Inkomsten van Shopify-partners

Als Shopify-partner verdien je geld op basis van jouw bijdrage aan het Shopify-ecosysteem (je activiteiten). Je verdiensten kunnen variëren, afhankelijk van je locatie en de locatie van de merchants met wie je samenwerkt. Afhankelijk van je locatie en de toepasselijke belastingvoorschriften moet je misschien belasting betalen over je verdiensten.

In de onderstaande tabellen worden de uitbetalingsvoorwaarden opgesplitst op basis van je activiteiten.

Referrals van development store

Als je een referral vanuit een development store wilt doen, maak je een development store aan in het Partner Dashboard en draag je deze vervolgens over aan een klant.

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse abonnementskosten van de merchant. Elke maand zolang de merchant een betalende Shopify-klant is.
1.2

Shopify Plus

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse basale platformkosten van de Plus-merchant in de factureringswinkel, voor elke nieuwe merchant die door de Partner is doorverwezen en die een Shopify Plus-overeenkomst sluit.

Je kunt een development store voor een merchant bouwen als onderdeel van een Shopify Plus-aanbieding. Raadpleeg Shopify Plus-referrals voor meer informatie.

1.3

Shopify Starter-abonnement

Shopify Lite

Komt niet in aanmerking voor commissie.

Je komt niet in aanmerking voor terugkerende commissie over de maandelijkse abonnementskosten van de merchant.

Shopify Plus-referrals

Winkelabonnement Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
1.4

Shopify Plus

Een terugkerende commissie die gelijk is aan 20% van de maandelijkse kosten voor het basisplatform van de Plus-merchant voor de factureringswinkel. Alleen van toepassing op alle nieuwe Plus-deals die na 23 februari 2023 zijn gesloten.

Partners komen in aanmerking voor commissie voor elke netto nieuwe Shopify Plus-referral die resulteert in een volledig uitgevoerde Shopify Plus-overeenkomst.

Referrals kunnen op een van de volgende manieren worden gedaan:

 • Door het Shopify Plus-formulier voor referral-leads in te vullen.

  Alle Shopify Plus-formulieren voor referrals-leads moeten worden geregistreerd door het desbetreffende ingevulde formulier op het partnerdashboard in te dienen.

  Het Shopify Plus-formulier voor lead-referrals moeten aan de volgende vereisten voldoen:

  1. Ze moeten door de Partner worden ingediend.
  2. De gegevens voor de Plus-merchant én de Partner moeten nauwkeurig zijn.
  3. De Plus-merchant mag op het moment van indienen geen contact hebben gehad met het Shopify Sales-team.

  Partners komen alleen in aanmerking voor commissie als het Shopify Plus-formulier voor lead-referrals is gekwalificeerd en als ze samen verkopen met het verkoopteam om de verkoop van het Shopify-product en de oplossing te ondersteunen.

 • Een door een Partner ondersteunde automatische upgrade naar Shopify Plus moet zijn uitgevoerd.

Shopify Plus-voorwaarden voor referral-commissies

 • Commissies worden maandelijks uitbetaald zolang de Shopify Plus-verkoper een goede reputatie heeft.
 • Shopify neemt naar eigen goeddunken de definitieve beslissing om referral-commissies van Shopify Plus te verlenen.
 • Alle inkomsten uit referrals worden berekend op basis van de basale platformkosten die door de Plus-merchant aan Shopify worden betaald, na aftrek van kortingen en tegoeden. Dit betekent dat winkels zonder bijbehorende basale platformkosten, zoals uitbreidingswinkels, niet bijdragen aan je inkomsten uit referrals.
 • Voor Plus-merchants met een jaarlijks abonnement wordt de Partner-commissie jaarlijks na het einde van het kalenderjaar uitbetaald.
 • Partners komen in aanmerking voor uitbetaling nadat de Plus-merchant de eerste factuur voor platformkosten heeft betaald.
 • De formulieren voor referral-leads van Partners vervallen als de lead niet binnen 90 dagen is gekwalificeerd. Na de 90 dagen kan het formulier voor lead-referrals opnieuw worden ingediend om in aanmerking te komen.

Shopify-apps

Het percentage van de totale inkomsten dat je verdient, hangt af van de jaarlijkse bruto-omzet uit je apps en de bruto bedrijfsinkomsten.

Dit percentage geldt voor de eenmalige verkoopprijs of terugkerende abonnementsgelden en alle app-aankopen of upgrades die via de Shopify App Store worden gedaan.

