Partner-startsiden

Startsiden giver et hurtigt overblik over din partnerorganisations resultater og aktiviteter. Du kan se dette ved at logge ind på Partnerkontrolpanel. Afhængigt af dine tilladelser i din partnerorganisation har du muligvis adgang til at se forskellige komponenter, der er angivet nedenfor.

Screenshot af hele startsiden for partnere

På denne side

Oversigt over startsiden

Herunder kan du se en liste over alle de afsnit, du kan se på startsiden, som svarer til ovenstående screenshot.

Modul Beskrivelse
1 Kritiske meddelelser Der vises et banner med kritiske meddelelser for brugere, der ikke har læst den seneste kritiske meddelelse.
2 Butikker Hvis brugeren har tilladelse til at se partnerorganisationens butikker, vises de fem senest mest tilgåede butikker i dette afsnit. Du kan klikke på butiksnavnet for at se siden med butiksoplysninger. Du kan også klikke på knappen Log ind for at tilgå butikkens Shopify-administrator. Hvis du har de nødvendige tilladelser, kan du også oprette en ny butik eller anmode om adgang til shopejerbutikker via en samarbejdspartnerkonto.
3 Virksomhedsoversigt For brugere, der har tilladelse til at se økonomi eller henvisninger, har dette afsnit op til tre parameterkort. Der vises et udbetalingskort med det afventende udbetalingsbeløb og beløbet for den samlede udbetaling for år til dato for brugere, som har tilladelse til at se økonomi. Hvis du holder markøren over kortoverskriften, vises et værktøjstip med den afventende udbetalingsdato. For brugere, der har tilladelse til at se henvisninger, vises der et kort for aktive butikshenvisninger, der både viser antallet af aktive butikshenvisninger og de butikker, der blev henvist i år. Brugere, der har tilladelse til at se henvisninger, får også vist et kundeemnekort, der både viser levetiden for de indsendte kundeemner og de kundeemner, der er indsendt i år. Man kan klikke på alle tre paramterkort, hvilket tager dig til de relevante sider i kontrolpanelet.
4 Seneste kundeemneaktivitet Brugere, der har tilladelse til at se henvisninger, kan se tidslinjen for kundeemneaktivitet i dette afsnit.Der vises op til fire kundeemner i denne tidslinjevisning med knappen Se flere, som linker til siden med kundeemner i kontrolpanelet.Du finder også knappen Indsend nyt kundeemne øverst i afsnittet, hvilket giver dig mulighed for at sende kundeemner.
5 Anbefalede ressourcer Dette afsnit indeholder links til Shopifys partnerblog, Shopifys salgsressourcer, webinarer med partnersessioner og kurser fra vores Shopify Foundations Certification-programmet .
Bemærk: Disse ressourcer er kun på engelsk.
6 Ændringslog Dette afsnit viser de seneste poster fra Shopify-ændringsloggen. Klik på linket Se flere for at tilgå den komplette ændringslog.
Bemærk: Ændringsloggen findes kun på engelsk.