Inkomsten van Shopify-partners

Als Shopify-partner verdien je geld op basis van jouw bijdrage aan het Shopify-ecosysteem (je activiteiten). Je verdiensten kunnen variëren, afhankelijk van je locatie en de locatie van de merchants met wie je samenwerkt. Afhankelijk van je locatie en de toepasselijke belastingvoorschriften moet je misschien belasting betalen over je verdiensten.

In de onderstaande tabellen worden de uitbetalingsvoorwaarden opgesplitst op basis van je activiteiten.

Referrals van development store

Als je een referral vanuit een development store wilt doen, maak je een development store aan in het Partner Dashboard en draag je deze vervolgens over aan een klant.

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant. Keert maandelijks terug zolang de merchant een betalende Shopify-klant en je een actieve Shopify-partner blijft.
1.2

Shopify Plus

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse basale platformkosten van de Plus-merchant in de factureringswinkel, voor elke nieuwe merchant die door de Partner is doorverwezen en die een Shopify Plus-overeenkomst sluit.

Je kunt een development store voor een merchant bouwen als onderdeel van een Shopify Plus-aanbieding. Raadpleeg Shopify Plus-referrals voor meer informatie.

1.3

Shopify Starter-abonnement

Shopify Lite

Komt niet in aanmerking voor commissie.

Je komt niet in aanmerking voor terugkerende commissie over de maandelijkse abonnementskosten van de merchant.

Shopify Plus-referrals

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.4

Shopify Plus

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse kosten voor het basisplatform van de Plus-merchant voor de factureringswinkel. Alleen van toepassing op alle nieuwe Plus-deals die na 23 februari 2023 zijn gesloten.

Partners komen in aanmerking voor commissie voor elke netto nieuwe Shopify Plus-referral die resulteert in een volledig uitgevoerde Shopify Plus-overeenkomst.

Referrals kunnen op een van de volgende manieren worden gedaan:

 • Door het Shopify Plus-formulier voor referral-leads in te vullen.

  Alle Shopify Plus-formulieren voor referrals-leads moeten worden geregistreerd door het desbetreffende ingevulde formulier op het partnerdashboard in te dienen.

  Het Shopify Plus-formulier voor lead-referrals moeten aan de volgende vereisten voldoen:

  1. Ze moeten door de Partner worden ingediend.
  2. De gegevens voor de Plus-merchant én de Partner moeten nauwkeurig zijn.
  3. De Plus-merchant mag op het moment van indienen geen contact hebben gehad met het Shopify Sales-team.

  Het Shopify Plus-formulier voor lead-referrals moet gekwalificeerd zijn om voor commissie in aanmerking te komen.

 • Een door een Partner ondersteunde automatische upgrade naar Shopify Plus moet zijn uitgevoerd.

Shopify Plus-voorwaarden voor referral-commissies

 • Commissiebetalingen worden maandelijks gedaan, zolang de Plus-merchant een bonafide Shopify Plus-merchant en de Partner een actieve Shopify-partner blijft.
 • Shopify neemt naar eigen goeddunken de definitieve beslissing om referral-commissies van Shopify Plus te verlenen.
 • Alle inkomsten uit referrals worden berekend op basis van de basale platformkosten die door de Plus-merchant aan Shopify worden betaald, na aftrek van kortingen en tegoeden. Dit betekent dat winkels zonder bijbehorende basale platformkosten, zoals uitbreidingswinkels, niet bijdragen aan je inkomsten uit referrals.
 • Voor Plus-merchants met een jaarlijks abonnement wordt de Partner-commissie jaarlijks na het einde van het kalenderjaar uitbetaald.
 • Partners komen in aanmerking voor uitbetaling nadat de Plus-merchant de eerste factuur voor platformkosten heeft betaald.
 • De formulieren voor referral-leads van Partners vervallen als de lead niet binnen 90 dagen is gekwalificeerd. Na de 90 dagen kan het formulier voor lead-referrals opnieuw worden ingediend om in aanmerking te komen.

