Indtægter som Shopify-partner

Som Shopify-partner tjener du penge efter dit bidrag til Shopifys økosystem (dine aktiviteter) og det partnerprogram, du tilmelder dig. Dine indtægter kan også variere afhængigt af din lokation og lokationen for de shopejere, du samarbejder med. Dine indtægter kan være underlagt skatter afhængigt af din lokation og de relevante skattedirektiver.

Nedenstående tabeller opdeler udbetalingens vilkår og betingelser baseret på dine aktiviteter.

Du kan få mere at vide om de forskellige typer af Shopify-partnere, i følgende ressourcer:

Bemærk: Indtægter gennem partnerprogrammet kaldes nogle gange indtægtsandel.

Alle indtjeninger for henvisninger beregnes ud fra de abonnementsgebyrer, som shopejeren betaler til Shopify minus eventuelle rabatter eller kreditter. Dette betyder, at butikker, som ikke har et tilknyttet abonnementsgebyr, som f.eks. Plus-udvidelsesbutikker, ikke bidrager til dine indtjeninger for henvisninger. Få mere at vide >

På grund af de aktuelle konsekvenser af coronavirus/COVID-19 sætter Shopify kravet om Shopify Partner-aktivitet på pause med virkning fra 26. marts 2020. Aktivitetskrav til Shopify-partner genoptages 4. august 2020. Få mere at vide i Midlertidig pause i kravet om partneraktivitet.

Henvisninger fra udviklingsbutik

Shopify-partnere

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

Shopify Gold

En løbende kommission svarer til 10 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Alle Shopify Plus-kundeemner skal registreres ved at udfylde Shopify Plus-kundeemneformularen.

Der modtages en kommissionsbetaling hver måned, så længe shopejeren er en betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.

Shopify Plus-partnere

Bemærk: Shopify Plus-teknologipartnere og Shopify Plus-integrationspartnere er ikke kvalificerede til indtægtsabonnementer for Shopify Plus-partnere.

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify Plus-partner.
1.4

Shopify Plus

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Alle Shopify Plus-kundeemner skal registreres ved at udfylde Shopify Plus-kundeemneformularen.

Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify Plus-partner.

1.5

Shopify Gold

En løbende kommission svarende til 10 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr for de første fire henvisninger eller opgraderinger i løbet af 12 måneder.

En løbende kommission svarende til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr for den femte henvisning eller opgradering og efterfølgende henvisninger eller opgraderinger i løbet af 12 måneder.

Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify Plus-partner.

Bemærk: Indtægten på 20 % gælder ikke med tilbagevirkende kraft. De første fire henvisninger genererer fortsat en kommission på 10 % til partneren.

Affiliate-henvisninger

Shopify-affiliates

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En kommission svarende til shopejerens abonnementsgebyr i de to første måneder, når eventuelle rabatter/kreditter er trukket fra.

Kommissionen udbetales over de første to måneder af shopejerens abonnement:

 • Den første udbetaling af kommissionen svarer til prisen på shopejerens abonnementsgebyr den første måned.
 • Den anden udbetaling af kommissionen svarer til prisen på shopejerens abonnementsgebyr den anden måned.

Hvis shopejeren forlader Shopify i den første måned, udbetales det næste beløb ikke. Hvis shopejeren nedjusterer eller opgraderer sit abonnement i den første måned, svarer kommissionen for den anden måned til det nye, månedlige abonnementsgebyr.

Hvis shopejeren vælger et årligt abonnement, udbetales din kommission over de første to måneder baseret på abonnementets månedlige pris.

2.2

Shopify Plus

En engangskommission svarende til 2.000,00 USD.

Kommissionen udbetales, så snart shopejeren har betalt første måneds abonnementsgebyr.

Shopify-apps

Indtjening Vilkår
3.1 80 % af den samlede indtægt fra den tidligere fastlagte udsalgspris eller tilbagevendende abonnementsgebyrer samt alle appkøb eller -opgraderinger, der er foretaget via Shopify App Store. Alle apps skal overholde vores Aftale for Shopify-partnerprogrammet.

