Arkivering av butiker

Du kan arkivera en utvecklingsbutik så att den tas bort från butikssidan i din partnerpanel när du inte längre vill arbeta med den. När du arkiverar en butik kan du avarkivera den senare om du vill fortsätta arbeta med den.

Arkivera en butik

När du arkiverar en utvecklingsbutik visas den inte längre i listan över butiker på sidan butiker i din partner-kontrollpanel.

Steg:

  1. Klicka på butikeri din partnerpanel.
  2. Klicka på Åtgärder > Arkiverabredvid den butik du vill arkivera.
  3. Klicka på Arkivera butik.

Ta bort en butik från arkivet

Om du behöver återställa en utvecklingsbutik som du har arkiverat kan du ta bort den från arkivet. När du har tagit bort en butik från arkiv visas den igen i listan över butiker på sidan butiker på partner-kontrollpanelen.

Steg:

  1. Klicka på butikeri din partnerpanel.
  2. Klicka på fliken Arkiverat.
  3. Klicka på Ta bort från arkivet bredvid den butik du vill ta bort från arkivet.