Shopify Partner-inkomsten

Als Shopify Partner kunt u geld verdienen op basis van uw bijdrage aan het Shopify-ecosysteem (uw activiteiten) en het Partner-programma waaraan u deelneemt. Uw inkomsten kunnen variëren op basis van uw locatie en de locatie van de merchants waarmee u werkt. Afhankelijk van uw locatie en de toepasselijke belastingvoorschriften kunnen uw inkomsten worden onderworpen aan belastingen .

In de onderstaande tabellen worden de uitbetalingsvoorwaarden opgesplitst op basis van uw activiteiten.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over de verschillende typen Shopify Partners:

Doorverwijzingen van ontwikkelingswinkel

Shopify Partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant. Keert maandelijks terug zolang de verkoper een betalende Shopify-klant en uw een actieve Shopify Partner blijft.
1.2

Shopify Plus

Shopify Gold

Een terugkerende commissie gelijk aan 10% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant.

Alle Shopify Plus-leads moeten worden vastgelegd door het formulier voor het indienen van Shopify Plus-leads in te vullen.

Commissie-uitbetalingen keren maandelijks terug zolang de merchant een betalende Shopify-klant en u een actieve Shopify Partner blijft.

Shopify Plus-partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant. Keert maandelijks terug zolang de handelaar een betalende Shopify-klant en u een actieve Shopify Plus-partner blijft.
1.4

Shopify Plus

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant.

Alle Shopify Plus-leads moeten worden vastgelegd door het formulier voor het indienen van Shopify Plus-leads in te vullen.

Keert maandelijks terug zolang de handelaar een betalende Shopify-klant en u een actieve Shopify Plus-partner blijft.

1.5

Shopify Gold

Een terugkerende commissie gelijk aan 10% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant voor de eerste vier verwijzingen of upgrades van meer dan 12 maanden.

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant voor de vijfde en volgende verwijzingen of upgrades gedurende twaalf maanden.

Keert maandelijks terug zolang de handelaar een betalende Shopify-klant en u een actieve Shopify Plus-partner blijft.

Opmerking: de 20% omzet wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. De eerste vier verwijzingen genereren nog steeds een commissie van 10% voor de Partner.

Affiliate-referrals

Shopify Partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Een commissie die gelijk is aan de abonnementskosten van de merchant voor de eerste twee maanden, exclusief eventuele kortingen/tegoeden.

De commissie wordt uitbetaald over de eerste twee maanden van het abonnement van de merchant:

 • De eerste commissie is gelijk aan de waarde van de eerste maand van het abonnementsgeld van de merchant.
 • De tweede commissie is gelijk aan de waarde van de tweede maand van de abonnementskosten van de merchant.

Als de merchant Shopify gedurende de eerste maand verlaat, wordt de tweede betaling niet uitgekeerd. Als de merchant tijdens de eerste maand naar een goedkoper abonnement overstapt of opwaardeert, is de commissie voor de tweede maand gelijk aan de nieuwe maandelijkse abonnementskosten.

Als de merchant een jaarabonnement selecteert, wordt uw commissie in de eerste twee maanden uitbetaald op basis van de maandelijkse abonnementswaarde.

2.2

Shopify Plus

Een eenmalige commissie met een waarde van $ 2.000,00 USD.

De commissie wordt uitbetaald zodra de merchant het abonnementsgeld voor de eerste maand heeft betaald.

Shopify-apps

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
3.1 80% van de totale opbrengst van de eenmalige verkoopprijs of terugkerende abonnementskosten en alle app-aankopen of -upgrades die worden gedaan via de Shopify App Store. Alle apps moeten voldoen aan de Shopify Partner-programmaovereenkomst.

Shopify-thema's

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
4.1 Optie 1: 70% van elke themaverkoop. Als deze optie is geselecteerd, is de partner verantwoordelijk voor alle foutoplossingen en beantwoordt hij ook eventuele vragen van verkopers over het thema. Het thema kan ook worden verkocht via een persoonlijk kanaal (bijvoorbeeld een bedrijfswebsite), maar niet op open markten.
4.2 Optie 2: 50% van elke themaverkoop. Als deze optie is geselecteerd, is de partner verantwoordelijk voor alle foutoplossingen, maar helpt Shopify bij het beantwoorden van eventuele vragen van verkopers over het thema. Het thema mag niet via andere kanalen worden verkocht.

Aanbiedingen

Activiteit Partnerlocatie Handelaarslocatie Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
5.4 Verwijzingspremie Point of Sale Alle

Verenigde Staten

VK

Ierland

Een commissie van USD $ 500 voor elke nieuwe verkooppunt-merchant (POS) die door een Partner wordt doorverwezen, waarbij de lead voldoet aan de Voorwaarden in deze activiteit.

Promotie begint op 2019. Shopify behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te allen tijde af te ronden.