Shopify-temaer

Indtjening Vilkår
4.1 Valgmulighed 1: 70 % af hvert tema, der sælges. Hvis denne valgmulighed vælges, er det partneren, der er ansvarlig for alle programrettelser og for at besvare spørgsmål fra shopejere omkring temaet. Temaet kan også sælges via en personlig kanal (f.eks. et firmas website), men ikke på åbne markedspladser.
4.2 Valgmulighed 2: 50 % af hvert tema, der sælges. Hvis denne valgmulighed vælges, er det partneren, der er ansvarlig for alle programrettelser, mens Shopify hjælper med at besvare spørgsmål omkring temaet. Temaet må ikke sælges via andre kanaler.

Kampagner

Aktivitet Partnerens lokation Shopejerens lokation Indtjening Vilkår
5.4 Belønning for henvisning til POS Alle

Canada

USA

Storbritannien

Irland

En kommission på 500 USD for alle nye POS-shopejere, der henvises af en partner, hvor kundeemnet opfylder betingelserne, der er angivet for denne aktivitet.

Kampagnen starter den 1. september 2019. Shopify forbeholder sig retten til at afslutte dette tilbud når som helst.

Kommissionen udbetales for alle nye POS-shopejere, du henviser ved at indsende et kundeemne via Partnerformularen til indsendelse af POS-kundeemner, hvis shopejeren:

 1. bruger Shopify Payments,
 2. driver en fysisk butik,
 3. bestiller POS-hardware og
 4. har 5 fortløbende dage med transaktioner via Shopify POS.

Udover kravene vedrørende kommission, som beskrevet ovenfor, skal du muligvis også:

 • introducere shopejeren for vores salgsteam (såfremt salgssupport ønskes)
 • levere tjenester, der kan understøtte shopejerens overgang til Shopify POS og/eller
 • deltage i andre aktiviteter, der støtter Shopifys salgsteams og/eller den henviste shopejers lancering i Shopify POS.

Hvis du henviser en shopejer, der ikke har brugt Shopify eller Shopify POS før, er du kvalificeret til at modtage belønning for henvisningen til POS oven i dine sædvanlige henvisningsudbetalinger.

5,5 Rekruttering af detailforhandlere

Canada

USA

Storbritannien

Irland

Australien

New Zealand

Canada

USA

Storbritannien

Irland

Australien

New Zealand

En kommission på 200, 300 eller 400 % af en henvisnings månedlige Shopify-abonnement. Dette afhænger af antallet af henvisninger, som partneren foretager, hvor kundeemnet opfylder betingelserne, der er angivet for denne aktivitet.

 • Henvisningerne 1-4 udbetales til 200 %
 • Henvisningerne 5-9 udbetales til 300 %
 • Henvisningerne 20+ udbetales til 400 %

Optællingen af henvisninger nulstilles den første i hver måned.

Du modtager også 250 USD, når du gennemfører en række kurser i vores Shopify Partner Academy.

Kampagnen starter den 20. april 2020. Shopify forbeholder sig retten til at afslutte dette tilbud når som helst.

Hvis du vil omfattes af denne promovering, skal det godkendes af Shopify. Det er kun partnere, der tilmelder sig Shopifys partnerprogram på eller efter den 20. april 2020, der er kvalificerede til denne promovering. Hvis du vil tilmelde dig, skal du indsende en ansøgning via landingssiden, der er knyttet til denne promovering.

Der udbetales en kommission for hver Shopify-shopejer, som du henviser via dit affiliate-link, eller som tilmelder sig med hjælp fra en salgsmedarbejder. Kommissionen udbetales, når shopejeren begynder at betale for sit Shopify-abonnement, og følger Skemaet for partnerudbetaling.

Udover kravene vedrørende kommission, som beskrevet ovenfor, skal du muligvis også:

 1. introducere shopejeren for vores salgsteam (såfremt salgssupport ønskes)
 2. levere tjenester, der kan understøtte shopejerens overgang til Shopify og/eller
 3. deltage i andre aktiviteter, der støtter Shopifys salgsteams og/eller den Referred Merchants lancering i Shopify.
  1. Hvis du henviser en shopejer, der ikke har brugt Shopify til sin webshop eller Shopify POS før, er du kvalificeret til at modtage belønning for henvisningen til POS (5.4) oven i denne promoverings belønning.

Experts Marketplace

Indtjening Vilkår
6.1

90 % af en eksperts samlede indtægt for hvert job, der stammer fra Experts Marketplace.

En ekspert er berettiget til alle beløb, der opkræves af shopejere via Experts Marketplace (minus 10 %, som Shopify beholder, samt eventuelle skatter på Shopifys gebyrer).

Skatter af indtægter

I visse tilfælde opkræver Shopify skatter fra dig på dine gebyrer eller udbetaler skatter til dig på dine henvisningskommissioner. Disse skatter varierer efter din lokation, typen af partneraktivitet samt de skatteoplysninger, du angiver i indstillingerne på din Partnerkonto.

Alle skatter, der opkræves eller udbetales af Shopify registreres på en faktura. Se Få betaling, hvis du vil have mere at vide om, hvordan du ser dine fakturaer med gebyrer og kommission.

Bemærk: Dine skattemæssige forpligtelser varierer, afhængigt af den type tjenester, du udbyder, og hvor din virksomhed er registreret. Vi anbefaler, at du drøfter skattemæssige spørgsmål vedrørende din virksomhed med en lokal revisor.

Skatter, der opkræves på Shopify-gebyrer

I visse tilfælde opkræver Shopify skatter på sit kommissionsgebyr i forbindelse med salg af apps, temaer og tjenester på Shopify-platformen. Alle relevante skatter trækkes fra din udbetaling og afspejles på din faktura med Shopify-gebyrer.

Der opkræves skatter på Shopify-gebyrer i følgende tilfælde:

Canada

Shopify opkræver skatter på Shopify-gebyrer, hvis kontaktoplysningerne på din partnerkonto angiver en adresse i Californien. Shopify opkræver de relevante omsætningsskatter for dit område eller provins.

USA

Shopify opkræver skatter på Shopify-gebyrer, hvis kontaktoplysningerne på din partnerkonto angiver en adresse i USA og denne ligger i en stat, hvor debiteringen af omsætningsskat udføres af faktureringsagenter. Shopify debiterer de relevante omsætningsskatter for din stat.

Skatter fra henvisningskommissioner

Hvis du angiver et canadisk virksomhedskontonummer (BN) i dine skatteoplysninger på partnerkontoen, lægger Shopify yderligere 13 % Ontario HST til udbetalingen af din henvisningskommission. Denne skat lægges til din udbetaling og afspejles på din faktura med henvisningskommission. Du er ansvarlig for at indbetale disse skatter til de relevante skattemyndigheder.

Bemærk: Kontakt Shopify-partnersupport, hvis du har spørgsmål vedrørende dine indtægter gennem partnerprogrammet.

Midlertidig pause i kravet om partneraktivitet

På grund af de aktuelle konsekvenser af coronavirus/COVID-19 sætter Shopify kravet om Shopify-partneraktivitet på pause med virkning fra 26. marts 2020. Alle løbende betalinger af kommission fortsætter, selvom kravet om aktivitet er sat på pause. Kravet om Shopify-partneraktivitet genoptages den 4. august 2020

Hvis du gennemfører en partneraktivitet, mens kravet om aktivitet er sat på pause, har du 12 måneder til at gennemføre en anden aktivitet, efter kravet om aktivitet er genoptaget.

Hvis du ikke gennemfører en partneraktivitet, mens kravet om aktivitet er sat på pause, har du samme tidsrum til at gennemføre aktiviteten, som du havde før pausen. Hvis du f.eks. havde syv måneder tilbage til at gennemføre en aktivitet, da pausen begyndte, vil du stadig have syv måneder til at gennemføre en aktivitet, efter kravet om aktivitet genoptages.

På siden udbetalinger i partnerkontrolpanelet kan du få vist den dato, som du skal gennemføre en anden handling inden.