Dit plan voor omzetaandeel gaat in op 1 januari 2024. Toelating wordt beoordeeld op basis van de inkomsten van 2023. Toelating wordt elk jaar opnieuw beoordeeld.

Inkomsten van voorafgaande kalenderjaar Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
2.1 Ontwikkelaars die in het voorafgaande kalenderjaar 20.000.000 USD of meer aan bruto-omzet hebben gegenereerd via de Shopify App Store, of die in het voorafgaande kalenderjaar een bruto bedrijfsomzet van 100.000.000 USD of meer hadden Je verdient 85% van de totale omzet

Alle apps moeten voldoen aan de Overeenkomst voor het Shopify-partnerprogramma.

Alleen de Partner die de app beheert, komt in aanmerking voor verdiensten uit app-verkopen.

Als je wilt intekenen op het omzetaandeelplan, registreer je je als verkoper in de App Store en meld je alle accounts van aangesloten ontwikkelaars.

Ontwikkelaars die in het voorafgaande kalenderjaar minder dan 20.000.000 USD aan bruto-omzet hebben gegenereerd via de Shopify App Store, en die in het voorafgaande kalenderjaar een bruto bedrijfsomzet van minder dan 100.000.000 USD hadden
 • De eerste 1.000.000 USD omzet: je verdient 100% van de totale omzet
 • Omzet meer dan 1.000.000 USD: je verdient 85% van de totale omzet

Shopify-thema's

Earnings (Inkomsten) Voorwaarden
3.1

100% van de totale omzet van thema's die via de Shopify Theme Store zijn verkocht op de eerste 1.000.000 USD. Op omzet van meer dan 1.000.000 USD verdien je 85% van de totale omzet.

Zorg ervoor dat alle thema's voldoen aan de Overeenkomst voor het Shopify-partnerprogramma.

Alleen de Partner die het thema beheert, komt in aanmerking voor inkomsten uit thema-verkopen.

Aanbiedingen

De volgende promoties zijn beschikbaar voor Partners:

4.1: Point of Sale Pro-referralbonus

Partnerlocatie Alle
Merchantslocatie Australië, België, Canada, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten
Earnings (Inkomsten)

Doorverwijzende partners verdienen een eenmalige 'POS Pro-activeringsbonus van $ 500,-', plus een terugkerende 'Shopify POS Payments-winstdeling van 20%' voor vierentwintig (24) maanden als de 'Referred Merchant' voldoet aan alle voorwaarden van deze activiteit.

Als de referral niet voldoet aan de voorwaarden die specifiek zijn bepaald voor het verdienen van de terugkerende 'Shopify POS Payments-winstdeling van 20%', maar wel aan die met betrekking tot de 'POS Pro-activeringsbonus van $ 500,-', ontvangt de verwijzende partner alleen de eenmalige commissie 'Activeringsbonus van $ 500,-' en niet de 'Shopify POS Payments-winstdeling van 20%'.

Voorwaarden

Shopify behoudt zich het recht voor deze aanbieding op elk gewenst moment te sluiten.

Een 'Referred Merchant' is een Shopify-merchant die is doorverwezen door een partner die een POS-leadformulier heeft ingediend binnen het partnerdashboard. De partner kan alleen commissie verdienen voor het produceren van een 'Referred Merchant' als diegene voldoet aan de onderstaande relevante voorwaarden.

De doorverwijzende partner kan de eenmalige 'POS Pro-activeringsbonus van $ 500,-' alleen verdienen als de Referred Merchant aan de volgende vereisten voldoet:

 • de Referred Merchant betaalt de volledige kosten, zonder korting, die zijn gekoppeld aan een POS Pro-abonnement gedurende ten minste twee (2) opeenvolgende maanden, betaalt voor een jaarlijks POS Pro-abonnement, of is een actieve Shopify Plus-merchant die een POS Pro-locatie toevoegt;
 • de Referred Merchant is nieuw bij Shopify POS (heeft in de 365 dagen voorafgaand aan de referral geen verkopen verwerkt via Shopify POS);
 • de Referred Merchant voert minstens tien (10) dagen per maand transacties uit via Shopify POS, gedurende ten minste twee (2) maanden na de referral, en heeft op die locatie meer dan $ 1000,- bruto goederenvolume per maand;
 • de Referred Merchant is geïntroduceerd bij Shopify doordat de partner actief reclame maakt voor Shopify POS Pro;
 • is tot vijftien (15) dagen vóór de indiening van een lead of binnen zes (6) maanden na de indiening van een lead geactiveerd;
 • niet is geïntroduceerd aan of doorverwezen naar Shopify door een andere partij, waaronder Shopify zelf.

De doorverwijzende partner kan de 'Shopify POS Payments-winstdeling van 20%' voor vierentwintig (24) maanden alleen verdienen als de Referred Merchant naast de hierboven beschreven vereisten ook voldoet aan de vereisten met betrekking tot de eenmalige 'POS Pro-activeringsbonus van $ 500,-':

 • De Referred Merchant is nieuw bij Shopify Payments op Shopify Point of Sale (POS) (heeft de afgelopen 365 dagen geen verkopen met Shopify Payments via Shopify POS verwerkt).
 • De Referred Merchant activeert Shopify Payments op Shopify Point of Sale binnen 30 dagen nadat de merchant het Shopify Point of Sale Pro-abonnement heeft geactiveerd.

Naast de hierboven beschreven vereisten voor commissies, kan het zijn dat je ook:

 • de merchant bij het verkoopteam dient te introduceren (aangenomen dat er verkoopondersteuning wordt aangevraagd);
 • diensten dient aan te bieden met betrekking tot de verhuizing van de merchant naar Shopify POS Pro; en/of
 • deelneemt aan andere activiteiten die de verkoopteams van Shopify ondersteunen en/of de Referred Merchant in Shopify POS Pro lanceren.

Partners worden betaald voor de inkomsten waar ze maandelijks voor in aanmerking komen. Betalingen worden gedaan via het partnerdashboard, beschikbaar in het gedeelte Uitbetalingen.

Alle opgebouwde commissies met betrekking tot de promotie 'Shopify POS Payments-winstdeling van 20%' worden op 1 juli 2024 uitgekeerd aan in aanmerking komende partners, waarna partners maandelijks worden vergoed.

Doorverwijzende partners komen niet in aanmerking voor inkomsten voor deze promotie als de referral zich aanmeldt voor een abonnement Shopify voor ondernemingen.

Partners beginnen de commissie 'Shopify POS Payments-winstdeling van 20%' te ontvangen zodra aan alle hierboven beschreven voorwaarden is voldaan, wat inhoudt dat commissies die verschuldigd zijn voor de 'Shopify POS Payments-winstdeling van 20%' worden berekend wanneer aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, en vervolgens vierentwintig (24) maanden lang betaald worden, ervan uitgaande dat de commissies niet om welke reden dan ook worden beëindigd.

Met de commissie 'Shopify POS Payments-winstdeling van 20%' krijgen partners twintig procent (20%) van de 'Shopify POS Payments-winst' betaald. De 'Shopify POS Payments-winst' vertegenwoordigt de nettowinst die Shopify heeft verkregen uit de totale waarde in dollar van bestellingen die zijn gefaciliteerd via Shopify POS Pro-software en verwerkt via Shopify Payments, netto na terugbetalingen en terugboekingen, en inclusief verzendkosten en afhandeling, douanerechten en btw.

4.2: Point of Sale Pro-referralpremie

Partnerlocatie Alle
Merchantslocatie Australië, België, Canada, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten
Earnings (Inkomsten)

Een commissie van 500 tot 3000 USD voor elke nieuwe POS Pro-merchant (Point of Sale) die door een partner wordt doorverwezen, waarbij de lead voldoet aan de voorwaarden in deze activiteit.

Het commissiebedrag is gebaseerd op het aantal POS Pro-abonnementen dat door de Referred Merchant wordt geactiveerd. Eén (1) Pro-abonnement vertegenwoordigt één (1) Pro-locatie. De commissiebedragen zijn:

 • 500 USD als er 1 POS Pro-abonnement is geactiveerd;
 • 1000 USD als er 2 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 1500 USD als er 3 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 2000 USD als er 4 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 2500 USD als er 5 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd;
 • 3000 USD als er 6 POS Pro-abonnementen zijn geactiveerd.
Voorwaarden

Deze promotie is afgelopen per 15 april 2024. Raadpleeg Promotie 4.1 voor meer informatie over het doorverwijzen van merchants naar Shopify POS.

