Omsetningsandeler for Shopify-partnere

Som Shopify-partner vil omsetningsandelen du har rett p¨å avhenge av ditt bidrag til Shopify-økosystemet (aktivitetene dine) og partnerprogrammet du blir med i. Den kan også variere basert på din lokalisasjon og lokalisasjonen til forhandlerne du jobber med. I tabellene under kan du se utbetalingsbetingelsene og vilkårene basert på aktivitetene dine.

For å finne ut mer om de ulike typene Shopify-partnere, kan du se følgende ressurser:

Henvist utviklingsbutikk

Shopify Partners

Butikkens abonnement Beskrivelse av omsetningsandel Vilkår
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

20 % pågående omsetningsandel av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

Shopify Gold

10 % pågående omsetningsandel av forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Alle Shopify Plus-kundeemner må registreres ved at du fyller ut innleveringsskjema for Shopify Plus-kundeemner.

Omsetningsandel gjentas per måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.

Shopify Plus-partnere

Butikkens abonnement Beskrivelse av omsetningsandel Vilkår
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

20 % pågående omsetningsandel av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify Plus-partner.
1.4

Shopify Plus

20 % pågående omsetningsandel av forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Alle Shopify Plus-kundeemner må registreres ved at du fyller ut innleveringsskjemaet for Shopify Plus-kundeemner.

Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify Plus-partner.

1.5

Shopify Gold

10 % pågående omsetningsandel av forhandlerens månedlige abonnementsavgift for de første 4 henvisningene eller oppgraderingene i løpet av 12 måneder.

20 % pågående omsetningsandel av forhandlerens månedlige abonnementsavgift for den femte og påfølgende henvisninger eller oppgraderinger i løpet av 12 måneder.

Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify Plus-partner.

Merk: Inntekten på 20 % brukes ikke med tilbakevirkende kraft. De første fire henvisningene vil fortsette å generere en omsetningsandel på 10 % for partneren.

Henvisning gjennom kobling for samarbeidspartnere

Shopify-samarbeidspartnere

Butikkens abonnement Beskrivelse av omsetningsandel Vilkår
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En engangsbetalingspremie tilsvarer 200 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift, netto på eventuelle rabatter/kreditter.

Premier betales ut i løpet av de to første månedene av forhandlerens abonnement:

 • Den første premiebetalingen er lik verdien av den første måneden av forhandlerens abonnementsavgift.
 • Den andre premiebetalingen er lik verdien av den andre måneden av forhandlerens abonnementsavgift.

Hvis forhandleren forlater Shopify i løpet av den første måneden, blir ikke den andre betalingen utstedt. Hvis forhandleren nedgraderer eller oppgraderer abonnementet i løpet av den første måneden, vil premien i den andre måneds være lik den nye månedlige abonnementsavgiften.

Hvis forhandleren velger et årlig abonnement, betales premien ut i løpet av de to første månedene basert på den månedlige abonnementsverdien.

2.2

Shopify Plus

En engangsbetaling til en verdi av 2000 dollar.

Premien betales ut når forhandleren har betalt abonnementsavgiften for den første måneden.

Shopify-apper

Beskrivelse av omsetningsandel Vilkår
3.1 80 % av totalinntekten fra engangssalgsprisen eller de gjentakende abonnementsavgiftene og alle app-kjøp eller oppgraderinger som gjøres gjennom Shopify App Store. Alle apper må overholde Shopify-partnerprogram-avtalen.

Shopify-temaer

Beskrivelse av omsetningsandel Vilkår
4.1 Alternativ 1: 70 % omsetningsandel av hvert temasalg. Ved valg av dette alternativet vil partneren være ansvarlig for feilrettinger og for å svare på eventuelle spørsmål forhandlerne måtte ha om temaet. Temaet kan også selges gjennom en personlig kanal (for eksempel på bedriftens nettsted), men ikke på åpne markedsplasser.
4.2 Alternativ 2: 50 % omsetningsandel av hvert temasalg. Ved valg av dette alternativet vil partneren være ansvarlig for feilrettinger, men Shopify vil svare på eventuelle brukerstøttespørsmål om temaet. Temaet kan ikke selges gjennom andre kanaler.

Kampanjer

Aktivitet Partnerens lokalisasjon Forhandlerens lokalisasjon Beskrivelse av omsetningsandel Vilkår
5.4 Henvisningspremie for utsalgssted Alle

USA

Storbritannia

Irland

Premiebetaling på 500 dollar for hver nye utsalgsstedsforhandler som har blitt henvist av en partner, der kundeemnet oppfyller vilkårene som er beskrevet i denne aktiviteten.

Kampanjen starter den 1. september 2019. Shopify forbeholder seg retten til å avslutte dette tilbudet når som helst.

Premie utbetales for hver enkelt Shopify POS-forhandler du henviser ved å sende inn et kundeemne gjennom partnerutsalgssted-kundeemnet når forhandleren:

 1. bruker Shopify Payments,
 2. driver en virksomhet med fysiske fasiliteter,
 3. bestiller maskinvare for utsalgssted og
 4. har 5 påfølgende dager med transaksjoner gjennom Shopify POS.

