Teste bestillinger i utviklingsbutikker

Ved å legge inn en testbestilling kan du sørge for at betalingsprosessen i utviklingsbutikken samt innstillingene for bestillingsbehandling, lagerbeholdning, levering, e-postvarsler og avgifter er riktige. Utviklingsbutikker kan behandlet et ubegrenset antall testbestillinger.

Det er to måter å teste bestillinger på i en utviklingsbutikk:

 • Bruk Shopifys fiktive gateway for å simulere en transaksjon
 • Aktiver testmodus for betalingsleverandøren din:

  • Shopify Payments
  • En tredjepartsbetalingsleverandør

Det er begrensninger når du tester bestillinger i en utviklingsbutikk:

 • Du kan ikke teste bestillinger med ekte transaksjoner i en utviklingsbutikk. Ekte transaksjoner er transaksjoner som behandles gjennom en betalingsleverandør som ikke er i testmodus, og som bruker ekte betalingsinformasjon, som et gyldig kredittkortnummer. Hvis du har behov for å teste med ekte transaksjoner, må du overføre utviklingsbutikken til et betalt abonnement.
 • Du kan ikke teste med bestillingsutkast du oppretter i Shopify-administrator. Du må legge inn testbestillinger i utviklingsbutikkens kasse.

Du kan også opprette testbestillinger med Shopify-administrators REST API eller GraphQL API.

Teste med Shopifys fiktive gateway

For å simulere en transaksjon i utviklingsbutikkens kasse kan du sette opp Shopifys fiktive gateway. Fiktiv gateway er en betalingsleverandør som alle butikker kan bruke til å opprette testbestillinger.

For å opprette en bestilling må du oppgi testbetalingsinformasjon i kassen. Du kan simulere ulike typer transaksjoner, avhengig av hva slags informasjon du oppgir.

Steg:

 1. Hvis du har aktivert en betalings leverandør for kredittkort, må du deaktivere den før du fortsetter. Klikk administrer > Deaktiver (denne knappen viser også navnet til betalings leverandøren, for eksempel Deaktiver Shopify Payments), og bekreft deretter deaktiveringen.

 2. Gjør ett av følgende:

- Hvis du har aktivert Shopify Payments: - I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer. - Klikk på Bytt til en tredjepartsleverandør nederst på siden, og klikk deretter på Bytt til en tredjepartsleverandør på nytt for å bekrefte.

- Hvis du ikke har aktivert Shopify Payments, klikker du på Se alle andre leverandører i Shopify Payments-seksjonen. - Hvis Shopify Payments ikke er tilgjengelig i landet ditt, klikker du på Velg en leverandør i seksjonen Betalingsleverandører.

 1. Velg (for testing) Fiktiv gateway fra listen.

 2. Klikk Aktiver (for testing) Fiktiv gateway.

 3. Klikk på Lagre.

 4. Gå til nettbutikken og legg inn en bestilling som kunde. I kassen angir du følgende kredittkortdetaljer i stedet for ekte numre:

Kortinformasjonen må angis når du tester kassen med den fiktive gatewayen
Feltnavn Opplysningene du skal oppgi
Navn på kortet Angi fiktiv gateway
Kredittkortnummer

Angi hver av disse i sin tur for å simulere ulike typer transaksjoner:

 • Angi 1 for å simulere en vellykket transaksjon
 • Angi 2 for å simulere en mislykket transaksjon
 • Angi 3 for å simulere et unntak (dette genererer en melding som indikerer at det har oppstått en feil med leverandøren)
CVV Angi et tresifret nummer (for eksempel 111).
Utløpsdatoen Angi en hvilken som helst dato i fremtiden.
 1. Etter du er ferdig med testing klikker du på Administrer ved siden av (for testing) Fiktiv gateway i Shopify-administrator.

 2. Klikk på Deaktiver (for testing) Fiktiv gateway for å fjerne denne gatewayen fra kassen.

Teste med testmodus for Shopify-betalinger

Hvis du vil teste Shopify Payments-oppsettet, kan du aktivere testmodus og bruke testkredittkort for å simulere betalinger.

Aktiver testmodus for Shopify Payments

Før du kan opprette testbestillinger, må du aktivere testmodus for Shopify Payments.

Steg:

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.

 2. I test modus-seksjonen velger du Aktiver testmodus.

 3. Klikk på Lagre.

Neste trinn:

Du kan opprette bestillinger og simulere overføringer med et testkredittkortnummer. Det finnes testnumre som oppretter vellykkede transaksjoner, mislykkede transaksjoner og transaksjoner med ulike valutaer.

Simuler gjennomførte transaksjoner

Du kan simulere en vellykket transaksjon ved å bruke følgende informasjon når du blir spurt om kredittkortdetaljer i kassen:

 • Kortholders navn: Skriv inn minst to ord.
 • Utløpsdato: Skriv inn en dato i fremtiden.
 • Sikkerhetskode: angi tre siffer.
 • Kortnummer: Bruk et av følgende numre:
Simulere en vellykket transaksjon med disse kortnumrene
Korttype Testkredittnummer
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

Simuler mislykkede transaksjoner

Hvis du vil se kredittkort-feilmeldingene som kan bli vist til en kunde i kassen, kan du bruke disse testkredittkortnumrene til å simulere ulike mislykkede transaksjoner:

 • Bruk kredittkortnummer 4000000000000002 for å generere en kort avvist-melding.
 • Bruk kredittkortnummer 4242424242424241 for å generere en feil nummer-melding.
 • Bruk kredittkortnummer 4000000000000259 for å simulere en transaksjonstvist.
 • Bruk en ugyldig utløpsmåned, for eksempel 33, for å generere en ugyldig utløpsmåned-melding.
 • Bruk et tidligere utløpsård for å generere en ugyldig utløpsår-melding.
 • Bruk en tosifret sikkerhetskode til å generere en melding om ugyldig sikkerhetskode.

Testmodus for tredjepartsbetalingsleverandører

Noen tredjepartsbetalingsleverandører tilbyr en testmodus som du kan aktivere i Shopify-administrator. Tredjepartsbetalingsleverandører må ha alternativet Aktiver testmodus aktivert i innstillingene for å bli testet i en utviklingsbutikk.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker testmodus med en bestemt tredjepartsbetalingsleverandør i betalingsleverandørens dokumentasjon.

Hvis du er en tredjepartsbetalingsleverandør og vil legge til Aktiver testmodus-alternativet i innstillingene, må du legge til URL-adresser for betaling i betalingsgatewayinnstillingene i partnerinstrumentbordet.

Teste med reelle transaksjoner

Hvis du må teste utviklingsbutikken ved hjelp av reelle transaksjoner, må du overføre butikken til et betalt abonnement. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overføre utviklingsbutikker til kunder.

Hvis du vil bytte en utviklingsbutikk til et betalt abonnement men fortsatt være butikkens eier, velg et abonnement i Shopify-administrator.