Indtægter som Shopify-partner

Som Shopify-partner tjener du penge efter dit bidrag til Shopifys økosystem (dine aktiviteter). Dine indtægter kan også variere afhængigt af din lokation og lokationen for de shopejere, du samarbejder med. Dine indtægter kan være underlagt skatter afhængigt af din lokation og de relevante skattedirektiver.

Nedenstående tabeller opdeler udbetalingens vilkår og betingelser baseret på dine aktiviteter.

Henvisninger fra udviklingsbutik

Hvis du vil udføre en henvisning fra enudviklingsbutik, skal du oprette en udviklingsbutik i partnerkontrolpanelet og derefter overføre den til en kunde.

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

En løbende kommission på 20 % af Plus-shopejerens månedlige basisplatformsgebyr i faktureringsbutikken for alle nye netto-shopejere, som er henvist af partneren, og som underskriver en Shopify Plus-aftale.

Du kan udvikle en udviklingsbutik for en shopejer som en del af en Shopify Plus-aftale. Du kan se de detaljerede oplysninger under Shopify Plus-henvisninger.

1.3

Shopify Starter-abonnementet

Shopify Lite

Ikke kvalificeret til kommission.

Du er ikke kvalificeret til løbende kommission på shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Shopify Plus-henvisninger

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.4

Shopify Plus

En løbende kommission på 20 % af Plus-shopejerens månedlige basisplatformsgebyr i faktureringsbutikken. Gælder kun for nye Plus-aftaler, der lukkes efter den 23. februar 2023.

Partnere er kvalificerede til kommission for alle nye Shopify Plus-nettohenvisninger, der resulterer i en fuldt gennemført Shopify Plus-aftale.

Henvisninger kan udføres på én af to måder:

 • Ved at udfylde formularen til henvisning af Shopify Plus-kundeemne.

  Alle formularer til henvisning af Shopify Plus-kundeemner skal registreres ved at udfylde og indsende formularen til henvisning af Shopify Plus-kundeemne i partnerkontrolpanelet.

  Formularen til henvisning af Shopify Plus-kundeemner skal opfylde følgende krav:

  1. Skal være indsendt af partneren
  2. Have nøjagtige data for både Plus-shopejeren og partneren
  3. Plus-shopejeren må ikke have været i kontakt med Shopifys salgsteam på indsendelsestidspunktet.

  Formularen til henvisning af Shopify Plus-kundeemner skal være kvalificeret for at være kvalificeret til kommission, og partneren skal også bidrage til salget af Shopify-produktet og -løsningen.

 • Ved at udføre en automatisk Plus-opgradering med hjælp fra partneren.

Vilkår for kommission for Shopify Plus-henvisning

 • Kommissionsbetalinger gentages hver måned, så længe Plus-shopejeren forbliver en Shopify Plus-shopejer med godt omdømme, og partneren forbliver en aktiv Shopify-partner.
 • Den endelige beslutning om at tildele Shopify Plus-henvisningskommissioner sker efter Shopifys skøn.
 • Alle indtjeninger fra henvisninger beregnes på det basisplatformsgebyr, som Plus-shopejeren betaler til Shopify, uden eventuelle rabatter eller kreditter. Det betyder, at butikker uden et tilknyttet basisplatformsgebyr, som f.eks. udvidelsesbutikker, ikke bidrager til dine indtjeninger fra henvisninger.
 • For Plus-shopejere med årlige abonnementer udbetales partnerkommissionen årligt ved afslutningen af kalenderåret.
 • Partnere er kvalificeret til udbetaling, når Plus-shopejeren betaler sin første faktura med platformsgebyr.
 • Formularer til henvisning af kundeemner udløber, hvis kundeemnet ikke er kvalificeret inden for 90 dage. Efter de 90 dage kan formularen til henvisning af kundeemne indsendes igen til kvalificering.

Shopify-apps

Indtjening Vilkår
2.1

100 % af den samlede indtægt fra engangssalgsprisen eller gentagne abonnementsgebyrer samt alle appkøb eller -opgraderinger, der blev foretaget via Shopify App Store for de første 1.000.000 USD. For en indtægt på over 1.000.000 USD tjener du 85 % af den samlede indtægt.

