Shopify Partner-inkomsten

Als Shopify Partner kun je geld verdienen op basis van je bijdrage aan het Shopify-ecosysteem (je activiteiten) en het Partner-programma waaraan je deelneemt. Je inkomsten kunnen variëren op basis van je locatie en de locatie van de merchants waarmee je werkt. Afhankelijk van je locatie en de toepasselijke belastingvoorschriften kunnen je inkomsten worden onderworpen aan belastingen .

In de onderstaande tabellen worden de uitbetalingsvoorwaarden opgesplitst op basis van je activiteiten.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over de verschillende typen Shopify Partners:

Doorverwijzingen van ontwikkelingswinkel

Shopify Partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant. Keert maandelijks terug zolang de merchant een betalende Shopify-klant en je een actieve Shopify Partner blijft.
1.2

Shopify Plus

Een terugkerende commissie gelijk aan 10% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant.

Je kunt een ontwikkelingswinkel voor een merchant bouwen als onderdeel van een Shopify Plus-aanbieding. Raadpleeg Shopify Plus-verwijzingen voor meer informatie.

Shopify Plus-partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant. Keert maandelijks terug zolang de merchant een betalende Shopify-klant en je een actieve Shopify Partner blijft.
1.4

Shopify Plus

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant. Je kunt een ontwikkelingswinkel voor een merchant bouwen als onderdeel van een Shopify Plus-aanbieding. Raadpleeg Shopify Plus-verwijzingen voor meer informatie.

Shopify Plus-referrals

Shopify Partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.5

Shopify Plus

Een terugkerende commissie gelijk aan 10% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant.

Alle Shopify Plus-leads moeten worden vastgelegd door het formulier voor het indienen van Shopify Plus-leads in te vullen.

Je ontvangt alleen commissie voor nieuwe Shopify Plus-leads. De oorspronkelijke lead moet door jou zijn ingediend en de merchant moet op het moment van indiening nog niet in contact zijn met het Shopify Plus-team.

Commissie-uitbetalingen keren maandelijks terug zolang de merchant een betalende Shopify-klant en je een actieve Shopify Partner blijft.

Shopify Plus-partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.6

Shopify Plus

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant.

Alle Shopify Plus-leads moeten worden vastgelegd door het formulier voor het indienen van Shopify Plus-leads in te vullen.

Je ontvangt alleen commissie voor nieuwe Shopify Plus-leads. De oorspronkelijke lead moet door jou zijn ingediend en de merchant moet op het moment van indiening nog niet in contact zijn met het Shopify Plus-team.

Keert maandelijks terug zolang de merchant een betalende Shopify-klant en je een actieve Shopify Partner blijft.

Affiliate-referrals

Shopify Partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Een commissie die gelijk is aan de abonnementskosten van de merchant voor de eerste twee maanden, exclusief eventuele kortingen/tegoeden.

De commissie wordt uitbetaald over de eerste twee maanden van het abonnement van de merchant:

 • De eerste commissie is gelijk aan de waarde van de eerste maand van het abonnementsgeld van de merchant.
 • De tweede commissie is gelijk aan de waarde van de tweede maand van de abonnementskosten van de merchant.

Als de merchant Shopify gedurende de eerste maand verlaat, wordt de tweede betaling niet uitgekeerd. Als de merchant tijdens de eerste maand naar een goedkoper abonnement overstapt of opwaardeert, is de commissie voor de tweede maand gelijk aan de nieuwe maandelijkse abonnementskosten.

Als de merchant een jaarabonnement selecteert, wordt je commissie in de eerste twee maanden uitbetaald op basis van de maandelijkse abonnementswaarde.

Shopify-apps

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
3.1 80% van de totale opbrengst van de eenmalige verkoopprijs of terugkerende abonnementskosten en alle app-aankopen of -upgrades die worden gedaan via de Shopify App Store.

Alle apps moeten voldoen aan de Shopify Partner-programmaovereenkomst.

Alleen de Partner die de App beheert, komt in aanmerking voor App-verkopen.

Shopify-thema's

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
4.1 Optie 1: 70% van elke themaverkoop.

Als deze optie is geselecteerd, is de Partner verantwoordelijk voor alle foutoplossingen en beantwoordt hij ook eventuele vragen van merchants over het Thema. Het Thema kan ook worden verkocht via een persoonlijk kanaal (bijvoorbeeld een bedrijfswebsite), maar niet op open markten.

Alleen de Partner die het Thema beheert, komt in aanmerking voor inkomsten uit Themaverkoop.

