Indtægter som Shopify-partner

Som Shopify-partner tjener du penge efter dit bidrag til Shopifys økosystem (dine aktiviteter) og det partnerprogram, du tilmelder dig. Dine indtægter kan også variere afhængigt af din lokation og lokationen for de shopejere, du samarbejder med. Dine indtægter kan være underlagt skatter afhængigt af din lokation og de relevante skattedirektiver.

Nedenstående tabeller opdeler udbetalingens vilkår og betingelser baseret på dine aktiviteter.

Du kan få mere at vide om de forskellige typer af Shopify-partnere, i følgende ressourcer:

Henvisninger fra udviklingsbutik

Shopify-partnere

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

En løbende kommission svarer til 10 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Du kan udvikle en udviklingsbutik for en shopejer som en del af en Shopify Plus-aftale. Du kan se de detaljerede oplysninger under Shopify Plus-henvisninger.

Shopify Plus-partnere

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.
1.4

Shopify Plus

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr. Du kan udvikle en udviklingsbutik for en shopejer som en del af en Shopify Plus-aftale. Du kan se de detaljerede oplysninger under Shopify Plus-henvisninger.

Shopify Plus-henvisninger

Shopify-partnere

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.5

Shopify Plus

En løbende kommission svarer til 10 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Alle Shopify Plus-kundeemner skal registreres ved at udfylde Shopify Plus-kundeemneformularen.

Du tildeles kun en kommission for nye Shopify Plus-kundeemner. Det oprindelige kundeemne skal indsendes af dig, og shopejeren må ikke have taget kontakt til Shopify Plus-teamet på indsendelsestidspunktet.

Der modtages en kommissionsbetaling hver måned, så længe shopejeren er en betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.

Shopify-affiliates er ikke kvalificerede til denne henvisningstype.

Shopify Plus-partnere

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
1.6

Shopify Plus

En løbende kommission svarer til 20 % af shopejerens månedlige abonnementsgebyr.

Alle Shopify Plus-kundeemner skal registreres ved at udfylde Shopify Plus-kundeemneformularen.

Du tildeles kun en kommission for nye Shopify Plus-kundeemner. Det oprindelige kundeemne skal indsendes af dig, og shopejeren må ikke have taget kontakt til Shopify Plus-teamet på indsendelsestidspunktet.

Modtages hver måned, så længe shopejeren er betalende Shopify-kunde, og du er aktiv Shopify-partner.

Affiliate-henvisninger

Shopify-affiliates

Butikkens abonnement Indtjening Vilkår
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En kommission svarende til shopejerens abonnementsgebyr i de to første måneder, når eventuelle rabatter/kreditter er trukket fra.

Kommissionen udbetales over de første to måneder af shopejerens abonnement:

 • Den første udbetaling af kommissionen svarer til prisen på shopejerens abonnementsgebyr den første måned.
 • Den anden udbetaling af kommissionen svarer til prisen på shopejerens abonnementsgebyr den anden måned.

Hvis shopejeren forlader Shopify i den første måned, udbetales det næste beløb ikke. Hvis shopejeren nedjusterer eller opgraderer sit abonnement i den første måned, svarer kommissionen for den anden måned til det nye, månedlige abonnementsgebyr.

Hvis shopejeren vælger et årligt abonnement, udbetales din kommission over de første to måneder baseret på abonnementets månedlige pris.

Shopify-apps

Indtjening Vilkår
3.1

80 % af den samlede indtægt fra den tidligere fastlagte udsalgspris eller tilbagevendende abonnementsgebyrer samt alle appkøb eller -opgraderinger, der er foretaget via Shopify App Store.

Hvis du registrerer dig til den nye indtægtsplan, vil du optjene 100 % af de samlede indtægter fra salgsprisen (engangsbeløb) eller tilbagevendende abonnementsgebyrer samt alle appkøb eller -opgraderinger, der foretages via Shopify App Store. Du optjener 85 % af de samlede indtægter, hvis du har en indtægt på mere end 1.000.000 USD.

Alle apps skal overholde vores Aftale for Shopify-partnerprogrammet.

Det er kun den Partner, som administrerer Appen, der er kvalificeret til indtægter fra Appsalg.

Hvis du vil tilmelde dig den nye indtægtsplan, skal du registrere dig til at sælge i App Store, og du skal rapportere alle tilknyttede udviklerkonti.

Shopify-temaer

Indtjening Vilkår
4.1

100 % af de samlede indtægter fra temaer, der sælges via Shopifys temabutik for de første 1.000.000 USD. For indtægter over 1.000.000 USD tjener du 85 % af den samlede indtægt.

Alle temaer skal overholde vores Aftale for Shopify-partnerprogrammer.

Det er kun den Partner, som administrerer temaet, der er kvalificeret til indtægter fra temasalg.

