Oprettelse af udviklingsbutikker

Du kan oprette et ubegrænset antal udviklingsbutikker som Shopify-partner. En udviklingsbutik er en gratis Shopify-konto, der har nogle få begrænsninger. Du kan bruge en udviklingsbutik til at afprøve temaer eller apps, som du laver, eller til at opsætte en Shopify-konto for en kunde. Hvis du opsætter en udviklingsbutik og overfører den til en klient, får du en løbende kommission.

Hvis du har oprettet din Shopify-partnerkonto efter den 28. april 2023, oprettes der automatisk en udviklingsbutik med hurtig start for dig.

Funktioner og begrænsninger i udviklingsbutikker

Udviklingsbutikker har de fleste af funktionerne, der er tilgængelige med et Advanced Shopify-abonnement.

Når du udvikler og tester en udviklingsbutik, kan du gøre følgende:

 • Behandle et ubegrænset antal testordrer
 • Oprette et ubegrænset antal unikke produkter
 • Opret op til 10 tilpassede apps
 • Tildele et tilpasset domæne

Udviklingsbutikker har følgende begrænsninger:

 • Du kan kun installere gratis apps og partnervenlige apps.
 • Du kan kun teste ordrer ved hjælp af den falske testgateway eller ved at aktivere testtilstand for din betalingsudbyder. Du kan ikke teste ordrer ved hjælp af rigtige transaktioner via aktive betalingsudbydere. Få mere at vide om, hvordan du kan teste ordrer i udviklingsbutikker.
 • Du kan ikke fjerne adgangskodesiden.
 • Din udviklingsbutik er ikke længere kvalificeret til kampagner eller gratis prøveperioder, når du har overført butikken til et live abonnement.

Smugkig til udviklere

Du kan aktivere smugkig til udviklere, når du opretter en udviklingsbutik. Smugkig til udviklere giver dig tidlig adgang til nye funktioner i Shopify, så du kan udvikle og teste dine apps i forhold til nye funktioner, før de er tilgængelige for shopejerne.

En udviklingsbutik, der har aktiveret smugkig til udviklere, indeholder alle funktionerne, der er tilgængelige med et Advanced Shopify-abonnement. Butikken kan dog ikke overdrages til en anden ejer eller overgå til et betalt abonnement.

Typer af udviklingsbutikker

Partnere bruger udviklingsbutikker til følgende primære formål:

I begge tilfælde er processen med at udvikle en udviklingsbutik den samme. Der er dog nogle funktioner i udviklingsbutikkensom f.eks. smugkig til udviklere og genereret data, der forhindrer dig i at overføre butikken til en klient.

Genererede testdata

Shopify-butikker oprettes som standard tomme uden nogen data. Du kan fremskynde udviklings- og testfasen ved at oprette en udviklingsbutik, der er fuld af testdata, som er genereret af Shopify.

Sættet med genererede testdata indeholder alle handelsprimitiver og -konfigurationer, du skal bruge til at teste apps, temaer eller tilpassede butikslayout, herunder nogle funktioner, der er specifikke for Plus.

Få mere at vide om indholdet i sættet med genererede testdata.

Udviklingsbutikker med hurtig start til nye partnerorganisationer

Når der oprettes en ny partnerorganisation, opretter Shopify automatisk en udviklingsbutik med navnet Quickstart, hvis din butik har til formål at oprette apps eller temaer til Shopify App/Theme Store. Denne butik er en udviklingsbutik, der ikke kan overdrages, og som er udfyldt med genererede testdata. Du kan bruge denne butik med det samme til at teste apps, temaer og tilpassede butikslayouts.

Hvis du tilmelder dig via en udbyder af enkeltlogin eller bruger en eksisterende Shopify-konto, oprettes kvik-butikken straks. Hvis du tilmelder dig med en mailadresse, oprettes kvikbutikken, når du har bekræftet din mailadresse.

Du kan få adgang til butikken med hurtig start fra butikslisten i Shopify CLI'en eller ved at logge ind på din partnerkonto og finde butikken på siden Butikker.

Hvis der ikke automatisk oprettes en Quickstart-butik, kan du oprette en udviklingsbutik manuelt.

