Shopify-partnerinntekter

Som Shopify-partner tjener du penger basert på ditt bidrag til Shopifys økosystem (dine aktiviteter). Inntektene dine kan variere avhengig av din plassering og plasseringen til forhandlerne du jobber med. Inntektene dine kan være underlagt avgifter avhengig av din plassering og gjeldende avgiftsregler.

Tabellene under bryter ned utbetalingsbetingelsene og vilkårene basert på aktivitetene dine.

Henvist utviklingsbutikk

For å utføre en henvisning av utviklingsbutikk må du opprette en utviklingsbutikk i partnerinstrumentbordet, og deretter overføre den til en kunde.

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon på 20 % av Plus-forhandlerens månedlige grunnleggende plattformavgift i den fakturerte butikken, for hver netto nye forhandler som henvises av en partner som signerer en Shopify Plus-avtale.

Du kan bygge en utviklingsbutikk for en forhandler som en del av en Shopify Plus-avtale. Se Shopify Plus-henvisninger for detaljerte vilkår.

1.3

Shopify Starter-abonnement

Shopify Lite

Ikke kvalifisert for kommisjon.

Du er ikke berettiget for gjentakende kommisjon på forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Shopify Plus-henvisninger

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.4

Shopify Plus

En gjentagende kommisjon som tilsvarer 20 % av Plus-forhandlerens månedlige grunnplattformavgift i faktureringsbutikken. Gjelder bare for alle nye Plus-avtaler som inngås etter 23. februar 2023.

Partnere er kvalifisert til kommisjon for hver netto nye Shopify Plus-henvisning som fører til en fullt aktivert Shopify Plus-avtale.

Henvisninger kan gjøres på to måter:

 • Ved å fylle ut skjemaet for henvisning av Shopify Plus-kundeemner.

  Alle skjemaer for henvisning av Shopify Plus-kundeemner må registreres ved å fylle ut og sende inn skjemaet for henvisning av Shopify Plus-kundeemner i partnerinstrumentbordet.

  Skjemaet for kundehenvisninger til Shopify Plus må oppfylle følgende krav:

  1. Være sendt inn av partneren
  2. Ha nøyaktige opplysninger om både Plus-forhandleren og partneren
  3. Plus-forhandleren kan ikke ha vært i kontakt med Shopifys salgsteam på innsendingstidspunktet.

  Skjemaet for kundehenvisninger til Shopify Plus må være kvalifisert for å være berettiget for kommisjon.

 • Ved å utføre en partnerassistert automatisk Plus-oppgradering.

Vilkår for henvisningskommisjoner til Shopify Plus

 • Kommisjonsutbetalinger gjentas månedlig så lenge Plus-forhandleren forblir en Shopify Plus-forhandler i god stand, og partneren forblir en aktiv Shopify-partner.
 • Den endelige beslutningen om å tildele Shopify Plus-henvisningskommisjoner er etter Shopifys skjønn.
 • Alle henvisningsinntekter beregnes på den grunnleggende plattformavgiften som betales til Shopify fra Plus-forhandleren, fratrukket eventuelle rabatter eller kreditter. Det betyr at butikker uten en tilknyttet grunnleggende plattformavgift, som utvidelsesbutikker, ikke bidrar til henvisningsinntektene dine.
 • For Plus-forhandlere med årsabonnementer utbetales partnerkommisjonen på årlig basis etter utgangen av kalenderåret.
 • Partnere er kvalifisert til utbetaling når Plus-forhandleren har betalt sin første plattformavgiftsfaktura.
 • Skjemaer for henvisning av kundeemner fra partnere utløper hvis kundeemnet ikke kvalifiseres innen 90 dager. Etter 90 dager kan skjemaet for henvisning av kundeemner sendes inn på nytt for å være kvalifisert.

Shopify-apper

Fortjeneste Vilkår
2.1

100 % av den totale inntekten fra éngangssalgsprisen eller gjentakende abonnementsavgifter og alle appkjøp eller -oppgraderinger som gjøres gjennom Shopify App Store for de første 1 000 000 USD. På inntekter over 1 000 000 USD tjener du 85 % av den totale inntekten.

