Shopify-partnerinntekter

Som Shopify-partner tjener du penger basert på ditt bidrag til Shopifys økosystem (dine aktiviteter). Inntektene dine kan variere avhengig av din plassering og plasseringen til forhandlerne du jobber med. Inntektene dine kan være underlagt avgifter avhengig av din plassering og gjeldende avgiftsregler.

Tabellene under bryter ned utbetalingsbetingelsene og vilkårene basert på aktivitetene dine.

Henvist utviklingsbutikk

For å utføre en henvisning av utviklingsbutikk må du opprette en utviklingsbutikk i partnerinstrumentbordet, og deretter overføre den til en kunde.

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Gjentas månedlig så lenge forhandleren forblir en betalende Shopify-kunde.
1.2

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon på 20 % av Plus-forhandlerens månedlige grunnleggende plattformavgift i den fakturerte butikken, for hver netto nye forhandler som henvises av en partner som signerer en Shopify Plus-avtale.

Du kan bygge en utviklingsbutikk for en forhandler som en del av en Shopify Plus-avtale. Se Shopify Plus-henvisninger for detaljerte vilkår.

1.3

Shopify Starter-abonnement

Shopify Lite

Ikke kvalifisert for kommisjon.

Du er ikke berettiget for gjentakende kommisjon på forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Shopify Plus-henvisninger

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.4

Shopify Plus

En gjentagende kommisjon som tilsvarer 20 % av Plus-forhandlerens månedlige grunnplattformavgift i faktureringsbutikken. Gjelder bare for alle nye Plus-avtaler som inngås etter 23. februar 2023.

Partnere er kvalifisert til kommisjon for hver netto nye Shopify Plus-henvisning som fører til en fullt aktivert Shopify Plus-avtale.

Henvisninger kan gjøres på to måter:

 • Ved å fylle ut skjemaet for henvisning av Shopify Plus-kundeemner.

  Alle skjemaer for henvisning av Shopify Plus-kundeemner må registreres ved å fylle ut og sende inn skjemaet for henvisning av Shopify Plus-kundeemner i partnerinstrumentbordet.

  Skjemaet for kundehenvisninger til Shopify Plus må oppfylle følgende krav:

  1. Være sendt inn av partneren
  2. Ha nøyaktige opplysninger om både Plus-forhandleren og partneren
  3. Plus-forhandleren kan ikke ha vært i kontakt med Shopifys salgsteam på innsendingstidspunktet.

  Skjemaet for henvisning av Shopify Plus-kundeemner må være kvalifisert for å være berettiget for kommisjon, og partneren må også samarbeide om salg med salgsteamet vårt for å støtte salget av Shopify-produktet og -løsningen.

 • Ved å utføre en partnerassistert automatisk Plus-oppgradering.

Vilkår for henvisningskommisjoner til Shopify Plus

 • Kommisjonsbetalinger gjentas månedlig så lenge Plus-forhandleren forblir en Shopify Plus-forhandler i god stand.
 • Den endelige beslutningen om å tildele Shopify Plus-henvisningskommisjoner er etter Shopifys skjønn.
 • Alle henvisningsinntekter beregnes på den grunnleggende plattformavgiften som betales til Shopify fra Plus-forhandleren, fratrukket eventuelle rabatter eller kreditter. Det betyr at butikker uten en tilknyttet grunnleggende plattformavgift, som utvidelsesbutikker, ikke bidrar til henvisningsinntektene dine.
 • For Plus-forhandlere med årsabonnementer utbetales partnerkommisjonen på årlig basis etter utgangen av kalenderåret.
 • Partnere er kvalifisert til utbetaling når Plus-forhandleren har betalt sin første plattformavgiftsfaktura.
 • Skjemaer for henvisning av kundeemner fra partnere utløper hvis kundeemnet ikke kvalifiseres innen 90 dager. Etter 90 dager kan skjemaet for henvisning av kundeemner sendes inn på nytt for å være kvalifisert.

Shopify-apper

Prosentandelen av totale inntekter du tjener avhenger av de årlige bruttoinntektene fra appen og bedriften.

Denne prosentandelen gjelder for én gangs salgspris eller gjentakende abonnementsavgifter og alle appkjøp eller oppgraderinger gjort gjennom Shopify App Store.