Shopify-apps

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
2.1

100% van de totale omzet uit de eenmalige verkoopprijs of terugkerende abonnementskosten en alle app-aankopen of upgrades die via de Shopify App Store worden gedaan op de eerste 1.000.000 USD. Op een hogere omzet dan 1.000.000 USD verdien je 85% van de totale omzet.

Alle apps moeten voldoen aan de Overeenkomst voor het Shopify-partnerprogramma.

Alleen de Partner die de App beheert, komt in aanmerking voor App-verkopen.

Als je wilt intekenen op het omzetplan, registreer je als verkoper in de App Store en meld je alle Accounts van aangesloten ontwikkelaars.

Shopify-thema's

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
3.1

100% van de totale omzet van thema's die via de Shopify Theme Store zijn verkocht op de eerste 1.000.000 USD. Op omzet van meer dan 1.000.000 USD verdien je 85% van de totale omzet.

Zorg ervoor dat alle thema's voldoen aan de Overeenkomst voor het Shopify-partnerprogramma.

Alleen de Partner die het thema beheert, komt in aanmerking voor inkomsten uit thema-verkopen.

Aanbiedingen

De volgende promoties zijn beschikbaar voor Partners:

4.1: Markets Pro-lanceringsbonus

Partnerlocatie Alle
Merchantslocatie Verenigde Staten
Earnings (Inkomsten)

Een commissie wordt uitbetaald aan een Partner voor elke nieuwe Markets Pro-merchant die door deze Partner wordt doorverwezen naar Shopify, waarbij de lead van de Partner voldoet aan de Voorwaarden in deze Activiteit.

Het commissiebedrag ('Commissie') dat aan een doorverwijzende partner wordt betaald, is gebaseerd op het volume van de internationale Markets Pro-bruto-handelswaarde dat wordt verkocht in de Shopify-winkel van de Referred Markets Pro-Merchant, waar de koper ('Koper') van producten die door de Markets Pro-Merchant worden verkocht, zich buiten het rechtsgebied van de Merchant bevindt.

'Markets Pro-bruto-handelswaarde': in het kader van deze promotie verwijst dit naar de totale dollarwaarde van bestellingen (inclusief verzendkosten, invoerrechten en belastingen) die zijn verwerkt via de 'Service' Markets Pro zoals beschreven in de Servicevoorwaarden gedurende de eerste zes (6) maanden van het gebruik door de Referred Market Pro-Merchant van de Service, min eventuele terugbetalingen die binnen die zes (6) maanden zijn verwerkt.

Commissiebedragen zijn als volgt, op basis van de eerste zes (6) maanden van de Markets Pro-bruto-handelswaarde die door de Referred Merchant zijn verwerkt:

 • $ 1.500 USD voor referrals die $ 50.000 tot $ 250.000 USD verwerken.
 • $ 5.000 USD voor referrals die $ 250.001 tot $ 500.000 USD verwerken.
 • $ 15.000 USD voor referrals die $ 500.001 tot $ 1.700.000 USD verwerken.
 • $ 35.000 USD voor referrals die $ 1.700.001 tot $ 3.900.000 USD verwerken.
 • $ 65.000 USD voor referrals die $ 3.900.001 tot $ 7.500.000 USD verwerken.
 • $ 150.000 USD voor referrals die $ 7.500.001+ USD verwerken.

Shopify zal redelijke inspanningen leveren om de Commissie binnen 60 dagen na de voltooiing van de hierboven beschreven periode van zes (6) maanden aan de doorverwijzende Partner te betalen. Partners die een Commissie-uitbetaling voor deze promotie ontvangen, zijn verantwoordelijk voor het overmaken van alle belastingen die in hun rechtsgebied zijn vereist van dat totale betaalde bedrag. Raadpleeg Betaald krijgen voor meer informatie over hoe uitbetalingen worden gemaakt.

