Partner-startsiden

Startsiden giver et hurtigt overblik over din partnerorganisations resultater og aktiviteter. Du kan se dette ved at logge ind på Partnerkontrolpanel.

Screenshot af hele startsiden for partnere

På denne side

Oversigt over startsiden

Herunder kan du se en liste over de afsnit, du kan se på startsiden, som svarer til ovenstående screenshot.

Modul Beskrivelse
1 Butikker Hvis brugeren har tilladelse til at se partnerorganisationens butikker, vises de fem senest tilgåede butikker i dette afsnit. Du kan klikke på butiksnavnet for at se siden med butiksoplysninger. Du kan også klikke på knappen Log ind for at tilgå butikkens Shopify-administrator. Hvis du har de nødvendige tilladelser, kan du også oprette en ny butik eller anmode om adgang til shopejerbutikker via en samarbejdspartnerkonto.
2 Anbefalede ressourcer Dette afsnit indeholder links til vores Partners-blog, adgang til Shopify-salgsressourcer og Webinarer med partnersessioner samt kurser fra vores Shopify Foundations Certification-program.
Bemærk: Ressourcerne er kun tilgængelige på engelsk på nuværende tidspunkt.
3 Ændringslog Dette afsnit viser de seneste poster fra Shopify-ændringsloggen. Klik på linket Se flere for at tilgå den komplette ændringslog.
Bemærk: Ændringsloggen er kun tilgængelig på engelsk på nuværende tidspunkt.