Alle apper må overholde Shopify-partnerprogram-avtalen.

Bare partneren som administrerer appen er berettiget for inntekter fra appsalg.

Hvis du vil registrere deg for inntektsplanen, må du registrere deg for salg i App Store og rapportere alle tilknyttede utviklerkontoer.

Shopify-temaer

Fortjeneste Vilkår
3.1

100 % av den totale omsetningen fra temaer som selges gjennom Shopify Theme Store på de første 1 000 000 USD. På inntekter over 1 000 000 USD tjener du 85 % av totalomsetningen.

Alle temaer må overholde Shopify-partnerprogramavtalen.

Bare partneren som administrerer temaet er berettiget for inntekter fra temasalg.

Kampanjer

Følgende kampanjer er tilgjengelige for partnere:

4.1: Bonus for Markets Pro-lansering

Partnerens lokalisasjon Alle
Forhandlerens lokalisasjon USA
Fortjeneste

Kommisjonen utbetales til en partner for hver nye Markets Pro-forhandler som henvises til Shopify av partneren, der partnerens kundeemne oppfyller vilkårene som er beskrevet i denne aktiviteten.

Kommisjonsbeløpet («Kommisjon») som utbetales til en henvisende partner er basert på volumet for grensekryssende brutto vareverdi i Markets Pro som selges i den henviste Markets Pro-forhandlerens Shopify-butikk, der kjøperen («Kjøper») av produkter som selges av Markets Pro-forhandleren er lokalisert utenfor forhandlerens jurisdiksjon.

«Brutto vareverdi i Markets Pro» betyr, for formålet i denne kampanjen, den totale dollarverdien av bestillinger (inkludert fraktgebyrer, tollplikter og avgifter) som behandles gjennom Markets Pro-«tjenesten» som oppsummert i tjenestevilkårene i løpet av de første seks (6) månedene av den henviste Markets Pro-forhandlerens bruk av tjenesten, minus alle behandlede returer i denne perioden på seks (6) måneder.

Kommisjonsbeløpene er som følger, basert på de første seks (6) månedene med brutto vareverdi i Markets Pro behandlet av den henviste forhandleren:

 • 1500 USD for henvisninger som behandler 50 000 til 250 000 USD.
 • 5000 USD for henvisninger som behandler 250 001 til 500 000 USD.
 • 15 000 USD for henvisninger som behandler 500 001 til 1 700 000 USD.
 • 35 000 USD for henvisninger som behandler 1 700 001 til 3 900 000 USD.
 • 65 000 USD for henvisninger som behandler 3 900 001 til 7 500 000 USD.
 • 150 000 USD for henvisninger som behandler 7 500 001 USD eller mer.

Shopify vil gjøre en rimelig innsats for å utbetale kommisjonen til den henvisende partneren innen 60 dager etter fullføring av perioden på seks (6) måneder som nevnt ovenfor. Partnere som mottar en kommisjonsutbetaling for denne kampanjen er ansvarlige for å innbetale eventuelle skatter som kreves i deres jurisdiksjon fra det totale utbetalte beløpet. For mer informasjon om hvordan utbetalinger gjøres, se Få betalt.

Vilkår

Denne kampanjen kjører fra 30. januar 2023 til 1. juli 2023. En henvisende partner kan sende inn Markets Pro-kundeemneskjemaer frem til denne datoen. Shopify forbeholder seg imidlertid retten til å endre eller avslutte tilbudet når som helst.

I forbindelse med denne kampanjen defineres en «Markets Pro-forhandler» som en bruker av Markets Pro-«tjenesten», som oppsummert i tjenestevilkårene, som er basert i USA.