Opret en udviklingsbutik for at teste apps eller temaer

Du skal have en Shopify-partnerkonto for kunne oprette en udviklingsbutik.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Butikker i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på Tilføj butik > Opret udviklingsbutik.
 3. I afsnittet Brug af udviklingsbutik vælger du Opret en butik, som du kan teste og bygge.
 4. I afsnittet Butiksoplysninger indtaster du navnet på din butik.

Butiksnavnet bruges til at oprette butikkens myshopify.com-webadresse. Denne webadresse kan ikke ændres.

 1. Vælg den build, du vil bruge.

Hvis du vælger et smugkig til udviklere, kan du vælge en version af smugkigget til udviklere på rullelisten.Udviklingsbutikker, der bruger et smugkig til udviklere, kan ikke overføres til en shopejer.

 1. Gå til Data og konfigurationer, og vælg, om du vil starte med en tom butik eller med en butik, der er fuld af testdata, som er genereret af Shopify. Butikker, der starter med genererede testdata, kan ikke overføres til shopejere.

 2. Klik på Opret udviklingsbutik.

Når du er færdig med arbejdet på en udviklingsbutik, kan du arkivere den.

Opret en udviklingsbutik til en klient

Du skal have en Shopify-partnerkonto for kunne oprette en udviklingsbutik.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Butikker i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på Tilføj butik > Opret udviklingsbutik.
 3. Vælg Opret en butik til en klient i afsnittet Brug af udviklingsbutik.
 4. Angiv et navn til klientens butik i afsnittet Butiksoplysninger. Butiksnavnet bruges til at oprette butikkens myshopify.com-webadresse. Denne webadresse kan ikke ændres.
 5. Vælg det land eller område, hvor klientens virksomhed er placeret. Disse oplysninger bruges til at opsætte standardleveringspriser og anbefale apps, der er relevante for området.
 6. Klik på Opret udviklingsbutik.

Du kan overdrage udviklingsbutikken til en kunde eller arkivere den, når du er færdig med den.

Adgangskodeside til udviklingsbutikken

Alle nyoprettede udviklingsbutikker er beskyttet med adgangskode. Det betyder, at besøgende i udviklingsbutikker kun kan få adgang til din udviklingsbutik på følgende måder:

 • Ved at indtaste en adgangskode på adgangskodesiden til udviklingsbutikken
 • Ved at logge på udviklingsbutikkens administrator
 • Via Shopifys temabutik eller et demolink til Shopify App Store

I modsætning til den brugerdefinerbare adgangskodeside til en butik, der er på en gratis prøveperiode eller et betalt abonnement, er adgangskodesiden til udviklingsbutikken ikke kædet sammen med webshoppens tema, og den kan ikke tilpasses.

Du kan kun fjerne adgangskodesiden, når du har overført butikken til en shopejer eller ændret butikken til et betalt abonnement.

Visning eller indstilling af adgangskoden

 1. Gå til Webshop > Præferencer i Shopify-administrator

 2. Indtast en adgangskode i feltet Adgangskodebeskyttelse > Adgangskode. Dette er den adgangskode, som du vil give til de besøgende, som skal kunne få adgang til din webshop. Brug ikke den samme adgangskode som den, du bruger til at logge ind på din administrator.

 3. Klik på Gem.

Bemærk: Feltet Besked til dine besøgende kan ikke redigeres for udviklingsbutikker.

Vise og redigere den brugerdefinerbare adgangskodeside

Selv om den brugerdefinerbare adgangskodesideikke bruges til at styre adgang til din udviklingsbutik, kan du stadig se den, når du er logget ind, og du kan redigere den fra Shopify-administratoren.

Besøgende, der er logget ind, kan se den brugerdefinerbare adgangskodeside ved at gå til https://your-store-name.myshopify.com/password, hvor your-store-name er navnet på udviklingsbutikken.

Du kan redigere den brugerdefinerbare adgangskodeside ved hjælp af temaeditoren eller ved at redigere temaets password.liquid-fil.

Sider i temabutikken og App Store

Du kan bruge en udviklingsbutik som en demobutik for salgsopslag i Shopifys temabutik eller App Store. Når en besøgende klikker på demolinket i et opslag, vises adgangskodesiden for udviklingsbutikken ikke. Du behøver ikke at ændre nogen indstillinger i udviklingsbutikken for at aktivere denne funktion.

Få mere at vide om demobutikker til Shopifys temabutik.

Få mere at vide om demolinks til Shopify App Store.