Denne inntektsandelsplanen trer i kraft fra 1. januar 2024, med kvalifisering basert på inntekter fra 2023. Kvalifiseringen settes på nytt hvert år.

Forut for kalenderårets inntekter Fortjeneste Vilkår
2.1 Utviklere som har en bruttoinntekt på 20 000 000 USD eller mer gjennom Shopify App Store det foregående kalenderåret, eller som har en bruttobedriftsinntekt på 100 000 000 USD eller mer i det foregående kalenderåret Tjen 85 % av total inntekt

Alle apper må overholde Shopify-partnerprogram-avtalen.

Bare partneren som administrerer appen er berettiget for inntekter fra appsalg.

Hvis du vil registrere deg for omsetningsandelsplanen, må du registrere deg for salg i App Store og rapportere alle tilknyttede utviklerkontoer.

Utviklere som har en bruttoinntekt under 20 000 000 USD gjennom Shopify App Store det foregående kalenderåret, og som har en bruttobedriftsinntekt under 100 000 000 USD i det foregående kalenderåret
 • Første 1 000 000 USD i inntekter: Tjen 100 % av total inntekt
 • Inntekter over 1 000 000 USD: Tjen 85 % av totalinntekt

Shopify-temaer

Fortjeneste Vilkår
3.1

100 % av den totale omsetningen fra temaer som selges gjennom Shopify Theme Store på de første 1 000 000 USD. På inntekter over 1 000 000 USD tjener du 85 % av totalomsetningen.

Alle temaer må overholde Shopify-partnerprogramavtalen.

Bare partneren som administrerer temaet er berettiget for inntekter fra temasalg.

Kampanjer

Følgende kampanjer er tilgjengelige for partnere:

4.1: Henvisningsbonus for Point of Sale Pro

Partnerens lokalisasjon Alle
Forhandlerens lokalisasjon Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, New Zealand, Singapore, Spania, Storbritannia, USA
Fortjeneste

Henvisende partnere tjener en éngangssum på «500 USD i POS Pro-aktiveringsbonus», pluss en gjentakende «20 % inntektsandel for Shopify POS-betalinger» i tjuefire (24) måneder hvis den «henviste forhandleren» oppfyller alle vilkårene for denne aktiviteten.

Hvis henvisningen ikke oppfyller vilkårene som er spesielt knyttet til opptjening av gjentakende «20 % inntektsandel for Shopify POS Payments», men oppfyller kravene knyttet til «POS Pro-aktiveringsbonus på 500 USD», vil den henvisende partneren kun motta éngangskommisjonen på «500 USD i aktiveringsbonus», og ikke «20 % inntektsandel for Shopify POS Payments».

Vilkår

Shopify forbeholder seg retten til å avslutte dette tilbudet når som helst.

En «henvist forhandler» er en Shopify-forhandler som er henvist av en partner gjennom innsending av et POS-kundeemneskjema i partnerinstrumentbordet. For å tjene en kommisjon fra en «henvist forhandler», må partneren oppfylle de relevante vilkårene nedenfor.

For at den henvisende partneren skal tjene éngangssummen for «500 USD i POS Pro-aktiveringsbonus», må den henviste forhandleren oppfylle følgende krav:

 • Betaler de fullstendige, urabatterte kostnadene knyttet til et POS Pro-abonnement i minst to (2) påfølgende måneder, eller betaler for et årlig POS Pro-abonnement, eller den henviste forhandleren er en aktiv Shopify Plus-forhandler som legger til en POS Pro-lokalisasjon,
 • Er ny på Shopify POS (har ikke behandlet salg gjennom Shopify POS på 365 dager før henvisningen),
 • Har ti (10) eller flere dager med transaksjoner gjennom Shopify POS per måned, i minst to (2) måneder etter henvisningen, og har over 1000 USD i brutto salgsvolum per måned ved den aktuelle lokalisasjonen,
 • Ble introdusert til Shopify av partneren gjennom aktiv promotering av Shopify POS Pro,
 • Ble aktivert opptil femten (15) dager før innsending av kundeemnet, eller aktiveres innen seks (6) måneder etter innsending av kundeemnet;
 • Ble ikke introdusert eller henvist til Shopify av noen annen part, inkludert Shopify selv.