Kommisjonen utbetales for hver nye Shopify Markets Pro-forhandler som du henviser ved å fylle ut og sende inn Markets Pro-kundeemneskjemaet i partnerinstrumentbordet, der den henviste Markets Pro-forhandleren:

 1. Oppfyller Shopifys vilkår for bruk.
 2. Er en aktiv bruker av og oppfyller vilkårene for Shopify Payments, som oppsummert i Vilkår for bruk av Shopify Payments.
 3. Er ny på Markets Pro (har ikke aktivert Markets Pro tidligere).
 4. Ble introdusert til Markets Pro av deg ved aktiv promotering av Markets Pro.
 5. Vurderes av Shopify som ikke å ha blitt introdusert eller henvist til Shopify av noen annen part, inkludert Shopify selv, og er ikke allerede i kontakt med vårt salgsteam.
 6. Er aktivert på Markets Pro og har begynt å behandle brutto vareverdi i Markets Pro innen 45 dager etter innsending av kundeemnet.
 7. Begynner å behandle brutto vareverdi i Markets Pro gjennom Markets Pro etter innsendingsdatoen for kundeemneskjemaet.
 8. Forblir aktiv og behandler salg gjennom Markets Pro i minimum seks måneder.

Hvis du henviser en kvalifiserende forhandler som også er ny på Shopify er du berettiget til å motta alle gjeldende henvisningsutbetalinger for nye forhandlere i tillegg til denne Markets Pro-lanseringsbonusen, som spesifisert i Shopifys partnerprogramavtale.

Hvis du er en partner som ikke har mottatt e-postkommunikasjon med detaljene for denne kampanjen kan du sende oss en e-postmelding til markets-partners@shopify.com.

Shopify forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, eller til å midlertidig stanse eller avslutte denne kampanjen, når som helst og etter eget skjønn.

4.2: Premie for Point of Sale Pro-henvisninger

Partnerens lokalisasjon Alle
Forhandlerens lokalisasjon Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, New Zealand, Singapore, Spania, Storbritannia, USA
Fortjeneste

En kommisjon på 500 til 3000 USD for hver nye Point of Sale Pro-forhandler (POS Pro) som har blitt henvist av en partner, der kundeemnet oppfyller vilkårene som er beskrevet i denne aktiviteten.

Kommisjonsbeløpet er basert på antall POS Pro-abonnementer som aktiveres av den henviste forhandleren. Ett (1) Pro-abonnement representerer én (1) Pro-lokalisasjon. Kommisjonsbeløpene er som følger:

 • 500 USD hvis det aktiveres 1 POS Pro-abonnement
 • 1000 USD hvis det aktiveres 2 POS Pro-abonnementer
 • 1500 USD hvis det aktiveres 3 POS-abonnementer
 • 2000 USD hvis det aktiveres 4 POS Pro-abonnementer
 • 2500 USD hvis det aktiveres 5 POS Pro-abonnementer
 • 3000 USD hvis det aktiveres 6 POS Pro-abonnementer
Vilkår

Shopify forbeholder seg retten til å avslutte dette tilbudet når som helst.

Kommisjon utbetales for hver nye Shopify POS Pro-forhandler du henviser ved å fylle ut og sende inn Shopifys skjema for POS-kundeemner i partnerinstrumentbordet, der forhandleren:

 1. Betaler de fullstendige, urabatterte avgiftene knyttet til et POS Pro-abonnement i minst to påfølgende måneder, eller betaler for et årlig POS Pro-abonnement.
 2. Er ny på Shopify POS Pro (har ingen eksisterende POS Pro-lokalisasjoner aktivert).
 3. Har ti (10) eller flere dager med transaksjoner gjennom Shopify POS Pro per måned, i minst to måneder.
 4. Driver en virksomhet med en fysisk bedrift.
 5. Ble introdusert til Shopify av deg som aktivt promoterte Shopify POS Pro.
 6. Ble ikke introdusert eller henvist til Shopify av noen annen part, inkludert Shopify selv.
 7. Ble aktivert opptil tretti (30) dager før innsending av kundeemnet, eller aktiveres innen seks (6) måneder etter innsending av kundeemnet.

