Indtægter som Shopify-partner

Som Shopify-partner tjener du penge efter dit bidrag til Shopifys økosystem (dine aktiviteter). Dine indtægter kan også variere afhængigt af din lokation og lokationen for de shopejere, du samarbejder med. Dine indtægter kan være underlagt skatter afhængigt af din lokation og de relevante skattedirektiver.

Nedenstående tabeller opdeler udbetalingens vilkår og betingelser baseret på dine aktiviteter.

Henvisninger fra udviklingsbutik

Hvis du vil udføre en henvisning fra enudviklingsbutik, skal du oprette en udviklingsbutik i partnerkontrolpanelet og derefter overføre den til en kunde.

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Tilbagevendende hver måned, så længe shopejeren forbliver en betalende Shopify-kunde.
1.2

Shopify Plus

En løbende kommission på 20 % af Plus-shopejerens månedlige basisplatformsgebyr i faktureringsbutikken for alle nye netto-shopejere, som er henvist af partneren, og som underskriver en Shopify Plus-aftale.

Du kan udvikle en udviklingsbutik for en shopejer som en del af en Shopify Plus-aftale. Du kan se de detaljerede oplysninger under Shopify Plus-henvisninger.

1.3

Shopify Starter-abonnementet

Shopify Lite

Ikke kvalificeret til kommission.

Du er ikke kvalificeret til løbende kommission på shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Shopify Plus-henvisninger

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.4

Shopify Plus

En løbende kommission på 20 % af Plus-shopejerens månedlige basisplatformsgebyr i faktureringsbutikken. Gælder kun for nye Plus-aftaler, der lukkes efter den 23. februar 2023.

Partnere er kvalificerede til kommission for alle nye Shopify Plus-nettohenvisninger, der resulterer i en fuldt gennemført Shopify Plus-aftale.

Henvisninger kan udføres på én af to måder:

 • Ved at udfylde formularen til henvisning af Shopify Plus-kundeemne.

  Alle formularer til henvisning af Shopify Plus-kundeemner skal registreres ved at udfylde og indsende formularen til henvisning af Shopify Plus-kundeemne i partnerkontrolpanelet.

  Formularen til henvisning af Shopify Plus-kundeemner skal opfylde følgende krav:

  1. Skal være indsendt af partneren
  2. Have nøjagtige data for både Plus-shopejeren og partneren
  3. Plus-shopejeren må ikke have været i kontakt med Shopifys salgsteam på indsendelsestidspunktet.

  Formularen til henvisning af Shopify Plus-kundeemner skal være kvalificeret for at være berettiget til kommission. Partneren skal også sælge i samarbejde med vores salgsteam for at understøtte salget af Shopify-produktet og -løsningen.

 • Ved at udføre en automatisk Plus-opgradering med hjælp fra partneren.

Vilkår for kommission for Shopify Plus-henvisning

 • Kommissionsbetalinger gentages hver måned, så længe Plus-shopejeren forbliver en Shopify Plus-shopejer med godt omdømme.
 • Den endelige beslutning om at tildele Shopify Plus-henvisningskommissioner sker efter Shopifys skøn.
 • Alle indtjeninger fra henvisninger beregnes på det basisplatformsgebyr, som Plus-shopejeren betaler til Shopify, uden eventuelle rabatter eller kreditter. Det betyder, at butikker uden et tilknyttet basisplatformsgebyr, som f.eks. udvidelsesbutikker, ikke bidrager til dine indtjeninger fra henvisninger.
 • For Plus-shopejere med årlige abonnementer udbetales partnerkommissionen årligt ved afslutningen af kalenderåret.
 • Partnere er kvalificeret til udbetaling, når Plus-shopejeren betaler sin første faktura med platformsgebyr.
 • Formularer til henvisning af kundeemner udløber, hvis kundeemnet ikke er kvalificeret inden for 90 dage. Efter de 90 dage kan formularen til henvisning af kundeemne indsendes igen til kvalificering.

Shopify-apps

Den procentdel af den samlede indtægt, du optjener, afhænger hvert år af dine brutto-appindtjening og bruttovirksomhedsindtægter.

Denne procentdel gælder for engangsprisen eller de gentagne abonnementsgebyrer samt alle appkøb eller -opgraderinger, der foretages via Shopify App Store.

