Organizacje testowe Partnerów Shopify Plus

Partnerzy Shopify Plus mogą tworzyć organizacje testowe dla Shopify Plus i korzystać z nich, aby dowiedzieć się, jak pracować z Shopify Plus i tworzyć wersje demonstracyjne dla potencjalnych sprzedawców.

Organizacje testowe są przeznaczone wyłącznie do celów testowych i demonstracyjnych. Nie można przenieść praw własności do nich na sprzedawcę ani dokonać ich aktualizacji na plan płatny jak w przypadku sklepu w fazie rozwoju.

Funkcje i ograniczenia

Organizacje testowe zawierają większość funkcji dostępnych w sekcji Ustawienia organizacji Shopify Plus.

Organizacja testowa może zawierać tylko sklepy testowe Shopify Plus. Nowe sklepy tworzone w panelu administracyjnym organizacji testowej są tworzone jako sklepy testowe. Dowiedz się więcej o funkcjach i ograniczeniach sklepów testowych Shopify Plus.

 • Na koncie Partnera Plus możesz utworzyć maksymalnie pięć organizacji testowych.
 • Możesz utworzyć maksymalnie pięć sklepów testowych w każdej organizacji testowej.
 • Sklepy testowe, które tworzysz w organizacjach testowych, są śledzone i liczone oddzielnie od sklepów testowych tworzonych na Pulpicie Partnera.
 • Nie możesz przenosić sklepów testowych utworzonych na Pulpicie Partnera do organizacji testowej.
 • Organizacja testowa jest przeznaczona wyłącznie do celów testowych i demonstracyjnych. Nie można przenieść praw własności do organizacji testowej na sprzedawcę ani dokonać jej aktualizacji do płatnego planu.
 • Nie można usunąć ani zmienić nazwy organizacji testowych po ich utworzeniu.

Tworzenie organizacji testowych

Przed utworzeniem organizacji testowej musisz założyć konto Partnera Shopify Plus.

Kroki:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów.
 2. Kliknij Organizacje testowe.
 3. Kliknij opcję Dodaj organizację.
 4. W sekcji Nazwa organizacji wprowadź nazwę swojej organizacji. Domyślnie jako adres używany jest adres powiązany z Twoim Pulpitem Partnerów, ale możesz go zmienić, jeśli chcesz.
 5. Kliknij opcję Dodaj organizację.
 6. Twoja organizacja testowa Shopify Plus została utworzona. W Twojej organizacji testowej tworzony jest sklep testowy. Po utworzeniu sklepu testowego kliknij go, aby przejść do sekcji Ustawienia organizacji Shopify Plus.

Dowiedz się więcej