Commissie wordt uitbetaald voor elke nieuwe Shopify POS Pro-merchant die je doorverwijst door het Shopify POS Lead-formulier in te vullen en in te dienen op je partnerdashboard, waar de merchant:

 1. de volledige onbetaalde kosten betaalt die zijn gekoppeld aan een POS Pro-abonnement gedurende ten minste twee opeenvolgende maanden of betaalt voor een jaarlijks POS Pro-abonnement.
 2. nieuw is bij Shopify POS Pro (heeft geen bestaande POS Pro-locaties geactiveerd);
 3. tien (10) dagen heeft om te handelen via Shopify POS Pro per maand, gedurende ten minste twee maanden;
 4. een fysieke vestiging runt;
 5. geïntroduceerd is bij Shopify door actief reclame te maken voor Shopify POS Pro;
 6. niet is geïntroduceerd aan of doorverwezen naar Shopify door een andere partij, waaronder Shopify zelf.
 7. tot dertig (30) dagen vóór de indiening van een lead of binnen zes (6) maanden na de indiening van een lead is geactiveerd.

Naast de hierboven beschreven vereisten voor commissies, kan het zijn dat je ook:

 • de merchant bij ons verkoopteam dient te introduceren (aangenomen dat er verkoopondersteuning wordt aangevraagd);
 • diensten moet aanbieden met betrekking tot de verhuizing van de Merchant naar Shopify POS Pro en/of
 • deelneemt aan andere activiteiten die de verkoopteams van Shopify ondersteunen en/of de Referred Merchant in Shopify POS Pro lanceren.

Als je een in aanmerking komende merchant doorverwijst die ook nieuw is bij Shopify, kom jij in aanmerking voor eventuele nieuwe uitbetalingen voor referral van merchants naast deze POS Pro referral-premie.

4.3: Markets Pro-referralbonus

Shopify-partners die in aanmerking komende merchants doorverwijzen naar Shopify Markets Pro, ontvangen een commissie van 1% van de Markets Pro-bruto-omzet van de referrals gedurende 24 maanden, tot $ 50.000 per referral. Dien alle referrals in via het Markets Pro-leadformulier dat beschikbaar is in het Partnerdashboard van een Partner en zorg dat ze voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

Partnerlocatie Alle
Merchantslocatie Verenigde Staten
Earnings (Inkomsten)

Doorverwijzende partners ontvangen 1% van de Markets Pro-bruto-omzet van elke doorverwezen Markets Pro-merchant, tot $ 50.000 per merchant (de 'Markets Pro-commissie').

De 'Markets Pro-bruto-omzet' is de totale waarde van de verwerkte internationale bestellingen (inclusief verzendkosten, douanerechten en belastingen, maar met aftrek van eventuele terugbetalingen) in de Shopify-winkel van de doorverwezen Markets Pro-merchant via de 'Markets Pro-services' (zoals beschreven in de Servicevoorwaarden), tijdens de eerste vierentwintig (24) maanden dat de doorverwezen Markets Pro-merchant de services gebruikt.

Voorwaarden

De promotie loopt van 17 augustus 2023 t/m 22 mei 2024. Een doorverwijzende partner kan tot die datum referrals indienen via het Markets Pro-leadformulier. Shopify behoudt zich echter het recht voor deze promotie, inclusief de voorwaarden, op elk moment en naar eigen inzicht te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Een 'doorverwezen Markets Pro-merchant' is een Shopify-merchant die: (A) is doorverwezen door een Partner die een Markets Pro-leadformulier heeft ingediend binnen het Partnerdashboard; en (B) voldoet aan de volgende vereisten:

 1. Voldoet aan de servicevoorwaarden van Shopify.
 2. Is een actieve gebruiker van Shopify Payments en voldoet aan de Servicevoorwaarden van Shopify Payments.
 3. Is nieuw bij Markets Pro (heeft Markets Pro niet eerder geactiveerd) en is geïntroduceerd bij Markets Pro door jouw actieve promotie.
 4. Gebruikt momenteel geen Shopify Shipping.
 5. Is volgens Shopify niet door een andere partij aan Markets Pro geïntroduceerd of ernaar doorverwezen, inclusief Shopify zelf, en heeft nog geen contact met het verkoopteam.
 6. Is geactiveerd op Markets Pro, begint met het verwerken van bestellingen via Markets Pro binnen 45 dagen nadat je een Markets Pro-leadformulier hebt ingediend en voldoet aan de Servicevoorwaarden.