For at den henvisende partneren skal tjene «20 % inntektsandel for Shopify POS-betalinger» i tjuefire (24) måneder, må den henviste forhandleren oppfylle følgende krav i tillegg til kravene ovenfor, knyttet til éngangssummen for «500 USD i POS Pro-aktiveringsbonus»:

 • Er ny på Shopify Payments i Shopify Point of Sale (POS) (har ikke behandlet noen salg gjennom Shopify Payments via Shopify POS i løpet av de siste 365 dagene),
 • Aktiverer Shopify Payments på Shopify Point of Sale innen 30 dager etter at forhandleren aktiverer sitt Shopify Point of Sale Pro-abonnement.

I tillegg til kommisjonskravene som står beskrevet ovenfor, kan du også bli pålagt å:

 • Introdusere forhandleren for vårt salgsteam (forutsatt at vedkommende ønsker salgsstøtte),
 • Tilby tjenester knyttet til forhandlerens flytting til Shopify POS Pro, og/eller:
 • Delta i andre aktiviteter som støtter Shopifys salgsteam og/eller den henviste forhandlerens lansering på Shopify POS Pro.

Partnere mottar utbetaling for inntektene de kvalifiserer for på månedlig basis. Betalinger gjøres gjennom partnerinstrumentbordet, og er tilgjengelige i partnerens Utbetalinger-seksjon.

Alle påløpte kommisjoner knyttet til kampanjen «20 % inntektsandel for Shopify POS-betalinger» utstedes til kvalifiserte forhandlere fra 1. juli 2024, og deretter vil partnere bli kompensert på månedlig, løpende basis.

Henvisende partnere er ikke kvalifisert til å motta inntekter for denne kampanjen hvis henvisningen registrerer seg for et Shopify for virksomheter-abonnement.

Partnere vil begynne å motta sin kommisjon for «20 % i inntektsandel for Shopify POS-betalinger» når alle vilkårene som er oppsummert ovenfor er oppfylt, som betyr at skyldige kommisjoner for «20 % i inntektsandel for Shopify POS-betalinger» begynner å beregnes når alle vilkårene ovenfor er oppfylt, og vil deretter bli betalt i tjuefire (24) måneder, forutsatt at kommisjonene ikke termineres av noen årsak.

Kommisjonen «20 % i inntektsandel for Shopify POS-betalinger» betaler partneren tjue prosent (20 %) av «overskuddet for Shopify POS-betalinger». «Overskuddet for Shopify POS-betalinger» representerer nettooverskuddet til Shopify fra den totale dollarverdien av bestillinger som fasiliteres gjennom Shopify POS Pro-programvaren og behandles gjennom Shopify Payments, fratrukket refusjoner, tilbakebetalinger og inkludert frakt og håndtering, tollplikter og merverdiavgifter.

4.2: Premie for Point of Sale Pro-henvisninger

Partnerens lokalisasjon Alle
Forhandlerens lokalisasjon Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, New Zealand, Singapore, Spania, Storbritannia, USA
Fortjeneste

En kommisjon på 500 til 3000 USD for hver nye Point of Sale Pro-forhandler (POS Pro) som har blitt henvist av en partner, der kundeemnet oppfyller vilkårene som er beskrevet i denne aktiviteten.

Kommisjonsbeløpet er basert på antall POS Pro-abonnementer som aktiveres av den henviste forhandleren. Ett (1) Pro-abonnement representerer én (1) Pro-lokalisasjon. Kommisjonsbeløpene er som følger:

 • 500 USD hvis det aktiveres 1 POS Pro-abonnement
 • 1000 USD hvis det aktiveres 2 POS Pro-abonnementer
 • 1500 USD hvis det aktiveres 3 POS Pro-abonnementer
 • 2000 USD hvis det aktiveres 4 POS Pro-abonnementer
 • 2500 USD hvis det aktiveres 5 POS Pro-abonnementer
 • 3000 USD hvis det aktiveres 6 POS Pro-abonnementer
Vilkår

Denne kampanjen ble avsluttet 15. april 2024. Se Kampanje 4.1 for mer informasjon om henvisning av forhandlere til Shopify POS.

