การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า

องค์กรของพาร์ทเนอร์มักจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงร้านค้าระยะพัฒนาและร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการหลายร้าน รวมถึงมีพนักงานหลายรายซึ่งดำเนินงานที่แตกต่างกันไปในองค์กร หากต้องการเพิ่มการกำกับดูแลพนักงานของคุณและรักษาความปลอดภัยของผู้ขาย คุณสามารถจํากัดการเข้าถึงร้านค้าในองค์กรของพาร์ทเนอร์คุณได้โดยจำกัดให้เฉพาะพนักงานที่จำเป็นต้องเข้าถึงเท่านั้น

คุณสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าได้จากสองที่ด้วยกัน ได้แก่

 • หน้าทีม: คุณสามารถตั้งระดับของสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าประเภทต่างๆ ให้กับพนักงาน และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าเฉพาะแห่งได้ในหน้านี้
 • ส่วนรายละเอียดร้านค้า: หน้าสมาชิกทีม: คุณจะสามารถเข้าถึงหน้าสมาชิกทีมได้จากหน้าของร้านค้าแต่ละร้าน เพื่อดูว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าและเพิ่มหรือลบสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าของพนักงาน

จัดการสิทธิ์การเข้าถึงจากหน้าทีม

คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตให้แก่พนักงานในการเข้าถึงร้านค้าที่เชื่อมต่อกับองค์กรของพาร์ทเนอร์คุณได้ โดยคุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าทั้งหมดหรือร้านค้าเฉพาะแห่งก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่

ขั้นตอน:

 1. คลิกทีมจาก Partner Dashboard
 2. คลิกชื่อของพนักงานที่มีบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง
 3. เลือกระดับของสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงานตามประเภทร้านค้าในส่วนสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าและการดำเนินการ
 4. หากคุณเลือกประเภทของร้านค้าเป็นร้านค้าเฉพาะแห่ง ให้คลิกที่ “จัดการสิทธิ์การเข้าถึง” เพื่อมอบสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าเฉพาะแห่งให้แก่พนักงาน
 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่บันทึก

จัดการสิทธิ์การเข้าถึงจากส่วนรายละเอียดร้านค้า: หน้าสมาชิกทีม

คุณสามารถมอบหรือเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าได้จากหน้าสมาชิกทีม หากพนักงานได้รับสิทธิ์อนุญาตสำหรับประเภทร้านค้าในระดับร้านค้าเฉพาะแห่ง คุณจะสามารถมอบหรือเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงได้จากหน้าสมาชิกทีมเท่านั้น

คุณสามารถดูรายชื่อของพนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าได้จากหน้าสมาชิกทีมเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
 2. คลิกชื่อของร้านค้าที่คุณต้องการจะจัดการ
 3. ในบัตรของสมาชิกทีม ให้คลิกที่ “ดู
 4. ในหน้าสมาชิกทีม ให้คลิกที่ “จัดการ
 5. ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อมอบหรือเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้านี้ของพนักงาน
 6. คลิกที่ “บันทึกสิทธิ์การเข้าถึง