I tillegg til kommisjonskravene som står beskrevet ovenfor, kan du også bli pålagt å:

 • Introdusere forhandleren for vårt salgsteam (forutsatt at vedkommende ønsker salgsstøtte),
 • tilby tjenester knyttet til forhandlerens flytting til Shopify POS Pro, og/eller
 • delta i andre aktiviteter som støtter Shopifys salgsteam og/eller den henviste forhandlerens lansering på Shopify POS Pro.

Hvis du henviser en kvalifiserende forhandler som også er ny til Shopify, er du berettiget til å motta enhver gjeldende henvisningsutbetaling for nye forhandlere i tillegg til denne henvisningspremien for POS Pro.

4.4: Kampanje for Commerce Components-henvisninger

Partnerens lokalisasjon Alle
Forhandlerens lokalisasjon Alle
Fortjeneste 20 % av kontraktsverdien i år 1 for Commerce Components by Shopify-produkter, maksimalt 200 000 USD.
Vilkår

Kampanjens startdato: 26. februar 2023

Kampanjens sluttdato: 31. desember 2023

Kvalifisering for avtalen vurderes og utbetales manuelt ved utgangen av hvert kvartal (april, juli, november).

Shopify forbeholder seg retten til å endre, midlertidig stanse eller avslutte denne kampanjen, når som helst og etter eget skjønn.

4.5: Kampanje for gjentatte henvisninger til Shopify Plus

Partnerens lokalisasjon Alle
Forhandlerens lokalisasjon Alle
Fortjeneste

Utbetalingen er basert på det totale antallet Shopify Plus-henvisninger som fører til signerte Plus-avtaler.

Nivå 1: Ved 5 Shopify Plus-avtaler: 5000 USD

Nivå 2: ved 10 Shopify Plus-avtaler: 10 000 USD (15 000 USD rullende total)

Nivå 3: Ved 15 Shopify Plus-avtaler: 15 000 USD (30 000 USD rullende totalsum)

Kvalifiserte tilbud beregnes og utbetales manuelt ved utgangen av 2023 (rundt januar 2024)

Vilkår

Kampanjens startdato: 26. februar 2023

Kampanjens sluttdato: 31. desember 2023

Gjentatte henvisende Shopify Plus-partnere kan sende inn kundeemneskjemaer.

Den endelige beslutningen om å tildele Shopify Plus-henvisningskommisjoner er etter Shopifys skjønn.

Shopify forbeholder seg retten til å endre, midlertidig stanse eller avslutte denne kampanjen, når som helst og etter eget skjønn.

4.6: 2x Shopify POS Pro-henvisningsbonus

Partnerens lokalisasjon Alle
Forhandlerens lokalisasjon Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, New Zealand, Singapore, Spania, Storbritannia, USA
Fortjeneste

Partnere som sender inn en henvisning gjennom skjemaet for POS-kundeemner mellom 1. april 2023 og 30. juni 2023 («kampanjeperioden»), der henvisningen oppfyller vilkårene i Shopifys Henvisningspremie for Point of Sale Pro-henvisninger (4.2), er kvalifisert til å motta doble kommisjonsbeløper, som er detaljert nedenfor.

I kampanjeperioden utbetales kommisjonsbeløp til en kvalifisert, henvisende partner som følger:

 • 1000 USD hvis det aktiveres 1 POS Pro-abonnement
 • 2000 USD hvis det aktiveres 2 POS Pro-abonnementer
 • 3000 USD hvis det aktiveres 3 POS Pro-abonnementer
 • 4000 USD hvis det aktiveres 4 POS Pro-abonnementer
 • 5000 USD hvis det aktiveres 5 POS Pro-abonnementer
 • 6000 USD hvis det aktiveres 6 POS Pro-abonnementer

Kommisjonsbeløp er basert på antall POS Pro-abonnementer som aktiveres av den henviste forhandleren. Ett (1) Pro-abonnement representerer én (1) Pro-lokalisasjon.