Als meerdere Partners dezelfde doorverwezen Markets Pro-merchant doorverwijzen, bepaalt Shopify (naar eigen goeddunken) welke van die Partners in aanmerking komt voor de Markets Pro-commissie.

Partners ontvangen een maandelijkse betaling voor het verdiende Markets Pro-commissiebedrag gedurende de vorige kalendermaand. Betalingen worden gedaan via het Partner Dashboard, beschikbaar in het gedeelte 'Uitbetalingen'. Partners die een uitbetaling van een Markets Pro-commissie voor deze promotie ontvangen, zijn verantwoordelijk voor het overmaken van alle toepasselijke belastingen die in hun rechtsgebied zijn vereist. Raadpleeg Betaald krijgen voor meer informatie over hoe uitbetalingen worden gedaan.

Als je een doorverwezen Markets Pro-merchant doorverwijst die ook nieuw is bij Shopify, kom je in aanmerking voor eventuele nieuwe uitbetalingen voor referrals van merchants naast deze Markets Pro-referralbonus in overeenstemming met de Partner-programmaovereenkomst van Shopify.

Als de doorverwezen Markets Pro-merchant Markets Pro in hun winkel uitschakelt, komt de doorverwijzende partner niet langer in aanmerking voor de Markets Pro-commissie.

4.4: Enterprise Commerce die referralpromotie aanbiedt

Partnerlocatie Alle
Merchantslocatie Alle
Earnings (Inkomsten) 20% van de basisplatformkosten voor jaar 1, met een maximum van $ 200.000 USD voor Partners die samen met Shopify doorverwijzen en verkopen.
Voorwaarden

Begindatum van promotie: 15 januari 2024

Einddatum van promotie: 31 december 2024

Inclusief referrals die zijn geregistreerd tussen 15 januari 2024 en 31 december 2024. Alleen Partner-referrals (inclusief samen verkopen) van netto nieuwe merchants naar Shopify komen in aanmerking voor deze promotie.

De deal komt alleen in aanmerking voor uitbetaling als deze wordt gesloten binnen 9 maanden na het einde van het kalenderjaar 2024 (30 september 2025).

De Partner komt in aanmerking voor een stimulansuitbetaling nadat de eerste factuur is betaald.

Of de deal voor de promotie in aanmerking komt, wordt aan het eind van elk kwartaal (april 2024, juli 2024, november 2024, januari 2025) beoordeeld en handmatig uitbetaald.

Als de merchant om welke reden dan ook niet betaalt tijdens de contractperiode, behoudt Shopify zich het recht voor om een pro rata gedeelte van de uitbetaling terug te vorderen.

Shopify behoudt zich het recht voor deze promotie op elk moment en naar eigen inzicht te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Belastingen op inkomsten

Shopify brengt je mogelijk belasting over haar kosten in rekening, of betaalt in bepaalde gevallen belasting over je referralcommissies. Deze belastingen variëren op basis van je locatie, het type Partner-activiteit en de belastinggegevens die je opgeeft in de instellingen van je Partner-account.

Alle belastingen die door Shopify in rekening worden gebracht of betaald, worden op een factuur geregistreerd. Zie Betaald worden voor meer informatie over hoe je je kosten en commissiefacturen kunt bekijken.

Belasting in rekening gebracht op Shopify-kosten

In sommige gevallen heft Shopify belasting op de commissiekosten en andere kosten die van toepassing zijn voor app-, thema- of service-verkopen op het Shopify-platform. Alle toepasselijke belastingen worden in mindering gebracht op je uitbetaling en worden weergegeven op je Shopify-factuur.

In de volgende gevallen worden er belastingen in rekening gebracht voor Shopify-kosten:

Canada

Als bij de contactgegevens van je Partner-account een adres in Canada wordt vermeld, brengt Shopify je belasting op de Shopify-kosten in rekening. Shopify hanteert daarbij de voor jouw provincie of rayon geldende omzetbelasting.

Verenigde Staten

Als bij de contactgegevens van je Partner-account een adres in de Verenigde Staten wordt vermeld en je adres in een staat is waar facturatiekantoren omzetbelasting in rekening brengen voor geleverde diensten, dan brengt Shopify belasting op de Shopify-kosten in rekening. Shopify hanteert daarbij de in jouw staat geldende omzetbelasting.