Kommisjon utbetales for hver nye Shopify POS Pro-forhandler du henviser ved å fylle ut og sende inn Shopifys skjema for POS-kundeemner i partnerinstrumentbordet, der forhandleren:

 1. Betaler de fullstendige, urabatterte avgiftene knyttet til et POS Pro-abonnement i minst to påfølgende måneder, eller betaler for et årlig POS Pro-abonnement.
 2. Er ny på Shopify POS Pro (har ingen eksisterende POS Pro-lokalisasjoner aktivert).
 3. Har ti (10) eller flere dager med transaksjoner gjennom Shopify POS Pro per måned, i minst to måneder.
 4. Driver en virksomhet med en fysisk bedrift.
 5. Ble introdusert til Shopify av deg som aktivt promoterte Shopify POS Pro.
 6. Ble ikke introdusert eller henvist til Shopify av noen annen part, inkludert Shopify selv.
 7. Ble aktivert opptil tretti (30) dager før innsending av kundeemnet, eller aktiveres innen seks (6) måneder etter innsending av kundeemnet.

I tillegg til kommisjonskravene som står beskrevet ovenfor, kan du også bli pålagt å:

 • Introdusere forhandleren for vårt salgsteam (forutsatt at vedkommende ønsker salgsstøtte),
 • tilby tjenester knyttet til forhandlerens flytting til Shopify POS Pro, og/eller
 • delta i andre aktiviteter som støtter Shopifys salgsteam og/eller den henviste forhandlerens lansering på Shopify POS Pro.

Hvis du henviser en kvalifiserende forhandler som også er ny til Shopify, er du berettiget til å motta enhver gjeldende henvisningsutbetaling for nye forhandlere i tillegg til denne henvisningspremien for POS Pro.

4.3: Henvisningsbonus for Markets Pro

Shopify-partnere som henviser kvalifiserte forhandlere til Shopify Markets Pro mottar en kommisjon på 1 % av henvisningens Markets Pro GMV i 24 måneder, inntil 50 000 USD per henvisning. Alle henvisninger må sendes inn gjennom Markets Pro-kundeemneskjemaet, som er tilgjengelig i partnerens partnerinstrumentbord, og må oppfylle vilkårene nedenfor.

Partnerens lokalisasjon Alle
Forhandlerens lokalisasjon USA
Fortjeneste

Henvisende partnere mottar 1 % av hver henvist Markets Pro-forhandlers GMV for Markets Pro, inntil 50 000 USD per henvist Markets Pro-forhandler («Markets Pro-kommisjonen»).

«GMV for Markets Pro» er den totale dollarverdien for grensekryssende bestillinger (inkludert fraktgebyrer, tollplikter og avgifter, men fratrukket eventuelle refusjoner) som behandles i den henviste Markets Pro-forhandlerens Shopify-butikk gjennom Markets Pro-«tjenestene» (som oppsummert i tjenestevilkårene) i løpet av den henviste Markets Pro-forhandlerens første tjuefire (24) måneder med bruk av tjenestene.

Vilkår

Denne kampanjen løper fra 17. august 2023 til 22. mai 2024. En henvisende partner kan sende inn henvisninger gjennom Markets Pro-kundeemneskjemaet frem til denne datoen. Shopify forbeholder seg imidlertid retten til å endre, midlertidig stanse eller avslutte denne kampanjen, inkludert vilkårene, når som helst og etter eget skjønn.

En «henvist Markets Pro-forhandler» betyr en Shopify-forhandler som: (A) henvises av en partner gjennom innsendelse av et kundeemneskjema for Markets Pro i partnerinstrumentbordet, og (B) oppfyller følgende krav:

 1. Oppfyller Shopifys vilkår for bruk.
 2. Er en aktiv bruker av Shopify Payments og oppfyller vilkår for bruk av Shopify Payments.
 3. Er ny på Markets Pro (har ikke aktivert Markets Pro tidligere) og er introdusert til Markets Pro gjennom din aktive promotering av Markets Pro.
 4. Bruker ikke Shopify Shipping for øyeblikket.
 5. Vurderes av Shopify til ikke å ha blitt introdusert eller henvist til Markets Pro av noen annen part, inkludert Shopify selv, og er ikke allerede i kontakt med vårt salgsteam.
 6. Aktiveres på Markets Pro og begynner å behandle bestillinger gjennom Markets Pro innen 45 dager fra innsendelsen av kundeemneskjemaet for Markets Pro, og oppfyller tjenestevilkårene.

