Att skapa utvecklingsbutiker

Som Shopify-partner kan du skapa ett obegränsat antal utvecklingsbutiker. En utvecklingsbutik är ett gratis Shopify-konto som innebär få begränsningar. Du kan använda en utvecklingsbutik för att prova teman eller appar som du skapar, eller för att konfigurera ett Shopify-konto för en klient. Du får en återkommande provision genom att konfigurera en utvecklingsbutik och överföra den till en kund.

Funktioner och begränsningar i utvecklingsbutiker

Utvecklingsbutiker innehåller de flesta funktioner som finns tillgängliga i Advanced Shopify-planen.

Du kan göra följande när du bygger och testar en utvecklingsbutik:

 • Bearbeta ett obegränsat antal testordrar
 • Skapa ett obegränsat antal unika produkter
 • Skapa upp till 10 privata appar
 • Tilldela en anpassad domän

Det finns dock vissa saker som du inte kan göra med en utvecklingsbutik tills dess att du byter till en betalplan, t. ex.:

 • Installera betalappar (med undantag för ett urval av partneranpassade appar)
 • Behandla ordrar via en aktiv betalningsleverantör, till exempel genom att fylla i ett köp via webbutiken

Förhandsgranskningar av utvecklaren

Du har möjlighet att aktivera förhandsgranskning av utvecklarenär du skapar en utvecklingsbutik. En förhandsgranskning av utvecklare ger dig tidig åtkomst till nya funktioner i Shopify så att du kan bygga och prova dina appar mot kommande funktioner innan de släpps till handlare.

En utvecklingsbutik med en förhandsgranskning av utvecklare aktiverad innehåller alla funktioner som finns tillgängliga i den avancerade Shopify-planen, men butiken kan inte överföras till en annan ägare eller överföras till en betalplan.

Utvecklingsbutikstyp

Partners använder utvecklingsbutiker för två huvudsakliga syften:

 • När du testar en app eller ett tema som fortfarande håller på att utvecklas.
 • När du bygger en Shopify-butik å en kunds vägnar.

I båda fallen är processen att skapa en utvecklingsbutik densamma. Vissa utvecklingsbutiksfunktioner, till exempel förhandsgranskning för utvecklare, hindrar dock dig från att överföra butiken till en kund.

Skapa en utvecklingsbutik för att testa appar eller teman

Innan du kan skapa en utvecklingsbutik måste du ha ett Shopify-partnerkonto.

Steg:

 1. Logga in på din partner-kontrollpanel.
 2. Klicka på butiker.
 3. Klicka på lägg till butik.
 4. I avsnittet butikstyp väljer du utvecklingsbutik.
 5. Ange ett namn för din butik och ett lösenord som du kan använda för att logga in i avsnittet inloggningsinformation. Som standard används e-postadressen som är kopplad till din partnerpanel som användarnamn, men du kan ändra det om du vill.
 6. Valfritt: Aktivera förhandsgranskning av utvecklare genom att markera skapa en butik som inte kan överföras och som använder en förhandsgranskning av utvecklare. Välj en förhandsversion för utvecklare från rullgardinslistan.
 7. Ange din adress i avsnittet Butiksadress.
 8. Valfritt: I avsnittet Butikssyfte väljer du orsaken till varför du skapar denna utvecklingsbutik.
 9. Klicka på Spara.

Du kan arkivera butikennär du är klar med att arbeta i en utvecklingsbutik.

Skapa en utvecklingsbutik för en kund

Innan du kan skapa en utvecklingsbutik måste du ha ett Shopify-partnerkonto.

Steg:

 1. Logga in på din partner-kontrollpanel.
 2. Klicka på butiker.
 3. Klicka på lägg till butik.
 4. I avsnittet butikstyp väljer du utvecklingsbutik.
 5. Ange ett namn för din butik och ett lösenord som du kan använda för att logga in i avsnittet inloggningsinformation. Som standard används e-postadressen som är kopplad till din partnerpanel som användarnamn, men du kan ändra det om du vill.
 6. Ange din kunds adress i avsnittet Butiksadress.
 7. I avsnittet Butikssyfte väljer du Skapa en ny butik för en kund.
 8. Klicka på Spara.

När du är klar med att arbeta i en utvecklingsbutik kan du överlämna den till en kund eller arkivera den.