Vilkår

Denne kampanjen kan når som helst endres, suspenderes eller avsluttes av Shopify.

Markedsplass for eksperter

Fortjeneste Vilkår
5.1

90 % av den totale inntekten som er samlet inn av eksperten med hensyn til hver jobb som kommer gjennom Experts Marketplace.

Eksperten har rett til å motta alle de beløpene som er samlet inn fra forhandlere gjennom Experts Marketplace, minus de 10 % som Shopify beholder sammen med eventuell skatt på Shopifys avgifter.

Skatter på inntekter

I noen tilfeller vil Shopify belaste deg skatter på avgifter eller betale ut skatter på henvisningskommisjoner. Disse skattene varierer avhengig av hvor du befinner deg, typen partneraktivitet og skatteinformasjonen du oppgir i innstillingene for partnerkontoen din.

Alle avgifter som belastes eller betales til deg av Shopify registreres i en faktura. For å finne ut hvordan du kan se avgifts- og kommisjonsfakturaer kan du se Få betalt.

Skatter som blir belastet på Shopify-avgifter

I noen tilfeller belaster Shopify avgifter på kommisjonsgebyret og andre gjeldende avgifter for salg av apper, temaer eller tjenester på Shopify-plattformen. Eventuelle gjeldende avgifter trekkes fra utbetalingen din, og er oppgitt på fakturaen for Shopify-gebyrer.

Skatter belastes på Shopify-avgifter i følgende tilfeller:

Canada

Hvis kontaktinformasjonen i partnerkontoen din inneholder en adresse i Canada, vil Shopify belaste deg avgifter på Shopify-gebyrer. Shopify belaster gjeldende omsetningsavgift for din provins eller territorie.

USA

Hvis kontaktinformasjonen i partnerkontoen din inneholder en adresse i USA, og adressen er i en stat som belaster omsetningsavgift på tjenester som utføres av faktureringsagenter, vil Shopify belaste deg avgifter på Shopify-gebyrer. Shopify belaster gjeldende omsetningsavgift for din stat.

Skatter betalt ut på henvisningskommisjoner

Hvis du oppgir et kanadisk bedriftskontonummer (BN) i skatteinformasjonen for partnerkontoen din, vil Shopify legge til ytterligere 13 % Ontario HST til henvisningsutbetalingen din. Denne avgiften legges til i utbetalingen din og reflekteres på fakturaen for henvisningskommisjon. Du er ansvarlig for å innbetale disse avgiftene til den aktuelle skattemyndigheten.

Lovmessige driftsavgifter

I noen land eller regioner påløper en Digital Services Tax (DST) på produkter og tjenester som selges digitalt. DST-beløpet beregnes som en prosentandel av bruttoinntekten fra salget av en digital tjeneste. DST-satsen varierer mellom land og regioner der en forhandler er basert.

Fra 5. januar 2022 vil Shopify belaste en lovmessig driftsavgift på offentlige app- og temasalg i påvirkede land eller regioner for å ta høyde for DST. Følgende lovmessige driftsavgifter gjelder når forhandlerens forretningsadresse er lokalisert i et av de oppførte landene eller regionene:

DST-satser etter land eller region
Land eller område DST-satser
Storbritannia 2 %
Italia 3 %
Tyrkia 5 %
India 2 %
Spania 3 %

Du kan se hvilke lovmessige driftsavgifter som påløper på dine app- og temasalg i partnerinstrumentbordet eller i CSV-filen med partnerutbetalingen. For å finne ut hvordan du ser utbetalinger, eller hvordan du eksporterer utbetalinger til en CSV-fil, kan du se Spore partnerinntekter.

Ordliste

For å finne ut mer om de ulike typene Shopify-partnere, kan du se følgende ressurser:

Se tabellen nedenfor for å få mer informasjon om vilkår du må kjenne til som Shopify-partner.