Voorwaarden

Deze promotie loopt van 30 januari 2023 tot 1 juli 2023. Een doorverwijzende Partner kan tot die datum Markets Pro-leadformulieren indienen. Shopify behoudt zich echter het recht voor om deze aanbieding op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

Voor de doeleinden van deze promotie wordt een 'Markets Pro-Merchant' gedefinieerd als een gebruiker van de 'Service' Markets Pro, zoals beschreven in de Servicevoorwaarden, die is gevestigd in de Verenigde Staten.

Een commissie wordt uitbetaald voor elke nieuwe Shopify Markets Pro-Merchant die je doorverwezen hebt door het Markets Pro-leadformulier in te vullen en in te dienen binnen je partnerdashboard, waar de Referred Markets Pro-Merchant:

 1. Voldoet aan de servicevoorwaarden van Shopify.
 2. Een actieve gebruiker is van en voldoet aan Shopify Payments, zoals beschreven in de servicevoorwaarden van Shopify Payments.
 3. Nieuw is bij Markets Pro (Markets Pro niet eerder heeft geactiveerd).
 4. Geïntroduceerd is aan Markets Pro doordat jij actief reclame maakte voor Markets Pro.
 5. Volgens Shopify niet door een andere partij aan Shopify is geïntroduceerd of ernaar is doorverwezen, inclusief Shopify zelf, en nog geen contact heeft met ons verkoopteam.
 6. Geactiveerd is op Markets Pro en binnen 45 dagen na het indienen van een lead begonnen is met het verwerken van Markets Pro-bruto-handelswaarde.
 7. Begint met het verwerken van Markets Pro-bruto-handelswaarde via Markets Pro na de datum waarop je een leadformulier hebt ingediend.
 8. Minimaal zes maanden actief blijft en verkopen verwerkt via Markets Pro.

Als je een in aanmerking komende merchant doorverwijst die ook nieuw is bij Shopify, kom je in aanmerking voor eventuele nieuwe uitbetalingen voor referral van merchants naast deze Markets Pro-lanceringsbonus zoals vermeld in de Partner-programmaovereenkomst van Shopify.

Als je een Partner bent die geen e-mailcommunicatie met de details van deze promotie heeft ontvangen, stuur je ons een e-mail via markets-partners@shopify.com.

Shopify behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te passen, of om deze promotie op elk moment en naar eigen goeddunken op te schorten of te beëindigen.

4.2: Point of Sale Pro-referralpremie

Partnerlocatie Alle
Merchantslocatie Australië, België, Canada, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten
Earnings (Inkomsten)

Een commissie van 500 tot 3000 USD voor elke nieuwe POS Pro-merchant (Point of Sale) die door een partner wordt doorverwezen, waarbij de lead voldoet aan de voorwaarden in deze activiteit.

Het commissiebedrag is gebaseerd op het aantal POS Pro-abonnementen dat door de Referred Merchant wordt geactiveerd. Eén (1) Pro-abonnement vertegenwoordigt één (1) Pro-locatie. De commissiebedragen zijn:

 • 500 USD als er 1 POS Pro-abonnement is geactiveerd;
 • 1000 USD als er 2 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 1500 USD als er 3 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 2000 USD als er 4 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 2500 USD als er 5 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 3000 USD als er 6 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd.
Voorwaarden

Shopify behoudt zich het recht voor deze aanbieding op elk gewenst moment te sluiten.

Commissie wordt uitbetaald voor elke nieuwe Shopify POS Pro-merchant die je doorverwijst door het Shopify POS Lead-formulier in te vullen en in te dienen op je partnerdashboard, waar de merchant:

 1. de volledige onbetaalde kosten betaalt die zijn gekoppeld aan een POS Pro-abonnement gedurende ten minste twee opeenvolgende maanden of betaalt voor een jaarlijks POS Pro-abonnement.
 2. nieuw is bij Shopify POS Pro (heeft geen bestaande POS Pro-locaties geactiveerd);
 3. tien (10) dagen heeft om te handelen via Shopify POS Pro per maand, gedurende ten minste twee maanden;
 4. een fysieke vestiging runt;
 5. geïntroduceerd is bij Shopify door actief reclame te maken voor Shopify POS Pro;
 6. niet is geïntroduceerd aan of doorverwezen naar Shopify door een andere partij, waaronder Shopify zelf;
 7. tot dertig (30) dagen vóór de indiening van een lead of binnen zes (6) maanden na de indiening van een lead is geactiveerd.