Denne indtægtsandelsplan er effektiv fra og med den 1. januar 2024, og kvalificeringen er baseret på indtjeningen i 2023. Kvalificeringen vurderes igen hvert år.

Indtjening før kalenderåret Indtjening Vilkår
2.1 Udviklere, der har tjent 20.000.000 USD eller mere i bruttoindtjening via Shopify App Store i det foregående kalenderår, eller som har en bruttofortjeneste på 100.000.000 USD eller mere i det foregående kalenderår Tjen 85 % af den samlede indtægt

Alle apps skal overholde vores Aftale for Shopify-partnerprogrammet.

Det er kun den Partner, som administrerer appen, der er kvalificeret til indtægter fra appsalg.

Hvis du vil tilmelde dig indtægtsandelsplanen, skal du registrere dig til at sælge i App Store, og du skal indberette alle tilknyttede udviklerkonti.

Udviklere, der har tjent under 20.000.000 USD i bruttoindtjening via Shopify App Store i det foregående kalenderår, og som har en bruttofortjeneste på under 100.000.000 USD i det foregående kalenderår
 • Første indtægt på 1.000.000 USD: Tjen 100 % af den samlede indtægt
 • Indtægt på over 1.000.000 USD: Tjen 85 % af den samlede indtægt

Shopify-temaer

Indtjening Vilkår
3.1

100 % af de samlede indtægter fra temaer, der sælges via Shopifys temabutik for de første 1.000.000 USD. For indtægter over 1.000.000 USD tjener du 85 % af den samlede indtægt.

Alle temaer skal overholde vores Aftale for Shopify-partnerprogrammer.

Det er kun den Partner, som administrerer temaet, der er kvalificeret til indtægter fra temasalg.

Kampagner

Følgende kampagner er tilgængelige for partnere:

4.1: Bonus for henvisning til POS Pro

Partnerens lokation Alle
Shopejerens lokation Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Holland, New Zealand, Singapore, Spanien, Storbritannien, USA
Indtjening

Partnere, som henviser, får en engangsbelønning i form af en bonus for aktivering af POS Pro på 500 US dollars ("$500 USD POS Pro Activation Bonus") samt en tilbagevendende profitandel i Shopify POS-betalinger på 20 % (“20% Shopify POS Payments Profit-Share”), hvis deres "henviste shopejer" opfylder alle vilkår, der er beskrevet i denne aktivitet.

Hvis henvisningen ikke opfylder de betingelser, som specifikt relaterer sig til den tilbagevendende profitandel i Shopify Payments på 20 % (“20% Shopify-POS Payments Profit-Share”), men opfylder betingelserne relateret til en bonus for aktivering af POS Pro på 500 US dollars ( “$500 USD POS Pro Activation Bonus”), modtager den henvisende partner kun engangskommissionen på 500 US dollars og ikke profitandelen i Shopify-POS Payments på 20 %.

Vilkår

Shopify forbeholder sig retten til at afslutte dette tilbud når som helst.

En "henvist shopejer" er en Shopify-shopejer, der henvises af en partner via indsendelse af en POS-formular til kundeemne i dennes Partnerkontrolpanel. Partneren skal opfylde nedenstående relevante vilkår for at optjene kommission for en "henvist shopejer".

For at den henvisende partner kan tjene engangsbeløbet på 500 US dollars for POS Pro-aktivering, Skal den henviste shopejer opfylde følgende krav:

 • Betale det fulde gebyr for et POS Pro-abonnement uden rabatter i mindst to (2) fortløbende måneder, eller betale for et årlig POS Pro-abonnement, eller være en aktiv Shopify Plus-shopejer, der tilføjer en POS Pro-lokation;
 • Være ny på Shopify POS (ikke have behandlet salg via Shopify POS i de 365 dage, der går forud for henvisningen);
 • Har ti (10) eller flere dages transaktioner via Shopify POS pr. måned i mindst to (2) måneder efter henvisningen, og har > 1.000 USD bruttovaremængde pr. måned på den pågældende lokation;
 • Være introduceret til Shopify af partneren, der aktivt promoverede Shopify POS Pro;
 • Blev aktiveret op til femten (15) dage før indsendelse af kundeemne, eller er aktiveret inden for seks (6) måneder efter indsendelse af kundeemne.
 • Blev ikke introduceret eller henvist til Shopify af andre parter, herunder selve Shopify.