Periode Definisjon
Aktiv Shopify-partner

Som Shopify-partner kan du tjene gjentagende kommisjonsutbetalinger for henvisninger og Shopify Plus-oppgraderinger. For å fortsette å motta gjentagende kommisjonsutbetalinger for disse tidligere henvisningene og oppgraderingene, må du fullføre en av følgende partneraktiviteter minst én gang hver 12. måned:

 • Henvisning til utviklingsbutikk (gjøres rede for når forhandleren betaler abonnementsavgiften for den første måneden)
 • Henvisning av en ny forhandler eller en eksisterende forhandler til Shopify Plus

Hvis du ikke har gjennomført en av disse aktivitetene ved utløpet av 12-månedersperioden (fra den datoen forhandleren bytter til det aktuelle abonnementet) vil alle gjentakende kommisjonsutbetalinger bli nullstilt. Du må gjennomføre minst én av aktivitetene nevnt over i løpet av hver løpende 12-månedersperiode for å fortsette å motta gjentakende kommisjonsutbetalinger. Du kan vise datoen for når du må gjennomføre en ny aktivitet innen på Utbetalinger-siden i partnerinstrumentbordet. Dette løpende aktivitetskravet har vært gjeldende siden 1. oktober 2017.

Aktivitetskravet for partnere gjelder ikke for andre løpende inntekter, som inntekter fra salg av apper eller temaer.

Grunnleggende plattformavgift

Den nåværende metoden for belastning av Shopify Plus-butikker for bruk av plattformen. Plus-forhandlere som belastes plattformavgifter blir ikke belastet abonnementsavgifter. Plattformavgifter erstatter abonnementsavgifter for disse forhandlerne.

Grunnleggende plattformavgiften er det avtalte grunnbeløpet som belastes månedlig. Det inkluderer ikke eventuelle variable plattformavgifter som forhandleren betaler når de selger mer.

Fakturerende butikk Den første butikken som ble åpnet under kontrakten til en Shopify Plus-forhandler. Det regnes som den primære butikken i forhandlerorganisasjonen. Økonomiske opplysninger, som fakturering av plattformavgiften, finnes i den fakturerte butikken.
Commerce Components av Shopify Commerce Components by Shopify er en moderne, komponerbar stabel av produkter for detaljhandelsvirksomheter. Shopify-forhandlere kan velge komponenter i Shopify-plattformen som kan integreres med deres egne systemer.
Henvisning via utviklingsbutikk

Som Shopify-partner kan du opprette et ubegrenset antall utviklingsbutikker. En utviklingsbutikk er en gratis versjon av en Shopify-butikk som kan brukes til å sette opp, tematisere eller utvikle en butikk for kunden din. Ved å sette opp en utviklingsbutikk og overlevere den til kunden din, kan du tjene en løpende kommisjon.

Merk: Som Shopify partner kan du kun tjene en kommisjon på Shopify Plus-abonnementsavgifter for den primære butikken (der faktureringen er sentralisert), men ikke for kloner av denne butikken.

Netto ny En forhandlers Plus-kundeemnehenvisning som er ny i Shopifys interne database av potensielle Shopify-kunder.
Partner-assistert automatisk Plus-oppgradering En måte Shopify-partnere kan sende invitasjoner til automatisk Plus-oppgradering til potensielle forhandlere gjennom partnerinstrumentbordet.
Plus-utvidelsesbutikker En ekstra butikk som åpnes for å utfylle Plus-forhandlerens hovedbutikk. Dette kan være i forbindelse med salg på ulike språk eller i ulike valutaer. Plus-utvidelsesbutikker er ikke den primære fakturerte butikken, og har ikke en plattformgrunnavgift.
Skjema for henvisning av Plus-kundeemne Et skjema for innsending av Shopify Plus-kundeemner til Shopify. Skjemaet er tilgjengelig i partnerinstrumentbordet.
Plus-henvisning En forhandler partneren mener passer perfekt for Shopify Plus. Partnere kan sende inn et skjema for henvisning av Shopify Plus-kundeemner som ikke er kvalifisert eller i et tidlig stadium for å sikre netto ny kreditt og kommisjon for kvalifiserte kundeemner.
Behandlingsgebyr Appfakturering er underlagt et behandlingsgebyr på 2,9 %. Fra 1. august 2021 belastes behandlingsgebyrer og avgifter på separate varelinjer. Alle behandlingsgebyrer er oppført på utbetalingssiden.
Henvisning av kvalifisert Plus-kundeemne

