Omzetaandeel van Shopify Partners

Als Shopify Partner hangt het omzetaandeel waarop u recht hebt af van uw bijdrage aan het Shopify-ecosysteem (uw activiteiten) en het Partner-programma waaraan u deelneemt. Het kan ook variëren op basis van uw locatie en de locatie van de verkopers waarmee u werkt. In de onderstaande tabellen worden de uitbetalingsvoorwaarden opgesplitst op basis van uw activiteiten.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over de verschillende typen Shopify Partners:

Doorverwijzingen van ontwikkelingswinkel

Shopify-partners

Winkelabonnement Omzetaandeelbeschrijving Voorwaarden
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

20% doorlopend omzetaandeel van de maandelijkse abonnementskosten van de handelaar. Keert maandelijks terug zolang de verkoper een betalende Shopify-klant en uw een actieve Shopify Partner blijft.
1.2

Shopify Plus

Shopify Gold

10% doorlopend omzetaandeel van de maandelijkse abonnementskosten van de handelaar.

Alle Shopify Plus-leads moeten worden vastgelegd door het formulier voor het indienen van Shopify Plus-leads in te vullen.

Het omzetaandeel keert maandelijks terug zolang de handelaar een betalende Shopify-klant en u een actieve Shopify Partner blijft.

Shopify Plus-partners

Winkelabonnement Omzetaandeelbeschrijving Voorwaarden
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

20% doorlopend omzetaandeel van de maandelijkse abonnementskosten van de handelaar. Keert maandelijks terug zolang de handelaar een betalende Shopify-klant en u een actieve Shopify Plus-partner blijft.
1.4

Shopify Plus

20% doorlopend omzetaandeel van de maandelijkse abonnementskosten van de handelaar.

Alle Shopify Plus-leads moeten worden vastgelegd door het formulier voor het indienen van Shopify Plus-leads in te vullen.

Keert maandelijks terug zolang de handelaar een betalende Shopify-klant en u een actieve Shopify Plus-partner blijft.

1.5

Shopify Gold

10% doorlopend omzetaandeel van de maandelijkse abonnementskosten van de handelaar voor de eerste vier verwijzingen of upgrades gedurende twaalf maanden.

20% doorlopend omzetaandeel van de maandelijkse abonnementskosten van de handelaar voor de vijfde en volgende verwijzingen of upgrades gedurende twaalf maanden.

Keert maandelijks terug zolang de handelaar een betalende Shopify-klant en u een actieve Shopify Plus-partner blijft.

Opmerking: de 20% omzet wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. De eerste vier verwijzingen genereren nog steeds een omzetaandeel van 10% voor de Partner.

Partnerlinkverwijzingen

Shopify Partners

Winkelabonnement Omzetaandeelbeschrijving Voorwaarden
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

Een eenmalige premiebetaling gelijk aan 200% van de maandelijkse abonnementskosten van de handelaar, exclusief eventuele kortingen/tegoeden.

De premie wordt uitbetaald over de eerste twee maanden van het abonnement van de handelaar:

 • De eerste premiebetaling is gelijk aan de waarde van de eerste maand van het abonnementsgeld van de handelaar.
 • De tweede premiebetaling is gelijk aan de waarde van de tweede maand van de abonnementskosten van de handelaar.

Als de handelaar Shopify gedurende de eerste maand verlaat, wordt de tweede betaling niet uitgekeerd. Als de handelaar tijdens de eerste maand naar een goedkoper abonnement overstapt of opwaardeert, is de premie voor de tweede maand gelijk aan de nieuwe maandelijkse abonnementskosten.

Als de handelaar een jaarabonnement selecteert, wordt uw premie in de eerste twee maanden uitbetaald op basis van de maandelijkse abonnementswaarde.

2.2

Shopify Plus

Een eenmalige premiebetaling ter waarde van 2.000,00 USD.

De premie wordt uitbetaald zodra de handelaar het abonnementsgeld voor de eerste maand heeft betaald.

Shopify-apps

Omzetaandeelbeschrijving Voorwaarden
3.1 80% van de totale opbrengst van de eenmalige verkoopprijs of terugkerende abonnementskosten en alle app-aankopen of -upgrades die worden gedaan via de Shopify App Store. Alle apps moeten voldoen aan de Shopify Partner-programmaovereenkomst.

Shopify-thema's

Omzetaandeelbeschrijving Voorwaarden
4.1 Optie 1: een omzetaandeel van 70% van elke themaverkoop. Als deze optie is geselecteerd, is de partner verantwoordelijk voor alle foutoplossingen en beantwoordt hij ook eventuele vragen van verkopers over het thema. Het thema kan ook worden verkocht via een persoonlijk kanaal (bijvoorbeeld een bedrijfswebsite), maar niet op open markten.
4.2 Optie 2: een omzetaandeel van 50% van elke themaverkoop. Als deze optie is geselecteerd, is de partner verantwoordelijk voor alle foutoplossingen, maar helpt Shopify bij het beantwoorden van eventuele vragen van verkopers over het thema. Het thema mag niet via andere kanalen worden verkocht.

Aanbiedingen

Activiteit Partnerlocatie Handelaarslocatie Omzetaandeelbeschrijving Voorwaarden
5.4 Verwijzingspremie verkooppunt Alle

Verenigde Staten

VK

Ierland

Premiebetaling van USD 500 voor elke nieuwe verkooppunt-handelaar (POS) die door een partner wordt doorverwezen, waarbij de lead voldoet aan de voorwaarden in deze activiteit.

Promotie begint op 2019. Shopify behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te allen tijde af te ronden.

