Teste bestillinger i utviklingsbutikker

Ved å legge inn en testbestilling kan du sørge for at betalingsprosessen i utviklingsbutikken samt innstillingene for bestillingsbehandling, lagerbeholdning, levering, e-postvarsler og avgifter er riktige. Utviklingsbutikker kan behandlet et ubegrenset antall testbestillinger.

Måter å teste bestillinger på

Du kan teste bestillinger i en utviklingsbutikk på følgende måter:

Du kan også opprette testbestillinger med følgende API-er: * REST Admin API * GraphQL Admin API

Merk: Hvis du bruker Admin API til å teste bestillinger, må du angi test-egenskapen eller -feltet til true.

Begrensninger

Det er begrensninger når du tester bestillinger i en utviklingsbutikk:

 • Du kan ikke teste bestillinger med ekte transaksjoner. Ekte transaksjoner er transaksjoner som behandles gjennom en betalingsleverandør som ikke er i testmodus, og som bruker ekte betalingsinformasjon, som et gyldig kredittkortnummer.
 • Du kan ikke teste bestillinger med manuelle betalingsmåter. Dette inkluderer kontanter og egendefinerte betalinger i Shopify POS.
 • Du kan ikke teste bestillinger med bestillingsutkast som opprettes i Shopify-administrator.

For å teste med disse transaksjonstypene må du overføre utviklingsbutikken til et betalt abonnement. – Du kan ikke teste med bestillingsutkast du oppretter i Shopify-administrator. Du må legge inn testbestillinger gjennom kassen i utviklingsbutikken.

Teste med Shopifys fiktive gateway

For å simulere en transaksjon i utviklingsbutikkens kasse kan du sette opp Shopifys fiktive gateway. Fiktiv gateway er en betalingsleverandør som alle butikker kan bruke til å opprette testbestillinger.

For å opprette en bestilling må du oppgi testbetalingsinformasjon i kassen. Du kan simulere ulike typer transaksjoner, avhengig av hva slags informasjon du oppgir.

Steg:

 1. Hvis du har aktivert en kredittkortbetalingsleverandør, må du deaktivere den før du fortsetter. Klikk på Administrer > Deaktiver (denne knappen viser også navnet på betalingsleverandøren, for eksempel Deaktiver Shopify Payments) og bekreft deaktiveringen.
 2. Gjør ett av følgende:

  1. Hvis du har aktivert en tredjepartsbetalingsleverandør, må du deaktivere den.
  2. Hvis du har aktivert Shopify Payments:
   • Klikk på Administrer > Administrer betalingsmåter i seksjonen Shopify-betalinger.
   • Klikk på Bytt til en tredjepartsleverandør nederst på siden, og klikk deretter på Bytt til en tredjepartsleverandør på nytt for å bekrefte.
  3. Hvis du ikke har aktivert Shopify Payments, klikker du på Se alle andre leverandører i seksjonen Shopify-betalinger.
  4. Hvis Shopify Payments ikke er tilgjengelig i landet ditt, klikker du på Velg en leverandør i seksjonen Betalingsleverandører.
 3. Velg (for testing) Bogus Gateway fra listen.

 4. Klikk Aktiver (for testing) Bogus Gateway.

 5. Klikk på Lagre.

 6. Gå til nettbutikken og legg inn en bestilling som kunde. I kassen angir du følgende kredittkortdetaljer i stedet for ekte numre:

Kortinformasjonen må angis når du tester kassen med den fiktive gatewayen
Feltnavn Opplysningene du skal oppgi
Navn på kortet Angi Bogus Gateway
Kredittkortnummer

Angi hver av disse i sin tur for å simulere ulike typer transaksjoner:

 • Angi 1 for å simulere en vellykket transaksjon
 • Angi 2 for å simulere en mislykket transaksjon
 • Angi 3 for å simulere et unntak (dette genererer en melding som indikerer at det har oppstått en feil med leverandøren)
CVV Angi et tresifret nummer (for eksempel 111).
Utløpsdatoen Angi en hvilken som helst dato i fremtiden.
 1. Når du er ferdig med testingen klikker du Administrer ved siden av (for testing) Bogus Gateway i Shopify-administrator.

 2. Klikk Deaktiver (for testing) Bogus Gateway for å fjerne denne gatewayen fra kassen.

Teste med testmodus for Shopify-betalinger

Hvis du vil teste Shopify Payments-oppsettet, kan du aktivere testmodus og bruke testkredittkort for å simulere betalinger.

Aktiver testmodus for Shopify Payments

Før du kan opprette testbestillinger, må du aktivere testmodus for Shopify Payments.

Steg:

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.

 2. I test modus-seksjonen velger du Aktiver testmodus.

 3. Klikk på Lagre.

Neste trinn:

Du kan opprette bestillinger og simulere overføringer med et testkredittkortnummer. Det finnes testnumre som oppretter vellykkede transaksjoner, mislykkede transaksjoner og transaksjoner med ulike valutaer.

Simuler gjennomførte transaksjoner

Du kan simulere en vellykket transaksjon ved å bruke følgende informasjon når du blir spurt om kredittkortdetaljer i kassen:

 • Kortholders navn: Skriv inn minst to ord.
 • Utløpsdato: Skriv inn en dato i fremtiden.
 • Sikkerhetskode: angi tre siffer.
 • Kortnummer: Bruk et av følgende numre:
Simulere en vellykket transaksjon med disse kortnumrene
Korttype Testkredittnummer
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

Simuler mislykkede transaksjoner

Hvis du vil se kredittkort-feilmeldingene som kan bli vist til en kunde i kassen, kan du bruke disse testkredittkortnumrene til å simulere ulike mislykkede transaksjoner:

 • Bruk kredittkortnummer 4000000000000002 for å generere en kort avvist-melding.
 • Bruk kredittkortnummer 4242424242424241 for å generere en feil nummer-melding.
 • Bruk kredittkortnummer 4000000000000259 for å simulere en transaksjonstvist.
 • Bruk en ugyldig utløpsmåned, for eksempel 33, for å generere en ugyldig utløpsmåned-melding.
 • Bruk et tidligere utløpsård for å generere en ugyldig utløpsår-melding.
 • Bruk en tosifret sikkerhetskode til å generere en melding om ugyldig sikkerhetskode.

Testmodus for tredjepartsbetalingsleverandører

Noen tredjepartsbetalingsleverandører tilbyr en testmodus som du kan aktivere i Shopify-administrator. Tredjepartsbetalingsleverandører må ha alternativet Aktiver testmodus aktivert i innstillingene for å kunne testes i en utviklingsbutikk. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av testmodus med en bestemt tredjepartsbetalingsleverandør kan du se dokumentasjonen fra betalingsleverandøren.

Når en betalingsgateway er i testmodus inneholder forespørsler fra Shopify attributten test. Hvis test er angitt til true behandles betalingen som en testbetaling, og det gjennomføres ingen faktisk transaksjon.

Hvis du er en tredjepartsbetalingsleverandør og vil legge til Aktiver testmodus-alternativet i innstillingene, må du legge til URL-adresser for betalingssandkassen i betalingsgatewayinnstillingene i partnerinstrumentbordet.

Teste med reelle transaksjoner

Hvis du har behov for å teste utviklingsbutikken med ekte transaksjoner, må du overføre butikken til et betalt abonnement. For mer informasjon kan du se Overføre utviklingsbutikker til kunder.

Hvis du vil bytte en utviklingsbutikk til et betalt abonnement men fortsatt være butikkens eier, velg et abonnement i Shopify-administrator.