Przenoszenie sklepów w fazie rozwoju na klientów

Po zakończeniu prac nad sklepem w fazie rozwoju dla klienta następnym krokiem jest zazwyczaj przeniesienie na niego własności. Po przeniesieniu własności sklepu w fazie rozwoju sklep pojawia się na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów na karcie Zarządzane. Nie możesz anulować przeniesienia sklepu w fazie rozwoju, więc upewnij się, że klient ma dostęp do adresu e-mail, który wykorzystujesz do przeniesienia, i prace nad sklepem zostały ukończone.

Sklepy w fazie rozwoju mają ograniczenia, aby zapewnić, że są one rzeczywiście wykorzystywane wyłącznie do celów rozwojowych. W niektórych przypadkach może być konieczne skonfigurowanie funkcji dla sklepu w fazie rozwoju, które są dostępne tylko dla sklepów z płatnym planem.

Nie można przenieść własności sklepu w fazie rozwoju, który ma włączony podgląd programisty.

Własność sklepu w fazie rozwoju i uprawnienia pracowników

Sklepy w fazie rozwoju mogą mieć tylko jednego właściciela konta. Członek zespołu partnera, który utworzył sklep w fazie rozwoju, jest właścicielem konta sklepu, dopóki nie zostanie on przeniesiony na klienta. Dla każdego sklepu w trakcie rozwoju można utworzyć maksymalnie 15 kont pracowników dla innych członków zespołu partnera. Gdy inni członkowie zespołu partnera logują się do sklepu w fazie rozwoju z poziomu Pulpitu Partnerów, dla członka zespołu partnera tworzone jest automatycznie konto pracownika (aż do wyczerpania limitu). Jeśli chcesz dodać nowego członka zespołu partnera po osiągnięciu limitu, musisz najpierw usunąć jedno z istniejących kont pracownika.

Konta pracowników partnera są usuwane ze sklepów w fazie rozwoju w następujących okolicznościach:

 • Po przeniesieniu sklepu w fazie rozwoju na sprzedawcę partner straci uprawnienia dostępu do sklepu
 • Po usunięciu partnera z organizacji partnera traci on uprawnienia dostępu do sklepu, a własność konta jest przenoszona na głównego właściciela organizacji partnera

Kiedy przenieść własność sklepu

Istnieją dwa główne powody przeniesienia sklepu do płatnego planu:

 • Praca nad sklepem jest zakończona, a sklep jest gotowy do sprzedaży produktów.
 • Praca nad sklepem nie jest zakończona, ale sklep wymaga funkcji, która jest dostępna tylko w ramach płatnego planu. Dowiedz się więcej o funkcjach i ograniczeniach sklepów w fazie rozwoju.

Po przeniesieniu sklepu w fazie rozwoju do aktywnego planu subskrypcji wymagane jest wprowadzenie informacji rozliczeniowych, które musi podać właściciel sklepu.

Przenieś własność sklepu w fazie rozwoju

W tej sekcji

Zanim zaczniesz

Przed przeniesieniem własności sklepu w fazie rozwoju na swojego klienta należy wykonać następujące zadania:

 • Upewnij się, że dodałeś(-aś) go jako pracownika i ukończył on konfigurację konta pracownika. Po przeniesieniu własności na klienta pozostajesz w sklepie jako współpracownik, ale nie masz już dostępu do informacji finansowych.

 • Jeśli twój klient zamierza korzystać z systemu Punkt sprzedaży Shopify (POS), daj mu dostęp do POS i przypisz do niego rolę POS, gdy dodasz go jako pracownika do sklepu.

 • Dodaj adres klienta do ustawień sklepu, zwłaszcza jeśli klient ma siedzibę w innym kraju niż Ty. W niektórych przypadkach przeniesienie sklepu z niewłaściwym adresem może spowodować obciążenie Twojego klienta dodatkowymi podatkami na fakturze Shopify. Aby dowiedzieć się więcej o zmianie adresu sklepu, zapoznaj się z sekcją Dodawanie ustawień biznesowych dla sklepu.

Zagadnienia związane z przeniesieniem własności sklepu w fazie rozwoju

 • Jeśli przełączysz sklep na płatny plan, zachowując prawo własności z dowolnego powodu, musisz skontaktować się z partnerem w celu usunięcia prowizji z tego sklepu. Dowiedz się o przełączaniu sklepu w fazie rozwoju na płatny plan bez przenoszenia własności.

 • Po przekształceniu sklepu w fazie rozwoju w płatny plan – przez sprzedawcę po przeniesieniu własności sklepu albo przez partnera, który zachowuje własność – sklep podlega Warunkom świadczenia usług Shopify.

 • Jeśli przełączysz się na plan Shopify Plus przed zmianą własności, zostaniesz właścicielem organizacji, a także właścicielem sklepu. Nie można zmienić właściciela organizacji za pomocą panelu administracyjnego Shopify, więc rozważ przeniesienie własności przed przejściem na płatny plan. Aby przenieść własność organizacji po przejściu na plan Plus, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify Plus.

 • Jeśli Twój klient korzysta z Shopify POS i wymaga funkcji POS Pro, musi wybrać subskrypcję POS Pro dla każdej lokalizacji, która wymaga tych funkcji po wybraniu planu e-commerce. Zapoznaj się z informacjami na temat zarządzania subskrypcjami POS sklepu według lokalizacji.

 • Jeśli Twój klient zamierza sporadycznie sprzedawać osobiście, POS Lite jest zawarty we wszystkich planach Shopify i umożliwia sprzedawcom sprzedaż osobistą, śledzenie sprzedaży i tworzenie podstawowych profilów klientów.

