Hantera butiker

Som Shopify-partner kan du använda butiker som ett verktyg för att skapa produkter för handlare. Du kan även komma åt handlares butiker för att hjälpa dem att tillgodose företagets behov. Du kan använda butikssidan på Shopifys partner-kontrollpanel för att skapa och komma åt butiker. Du kan utföra följande uppgifter:

Shopify Plus partners kan utföra dessa ytterligare uppgifter:

  • Skapa sandbox-organisationer. Sandbox-organisationer kan användas för att testa Shopify Plus-funktioner eller skapa demos för potentiella handlare. Sandbox-organisationer kan inte överföras till en handlare eller uppgraderas till en betalplan.
  • Skapa sandbox-butiker. Sandbox-butiker kan användas för Shopify Plus testa funktioner eller skapa demos för potentiella handlare. Sandbox-butiker kan inte överföras till en handlare eller uppgraderas till en betald plan.

Du kan komma åt butikssidan genom att logga in på din partner-kontrollpanel och klicka på Butiker.

På den här sidan

Butikslistan

Butikslistan innehåller alla butiker som du har behörighet att öppna och har skapat, öppnat eller försökt komma åt med ditt partnerkonto. Du kan klicka på en butik för att visa dess detaljer. Om du vill visa en enda butikstyp klickar du på fliken för typen. Om du till exempel endast vill se dina utvecklingsbutiker klickar du på fliken Utveckling.

Hanterade butiker

Butiker klassificeras som hanterade butiker i följande fall:

  • Du har samarbetspartner-åtkomst till butiken.
  • Du skapade butiken som en utvecklingsbutik och överförde den till en handlare.
  • Du har begärt samarbetspartner-åtkomst till butiken.
  • Du begärde åtkomst till butiken för samarbetspartners men nekades.
  • Du hade tidigare samarbetspartner-åtkomst som togs bort.

På sidan butiker kan du se en hanterad butiks aktuella plan och status. Om en butik är listad som Inaktiv har den pausats av handlaren och är för närvarande vilande. För mer information om hanterade butiker, se Begära åtkomst till en kunds butik.

Utvecklingsbutiker

Utvecklingsbutiker är butiker som du kan använda för att förhandsgranska funktioner, utveckla appar eller teman eller konfigurera och överföra till klienter. På sidan Butiker kan du se statusen för en utvecklingsbutik. Om en butik har förhandsgranskning för utvecklare listas förhandsgranskning för utvecklare. Om du vill ha ytterligare information om utvecklingsbutiker, se Skapa utvecklingsbutiker.

I det här avsnittet