Hantera dina leads och hänvisningar

Som Shopify partner kan du tjäna pengar genom att hänvisa handlare till Shopify, Shopify Plus och Shopify kassasystem. Du kan skicka in Shopify kassasystem och Shopify Plus-leads och se din hänvisningshistorik i hänvisningsavsnittet på din partnerinstrumentpanel.

Från leads-sidan kan du spåra statusen för dina skickade leads, sortera, filtrera och söka efter leads och hitta kontaktinformationen för den Shopify-säljare som tilldelats ditt lead. Du kan kontakta din tilldelade Shopify-representant för att ställa frågor eller begära försäljningssupport för ditt lead.

På sidan hänvisningshistorik kan du se en lista över alla dina framgångsrika hänvisningar, inklusive butiker som du har skapat för handlare.

Leads

Du kan skicka in Shopify kassasystem och Shopify Plus-leads och spåra status för varje lead. När du klickar på ett lead kan du se en detaljerad statustidslinje och kontaktinformationen för din tilldelade Shopify-representant för att ställa frågor och diskutera nästa steg för att slutföra försäljningen.

Följande tabell beskriver kort varje status för Shopify Plus- och Shopify kassasystem-leads.

Status Shopify Plus Shopify POS
Har skickats in

Du skickade in ett lead.

Om du begärde försäljningssupport granskar vårt försäljningsteam leadet.

Om du inte har begärt försäljningssupport måste du fortfarande kontakta din säljare för att skapa kontraktet och stänga försäljningen.

Ditt lead har tagits emot.

Om du begärde försäljningssupport granskar vårt försäljningsteam leadet.

Om du inte har begärt försäljningssupport, och leadet uppfyller kassasystem-hänvisningsvillkoren, får du en utbetalning i enlighet med kampanjvillkoren. OBS! Leads utan försäljningssupport stannar i statusen Inskickad, även efter att en utbetalning har delats ut eller om leadet inte är berättigat.

Bearbetas Ditt lead har kontakt med vårt säljteam. Om du bad om försäljningssupport innebär det att vi aktivt samsäljer denna hänvisning med dig. Vårt försäljningsteam jobbar på ditt lead.
Tilldelad Du kommer få provision för detta lead i enlighet med hänvisningsvillkoren. Ditt lead har avslutat vår försäljningscykel och du kommer få en utbetalning i enlighet med kampanjvillkoren.
Inte berättigad Du har inte tjänat någon provision på detta lead. Den här hänvisningen är inte berättigad till en utbetalning.

Läs mer om Shopify Plus hänvisningsprovision och premieutbetalningar för kassasystemshänvisning.

OBS! Leads som skickades in innan vi lade till tabellen Inskickade leads på partner-kontrollpanelen kanske inte visas i tabellen.

Skicka in ett Shopify kassasystem eller Shopify Plus-lead

  1. Klicka på Hänvisningar från din partner-kontrollpanel.
  2. På leads-sidan klickar du på Skicka in ett kassasystem-lead eller Skicka in ett Plus-lead.
  3. Ange den information som begärts för din hänvisning och klicka på Skicka.

Du kommer få ett bekräftelsemeddelande via e-post för inlämningen från Shopify med uppgifterna för din hänvisning och leadet kommer att visas i tabellen Inskickade leads.

Visa detaljerna om ett lead

Från leads-sidan klickar du på ett lead i tabellen Inskickade leads för att visa följande detaljer:

  • Nuvarande status för leadet och vad du kan förvänta dig härnäst
  • En tidslinje för statusändringarna för leadet
  • Shopifys försäljningsrepresentant som tilldelats leadet
  • Detaljerna för leadet du angav under inlämningen

Sök efter ett lead

Du kan sortera leads i tabellen Inskickade leads efter kolumn, inklusive status, namn och mer.

Du kan även söka efter leads med hjälp av lead-kontaktnamnet, lead-kontaktens e-postadress, företagsnamn eller webbplats-URL.

Referenshistorik

Hänvisningshistoriken är en lista över Shopify-handlare som du har hänvisat. Hänvisningshistoriken innehåller datum för hänvisning, den valda planen och intäktsbeloppet för varje hänvisad handlare.