Hvis den henvisende partner skal optjene profitandelen i Shopify Payments på 20 % i 24 måneder, skal den henviste shopejer opfylde følgende krav ud over de krav, der er beskrevet ovenfor vedrørende engangsbeløbet på 500 US dollars for POS Pro-aktivering:

 • Være ny på Shopify Payments i Shopify POS (POS) (har ikke behandlet salg igennem Shopify Payments via Shopify POS inden for de seneste 365 dage);
 • Aktivere Shopify Payments på Shopify POS inden for 30 dage fra shopejeren aktiverer sit Shopify POS Pro-abonnementet.

Udover kravene vedrørende kommission, som beskrevet ovenfor, skal du muligvis også:

 • Introducerer Shopejeren for vores salgsteam (såfremt salgssupport ønskes)
 • Leverer tjenester, der kan understøtte Shopejerens overgang til Shopify POS Pro og/eller
 • Deltager i andre aktiviteter, der støtter Shopifys salgsteams og/eller den henviste shopejers lancering i Shopify POS Pro.

Partnere modtager betaling for de indtjeninger, som de er berettiget til, hver måned. Betalinger foretages via Partnerkontrolpanel, som findes i afsnittet Partnerudbetaling.

Alle påløbne kommissioner i forbindelse med kampagnen "20 % Shopify POS Payments Profit-Share" begynder at blive udstedt til berettigede partnere den 1. juli 2024, hvorefter partnere kompenseres på løbende månedsbasis.

Henvisende partnere er ikke berettigede til at modtage indtjening for denne kampagne, hvis den henviste tegner et Shopify til virksomheder-abonnement .

Partnere begynder at modtage kommission i form af "20 % Shopify POS Payments Profit-Share", når alle vilkår nævnt ovenfor er opfyldt. Det betyder, at kommissionen for "20 % Shopify POS Payments Profit-Share", begynder at blive beregnet, når alle ovenstående vilkår er opfyldt, og derefter fortsætter med at blive betalt i 24 måneder, såfremt kommissionerne ikke bringes til ophør af en eller anden grund.

Kommissionen for "20 % Shopify POS Payments Profit-Share" er 20 % af "profit af Shopify POS-betalinger". "Profit af Shopify POS-betalinger" udgør den nettofortjeneste, som Shopify har opnået af den samlede dollarværdi af ordrer, der er behandlet via Shopify POS Pro-software og behandlet via Shopify Payments, eksklusiv tilbagebetalinger og chargebacks og inklusive leverings- og håndterings-, told- og momssatser.

4.2: Belønning for henvisning til POS Pro

Partnerens lokation Alle
Shopejerens lokation Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Holland, New Zealand, Singapore, Spanien, Storbritannien, USA
Indtjening

Der gives en kommission på 500-3.000 USD for alle nye POS Pro-shopejere, der henvises af en Partner (hvor kundeemnet opfylder Betingelserne, der er angivet for denne aktivitet).

Kommissionsbeløbet baseres på det antal af POS Pro-abonnementer, der aktiveres af den henviste shopejer. Et (1) POS Pro-abonnement repræsenterer en (1) Pro-lokation. Kommissionsbeløbene er:

 • 500 USD, hvis der aktiveres 1 POS Pro-abonnement
 • 1.000 USD, hvis der aktiveres 2 POS Pro-abonnementer
 • 1.500 USD, hvis der aktiveres 3 POS Pro-abonnementer
 • 2.000 USD, hvis der aktiveres 4 POS Pro-abonnementer
 • 2.500 USD, hvis der aktiveres 5 POS Pro-abonnementer
 • 3.000 USD, hvis der aktiveres 6 POS Pro-abonnementer
Vilkår

Denne kampagne sluttede den 15. april 2024. Læs Kampagne 4.1 for oplysninger om at henvise shopejere til Shopify POS.