Belastingen uitbetaald op referralcommissies

Als je een Canadees bedrijfsaccountnummer (BN) in de belastinggegevens van je Partner-account opgeeft, voegt Shopify een extra 13% Ontario HST toe aan de uitbetaling van de referral-commissie. Deze belasting wordt toegevoegd aan je uitbetaling en wordt weergegeven op de factuur van je referral-commissie. Je bent verantwoordelijk voor het overschrijven van deze belastingen aan de juiste overheidsinstantie.

Wettelijke bedrijfskosten

In bepaalde rechtsgebieden wordt een belasting op digitale diensten ('DST') toegepast op producten en diensten die digitaal worden verkocht. De DST wordt berekend als een percentage van de bruto-omzet van de verkoop van een digitale dienst. Het DST-tarief varieert al naargelang het land of de regio waar een merchant is gevestigd.

Met het oog op de DST brengt Shopify vanaf 5 januari 2022 in de desbetreffende landen of regio's wettelijke bedrijfskosten in rekening voor verkopen van openbare apps en thema's. De volgende wettelijke bedrijfskosten zijn van toepassing wanneer het vestigingsadres van de merchant zich in een van de vermelde landen of regio's bevindt:

DST-tarieven per land of regio
Land of regio DST-tarieven
Verenigd Koninkrijk 2%
Italië 3%
Turkije 5%
India 2%
Spanje 3%

Je kunt de wettelijke bedrijfskosten die op je app- en thema-verkopen worden toegepast, bekijken in je partnerdashboard of in het partneruitbetalings-CSV. Zie Inkomsten van partners bijhouden voor meer informatie over het bekijken van uitbetalingen of het exporteren van uitbetalingen naar een CSV-bestand.

Termenlijst

Bij de volgende bronnen kun je terecht voor meer informatie over de verschillende soorten Shopify-partners:

In de volgende tabel vind je meer informatie over termen die je als Shopify-partner misschien nodig hebt.

Termijn Definitie
Basale platformkosten

De huidige methode om Shopify Plus-winkels voor het gebruik van ons platform te laten betalen. Plus-merchants die platformkosten betalen, hoeven geen abonnementskosten te betalen. Platformkosten komen voor deze merchants in de plaats van abonnementskosten.

De basale platformkosten zijn het overeengekomen basisbedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht. Er zijn geen extra variabele platformkosten die de merchant betaalt wanneer ze meer verkopen.

Factureringswinkel De eerste winkel die onder een Shopify Plus-merchantcontract is geopend. Deze wordt als de primaire winkel voor de merchant-organisatie beschouwd. Financiële gegevens, zoals de facturering van de platformkosten, zijn toegankelijk via de factureringswinkel.
Samen verkopen De betrokkenheid van partners bij het tot stand brengen van een overeenkomst toont aan dat ze betrokken zijn bij de merchant en Shopify. Indien nodig kan dit goedgekeurde hulpmiddelen voor verkoop en tweerichtingscommunicatie omvatten.
Commerce Components van Shopify Commerce Components van Shopify zijn als het ware de bouwstenen voor de moderne detailhandel. Shopify-merchants kunnen onderdelen van het Shopify-platform selecteren en deze integreren in hun eigen systemen.
Referral van development store

Als Shopify-partner kun je een onbeperkt aantal development stores aanmaken. Een development store is een gratis versie van een Shopify-winkel die kan worden gebruikt om een winkel voor je klant op te zetten of te ontwikkelen of het thema aan te passen. Als je een development store opzet en deze aan je klant overdraagt, kun je een terugkerende commissie verdienen.

Opmerking: Als Shopify Partner kun je commissie op Shopify Plus-abonnementskosten alleen verdienen voor de hoofdwinkel (waar de facturering centraal staat), maar niet voor klonen van deze winkel.

