Shopify-partner-inkomsten

Als Shopify Partner kun je geld verdienen op basis van je bijdrage aan het Shopify-ecosysteem (je activiteiten) en het Partner-programma waaraan je deelneemt. Je inkomsten kunnen variëren op basis van je locatie en de locatie van de merchants waarmee je werkt. Afhankelijk van je locatie en de toepasselijke belastingvoorschriften kunnen je inkomsten worden onderworpen aan belastingen .

In de onderstaande tabellen worden de uitbetalingsvoorwaarden opgesplitst op basis van je activiteiten.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over de verschillende typen Shopify Partners:

Referrals van development store

Shopify-partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant. Keert maandelijks terug zolang de merchant een betalende Shopify-klant en je een actieve Shopify Partner blijft.
1.2

Shopify Plus

Een terugkerende commissie gelijk aan 10% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant.

Je kunt een development store voor een merchant bouwen als onderdeel van een Shopify Plus-aanbieding. Raadpleeg Shopify Plus-referrals voor meer informatie.

Shopify Plus-partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant. Keert maandelijks terug zolang de merchant een betalende Shopify-klant en je een actieve Shopify Partner blijft.
1.4

Shopify Plus

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant. Je kunt een development store voor een merchant bouwen als onderdeel van een Shopify Plus-aanbieding. Raadpleeg Shopify Plus-referrals voor meer informatie.

Shopify Plus-referrals

Shopify-partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.5

Shopify Plus

Een terugkerende commissie gelijk aan 10% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant.

Alle Shopify Plus-leads moeten worden vastgelegd door het formulier voor het indienen van Shopify Plus-leads in te vullen.

Je ontvangt alleen commissie voor nieuwe Shopify Plus-leads. De oorspronkelijke lead moet door jou zijn ingediend en de merchant moet op het moment van indiening nog niet in contact zijn met het Shopify Plus-team.

Commissie-uitbetalingen keren maandelijks terug zolang de merchant een betalende Shopify-klant en je een actieve Shopify Partner blijft.

Shopify-affiliates komen niet in aanmerking voor dit type referral.

Shopify Plus-partners

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.6

Shopify Plus

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant.

Alle Shopify Plus-leads moeten worden vastgelegd door het formulier voor het indienen van Shopify Plus-leads in te vullen.

Je ontvangt alleen commissie voor nieuwe Shopify Plus-leads. De oorspronkelijke lead moet door jou zijn ingediend en de merchant moet op het moment van indiening nog niet in contact zijn met het Shopify Plus-team.

Keert maandelijks terug zolang de merchant een betalende Shopify-klant en je een actieve Shopify Partner blijft.

Affiliate-referrals

Shopify-affiliates

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Een commissie die gelijk is aan de abonnementskosten van de merchant voor de eerste twee maanden, exclusief eventuele kortingen/tegoeden.

De commissie wordt uitbetaald over de eerste twee maanden van het abonnement van de merchant:

 • De eerste commissie is gelijk aan de waarde van de eerste maand van het abonnementsgeld van de merchant.
 • De tweede commissie is gelijk aan de waarde van de tweede maand van de abonnementskosten van de merchant.

Als de merchant Shopify gedurende de eerste maand verlaat, wordt de tweede betaling niet uitgekeerd. Als de merchant tijdens de eerste maand naar een goedkoper abonnement overstapt of opwaardeert, is de commissie voor de tweede maand gelijk aan de nieuwe maandelijkse abonnementskosten.

Als de merchant een jaarabonnement selecteert, wordt je commissie in de eerste twee maanden uitbetaald op basis van de maandelijkse abonnementswaarde.

Shopify-apps

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
3.1

80% van de totale opbrengst van de eenmalige verkoopprijs of terugkerende abonnementskosten en alle app-aankopen of -upgrades die worden gedaan via de Shopify App Store.

Als je je registreert voor het nieuwe omzetplan, verdien je 100% van de totale omzet uit de eenmalige verkoopprijs of terugkerende abonnementskosten en alle app-aankopen of upgrades die via de Shopify App Store worden gedaan op de eerste USD 1.000.000. Op omzet van meer dan USD 1.000.000 verdien je 85% van de totale omzet.

Alle apps moeten voldoen aan de Shopify Partner-programmaovereenkomst.

Alleen de Partner die de App beheert, komt in aanmerking voor App-verkopen.

Registreer je om te verkopen in de App Store en rapporteer alle accounts van aangesloten ontwikkelaars als je je wilt registreren voor het nieuwe omzetplan.

Shopify-thema's

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
4.1

100% van de totale omzet van thema's die via de Shopify Theme Store zijn verkocht op de eerste 1.000.000 USD. Op omzet van meer dan 1.000.000 USD verdien je 85% van de totale omzet.

Zorg ervoor dat alle thema's voldoen aan de Shopify Partner-programmaovereenkomst.

Alleen de Partner die het thema beheert, komt in aanmerking voor inkomsten uit thema-verkopen.

