Przenoszenie sklepów w fazie rozwoju na klientów

Po zakończeniu prac nad sklepem w fazie rozwoju dla klienta następnym krokiem jest zazwyczaj przeniesienie na niego własności. Po przeniesieniu własności sklepu w fazie rozwoju sklep pojawia się na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów na karcie Zarządzane.

Sklepy w fazie rozwoju mają ograniczenia, aby zapewnić, że są one rzeczywiście wykorzystywane wyłącznie do celów rozwojowych. W niektórych przypadkach może być konieczne skonfigurowanie funkcji dla sklepu w fazie rozwoju, które są dostępne tylko dla sklepów z płatnym planem.

Nie można przenieść własności sklepu w fazie rozwoju, który ma włączony podgląd programisty.

Kiedy przenieść własność sklepu

Istnieją dwa główne powody przeniesienia sklepu do płatnego planu:

 • Praca nad sklepem jest zakończona, a sklep jest gotowy do sprzedaży produktów.
 • Praca nad sklepem nie jest zakończona, ale sklep wymaga funkcji, która jest dostępna tylko w ramach płatnego planu. Dowiedz się więcej o funkcjach i ograniczeniach sklepów w fazie rozwoju.

Po przeniesieniu sklepu w fazie rozwoju do aktywnego planu subskrypcji wymagane jest wprowadzenie informacji rozliczeniowych, które musi podać właściciel sklepu.

Przenieś własność sklepu w fazie rozwoju

Przed przeniesieniem własności sklepu w fazie rozwoju na klienta upewnij się, że dodajesz go jako pracownika i że ukończy on konfigurację konta pracownika. Po przeniesieniu własności na klienta pozostaniesz w sklepie jako współpracownik, ale nie będziesz już mieć dostępu do informacji finansowych.

Przed przeniesieniem własności należy także dodać adres klienta do ustawień sklepu, zwłaszcza jeśli klient ma siedzibę w innym kraju niż Ty. W niektórych przypadkach przeniesienie sklepu z niewłaściwym adresem może spowodować obciążenie Twojego klienta dodatkowymi podatkami na fakturze Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o zmianie adresu sklepu, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Ustaw lub zmień nazwę prawną i adres firmy.

Jeśli przełączysz się na plan Shopify Plus przed zmianą własności, zostaniesz właścicielem organizacji, a także właścicielem sklepu. Nie można zmienić właściciela organizacji za pomocą panelu administracyjnego Shopify, więc rozważ przeniesienie własności przed przejściem na płatny plan. Aby przenieść własność organizacji po przejściu na plan Plus, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify Plus.

Jeśli Twój klient korzysta z Shopify POS i wymaga funkcji POS Pro, musi wybrać subskrypcję POS Pro dla każdej lokalizacji, która wymaga tych funkcji po wybraniu planu e-commerce. Zapoznaj się z informacjami na temat zarządzania subskrypcjami POS sklepu według lokalizacji.

Kroki:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów i kliknij opcję Sklepy.

 2. Kliknij opcję Przenieś własność obok sklepu w fazie rozwoju, który chcesz przenieść.

 3. W oknie dialogowym Przenieś własność sklepu wybierz nowego właściciela z listy uprawnionych właścicieli. Jeśli nie dodałeś(-aś) jeszcze swojego klienta jako pracownika, kliknij opcję Dodaj konto pracownika i utwórz nowe konto dla swojego klienta, zanim przejdziesz dalej. Twój klient musi ukończyć konfigurację konta pracownika, zanim przeniesiesz na niego własności sklepu.

 4. Po zakończeniu kliknij opcję Przenieś sklep. Sklep pojawi się teraz na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów na karcie Zarządzane. Nowy właściciel otrzymuje wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi utworzenia konta i wyboru planu. Dopóki klient nie zaakceptuje przeniesienia, sklep jest zawieszony. Gdy klient zacznie płacić za plan subskrypcji Shopify, zaczniesz otrzymywać cykliczną prowizję.