Hvis flere partnere henviser samme henviste Markets Pro-forhandler, vil Shopify avgjøre (etter eget skjønn) hvilken enkeltpartner som kvalifiserer for Markets Pro-kommisjonen.

Partnere mottar utbetaling på månedlig basis for Markets Pro-kommisjonsbeløpet som er opptjent den forrige kalendermåneden. Betalingen gjøres gjennom partnerinstrumentbordet, og er tilgjengelige i partnerens «Utbetalinger»-seksjon. Partnere som mottar Markets Pro-kommisjonsutbetalinger for denne kampanjen er ansvarlig for innbetaling av eventuelle avgifter som kreves i deres jurisdiksjon. For mer informasjon om gjennomføring av utbetalinger, kan du se Få betalt.

Hvis du henviser en henvist Markets Pro-forhandler som også er ny på Shopify, er du kvalifisert til å motta eventuelle gjeldende henvisningsutbetalinger for nye forhandlere i tillegg til denne henvisningsbonusen for Markets Pro, i henhold til Shopifys partnerprogramavtale.

Hvis den henviste Markets Pro-forhandleren deaktiverer Markets Pro i butikken, er ikke den henvisende partneren lenger kvalifisert for Markets Pro-kommisjonen.

4.4: Henvisningskommisjon for Enterprise Commerce-tilbudet

Partnerens lokalisasjon Alle
Forhandlerens lokalisasjon Alle
Fortjeneste 20 % av grunnplattformavgiften i år 1, maksimalt 200 000 USD for partnere som henviser og medselger sammen med Shopify.
Vilkår

Kampanjens startdato: 15. januar 2024

Kampanjens sluttdato: 31. desember 2024

Inkludert henvisninger som er registrert mellom 15. januar 2024 og 31. desember 2024. Kun partnerhenvisninger (inkludert medsalg) av netto nye forhandlere til Shopify er kvalifisert for denne kampanjen.

Avtalen må lukkes innen 9 måneder etter at kalenderåret 2024 avsluttes (30. september 2025) for å kvalifisere for utbetaling.

Partneren blir kvalifisert for en insentivutbetaling etter at den første fakturaen er betalt.

Kvalifisering for kampanjen gjennomgås og utbetales manuelt ved utgangen av hvert kvartal (april 2024, juli 2024, november 2024, januar 2025).

Hvis forhandleren, uansett årsak, ikke betaler i løpet av kontraktsperioden, forbeholder Shopify seg retten til å hente tilbake en forholdsmessig andel av utbetalingen.

Shopify forbeholder seg retten til å endre, midlertidig stanse eller avslutte denne kampanjen, når som helst og etter eget skjønn.

Skatter på inntekter

I noen tilfeller vil Shopify belaste deg skatter på avgifter eller betale ut skatter på henvisningskommisjoner. Disse skattene varierer avhengig av hvor du befinner deg, typen partneraktivitet og skatteinformasjonen du oppgir i innstillingene for partnerkontoen din.

Alle avgifter som belastes eller betales til deg av Shopify registreres i en faktura. For å finne ut hvordan du kan se avgifts- og kommisjonsfakturaer kan du se Få betalt.

Skatter som blir belastet på Shopify-avgifter

I noen tilfeller belaster Shopify avgifter på kommisjonsgebyret og andre gjeldende avgifter for salg av apper, temaer eller tjenester på Shopify-plattformen. Eventuelle gjeldende avgifter trekkes fra utbetalingen din, og er oppgitt på fakturaen for Shopify-gebyrer.

Skatter belastes på Shopify-avgifter i følgende tilfeller:

Canada

Hvis kontaktinformasjonen i partnerkontoen din inneholder en adresse i Canada, vil Shopify belaste deg avgifter på Shopify-gebyrer. Shopify belaster gjeldende omsetningsavgift for din provins eller territorie.

USA

Hvis kontaktinformasjonen i partnerkontoen din inneholder en adresse i USA, og adressen er i en stat som belaster omsetningsavgift på tjenester som utføres av faktureringsagenter, vil Shopify belaste deg avgifter på Shopify-gebyrer. Shopify belaster gjeldende omsetningsavgift for din stat.