I tillegg til premiekravene som står beskrevet ovenfor, kan du også bli pålagt å:

 • presentere forhandleren for salgsteamet (forutsatt at vedkommende ønsker salgsstøtte),
 • tilby tjenester knyttet til forhandlerens flytting til Shopify POS, og/eller
 • delta i andre aktiviteter som støtter Shopify salgsteam og/eller den henviste forhandlerens lansering på Shopify POS.

Hvis du henviser en forhandler som er ny i Shopify og Shopify POS, er du berettiget til å motta premie for henvisning til utsalgsstedet i tillegg til de vanlige henvisningsutbetalingene dine.

Markedsplass for eksperter

Beskrivelse av omsetningsandel Vilkår
6.1

90 % av den totale inntekten som er samlet inn av eksperten med hensyn til hver jobb som kommer gjennom Experts Marketplace.

Eksperten har rett til å motta alle de beløpene som er samlet inn fra forhandlere gjennom Experts Marketplace, minus de 10 % som Shopify beholder sammen med eventuell skatt.

Ordliste

Periode Definisjon
Aktiv Shopify-partner Hvis du vil forbli aktiv i Shopify-partnerøkosystemet, må du fullføre en av følgende aktiviteter minst én gang hver 12. måned:
 • Henvisning til utviklingsbutikk (gjøres rede for når forhandleren betaler abonnementsavgiften for den første måneden)
 • Henvisning via samarbeidspartnerkobling (gjøres rede for når forhandleren betaler den første månedens abonnementsavgift)
 • Oppgrader en eksisterende forhandler til Shopify Plus
Hvis du ikke har fullført en av disse aktivitetene innen slutten av 12-måneders perioden (fra den datoen forhandleren bytter til det relevante abonnementet), vil utbetalingen av omsetningsandelene tilbakestilles til null. Du må utføre en av de ovennevnte aktivitetene i løpet av hver påfølgende 12-måneders periode for å forbli berettiget til omsetningsandeler. Du kan spore utviklingsbutikkens henvisninger på instrumentbordet for partnere. Dette pågående aktivitetskravet trådde i kraft den 1. oktober 2017.
Aktiv Shopify Plus-partner Som Shopify Plus-partner må du opprettholde statusen din som en aktiv partner for å beholde omsetningsandelen du tjener via Shopify Plus-henvisninger. For å bli betraktet som en aktiv Shopify Plus-partner, må du oppfylle følgende krav:
 • Du har vært en del av minst 5 Shopify Plus-tilbud i løpet av det nåværende kalenderåret.
 • Du har vært involvert i minst én Shopify-partnerbegivenhet i løpet av det gjeldende kalenderåret.
Hvis du ikke oppfyller kravene for en aktiv Shopify Plus-partner, vil du ikke lenger motta omsetningsandelen for eventuelle henvisninger som er brakt inn mens du er en Shopify Plus-partner, og du vil risikere å bli fjernet fra Shopify Plus-partnerprogrammet. Du vil fortsatt motta omsetningsandeler som du har tjent gjennom å henvise butikker til andre Shopify-abonnementer enn Shopify Plus.

Etter at du har blitt godkjent for å bli med i Shopifys samarbeidspartnerprogram, mottar du en samarbeidspartnerkobling som du kan dele med potensielle forhandlere. Den inneholder det unike referansehåndtaket, slik at alle de nye forhandlerne du henviser kan spores. En standard samarbeidspartnerkobling ser slik ut:https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

Når en forhandler registrerer seg i Shopify ved hjelp av din samarbeidspartnerkobling, mottar du en premieutbetaling. Premien utstedes etter at forhandleren har betalt abonnementsavgiften for den første måneden (vanligvis etter en 14-dagers gratis prøveperiode).

Henvisning via utviklingsbutikk

Som Shopify-partner kan du opprette et ubegrenset antall utviklingsbutikker. En utviklingsbutikk er en gratis versjon av en Shopify-butikk som kan brukes til å sette opp, tematisere eller utvikle en butikk for kunden din. Ved å sette opp en utviklingsbutikk og levere den til kunden din, kan du tjene en pågående omsetningsandel per måned.

Merk: Som Shopify partner kan du kun tjene en omsetningsandel på Shopify Plus-abonnementsavgifter for den primære butikken (der faktureringen er sentralisert), men ikke for kloner av denne butikken.

Shopify Gold Shopify Gold er et butikkabonnement som kun er tilgjengelig for forhandlere som befinner seg i India. Besøk Shopify.in/Gold for å finne ut mer om Shopify Gold.
Butikkoppgraderinger Butikkoppgraderinger oppstår når en nåværende Shopify-forhandler oppgraderer til et butikk-abonnement med en høyere abonnementsavgift. Oppgraderingen kan fullføres av den partneren som først henviste til kjøpmannen, en partner som ikke har henvist til selgeren før eller av Shopifys salgsteam. Men det er kun den partneren som først henviste selgeren gjennom en utviklingsbutikk som mottar en omsetningsandel basert på det oppgraderte abonnementet.