Overførsel af udviklingsbutikker til kunder

Når du er færdig med at arbejde på en udviklingsbutik for en kunde, er næste trin som regel at overføre ejerskabet af butikken til vedkommende. Når du har overført ejerskabet af en udviklingsbutik, vises butikken under fanen Administreret på siden Butikker i dit partnerkontrolpanel. Du kan ikke annullere overførslen af en udviklingsbutik, så kontrollér, at kunden har adgang til den mailadresse, du overfører til. Du er derefter færdig med at arbejde på butikken.

Udviklingsbutikker har begrænsninger, så de kun kan bruges til udvikling. I nogle tilfælde skal du muligvis opsætte funktioner for en udviklingsbutik, der kun er tilgængelige for butikker med et betalt abonnement.

Du kan ikke overføre ejerskabet af en udviklingsbutik, når smugkig til udviklere er aktiveret.

Ejerskab af udviklingsbutikker og medarbejdertilladelser

Udviklingsbutikker kan kun have én kontoejer. Det medlem af partnerteamet, som oprettede udviklingsbutikken, er butikkens kontoejer, indtil butikken overføres til en kunde. Der kan oprettes op til 15 medarbejderkonti for hver udviklingsbutik til andre medlemmer af partnerteamet. Når andre medlemmer af partnerteamet logger ind på udviklingsbutikken fra partnerkontrolpanelet, oprettes der automatisk en medarbejderkonto til vedkommende (op til grænsen). Hvis du vil tilføje et nyt medlem af partnerteamet, efter grænsen er nået, skal du først fjerne en eksisterende medarbejderkonto.

Medarbejderkonti for partnere fjernes fra udviklingsbutikker i følgende tilfælde:

 • Når en udviklingsbutik overføres til en shopejer, mister partneren adgangstilladelser til butikken
 • Når partneren fjernes fra partnerorganisationen, mister partnere adgangstilladelser til butikken, og kontoejerskabet overføres til den primære ejer af partnerorganisationen

Tidspunktet for, hvornår du skal overføre ejerskabet af en butik

Der er to primære årsager til at overføre en butik til et betalt abonnement:

Når du overfører en udviklingsbutik til en aktiv abonnementsordning, skal du angive faktureringsoplysninger. Disse faktureringsoplysninger skal angives af butiksejeren.

Overfør ejerskabet af en udviklingsbutik

I dette afsnit

Før du går i gang

Du bør fuldføre følgende opgaver, inden du overfører ejerskabet af en udviklingsbutik til din klient:

 • Sørg for, at du tilføjer vedkommende som medarbejder, og at vedkommende fuldfører opsætningen af sin medarbejderkonto. Når du har overført ejerskabet til din klient, vil du forblive knyttet til butikken som samarbejdspartner, men du vil ikke længere have adgang til finansielle oplysninger.

 • Hvis din klient har til hensigt at bruge Shopifys Point of Sale (POS)-system, skal du give vedkommende adgang til POS og tildele en POS-rolle, når du tilføjer vedkommende som medarbejder i butikken.

 • Føj din klients adresse til butiksindstillingerne. Det er særlig vigtigt, hvis din klient er bosat i et andet land end dig. Hvis du overdrager en butik med den forkerte adresse, kan det i nogle tilfælde medføre, at din klient bliver opkrævet ekstra skatter på vedkommendes Shopify-faktura. Se Tilføjelse af virksomhedsindstillinger for din butik, hvis du vil have mere at vide om ændring af en butiks adresse.

Overvejelser i forbindelse med overførsel af ejerskabet af en udviklingsbutik

 • Hvis du ændrer en butik til et betalt abonnement, men bevarer ejerskabet af den, skal du kontakte partnersupport for at fjerne kommissionen for butikken. Få mere at vide om, hvordan du kan ændre en udviklingsbutik til et betalt abonnement uden at overføre ejerskab.

 • Når en udviklingsbutik overgår til et betalt abonnement (enten af en shopejer efter overførsel af ejerskab eller af en partner, som bevarer ejerskab), vil butikken være underlagt Shopifys servicevilkår.

 • Hvis du skifter til et Shopify Plus-abonnement, før du ændrer ejerskab, bliver du organisationsejer og butiksejer. Organisationsejeren kan ikke ændres via Shopify-administrator, så du skal overveje at overføre ejerskabet, før du skifter til et betalt abonnement. Hvis du vil overføre organisationsejerskabet, efter du har skiftet til Plus-abonnementet, skal du kontakte Shopify Plus-support.

 • Hvis din klient bruger Shopify POS og har brug for POS Pro-funktioner, skal vedkommende vælge et POS Pro-abonnement for alle de lokationer, der skal bruge disse funktioner. Dette gøres efter valg af e-handelsabonnement. Se, hvordan du kan administrere en butiks POS-abonnementer efter lokation.

 • Hvis din kunde fra tid til anden har til hensigt at foretage fysisk salg, er POS Lite inkluderet i alle Shopify-abonnementer, og den giver shopejerne mulighed for at sælge fysisk, spore salg og oprette grundlæggende kundeprofiler.

 • Når du har overført en udviklingsbutik til et live abonnement, er butikken ikke længere kvalificeret til kampagner eller gratis prøveperioder.