Aanbiedingen

Activiteit Partnerlocatie Merchantslocatie Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
5.1 Shopify POS-verwijzingsbonus Alle

Australië

Canada

Ierland

Nieuw Zeeland

VK

Verenigde Staten

$50,00 USD

Promotie begint op 10 augustus, 2021. Shopify behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op elk gewenst moment af te ronden.

Als je een in aanmerking komende merchant doorverwijst die ook voldoet aan de voorwaarden van onze USD 500 beloning voor POS Pro-verwijzingen (5,5), kom je in aanmerking voor eventuele toepasselijke verwijzingsuitbetalingen met betrekking tot die promotie, bovenop deze aanbieding.

Een commissie wordt uitbetaald voor elke verwijzing die je indient via het Shopify POS - Partner Leads-formulier, waar de merchant:

 1. wordt beoordeeld door en een gesprek heeft met het verkoopteam voor detailhandel van Shopify
 2. nog niet in gesprek is met ons verkoopteam

Naast de hierboven beschreven commissievereisten, moet je de merchant mogelijk ook aan ons verkoopteam introduceren.

5.5 Referral-premie Point of Sale Pro Alle

Australië

Canada

Duitsland

Ierland

Nederland

Nieuw Zeeland

VK

Verenigde Staten

Een commissie van USD $ 500 voor elke nieuwe Point of Sale Pro (POS)-merchant die door een Partner wordt doorverwezen, waarbij de lead voldoet aan de Voorwaarden in deze activiteit.

Promotie begint op 2020 november. Shopify behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te allen tijde af te ronden. Promotie is niet van toepassing als de referred merchant zich op Shopify Plus bevindt.

Commissie kan betaald worden voor elke nieuwe Shopify POS Pro Merchant die je verwijst door een lead in te dienen via het Shopify POS - Partner Leads Formulier waar de Merchant:

 1. betaalt minstens 2 opeenvolgende maanden van POS Pro
 2. is nieuw in Shopify POS Pro
 3. heeft tien (10) dagen om te handelen via Shopify POS Pro per maand, gedurende ten minste twee maanden
 4. een fysieke vestiging runt
 5. is geïntroduceerd bij Shopify door actief reclame te maken voor Shopify POS Pro
 6. was niet ingevoerd of doorverwezen naar Shopify door een andere partij, waaronder Shopify zelf.
 7. was geactiveerd tot dertig (30) dagen vóór de indiening van een lead, of is geactiveerd binnen zes (6) maanden na de indiening van een lead, naar gelang van het geval

Naast de hierboven beschreven vereisten voor commissies, kan het zijn dat je ook:

 • de Merchant bij ons verkoopteam moet introduceren (aangenomen dat verkoopondersteuning gewenst is).
 • diensten moet aanbieden met betrekking tot de verhuizing van de Merchant naar Shopify POS Pro en/of
 • deelneemt aan andere activiteiten die de verkoopteams van Shopify ondersteunen en/of de Referred Merchant in Shopify POS Pro lanceren.

Als je een in aanmerking komende merchant doorverwijst die ook nieuw is bij Shopify, kom jij in aanmerking voor eventuele nieuwe uitbetalingen voor referral van merchants naast deze POS Pro Referral Bounty.

Experts Marketplace

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
6.1

90% van de totale inkomsten die door de Expert zijn geïncasseerd voor elke taak die afkomstig is van de Experts Marketplace.

De Expert heeft recht op alle bedragen die door merchants via de Experts Marketplace worden geïncasseerd, verminderd met de 10% die Shopify samen met eventuele toepasselijke belastingen op de kosten van Shopify inhoudt.

Belastingen op inkomsten

Shopify brengt je mogelijk belasting over haar kosten in rekening, of betaalt in bepaalde gevallen belasting over je referralcommissies. Deze belastingen variëren op basis van je locatie, het type Partner-activiteit en de belastinggegevens die je opgeeft in de instellingen van je Partner-account.

Alle belastingen die door Shopify in rekening worden gebracht of betaald, worden op een factuur geregistreerd. Zie Betaald worden voor meer informatie over hoe je je kosten en commissiefacturen kunt bekijken.

Belasting in rekening gebracht op Shopify-kosten

In sommige gevallen heft Shopify belasting op de commissiekosten en andere kosten die van toepassing zijn voor app-, thema- of service-verkopen op het Shopify-platform. Alle toepasselijke belastingen worden in mindering gebracht op je uitbetaling en worden weergegeven op je Shopify-factuur.

In de volgende gevallen worden er belastingen in rekening gebracht voor Shopify-kosten:

Canada

Als de contactgegevens van je Partner-account een adres in Canada vermeldt, brengt Shopify je belastingen in rekening voor Shopify-kosten. Shopify brengt de toepasselijke omzetbelasting in rekening voor je provincie of rayon.

Verenigde Staten

Als de contactgegevens van je Partner-account een adres in de Verenigde Staten vermeldt en je adres is in een staat waarin omzetbelasting in rekening wordt gebracht op diensten die worden uitgevoerd door factureringsagenten, brengt Shopify je belastingen in rekening voor Shopify-kosten. Shopify brengt de toepasselijke omzetbelasting in rekening voor je staat.