Een premie wordt uitbetaald voor elke Shopify POS-handelaar die u doorverwijst door een lead in te dienen via het Partner POS Lead-formulier wanneer de handelaar:

 1. gebruik maakt van Shopify Payments,
 2. een fysieke winkel runt,
 3. POS-hardware bestelt en
 4. vijf opeenvolgende dagen heeft van transacties via Shopify POS.

Naast de hierboven beschreven vereisten voor premies, kan het zijn dat u ook:

 • de handelaar bij ons verkoopteam moet introduceren (aangenomen dat verkoopondersteuning gewenst is).
 • diensten moet aanbieden met betrekking tot de verhuizing van de handelaar naar Shopify POS en/of
 • mee moet doen met andere activiteiten die de verkoopteams van Shopify ondersteunen en/of de Referred Merchant in Shopify POS lanceren.

Als u een handelaar doorverwijst die nieuw is bij Shopify en Shopify POS, komt u in aanmerking voor de POS-verwijzingspremie naast uw gebruikelijke verwijzingsuitbetalingen.

Experts Marketplace

Omzetaandeelbeschrijving Voorwaarden
6.1

90% van de totale inkomsten die door de Expert zijn geïncasseerd voor elke taak die afkomstig is van de Experts Marketplace.

De Expert heeft recht op alle bedragen die door handelaren via de Experts Marketplace worden geïncasseerd, verminderd met de 10% die Shopify samen met eventuele toepasselijke belastingen inhoudt.

Termenlijst

Termijn Definitie
Actieve Shopify Partner Om actief te blijven in het Shopify Partner-ecosysteem, moet u minstens één keer per 12 maanden een van de volgende activiteiten uitvoeren:
 • Doorverwijzing van ontwikkelingswinkel (gevalideerd wanneer de handelaar de abonnementskosten van de eerste maand betaalt)
 • Partnerlinkverwijzing (gevalideerd wanneer de verkoper de abonnementskosten van de eerste maand betaalt)
 • Upgrade van een bestaande handelaar naar Shopify Plus
Als u geen van deze activiteiten aan het einde van de periode van 12 maanden (vanaf de datum waarop de handelaar overschakelt naar het relevante abonnement) hebt voltooid, worden alle betalingen voor omzetaandelen ingesteld op nul. U moet een van de hierboven vermelde activiteiten uitvoeren gedurende elke opeenvolgende periode van 12 maanden om recht te hebben op doorlopend omzetaandeel. U kunt uw ontwikkelingswinkelverwijzingen volgen in uw Partner Dashboard. Deze doorlopende activiteitsvereiste is van kracht sinds 1 oktober 2017.
Actieve Shopify Plus-partner Als Shopify Plus-partner moet u uw status als actieve partner behouden om het omzetaandeel dat u verdient voor Shopify Plus-doorverwijzingen te behouden. Om als actieve Shopify Plus-partner te worden beschouwd, moet u aan de volgende vereisten voldoen:
 • U heeft deel uitgemaakt van minimaal 5 Shopify Plus-transacties in het lopende kalenderjaar.
 • U bent in het lopende kalenderjaar betrokken geweest bij ten minste één Shopify Partner-evenement.
Als u niet aan de vereisten voor een actieve Shopify Plus-partner voldoet, ontvangt u niet langer uw oude omzetaandeel voor eventuele verwijzingen die u heeft ontvangen terwijl u een Shopify Plus-Partner was en loopt u het risico om uit het Shopify Plus-Partner-programma te worden verwijderd. U blijft omzetaandelen die u heeft verdiend voor het doorverwijzen van winkels naar Shopify-abonnementen anders dan Shopify Plus ontvangen.

Zodra u bent goedgekeurd voor deelname aan het Shopify-partnerprogramma, ontvangt u een verwijzingslink voor partners om te delen met potentiële handelaars. Deze bevat uw unieke referentiehandle, zodat elke nieuwe handelaar die u verwijst, kan worden gevolgd. Een standaard verwijzingslink voor partners ziet er als volgt uit: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Wanneer een handelaar zich aanmeldt voor Shopify met behulp van uw partnerlink, ontvangt u een premiebetaling voor de verwijzing. De premie wordt uitbetaald nadat de handelaar de eerste maandelijkse abonnementskosten heeft betaald (meestal na een gratis proefperiode van twee weken).

Doorverwijzing van ontwikkelingswinkel

Als Shopify Partner kunt u een onbeperkt aantal ontwikkelingswinkels maken. Een ontwikkelingswinkel is een gratis versie van een Shopify-winkel die kan worden gebruikt om een winkel voor uw klant op te zetten of te ontwikkelen of het thema aan te passen. Als u een ontwikkelingswinkel opzet en deze aan uw klant overdraagt, kunt u een doorlopend maandelijks omzetaandeel verdienen.

Opmerking: Als Shopify Partner kunt u omzetaandeel op Shopify Plus-abonnementskosten alleen verdienen voor de hoofdwinkel (waar de facturering centraal staat), maar niet voor klonen van deze winkel.

Shopify Gold Shopify Gold is een winkelabonnement dat alleen beschikbaar is voor handelaars in India. Ga naar shopify.in/gold voor meer informatie over Shopify Gold.
Winkelupgrades Winkel-upgrades vinden plaats wanneer een huidige Shopify-ondernemer een upgrade uitvoert naar een winkelabonnement met hogere abonnementskosten. De upgrade kan worden voltooid door de Partner die de ondernemer oorspronkelijk heeft doorverwezen, een Partner die de ondernemer niet eerder heeft doorverwezen, of het verkoopteam van Shopify. Maar alleen een Partner die de ondernemer oorspronkelijk heeft doorverwezen via een ontwikkelingswinkel, ontvangt een omzet aandeel op basis van het upgrade-abonnement.