4.2 Optie 2: 50% van elke themaverkoop.

Als deze optie is geselecteerd, is de Partner verantwoordelijk voor alle foutoplossingen, maar Shopify kan je helpen eventuele vragen over het Thema te beantwoorden. Het Thema mag niet via andere kanalen worden verkocht.

Alleen de Partner die het Thema beheert, komt in aanmerking voor inkomsten uit Themaverkoop.

Aanbiedingen

Activiteit Partnerlocatie Merchantslocatie Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
5.4 Verwijzingspremie Point of Sale Alle

Canada

Verenigde Staten

VK

Ierland

Een commissie van USD $ 500 voor elke nieuwe verkooppunt-merchant (POS) die door een Partner wordt doorverwezen, waarbij de lead voldoet aan de Voorwaarden in deze activiteit.

Promotie begint op 2019. Shopify behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op elk gewenst moment af te ronden.

Een commissie wordt uitbetaald voor elke Shopify POS-merchant die je doorverwijst door een lead in te dienen via het Partner POS Lead-formulier wanneer de Merchant:

 1. gebruik maakt van Shopify Payments,
 2. een fysieke vestiging runt,
 3. POS-hardware bestelt en
 4. vijf opeenvolgende dagen heeft van transacties via Shopify POS.

Naast de hierboven beschreven vereisten voor commissies, kan het zijn dat je ook:

 • de Merchant bij ons verkoopteam moet introduceren (aangenomen dat verkoopondersteuning gewenst is).
 • diensten moet aanbieden met betrekking tot de verhuizing van de Merchant naar Shopify POS en/of
 • mee moet doen met andere activiteiten die de verkoopteams van Shopify ondersteunen en/of de Referred Merchant in Shopify POS lanceren.

Als je een Merchant doorverwijst die nieuw is bij Shopify en Shopify POS, kom je in aanmerking voor de POS-verwijzingspremie naast je gebruikelijke verwijzingsuitbetalingen.

Experts Marketplace

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
6.1

90% van de totale inkomsten die door de Expert zijn geïncasseerd voor elke taak die afkomstig is van de Experts Marketplace.

De Expert heeft recht op alle bedragen die door merchants via de Experts Marketplace worden geïncasseerd, verminderd met de 10% die Shopify samen met eventuele toepasselijke belastingen op de kosten van Shopify inhoudt.

Belastingen op inkomsten

Shopify brengt je mogelijk belasting over haar kosten in rekening, of betaalt in bepaalde gevallen belasting over je verwijzingscommissies. Deze belastingen variëren op basis van je locatie, het type Partner-activiteit en de belastinggegevens die je opgeeft in de instellingen van je Partner-account.

Alle belastingen die door Shopify in rekening worden gebracht of betaald, worden op een factuur geregistreerd. Zie Betaald worden voor meer informatie over hoe je je kosten en commissiefacturen kunt bekijken.

Belasting in rekening gebracht op Shopify-kosten

In sommige gevallen heft Shopify belasting op de commissiekosten voor app-, thema- of service-verkopen op het Shopify-platform. Alle toepasselijke belastingen worden in mindering gebracht op je uitbetaling en worden weergegeven op je Shopify-factuur.

In de volgende gevallen worden er belastingen in rekening gebracht voor Shopify-kosten:

Canada

Als de contactgegevens van je Partner-account een adres in Canada vermeldt, brengt Shopify je belastingen in rekening voor Shopify-kosten. Shopify brengt de toepasselijke omzetbelasting in rekening voor je provincie of rayon.

Verenigde Staten

Als de contactgegevens van je Partner-account een adres in de Verenigde Staten vermeldt en je adres is in een staat waarin omzetbelasting in rekening wordt gebracht op diensten die worden uitgevoerd door factureringsagenten, brengt Shopify je belastingen in rekening voor Shopify-kosten. Shopify brengt de toepasselijke omzetbelasting in rekening voor je staat.

Belastingen uitbetaald op verwijzingscommissies

Als je een Canadees bedrijfsaccountnummer (BN) in de belastinggegevens van je Partner-account opgeeft, voegt Shopify een extra 13% Ontario HST toe aan de uitbetaling van de verwijzingscommissie. Deze belasting wordt toegevoegd aan je uitbetaling en wordt weergegeven op de factuur van je verwijzingscommissie. Je bent verantwoordelijk voor het terugbetalen van deze belastingen aan de juiste overheidsinstantie.

