Indtægter som Shopify-partner

Som Shopify-partner tjener du penge efter dit bidrag til Shopifys økosystem (dine aktiviteter) og det partnerprogram, du tilmelder dig. Dine indtægter kan også variere afhængigt af din lokation og lokationen for de shopejere, du samarbejder med. Dine indtægter kan være underlagt skatter afhængigt af din lokation og de relevante skattedirektiver.

Nedenstående tabeller opdeler udbetalingens vilkår og betingelser baseret på dine aktiviteter.

Du kan få mere at vide om de forskellige typer af Shopify-partnere, i følgende ressourcer:

Henvisninger fra udviklingsbutik

Shopify-partnere

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.1

Shopify Lite

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

En løbende kommission svarer til 10 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Du kan udvikle en udviklingsbutik for en shopejer som en del af en Shopify Plus-aftale. Du kan se de detaljerede oplysninger under Shopify Plus-henvisninger.

1.3

Shopify Starter-abonnementet

Ikke kvalificeret til indtægtsandel.

Du er ikke kvalificeret til løbende kommission på shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Shopify Plus-partnere

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.4

Shopify Lite

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.
1.5

Shopify Plus

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Du kan udvikle en udviklingsbutik for en shopejer som en del af en Shopify Plus-aftale. Du kan se de detaljerede oplysninger under Shopify Plus-henvisninger.
1.6

Shopify Starter-abonnementet

Ikke kvalificeret til indtægtsandel. Du er ikke kvalificeret til løbende kommission på shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Shopify Plus-henvisninger

Shopify-partnere

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.5

Shopify Plus

En løbende kommission svarer til 10 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Alle Shopify Plus-kundeemner skal registreres ved at udfylde og indsende Shopify Plus-kundeemneformularen i dit partnerkontrolpanel.

Du tildeles kun en kommission for nye Shopify Plus-kundeemner. Det oprindelige kundeemne skal indsendes af dig, og shopejeren må ikke have taget kontakt til Shopify Plus-teamet på indsendelsestidspunktet.

Der modtages en kommissionsbetaling hver måned, så længe shopejeren er en betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.

Den endelige beslutning om at tildele Shopify Plus-henvisningskommissioner sker efter Shopifys skøn.

Shopify-affiliates er ikke kvalificerede til denne henvisningstype.

Shopify Plus-partnere

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.6

Shopify Plus

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Alle Shopify Plus-kundeemner skal registreres ved at udfylde og indsende Shopify Plus-kundeemneformularen i dit partnerkontrolpanel.

Du tildeles kun en kommission for nye Shopify Plus-kundeemner. Det oprindelige kundeemne skal indsendes af dig, og shopejeren må ikke have taget kontakt til Shopify Plus-teamet på indsendelsestidspunktet.

Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.

Den endelige beslutning om at tildele Shopify Plus-henvisningskommissioner sker efter Shopifys skøn.

Shopify-apps

Indtjening Vilkår
3.1

80 % af den samlede indtægt fra den tidligere fastlagte udsalgspris eller tilbagevendende abonnementsgebyrer samt alle appkøb eller -opgraderinger, der er foretaget via Shopify App Store.

Hvis du registrerer dig til den nye indtægtsplan, vil du optjene 100 % af de samlede indtægter fra salgsprisen (engangsbeløb) eller tilbagevendende abonnementsgebyrer samt alle appkøb eller -opgraderinger, der foretages via Shopify App Store. Du optjener 85 % af de samlede indtægter, hvis du har en indtægt på mere end 1.000.000 USD.

Alle apps skal overholde vores Aftale for Shopify-partnerprogrammet.

Det er kun den Partner, som administrerer Appen, der er kvalificeret til indtægter fra Appsalg.

Hvis du vil tilmelde dig den nye indtægtsplan, skal du registrere dig til at sælge i App Store, og du skal rapportere alle Associated Developer Accounts.

Shopify-temaer

Indtjening Vilkår
4.1

100 % af de samlede indtægter fra temaer, der sælges via Shopifys temabutik for de første 1.000.000 USD. For indtægter over 1.000.000 USD tjener du 85 % af den samlede indtægt.

Alle temaer skal overholde vores Aftale for Shopify-partnerprogrammer.

Det er kun den Partner, som administrerer temaet, der er kvalificeret til indtægter fra temasalg.

Kampagner

Aktivitet Partnerens lokation Shopejerens lokation Indtjening Vilkår
5,5 Belønning for henvisning til POS Pro Alle

Australien

Belgien

Canada

Danmark

Finland

Tyskland

Irland

Italien

Holland (Nederlandene)

New Zealand

Singapore

Spanien

Storbritannien

USA

Der gives en kommission på 500-3.000 USD for alle nye POS Pro-shopejere, der henvises af en Partner (hvor kundeemnet opfylder Betingelserne, der er angivet for denne aktivitet).

