Shopify-partnerinntekter

Som Shopify-partner tjener du penger basert på bidraget ditt til Shopify-økosystemet (aktivitetene dine) og partnerprogrammet du blir med i. Inntektene dine kan variere basert på hvor du befinner deg og plasseringen til forhandlere du jobber med. Inntektene dine kan være underlagt skatter, avhengig av hvor du befinner deg og gjeldende skatteforskrifter.

Tabellene under bryter ned utbetalingsbetingelsene og vilkårene basert på aktivitetene dine.

For å finne ut mer om de ulike typene Shopify-partnere, kan du se følgende ressurser:

Henvist utviklingsbutikk

Shopify Partners

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

Shopify Gold

En gjentakende kommisjon som tilsvarer 10 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Alle Shopify Plus-kundeemner må registreres ved at du fyller ut innleveringsskjema for Shopify Plus-kundeemner.

Kommisjonsutbetalinger gjentas månedlig så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.

Shopify Plus-partnere

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify Plus-partner.
1.4

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Alle Shopify Plus-kundeemner må registreres ved at du fyller ut innleveringsskjemaet for Shopify Plus-kundeemner.

Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify Plus-partner.

1.5

Shopify Gold

En gjentakende kommisjon tilsvarer 10 % av kjøpmannens månedlige abonnementsavgift for de første 4 henvisningene eller oppgraderingene over 12 måneder.

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift for den femte og påfølgende henvisninger eller oppgraderinger over 12 måneder.

Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify Plus-partner.

Merk: Inntekten på 20 % har ikke tilbakevirkende kraft. De første fire henvisningene vil fortsatt generere en kommisjon på 10 % til partneren.

Henvisning av samarbeidspartnere

Shopify-samarbeidspartnere

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En kommisjon som tilsvarer forhandlerens abonnementsavgift for de første to månedene, netto etter eventuelle rabatter/kreditter.

Kommisjoner betales ut i løpet av de to første månedene av forhandlerens abonnement:

 • Den første kommisjonsutbetalingen er lik verdien av den første måneden av forhandlerens abonnementsavgift.
 • Den andre kommisjonsutbetalingen er lik verdien av den andre måneden av forhandlerens abonnementsavgift.

Dersom forhandleren forlater Shopify i løpet av den første måneden, blir ikke den andre utbetalingen utstedt. Hvis forhandleren nedgraderer eller oppgraderer abonnementet sitt i løpet av den første måneden, vil kommisjonen for den andre måneden tilsvare den nye månedlige abonnementsavgiften.

Hvis forhandleren velger et årlig abonnement, betales premien ut i løpet av de to første månedene basert på den månedlige abonnementsverdien.

2.2

Shopify Plus

En éngangskommisjon pålydende 2 000 amerikanske dollar.

Premien betales ut når forhandleren har betalt abonnementsavgiften for den første måneden.

Shopify-apper

Fortjeneste Vilkår
3.1 80 % av totalinntekten fra engangssalgsprisen eller de gjentakende abonnementsavgiftene og alle app-kjøp eller oppgraderinger som gjøres gjennom Shopify App Store. Alle apper må overholde Shopify-partnerprogram-avtalen.

Shopify-temaer

Fortjeneste Vilkår
4.1 Alternativ 1: 70 % av hvert temasalg. Ved valg av dette alternativet vil partneren være ansvarlig for feilrettinger og for å svare på eventuelle spørsmål forhandlerne måtte ha om temaet. Temaet kan også selges gjennom en personlig kanal (for eksempel på bedriftens nettsted), men ikke på åpne markedsplasser.
4.2 Alternativ 2: 50 % av hvert temasalg. Ved valg av dette alternativet vil partneren være ansvarlig for feilrettinger, men Shopify vil svare på eventuelle brukerstøttespørsmål om temaet. Temaet kan ikke selges gjennom andre kanaler.

Kampanjer

Aktivitet Partnerens lokalisasjon Forhandlerens lokalisasjon Fortjeneste Vilkår
5.4 Henvisningspremie for utsalgssted Alle

Canada

USA

Storbritannia

Irland

En kommisjon på 500 dollar for hver nye utsalgsstedsforhandler som har blitt henvist av en partner, der kundeemnet oppfyller vilkårene som er beskrevet i denne aktiviteten.

Kampanjen starter den 1. september 2019. Shopify forbeholder seg retten til å avslutte dette tilbudet når som helst.

Kommisjon utbetales for hver enkelt Shopify POS-forhandler du henviser ved å sende inn et kundeemne gjennom skjemaet for POS-kundeemner fra partnere når forhandleren:

 1. bruker Shopify Payments,
 2. driver en virksomhet med fysiske fasiliteter,
 3. bestiller maskinvare for utsalgssted og
 4. har 5 påfølgende dager med transaksjoner gjennom Shopify POS.

