Shopify-partner, indtægtsandel

Som Shopify-partner afhænger den indtægtsandel, du er berettiget til, af dit bidrag til Shopifys økosystem (dine aktiviteter) og det partnerprogram, du tilmelder dig. Den kan også variere afhængigt af din lokation og lokationen for de shopejere, du samarbejder med. Nedenstående tabeller viser en oversigt over vilkår og betingelser for udbetalinger baseret på dine aktiviteter.

Du kan få mere at vide om de forskellige typer af Shopify-partnere, i følgende ressourcer:

Bemærk: Alle indtægtsandele beregnes i forhold til det abonnementsgebyr, shopejeren betaler til Shopify, når eventuelle rabatter eller kreditter er fratrukket.

Henvisninger fra udviklingsbutik

Shopify-partnere

Butikkens abonnement Beskrivelse af indtægtsandel Vilkår
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

20 % løbende indtægtsandel af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

Shopify Gold

10 % løbende indtægtsandel af shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Alle Shopify Plus-kundeemner skal registreres ved at udfylde Shopify Plus-kundeemneformularen.

Der modtages en indtægtsandel hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.

Shopify Plus-partnere

Bemærk: Shopify Plus-teknologipartnere og Shopify Plus-integrationspartnere er ikke kvalificerede til abonnementer med indtægtsdeling.

Butikkens abonnement Beskrivelse af indtægtsandel Vilkår
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

20 % løbende indtægtsandel af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify Plus-partner.
1.4

Shopify Plus

20 % løbende indtægtsandel af shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Alle Shopify Plus-kundeemner skal registreres ved at udfylde Shopify Plus-kundeemneformularen.

Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify Plus-partner.

1.5

Shopify Gold

10 % løbende indtægtsandel af shopejerens månedlige abonnementsgebyr for de første 4 henvisninger eller opgraderinger i løbet af 12 måneder.

20 % løbende indtægtsandel af shopejerens månedlige abonnementsgebyr for den femte henvisning og efterfølgende henvisninger eller opgraderinger i løbet af 12 måneder.

Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify Plus-partner.

Bemærk: Indtægten på 20 % gælder ikke med tilbagevirkende kraft. De første fire henvisninger genererer fortsat en indtægtsandel på 10 % til partneren.

Shopify-affiliates

Butikkens abonnement Beskrivelse af indtægtsandel Vilkår
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En éngangsbelønning svarende til 200 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr, når eventuelle rabatter/kreditter er fratrukket.

Belønningen udbetales over de første to måneder af shopejerens abonnement:

 • Den første udbetaling af belønningen svarer til prisen på shopejerens abonnementsgebyr den første måned.
 • Den anden belønningsudbetaling svarer til prisen på shopejerens abonnementsgebyr den anden måned.

Hvis shopejeren forlader Shopify i den første måned, udbetales det næste beløb ikke. Hvis shopejeren nedjusterer eller opgraderer sit abonnement i den første måned, svarer den anden belønning til det nye, månedlige abonnementsgebyr.

Hvis shopejeren vælger et årligt abonnement, udbetales din belønning over de første to måneder baseret på abonnementets månedlige pris.

2.2

Shopify Plus

En éngangsbelønning svarende til 2.000,00 USD.

Belønningen udbetales, så snart shopejeren har betalt første måneds abonnementsgebyr.

Shopify-apps

Beskrivelse af indtægtsandel Vilkår
3.1 80 % af den samlede indtægt fra den tidligere fastlagte salgspris eller det tilbagevendende abonnement og alle appkøb eller -opgraderinger, der er foretaget via Shopify App Store. Alle apps skal overholde vores Aftale for Shopify-partnerprogrammet.

Shopify-temaer

Beskrivelse af indtægtsandel Vilkår
4.1 Valgmulighed 1: 70 % indtægtsandel for hvert tema, der sælges. Hvis denne valgmulighed vælges, er det partneren, der er ansvarlig for alle programrettelser og for at besvare spørgsmål fra shopejere omkring temaet. Temaet kan også sælges via en personlig kanal (f.eks. en virksomheds website), men ikke på åbne markedspladser.
4.2 Valgmulighed 2: 50 % indtægtsandel for hvert tema, der sælges. Hvis denne valgmulighed vælges, er det partneren, der er ansvarlig for alle programrettelser, mens Shopify hjælper med at besvare spørgsmål omkring temaet. Temaet må ikke sælges via andre kanaler.

Kampagner

Aktivitet Partnerens lokation Shopejerens lokation Beskrivelse af indtægtsandel Vilkår
5.4 Belønning for henvisning til POS Alle

USA

Storbritannien

Irland

En belønning på 500 USD for hver POS-shopejer, en partner henviser, hvis kundeemnet opfylder betingelserne, der er angivet for denne aktivitet.

Kampagnen starter den 1. september 2019. Shopify forbeholder sig retten til at afslutte dette tilbud når som helst.

Belønningen udbetales for alle Shopify POS-shopejere, du henviser ved at indsende et kundeemne via Partnerformularen til indsendelse POS-kundeemner, hvis shopejeren:

 1. bruger Shopify Payments,
 2. driver en fysisk butik,
 3. bestiller POS-hardware og
 4. har 5 fortløbende dage med transaktioner via Shopify POS.