Ordliste

Vilkår Definition
Aktiv Shopify-partner

Hvis du vil forblive aktiv i Shopify-partnerøkosystemet, skal du gennemføre én af følgende aktiviteter mindst én gang i løbet af 12 måneder:

 • Henvisning fra udviklingsbutik (tæller, når shopejeren betaler første måneds abonnementsgebyr)
 • Affiliate-henvisning (tæller, når shopejeren betaler første måneds abonnementsgebyr)
 • Opgradere en eksisterende shopejer til Shopify Plus

Hvis du ikke har gennemført en af disse aktiviteter inden for en periode på 12 måneder (fra datoen, hvor shopejeren overgår til det relevante abonnement), nulstilles alle løbende kommissionsbetalinger. Hvis du fortsat vil være berettiget til at modtage dine indtægter, skal du gennemføre én af ovenstående aktiviteter inden for hvert fortløbende 12-måneders periode. Du kan spore dine henvisninger fra udviklingsbutikker i dit Partnerkontrolpanel. Kravet om løbende aktivitet har været gældende siden den 1. oktober 2017.

Aktiv Shopify Plus-partner Som Shopify Plus-partner skal du opretholde din status som aktiv partner, hvis du vil fortsætte med at kunne modtage kommission for dine Shopify Plus-henvisninger. Du skal opfylde følgende krav for at blive betragtet som aktiv Shopify Plus-partner:

 • Du har været en af parterne i mindst fem Shopify Plus-aftaler i det indeværende kalenderår.
 • Du har deltaget i mindst ét event for Shopify-partnere i det indeværende kalenderår.
Hvis du ikke opfylder kravene for at være en aktiv Shopify Plus-partner, vil du ikke længere modtage kommission for henvisninger, du har foretaget som Shopify Plus-partner. Du risikerer også at blive meldt ud af Shopify Plus-partnerprogrammet. Du vil stadig modtage kommission for at henvise butikker til andre Shopify-abonnementer end Shopify Plus.
Affiliate-henvisning

Når du er blevet godkendt til at deltage i Shopifys henvisningsprogram, modtager du et affiliate-link, som du kan dele med potentielle shopejere. Det indeholder dit unikke henvisningsalias, der gør det muligt at spore alle nye shopejere, du henviser. Som standard ser et affiliate-link sådan ud: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Du modtager en kommission for henvisningen, når en shopejer tilmelder dig Shopify ved hjælp af dit affiliate-link. Kommissionen udbetales, når shopejeren betaler det første, månedlige abonnementsgebyr (som regel efter en gratis prøveperiode på 14 dage).

Henvisning fra udviklingsbutik

Du kan oprette et ubegrænset antal udviklingsbutikker som Shopify-partner. En udviklingsbutik er en gratis version af en Shopify-butik, hvor du kan oprette, udvikle eller skabe et tema for en butik til en kunde. Hvis du konfigurerer en udviklingsbutik og overdrager den til din kunde, kan du optjene en løbende kommission.

Bemærk: Som Shopify-partner kan du kun optjene kommissioner på Shopify Plus-abonnementsgebyrer for den primære butik (hvor faktureringen er samlet), men ikke for kopier af denne butik.

Kommission – henvisning Den kommission, som Shopify betaler dig for dine henvisningsaktiviteter, herunder affiliate-henvisninger, Shopify Plus-henvisninger og henvisninger fra udviklingsbutikker. Alle henvisningskommissioner registreres i en faktura med henvisningskommission.
Shopify Gold Shopify Gold er et butiksabonnement, der kun er tilgængeligt for shopejere i Indien. Se shopify.in/gold for at få mere at vide om Shopify Gold.
Shopify-gebyrer Kommissionsgebyrer, der udgør Shopifys andel af salget af apps, temaer og tjenester. Hvis du for eksempel sælger et tema og er berettiget til 70 % af salgsprisen, opkræves du et Shopify-gebyr på 30 % af det samlede temasalg og de resterende 70 % udbetales til dig. Alle Shopify-gebyrer registreres i en faktura med Shopify-gebyrer.
Butiksopgraderinger Butiksopgraderinger sker, når en Shopify-shopejer opgraderer til et butiksabonnement med et højere abonnementsgebyr. Opgraderingen kan foretages af den partner, der oprindeligt henviste shopejeren, en partner, der ikke tidligere har henvist shopejeren eller Shopifys salgsteam. Det er kun en partner, der oprindeligt henviste shopejeren via en udviklingsbutik, som modtager en kommission baseret på det opgraderede abonnement.