I tillegg til kommisjonskravene som står beskrevet ovenfor, kan du også bli pålagt å:

 • presentere forhandleren for salgsteamet (forutsatt at vedkommende ønsker salgsstøtte),
 • tilby tjenester knyttet til forhandlerens flytting til Shopify POS, og/eller
 • delta i andre aktiviteter som støtter Shopify salgsteam og/eller den henviste forhandlerens lansering på Shopify POS.

Hvis du henviser en forhandler som er ny i Shopify og Shopify POS, er du berettiget til å motta premie for henvisning til utsalgsstedet i tillegg til de vanlige henvisningsutbetalingene dine.

5,5 Rekruttering av detaljhandelsforhandlere

Canada

USA

Storbritannia

Irland

Australia

New Zealand

Canada

USA

Storbritannia

Irland

Australia

New Zealand

En kommisjon på 200 %, 300 % eller 400 % av en henvists månedlige Shopify-abonnementspris, avhengig av antall henvisninger gjort av en partner, der kundeemnet oppfyller vilkårene som gjelder for denne aktiviteten.

 • Henvisning 1-4 vil bli betalt ut med 200 %
 • Henvisning 5-19 vil bli betalt ut med 300 %
 • Henvisning 20+ vil bli betalt ut med 400 %

Henvisningsantallet tilbakestilles den første i hver måned.

I tillegg vil du bli betalt 250 USD etter at du fullfører et sett med kurs i Shopify Partner Academy.

Kampanjen starter den 20. april 2020. Shopify forbeholder seg retten til å avslutte dette tilbudet når som helst.

Inkludering i denne kampanjen krever godkjenning fra Shopify. Bare partnere som slutter seg til Shopifys partnerprogram på eller etter 20. april 2020 er kvalifisert for denne kampanjen. For å bli med må du sende inn en søknad gjennom målsiden som er knyttet til denne kampanjen.

Kommisjonen utbetales for hver nye Shopify-forhandler du henviser gjennom din samarbeidspartnerkobling, eller som registrerer seg gjennom en salgsassistert prosess. Kommisjonen utbetales når forhandleren begynner å betale for Shopify-abonnementet sitt, og vil følge Shopifys utbetalingsplan.

I tillegg til kommisjonskravene som står beskrevet ovenfor, kan du også bli pålagt å:

 1. presentere forhandleren for salgsteamet (forutsatt at vedkommende ønsker salgsstøtte),
 2. tilby tjenester knyttet til forhandlerens flytting til Shopify, og/eller
 3. delta i andre aktiviteter som støtter Shopifys salgsteam og/eller den henviste forhandlerens lansering på Shopify.
  1. Hvis du henviser en forhandler som er ny i Shopify for nettbutikken deres og Shopify POS, er du berettiget til å motta POS-henvisningspremien (5.4) i tillegg til premien for denne kampanjen.

Markedsplass for eksperter

Fortjeneste Vilkår
6.1

90 % av den totale inntekten som er samlet inn av eksperten med hensyn til hver jobb som kommer gjennom Experts Marketplace.

Eksperten har rett til å motta alle de beløpene som er samlet inn fra forhandlere gjennom Experts Marketplace, minus de 10 % som Shopify beholder sammen med eventuell skatt på Shopifys avgifter.

Skatter på inntekter

I noen tilfeller vil Shopify belaste deg skatter på avgifter eller betale ut skatter på henvisningskommisjoner. Disse skattene varierer avhengig av hvor du befinner deg, typen partneraktivitet og skatteinformasjonen du oppgir i innstillingene for partnerkontoen din.

Alle skatter som belastes eller betales til deg av Shopify registreres i en faktura. For å finne ut hvordan du ser avgifts- og kommisjonsfakturaer, kan du se Få betalt.

Skatter som blir belastet på Shopify-avgifter

Noen ganger belaster Shopify skatter på kommisjonsgebyret for salg av apper, temaer eller tjenester på Shopify-plattformen. Eventuelle gjeldende skatter trekkes fra utbetalingen din, og reflekteres på fakturaen for Shopify-gebyrer.

Skatter belastes på Shopify-avgifter i følgende tilfeller:

Canada

Hvis kontaktinformasjonen til partnerkontoen din viser en adresse i Canada, vil Shopify belaste deg for skatter på Shopify-avgifter. Shopify belaster den gjeldende omsetningsavgiften for provinsen eller territoriet du befinner deg i.

USA

Hvis kontaktinformasjonen til partnerkontoen din viser en adresse i USA, og adressen din er i en stat som belaster omsetningsavgift på tjenester som utføres av faktureringsagenter, vil Shopify belaste deg for skatter på Shopify-avgifter. Shopify belaster den gjeldende omsetningsavgiften for staten.

Skatter betalt ut på henvisningskommisjoner

Hvis du oppgir et kanadisk bedriftskontonummer (BN) i skatteinformasjonen for partnerkontoen din, vil Shopify legge til ytterligere 13 % Ontario HST til henvisningsutbetalingen din. Denne avgiften legges til i utbetalingen din og reflekteres på fakturaen for henvisningskommisjon. Du er ansvarlig for å innbetale disse avgiftene til den aktuelle skattemyndigheten.