Udover kravene vedrørende belønning beskrevet ovenfor, skal du muligvis også:

 • introducere shopejeren for vores salgsteam (såfremt salgssupport ønskes)
 • levere tjenester, der kan understøtte shopejerens overgang til Shopify POS og/eller
 • deltage i andre aktiviteter, der støtter Shopifys salgsteams og/eller den henviste shopejers lancering i Shopify POS.

Hvis du henviser en shopejer, der ikke har brugt Shopify eller Shopify POS før, er du kvalificeret til at modtage belønning for henvisningen til POS oven i dine sædvanlige henvisningsudbetalinger.

Experts Marketplace

Beskrivelse af indtægtsandel Vilkår
6.1

90 % af en Experts samlede indtægt for hvert job, der stammer fra Experts Marketplace.

En Expert er berettiget til alle beløb, der opkræves af shopejeren via Experts Marketplace (minus 10 %, som Shopify beholder, og eventuelle skatter).

Bemærk: Kontakt Shopify-partnersupport, hvis du har spørgsmål vedrørende din indtægtsandel.

Ordliste

Vilkår Definition
Aktiv Shopify-partner Hvis du vil forblive aktiv i Shopify-partnerøkosystemet, skal du gennemføre én af følgende aktiviteter mindst én gang i løbet af 12 måneder:
 • Henvisning fra udviklingsbutik (tæller, når shopejeren betaler første måneds abonnementsgebyr)
 • Henvisning via affiliate-link (tæller, når shopejeren betaler første måneds abonnementsgebyr)
 • Opgradere en eksisterende shopejer til Shopify Plus
Hvis du ikke har gennemført en af disse aktiviteter inden for en periode på 12 måneder (fra datoen, hvor shopejeren overgår til det relevante abonnement), nulstilles alle udbetalinger af indtægtsandele. Hvis du fortsat vil være berettiget til at modtage din indtægtsandel, skal du gennemføre én af ovennævnte aktiviteter inden for hver fortløbende 12-måneders periode. Du kan spore dine henvisninger fra udviklingsbutikker i dit Partnerkontrolpanel. Kravet om løbende aktivitet har været gældende siden den 1. oktober 2017.
Aktiv Shopify Plus-partner Som Shopify Plus-partner skal du opretholde din status som aktiv partner, hvis du vil fortsætte med at kunne modtage den indtægtsandel, du optjener ved Shopify Plus-henvisninger. Du skal opfylde følgende krav for at blive betragtet som aktiv Shopify Plus-partner:
 • Du har været en af parterne i mindst fem Shopify Plus-aftaler i det indeværende kalenderår.
 • Du har deltaget i mindst ét event for Shopify-partnere i det indeværende kalenderår.
Hvis du ikke opfylder kravene for at være en aktiv Shopify Plus-partner, vil du ikke længere modtage din optjente indtægtsandel for henvisninger, du har fortaget som Shopify Plus-partner, og du risikerer at blive meldt ud af Shopify Plus-partnerprogrammet. Du vil stadig modtage indtægtsandele, du har optjent ved at henvise butikker til andre Shopify-abonnementer end Shopify Plus.

Når du er blevet godkendt til at deltage i Shopify Affiliate-programmet, modtager du et affiliate-henvisningslink, som du kan dele med potentielle shopejere. Det indeholder dit unikke henvisningsalias, der gør det muligt at spore alle nye shopejere, du henviser. Som standard ser et affiliate-henvisningslink sådan ud://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Du modtager en belønning for henvisningen, når en shopejer tilmelder sig Shopify ved hjælp af dit affiliate-henvisningslink. Belønningen udbetales, når shopejeren betaler det første, månedlige abonnementsgebyr (generelt efter en 14-dages gratis prøveperiode).

Henvisning fra udviklingsbutik

Som Shopify-partner kan du oprette et ubegrænset antal udviklingsbutikker. En udviklingsbutik er en gratis version af en Shopify-butik, hvor du kan oprette, udvikle eller skabe et tema for en butik til din kunde. Hvis du konfigurerer en udviklingsbutik og overdrager den til din kunde, kan du optjene en løbende indtægtsandel hver måned.

Bemærk: Som Shopify-partner kan du kun optjene en indtægtsandel på Shopify Plus-abonnementsgebyrer for den primære butik (hvor faktureringen er samlet), men ikke for kopier af denne butik.

Shopify Gold Shopify Gold er et butiksabonnement, der kun er tilgængeligt for shopejere i Indien. Se shopify.in/gold for at få mere at vide om Shopify Gold.
Butiksopgraderinger Butiksopgraderinger sker, når en Shopify-shopejer opgraderer til et butiksabonnement med et højere abonnementsgebyr. Opgraderingen kan foretages af den partner, der oprindeligt henviste shopejeren, en partner, der ikke tidligere har henvist shopejeren eller Shopifys salgsteam. Det er kun en partner, som oprindeligt henviste shopejeren via en udviklingsbutik, som vil modtage en indtægtsandel, som er baseret på det opgraderede abonnement.