Kommissionsbeløbet baseres på det antal af POS Pro-abonnementer, der aktiveres af den henviste shopejer. Et (1) POS Pro-abonnement repræsenterer en (1) Pro-lokation. Kommissionsbeløbene er:

 • 500 USD, hvis der aktiveres 1 POS Pro-abonnement
 • 1.000 USD, hvis der aktiveres 2 POS Pro-abonnementer
 • 1.500 USD, hvis der aktiveres 3 POS Pro-abonnementer
 • 2.000 USD, hvis der aktiveres 4 POS Pro-abonnementer
 • 2.500 USD, hvis der aktiveres 5 POS Pro-abonnementer
 • 3.000 USD, hvis der aktiveres 6 POS Pro-abonnementer

Shopify forbeholder sig retten til at afslutte dette tilbud når som helst.

Kommissionen udbetales for alle nye Shopify POS Pro-shopejere, som du henviser ved at udfylde og indsende Shopify POS-kundeemneformularen i dit partnerkontrolpanel, hvis Shopejeren:

 1. Betaler for POS Pro i mindst to fortløbende måneder, eller betaler for et årligt POS Pro-abonnement.
 2. Har ikke prøvet Shopify POS Pro tidligere (har ingen aktiverede POS Pro-lokationer).
 3. Har ti (10) eller flere dages transaktioner via Shopify POS Pro pr. måned i mindst to måneder.
 4. Driver en fysisk butik.
 5. Blev introduceret til Shopify ved at du aktivt promoverede Shopify POS Pro.
 6. Blev ikke introduceret eller henvist til Shopify af andre parter, herunder selve Shopify.
 7. Blev aktiveret op til tredive (30) dage før indsendelse af kundeemne, eller er aktiveret inden for seks (6) måneder efter indsendelse af kundeemne.

Udover kravene vedrørende kommission, som beskrevet ovenfor, skal du muligvis også:

 • Introducerer Shopejeren for vores salgsteam (såfremt salgssupport ønskes)
 • leverer tjenester, der kan understøtte Shopejerens overgang til Shopify POS Pro og/eller
 • deltager i andre aktiviteter, der støtter Shopifys salgsteams og/eller den henviste shopejers lancering i Shopify POS Pro.

Hvis du henviser en kvalificeret Shopejer, der heller ikke har brugt Shopify før, er du kvalificeret til at modtage alle gældende udbetalinger for henvisningen af den nye Shopejer oveni i denne belønning for POS Pro.

Experts Marketplace

Indtjening Vilkår
6.1

90 % af en eksperts samlede indtægt for hvert job, der stammer fra Experts Marketplace.

En ekspert er berettiget til alle beløb, der opkræves af shopejere via Experts Marketplace (minus 10 %, som Shopify beholder, samt eventuelle skatter på Shopifys gebyrer).

Skatter af indtægter

I visse tilfælde opkræver Shopify skatter fra dig på dine gebyrer eller udbetaler skatter til dig på dine henvisningskommissioner. Disse skatter varierer efter din lokation, typen af partneraktivitet samt de skatteoplysninger, du angiver i indstillingerne på din Partnerkonto.

Alle skatter, der opkræves eller udbetales af Shopify registreres på en faktura. Se Få betaling, hvis du vil have mere at vide om, hvordan du ser dine fakturaer med gebyrer og kommission.

Skatter, der opkræves på Shopify-gebyrer

I visse tilfælde opkræver Shopify skatter på sit kommissionsgebyr og andre relevante gebyrer i forbindelse med salg af apps, temaer og tjenester på Shopify-platformen. Alle relevante skatter trækkes fra din udbetaling og afspejles på din faktura med Shopify-gebyrer.

Der opkræves skatter på Shopify-gebyrer i følgende tilfælde:

Canada

Shopify opkræver skatter på Shopify-gebyrer, hvis kontaktoplysningerne på din partnerkonto angiver en adresse i Californien. Shopify opkræver de relevante omsætningsskatter for dit område eller provins.

USA

Shopify opkræver skatter på Shopify-gebyrer, hvis kontaktoplysningerne på din partnerkonto angiver en adresse i USA og denne ligger i en stat, hvor debiteringen af omsætningsskat udføres af faktureringsagenter. Shopify debiterer de relevante omsætningsskatter for din stat.

Skatter fra henvisningskommissioner

Hvis du angiver et canadisk virksomhedskontonummer (BN) i dine skatteoplysninger på partnerkontoen, lægger Shopify yderligere 13 % Ontario HST til udbetalingen af din henvisningskommission. Denne skat lægges til din udbetaling og afspejles på din faktura med henvisningskommission. Du er ansvarlig for at indbetale disse skatter til de relevante skattemyndigheder.

Reguleret driftsgebyr

I nogle lande eller områder anvendes en skat på digitale tjenester på de tjenester og produkter, der sælges digitalt. Denne skat beregnes som en procentdel af bruttoindtægten fra salget af en digital tjeneste. Satsen på denne skat varierer afhængigt af det land eller område, hvor shopejeren er bosat.