Skatter betalt ut på henvisningskommisjoner

Hvis du oppgir et kanadisk bedriftskontonummer (BN) i skatteinformasjonen for partnerkontoen din, vil Shopify legge til ytterligere 13 % Ontario HST til henvisningsutbetalingen din. Denne avgiften legges til i utbetalingen din og reflekteres på fakturaen for henvisningskommisjon. Du er ansvarlig for å innbetale disse avgiftene til den aktuelle skattemyndigheten.

Lovmessige driftsavgifter

I noen land eller regioner påløper en Digital Services Tax (DST) på produkter og tjenester som selges digitalt. DST-beløpet beregnes som en prosentandel av bruttoinntekten fra salget av en digital tjeneste. DST-satsen varierer mellom land og regioner der en forhandler er basert.

Fra 5. januar 2022 vil Shopify belaste en lovmessig driftsavgift på offentlige app- og temasalg i påvirkede land eller regioner for å ta høyde for DST. Følgende lovmessige driftsavgifter gjelder når forhandlerens forretningsadresse er lokalisert i et av de oppførte landene eller regionene:

DST-satser etter land eller region
Land eller område DST-satser
Storbritannia 2 %
Italia 3 %
Tyrkia 5 %
India 2 %
Spania 3 %

Du kan se hvilke lovmessige driftsavgifter som påløper på dine app- og temasalg i partnerinstrumentbordet eller i CSV-filen med partnerutbetalingen. For å finne ut hvordan du ser utbetalinger, eller hvordan du eksporterer utbetalinger til en CSV-fil, kan du se Spore partnerinntekter.

Ordliste

For å finne ut mer om de ulike typene Shopify-partnere, kan du se følgende ressurser:

Se tabellen nedenfor for å få mer informasjon om vilkår du må kjenne til som Shopify-partner.

Periode Definisjon
Grunnleggende plattformavgift

Den nåværende metoden for belastning av Shopify Plus-butikker for bruk av plattformen. Plus-forhandlere som belastes plattformavgifter blir ikke belastet abonnementsavgifter. Plattformavgifter erstatter abonnementsavgifter for disse forhandlerne.

Grunnleggende plattformavgiften er det avtalte grunnbeløpet som belastes månedlig. Det inkluderer ikke eventuelle variable plattformavgifter som forhandleren betaler når de selger mer.

Fakturerende butikk Den første butikken som ble åpnet under kontrakten til en Shopify Plus-forhandler. Det regnes som den primære butikken i forhandlerorganisasjonen. Økonomiske opplysninger, som fakturering av plattformavgiften, finnes i den fakturerte butikken.
Salgssamarbeid Partnerens involvering i avtalens fremdrift som viser deres engasjement med forhandleren og Shopify. Hvis det er nødvendig, kan dette inkludere godkjent salgsmateriell og toveiskommunikasjon.
Commerce Components av Shopify Commerce Components by Shopify er en moderne, komponerbar stabel av produkter for detaljhandelsvirksomheter. Shopify-forhandlere kan velge komponenter i Shopify-plattformen som kan integreres med deres egne systemer.
Henvisning via utviklingsbutikk

Som Shopify-partner kan du opprette et ubegrenset antall utviklingsbutikker. En utviklingsbutikk er en gratis versjon av en Shopify-butikk som kan brukes til å sette opp, tematisere eller utvikle en butikk for kunden din. Ved å sette opp en utviklingsbutikk og overlevere den til kunden din, kan du tjene en løpende kommisjon.

Merk: Som Shopify partner kan du kun tjene en kommisjon på Shopify Plus-abonnementsavgifter for den primære butikken (der faktureringen er sentralisert), men ikke for kloner av denne butikken.