Po przeniesieniu sklepu do klienta możesz również wysłać mu Zestaw obsługujący przekazywanie do sprzedawcy. Pamiętaj, aby podać mu następujące informacje:

 • Jak może uzyskać dostęp do sklepu, łącznie z adresem URL (client-store.myshopify.com/admin)
 • Plan Shopify, który polecasz
 • Wszystko, co byś polecił(a) (np. aplikacje do pobrania, webinaria do obejrzenia lub inne zasoby, które pomogą mu rozwinąć działalność)

Przełącz sklep w fazie rozwoju na płatny plan, nie przenosząc własności

Możesz przełączyć sklep w fazie rozwoju na płatny plan i pozostać właścicielem sklepu. Możesz to zrobić, jeśli chcesz przetestować funkcję, która nie jest dostępna w sklepach w fazie rozwoju.

Zagadnienia dotyczące zachowania własności sklepu

 • Jeśli przełączysz sklep w fazie rozwoju na płatny plan, nie będziesz otrzymywać cyklicznej prowizji od tego sklepu. W celu zapewnienia zgodności z Umową o programie partnerskim musisz skontaktować się z Pomocą techniczną dla partnerów, aby usunąć prowizję z tego sklepu. Z Pomocą techniczną dla partnerów możesz skontaktować się za pośrednictwem Centrum Pomocy Shopify.
 • Jeśli przełączysz sklep w fazie rozwoju na płatny plan, nie będziesz mógł (mogła) go przenieść za pomocą Pulpitu Partnerów. Jeśli zechcesz przenieść sklep na klienta w późniejszym czasie, konieczne będzie przeniesienie własności i ręczne usunięcie danych płatności.

Kroki:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów i kliknij opcję Sklepy.
 2. Znajdź sklep, który chcesz przenieść, a następnie kliknij opcję Zaloguj.
 3. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
 4. W sekcji Szczegóły planu kliknij opcję Porównaj plany.
 5. Kliknij opcję Wybierz ten plan i wybierz jeden z dostępnych planów.
 6. Wybierz cykl rozliczeniowy i sprawdź opis opłat za kartę kredytową, na które wyrażasz zgodę.
 7. Wybierz metodę płatności, a następnie wprowadź informacje o metodzie płatności.
 8. Kliknij Rozpocznij plan.

Przenieś szablon zewnętrzny

Jeśli utworzyłeś(-aś) sklep dla klienta i zawiera on szablon dostawcy zewnętrznego, musisz przenieść szablon do klienta. Najlepszy sposób w tym przypadku będzie zależał od tego, czy szablon nadal wymaga dostosowania kodu po przeniesieniu sklepu w fazie rozwoju do klienta:

 • Jeśli szablon nadal wymaga dostosowania kodu, musisz kupić szablon w imieniu klienta, a następnie obciążyć go kosztami szablonu. W przypadku przeniesienia własności sklepu w fazie rozwoju Twoja karta kredytowa lub konto PayPal jest automatycznie usuwane z ustawień rozliczeniowych sklepu.

 • Jeśli szablon nie wymaga dostosowania kodu, pozostaw go jako darmową wersję próbną. Klient musi zapłacić za szablon tylko wtedy, gdy chce go opublikować lub dostosować jego kod. Jest to możliwe po przeniesieniu sklepu w fazie rozwoju.

Aktywuj zawieszony sklep

Po zawieszeniu sklepu jest on w stanie wstrzymania, który wymaga wprowadzenia informacji rozliczeniowych przez właściciela sklepu. W celu umożliwienia dostępu do sklepu właściciel sklepu musi się zalogować i podać aktualne informacje rozliczeniowe, aby sklep mógł zostać przeniesiony do aktywnego planu subskrypcji.

Shopify nalicza opłaty proporcjonalnie. Każda wprowadzona karta kredytowa jest natychmiast obciążana opłatą subskrypcyjną.

Gdy właściciel sklepu wprowadzi informacje rozliczeniowe, możesz się zalogować przy użyciu poświadczeń konta do tego sklepu, uzyskując pełne uprawnienia do edycji i dalszego rozwoju sklepu.

Jeśli nie figurujesz już jako właściciel konta, nie będziesz mieć dostępu do informacji finansowych sklepu, takich jak informacje rozliczeniowe i szczegóły wypłat Shopify Payments.