Overfør ejerskabet af butikken ved hjælp af partnerkontrolpanelet

Fremgangsmåde:

 1. Log ind på dit partnerkontrolpanel, og klik på Butikker.

 2. Klik på Handlinger > Overfør ejerskab ud for den udviklingsbutik, du vil overføre.

 3. I dialogboksen Overfør ejerskab af butik skal du vælge den nye ejer på listen med kvalificerede ejere. Hvis du endnu ikke har tilføjet din klient som medarbejder, skal du klikke på Tilføj en medarbejderkonto og oprette en ny konto til vedkommende, inden du fortsætter. Klienten skal gennemføre opsætningen af medarbejderkonto, før du kan overføre ejerskabet af butikken til vedkommende.

 4. Klik på Overfør butik, når du er færdig. Butikken vises nu under fanen Administreret på siden Butikker i dit partnerkontrolpanel. Den nye ejer modtager en mail med vejledning til at oprette kontoen og vælge et abonnement. Butikken sættes på pause, indtil din klient accepterer overførslen. Du begynder at modtage din løbende kommission, så snart klienten begynder at betale for en Shopify-abonnementsordning.

Angiv oplysninger til din klient, når du har overført ejerskabet af butikken

Når du har overført en butik til din klient, skal du sørge for at give vedkommende oplysninger om:

 • Hvordan han eller hun får adgang til butikken, herunder webadressen (https://admin.shopify.com/store/{shop})
 • Det Shopify-abonnement, du anbefaler til dem.Ud over Basic-abonnementet, Shopify-abonnementet og Advanced-abonnementet kan shopejere nu også vælge standardabonnementet Plus.
 • Hvor det er relevant, det Shopify POS-tilbud, som du anbefaler til dem. Ud over at sælge fysisk fra tid til anden kan shopejere også vælge abonnementer, der gør det muligt for dem at sælge på flere forskellige detaillokationer eller at købe kompatibelt detailhardware.
 • Andre anbefalinger (såsom apps, der skal downloades, webinars, der skal ses, eller andre ressourcer, der kan hjælpe kunden med at opbygge virksomheden)

Bemærk: Hvis du har aktiveret Shopify Payments i din kundes butik ved hjælp af dine egne oplysninger, og du allerede har overført ejerskabet af butikken, skal du informere din kunde om, at vedkommende skal kontakte Shopify Support for at få Shopify Payments-oplysningerne opdateret.

Skift en udviklingsbutik til et betalt abonnement uden at overføre ejerskab

Du kan ændre en udviklingsbutik til et betalt abonnement, men stadig være butikkens ejer. Det kan du f.eks. have brug for, hvis du skal teste en funktion, der ikke er tilgængelig i udviklingsbutikker.

Overvejelser i forbindelse med bevaring af butikkens ejerskab

 • Hvis du ændrer en udviklingsbutik til et betalt abonnement, kan du ikke tjene en løbe kommission for denne butik. For at overholde Aftalen for Partnerprogrammet skal du kontakte partnersupport for at få fjernet kommissionen for denne butik. Du kan kontakte partnersupport via Shopify Hjælp.
 • Hvis du ændrer en udviklingsbutik til et betalt abonnement, kan du ikke overføre den ved hjælp af partnerkontrolpanelet. Hvis du vil overføre butikken til en klient på et senere tidspunkt, skal du overføre ejerskabet og fjerne dine betalingsoplysninger manuelt.
 • Basic-abonnementet omfatter nul medarbejdere. Hvis du har et basisabonnement til en butik, skal du fjerne alle medarbejdere fra butikken, før du påbegynder en overførsel til en kunde fra Shopify-administratoren.

Fremgangsmåde:

 1. Log ind på dit partnerkontrolpanel, og klik på Butikker.
 2. Find den butik, du vil overføre, og klik derefter på Log ind.
 3. Klik på Indstillinger > Importér i Shopify-administratoren.
 4. Klik på Sammenlign abonnementer i afsnittet Abonnementsoplysninger.
 5. Klik på Vælg dette abonnement, og vælg et af de tilgængelige abonnementer.
 6. Vælg en faktureringscyklus, og gennemgå beskrivelsen af de kreditkorttransaktioner, som du accepterer.
 7. Vælg en betalingsmetode, og angiv derefter dine oplysninger for betalingsmetoden.
 8. Klik på Start abonnement.

Overfør et tredjepartstema

Hvis du har udviklet en butik for en kunde, og butikken indeholder et tredjepartstema, skal du overføre temaet til kunden. Den bedste måde at gøre det på afhænger af, om der stadig er behov for kodetilpasning af temaet, når du overfører udviklingsbutikken til din kunde:

 • Hvis der stadig er behov for kodetilpasning af temaet, skal du købe temaet på kundens vegne og derefter fakturere kunden udgifterne til temaet. Når du overdrager ejerskab af udviklingsbutikken, fjernes dit kreditkort eller din PayPal-konto automatisk fra butikkens faktureringsindstillinger.

 • Hvis der ikke er behov for kodetilpasning af temaet, skal du lade temaet fortsætte i en gratis prøveperiode. Din kunde skal ikke betale for temaet, før han eller hun vil udgive det eller tilpasse dets kode. Dette kan ske, efter du har overført udviklingsbutikken.

Arbejd på en butik, der er sat på pause, eller genaktiver den

Betalingsprocessen er deaktiveret for butikker, når de har Pause and Build-abonnementet. Du kan dog stadig arbejde på at udvikle butikken ved at tilgå administratoren og ved at redigere dine produkter. Når butikken er klar, kan butiksejeren vælge en abonnementsordning for at genaktivere betalingsprocessen og give kunder mulighed for at købe produkter.