Een commissie wordt uitbetaald voor elke Shopify POS-merchant die u doorverwijst door een lead in te dienen via het Partner POS Lead-formulier wanneer de merchant:

 1. gebruik maakt van Shopify Payments,
 2. een fysieke winkel runt,
 3. POS-hardware bestelt en
 4. vijf opeenvolgende dagen heeft van transacties via Shopify POS.

Naast de hierboven beschreven vereisten voor commissies, kan het zijn dat u ook:

 • de handelaar bij ons verkoopteam moet introduceren (aangenomen dat verkoopondersteuning gewenst is).
 • diensten moet aanbieden met betrekking tot de verhuizing van de handelaar naar Shopify POS en/of
 • mee moet doen met andere activiteiten die de verkoopteams van Shopify ondersteunen en/of de Referred Merchant in Shopify POS lanceren.

Als u een merchant doorverwijst die nieuw is bij Shopify en Shopify POS, komt u in aanmerking voor de POS-verwijzingspremie naast uw gebruikelijke verwijzingsuitbetalingen.

Experts Marketplace

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
6.1

90% van de totale inkomsten die door de Expert zijn geïncasseerd voor elke taak die afkomstig is van de Experts Marketplace.

De Expert heeft recht op alle bedragen die door handelaren via de Experts Marketplace worden geïncasseerd, verminderd met de 10% die Shopify samen met eventuele toepasselijke belastingen op de kosten van Shopify inhoudt.

Belastingen op inkomsten

In sommige gevallen berekent Shopify u belastingen op de kosten, of betalen ze belastingen op uw vergoedingsbestellingen. Deze belastingen variëren op basis van uw locatie, het type Partner-activiteit en de belastinggegevens die u opgeeft in de instellingen van uw Partner-account.

Alle belastingen die door Shopify in rekening worden gebracht of betaald, worden op een factuur geregistreerd. Zie Betaald worden voor meer informatie over hoe je je kosten en commissiefacturen kunt bekijken.

Belasting in rekening gebracht op Shopify-kosten

In sommige gevallen heft Shopify belasting op de commissiekosten voor app-, thema- of service-verkopen op het Shopify-platform. Alle toepasselijke belastingen worden in mindering gebracht op uw uitbetaling en worden weergegeven op uw Shopify-factuur.

In de volgende gevallen worden er belastingen in rekening gebracht voor Shopify-kosten:

Canada

Als de contactgegevens van uw Partner-account een adres in Canada vermeldt, brengt Shopify u belastingen in rekening voor Shopify-kosten. Shopify brengt de toepasselijke omzetbelasting in rekening voor uw provincie of rayon.

Verenigde Staten

Als de contactgegevens van uw Partner-account een adres in de Verenigde Staten vermeldt en uw adres is in een staat waarin omzetbelasting in rekening wordt gebracht op diensten die worden uitgevoerd door factureringsagenten, brengt Shopify u belastingen in rekening voor Shopify-kosten. Shopify brengt de toepasselijke omzetbelasting in rekening voor uw staat.

Belastingen uitbetaald op verwijzingscommissies

Als je een Canadees bedrijfsaccountnummer (BN) in de belastinggegevens van uw Partner-account opgeeft, voegt Shopify een extra 13% Ontario HST toe aan de uitbetaling van de verwijzingscommissie. Deze belasting wordt toegevoegd aan uw uitbetaling en wordt weergegeven op de factuur van uw verwijzingscommissie. U bent verantwoordelijk voor het terugbetalen van deze belastingen aan de juiste overheidsinstantie.

Tijdelijke onderbreking van de vereisten voor Partner-activiteit

Als gevolg van de huidige impact van COVID-19, pauzeert Shopify vanaf 26 maart 2020 tot nader order de activiteitsvereiste voor Shopify Partners. Terwijl de activiteitsvereiste wordt gepauzeerd, zullen alle terugkerende commissie-uitbetalingen doorgaan. Je wordt ten minste 30 dagen voor de hervatting van de activiteitsvereiste op de hoogte gesteld.

Als je een Partner-activiteit voltooit terwijl de activiteitsvereiste is gepauzeerd, heb je 12 maanden de tijd om een andere activiteit te voltooien nadat de activiteitsvereiste opnieuw is ingesteld.

Als je een Partner-activiteit niet voltooit terwijl de activiteitsvereiste is gepauzeerd, heb je evenveel tijd om een activiteit te voltooien als voor de pauze. Als je bijvoorbeeld nog zeven maanden de tijd had om een activiteit te voltooien toen de pauze begon, heb je nog steeds zeven maanden de tijd om een activiteit te voltooien nadat de activiteitsvereiste opnieuw is ingesteld.