Alle apps skal overholde vores Aftale for Shopify-partnerprogrammet.

Det er kun den Partner, som administrerer Appen, der er kvalificeret til indtægter fra Appsalg.

Hvis du vil tilmelde dig indtægtsplanen, skal du registrere dig til at sælge i App Store, og du skal rapportere alle tilknyttede udviklerkonti.

Shopify-temaer

Indtjening Vilkår
3.1

100 % af de samlede indtægter fra temaer, der sælges via Shopifys temabutik for de første 1.000.000 USD. For indtægter over 1.000.000 USD tjener du 85 % af den samlede indtægt.

Alle temaer skal overholde vores Aftale for Shopify-partnerprogrammer.

Det er kun den Partner, som administrerer temaet, der er kvalificeret til indtægter fra temasalg.

Kampagner

Følgende kampagner er tilgængelige for partnere:

4.2: Belønning for henvisning til POS Pro

Partnerens lokation Alle
Shopejerens lokation Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Holland, New Zealand, Singapore, Spanien, Storbritannien, USA
Indtjening

Der gives en kommission på 500-3.000 USD for alle nye POS Pro-shopejere, der henvises af en Partner (hvor kundeemnet opfylder Betingelserne, der er angivet for denne aktivitet).

Kommissionsbeløbet baseres på det antal af POS Pro-abonnementer, der aktiveres af den henviste shopejer. Et (1) POS Pro-abonnement repræsenterer en (1) Pro-lokation. Kommissionsbeløbene er:

 • 500 USD, hvis der aktiveres 1 POS Pro-abonnement
 • 1.000 USD, hvis der aktiveres 2 POS Pro-abonnementer
 • 1.500 USD, hvis der aktiveres 3 POS Pro-abonnementer
 • 2.000 USD, hvis der aktiveres 4 POS Pro-abonnementer
 • 2.500 USD, hvis der aktiveres 5 POS Pro-abonnementer
 • 3.000 USD, hvis der aktiveres 6 POS Pro-abonnementer
Vilkår

Shopify forbeholder sig retten til at afslutte dette tilbud når som helst.

Kommissionen udbetales for alle nye Shopify POS Pro-shopejere, som du henviser ved at udfylde og indsende Shopify POS-kundeemneformularen i dit partnerkontrolpanel, hvis Shopejeren:

 1. Betaler de fulde gebyrer (uden rabatter), der er forbundet med et POS Pro-abonnement i mindst to fortløbende måneder eller betaler for et årligt POS Pro-abonnement.
 2. Har ikke prøvet Shopify POS Pro tidligere (har ingen aktiverede POS Pro-lokationer).
 3. Har ti (10) eller flere dages transaktioner via Shopify POS Pro pr. måned i mindst to måneder.
 4. Driver en fysisk butik.
 5. Blev introduceret til Shopify ved at du aktivt promoverede Shopify POS Pro.
 6. Blev ikke introduceret eller henvist til Shopify af andre parter, herunder selve Shopify.
 7. Blev aktiveret op til tredive (30) dage før indsendelse af kundeemne, eller er aktiveret inden for seks (6) måneder efter indsendelse af kundeemne.

Udover kravene vedrørende kommission, som beskrevet ovenfor, skal du muligvis også:

 • Introducerer Shopejeren for vores salgsteam (såfremt salgssupport ønskes)
 • leverer tjenester, der kan understøtte Shopejerens overgang til Shopify POS Pro og/eller
 • deltager i andre aktiviteter, der støtter Shopifys salgsteams og/eller den henviste shopejers lancering i Shopify POS Pro.

Hvis du henviser en kvalificeret Shopejer, der heller ikke har brugt Shopify før, er du kvalificeret til at modtage alle gældende udbetalinger for henvisningen af den nye Shopejer oveni i denne belønning for POS Pro.

4.3; Markets Pro-henvisningsbonus

Shopify-partnere, som henviser kvalificerede shopejere til Shopify Markets Pro modtager en kommission på 1 % af den henvistes Markets Pro-bruttohandelsværdi i 24 måneder – op til 50.000 USD pr. henvisning. Alle henvisninger skal indsendes via Kundeemneformularen til Markets Pro, som er tilgængelig via partnerens partnerkontrolpanel, og de skal opfylde nedenstående vilkår.

