Organizacje testowe Partnerów Shopify Plus

Partnerzy Shopify Plus mogą tworzyć organizacje testowe dla Shopify Plus i korzystać z nich, aby dowiedzieć się, jak pracować z Shopify Plus i tworzyć wersje demonstracyjne dla potencjalnych sprzedawców.

Organizacje testowe są przeznaczone wyłącznie do celów rozwojowych. Nie można ich przenieść na sprzedawcę ani do płatnego planu.

Funkcje i ograniczenia

Organizacje testowe zawierają większość funkcji dostępnych w zarządzaniu organizacją Shopify Plus.

Organizacja testowa może zawierać tylko sklepy testowe Shopify Plus. Nowe sklepy tworzone w panelu administracyjnym organizacji testowej są tworzone jako sklepy testowe. Dowiedz się więcej o funkcjach i ograniczeniach sklepów testowych Shopify Plus.

 • Na koncie Partnera Plus możesz utworzyć maksymalnie pięć organizacji testowych.
 • Możesz utworzyć maksymalnie pięć sklepów testowych w każdej organizacji testowej.
 • Sklepy testowe, które tworzysz w organizacjach testowych, są śledzone i liczone oddzielnie od sklepów testowych tworzonych na Pulpicie Partnera.
 • Nie możesz przenosić sklepów testowych utworzonych na Pulpicie Partnera do organizacji testowej.
 • Organizacja testowa jest przeznaczona wyłącznie do celów rozwojowych. Nie można przenieść organizacji testowej do sprzedawcy ani do płatnego planu.

Tworzenie organizacji testowych

Zanim utworzysz organizację testową, musisz mieć konto Partnera Shopify Plus.

Kroki:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów.
 2. Kliknij Organizacje testowe.
 3. Kliknij opcję Dodaj organizację.
 4. W sekcji Nazwa organizacji wprowadź nazwę swojej organizacji. Domyślnie jako adres używany jest adres powiązany z Twoim Pulpitem Partnera, ale możesz go zmienić, jeśli chcesz.
 5. Kliknij opcję Dodaj organizację.
 6. Twoja organizacja testowa Shopify Plus została utworzona. W Twojej organizacji testowej tworzony jest sklep testowy. Po utworzeniu sklepu testowego kliknij go, aby przejść do panelu administracyjnego organizacji.

Dowiedz się więcej