Oprettelse af udviklingsbutikker

Du kan oprette et ubegrænset antal udviklingsbutikker som Shopify-partner. En udviklingsbutik er en gratis Shopify-konto, der har nogle få begrænsninger. Du kan bruge en udviklingsbutik til at afprøve temaer eller apps, som du laver, eller til at opsætte en Shopify-konto for en kunde. Hvis du opsætter en udviklingsbutik og overfører den til en klient, får du en løbende kommission.

Funktioner og begrænsninger i udviklingsbutikker

Udviklingsbutikker har de fleste af funktionerne, der er tilgængelige med et Advanced Shopify-abonnement.

Når du udvikler og tester en udviklingsbutik, kan du gøre følgende:

 • behandle et ubegrænset antal testordrer
 • oprette et ubegrænset antal unikke produkter
 • oprette op til ti tilpassede apps
 • tildele et tilpasset domæne

Udviklingsbutikker har følgende begrænsninger:

 • Du kan kun installere gratis apps og partnervenlige apps.
 • Du kan kun teste ordrer ved hjælp af den falske testgateway eller ved at aktivere testtilstand for din betalingsudbyder. Du kan ikke teste ordrer ved hjælp af rigtige transaktioner via aktive betalingsudbydere. Få mere at vide om, hvordan du kan teste ordrer i udviklingsbutikker.
 • Du kan ikke fjerne adgangskodesiden.

Smugkig til udviklere

Du kan aktivere smugkig til udviklere, når du opretter en udviklingsbutik. Smugkig til udviklere giver dig tidlig adgang til nye funktioner i Shopify, så du kan udvikle og teste dine apps i forhold til nye funktioner, før de er tilgængelige for shopejerne.

En udviklingsbutik, der har aktiveret smugkig til udviklere, indeholder alle funktionerne, der er tilgængelige med et Advanced Shopify-abonnement. Butikken kan dog ikke overdrages til en anden ejer eller overgå til et betalt abonnement.

Typer af udviklingsbutikker

Partnere bruger udviklingsbutikker til to primære formål:

I begge tilfælde er processen med at udvikle en udviklingsbutik den samme. Der er dog nogle funktioner i udviklingsbutikkensom f.eks. smugkig til udviklere, der forhindrer dig i at overføre butikken til en klient.

Opret en udviklingsbutik for at teste apps eller temaer

Du skal have en Shopify-partnerkonto for kunne oprette en udviklingskonto.

Fremgangsmåde:

 1. Log ind på dit Partnerkontrolpanel.
 2. Klik på Butikker.
 3. Klik på Tilføj butik.
 4. Vælg Udviklingsbutik i afsnittet Butikstype.
 5. Angiv et navn til din butik samt en adgangskode, du kan logge ind med, i afsnittet Loginoplysninger. Mailadressen, der er knyttet til dit partnerkontrolpanel, bruges som standard. Du kan dog ændre dette, hvis du vil.
 6. Valgfri: Aktivér smugkig til udviklere ved at markere Opret en butik, der ikke kan overdrages, men som bruger smugkig til udviklere. Vælg en version af smugkig til udviklere på rullelisten.
 7. Angiv din adresse i afsnittet Butiksadresse.
 8. Valgfrit: Vælg en årsag til oprettelsen af denne udviklingsbutik i afsnittet Formål for butik.
 9. Klik på Gem.

Når du er færdig med arbejdet på en udviklingsbutik, kan du arkivere den.

Opret en udviklingsbutik til en klient

Du skal have en Shopify-partnerkonto for kunne oprette en udviklingskonto.

Fremgangsmåde:

 1. Log ind på dit Partnerkontrolpanel.
 2. Klik på Butikker.
 3. Klik på Tilføj butik.
 4. Vælg Udviklingsbutik i afsnittet Butikstype.
 5. Angiv et navn til din butik samt en adgangskode, du kan logge ind med, i afsnittet Loginoplysninger. Mailadressen, der er knyttet til dit partnerkontrolpanel, bruges som standard. Du kan dog ændre dette, hvis du vil.
 6. Angiv din klients adresse i afsnittet Butiksadresse.
 7. Vælg Udvikling af en ny butik til en klient i afsnittet Formål for butik.
 8. Klik på Gem.

Du kan overdrage udviklingsbutikken til en kunde eller arkivere den, når du er færdig med den.

Adgangskodeside til udviklingsbutikken

Alle nyoprettede udviklingsbutikker er beskyttet med adgangskode. Det betyder, at besøgende i udviklingsbutikker kun kan få adgang til din udviklingsbutik på følgende måder:

 • ved at indtaste en adgangskode på adgangskodesiden til udviklingsbutikken
 • ved at logge ind på udviklingsbutikkens administrator
 • via et demolink i Shopifys temabutik eller Shopify App Store

I modsætning til den brugerdefinerbare adgangskodeside til en butik, der er på en gratis prøveperiode eller et betalt abonnement, er adgangskodesiden til udviklingsbutikken ikke kædet sammen med webshoppens tema, og den kan ikke tilpasses.

Du kan kun fjerne adgangskodesiden, når du har overført butikken til en shopejer eller ændret butikken til et betalt abonnement.

Visning eller indstilling af adgangskoden

 1. Gå til Webshop > Præferencer i din Shopify-administrator

 2. Indtast en adgangskode i feltet Adgangskodebeskyttelse > Adgangskode. Dette er den adgangskode, som du vil give til de besøgende, som skal kunne få adgang til din webshop. Brug ikke den samme adgangskode som den, du bruger til at logge ind på din administrator.

 3. Klik på Gem.

Bemærk: Feltet Besked til dine besøgende kan ikke redigeres for udviklingsbutikker.

Vise og redigere den brugerdefinerbare adgangskodeside

Selv om den brugerdefinerbare adgangskodesideikke bruges til at styre adgang til din udviklingsbutik, kan du stadig se den, når du er logget ind, og du kan redigere den fra Shopify-administratoren.

Besøgende, der er logget ind, kan se den brugerdefinerbare adgangskodeside ved at gå til https://your-store-name.myshopify.com/password, hvor your-store-name er navnet på udviklingsbutikken.

Du kan redigere den brugerdefinerbare adgangskodeside ved hjælp af temaeditoren eller ved at redigere temaets password.liquid-fil.

Sider i temabutikken og App Store

Du kan bruge en udviklingsbutik som en demobutik for salgsopslag i Shopifys temabutik eller App Store. Når en besøgende klikker på demolinket i et opslag, vises adgangskodesiden for udviklingsbutikken ikke. Du behøver ikke at ændre nogen indstillinger i udviklingsbutikken for at aktivere denne funktion.

Få mere at vide om demobutikker til Shopifys temabutik.

Få mere at vide om demolinks til Shopify App Store.