Partnerens lokation Alle
Shopejerens lokation USA
Indtjening

Henvisende partnere modtager 1 % af hver henvist Markets Pro-shopejers Markets Pro-bruttohandelsværdi – op til 50.000 USD pr. henvist Markets Pro-shopejer (“Markets Pro-kommissionen”).

“Markets Pro GMV” er den samlede dollarværdi af internationale ordrer (inklusive leveringsgebyrer, told og skatter, minus eventuelle refusioner), som behandles i den henviste Markets Pro-shopejers Shopify-butik via “Markets Pro-tjenesterne” (som angivet i Servicevilkårene) i løbet af den henviste Markets Pro-shopejers første fireogtyve (24) måneders brug af tjenesterne.

Vilkår

Denne kampagne løber fra den 17. august 2023 til den 31. december 2024. En henvisende partner kan indsende henvisninger via kundeemneformularen til Markets Pro indtil denne dato. Shopify forbeholder sig dog retten til at ændre, suspendere eller afslutte denne kampagne, herunder dens vilkår, når som helst og efter eget skøn.

En “henvist Markets Pro-shopejer” betyder en Shopify-shopejer, som: (A) er blevet henvist af en partner via indsendelse af en kundeemneformularen til Markets Pro i dennes partnerkontrolpanel; og (B) opfylder følgende krav:

 1. Overholder Shopifys Servicevilkår.
 2. Er aktiv bruger af Shopify Payments og overholder Servicevilkårene for Shopify Payments.
 3. Er ny bruger af Markets Pro (har ikke tidligere aktiveret Markets Pro) og blev introduceret til Markets Pro via din aktive promovering af Markets Pro.
 4. Bruger ikke Shopify Shipping på nuværende tidspunkt.
 5. Vurderes af Shopify til ikke at være blevet introduceret eller henvist til Markets Pro af andre parter, herunder selve Shopify, og er ikke allerede i kontakt med vores salgsteam.
 6. Er aktiveret på Markets Pro, begynder at behandle ordrer via Markets Pro inden for 45 dage efter din indsendelse af kundeemneformularen til Markets Pro og overholder Servicevilkårene.

Hvis flere partnere henviser den samme henviste Markets Pro-shopejer, vil Shopify afgøre (efter eget skøn), hvilken partner der alene kvalificerer sig til Markets Pro-kommission.

Partnere modtager betaling hver måned for de Markets Pro-kommissionsbeløb, de har optjent i løbet af den foregående kalendermåned. Betalinger sker gennem partnerkontrolpanelet (i partnerens afsnit “Udbetalinger”). Partnere, der modtager Markets Pro-udbetalinger for denne kampagne, er ansvarlige for at indbetale eventuelle skatter i deres retsområde. Få mere at vide om, hvordan udbetalinger foretages, under Modtag betaling.

Hvis du henviser en Markets Pro-shopejer, der også er ny bruger af Shopify, vil du være kvalificeret til at modtage alle gældende udbetalinger for henvisningen af den nye shopejer oveni denne bonus i overensstemmelse med Shopifys Aftale for Partnerprogrammet.

4.4: Kampagne for henvisning til Commerce Components

Partnerens lokation Alle
Shopejerens lokation Alle
Indtjening 20 % af kontraktværdien for år 1 af Commerce Components-produkter fra Shopify med en øvre grænse ved 200.000 USD.
Vilkår

Startdato for kampagnen: 26. februar 2023

Slutdato for kampagnen: 31. december 2023

Kvalificering til aftalen gennemgås og udbetales manuelt efter slutningen af hvert kvartal (april, juli, november).

Shopify forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller afslutte denne kampagne når som helst og efter eget skøn.

4.5: Kampagne for gentagen henvisning til Shopify Plus

Partnerens lokation Alle
Shopejerens lokation Alle
Indtjening

Betalingen baseres på det samlede antal henvisninger til Shopify Plus, der resulterer i underskrevne Plus-aftaler.