Kommissionen udbetales for alle nye Shopify POS Pro-shopejere, som du henviser ved at udfylde og indsende Shopify POS-kundeemneformularen i dit partnerkontrolpanel, hvis Shopejeren:

 1. Betaler de fulde gebyrer (uden rabatter), der er forbundet med et POS Pro-abonnement i mindst to fortløbende måneder eller betaler for et årligt POS Pro-abonnement.
 2. Har ikke prøvet Shopify POS Pro tidligere (har ingen aktiverede POS Pro-lokationer).
 3. Har ti (10) eller flere dages transaktioner via Shopify POS Pro pr. måned i mindst to måneder.
 4. Driver en fysisk butik.
 5. Blev introduceret til Shopify ved at du aktivt promoverede Shopify POS Pro.
 6. Blev ikke introduceret eller henvist til Shopify af andre parter, herunder selve Shopify.
 7. Blev aktiveret op til tredive (30) dage før indsendelse af kundeemne, eller er aktiveret inden for seks (6) måneder efter indsendelse af kundeemne.

Udover kravene vedrørende kommission, som beskrevet ovenfor, skal du muligvis også:

 • Introducerer Shopejeren for vores salgsteam (såfremt salgssupport ønskes)
 • leverer tjenester, der kan understøtte Shopejerens overgang til Shopify POS Pro og/eller
 • deltager i andre aktiviteter, der støtter Shopifys salgsteams og/eller den henviste shopejers lancering i Shopify POS Pro.

Hvis du henviser en kvalificeret Shopejer, der heller ikke har brugt Shopify før, er du kvalificeret til at modtage alle gældende udbetalinger for henvisningen af den nye Shopejer oveni i denne belønning for POS Pro.

4.3; Markets Pro-henvisningsbonus

Shopify-partnere, som henviser kvalificerede shopejere til Shopify Markets Pro modtager en kommission på 1 % af den henvistes Markets Pro-bruttohandelsværdi i 24 måneder – op til 50.000 USD pr. henvisning. Alle henvisninger skal indsendes via kundeemneformularen til Markets Pro, som er tilgængelig via partnerens partnerkontrolpanel, og de skal opfylde nedenstående vilkår.

Partnerens lokation Alle
Shopejerens lokation USA
Indtjening

Henvisende partnere modtager 1 % af hver henvist Markets Pro-shopejers Markets Pro-bruttohandelsværdi – op til 50.000 USD pr. henvist Markets Pro-shopejer (“Markets Pro-kommissionen”).

“Markets Pro GMV” er den samlede dollarværdi af internationale ordrer (inklusive leveringsgebyrer, told og skatter, minus eventuelle refusioner), som behandles i den henviste Markets Pro-shopejers Shopify-butik via “Markets Pro-tjenesterne” (som angivet i Servicevilkårene) i løbet af den henviste Markets Pro-shopejers første fireogtyve (24) måneders brug af tjenesterne.

Vilkår

Denne kampagne løber fra den 17. august 2023 til den 22. maj 2024. En henvisende partner kan indsende henvisninger via kundeemneformularen til Markets Pro indtil denne dato. Shopify forbeholder sig dog retten til at ændre, suspendere eller afslutte denne kampagne, herunder dens vilkår, når som helst og efter eget skøn.

En “henvist Markets Pro-shopejer” betyder en Shopify-shopejer, som: (A) er blevet henvist af en partner via indsendelse af en kundeemneformularen til Markets Pro i dennes partnerkontrolpanel; og (B) opfylder følgende krav:

 1. Overholder Shopifys Servicevilkår.
 2. Er aktiv bruger af Shopify Payments og overholder Servicevilkårene for Shopify Payments.
 3. Er ny bruger af Markets Pro (har ikke tidligere aktiveret Markets Pro) og blev introduceret til Markets Pro via din aktive promovering af Markets Pro.
 4. Bruger ikke Shopify Shipping på nuværende tidspunkt.
 5. Vurderes af Shopify til ikke at være blevet introduceret eller henvist til Markets Pro af andre parter, herunder selve Shopify, og er ikke allerede i kontakt med vores salgsteam.
 6. Er aktiveret på Markets Pro, begynder at behandle ordrer via Markets Pro inden for 45 dage efter din indsendelse af kundeemneformularen til Markets Pro og overholder Servicevilkårene.