Naast de hierboven beschreven vereisten voor commissies, kan het zijn dat je ook:

 • de merchant bij ons verkoopteam dient te introduceren (aangenomen dat er verkoopondersteuning wordt aangevraagd);
 • diensten moet aanbieden met betrekking tot de verhuizing van de Merchant naar Shopify POS Pro en/of
 • deelneemt aan andere activiteiten die de verkoopteams van Shopify ondersteunen en/of de Referred Merchant in Shopify POS Pro lanceren.

Als je een in aanmerking komende merchant doorverwijst die ook nieuw is bij Shopify, kom jij in aanmerking voor eventuele nieuwe uitbetalingen voor referral van merchants naast deze POS Pro referral-premie.

4.4: Commerce Components-referralpromotie

Partnerlocatie Alle
Merchantslocatie Alle
Earnings (Inkomsten) 20% van de contractwaarde in jaar 1 van Commerce Components by Shopify-producten, met een plafond van 200K USD.
Voorwaarden

Begindatum van promotie: 26 februari 2023

Einddatum van promotie: 31 december 2023

Of de deal in aanmerking komt, wordt aan het eind van elk kwartaal (april, juli, november) beoordeeld en handmatig uitbetaald.

Shopify behoudt zich het recht voor deze promotie op elk moment en naar eigen inzicht te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.5: Shopify Plus-promotie voor vervolg-referrals

Partnerlocatie Alle
Merchantslocatie Alle
Earnings (Inkomsten)

Betaling is gebaseerd op het totale aantal Shopify Plus-referrals dat resulteert in getekende Plus-overeenkomsten.

Niveau 1: Bij 5 Shopify Plus-deals: 5000 USD

Niveau 2: bij 10 Shopify Plus-referrals : 10.000 USD (15.000 USD voortschrijdend totaal)

Niveau 3: Bij 15 Shopify Plus-referrals : 15.000 USD (30.000 USD voortschrijdend totaal).

In aanmerking komende overeenkomsten worden na eind 2023 (ongeveer januari 2024) handmatig berekend en uitbetaald.

Voorwaarden

Begindatum van promotie: 26 februari 2023

Einddatum van promotie: 31 december 2023

Shopify Plus-partners die herhaaldelijk referrals indienen, kunnen leadformulieren indienen.

Shopify neemt naar eigen goeddunken de definitieve beslissing om referral-commissies van Shopify Plus te verlenen.

Shopify behoudt zich het recht voor deze promotie op elk moment en naar eigen inzicht te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.6: 2x Shopify POS Pro-referralbonus

Partnerlocatie Alle
Merchantslocatie Australië, België, Canada, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten
Earnings (Inkomsten)

Partners die tussen 1 april 2023 en 30 juni 2023 (de "Promotieperiode") een referral indienen via het POS-leadformulier, waarbij de referral voldoet aan de voorwaarden van de Point of Sale Pro-referralpremie (4.2) van Shopify, komen in aanmerking voor het tweevoudige van de commissiebedragen, zoals hieronder wordt beschreven.

Tijdens de promotieperiode zijn de te betalen commissiebedragen aan een in aanmerking komende referralpartner:

 • 1000 USD als er 1 POS Pro-abonnement is geactiveerd;
 • 2000 USD als er 2 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 3000 USD als er 3 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 4000 USD als er 4 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 5000 USD als er 5 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 6000 USD als er 6 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd.

Commissiebedragen zijn gebaseerd op het aantal POS Pro-abonnementen dat door de Referred Merchant wordt geactiveerd. Eén (1) Pro-abonnement vertegenwoordigt één (1) Pro-locatie.