Netto nieuw Een lead-referral van een Plus-merchant die nieuw is voor de interne Shopify-database van potentiële Shopify-klanten.
Door Partner ondersteunde automatische upgrade naar Plus Een manier voor Shopify-partners om uitnodigingen voor automatische upgrades voor Shopify Plus naar potentiële merchants te sturen via het partnerdashboard.
Plus-uitbreidingswinkels Er is een extra winkel geopend naast de hoofdwinkel van de Plus-merchant. Dit kan gedaan zijn voor de verkoop in verschillende talen of valuta's. Plus-uitbreidingswinkels zijn niet de factureringswinkel (de hoofdwinkel) en betalen geen basale platformkosten.
Shopify Plus-formulier voor referral-leads Een formulier voor het indienen van Shopify Plus-referral-leads bij Shopify. Het formulier is beschikbaar via het partnerdashboard.
Plus-referral Een merchant die volgens de Partner perfect geschikt is voor Shopify Plus. Partners kunnen een Shopify Plus-formulier voor referral-leads indienen dat nog niet gekwalificeerd is of zich in een vroeg stadium bevindt om netto-nieuw tegoed en commissie voor in aanmerking komende leads te krijgen.
Administratiekosten App-facturering is onderhevig aan administratiekosten van 2,9%. Vanaf 1 augustus 2021 worden administratiekosten en belastingen in rekening gebracht op een afzonderlijk orderregel. Alle administratiekosten worden vastgelegd op de uitbetalingspagina.
Gekwalificeerde Plus-leadreferral

De referral kan binnen 90 dagen na indienen van een Shopify Plus-formulier voor referral-leads worden gekwalificeerd en klaar zijn voor de volgende fase in het Plus-verkoopproces.

Een gekwalificeerde Plus-referral-lead is een referral waarvoor Shopify alle kwalificerende informatie krijgt die nodig is om het Shopify-verkoopteam contact te laten opnemen. Hieronder vallen gegevens over het hoofdkantoor van de lead, de omzet, een bevestiging van het budget en de tijdlijn.

Referral-commissie of 'commissie' De commissie die Shopify je betaalt voor referral-activiteiten, waaronder Shopify Plus-referrals en referrals van development stores. Alle referral-commissies worden vastgelegd in een factuur referral-commissies.
Verkoopkans Shopify-overeenkomsten die in behandeling zijn. In kansenrecords worden gegevens over overeenkomsten bijgehouden, zoals voor welke accounts ze zijn, wie de partijen zijn, in welke fase in de verkoop-funnel ze zich bevinden en het bedrag aan potentiële verkopen.
Shopify-kosten Commissiekosten die het aandeel van Shopify in de app-, thema- of service-verkoop vertegenwoordigen. Als je bijvoorbeeld een thema verkoopt en recht hebt op 70% van de verkoopprijs, brengt Shopify je een Shopify-vergoeding in rekening van 30% van de totale themaverkoop en de resterende 70% is verschuldigd aan jou. Alle Shopify-kosten worden vastgelegd op een factuur voor Shopify-kosten.
Winkelupgrades

Winkelupgrades vinden plaats wanneer een huidige Shopify-merchant een upgrade uitvoert naar een winkelabonnement met hogere abonnementskosten. De upgrade kan worden voltooid door de Partner die de merchant oorspronkelijk heeft doorverwezen, een Partner die de merchant niet eerder heeft doorverwezen of het verkoopteam van Shopify. Maar alleen een Partner die de merchant oorspronkelijk heeft doorverwezen via een development store, ontvangt een commissie op basis van het upgrade-abonnement

Als de merchant een upgrade uitvoert naar Shopify Plus, vul je het Shopify Plus-leadformulier op je partnerdashboard in om een terugkerende commissie te blijven ontvangen. Je krijgt alleen commissie voor netto nieuwe Shopify Plus-leads. De oorspronkelijke lead moet door jou zijn ingediend en de merchant mag op het moment van indienen nog geen contact hebben gehad met het Shopify Plus-team.

Niet-gekwalificeerde Plus-leadreferral

Als er 90 dagen na indienen van een Shopify Plus-leadformulier nog geen Shopify Plus-verkoopkans is aangemaakt op grond van dat formulier, wordt het als niet-gekwalificeerd beschouwd.

Als een Shopify Plus-formulier voor een referral-lead binnen 90 dagen na indienen niet genoeg aandacht heeft gekregen om te worden doorgestuurd naar een verkoopteam, kan het als een niet-gekwalificeerde leadreferral worden beschouwd. Deze referrals komen niet in aanmerking voor commissie.

Voorbeelden van niet-gekwalificeerde lead-referrals:

 • De merchant is nog niet op de hoogte van de kosten van Plus.
 • De merchant is er nog niet klaar voor om naar Plus te gaan.
 • Er is al een open kans.
 • De merchant heeft niet gereageerd op de Partner of op Shopify.
 • Een van de kernabonnementen van Shopify past beter bij deze merchant.
 • De merchant besluit Plus niet meer te willen.