 • Po przeniesieniu sklepu w fazie rozwoju do aktywnego planu sklep nie kwalifikuje się już do korzystania z promocji ani bezpłatnych wersji próbnych.

Przenieś własność sklepu za pomocą Pulpitu Partnerów

Kroki:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów i kliknij opcję Sklepy.

 2. Kliknij opcje: Czynności > Przenieś własność obok sklepu fazie rozwoju, który chcesz przenieść.

 3. W oknie dialogowym Przenieś własność sklepu wybierz nowego właściciela z listy uprawnionych właścicieli. Jeśli nie dodałeś(-aś) jeszcze swojego klienta jako pracownika, kliknij opcję Dodaj konto pracownika i utwórz nowe konto dla swojego klienta, zanim przejdziesz dalej. Twój klient musi ukończyć konfigurację konta pracownika, zanim przeniesiesz na niego własność sklepu.

 4. Po zakończeniu kliknij opcję Przenieś sklep. Sklep pojawi się teraz na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów na karcie Zarządzane. Nowy właściciel otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi utworzenia konta i wyboru planu. Dopóki klient nie zaakceptuje przeniesienia, sklep będzie zawieszony. Gdy klient zacznie płacić za plan subskrypcji Shopify, zaczniesz otrzymywać cykliczną prowizję.

Przekaż informacje klientowi po przeniesieniu własności sklepu

Po przeniesieniu sklepu na klienta upewnij się, że przekazałeś(-aś) mu informacje na temat:

 • Jak może uzyskać dostęp do sklepu, łącznie z adresem URL (https://admin.shopify.com/store/{shop})
 • Plan Shopify, który mu polecasz. Oprócz planów Basic, Shopify i Advanced sprzedawcy mogą teraz wybrać również standardowy plan Plus.
 • Tam, gdzie ma to zastosowanie informacje o ofercie Shopify POS, którą mu polecasz. Oprócz okazjonalnej sprzedaży osobistej sprzedawcy mogą również zdecydować się na subskrypcje, które umożliwiają im sprzedaż w wielu punktach sprzedaży detalicznej lub zakup kompatybilnego sprzętu sprzedaży detalicznej.
 • Wszystko, co byś polecił(a) (np. aplikacje do pobrania, webinaria do obejrzenia lub inne zasoby, które pomogą mu rozwinąć działalność)

Przełącz sklep w fazie rozwoju na płatny plan, nie przenosząc własności

Możesz przełączyć sklep w fazie rozwoju na płatny plan i pozostać właścicielem sklepu. Możesz to zrobić, jeśli chcesz przetestować funkcję, która nie jest dostępna w sklepach w fazie rozwoju.

Zagadnienia dotyczące zachowania własności sklepu

 • Jeśli przełączysz sklep w fazie rozwoju na płatny plan, nie będziesz otrzymywać cyklicznej prowizji od tego sklepu. W celu zapewnienia zgodności z Umową o programie partnerskim musisz skontaktować się z Pomocą techniczną dla partnerów, aby usunąć prowizję z tego sklepu. Z Pomocą techniczną dla partnerów możesz skontaktować się za pośrednictwem Centrum Pomocy Shopify.
 • Jeśli przełączysz sklep w fazie rozwoju na płatny plan, nie będziesz mógł (mogła) go przenieść za pomocą Pulpitu Partnerów. Jeśli zechcesz przenieść sklep na klienta w późniejszym czasie, konieczne będzie przeniesienie własności i ręczne usunięcie danych płatności.
 • Plan Basic nie obejmuje pracowników. Jeśli ustawisz dla sklepu plan podstawowy, musisz usunąć wszystkich pracowników ze sklepu przed zainicjowaniem przeniesienia do klienta z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Zaloguj się do Pulpitu Partnerów i kliknij opcję Sklepy.
 2. Znajdź sklep, który chcesz przenieść, a następnie kliknij opcję Zaloguj.
 3. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Plany.
 4. W sekcji Szczegóły planu kliknij opcję Porównaj plany.
 5. Kliknij opcję Wybierz ten plan i wybierz jeden z dostępnych planów.
 6. Wybierz cykl rozliczeniowy i sprawdź opis opłat za kartę kredytową, na które wyrażasz zgodę.
 7. Wybierz metodę płatności, a następnie wprowadź informacje o metodzie płatności.
 8. Kliknij Rozpocznij plan.

Przenieś szablon firmy zewnętrznej

Jeśli utworzyłeś(-aś) sklep dla klienta i zawiera on szablon dostawcy zewnętrznego, musisz przenieść szablon do klienta. Najlepszy sposób w tym przypadku będzie zależał od tego, czy szablon nadal wymaga dostosowania kodu po przeniesieniu sklepu w fazie rozwoju do klienta:

 • Jeśli szablon nadal wymaga dostosowania kodu, musisz kupić szablon w imieniu klienta, a następnie obciążyć go kosztami szablonu. W przypadku przeniesienia własności sklepu w fazie rozwoju Twoja karta kredytowa lub konto PayPal jest automatycznie usuwane z ustawień rozliczeniowych sklepu.

 • Jeśli szablon nie wymaga dostosowania kodu, pozostaw go jako darmową wersję próbną. Klient musi zapłacić za szablon tylko wtedy, gdy chce go opublikować lub dostosować jego kod. Jest to możliwe po przeniesieniu sklepu w fazie rozwoju.

Opracowanie i ponowna aktywacja zawieszonego sklepu

Gdy sklep jest w planie Pause and Build, realizacja zakupu jest wyłączona, ale nadal możesz pracować nad tworzeniem sklepu, edytując produkty w panelu administracyjnym. Gdy sklep jest gotowy, właściciel sklepu może wybrać plan subskrypcji, aby reaktywować proces realizacji zakupu i umożliwić klientom kupowanie produktów.