Termenlijst

Termijn Definitie
Actieve Shopify Partner

Om actief te blijven in het Shopify Partner-ecosysteem, moet u minstens één keer per 12 maanden een van de volgende activiteiten uitvoeren:

 • Doorverwijzing van ontwikkelingswinkel (gevalideerd wanneer de merchant de abonnementskosten van de eerste maand betaalt)
 • Affiliate-verwijzing (gevalideerd wanneer de merchant de abonnementskosten van de eerste maand betaalt)
 • Upgrade van een bestaande handelaar naar Shopify Plus

Als je geen van deze activiteiten aan het einde van de periode van 12 maanden (vanaf de datum waarop de merchant overschakelt naar het relevante abonnement) hebt voltooid, worden alle betalingen voor terugkerende commissies opnieuw ingesteld op nul. Je moet ten minste een van de hierboven vermelde activiteiten uitvoeren gedurende elke opeenvolgende periode van 12 maanden om recht te hebben op doorlopende opbrengsten. Je kunt je doorverwijzingen van ontwikkelingswinkels volgen in je Partner Dashboard. Deze doorlopende activiteitsvereiste is van kracht sinds 1 oktober 2017.

Actieve Shopify Plus-partner Als Shopify Plus-partner moet je je status als actieve partner behouden om commissiebetalingen die u verdient voor uw Shopify Plus-verwijzingen te behouden. Om als actieve Shopify Plus-partner te worden beschouwd, moet u aan de volgende vereisten voldoen:
 • U heeft deel uitgemaakt van minimaal 5 Shopify Plus-transacties in het lopende kalenderjaar.
 • U bent in het lopende kalenderjaar betrokken geweest bij ten minste één Shopify Partner-evenement.
Als u niet aan de vereisten voor een actieve Shopify Plus-partner voldoet, ontvang je niet langer commissiebetalingen voor eventuele verwijzingen die u heeft ontvangen terwijl u een Shopify Plus-Partner was en loop je het risico om uit het Shopify Plus-Partner-programma te worden verwijderd. U blijft commissiebetalingen ontvangen voor het doorverwijzen van winkels naar Shopify-abonnementen anders dan Shopify Plus.
Affiliate-verwijzing

Zodra u bent goedgekeurd voor het Shopify-affiliateprogramma, ontvang je een affiliate-link om te delen met potentiële merchants. Deze bevat uw unieke referentiehandle, zodat elke nieuwe merchant die u verwijst, kan worden gevolgd. Een standaard affiliate-link ziet er als volgt uit: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Wanneer een merchant zich aanmeldt voor Shopify met behulp van uw affiliate-link, ontvang je een commissie voor de verwijzing De commissie wordt uitbetaald nadat de merchant de eerste maandelijkse abonnementskosten heeft betaald (meestal na een gratis proefperiode van twee weken).

Doorverwijzing van ontwikkelingswinkel

Als een Shopify-partner kunt u een onbeperkt aantal ontwikkelingswinkels maken. Een ontwikkelingswinkel is een gratis versie van een Shopify-winkel die kan worden gebruikt om een winkel voor uw klant op te zetten of te ontwikkelen of het thema aan te passen. Als je een ontwikkelingswinkel opzet en deze aan uw klant overdraagt, kunt u een terugkerende commissie verdienen.

Opmerking: Als Shopify Partner kunt u commissie op Shopify Plus-abonnementskosten alleen verdienen voor de hoofdwinkel (waar de facturering centraal staat), maar niet voor klonen van deze winkel.

Verwijzingscommissie De commissie die Shopify u betaalt voor verwijzingsactiviteiten, waaronder affiliate-verwijzingen, Shopify Plus-verwijzingen en verwijzingen voor ontwikkelingswinkels. Alle verwijzingscommissies worden vastgelegd in een commissiefactuur van de verwijzing.
Shopify Gold Shopify Gold is een winkelabonnement dat alleen beschikbaar is voor handelaars in India. Ga naar shopify.in/gold voor meer informatie over Shopify Gold.
Shopify-kosten Commissiekosten die het aandeel van Shopify in de app-, thema- of service-verkoop vertegenwoordigen. Als u bijvoorbeeld een thema verkoopt en recht hebt op 70% van de verkoopprijs, brengt Shopify u een Shopify-vergoeding in rekening van 30% van de totale themaverkoop en de resterende 70% is verschuldigd aan u. Alle Shopify-kosten worden vastgelegd op een factuur voor Shopify-kosten.
Winkelupgrades Winkelupgrades vinden plaats wanneer een huidige Shopify-merchant een upgrade uitvoert naar een winkelabonnement met hogere abonnementskosten. De upgrade kan worden voltooid door de Partner die de merchant oorspronkelijk heeft doorverwezen, een Partner die de merchant niet eerder heeft doorverwezen of het verkoopteam van Shopify. Maar alleen een Partner die de merchant oorspronkelijk heeft doorverwezen via een ontwikkelingswinkel, ontvangt een commissie op basis van het upgrade-abonnement