Shopify opkræver et reguleret driftsgebyr på salg af offentlige apps og temaer i alle påvirkede lande eller områder for at tage højde for skatten på digitale tjenester. Dette gælder fra og med den 5. januar 2022. Følgende regulerende driftsgebyrer er gældende, når shopejerens virksomhedsadresse ligger i et af de angivne lande eller områder:

Satser for skat på digitale tjenester efter land eller område
Land eller område Satser for skat på digitale tjenester
Storbritannien 2 %
Italien 3 %
Tyrkiet 5 %
Indien 2 %
Spanien 3 %

Du kan se de regulerende driftsgebyrer, der er gældende for dit salg af apps og temaer, i dit partnerkontrolpanel eller i CSV-filen for partnerudbetalinger. Få mere at vide om, hvordan du kan se dine udbetalinger, eller hvordan du kan eksportere udbetalinger til en CSV-fil, under Spor partnerindtægter.

Ordliste

Vilkår Definition
Aktiv Shopify-partner

Som Shopify-partner kan du optjene løbende betalinger af kommission for henvisninger og Plus-opgraderinger. Hvis du vil fortsætte med at modtage løbende betalinger af kommission for henvisninger fra dine tidligere udviklingsbutikker og opgraderinger, skal du udføre en af følgende aktiviteter mindst én gang hver 12. måned:

 • Henvisning fra udviklingsbutik (tæller, når shopejeren betaler første måneds abonnementsgebyr)
 • Henvisning af en ny Shopejer eller en eksisterende Shopejer til Shopify Plus

Hvis du ikke har gennemført en af disse aktiviteter inden for en periode på 12 måneder (fra datoen, hvor shopejeren overgår til det relevante abonnement), nulstilles alle løbende kommissionsbetalinger. Du skal gennemføre mindst én af de ovenstående aktiviteter inden for hvert fortløbende 12-måneders periode, hvis du fortsat vil modtage løbende betalinger af kommission. Du kan se den dato, som du skal gennemføre en ny aktivitet inden, på siden Henvisninger i Partnerkontrolpanelet. Kravet om løbende aktivitet har været gældende siden den 1. oktober 2017.

Kravet om partneraktivitet gælder ikke for løbende indtjening, som f.eks. indtjening fra salg af Apps eller Temaer.

Henvisning fra udviklingsbutik

Du kan oprette et ubegrænset antal udviklingsbutikker som Shopify-partner. En udviklingsbutik er en gratis version af en Shopify-butik, hvor du kan oprette, udvikle eller skabe et tema for en butik til en kunde. Hvis du opsætter en udviklingsbutik og overdrager den til din kunde, kan du optjene en løbende kommission.

Bemærk: Som Shopify-partner kan du kun optjene kommissioner på Shopify Plus-abonnementsgebyrer for den primære butik (hvor faktureringen er samlet), men ikke for kopier af denne butik.

Administrationsgebyr Appfakturering er underlagt et administrationsgebyr på 2,9 %. Fra og med den 1. august 2021 vil administrationsgebyrer og skatter blive opkrævet på separate varelinjer. Alle administrationsgebyrer registreres på siden Udbetalinger.
Kommission – henvisning Den kommission, som Shopify betaler dig for dine henvisningsaktiviteter, herunder affiliate-henvisninger, Shopify Plus-henvisninger og henvisninger fra udviklingsbutikker. Alle henvisningskommissioner registreres i en faktura med henvisningskommission.
Shopify-gebyrer Kommissionsgebyrer, der udgør Shopifys andel af salget af apps, temaer og tjenester. Hvis du for eksempel sælger et tema og er berettiget til 70 % af salgsprisen, opkræves du et Shopify-gebyr på 30 % af det samlede temasalg og de resterende 70 % udbetales til dig. Alle Shopify-gebyrer registreres i en faktura med Shopify-gebyrer.
Butiksopgraderinger

Butiksopgraderinger sker, når en Shopify-shopejer opgraderer til et butiksabonnement med et højere abonnementsgebyr. Opgraderingen kan foretages af den partner, der oprindeligt henviste shopejeren, en partner, der ikke tidligere har henvist shopejeren eller Shopifys salgsteam. Det er kun en partner, der oprindeligt henviste shopejeren via en udviklingsbutik, som modtager en kommission baseret på det opgraderede abonnement.

Hvis shopejeren opgraderer til Shopify Plus, skal du udfylde Shopify Plus-kundeemneformularen i dit partnerkontrolpanel for fortsat at modtage en løbende kommission. Du tildeles kun en kommission for nye Shopify Plus-kundeemner. Det oprindelige kundeemne skal indsendes af dig, og shopejeren må ikke have taget kontakt til Shopify Plus-teamet på indsendelsestidspunktet.