Testa ordrar i utvecklingsbutiker

Genom att lägga en testorder kan du se till att utvecklingsbutikens processer i kassa, inställningar för orderhantering, lagerhantering, frakt, e-postmeddelanden och skatter alla är korrekta. Utvecklingsbutiker kan processa obegränsade testordrar.

Sätt att testa ordrar

Du kan testa ordrar i en utvecklingsbutik på följande sätt:

 • Använd Shopifys falska gateway för att simulera en transaktion
 • Aktivera testläge för din betalningsleverantör och placera testorder via utvecklingsbutikens kassa:

Du kan även skapa testordrar medhjälp av REST Admin API eller GraphQL admin-API.

Obs! Om du använder admin-API för att testa ordrar måste du ställa test-egenskapen eller -fältet till true.

Begränsningar

Det finns begränsningar när du testar ordrar i en utvecklingsbutik:

 • Du kan inte testa ordrar med verkliga transaktioner. Verkliga transaktioner är transaktioner som behandlas via en betalningsleverantör som inte är i testläge, och som använder verklig betalningsinformation, till exempel ett giltigt kreditkortsnummer.
 • Du kan inte testa ordrar med manuella betalningsmetoder.
 • Du kan inte testa ordrar med hjälp av orderutkast som du skapar i Shopify-administratören.

För att testa med dessa transaktionstyper måste du överföra utvecklingsbutiken till en betald plan. - Du kan inte testa med hjälp av orderutkast som du skapar i din Shopify-admin. Du måste lägga testordrar med hjälp av utvecklingsbutikens kassa.

Testa med Shopifys falska gateway

Du kan ställa in Shopifys falska gateway för att simulera transaktioner i din utvecklingsbutiks onlinekassa. En falsk gateway är en betalningsleverantör som en butik kan använda för att skapa testordrar.

Du måste ange betalningsinformation för att kunna skapa en order i kassan. Du kan simulera olika typer av transaktioner, beroende på vilken information du anger.

Steg:

 1. Om du har aktiverat en kreditkortsbetalningsleverantör inaktiverar du denna innan du fortsätter. Klicka på hantera > inaktivera (den här knappen visar också namnet på din betalningsleverantör, till exempel inaktivera Shopify Payments) och bekräfta sedan din inaktivering.
 2. Gör något av följande:

  1. Om du har aktiverat Shopify Payments:
   • Klicka på Hantera i avsnittet Shopify payments.
   • Klicka Byt till tredjepartsleverantör längst ner på sidan, och klicka sedan Byt till tredjepartsleverantör igen för att bekräfta.
  2. Klicka Se alla andra leverantörer i Shopify Payments, om du inte har aktiverat Shopify Payments.
  3. Klicka på Välj en leverantör i avsnittet för Betalningsleverantörer, om Shopify Payments inte är tillgängligt i ditt land.
 3. Välj (for testing) Bogus Gateway från listan.

 4. Klicka på Aktivera (for testing) Bogus Gateway.

 5. Klicka på Spara.

 6. Gå till din webbutik och lägg en order som en kund skulle ha gjort. I kassan anger du följande kreditkortsuppgifter istället för äkta nummer:

Kortuppgifter att ange när du testar din kassa med den falska gatewayen
Fältnamn Information att ange
Namn på kort Ange Bogus Gateway
Kreditkortsnummer

Ange var och en av dessa i ordning för att simulera olika typer av transaktioner:

 • Ange 1 för att simulera en lyckad transaktion
 • Ange 2 för att simulera en misslyckad transaktion
 • Ange 3 för att simulera ett undantag (detta genererar ett meddelande som indikerar att ett fel har uppstått hos leverantören)
CVV Ange ett 3-siffrigt nummer (till exempel 111.)
Utgångsdatum Ange ett datum i framtiden.
 1. När du har testat klart klickar du på Hantera bredvid (for testing) Bogus Gateway i din Shopify-admin.

 2. Klicka på Inaktivera (for testing) Bogus Gateway för att ta bort denna gateway från din kassa.

Testa med testläget för Shopify Payments

Aktivera testläget för att testa dina inställningar för Shopify Payments och använd testkreditkort för att simulera betalningar.

Aktivera testläget för Shopify Payments

Innan du kan gör en testorder måste du aktivera testläget för Shopify Payments.

Steg:

 1. Klicka på Hanterai avsnittet Shopify Payments.

 2. I avsnittet Testläge väljer du Aktivera testläge.

 3. Klicka på Spara.

Nästa steg:

Du kan skapa order och sedan simulera transaktioner genom att använda ett testkreditkortsnummer. Det finns testnummer för att skapa lyckade transaktioner, misslyckade transaktioner och transaktioner i olika valutor.

Obs! Beloppet för testköp måste vara högre än det som motsvarar 1 USD i någon valuta.

Simulera transaktioner som går igenom

Om du vill simulera en lyckad transaktion så använder du följande information när dina kreditkortsuppgifter begärs vid utcheckningen:

 • Namn på kort: Ange minst två ord.
 • Förfallodatum: Ange ett datum i framtiden.
 • Säkerhetskod: Ange tre siffror.
 • Kortnummer: Använd något av följande nummer:
Simulera lyckade transaktioner med dessa kortnummer
Korttyp Testa kreditnummer
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

Simulera misslyckade transaktioner

Om du vill se de felmeddelanden för kreditkort som kan visas för en kund vid utcheckningen så kan du använda följande testkreditkortsnummer för att simulera ett antal olika misslyckade transaktioner:

 • Använd kreditkortsnummer 4000000000000002 för att skapa ett meddelande om kort avvisat.
 • Använd kreditkortsnummer 4242424242424241 för att generera ett meddelande om felaktigt nummer.
 • Använd kreditkortsnummer 4000000000000259 för att simulera en bestridd transaktion.
 • Använd en ogiltig utgångsperiod, till exempel 13, för att skapa ett meddelande om ogiltig utgångsmånad.
 • Använd ett utgångsår som passerats för att generera ett ogiltigt utgångsårs-meddelande.
 • Använd ett tvåsiffrigt säkerhetskod för att generera ett meddelande om ogiltig säkerhetskod.

Testläge för betalningsleverantörer från tredje part

Vissa tredjepartsbetalningsleverantörer erbjuder ett testläge som du kan aktivera i Shopify-administratören. Tredjepartsbetalningsleverantörer måste ha alternativet Aktivera testläge aktiverat i sina inställningar för att testas i en utvecklingsbutik. Om du vill ha mer information om hur du använder testläge med en specifik betalningsleverantör från tredje part, se betalningsleverantörens dokumentation.

När en betalningsgateway är i testläge ska förfrågningar från Shopify innehålla attributet test. Om test är inställd till true behandlas betalningen som en testbetalning och ingen verklig transaktion görs.

Om du är en betalningsleverantör från tredje part och vill lägga till alternativet Aktivera testläge i dina inställningar måste du lägga till sandbox-URL:er för betalning i dina betalningsapptillägg på partnerinstrumentpanelen.

Testa med riktiga transaktioner

Om du behöver prova din utvecklingsbutik med hjälp av riktiga transaktioner, måste du överföra din butik till en betalplan. Se Överföra utvecklingsbutiker till klienter för mer information.

Välj en plan i Shopify-administratören om du vill ändra en utvecklingsbutik till en betalplan men fortfarande vill vara butiksägare.