Hvis flere partnere henviser den samme henviste Markets Pro-shopejer, vil Shopify afgøre (efter eget skøn), hvilken partner der alene kvalificerer sig til Markets Pro-kommission.

Partnere modtager betaling hver måned for de Markets Pro-kommissionsbeløb, de har optjent i løbet af den foregående kalendermåned. Betalinger sker gennem partnerkontrolpanelet (i partnerens afsnit “Udbetalinger”). Partnere, der modtager Markets Pro-udbetalinger for denne kampagne, er ansvarlige for at indbetale eventuelle skatter i deres retsområde. Få mere at vide om, hvordan udbetalinger foretages, under Modtag betaling.

Hvis du henviser en Markets Pro-shopejer, der også er ny bruger af Shopify, vil du være kvalificeret til at modtage alle gældende udbetalinger for henvisningen af den nye shopejer oveni denne bonus i overensstemmelse med Shopifys Aftale for Partnerprogrammet.

Hvis den henviste Markets Pro-shopejer deaktiverer Markets Pro fra sin butik, er den henvisende partner ikke længere kvalificeret til Markets Pro-kommission.

4.4: Henvisningskampagne for Enterprise Commerce-tilbud

Partnerens lokation Alle
Shopejerens lokation Alle
Indtjening 20 % af det grundlæggende År 1-platformsgebyr (højst 200.000 USD) for partnere, der henviser og sælger sammen med Shopify.
Vilkår

Startdato for kampagnen: 15. januar 2024

Slutdato for kampagnen: 31. december 2024

Inklusive henvisninger, der registreres mellem 15. januar 2024 og 31. december 2024. Det er kun partnerhenvisninger (inkl. samsalg) af nye shopejere til Shopify, der er berettigede til denne kampagne.

Aftalen skal lukkes inden for 9 måneder af udgangen af kalenderåret 2024 (30. september 2025) for at være berettiget til udbetaling.

Partneren bliver berettiget til en incitamentsudbetaling, når den første faktura betales.

Kampagneberettigelsen gennemgås og udbetales manuelt ved udgangen af hvert kvartal (april 2024, juli 2024, november 2024, januar 2025).

Hvis shopejeren af en hvilken som helst årsag ikke foretager en betaling i kontraktperioden, forbeholder Shopify sig retten til at inddrage en forholdsmæssig andel af udbetalingen.

Shopify forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller afslutte denne kampagne når som helst og efter eget skøn.

Skatter af indtægter

I visse tilfælde opkræver Shopify skatter fra dig på dine gebyrer eller udbetaler skatter til dig på dine henvisningskommissioner. Disse skatter varierer efter din lokation, typen af partneraktivitet samt de skatteoplysninger, du angiver i indstillingerne på din Partnerkonto.

Alle skatter, der opkræves eller udbetales af Shopify registreres på en faktura. Se Få betaling, hvis du vil have mere at vide om, hvordan du ser dine fakturaer med gebyrer og kommission.

Skatter, der opkræves på Shopify-gebyrer

I visse tilfælde opkræver Shopify skatter på sit kommissionsgebyr og andre relevante gebyrer i forbindelse med salg af apps, temaer og tjenester på Shopify-platformen. Alle relevante skatter trækkes fra din udbetaling og afspejles på din faktura med Shopify-gebyrer.

Der opkræves skatter på Shopify-gebyrer i følgende tilfælde:

Canada

Shopify opkræver skatter på Shopify-gebyrer, hvis kontaktoplysningerne på din partnerkonto angiver en adresse i Californien. Shopify opkræver de relevante omsætningsskatter for dit område eller provins.

USA

Shopify opkræver skatter på Shopify-gebyrer, hvis kontaktoplysningerne på din partnerkonto angiver en adresse i USA og denne ligger i en stat, hvor debiteringen af omsætningsskat udføres af faktureringsagenter. Shopify opkræver de relevante omsætningsskatter for din stat.

Skatter fra henvisningskommissioner

Hvis du angiver et canadisk virksomhedskontonummer (BN) i dine skatteoplysninger på partnerkontoen, lægger Shopify yderligere 13 % Ontario HST til udbetalingen af din henvisningskommission. Denne skat lægges til din udbetaling og afspejles på din faktura med henvisningskommission. Du er ansvarlig for at indbetale disse skatter til de relevante skattemyndigheder.

