องค์กร Sandbox สำหรับพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

พาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus สามารถสร้างองค์กร Sandbox สำหรับ Shopify Plus และใช้องค์กรดังกล่าวเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการบน Shopify Plus รวมถึงสร้างตัวอย่างสำหรับว่าที่ผู้ขายได้อีกด้วย

องค์กร Sandbox มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและสาธิตเท่านั้น โดยองค์กรเหล่านี้จะไม่สามารถถ่ายโอนไปยังผู้ขายหรืออัปเกรดเป็นแผนแบบชําระเงินในลักษณะเดียวกับร้านค้าระยะพัฒนาได้

ฟีเจอร์และข้อจำกัด

องค์กร Sandbox จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่สามารถใช้งานได้ในการตั้งค่าองค์กรของ Shopify Plus

องค์กร Sandbox จะมีได้เฉพาะร้านค้าของ Shopify Plus ที่เป็นร้านค้า Sandbox เท่านั้น เมื่อคุณสร้างร้านค้าใหม่ในส่วนผู้ดูแลองค์กร Sandbox ร้านค้าที่สร้างขึ้นมาจะเป็นร้านค้า Sandbox ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์และข้อจํากัดของร้านค้า Sandbox ของ Shopify Plus

 • คุณสามารถสร้างองค์กร Sandbox ได้สูงสุดถึงห้าองค์กรในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ Plus ของคุณ
 • คุณสามารถสร้างร้านค้า Sandbox ได้สูงสุดห้าร้านภายในองค์กร Sandbox แต่ละองค์กร
 • ร้านค้า Sandbox ที่คุณสร้างภายในองค์กร Sandbox จะถูกติดตามและนับแยกจากร้านค้า Sandbox ที่คุณสร้างภายใน Partner Dashboard
 • คุณไม่สามารถโยกย้ายร้านค้า Sandbox ที่สร้างขึ้นภายใน Partner Dashboard ไปยังองค์กร Sandbox ได้
 • องค์กร Sandbox มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและสาธิตเท่านั้น คุณไม่สามารถถ่ายโอนองค์กร Sandbox ไปยังผู้ขายหรืออัปเกรดเป็นแผนแบบชำระเงินได้
 • คุณไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อองค์กร Sandbox ได้หลังจากที่สร้างแล้ว

การสร้างองค์กร Sandbox

คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้สำหรับพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus ก่อน จึงจะสามารถสร้างองค์กร Sandbox ได้

ขั้นตอน:

 1. เข้าสู่ระบบPartner Dashboardของคุณ
 2. คลิกที่ “องค์กร Sandbox
 3. คลิกที่ “เพิ่มองค์กร
 4. ในส่วนชื่อองค์กร ให้ป้อนชื่อขององค์กรคุณ โดยตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะใช้ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Partner Dashboard เป็นที่อยู่ของคุณ แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ
 5. คลิกที่ “เพิ่มองค์กร
 6. องค์กร Sandbox ของ Shopify Plus ของคุณจะถูกสร้างขึ้นมา ร้านค้า Sandbox จะถูกสร้างขึ้นภายในองค์กร Sandbox หลังจากระบบสร้างร้านค้า Sandbox ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ร้านค้านั้นเพื่อไปยังการตั้งค่าองค์กรของ Shopify Plus

ดูข้อมูลเพิ่มเติม