Niveau 1: Ved 5 Shopify Plus-aftaler: 5.000 USD

Niveau 2: Ved 10 Shopify Plus-aftaler: 10.000 USD (15.000 USD løbende samlet)

Niveau 3: Ved 15 Shopify Plus-aftaler: 15.000 USD (30.000 USD løbende total)

Kvalificerede aftaler beregnes og udbetales manuelt efter afslutningen af 2023 (cirka januar 2024)

Vilkår

Startdato for kampagnen: 26. februar 2023

Slutdato for kampagnen: 31. december 2023

Shopify Plus-partnere, der henviser gentagne gange, kan indsende kundeemneformularer.

Den endelige beslutning om at tildele Shopify Plus-henvisningskommissioner sker efter Shopifys skøn.

Shopify forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller afslutte denne kampagne når som helst og efter eget skøn.

Experts Marketplace

Bemærk! Fra og med oktober 2023 erstattes Experts Marketplace af et samlet Shopify Partner Directory. Jobs, der stammer fra Shopify Partner Directory, håndteres uden for Shopify-platformen og er ikke underlagt Shopify-gebyrer. Få mere at vide.

Indtjening Vilkår
5.1

90 % af en eksperts samlede indtægt for hvert job, der stammer fra Experts Marketplace.

En ekspert er berettiget til alle beløb, der opkræves af shopejere via Experts Marketplace (minus 10 %, som Shopify beholder, samt eventuelle skatter på Shopifys gebyrer).

Skatter af indtægter

I visse tilfælde opkræver Shopify skatter fra dig på dine gebyrer eller udbetaler skatter til dig på dine henvisningskommissioner. Disse skatter varierer efter din lokation, typen af partneraktivitet samt de skatteoplysninger, du angiver i indstillingerne på din Partnerkonto.

Alle skatter, der opkræves eller udbetales af Shopify registreres på en faktura. Se Få betaling, hvis du vil have mere at vide om, hvordan du ser dine fakturaer med gebyrer og kommission.

Skatter, der opkræves på Shopify-gebyrer

I visse tilfælde opkræver Shopify skatter på sit kommissionsgebyr og andre relevante gebyrer i forbindelse med salg af apps, temaer og tjenester på Shopify-platformen. Alle relevante skatter trækkes fra din udbetaling og afspejles på din faktura med Shopify-gebyrer.

Der opkræves skatter på Shopify-gebyrer i følgende tilfælde:

Canada

Shopify opkræver skatter på Shopify-gebyrer, hvis kontaktoplysningerne på din partnerkonto angiver en adresse i Californien. Shopify opkræver de relevante omsætningsskatter for dit område eller provins.

USA

Shopify opkræver skatter på Shopify-gebyrer, hvis kontaktoplysningerne på din partnerkonto angiver en adresse i USA og denne ligger i en stat, hvor debiteringen af omsætningsskat udføres af faktureringsagenter. Shopify opkræver de relevante omsætningsskatter for din stat.

Skatter fra henvisningskommissioner

Hvis du angiver et canadisk virksomhedskontonummer (BN) i dine skatteoplysninger på partnerkontoen, lægger Shopify yderligere 13 % Ontario HST til udbetalingen af din henvisningskommission. Denne skat lægges til din udbetaling og afspejles på din faktura med henvisningskommission. Du er ansvarlig for at indbetale disse skatter til de relevante skattemyndigheder.

Reguleret driftsgebyr

I nogle lande eller områder anvendes en skat på digitale tjenester på de tjenester og produkter, der sælges digitalt. Denne skat beregnes som en procentdel af bruttoindtægten fra salget af en digital tjeneste. Satsen på denne skat varierer afhængigt af det land eller område, hvor shopejeren er bosat.

Shopify opkræver et reguleret driftsgebyr på salg af offentlige apps og temaer i alle påvirkede lande eller områder for at tage højde for skatten på digitale tjenester. Dette gælder fra og med den 5. januar 2022. Følgende regulerende driftsgebyrer er gældende, når shopejerens virksomhedsadresse ligger i et af de angivne lande eller områder:

Satser for skat på digitale tjenester efter land eller område
Land eller område Satser for skat på digitale tjenester
Storbritannien 2 %
Italien 3 %
Tyrkiet 5 %
Indien 2 %
Spanien 3 %

Du kan se de regulerende driftsgebyrer, der er gældende for dit salg af apps og temaer, i dit partnerkontrolpanel eller i CSV-filen for partnerudbetalinger. Få mere at vide om, hvordan du kan se dine udbetalinger, eller hvordan du kan eksportere udbetalinger til en CSV-fil, under Spor partnerindtægter.

Ordliste

Du kan få mere at vide om de forskellige typer af Shopify-partnere i følgende ressourcer:

Du kan få mere at vide om de vilkår, som du muligvis skal forstå som Shopify-partner i nedenstående tabel.

Vilkår Definition
Aktiv Shopify-partner

Som Shopify-partner kan du optjene løbende betalinger af kommission for henvisninger og Plus-opgraderinger. Hvis du vil fortsætte med at modtage løbende betalinger af kommission for henvisninger fra dine tidligere udviklingsbutikker og opgraderinger, skal du udføre en af følgende aktiviteter mindst én gang hver 12. måned:

 • Henvisning fra udviklingsbutik (tæller, når shopejeren betaler første måneds abonnementsgebyr)
 • Henvisning af en ny Shopejer eller en eksisterende Shopejer til Shopify Plus

Hvis du ikke har gennemført en af disse aktiviteter inden for en periode på 12 måneder (fra datoen, hvor shopejeren overgår til det relevante abonnement), nulstilles alle løbende kommissionsbetalinger. Du skal gennemføre mindst én af de ovenstående aktiviteter inden for hvert fortløbende 12-måneders periode, hvis du fortsat vil modtage løbende betalinger af kommission. Du kan se den dato, som du skal gennemføre en ny aktivitet inden, på siden Henvisninger i Partnerkontrolpanelet. Kravet om løbende aktivitet har været gældende siden den 1. oktober 2017.

Kravet om partneraktivitet gælder ikke for løbende indtjening, som f.eks. indtjening fra salg af Apps eller Temaer.

Basis platformsgebyr

Den aktuelle metode til at debitere Shopify Plus-butikker for brugen af vores platform. Plus-shopejere, der debiteres for platformsgebyrer, debiteres ikke for abonnementsgebyrer. Platformsgebyrer erstatter abonnementsgebyrer for disse shopejere.

Basisplatformsgebyret er det aftale basisbeløb, der opkræves månedligt. Det inkluderer ikke yderligere variable platformsgebyrer, som shopejeren betaler, når vedkommende sælger mere.

Fakturering af butik Den første butik, der blev åbnet med en Shopify Plus-shopejerkontrakt. Det anses for at være den primære butik for shopejerorganisationen. Der er adgang til finansielle oplysninger, som f.eks. fakturering for platformsgebyret, via faktureringsbutikken.
Commerce Components by Shopify Commerce Components fra Shopify er det moderne, komponerbare produktsæt til detailhandlen i virksomheder. Shopify-shopejere kan vælge komponenter på Shopify-platformen, der tilbyder integration med deres egne systemer.
Henvisning fra udviklingsbutik

Du kan oprette et ubegrænset antal udviklingsbutikker som Shopify-partner. En udviklingsbutik er en gratis version af en Shopify-butik, hvor du kan oprette, udvikle eller skabe et tema for en butik til en kunde. Hvis du opsætter en udviklingsbutik og overdrager den til din kunde, kan du optjene en løbende kommission.

Bemærk: Som Shopify-partner kan du kun optjene kommissioner på Shopify Plus-abonnementsgebyrer for den primære butik (hvor faktureringen er samlet), men ikke for kopier af denne butik.

Nye netto En kundeemnehenvisning af en Plus-shopejer, som ikke har været i Shopifys interne database med potentielle Shopify-kunder.
Automatisk Plus-opgradering med hjælp fra partneren En måde, som Shopify-partnere kan sende invitationer til automatisk opgradering af Plus på for at få adgang til potentielle kundeemner via partnerkontrolpanelet.
Plus-udvidelsesbutikker En ekstra butik, der åbnes som supplement til den primære Plus-shopejerbutik. Dette kan være med henblik på salg på forskellige sprog eller i forskellige valutaer. Plus-udvidelsesbutikker er ikke den primære faktureringsbutik og har ikke et basisgebyr for platformen.
Formular til henvisning af Plus-kundeemne En formular til indsendelse af henvisninger af Shopify Plus-kundeemner til Shopify. Formularen er tilgængelig i partnerkontrolpanelet.
Plus-henvisning En shopejer, som partneren mener, er et perfekt match til Shopify Plus. Partnere kan indsende en formular til henvisning af Shopify Plus-kundeemner, der ikke er kvalificeret endnu, eller som netop er påbegyndt kvalificeringen, for at sikre ny nettokredit og kommission for kvalificerede kundeemner.
Administrationsgebyr Appfakturering er underlagt et administrationsgebyr på 2,9 %. Fra og med den 1. august 2021 vil administrationsgebyrer og skatter blive opkrævet på separate varelinjer. Alle administrationsgebyrer registreres på siden Udbetalinger.
Henvisning af kvalificeret Plus-kundeemne