Belastingen uitbetaald op referralcommissies

Als je een Canadees bedrijfsaccountnummer (BN) in de belastinggegevens van je Partner-account opgeeft, voegt Shopify een extra 13% Ontario HST toe aan de uitbetaling van de referralcommissie. Deze belasting wordt toegevoegd aan je uitbetaling en wordt weergegeven op de factuur van je referralcommissie. Je bent verantwoordelijk voor het overschrijven van deze belastingen aan de juiste overheidsinstantie.

Termenlijst

Termijn Definitie
Actieve Shopify-partner

Als Shopify Partner kun je terugkerende commissiebetalingen verdienen voor referrals en Plus-upgrades. Om terugkerende commissiebetalingen voor deze vorige referrals en upgrades te blijven ontvangen, moet je ten minste één keer per 12 maanden een van de volgende activiteiten uitvoeren:

 • Referral van development store (gevalideerd wanneer de merchant de abonnementskosten van de eerste maand betaalt)
 • Affiliate-referral (gevalideerd wanneer de merchant de abonnementskosten van de eerste maand betaalt)
 • Referral van een nieuwe of bestaande Merchant naar Shopify Plus

Als je geen van deze activiteiten aan het einde van de periode van 12 maanden (vanaf de datum waarop de merchant overschakelt naar het relevante abonnement) hebt voltooid, worden alle betalingen voor terugkerende commissies ingesteld op nul. Je moet ten minste een van de hierboven vermelde activiteiten uitvoeren gedurende elke opeenvolgende periode van 12 maanden om recht te hebben op doorlopende commissie-opbrengsten. Je kunt de datum weergeven waarop je een andere activiteit moet voltooien op de pagina Referrals van het Partner Dashboard. Deze doorlopende activiteitsvereiste is van kracht sinds 1 oktober 2017.

De vereiste Partner-activiteit is niet van toepassing op andere lopende inkomsten, zoals inkomsten uit App-verkoop of Thema-verkopen.

Affiliate-referral

Zodra je bent goedgekeurd voor het Shopify Affiliate Program, ontvang je een affiliate-link om te delen met potentiële merchants. Deze bevat je unieke referentiehandle, zodat elke nieuwe merchant die je verwijst, kan worden gevolgd. Een standaard affiliate-link ziet er als volgt uit: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Wanneer een merchant zich aanmeldt voor Shopify met behulp van je affiliate-link, ontvang je een commissie voor de referral De commissie wordt uitbetaald nadat de merchant de eerste maandelijkse abonnementskosten heeft betaald (meestal na een gratis proefperiode van 14 dagen).

Referral van development store

Als een Shopify-partner kun je een onbeperkt aantal development stores maken. Een development store is een gratis versie van een Shopify-winkel die kan worden gebruikt om een winkel voor je klant op te zetten of te ontwikkelen of het thema aan te passen. Als je een development store opzet en deze aan je klant overdraagt, kun je een terugkerende commissie verdienen.

Opmerking: Als Shopify Partner kun je commissie op Shopify Plus-abonnementskosten alleen verdienen voor de hoofdwinkel (waar de facturering centraal staat), maar niet voor klonen van deze winkel.

Administratiekosten App-facturering is onderhevig aan administratiekosten van 2,9%. Vanaf 1 augustus 2021 worden administratiekosten en belastingen in rekening gebracht op een afzonderlijk orderregel. Alle administratiekosten worden vastgelegd op de uitbetalingspagina.
Referralcommissie De commissie die Shopify je betaalt voor verwijzingsactiviteiten, waaronder affiliate-referrals, Shopify Plus-referrals en referrals voor development stores. Alle referralcommissies worden vastgelegd in een factuur voor referralcommissies.
Shopify-kosten Commissiekosten die het aandeel van Shopify in de app-, thema- of service-verkoop vertegenwoordigen. Als je bijvoorbeeld een thema verkoopt en recht hebt op 70% van de verkoopprijs, brengt Shopify je een Shopify-vergoeding in rekening van 30% van de totale themaverkoop en de resterende 70% is verschuldigd aan jou. Alle Shopify-kosten worden vastgelegd op een factuur voor Shopify-kosten.
Winkelupgrades

Winkelupgrades vinden plaats wanneer een huidige Shopify-merchant een upgrade uitvoert naar een winkelabonnement met hogere abonnementskosten. De upgrade kan worden voltooid door de Partner die de merchant oorspronkelijk heeft doorverwezen, een Partner die de merchant niet eerder heeft doorverwezen of het verkoopteam van Shopify. Maar alleen een Partner die de merchant oorspronkelijk heeft doorverwezen via een development store, ontvangt een commissie op basis van het upgrade-abonnement

Als de merchant een upgrade uitvoert naar Shopify Plus, moet je het formulier voor het indienen van Shopify Plus-leads invullen om een terugkerende commissie te blijven ontvangen. Je ontvangt alleen commissie voor nieuwe Shopify Plus-leads. De oorspronkelijke lead moet door jou zijn ingediend en de Merchant moet op het moment van indiening nog niet in contact zijn met het Shopify Plus-team.