องค์กร Sandbox สำหรับพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

พาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus สามารถสร้างองค์กร Sandbox สำหรับ Shopify Plus และใช้องค์กรดังกล่าวเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการบน Shopify Plus รวมถึงสร้างตัวอย่างสำหรับว่าที่ผู้ขายได้อีกด้วย

องค์กร Sandbox ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายโอนไปให้ผู้ขายรายอื่นหรืออัปเกรดเป็นแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายได้

เพิ่มเติม: องค์กร Sandbox สำหรับพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus เท่านั้น โดยคุณสามารถสร้างองค์กร Sandbox ได้จาก Partner Dashboard ของคุณ

ฟีเจอร์และข้อจำกัด

องค์กร Sandbox ประกอบด้วยฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่สามารถใช้งานได้ในการจัดการองค์กรบน Shopify Plus

องค์กร Sandbox จะมีได้เฉพาะร้านค้าของ Shopify Plus ที่เป็นร้านค้า Sandbox เท่านั้น เมื่อคุณสร้างร้านค้าใหม่ในส่วนผู้ดูแลองค์กร Sandbox ร้านค้าที่สร้างขึ้นมาจะเป็นร้านค้า Sandbox ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์และข้อจํากัดของร้านค้า Sandbox ของ Shopify Plus

 • คุณสามารถสร้างองค์กร Sandbox ได้สูงสุดถึงห้าองค์กรในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ Plus ของคุณ
 • คุณสามารถสร้างร้านค้า Sandbox ได้สูงสุดห้าร้านภายในองค์กร Sandbox แต่ละองค์กร
 • ร้านค้า Sandbox ที่คุณสร้างภายในองค์กร Sandbox จะถูกติดตามและนับแยกจากร้านค้า Sandbox ที่คุณสร้างภายใน Partner Dashboard
 • คุณไม่สามารถโยกย้ายร้านค้า Sandbox ที่สร้างขึ้นภายใน Partner Dashboard ไปยังองค์กร Sandbox ได้
 • องค์กร Sandbox ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเท่านั้น คุณไม่สามารถถ่ายโอนองค์กร Sandbox ไปให้ผู้ขายรายอื่นหรืออัปเกรดเป็นแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายได้
 • คุณไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อองค์กร Sandbox ได้หลังจากที่สร้างแล้ว

การสร้างองค์กร Sandbox

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างองค์กร Sandbox ได้ คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้สำหรับพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus เสียก่อน

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบPartner Dashboardของคุณ
 2. คลิกที่ “องค์กร Sandbox
 3. คลิกที่ “เพิ่มองค์กร
 4. ในส่วนชื่อองค์กร ให้ป้อนชื่อองค์กรของคุณ โดยตามค่าเริ่มต้นแล้วที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Partner Dashboard จะถูกใช้เป็นที่อยู่ของคุณ แต่หากคุณต้องการเปลี่ยนก็สามารถทำได้เช่นกัน
 5. คลิกที่ “เพิ่มองค์กร
 6. เมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วองค์กร Sandbox ของ Shopify Plus ของคุณจะถูกสร้างขึ้นเป็นที่เรียบร้อย และร้านค้า Sandbox จะถูกสร้างขึ้นภายในองค์กร Sandbox ของคุณ หลังจากสร้างร้านค้า Sandbox ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ร้านค้านั้นเพื่อไปยังส่วนผู้ดูแลองค์กร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม