Att skapa utvecklingsbutiker

Som Shopify-partner kan du skapa ett obegränsat antal utvecklingsbutiker. En utvecklingsbutik är ett gratis Shopify-konto som innebär få begränsningar. Du kan använda en utvecklingsbutik för att prova teman eller appar som du skapar, eller för att konfigurera ett Shopify-konto för en klient. Du får en återkommande provision genom att konfigurera en utvecklingsbutik och överföra den till en kund.

Funktioner och begränsningar i utvecklingsbutiker

Utvecklingsbutiker innehåller de flesta funktioner som finns tillgängliga i planen Advanced Shopify.

Du kan göra följande när du bygger och testar en utvecklingsbutik:

 • bearbeta ett obegränsat antal testordrar
 • skapa ett obegränsat antal unika produkter
 • skapa upp till 10 anpassade appar
 • tilldela en anpassad domän

En utvecklingsbutik har följande begränsningar:

 • Du kan endast installera kostnadsfria appar och partnervänliga appar.
 • Du kan endast testa ordrar med hjälp av gatewayen Bogus Test eller genom att aktivera testläge för din betalningsleverantör. Du kan inte testa ordrar med riktiga transaktioner via aktiva betalningsleverantörer. Läs mer om att testa ordrar i utvecklingsbutiker.
 • Du kan inte ta bort lösenordssidan.

Förhandsgranskningar av utvecklaren

Du har möjlighet att aktivera förhandsgranskning av utvecklare när du skapar en utvecklingsbutik. En förhandsgranskning för utvecklare ger dig tidig åtkomst till nya funktioner i Shopify så att du kan bygga och prova dina appar mot kommande funktioner innan de släpps till handlare.

En utvecklingsbutik med en förhandsgranskning av utvecklare aktiverad innehåller alla funktioner som finns tillgängliga i den avancerade Shopify-planen, men butiken kan inte överföras till en annan ägare eller överföras till en betalplan.

Utvecklingsbutikstyp

Partners använder utvecklingsbutiker för två huvudsakliga syften:

I båda fallen är processen att skapa en utvecklingsbutik densamma. Vissa utvecklingsbutiksfunktioner, till exempel förhandsgranskning för utvecklare, hindrar dock dig från att överföra butiken till en kund.

Skapa en utvecklingsbutik för att testa appar eller teman

Innan du kan skapa en utvecklingsbutik måste du ha ett Shopify-partnerkonto.

Steg:

 1. Logga in på din partner-kontrollpanel.
 2. Klicka på butiker.
 3. Klicka på lägg till butik.
 4. I avsnittet butikstyp väljer du utvecklingsbutik.
 5. Ange ett namn för din butik och ett lösenord som du kan använda för att logga in i avsnittet inloggningsinformation. Som standard används e-postadressen som är kopplad till din partnerpanel som användarnamn, men du kan ändra det om du vill.
 6. Valfritt: Aktivera förhandsgranskning av utvecklare genom att markera skapa en butik som inte kan överföras och som använder en förhandsgranskning av utvecklare. Välj en förhandsversion för utvecklare från rullgardinslistan.
 7. Ange din adress i avsnittet Butiksadress.
 8. Valfritt: I avsnittet Butikssyfte väljer du orsaken till varför du skapar denna utvecklingsbutik.
 9. Klicka på Spara.

Du kan arkivera butiken när du är klar med att arbeta i en utvecklingsbutik.

Skapa en utvecklingsbutik för en kund

Innan du kan skapa en utvecklingsbutik måste du ha ett Shopify-partnerkonto.

Steg:

 1. Logga in på din partner-kontrollpanel.
 2. Klicka på butiker.
 3. Klicka på lägg till butik.
 4. I avsnittet butikstyp väljer du utvecklingsbutik.
 5. Ange ett namn för din butik och ett lösenord som du kan använda för att logga in i avsnittet inloggningsinformation. Som standard används e-postadressen som är kopplad till din partnerpanel som användarnamn, men du kan ändra det om du vill.
 6. Ange din kunds adress i avsnittet Butiksadress.
 7. I avsnittet Butikssyfte väljer du Skapa en ny butik för en kund.
 8. Klicka på Spara.

När du har arbetat färdigt med en utvecklingsbutik kan du överlämna den till en kund eller arkivera den.

Utvecklingsbutikens lösenordssida

Alla nyskapade utvecklingsbutiker är lösenordsskyddade. Detta innebär att besökare i utvecklingsbutiker endast kan komma åt din utvecklingsbutik på följande sätt:

 • genom att ange ett lösenord på sidan för utvecklingsbutikens lösenord
 • genom att logga in på utvecklingsbutikens administratörskonto
 • via en demolänk i Shopifys temabutik eller Shopifys appbutik

Till skillnad från sidan för anpassningsbara lösenord för en butik som har en gratis testversion eller en betalplan, är inte sidan för utvecklingsbutikens lösenord länkad till webbutikens tema och kan inte anpassas.

Du kan endast ta bort lösenordssidan efter det att du har överfört butiken till en handlare eller byter butik till en betalplan.

Visa eller ställ in lösenordet

 1. Från din Shopify-administrator går du till Webbshop > Inställningar.

 2. Ange ett lösenord i fältet Lösenordsskydd > Lösenord. Det här är det lösenord du kommer att ge till besökarna som du vill ska kunna komma åt webbutiken. Använd inte samma lösenord som du använder för att logga in på ditt administratörskonto.

 3. Klicka på Spara.

Obs! Fältet Meddelande till dina besökare är inte redigerbart för utvecklingsbutiker.

Visning och redigering av sidan för anpassningsbara lösenord

Även om sidan för anpassningsbara lösenord inte används för att kontrollera åtkomst till din utvecklingsbutik kan du fortfarande visa den efter att du är inloggad eller redigera den från Shopify-administratören.

För att se sidan för anpassningsbara lösenord kan inloggade besökare navigera till https://your-store-name.myshopify.com/password där your-store-name är namnet på utvecklingsbutiken.

Du kan redigera sidan anpassningsbara lösenord med hjälp av temaredigeraren, eller genom att redigera temats password.liquid-fil.

Listningar i temabutik och appbutik

Du kan använda en utvecklingsbutik som en demobutik för listningar i Shopifys temabutik eller appbutik. När en besökare klickar på demo-länken i en listning visas inte sidan för utvecklingsbutikens lösenord. Du behöver inte ändra några inställningar i utvecklingsbutiken för att aktivera den här funktionen.

Mer information om demobutiker för Shopifys temabutik.

Mer information om demolänkar för Shopifys appbutik.