Voorwaarden

Deze promotie kan op elk moment worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd door Shopify.

Experts Marketplace

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
5.1

90% van de totale inkomsten die door de Expert zijn geïncasseerd voor elke taak die afkomstig is van de Experts Marketplace.

De Expert heeft recht op alle bedragen die door merchants via de Experts Marketplace worden geïncasseerd, verminderd met de 10% die Shopify samen met eventuele toepasselijke belastingen op de kosten van Shopify inhoudt.

Belastingen op inkomsten

Shopify brengt je mogelijk belasting over haar kosten in rekening, of betaalt in bepaalde gevallen belasting over je referralcommissies. Deze belastingen variëren op basis van je locatie, het type Partner-activiteit en de belastinggegevens die je opgeeft in de instellingen van je Partner-account.

Alle belastingen die door Shopify in rekening worden gebracht of betaald, worden op een factuur geregistreerd. Zie Betaald worden voor meer informatie over hoe je je kosten en commissiefacturen kunt bekijken.

Belasting in rekening gebracht op Shopify-kosten

In sommige gevallen heft Shopify belasting op de commissiekosten en andere kosten die van toepassing zijn voor app-, thema- of service-verkopen op het Shopify-platform. Alle toepasselijke belastingen worden in mindering gebracht op je uitbetaling en worden weergegeven op je Shopify-factuur.

In de volgende gevallen worden er belastingen in rekening gebracht voor Shopify-kosten:

Canada

Als bij de contactgegevens van je Partner-account een adres in Canada wordt vermeld, brengt Shopify je belasting op de Shopify-kosten in rekening. Shopify hanteert daarbij de voor jouw provincie of rayon geldende omzetbelasting.

Verenigde Staten

Als bij de contactgegevens van je Partner-account een adres in de Verenigde Staten wordt vermeld en je adres in een staat is waar facturatiekantoren omzetbelasting in rekening brengen voor geleverde diensten, dan brengt Shopify belasting op de Shopify-kosten in rekening. Shopify hanteert daarbij de in jouw staat geldende omzetbelasting.

Belastingen uitbetaald op referralcommissies

Als je een Canadees bedrijfsaccountnummer (BN) in de belastinggegevens van je Partner-account opgeeft, voegt Shopify een extra 13% Ontario HST toe aan de uitbetaling van de referral-commissie. Deze belasting wordt toegevoegd aan je uitbetaling en wordt weergegeven op de factuur van je referral-commissie. Je bent verantwoordelijk voor het overschrijven van deze belastingen aan de juiste overheidsinstantie.

Wettelijke bedrijfskosten

In bepaalde rechtsgebieden wordt een belasting op digitale diensten ('DST') toegepast op producten en diensten die digitaal worden verkocht. De DST wordt berekend als een percentage van de bruto-omzet van de verkoop van een digitale dienst. Het DST-tarief varieert al naargelang het land of de regio waar een merchant is gevestigd.

Met het oog op de DST brengt Shopify vanaf 5 januari 2022 in de desbetreffende landen of regio's wettelijke bedrijfskosten in rekening voor verkopen van openbare apps en thema's. De volgende wettelijke bedrijfskosten zijn van toepassing wanneer het vestigingsadres van de merchant zich in een van de vermelde landen of regio's bevindt:

DST-tarieven per land of regio
Land of regio DST-tarieven
Verenigd Koninkrijk 2%
Italië 3%
Turkije 5%
India 2%
Spanje 3%

Je kunt de wettelijke bedrijfskosten die op je app- en thema-verkopen worden toegepast, bekijken in je partnerdashboard of in het partneruitbetalings-CSV. Zie Inkomsten van partners bijhouden voor meer informatie over het bekijken van uitbetalingen of het exporteren van uitbetalingen naar een CSV-bestand.

Termenlijst

Bij de volgende bronnen kun je terecht voor meer informatie over de verschillende soorten Shopify-partners:

In de volgende tabel vind je meer informatie over termen die je als Shopify-partner misschien nodig hebt.

