Partnerns startsida

Startsidan ger en snabb överblick över partnerorganisationens resultat och aktivitet. Du kan se det genom att logga in på partnerinstrumentpanelen.

Skärmdump av partner-hemsidan i helsida

På den här sidan

Översikt över startsidan

Nedan följer listan över avsnitt som du kan se på startsidan som motsvarar skärmdumpen ovan.

Modul Beskrivning
1 Butiker För användare som har behörighet att se partnerorganisationens butiker listar det här avsnittet de fem senast åtkomna 5 butikerna. Du kan klicka på butiksnamnet för att visa sidan för butiksuppgifter, eller klicka på inloggningsknappen för att komma åt butikens Shopify-admin. Om du har de nödvändiga behörigheterna kan du även skapa en ny butik eller begära åtkomst till handlarbutiker via samarbetspartnerkonto.
2 Rekommenderade resurser Det här avsnittet innehåller länkar till vår Partnerblogg, tillgång till Shopifys försäljningsresurser och Webbinarier för partnersessioner samt kurser från vårt certifieringsprogram för Shopify Foundations.
Obs! Resurserna finns endast på engelska för tillfället.
3 Ändringslogg Det här avsnittet visar de senaste posterna från Shopifys ändringslogg.Klicka på länken Visa mer för att komma åt hela ändringsloggen.
Obs! Ändringsloggen finns endast på engelska för tillfället.