Kampagner

Aktivitet Partnerens lokation Shopejerens lokation Indtjening Vilkår
5.1 Shopify POS – henvisningsbonus Alle

Australien

Canada

Irland

New Zealand

Storbritannien

USA

50 USD

Kampagnen starter den 10. august 2021. Shopify forbeholder sig retten til at afslutte dette tilbud når som helst.

Hvis du henviser en kvalificeret shopejer, som også opfylder betingelserne for vores henvisningsbelønning for POS Pro (5.5) på 500 USD, er du også kvalificeret til at modtage eventuelle henvisningsudbetalinger, relateret til denne kampagne, udover dette tilbud.

Kommissioner udbetales for alle henvisninger, du indsender via Partnerformularen til indsendelse af Shopify POS-kundeemner, hvis Shopejeren:

 1. er kvalificeret og har en samtale med Shopifys team for detailsalg
 2. ikke allerede er i kontakt med vores salgsteam

Udover kravene vedrørende kommission, som beskrevet ovenfor, skal du muligvis også introducere Shopejeren for vores salgsteam.

5,5 Belønning for henvisning til POS Pro Alle

Australien

Canada

Tyskland

Irland

Holland (Nederlandene)

New Zealand

Storbritannien

USA

Der gives en kommission på 500 USD for alle nye POS Pro-shopejere, der henvises af en Partner (hvor kundeemnet opfylder Betingelserne, der er angivet for denne aktivitet).

Kampagnen starter den 1. november 2020. Shopify forbeholder sig retten til at afslutte dette tilbud når som helst. Kampagnen gælder ikke, hvis den Referred Merchant har Shopify Plus.

Kommissionen udbetales for alle nye Shopify POS Pro-shopejere, du henviser ved at indsende et kundeemne via Partnerformularen til indsendelse af Shopify POS-kundeemner, hvis Shopejeren:

 1. betaler for POS Pro i mindst to fortløbende måneder
 2. ikke har brugt Shopify POS Pro før
 3. har ti (10) eller flere dages transaktioner via Shopify POS Pro pr. måned i mindst to måneder
 4. driver en fysisk butik
 5. blev introduceret til Shopify ved at du aktivt promoverede Shopify POS Pro
 6. blev ikke introduceret eller henvist til Shopify af andre parter, herunder selve Shopify.
 7. blev aktiveret op til tredive (30) dage før indsendelse af kundeemne, eller er aktiveret inden for seks (6) måneder efter indsendelse af kundeemne, alt efter hvad der er relevant

Udover kravene vedrørende kommission, som beskrevet ovenfor, skal du muligvis også:

 • introducerer Shopejeren for vores salgsteam (såfremt salgssupport ønskes)
 • leverer tjenester, der kan understøtte Shopejerens overgang til Shopify POS Pro og/eller
 • deltager i andre aktiviteter, der støtter Shopifys salgsteams og/eller den Referred Merchants lancering i Shopify POS Pro.

Hvis du henviser en Shopejer, der heller ikke har brugt Shopify før, er du kvalificeret til at modtage alle gældende udbetalinger for henvisningen af den nye Shopejer oven i denne belønning for POS Pro.

Experts Marketplace

Indtjening Vilkår
6.1

90 % af en eksperts samlede indtægt for hvert job, der stammer fra Experts Marketplace.

En ekspert er berettiget til alle beløb, der opkræves af shopejere via Experts Marketplace (minus 10 %, som Shopify beholder, samt eventuelle skatter på Shopifys gebyrer).

Skatter af indtægter

I visse tilfælde opkræver Shopify skatter fra dig på dine gebyrer eller udbetaler skatter til dig på dine henvisningskommissioner. Disse skatter varierer efter din lokation, typen af partneraktivitet samt de skatteoplysninger, du angiver i indstillingerne på din Partnerkonto.

Alle skatter, der opkræves eller udbetales af Shopify registreres på en faktura. Se Få betaling, hvis du vil have mere at vide om, hvordan du ser dine fakturaer med gebyrer og kommission.

Skatter, der opkræves på Shopify-gebyrer

I visse tilfælde opkræver Shopify skatter på sit kommissionsgebyr og andre relevante gebyrer i forbindelse med salg af apps, temaer og tjenester på Shopify-platformen. Alle relevante skatter trækkes fra din udbetaling og afspejles på din faktura med Shopify-gebyrer.

Der opkræves skatter på Shopify-gebyrer i følgende tilfælde:

Canada

Shopify opkræver skatter på Shopify-gebyrer, hvis kontaktoplysningerne på din partnerkonto angiver en adresse i Californien. Shopify opkræver de relevante omsætningsskatter for dit område eller provins.

USA

Shopify opkræver skatter på Shopify-gebyrer, hvis kontaktoplysningerne på din partnerkonto angiver en adresse i USA og denne ligger i en stat, hvor debiteringen af omsætningsskat udføres af faktureringsagenter. Shopify debiterer de relevante omsætningsskatter for din stat.