Termenlijst

Termijn Definitie
Actieve Shopify Partner

Als Shopify Partner kun je terugkerende commissiebetalingen verdienen voor verwijzingen en Plus-upgrades. Om terugkerende commissiebetalingen voor deze vorige referrals en upgrades te blijven ontvangen, moet je ten minste één keer per 12 maanden een van de volgende activiteiten uitvoeren:

 • Doorverwijzing van ontwikkelingswinkel (gevalideerd wanneer de merchant de abonnementskosten van de eerste maand betaalt)
 • Affiliate-verwijzing (gevalideerd wanneer de merchant de abonnementskosten van de eerste maand betaalt)
 • Verwijzing van een nieuwe of bestaande Merchant naar Shopify Plus

Als je geen van deze activiteiten aan het einde van de periode van 12 maanden (vanaf de datum waarop de merchant overschakelt naar het relevante abonnement) hebt voltooid, worden alle betalingen voor terugkerende commissies ingesteld op nul. Je moet ten minste een van de hierboven vermelde activiteiten uitvoeren gedurende elke opeenvolgende periode van 12 maanden om recht te hebben op doorlopende commissie-opbrengsten. Je kunt de datum weergeven waarop je een andere activiteit moet voltooien op de pagina Verwijzingen van het Partner Dashboard. Deze doorlopende activiteitsvereiste is van kracht sinds 1 oktober 2017.

De vereiste Partner-activiteit is niet van toepassing op andere lopende inkomsten, zoals inkomsten uit App-verkoop of Thema-verkopen.

Affiliate-verwijzing

Zodra je bent goedgekeurd voor het Shopify-affiliateprogramma, ontvang je een affiliate-link om te delen met potentiële merchants. Deze bevat je unieke referentiehandle, zodat elke nieuwe merchant die je verwijst, kan worden gevolgd. Een standaard affiliate-link ziet er als volgt uit: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Wanneer een merchant zich aanmeldt voor Shopify met behulp van je affiliate-link, ontvang je een commissie voor de verwijzing De commissie wordt uitbetaald nadat de merchant de eerste maandelijkse abonnementskosten heeft betaald (meestal na een gratis proefperiode van twee weken).

Doorverwijzing van ontwikkelingswinkel

Als een Shopify-partner kun je een onbeperkt aantal ontwikkelingswinkels maken. Een ontwikkelingswinkel is een gratis versie van een Shopify-winkel die kan worden gebruikt om een winkel voor je klant op te zetten of te ontwikkelen of het thema aan te passen. Als je een ontwikkelingswinkel opzet en deze aan je klant overdraagt, kun je een terugkerende commissie verdienen.

Opmerking: Als Shopify Partner kun je commissie op Shopify Plus-abonnementskosten alleen verdienen voor de hoofdwinkel (waar de facturering centraal staat), maar niet voor klonen van deze winkel.

Verwijzingscommissie De commissie die Shopify je betaalt voor verwijzingsactiviteiten, waaronder affiliate-verwijzingen, Shopify Plus-verwijzingen en verwijzingen voor ontwikkelingswinkels. Alle verwijzingscommissies worden vastgelegd in een factuur voor verwijzingscommissies.
Shopify-kosten Commissiekosten die het aandeel van Shopify in de app-, thema- of service-verkoop vertegenwoordigen. Als je bijvoorbeeld een thema verkoopt en recht hebt op 70% van de verkoopprijs, brengt Shopify je een Shopify-vergoeding in rekening van 30% van de totale themaverkoop en de resterende 70% is verschuldigd aan jou. Alle Shopify-kosten worden vastgelegd op een factuur voor Shopify-kosten.
Winkelupgrades

Winkelupgrades vinden plaats wanneer een huidige Shopify-merchant een upgrade uitvoert naar een winkelabonnement met hogere abonnementskosten. De upgrade kan worden voltooid door de Partner die de merchant oorspronkelijk heeft doorverwezen, een Partner die de merchant niet eerder heeft doorverwezen of het verkoopteam van Shopify. Maar alleen een Partner die de merchant oorspronkelijk heeft doorverwezen via een ontwikkelingswinkel, ontvangt een commissie op basis van het upgrade-abonnement

Als de merchant een upgrade uitvoert naar Shopify Plus, moet je het formulier voor het indienen van Shopify Plus-leads invullen om een terugkerende commissie te blijven ontvangen. Je ontvangt alleen commissie voor nieuwe Shopify Plus-leads. De oorspronkelijke lead moet door jou zijn ingediend en de Merchant moet op het moment van indiening nog niet in contact zijn met het Shopify Plus-team.