Termijn Definitie
Actieve Shopify-partner

Als Shopify Partner kun je terugkerende commissiebetalingen verdienen voor referrals en Plus-upgrades. Om terugkerende commissiebetalingen voor deze vorige referrals en upgrades te blijven ontvangen, moet je ten minste één keer per 12 maanden een van de volgende activiteiten uitvoeren:

 • Referral van development store (gevalideerd wanneer de merchant de abonnementskosten van de eerste maand betaalt)
 • Referral van een nieuwe of bestaande Merchant naar Shopify Plus

Als je geen van deze activiteiten aan het einde van de periode van 12 maanden (vanaf de datum waarop de merchant overschakelt naar het relevante abonnement) hebt voltooid, worden alle betalingen voor terugkerende commissies ingesteld op nul. Je moet ten minste een van de hierboven vermelde activiteiten uitvoeren gedurende elke opeenvolgende periode van 12 maanden om recht te hebben op doorlopende commissie-opbrengsten. Je kunt de datum weergeven waarop je een andere activiteit moet voltooien op de pagina Referrals van het partnerdashboard. Deze doorlopende activiteitsvereiste is van kracht sinds 1 oktober 2017.

De vereiste Partner-activiteit is niet van toepassing op andere lopende inkomsten, zoals inkomsten uit App-verkoop of Thema-verkopen.

Basale platformkosten

De huidige methode om Shopify Plus-winkels voor het gebruik van ons platform te laten betalen. Plus-merchants die platformkosten betalen, hoeven geen abonnementskosten te betalen. Platformkosten komen voor deze merchants in de plaats van abonnementskosten.

De basale platformkosten zijn het overeengekomen basisbedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht. Er zijn geen extra variabele platformkosten die de merchant betaalt wanneer ze meer verkopen.

Factureringswinkel De eerste winkel die onder een Shopify Plus-merchantcontract is geopend. Deze wordt als de primaire winkel voor de merchant-organisatie beschouwd. Financiële gegevens, zoals de facturering van de platformkosten, zijn toegankelijk via de factureringswinkel.
Commerce Components van Shopify Commerce Components van Shopify zijn als het ware de bouwstenen voor de moderne detailhandel. Shopify-merchants kunnen onderdelen van het Shopify-platform selecteren en deze integreren in hun eigen systemen.
Referral van development store

Als Shopify-partner kun je een onbeperkt aantal development stores aanmaken. Een development store is een gratis versie van een Shopify-winkel die kan worden gebruikt om een winkel voor je klant op te zetten of te ontwikkelen of het thema aan te passen. Als je een development store opzet en deze aan je klant overdraagt, kun je een terugkerende commissie verdienen.

Opmerking: Als Shopify Partner kun je commissie op Shopify Plus-abonnementskosten alleen verdienen voor de hoofdwinkel (waar de facturering centraal staat), maar niet voor klonen van deze winkel.

Netto nieuw Een lead-referral van een Plus-merchant die nieuw is voor de interne Shopify-database van potentiële Shopify-klanten.
Door Partner ondersteunde automatische upgrade naar Plus Een manier voor Shopify-partners om uitnodigingen voor automatische upgrades voor Shopify Plus naar potentiële merchants te sturen via het partnerdashboard.
Plus-uitbreidingswinkels Er is een extra winkel geopend naast de hoofdwinkel van de Plus-merchant. Dit kan gedaan zijn voor de verkoop in verschillende talen of valuta's. Plus-uitbreidingswinkels zijn niet de factureringswinkel (de hoofdwinkel) en betalen geen basale platformkosten.
Shopify Plus-formulier voor referral-leads Een formulier voor het indienen van Shopify Plus-referral-leads bij Shopify. Het formulier is beschikbaar via het partnerdashboard.
Plus-referral Een merchant die volgens de Partner perfect geschikt is voor Shopify Plus. Partners kunnen een Shopify Plus-formulier voor referral-leads indienen dat nog niet gekwalificeerd is of zich in een vroeg stadium bevindt om netto-nieuw tegoed en commissie voor in aanmerking komende leads te krijgen.
Administratiekosten App-facturering is onderhevig aan administratiekosten van 2,9%. Vanaf 1 augustus 2021 worden administratiekosten en belastingen in rekening gebracht op een afzonderlijk orderregel. Alle administratiekosten worden vastgelegd op de uitbetalingspagina.
Gekwalificeerde Plus-leadreferral

