Hantera butiker

Som Shopify-partner kan du använda butiker som ett verktyg för att skapa produkter för handlare. Du kan även komma åt handlares butiker för att hjälpa dem att tillgodose företagets behov. Du kan använda butikssidan på Shopifys partner-kontrollpanel för att skapa och komma åt butiker. Du kan utföra följande uppgifter:

  • Skapa och hantera utvecklingsbutiker. Utvecklingsbutiker kan användas för att prova funktioner i en förhandsgranskning för utvecklare, prova en app eller ett tema eller konfigurera och sedan överföra en anpassad butik till en klient.
  • Skapa sandlådebutiker. Sandlådebutiker kan användas för att prova Shopify Plus-funktioner eller skapa demonstrationer för potentiella handlare. Sandlådebutiker är endast tillgängliga för Shopify Plus-partners.
  • Begär åtkomst till handlarbutiker för samarbetspartner-konton.
  • Visa eller logga in på butiker där du har åtkomst till samarbetspartner-konton eller butiker som du har överfört till en klient.
  • Granska prestandan för de butiker du hanterar.

Du kan komma åt butikssidan genom att logga in på din partner-kontrollpanel och klicka på Butiker.

Butikslistan

Butikslistan innehåller alla butiker som du har skapat, öppnat eller försökt komma åt med ditt partnerkonto. Du kan klicka på en butik för att visa dess detaljer. Om du vill visa en enda butikstyp klickar du på fliken för typen. Om du till exempel endast vill se dina utvecklingsbutiker klickar du på fliken Utveckling.

Hanterade butiker

Butiker klassificeras som hanterade butiker i följande fall:

  • Du har samarbetspartner-åtkomst till butiken.
  • Du skapade butiken som en utvecklingsbutik och överförde den till en handlare.
  • Du har begärt samarbetspartner-åtkomst till butiken.
  • Du begärde åtkomst till butiken för samarbetspartners men nekades.
  • Du hade tidigare samarbetspartner-åtkomst som togs bort.

På sidan butiker kan du se en hanterad butiks aktuella plan och status. Om en butik är listad som inaktiv har den pausats av handlaren och är för närvarande vilande. För mer information om hanterade butiker, se begära åtkomst till en kunds butik.

Utvecklingsbutiker

Utvecklingsbutiker är butiker som du kan använda för att förhandsgranska funktioner, utveckla appar eller teman eller konfigurera och överföra till klienter. På sidan Butiker kan du se statusen för en utvecklingsbutik. Om en butik har förhandsgranskning för utvecklare listas förhandsgranskning för utvecklare. Om du vill ha ytterligare information om utvecklingsbutiker, se Skapa utvecklingsbutiker.

I det här avsnittet