Att skapa utvecklingsbutiker

Som Shopify-partner kan du skapa ett obegränsat antal utvecklingsbutiker. En utvecklingsbutik är ett gratis Shopify-konto som innebär få begränsningar. Du kan använda en utvecklingsbutik för att prova teman eller appar som du skapar, eller för att konfigurera ett Shopify-konto för en klient. Du får en återkommande provision genom att konfigurera en utvecklingsbutik och överföra den till en kund.

Om du skapade ditt Shopify Partner-konto efter 28 april 2023 så skapas en utvecklingsbutik med snabbstart automatiskt åt dig.

Funktioner och begränsningar i utvecklingsbutiker

Utvecklingsbutiker innehåller de flesta funktioner som finns tillgängliga i planen Advanced Shopify.

Du kan göra följande när du bygger och testar en utvecklingsbutik:

 • Bearbeta ett obegränsat antal testordrar
 • Skapa ett obegränsat antal unika produkter
 • Skapa upp till 10 anpassade appar
 • Tilldela en anpassad domän

En utvecklingsbutik har följande begränsningar:

 • Du kan endast installera kostnadsfria appar och partnervänliga appar.
 • Du kan endast testa ordrar med hjälp av gatewayen Bogus Test eller genom att aktivera testläge för din betalningsleverantör. Du kan inte testa ordrar med riktiga transaktioner via aktiva betalningsleverantörer. Läs mer om att testa ordrar i utvecklingsbutiker.
 • Du kan inte ta bort lösenordssidan.
 • Din utvecklingsbutik är inte längre berättigad till kampanjer eller gratis testperioder efter att du överför butiken till en live-plan.

Förhandsgranskningar av utvecklaren

Du har möjlighet att aktivera förhandsgranskning av utvecklare när du skapar en utvecklingsbutik. En förhandsgranskning för utvecklare ger dig tidig åtkomst till nya funktioner i Shopify så att du kan bygga och prova dina appar mot kommande funktioner innan de släpps till handlare.

En utvecklingsbutik med en förhandsgranskning av utvecklare aktiverad innehåller alla funktioner som finns tillgängliga i den avancerade Shopify-planen, men butiken kan inte överföras till en annan ägare eller överföras till en betalplan.

Utvecklingsbutikstyp

Partner använder utvecklingsbutiker för följande huvudsakliga ändamål:

I båda fallen är processen att skapa en utvecklingsbutik densamma. Vissa utvecklingsbutiksfunktioner, till exempel förhandsgranskning för utvecklare och genererad data, hindrar dock dig från att överföra butiken till en kund.

Genererade testdata

Som standard skapas Shopify-butiker tomma utan data. För att påskynda utvecklingsprocessen och testprocessen kan du skapa en utvecklingsbutik som fylls i med testdata som genereras av Shopify.

Den genererade testdata-uppsättningen innehåller alla handelsprimitiv och konfigurationer som du behöver för att testa en app, ett tema eller en anpassad butik, inklusive några Plus-specifika funktioner.

Läs mer om innehållet i den genererade testdata-uppsättningen.

Snabbstarta utvecklingsbutiker för nya partnerorganisationer

När en ny partnerorganisation skapas upprättar Shopify automatiskt en utvecklingsbutik som heter Quickstart om organisationens avsikt är att skapa appar eller teman för Shopify-app/Theme Store. Butiken är en utvecklingsbutik som inte kan överföras och fylls i med genererade testdata. Du kan använda den här butiken direkt för att testa appar, teman och anpassade skyltfönster.

Snabbstartsbutiken skapas omedelbart om du loggar in med engångsinloggning eller använder ett befintligt Shopify-konto. Om du registrerar dig med en e-postadress skapas snabbstartsbutiken efter att du har verifierat din e-postadress.

Du kan komma åt snabbstartsbutiken från butikslistan i Shopify CLI eller genom att logga in på ditt partnerkonto och hitta butiken på sidan Butiker.

Om en Quickstart-butik inte skapas automatiskt kan du skapa en utvecklingsbutik manuellt.

Skapa en utvecklingsbutik för att testa appar eller teman

Innan du kan skapa en utvecklingsbutik måste du ha ett Shopify partner-konto.

