetalingsmethoden voor inkomsten, belastinginformatie en factuurgegevens voor Partner-uitgaven.
  • Inloggegevens voor Partner-tools zoals de Partner API en Shopify CLI.

Partnerinstellingen bijwerken

  1. Log in bij het partnerdashboard.
  2. Selecteer Instellingen in het menu aan de linkerkant.
  3. Vul de gegevens in voor de instelling die je wilt bewerken of klik op de instelling Weergeven of de optie Beheren om de instelling uit te vouwen.
  4. Klik op Opslaan.

Overzicht Partnerinstellingen

Hieronder staat een lijst met categorieën instellingen die je kunt beheren voor je Partner-organisatie.

Sectie Beschrijving
Accountgegevens Het Shopify-profiel voor de ingelogde gebruiker.
Bedrijfsgegevens Basisinformatie over je Partner-organisatie, inclusief je bedrijfsnaam en website.
Contactinformatie Contactgegevens voor je Partner-organisatie.

Deze informatie bevat het zakelijke e-mailadres van je organisatie, waar alle belangrijke communicatie van Shopify naar wordt verzonden. Hou dit e-mailadres up-to-date en controleer de inbox regelmatig.
Contactgegevens van noodontwikkelaar Een e-mailadres waar Shopify je informeert over technische problemen of updates die van invloed zijn op je app. Shopify informeert je met dit e-mailadres bijvoorbeeld over wijzigingen in de API-versie die je app gebruikt en die niet achterwaarts compatibel zijn, of over een bug of storing die van invloed is op een aanzienlijk aantal merchants. Contactgegevens van ontwikkelaars voor noodgevallen zijn een vereiste om je app in de Shopify App Store te vermelden.

Bezoek Shopify.dev voor meer informatie over de vereisten voor dit account en hoe je deze informatie verstrekt voor apps die niet in de Shopify App Store staan.
Uitbetalingen De instellingen van je uitbetalingsmethode voor inkomsten.

Meer informatie over het beheren van je uitbetalingsmethode.
Btw Alle fiscale bedrijfsidentificatienummers. Deze identificatienummers worden gebruikt om de verkoopbelastingen te berekenen die worden toegepast op de commissies die je aan Shopify in rekening brengt voor affiliate-referrals, referrals van developer-winkels en Shopify Plus-referrals.

Meer informatie over hoe belastingen worden berekend.
Facturen Een optionele opmerking die onderaan je Shopify-kosten en Shopify App Store-advertentiefacturen verschijnt.
Facturering Betaalmethoden, facturen en kredieten voor betalingen met betrekking tot je Partner-account, zoals Shopify App Store-advertenties.
Partner API-clients De API-clients waarmee je een query kunt uitvoeren op de GraphQL Partner API. Je kunt clients aanmaken of verwijderen en de machtigingen bepalen die de API toegang verlenen tot de gegevens van je Partner-organisatie.
CLI-token Tokens die je programmamatig laten werken met apps in Shopify CLI.

Meer informatie over het gebruik van CLI-tokens in een CD-pijplijn.