De referral kan binnen 90 dagen na indienen van een Shopify Plus-formulier voor referral-leads worden gekwalificeerd en klaar zijn voor de volgende fase in het Plus-verkoopproces.

Een gekwalificeerde Plus-referral-lead is een referral waarvoor Shopify alle kwalificerende informatie krijgt die nodig is om het Shopify-verkoopteam contact te laten opnemen. Hieronder vallen gegevens over het hoofdkantoor van de lead, de omzet, een bevestiging van het budget en de tijdlijn.

Referral-commissie of 'commissie' De commissie die Shopify je betaalt voor referral-activiteiten, waaronder Shopify Plus-referrals en referrals van development stores. Alle referral-commissies worden vastgelegd in een factuur referral-commissies.
Verkoopkans Shopify-overeenkomsten die in behandeling zijn. In kansenrecords worden gegevens over overeenkomsten bijgehouden, zoals voor welke accounts ze zijn, wie de partijen zijn, in welke fase in de verkoop-funnel ze zich bevinden en het bedrag aan potentiële verkopen.
Shopify-kosten Commissiekosten die het aandeel van Shopify in de app-, thema- of service-verkoop vertegenwoordigen. Als je bijvoorbeeld een thema verkoopt en recht hebt op 70% van de verkoopprijs, brengt Shopify je een Shopify-vergoeding in rekening van 30% van de totale themaverkoop en de resterende 70% is verschuldigd aan jou. Alle Shopify-kosten worden vastgelegd op een factuur voor Shopify-kosten.
Winkelupgrades

Winkelupgrades vinden plaats wanneer een huidige Shopify-merchant een upgrade uitvoert naar een winkelabonnement met hogere abonnementskosten. De upgrade kan worden voltooid door de Partner die de merchant oorspronkelijk heeft doorverwezen, een Partner die de merchant niet eerder heeft doorverwezen of het verkoopteam van Shopify. Maar alleen een Partner die de merchant oorspronkelijk heeft doorverwezen via een development store, ontvangt een commissie op basis van het upgrade-abonnement

Als de merchant een upgrade uitvoert naar Shopify Plus, vul je het Shopify Plus-leadformulier op je partnerdashboard in om een terugkerende commissie te blijven ontvangen. Je krijgt alleen commissie voor netto nieuwe Shopify Plus-leads. De oorspronkelijke lead moet door jou zijn ingediend en de merchant mag op het moment van indienen nog geen contact hebben gehad met het Shopify Plus-team.

Niet-gekwalificeerde Plus-leadreferral

Als er 90 dagen na indienen van een Shopify Plus-leadformulier nog geen Shopify Plus-verkoopkans is aangemaakt op grond van dat formulier, wordt het als niet-gekwalificeerd beschouwd.

Als een Shopify Plus-formulier voor een referral-lead binnen 90 dagen na indienen niet genoeg aandacht heeft gekregen om te worden doorgestuurd naar een verkoopteam, kan het als een niet-gekwalificeerde leadreferral worden beschouwd. Deze referrals komen niet in aanmerking voor commissie.

Voorbeelden van niet-gekwalificeerde lead-referrals:

 • De merchant is nog niet op de hoogte van de kosten van Plus.
 • De merchant is er nog niet klaar voor om naar Plus te gaan.
 • Er is al een open kans.
 • De merchant heeft niet gereageerd op de Partner of op Shopify.
 • Een van de kernabonnementen van Shopify past beter bij deze merchant.
 • De merchant besluit Plus niet meer te willen.