Trang chủ dành cho đối tác

Trang chủ cung cấp thông tin tổng quan nhanh về hiệu suất và hoạt động của tổ chức đối tác. Bạn có thể xem bằng cách đăng nhập vào Trang quản lý của đối tác.

Ảnh chụp màn hình toàn trang của Trang chủ dành cho đối tác

Trên trang này

Tổng quan về trang chủ

Dưới đây là danh sách các mục bạn có thể xem trên trang chủ tương ứng với ảnh chụp màn hình ở trên.

Mô-đun Mô tả
1 Cửa hàng Đối với người dùng có quyền xem cửa hàng của tổ chức đối tác, mục này liệt kê 5 cửa hàng được truy cập gần đây. Bạn có thể nhấp vào tên cửa hàng để xem trang thông tin chi tiết cửa hàng hoặc nhấp vào nút Đăng nhập để truy cập trang quản trị Shopify của cửa hàng. Nếu có các quyền cần thiết, bạn cũng có thể tạo cửa hàng mới hoặc yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng của thương nhân của tài khoản cộng tác viên.
2 Tài nguyên được đề xuất Mục này bao gồm liên kết đến Blog dành cho đối tác, truy cập Tài nguyên bán hàng của Shopifyhội thảo trên web phiên dành cho đối tác của Shopify, cũng như các khóa học từ chương trình Chứng chỉ nền tảng của Shopify .
Lưu ý: Hiện tại, tài nguyên chỉ có phiên bản tiếng Anh.
3 Changelog (Nhật ký thay đổi) Mục này hiển thị các mục nhập mới nhất từ nhật ký thay đổi Shopify. Nhấp vào liên kết Xem thêm để truy cập toàn bộ nhật ký thay đổi.
Lưu ý: Nhật ký thay đổi hiện chỉ có phiên bản tiếng Anh.