Reguleret driftsgebyr

I nogle lande eller områder anvendes en skat på digitale tjenester på de tjenester og produkter, der sælges digitalt. Denne skat beregnes som en procentdel af bruttoindtægten fra salget af en digital tjeneste. Satsen på denne skat varierer afhængigt af det land eller område, hvor shopejeren er bosat.

Shopify opkræver et reguleret driftsgebyr på salg af offentlige apps og temaer i alle påvirkede lande eller områder for at tage højde for skatten på digitale tjenester. Dette gælder fra og med den 5. januar 2022. Følgende regulerende driftsgebyrer er gældende, når shopejerens virksomhedsadresse ligger i et af de angivne lande eller områder:

Satser for skat på digitale tjenester efter land eller område
Land eller område Satser for skat på digitale tjenester
Storbritannien 2 %
Italien 3 %
Tyrkiet 5 %
Indien 2 %
Spanien 3 %

Du kan se de regulerende driftsgebyrer, der er gældende for dit salg af apps og temaer, i dit partnerkontrolpanel eller i CSV-filen for partnerudbetalinger. Få mere at vide om, hvordan du kan se dine udbetalinger, eller hvordan du kan eksportere udbetalinger til en CSV-fil, under Spor partnerindtægter.

Ordliste

Du kan få mere at vide om de forskellige typer af Shopify-partnere i følgende ressourcer:

Du kan få mere at vide om de vilkår, som du muligvis skal forstå som Shopify-partner i nedenstående tabel.

Vilkår Definition
Basis platformsgebyr

Den aktuelle metode til at debitere Shopify Plus-butikker for brugen af vores platform. Plus-shopejere, der debiteres for platformsgebyrer, debiteres ikke for abonnementsgebyrer. Platformsgebyrer erstatter abonnementsgebyrer for disse shopejere.

Basisplatformsgebyret er det aftale basisbeløb, der opkræves månedligt. Det inkluderer ikke yderligere variable platformsgebyrer, som shopejeren betaler, når vedkommende sælger mere.

Fakturering af butik Den første butik, der blev åbnet med en Shopify Plus-shopejerkontrakt. Det anses for at være den primære butik for shopejerorganisationen. Der er adgang til finansielle oplysninger, som f.eks. fakturering for platformsgebyret, via faktureringsbutikken.
Samsalg Partnerens indblanding i aftaleudvikling viser dennes engagement med shopejeren og Shopify. Hvis det er nødvendigt, kan dette inkludere godkendte salgsgenstande og tovejs-kommunikation.
Commerce Components by Shopify Commerce Components fra Shopify er det moderne, komponerbare produktsæt til detailhandlen i virksomheder. Shopify-shopejere kan vælge komponenter på Shopify-platformen, der tilbyder integration med deres egne systemer.
Henvisning fra udviklingsbutik

Du kan oprette et ubegrænset antal udviklingsbutikker som Shopify-partner. En udviklingsbutik er en gratis version af en Shopify-butik, hvor du kan oprette, udvikle eller skabe et tema for en butik til en kunde. Hvis du opsætter en udviklingsbutik og overdrager den til din kunde, kan du optjene en løbende kommission.

Bemærk: Som Shopify-partner kan du kun optjene kommissioner på Shopify Plus-abonnementsgebyrer for den primære butik (hvor faktureringen er samlet), men ikke for kopier af denne butik.

Nye netto En kundeemnehenvisning af en Plus-shopejer, som ikke har været i Shopifys interne database med potentielle Shopify-kunder.
Automatisk Plus-opgradering med hjælp fra partneren En måde, som Shopify-partnere kan sende invitationer til automatisk opgradering af Plus på for at få adgang til potentielle kundeemner via partnerkontrolpanelet.
Plus-udvidelsesbutikker En ekstra butik, der åbnes som supplement til den primære Plus-shopejerbutik. Dette kan være med henblik på salg på forskellige sprog eller i forskellige valutaer. Plus-udvidelsesbutikker er ikke den primære faktureringsbutik og har ikke et basisgebyr for platformen.
Formular til henvisning af Plus-kundeemne En formular til indsendelse af henvisninger af Shopify Plus-kundeemner til Shopify. Formularen er tilgængelig i partnerkontrolpanelet.
Plus-henvisning En shopejer, som partneren mener, er et perfekt match til Shopify Plus. Partnere kan indsende en formular til henvisning af Shopify Plus-kundeemner, der ikke er kvalificeret endnu, eller som netop er påbegyndt kvalificeringen, for at sikre ny nettokredit og kommission for kvalificerede kundeemner.
Administrationsgebyr Appfakturering er underlagt et administrationsgebyr på 2,9 %. Fra og med den 1. august 2021 vil administrationsgebyrer og skatter blive opkrævet på separate varelinjer. Alle administrationsgebyrer registreres på siden Udbetalinger.
Henvisning af kvalificeret Plus-kundeemne