Ordliste

Periode Definisjon
Aktiv Shopify-partner

Hvis du vil forbli aktiv i Shopify-partnerøkosystemet, må du fullføre en av følgende aktiviteter minst én gang hver 12. måned:

 • Henvisning til utviklingsbutikk (gjøres rede for når forhandleren betaler abonnementsavgiften for den første måneden)
 • Henvisning via samarbeidspartnerkobling (gjøres rede for når forhandleren betaler den første månedens abonnementsavgift)
 • Henvisning av en ny forhandler eller en eksisterende forhandler til Shopify Plus

Hvis du ikke har gjennomført en av disse aktivitetene ved utløpet av 12-månedersperioden (fra den datoen forhandleren bytter til det aktuelle abonnementet) vil alle gjentakende kommisjonsutbetalinger bli nullstilt. Du må utføre en av de ovennevnte aktivitetene i hver påfølgende 12-månedersperiode for å forbli berettiget til å motta inntekter. Du kan spore henvisning av utviklingsbutikker i partnerinstrumentbordet. Dette løpende aktivitetskravet har vært gjeldende siden 1. oktober 2017.

Aktiv Shopify Plus-partner Som Shopify Plus-partner må du opprettholde statusen din som en aktiv partner for å fortsette å motta kommisjonsutbetalinger for Shopify Plus-henvisningene dine. For å bli betraktet som en aktiv Shopify Plus-partner, må du oppfylle følgende krav:

 • Du har vært en del av minst 5 Shopify Plus-tilbud i løpet av det nåværende kalenderåret.
 • Du har vært involvert i minst én Shopify-partnerbegivenhet i løpet av det gjeldende kalenderåret.
Hvis du ikke oppfyller kravene for en aktiv Shopify Plus-partner, vil du ikke lenger motta kommisjonsutbetalinger for noen av henvisningene som ble hentet inn mens du var Shopify Plus-partner, og du risikerer å bli fjernet fra Shopify Plus-partnerprogrammet. Du vil fortsatt motta kommisjonsutbetalinger for henviste butikker til andre Shopify-abonnementer enn Shopify Plus.
Henvisning av samarbeidspartner

Når du blir godkjent for å bli med i Shopifys samarbeidspartnerprogram, mottar du en samarbeidspartnerkobling som du kan dele med potensielle forhandlere. Den inneholder ditt unike referansehåndtak, slik at hver nye forhandler du henviser kan spores. En standard samarbeidspartnerkobling ser slik ut: https://www.shopify.com/?ref=[DITT_UNIKE_REFERANSENUMMER]

Når en forhandler registrerer seg på Shopify gjennom din samarbeidspartnerkobling, mottar du en kommisjon for henvisningen. Kommisjonen utstedes etter at forhandleren betaler sin første månedlige abonnementsavgift (vanligvis etter en gratis prøveperiode på 14 dager).

Henvisning via utviklingsbutikk

Som Shopify-partner kan du opprette et ubegrenset antall utviklingsbutikker. En utviklingsbutikk er en gratis versjon av en Shopify-butikk som kan brukes til å sette opp, tematisere eller utvikle en butikk for kunden din. Ved å sette opp en utviklingsbutikk og overlevere den til kunden din, kan du tjene en løpende kommisjon.

Merk: Som Shopify partner kan du kun tjene en kommisjon på Shopify Plus-abonnementsavgifter for den primære butikken (der faktureringen er sentralisert), men ikke for kloner av denne butikken.

Henvisningskommisjon Kommisjonen Shopify betaler deg for henvisningsaktiviteter, inkludert tilknyttede henvisninger, Shopify Plushenvisninger og henvisninger for utviklings butikker. Alle henvisningskommisjoner registreres i en faktura for henvisningskommisjoner.
Shopify Gold Shopify Gold er et butikkabonnement som kun er tilgjengelig for forhandlere som befinner seg i India. Besøk Shopify.in/Gold for å finne ut mer om Shopify Gold.
Shopify-avgifter Kommisjonsavgifter som utgjør Shopifys andel av et app-, tema- eller tjenestesalg. For eksempel, hvis du selger et tema og har rett til 70 % av salgsprisen, vil Shopify belaste deg en Shopify-avgift for 30 % av det totale temasalget og de resterende 70 % blir utbetalt til deg. Alle Shopify-gebyrer registreres i en faktura for Shopify-gebyrer.
Butikkoppgraderinger Butikkoppgraderinger oppstår når en nåværende Shopify-forhandler oppgraderer til et butikkabonnement med en høyere abonnementsavgift. Oppgraderingen kan gjennomføres av den partneren som opprinnelig henviste forhandleren, en partner som ikke tidligere har henvist forhandleren, eller av Shopifys salgsteam. Bare partneren som opprinnelig henviste forhandleren gjennom en utviklingsbutikk vil motta en kommisjon basert på det oppgraderte abonnementet.