Inden for 90 dage efter, at formularen til henvisning af Shopify Plus-kundeemnet er blevet indsendt, kan henvisningen være kvalificeret og anses som klar til næste fase af Plus-salgsprocessen.

En kvalificeret henvisning af et Plus-kundeemne er en henvisning, hvor Shopify har modtaget alle de kvalificerende oplysninger, der er brug for, så Shopifys salgsteam kan tage kontakt. Dette omfatter oplysninger om kundeemnets hovedkontor, indtægt, en bekræftelse af deres budget og deres tidslinje.

Henvisningskommission eller "kommission" Den kommission, som Shopify betaler dig for dine henvisningsaktiviteter, herunder Shopify Plus-henvisninger og henvisninger fra udviklingsbutikker. Alle henvisningskommissioner registreres i en faktura med henvisningskommission.
Salgsmulighed De igangværende Shopify-aftaler. Mulighedsoplysninger indeholder detaljer om aftalerne, herunder hvilke konti de er for, hvem parterne er, deres trin i salgstragten og antallet af potentielle salg.
Shopify-gebyrer Kommissionsgebyrer, der udgør Shopifys andel af salget af apps, temaer og tjenester. Hvis du for eksempel sælger et tema og er berettiget til 70 % af salgsprisen, opkræves du et Shopify-gebyr på 30 % af det samlede temasalg og de resterende 70 % udbetales til dig. Alle Shopify-gebyrer registreres i en faktura med Shopify-gebyrer.
Butiksopgraderinger

Butiksopgraderinger sker, når en Shopify-shopejer opgraderer til et butiksabonnement med et højere abonnementsgebyr. Opgraderingen kan foretages af den partner, der oprindeligt henviste shopejeren, en partner, der ikke tidligere har henvist shopejeren eller Shopifys salgsteam. Det er kun en partner, der oprindeligt henviste shopejeren via en udviklingsbutik, som modtager en kommission baseret på det opgraderede abonnement.

Hvis shopejeren opgraderer til Shopify Plus, skal du udfylde Shopify Plus-kundeemneformularen i dit partnerkontrolpanel for fortsat at modtage en løbende kommission. Du tildeles kun en kommission for nye Shopify Plus-kundeemner. Det oprindelige kundeemne skal indsendes af dig, og shopejeren må ikke have taget kontakt til Shopify Plus-teamet på indsendelsestidspunktet.

Ikke-kvalificeret henvisning af Plus-kundeemne

90 dage efter, at en formular til henvisning af Shopify Plus-kundeemne er blevet indsendt, er den ikke længere kvalificeret, hvis der ikke er oprettet en Shopify Plus-salgsmulighed ud fra kundeemneformularen.

Inden for 90 dage efter, at en formular til henvisning af Shopify Plus-kundeemne er blevet indsendt, kan det blive en ikke-kvalificeret henvisning af kundeemne, hvis den ikke er blevet støttet nok, indtil den var klar til at blive videresendt til et salgsteam. Denne slags henvisning er ikke kvalificeret til kommission.

Eksempler på ikke-kvalificerede henvisninger af kundeemner:

 • Shopejeren har endnu ikke kendskab til Plus-omkostningerne.
 • Shopejeren er endnu ikke klar til at skifte til Plus.
 • Der er allerede en åben mulighed.
 • Shopejeren har ikke besvaret partneren eller Shopify.
 • Shopejeren er bedre velegnet til et Shopify Core-abonnement.
 • Shopejeren beslutter, at vedkommende ikke længere vil have Plus.