Innen 90 dager etter innsending av et skjema for henvisning av Shopify Plus-kundeemner kan henvisningen bli kvalifisert og vurdert som klar til neste trinn i Plus-salgsprosessen.

En kvalifisering av et henvist Plus-kundeemne er en henvisning der Shopify mottar all kvalifiserende informasjon som kreves for at Shopifys salgsteam kan ta kontakt. Dette inkluderer opplysninger om kundeemnets hovedkvarter, omsetning, en bekreftelse av budsjettet og en tidslinje.

Henvisningskommisjon eller «kommisjon» Kommisjonen Shopify betaler deg for henvisningsaktiviteter, inkludert Shopify Plus-henvisninger og henvisninger av utviklingsbutikker. Alle henvisningskommisjoner er registrert på en faktura for henvisningskommisjon.
Salgsmulighet Shopify-tilbud som pågår. Mulighetsoppføringer sporer informasjon om avtaler, inkludert hvilke kontoer de er knyttet til, hvem partene er, stadiet i salgstrakten og beløpet for potensielle salg.
Shopify-avgifter Kommisjonsavgifter som utgjør Shopifys andel av et app-, tema- eller tjenestesalg. For eksempel, hvis du selger et tema og har rett til 70 % av salgsprisen, vil Shopify belaste deg en Shopify-avgift for 30 % av det totale temasalget og de resterende 70 % blir utbetalt til deg. Alle Shopify-gebyrer registreres i en faktura for Shopify-gebyrer.
Butikkoppgraderinger

Butikkoppgraderinger oppstår når en nåværende Shopify-forhandler oppgraderer til et butikkabonnement med en høyere abonnementsavgift. Oppgraderingen kan gjennomføres av den partneren som opprinnelig henviste forhandleren, en partner som ikke tidligere har henvist forhandleren, eller av Shopifys salgsteam. Bare partneren som opprinnelig henviste forhandleren gjennom en utviklingsbutikk vil motta en kommisjon basert på det oppgraderte abonnementet.

Hvis forhandleren oppgraderer til Shopify Plus, må du fylle ut Shopifys skjema for Plus-kundeemner i partnerinstrumentbordet for å fortsette å motta en gjentakende kommisjon. Du får bare utbetalt kommisjon for netto nye Shopify Plus-kundeemner. Det opprinnelige kundeemnet må være sendt inn av deg, og forhandlere kan ikke ha vært i kontakt med Shopify Plus-teamet tidligere på tidspunktet for innsendelsen.

Ukvalifisert Plus-kundeemnehenvisning

Etter 90 dager fra innsending av et skjema for henvisning av Shopify Plus-kundeemner vil det være ukvalifisert hvis det ikke skapes en salgsmulighet for Shopify Plus fra kundeemneskjemaet.

Innen 90 dager etter innsending av et skjema for henvisning av Shopify Plus-kundeemner kan det være en ukvalifisert kundeemnehenvisning hvis den ikke er pleiet nok til å kunne videresendes til et salgsteam. Disse henvisningene er ikke berettiget til kommisjon.

Eksempler på ukvalifiserte kundeemnehenvisninger:

 • Forhandleren kjenner ennå ikke til kostnaden for Plus.
 • Forhandleren er ikke klar til å flytte til Plus ennå.
 • Det finnes allerede en åpen mulighet.
 • Forhandleren har ikke svart partneren eller Shopify.
 • Forhandleren er bedre egnet til et kjerneabonnement på Shopify.
 • Forhandleren avgjør at de ikke lenger ønsker Plus.