Steg:

 1. Klicka på Butiker i din partnerinstrumentpanel.
 2. Klicka på Lägg till butik > Skapa utvecklingsbutik.
 3. Välj Skapa en butik att testa och bygga i avsnittet Användning av utvecklingsbutik.
 4. Ange ett namn för din butik i avsnittet Butiksuppgifter.

Butiksnamnet används för att skapa butikens myshopify.com-URL. Denna URL kan inte ändras.

 1. Välj den version du vill använda.

Om du väljer förhandsgranskning för utvecklare kan du välja en förhandsgranskningsversion för utvecklare från rullgardinsmenyn.Utvecklingsbutiker som använder en förhandsgranskning för utvecklare kan inte överföras till en handlare.

 1. Under Data och konfigurationer väljer du om du vill börja med en tom butik eller med en butik som fylls i med testdata som genereras av Shopify.Butiker som börjar med genererade testdata kan inte överföras till en handlare.

 2. Klicka på Skapa utvecklingsbutik.

Du kan arkivera butiken när du är klar med att arbeta i en utvecklingsbutik.

Skapa en utvecklingsbutik för en kund

Innan du kan skapa en utvecklingsbutik måste du ha ett Shopify partner-konto.

Steg:

 1. Klicka på Butiker i din partnerinstrumentpanel.
 2. Klicka på Lägg till butik > Skapa utvecklingsbutik.
 3. I avsnittet För användning av utvecklingsbutik väljer du Skapa en butik för en klient.
 4. Ange ett namn för klientens butik i avsnittet Butiksinformation. Butiksnamnet används för att skapa butikens myshopify.com-URL. Denna URL kan inte ändras.
 5. Välj det land eller den region där kundens verksamhet är belägen. Denna information används för att ställa in standardfraktkostnader och rekommendera appar som är lämpliga för regionen.
 6. Klicka på Skapa utvecklingsbutik.

När du har arbetat färdigt med en utvecklingsbutik kan du överlämna den till en kund eller arkivera den.

Utvecklingsbutikens lösenordssida

Alla nyskapade utvecklingsbutiker är lösenordsskyddade. Detta innebär att besökare i utvecklingsbutiker endast kan komma åt din utvecklingsbutik på följande sätt:

 • Genom att ange ett lösenord på sidan för utvecklingsbutikens lösenord
 • Genom att logga in på utvecklingsbutikens administratörskonto
 • Via en demolänk i Shopifys temabutik eller Shopifys appbutik

Till skillnad från sidan för anpassningsbara lösenord för en butik som har en gratis testversion eller en betalplan, är inte sidan för utvecklingsbutikens lösenord länkad till webbutikens tema och kan inte anpassas.

Du kan endast ta bort lösenordssidan efter det att du har överfört butiken till en handlare eller byter butik till en betalplan.

Visa eller ställ in lösenordet

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbshop > Inställningar.

 2. Ange ett lösenord i fältet Lösenordsskydd > Lösenord. Det här är det lösenord du kommer att ge till besökarna som du vill ska kunna komma åt webbutiken. Använd inte samma lösenord som du använder för att logga in på ditt administratörskonto.

 3. Klicka på Spara.

Obs! Fältet Meddelande till dina besökare är inte redigerbart för utvecklingsbutiker.

Visning och redigering av sidan för anpassningsbara lösenord

Även om sidan för anpassningsbara lösenord inte används för att kontrollera åtkomst till din utvecklingsbutik kan du fortfarande visa den efter att du är inloggad eller redigera den från Shopify-administratören.

För att se sidan för anpassningsbara lösenord kan inloggade besökare navigera till https://your-store-name.myshopify.com/password där your-store-name är namnet på utvecklingsbutiken.

Du kan redigera sidan anpassningsbara lösenord med hjälp av temaredigeraren, eller genom att redigera temats password.liquid-fil.

Listningar i temabutik och Shopify App Store

Du kan använda en utvecklingsbutik som en demobutik för listningar i Shopifys temabutik eller Shopify App Store. När en besökare klickar på demo-länken i en listning visas inte sidan för utvecklingsbutikens lösenord. Du behöver inte ändra några inställningar i utvecklingsbutiken för att aktivera den här funktionen.

Mer information om demobutiker för Shopifys temabutik.

Mer information om demolänkar för Shopify App Store.