Administrere tilgang til butikker

Partnerorganisasjoner har ofte tilgang til flere utviklingsbutikker og administrerte butikker, og har flere personalmedlemmer som utfører ulike oppgaver i organisasjonen. For å øke oppsynet over personalmedlemmer og opprettholde forhandlersikkerhet, kan du begrense tilgangen til butikker i partnerorganisasjonen til bare de personalmedlemmene som har behov for tilgang til dem.

Du kan administrere tilgang til butikker på to steder:

 • Teamsiden:På denne siden kan du angi et personalmedlems tilgangsnivå for ulike butikktyper, og administrere tilgang til bestemte butikker.
 • Butikkdetaljer: Teammedlemmer-siden: Fra hver butikks side får du tilgang til Teammedlemmer-siden for å se hvem som har tilgang til butikken, og legge til eller fjerne personaltilgang i butikken.

Administrer tilgang fra Team-siden

Du kan gi personalmedlemmer tilgang til butikker som er koblet til partnerorganisasjonen din. Du kan gi tilgang til alle butikker eller bestemte butikker. Finn ut mer om tilgjengelige tillatelser.

Steg:

 1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Team.
 2. Klikk på navnet til personalmedlemmet som du vil endre kontoen til.
 3. Velg personalmedlemmets tilgangsnivå etter butikktype i Butikktilgang og handlinger-seksjonen.
 4. Hvis du valgte Spesifikke butikker for en butikktype, klikker du Administrer tilgang for å gi personalmedlemmet tilgang til bestemte butikker.
 5. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Administrer tilgang fra Butikkdetaljer: Teammedlemmer-siden

Du kan gi eller tilbakekalle tilgang til en butikk fra Teammedlemmer-siden. Du kan bare gi eller trekke tilbake tilgang fra Teammedlemmer-siden dersom personalmedlemmet er gitt tillatelsesnivået Bestemte butikker for butikktypen.

Fra Teammedlemmer-siden kan du også vise en fullstendig liste over personalmedlemmer som har tilgang til butikken.

Steg:

 1. I partnerinstrumentbordet klikker du på Butikker.
 2. Klikk på navnet til butikken du vil administrere.
 3. I Teammedlemmer-kortet klikker du på Vis.
 4. Teammedlemmer-siden klikker du Administrer.
 5. Bruk avmerkingsboksene til å gi eller tilbakekalle en medarbeiders tilgang til denne butikken.
 6. Klikk på Lagre tilgang.