Netto ny En forhandlers Plus-kundeemnehenvisning som er ny i Shopifys interne database av potensielle Shopify-kunder.
Partner-assistert automatisk Plus-oppgradering En måte Shopify-partnere kan sende invitasjoner til automatisk Plus-oppgradering til potensielle forhandlere gjennom partnerinstrumentbordet.
Plus-utvidelsesbutikker En ekstra butikk som åpnes for å utfylle Plus-forhandlerens hovedbutikk. Dette kan være i forbindelse med salg på ulike språk eller i ulike valutaer. Plus-utvidelsesbutikker er ikke den primære fakturerte butikken, og har ikke en plattformgrunnavgift.
Skjema for henvisning av Plus-kundeemne Et skjema for innsending av Shopify Plus-kundeemner til Shopify. Skjemaet er tilgjengelig i partnerinstrumentbordet.
Plus-henvisning En forhandler partneren mener passer perfekt for Shopify Plus. Partnere kan sende inn et skjema for henvisning av Shopify Plus-kundeemner som ikke er kvalifisert eller i et tidlig stadium for å sikre netto ny kreditt og kommisjon for kvalifiserte kundeemner.
Behandlingsgebyr Appfakturering er underlagt et behandlingsgebyr på 2,9 %. Fra 1. august 2021 belastes behandlingsgebyrer og avgifter på separate varelinjer. Alle behandlingsgebyrer er oppført på utbetalingssiden.
Henvisning av kvalifisert Plus-kundeemne

Innen 90 dager etter innsending av et skjema for henvisning av Shopify Plus-kundeemner kan henvisningen bli kvalifisert og vurdert som klar til neste trinn i Plus-salgsprosessen.

En kvalifisering av et henvist Plus-kundeemne er en henvisning der Shopify mottar all kvalifiserende informasjon som kreves for at Shopifys salgsteam kan ta kontakt. Dette inkluderer opplysninger om kundeemnets hovedkvarter, omsetning, en bekreftelse av budsjettet og en tidslinje.

Henvisningskommisjon eller «kommisjon» Kommisjonen Shopify betaler deg for henvisningsaktiviteter, inkludert Shopify Plus-henvisninger og henvisninger av utviklingsbutikker. Alle henvisningskommisjoner er registrert på en faktura for henvisningskommisjon.
Salgsmulighet Shopify-tilbud som pågår. Mulighetsoppføringer sporer informasjon om avtaler, inkludert hvilke kontoer de er knyttet til, hvem partene er, stadiet i salgstrakten og beløpet for potensielle salg.
Shopify-avgifter Kommisjonsavgifter som utgjør Shopifys andel av et app-, tema- eller tjenestesalg. For eksempel, hvis du selger et tema og har rett til 70 % av salgsprisen, vil Shopify belaste deg en Shopify-avgift for 30 % av det totale temasalget og de resterende 70 % blir utbetalt til deg. Alle Shopify-gebyrer registreres i en faktura for Shopify-gebyrer.
Butikkoppgraderinger

Butikkoppgraderinger oppstår når en nåværende Shopify-forhandler oppgraderer til et butikkabonnement med en høyere abonnementsavgift. Oppgraderingen kan gjennomføres av den partneren som opprinnelig henviste forhandleren, en partner som ikke tidligere har henvist forhandleren, eller av Shopifys salgsteam. Bare partneren som opprinnelig henviste forhandleren gjennom en utviklingsbutikk vil motta en kommisjon basert på det oppgraderte abonnementet.

Hvis forhandleren oppgraderer til Shopify Plus, må du fylle ut Shopifys skjema for Plus-kundeemner i partnerinstrumentbordet for å fortsette å motta en gjentakende kommisjon. Du får bare utbetalt kommisjon for netto nye Shopify Plus-kundeemner. Det opprinnelige kundeemnet må være sendt inn av deg, og forhandlere kan ikke ha vært i kontakt med Shopify Plus-teamet tidligere på tidspunktet for innsendelsen.

Ukvalifisert Plus-kundeemnehenvisning

Etter 90 dager fra innsending av et skjema for henvisning av Shopify Plus-kundeemner vil det være ukvalifisert hvis det ikke skapes en salgsmulighet for Shopify Plus fra kundeemneskjemaet.

Innen 90 dager etter innsending av et skjema for henvisning av Shopify Plus-kundeemner kan det være en ukvalifisert kundeemnehenvisning hvis den ikke er pleiet nok til å kunne videresendes til et salgsteam. Disse henvisningene er ikke berettiget til kommisjon.

Eksempler på ukvalifiserte kundeemnehenvisninger:

 • Forhandleren kjenner ennå ikke til kostnaden for Plus.
 • Forhandleren er ikke klar til å flytte til Plus ennå.
 • Det finnes allerede en åpen mulighet.
 • Forhandleren har ikke svart partneren eller Shopify.
 • Forhandleren er bedre egnet til et kjerneabonnement på Shopify.
 • Forhandleren avgjør at de ikke lenger ønsker Plus.