Arkivering av utviklingsbutikker

Når du ikke lenger ønsker å jobbe med en utviklingsbutikk, kan du arkivere den slik at den fjernes fra butikk-siden på instrumentbordet for partnere. Etter at du har arkivert en butikk, kan du fjerne den fra arkivet senere dersom du vil fortsette å jobbe med den.

Arkiver en utviklingsbutikk

Når du har arkivert en utviklingsbutikk, vises den ikke lenger i listen over butikker på butikker-siden på instrumentbordet for partnere.

Trinn:

  1. I partnerinstrumentbordet klikker du på Butikker.
  2. Klikk på navnet til utviklingsbutikken du vil arkivere.
  3. Klikk på Arkiver utviklingsbutikk.

Fjern en utviklingsbutikk fra arkivet

Hvis du må gjenopprette en utviklingsbutikk du har arkivert, kan du fjerne arkiveringen. Når du har fjernet en utviklingsbutikk fra arkivet, vises den igjen i listen over butikker på butikker-siden på instrumentbordet for partnere.

Trinn:

  1. I partnerinstrumentbordet klikker du på Butikker.
  2. Klikk X ved siden av Arkiverte er ikke noe-filteret.
  3. Klikk på navnet til utviklingsbutikken du vil fjerne fra arkivet.
  4. Klikk på Arkiver utviklingsbutikk.