Arkivere butikker

Når du ikke lenger ønsker å jobbe med en utviklingsbutikk, kan du arkivere den slik at den fjernes fra butikk-siden på instrumentbordet for partnere. Etter at du har arkivert en butikk, kan du fjerne den fra arkivet senere dersom du vil fortsette å jobbe med den.

Arkiver en butikk

Når du har arkivert en utviklingsbutikk, vises den ikke lenger i listen over butikker på Butikker-siden i partnerinstrumentbordet.

Steg:

  1. I partnerinstrumentbordet klikker du på Butikker.
  2. Ved siden av butikken du ønsker å arkivere klikker du på Handlinger > Arkiver.
  3. Klikk på Arkiver butikk.

Dearkiver en butikk

Hvis du må gjenopprette en butikk du har arkivert, kan du dearkivere den. Når du dearkiverer en butikk vises den igjen i listen over butikker på Butikker-siden i partnerinstrumentbordet.

Steg:

  1. I partnerinstrumentbordet klikker du på Butikker.
  2. Klikk på fanen Arkivert.
  3. Ved siden av butikken du vil dearkivere klikker du på Dearkiver.