Skatter fra henvisningskommissioner

Hvis du angiver et canadisk virksomhedskontonummer (BN) i dine skatteoplysninger på partnerkontoen, lægger Shopify yderligere 13 % Ontario HST til udbetalingen af din henvisningskommission. Denne skat lægges til din udbetaling og afspejles på din faktura med henvisningskommission. Du er ansvarlig for at indbetale disse skatter til de relevante skattemyndigheder.

Ordliste

Vilkår Definition
Aktiv Shopify-partner

Som Shopify-partner kan du optjene løbende betalinger af kommission for henvisninger og Plus-opgraderinger. Hvis du vil fortsætte med at modtage løbende betalinger af kommission for henvisninger fra dine tidligere udviklingsbutikker og opgraderinger, skal du udføre en af følgende aktiviteter mindst én gang hver 12. måned:

 • Henvisning fra udviklingsbutik (tæller, når shopejeren betaler første måneds abonnementsgebyr)
 • Affiliate-henvisning (tæller, når shopejeren betaler første måneds abonnementsgebyr)
 • Henvisning af en ny Shopejer eller en eksisterende Shopejer til Shopify Plus

Hvis du ikke har gennemført en af disse aktiviteter inden for en periode på 12 måneder (fra datoen, hvor shopejeren overgår til det relevante abonnement), nulstilles alle løbende kommissionsbetalinger. Du skal gennemføre mindst én af de ovenstående aktiviteter inden for hvert fortløbende 12-måneders periode, hvis du fortsat vil modtage løbende betalinger af kommission. Du kan se den dato, som du skal gennemføre en ny aktivitet inden, på siden Henvisninger i Partnerkontrolpanelet. Kravet om løbende aktivitet har været gældende siden den 1. oktober 2017.

Kravet om partneraktivitet gælder ikke for løbende indtjening, som f.eks. indtjening fra salg af Apps eller Temaer.

Affiliate-henvisning

Når du er blevet godkendt til at deltage i Shopifys henvisningsprogram, modtager du et affiliate-link, som du kan dele med potentielle shopejere. Det indeholder dit unikke henvisningsalias, der gør det muligt at spore alle nye shopejere, du henviser. Som standard ser et affiliate-link sådan ud: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Du modtager en kommission for henvisningen, når en shopejer tilmelder dig Shopify ved hjælp af dit affiliate-link. Kommissionen udbetales, når shopejeren betaler det første, månedlige abonnementsgebyr (som regel efter en gratis prøveperiode på 14 dage).

Henvisning fra udviklingsbutik

Du kan oprette et ubegrænset antal udviklingsbutikker som Shopify-partner. En udviklingsbutik er en gratis version af en Shopify-butik, hvor du kan oprette, udvikle eller skabe et tema for en butik til en kunde. Hvis du opsætter en udviklingsbutik og overdrager den til din kunde, kan du optjene en løbende kommission.

Bemærk: Som Shopify-partner kan du kun optjene kommissioner på Shopify Plus-abonnementsgebyrer for den primære butik (hvor faktureringen er samlet), men ikke for kopier af denne butik.

Administrationsgebyr Appfakturering er underlagt et administrationsgebyr på 2,9 %. Fra og med den 1. august 2021 vil administrationsgebyrer og skatter blive opkrævet på separate varelinjer. Alle administrationsgebyrer registreres på siden Udbetalinger.
Kommission – henvisning Den kommission, som Shopify betaler dig for dine henvisningsaktiviteter, herunder affiliate-henvisninger, Shopify Plus-henvisninger og henvisninger fra udviklingsbutikker. Alle henvisningskommissioner registreres i en faktura med henvisningskommission.
Shopify-gebyrer Kommissionsgebyrer, der udgør Shopifys andel af salget af apps, temaer og tjenester. Hvis du for eksempel sælger et tema og er berettiget til 70 % af salgsprisen, opkræves du et Shopify-gebyr på 30 % af det samlede temasalg og de resterende 70 % udbetales til dig. Alle Shopify-gebyrer registreres i en faktura med Shopify-gebyrer.
Butiksopgraderinger

Butiksopgraderinger sker, når en Shopify-shopejer opgraderer til et butiksabonnement med et højere abonnementsgebyr. Opgraderingen kan foretages af den partner, der oprindeligt henviste shopejeren, en partner, der ikke tidligere har henvist shopejeren eller Shopifys salgsteam. Det er kun en partner, der oprindeligt henviste shopejeren via en udviklingsbutik, som modtager en kommission baseret på det opgraderede abonnement.

Hvis shopejeren opgraderer til Shopify Plus, skal du udfylde Shopify Plus-kundeemneformularen for fortsat at modtage en løbende kommission. Du tildeles kun en kommission for nye Shopify Plus-kundeemner. Det oprindelige kundeemne skal indsendes af dig, og shopejeren må ikke have taget kontakt til Shopify Plus-teamet på indsendelsestidspunktet.