Trang chủ dành cho đối tác

Trang chủ cung cấp thông tin tổng quan nhanh về hiệu suất và hoạt động của tổ chức Đối tác. Bạn có thể xem bằng cách đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác. Dựa trên quyền của bạn trong tổ chức Đối tác, bạn có thể có quyền truy cập để xem một số thành phần được liệt kê bên dưới.

Ảnh chụp màn hình toàn trang của Trang chủ dành cho đối tác

Trên trang này

Tổng quan về trang chủ

Dưới đây là danh sách tất cả tất cả các mục bạn có thể xem trên trang chủ tương ứng với ảnh chụp màn hình ở trên.

Mô-đun Mô tả
1 Thông báo quan trọng Biểu ngữ thông báo quan trọng hiển thị với người dùng chưa đọc thông báo quan trọng gần đây nhất.
2 Cửa hàng Đối với người dùng có quyền xem cửa hàng của tổ chức đối tác, mục này liệt kê 5 cửa hàng được truy cập gần đây nhất. Bạn có thể nhấp vào tên cửa hàng để xem trang thông tin chi tiết cửa hàng hoặc nhấp vào nút Đăng nhập để truy cập trang quản trị Shopify của cửa hàng. Nếu có các quyền cần thiết, bạn cũng có thể tạo cửa hàng mới hoặc yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của thương nhân của tài khoản cộng tác viên.
3 Tổng quan doanh nghiệp Đối với người dùng có quyền xem thông tin tài chính hoặc giới thiệu, mục này có tối đa 3 thẻ số liệu. Đối với người dùng có quyền xem thông tin tài chính, thẻ quyết toán sẽ hiển thị, cho biết số tiền quyết toán đang chờ xử lý và tổng số tiền thanh toán tính đến hiện tại. Di chuột đến tiêu đề thẻ có hiển thị chú giải công cụ cho biết ngày quyết toán đang chờ xử lý. Đối với người dùng có quyền xem thông tin giới thiệu, thẻ lượt giới thiệu cửa hàng đang hoạt động sẽ hiển thị, cho biết cả tổng số lượt giới thiệu cửa hàng đang hoạt động và các cửa hàng được giới thiệu năm nay. Người dùng có quyền xem thông tin giới thiệu cũng sẽ nhìn thấy thẻ khách hàng tiềm năng hiển thị cả khách hàng tiềm năng đã gửi từ trước đến nay và khách hàng tiềm năng đã gửi năm nay. Cả 3 thẻ số liệu đều có thể nhấp vào được và sẽ đưa bạn đến các trang liên quan trên trang quản trị.
4 Hoạt động gần đây của khách hàng tiềm năng Đối với người dùng có quyền xem thông tin giới thiệu, mục này có chế độ xem hoạt động của khách hàng tiềm năng theo dòng thời gian. Tối đa 4 khách hàng tiềm năng được hiển thị trong chế độ xem theo dòng thời gian, trong đó nút Xem thêm liên kết đến trang khách hàng tiềm năng trên trang quản trị. Ngoài ra còn có nút Gửi khách hàng tiềm năng mới ở trên đầu mục cho phép bạn gửi khách hàng tiềm năng.
5 Tài nguyên được đề xuất Mục này chứa liên kết đến Blog dành cho Đối tác của Shopify, Tài liệu bán hàng của Shopify, Hội thảo trên web phiên dành cho Đối tác và các khóa học trong chương trình Chứng chỉ nền tảng của Shopify.
Lưu ý: Những tài liệu này chỉ có bằng tiếng Anh.
6 Changelog (Nhật ký thay đổi) Mục này hiển thị các mục nhập mới nhất từ nhật ký thay đổi Shopify. Nhấp vào liên kết Xem thêm để truy cập toàn bộ nhật ký thay đổi.
Lưu ý: Nhật ký thay đổi chỉ có phiên bản tiếng Anh.