Test af ordrer i udviklingsbutikker

Ved at afgive en testordre kan du sikre dig, at din udviklingsbutiks betalingsproces og indstillinger for ordrebehandling, lager, levering, mailbeskeder og skatter alle er korrekte. Udviklingsbutikker kan behandle ubegrænsede testordrer.

Du kan teste ordrer i udviklingsbutikker på to forskellige måder:

Der er begrænsninger, når du tester ordrer i udviklingsbutikker:

 • Du kan ikke teste ordrer med virkelige transaktioner i en udviklingsbutik. Virkelige transaktioner er transaktioner, der gennemføres via en betalingsudbyder, der ikke er i testtilstand, og hvor der benyttes virkelige betalingsoplysninger, f.eks. et gyldigt kreditkortnummer. Manuel betalinger betragtes også som reelle transaktioner. Hvis du har brug for at gennemføre virkelige transaktioner, skal du overføre udviklingsbutikken til et betalt abonnement.
 • Du kan ikke teste ved hjælp af de ordrekladder, du opretter i din Shopify-administrator. Du skal afgive testordrer ved hjælp af udviklingsbutikkens betalingsproces.

Du kan også teste ordrer ved hjælp af en Shopify Admin REST API eller GraphQL API.

Test ved hjælp af Shopifys falske gateway

Hvis du vil simulere en transaktion i din udviklingsbutiks onlinebetaling, kan du opsætte Shopifys falske gateway. Den falske gateway er en betalingsudbyder, som enhver butik kan bruge til at gennemføre testordrer.

Hvis du vil oprette en ordre, skal du indtaste testbetalingsoplysninger ved betaling. Du kan simulere forskellige typer transaktioner, afhængigt af hvilke oplysninger du indtaster.

Fremgangsmåde:

 1. Hvis du har aktiveret en udbyder for kreditkortbetaling, skal du deaktivere den, før du fortsætter. Klik på Administrer > Deaktiver (denne knap viser også navnet på din betalingsudbyder, f.eks. Deaktiver Shopify Payments), og bekræft derefter deaktiveringen.

 2. Gør et af følgende:

 3. Vælg (for testing) Bogus Gateway på listen.

 4. Klik på Aktivér (for testing) Bogus Gateway.

 5. Klik på Gem.

 6. Gå til din webshop, og afgiv en ordre, som om du var kunde. Ved betalingsprocessen skal du indtaste følgende kreditkortoplysninger i stedet for ægte tal:

Kortoplysninger, du kan indtaste under test af din betalingsproces med den falske gateway
Feltnavn Oplysninger, der skal indtastes
Navn på kortet Angiv Bogus Gateway
Kreditkortnummer

Indtast hvert af disse skiftevis for at simulere forskellige typer af transaktioner:

 • Indtast 1 for at simulere en gennemført transaktion
 • Indtast 2 for at simulere en mislykket transaktion
 • Indtast 3 for at simulere en undtagelse (dette genererer en besked, der indikerer, at der er opstået en fejl hos udbyderen)
CVV Indtast et hvilket som helst 3-cifret tal (f.eks. 111).
Udløbsdato Angiv en hvilken som helst dato i fremtiden.
 1. Når du er færdig med din test, skal du klikke på Administrer ud for (for testing) Bogus Gateway i Shopify-administratoren.

 2. Klik på Deaktiver (for testing) Bogus Gateway for at fjerne denne gateway fra din betalingsproces.

Test ved hjælp af Shopify Payments-testtilstand

Du kan teste din Shopify Payments-opsætning ved at aktivere testtilstanden og bruge testkreditkort til at simulere betalinger.

Aktivér testtilstand for Shopify Payments

Du skal aktivere testtilstand for Shopify Payments, før du kan oprette testordrer.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Administrer i afsnittet Shopify Payments.

 2. I afsnittet Testtilstand skal du vælge Aktivér testtilstand.

 3. Klik på Gem.

Næste trin:

Du kan oprette ordrer og derefter simulere transaktioner ved hjælp af et testkreditkortnummer. Der er testnumre, som du kan bruge til at oprette vellykkede transaktioner, mislykkede transaktioner og transaktioner i forskellige valutaer.

Bemærk! Beløbet for testkøbet skal være større end et beløb svarende til 1 USD i enhver valuta.

Simuler gennemførte transaktioner

Hvis du vil simulere en vellykket transaktion, skal du bruge følgende oplysninger, når du bliver bedt om kreditkortoplysninger i forbindelse med betaling:

 • Navn på kortet: Indtast minimum to ord.
 • Udløbsdato: Indtast en fremtidig dato.
 • Sikkerhedskode: Angiv hvilke som helst tre cifre.
 • Kortnummer: Brug et af følgende tal:
Simuler en gennemført transaktion med disse kortnumre
Korttype Test-kreditkortnummer
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

Simuler mislykkede transaktioner

Hvis du vil se de fejlmeddelelser for kreditkort, som en kunde kan få vist i betalingsprocessen, kan du bruge testkreditkortnumrene til at simulere forskellige mislykkede transaktioner:

 • Brug kreditnummer 4000000000000002 til at generere en besked om, at kortet er afvist.
 • Brug kreditkortnummer 4242424242424241 til at genere en besked om forkert nummer.
 • Brug kreditkortnummer 4000000000000259 til at simulere en bestridt transaktion.
 • Prøv med en ugyldig udløbsmåned, f.eks. 13, til at generere en besked om ugyldig udløbsmåned.
 • Brug et udløbsår, der ligger i fortiden, til at generere en besked om ugyldigt udløbsår.
 • Brug en tocifret sikkerhedskode til at generere en besked om ugyldig sikkerhedskode.

Testtilstand for tredjepartsudbydere af betalingstjenester

Nogle tredjepartsudbydere af betalingstjenester tilbyder en testtilstand, som du kan aktivere i Shopify-administrator. Tredjepartsudbydere af betalingstjenester skal have indstillingen Aktivér testtilstand aktiveret i deres indstillinger, før de kan testes i en udviklingsbutik.

Du kan få mere at vide om brug af testtilstand med en bestemt tredjepartsudbyder af betalingstjenester i betalingsudbyderens dokumentation.

Hvis du er tredjepartsudbyder af betalingstjenester og ønsker at føje muligheden Aktivér testtilstand til dine indstillinger, skal du føje webadresser for betalingssandkasse til dine indstillinger for betalingsgateways i Partnerkontrolpanel.

Test med virkelige transaktioner

Hvis du har brug for at teste din udviklingsbutik ved hjælp af virkelige transaktioner, skal du overføre din butik til et betalt abonnement. Du kan få mere at vide i Aflevering af udviklingsbutikker til kunder.

Hvis du vil ændre en udviklingsbutik til et betalt abonnement, men fortsat vil være butikkens ejer, skal du vælge et abonnement i Shopify-administratoren.