Inden for 90 dage efter, at formularen til henvisning af Shopify Plus-kundeemnet er blevet indsendt, kan henvisningen være kvalificeret og anses som klar til næste fase af Plus-salgsprocessen.

En kvalificeret henvisning af et Plus-kundeemne er en henvisning, hvor Shopify har modtaget alle de kvalificerende oplysninger, der er brug for, så Shopifys salgsteam kan tage kontakt. Dette omfatter oplysninger om kundeemnets hovedkontor, indtægt, en bekræftelse af deres budget og deres tidslinje.

Henvisningskommission eller "kommission" Den kommission, som Shopify betaler dig for dine henvisningsaktiviteter, herunder Shopify Plus-henvisninger og henvisninger fra udviklingsbutikker. Alle henvisningskommissioner registreres i en faktura med henvisningskommission.
Salgsmulighed De igangværende Shopify-aftaler. Mulighedsoplysninger indeholder detaljer om aftalerne, herunder hvilke konti de er for, hvem parterne er, deres trin i salgstragten og antallet af potentielle salg.
Shopify-gebyrer Kommissionsgebyrer, der udgør Shopifys andel af salget af apps, temaer og tjenester. Hvis du for eksempel sælger et tema og er berettiget til 70 % af salgsprisen, opkræves du et Shopify-gebyr på 30 % af det samlede temasalg og de resterende 70 % udbetales til dig. Alle Shopify-gebyrer registreres i en faktura med Shopify-gebyrer.
Butiksopgraderinger

Butiksopgraderinger sker, når en Shopify-shopejer opgraderer til et butiksabonnement med et højere abonnementsgebyr. Opgraderingen kan foretages af den partner, der oprindeligt henviste shopejeren, en partner, der ikke tidligere har henvist shopejeren eller Shopifys salgsteam. Det er kun en partner, der oprindeligt henviste shopejeren via en udviklingsbutik, som modtager en kommission baseret på det opgraderede abonnement.

Hvis shopejeren opgraderer til Shopify Plus, skal du udfylde Shopify Plus-kundeemneformularen i dit partnerkontrolpanel for fortsat at modtage en løbende kommission. Du tildeles kun en kommission for nye Shopify Plus-kundeemner. Det oprindelige kundeemne skal indsendes af dig, og shopejeren må ikke have taget kontakt til Shopify Plus-teamet på indsendelsestidspunktet.

Ikke-kvalificeret henvisning af Plus-kundeemne

90 dage efter, at en formular til henvisning af Shopify Plus-kundeemne er blevet indsendt, er den ikke længere kvalificeret, hvis der ikke er oprettet en Shopify Plus-salgsmulighed ud fra kundeemneformularen.

Inden for 90 dage efter, at en formular til henvisning af Shopify Plus-kundeemne er blevet indsendt, kan det blive en ikke-kvalificeret henvisning af kundeemne, hvis den ikke er blevet støttet nok, indtil den var klar til at blive videresendt til et salgsteam. Denne slags henvisning er ikke kvalificeret til kommission.

Eksempler på ikke-kvalificerede henvisninger af kundeemner:

 • Shopejeren har endnu ikke kendskab til Plus-omkostningerne.
 • Shopejeren er endnu ikke klar til at skifte til Plus.
 • Der er allerede en åben mulighed.
 • Shopejeren har ikke besvaret partneren eller Shopify.
 • Shopejeren er bedre velegnet til et Shopify Core-abonnement.
 • Shopejeren beslutter, at vedkommende ikke længere vil have Plus.