Forstå tilknyttede udviklerkonti

Partnere kan tilmelde sig Shopifys abonnement med en nedsat indtægtsandel. En del af registreringsprocessen er rapportering af alle tilknyttede udviklerkonti.

Her er nogle termer, der kan hjælpe dig, når du rapporterer dine tilknyttede udviklerkonti.

En tilknyttet udviklerkonto er enhver partnerkonto, som en appudvikler eller tilknyttet udvikler har registreret via siden for Shopifys udviklerprogram. Dette omfatter alle konti, uanset om der er appaktivitet eller ej, som f.eks. medarbejderkonti, testkonti eller konti med ikke-udgivne eller tilpassede apps eller udkast til apps.

En tilknyttet udvikler er en person eller et virksomhed, der opfylder følgende betingelser:

 • Råderet over en appudvikler
 • underlagt en appudviklers råderet
 • er underlagt en anden persons almindelige råderet over en appudvikler
 • på anden vis betragtes som tilknyttet udvikler

Råderet er når en person eller et firma ejer 50 % eller mere af en anden persons eller et andet firmas konto.

Almindelige former for tilknyttede udviklerkonti omfatter partnerkonti hos moderselskaber, datterselskaber eller selskaber, som er ejet af eller underlagt den samme persons råderet, selv hvis denne person eller entitet ikke er appudvikler, som f.eks. et holdingselskab eller en venturekapitalvirksomhed. Hvis en appudvikler desuden har flere apps, der er knyttet til flere partnerkonti, anses disse partnerkonti som tilknyttede udviklerkonti.

Eksempler på scenarier, der kan medføre, at partnere skal have tilknyttede udviklerkonti, omfatter:

 • et appudviklerfirma opkøber et andet appudviklerfirma
 • et holdingselskab ejer et eksisterende appudviklerfirma eller opkøber et andet appudviklerfirma
 • en venturekapitalvirksomhed har en aktiemajoritet i flere appudviklerfirmaer

Rapportering af tilknyttede udviklerkonti

Du kan rapportere dine tilknyttede udviklerkonti ved at gå til registreringssiden i dit partnerkontrolpanel. På registreringssiden skal du angive følgende oplysninger for at få adgang til den nedsatte indtægtsandelsplan:

 • om din konto er ejet af en person eller er en del af en entitet
 • om du har tilknyttede udviklerkonti
 • betalingsoplysninger for registreringsgebyret på 19 USD til Shopify App Store, hvis dette er relevant

Hvis du har tilknyttede udviklerkonti, som du skal rapportere, skal du bekræfte, at du har følgende oplysninger, før du går i gang:

 • et partner-id for hver tilknyttet udviklerkonto, som du kan finde på siden Indstillinger i dit Partnerkontrolpanel under Kontooplysninger.
 • virksomhedsmailadressen for hver af de tilknyttede konti
 • virksomhedsnavnet for hver af de tilknyttede konti
 • en kort beskrivelse af, hvordan kontiene er relateret

Registreringsgebyret til Shopify App Store frafalder for alle partnerkonti, der er oprettet før den 1. august kl. 10.00 PST (kl. 13.00 EST).