Shopify-partnerinntekter

Som Shopify-partner tjener du penger basert på bidraget ditt til Shopify-økosystemet (aktivitetene dine) og partnerprogrammet du blir med i. Inntektene dine kan variere basert på hvor du befinner deg og plasseringen til forhandlere du jobber med. Inntektene dine kan være underlagt skatter, avhengig av hvor du befinner deg og gjeldende skatteforskrifter.

Tabellene under bryter ned utbetalingsbetingelsene og vilkårene basert på aktivitetene dine.

For å finne ut mer om de ulike typene Shopify-partnere, kan du se følgende ressurser:

Henvist utviklingsbutikk

Shopify Partners

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.1

Shopify Lite

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon som tilsvarer 10 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Du kan bygge en utviklingsbutikk for en forhandler som en del av en Shopify Plus-avtale. Se Shopify Plus-henvisninger for detaljerte vilkår.

1.3

Shopify Starter-abonnement

Ikke berettiget for en omsetningsandel.

Du er ikke berettiget for gjentakende kommisjon på forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Shopify Plus-partnere

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.4

Shopify Lite

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.
1.5

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Du kan bygge en utviklingsbutikk for en forhandler som en del av en Shopify Plus-avtale. Se Shopify Plus-henvisninger for detaljerte vilkår.
1.6

Shopify Starter-abonnement

Ikke berettiget for en omsetningsandel. Du er ikke berettiget for gjentakende kommisjon på forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Shopify Plus-henvisninger

Shopify Partners

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.5

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon som tilsvarer 10 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Alle Shopify Plus-kundeemner må registreres ved å fylle ut og sende inn Shopifys skjema for Plus-kundeemner i partnerinstrumentbordet.

Du får bare utbetalt kommisjon for netto nye Shopify Plus-kundeemner. Det originale kundeemnet må være sendt inn av deg, og forhandleren kan ikke ha vært i kontakt med Shopify Plus-teamet tidligere på tidspunktet for innsendelsen.

Kommisjonsutbetalinger gjentas månedlig så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.

Den endelige beslutningen om å tildele Shopify Plus-henvisningskommisjoner er etter Shopifys skjønn.

Shopify-samarbeidspartnere er ikke berettiget for denne henvisningstypen.

Shopify Plus-partnere

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.6

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Alle Shopify Plus-kundeemner må registreres ved å fylle ut og sende inn Shopifys skjema for Plus-kundeemner i partnerinstrumentbordet.

Du får bare utbetalt kommisjon for netto nye Shopify Plus-kundeemner. Det originale kundeemnet må være sendt inn av deg, og forhandleren kan ikke ha vært i kontakt med Shopify Plus-teamet tidligere på tidspunktet for innsendelsen.

Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.

Den endelige beslutningen om å tildele Shopify Plus-henvisningskommisjoner er etter Shopifys skjønn.

Shopify-apper

Fortjeneste Vilkår
3.1

80 % av totalinntekten fra engangssalgsprisen eller de gjentakende abonnementsavgiftene og alle app-kjøp eller oppgraderinger som gjøres gjennom Shopify App Store.

Hvis du registrer deg for den nye inntektsplanen, tjener du 100 % av totalomsetningen fra éngangssalgssummen eller gjentakende abonnementsavgifter, og alle appkjøp eller -oppgraderinger gjort gjennom Shopify App Store, inntil de første 1 000 000 USD. På inntekter som overstiger 1 000 000 USD tjener du 85 % av totalinntektene.

Alle apper må overholde Shopify-partnerprogram-avtalen.

Bare partneren som administrerer appen er berettiget for inntekter fra appsalg.

Hvis du vil registrere deg for den nye omsetningsandelsplanen, må du registrere deg for salg i App Store og rapportere alle Associated Developer Account.

Shopify-temaer

Fortjeneste Vilkår
4.1

100 % av den totale omsetningen fra temaer som selges gjennom Shopify Theme Store på de første 1 000 000 USD. På inntekter over 1 000 000 USD tjener du 85 % av totalomsetningen.

Alle temaer må overholde Shopify-partnerprogramavtalen.

Bare partneren som administrerer temaet er berettiget for inntekter fra temasalg.

Kampanjer

Aktivitet Partnerens lokalisasjon Forhandlerens lokalisasjon Fortjeneste Vilkår
5,5 Henvisningspremie for Point of Sale Pro Alle

Australia

Belgia

Canada

Danmark

Finland

Tyskland

Irland

Italia

Nederland

New Zealand

Singapore

Spania

Storbritannia

USA

En kommisjon på 500 til 3000 USD for hver nye Point of Sale Pro-forhandler (POS Pro) som har blitt henvist av en partner, der kundeemnet oppfyller vilkårene som er beskrevet i denne aktiviteten.

Kommisjonsbeløpet er basert på antall POS Pro-abonnementer som aktiveres av den henviste forhandleren. Ett (1) Pro-abonnement representerer én (1) Pro-lokalisasjon. Kommisjonsbeløpene er som følger:

 • 500 USD hvis det aktiveres 1 POS Pro-abonnement
 • 1000 USD hvis det aktiveres 2 POS Pro-abonnementer
 • 1500 USD hvis det aktiveres 3 POS-abonnementer
 • 2000 USD hvis det aktiveres 4 POS Pro-abonnementer
 • 2500 USD hvis det aktiveres 5 POS Pro-abonnementer
 • 3000 USD hvis det aktiveres 6 POS Pro-abonnementer

Shopify forbeholder seg retten til å avslutte dette tilbudet når som helst.

Kommisjon utbetales for hver nye Shopify POS Pro-forhandler du henviser ved å fylle ut og sende inn Shopifys skjema for POS-kundeemner i partnerinstrumentbordet, der forhandleren:

 1. Betaler i minst to påfølgende måneder med POS Pro eller betaler for et årlig POS Pro-abonnement.
 2. Er ny på Shopify POS Pro (har ingen eksisterende POS Pro-lokalisasjoner aktivert).
 3. Har ti (10) eller flere dager med transaksjoner gjennom Shopify POS Pro per måned, i minst to måneder.
 4. Driver en virksomhet med en fysisk bedrift.
 5. Ble introdusert til Shopify av deg som aktivt promoterte Shopify POS Pro.
 6. Ble ikke introdusert eller henvist til Shopify av noen annen part, inkludert Shopify selv.
 7. Ble aktivert opptil tretti (30) dager før innsending av kundeemnet, eller aktiveres innen seks (6) måneder etter innsending av kundeemnet.

I tillegg til kommisjonskravene som står beskrevet ovenfor, kan du også bli pålagt å:

 • Introdusere forhandleren for vårt salgsteam (forutsatt at vedkommende ønsker salgsstøtte),
 • tilby tjenester knyttet til forhandlerens flytting til Shopify POS Pro, og/eller
 • delta i andre aktiviteter som støtter Shopifys salgsteam og/eller den henviste forhandlerens lansering på Shopify POS Pro.

Hvis du henviser en kvalifiserende forhandler som også er ny til Shopify, er du berettiget til å motta enhver gjeldende henvisningsutbetaling for nye forhandlere i tillegg til denne henvisningspremien for POS Pro.

Markedsplass for eksperter

Fortjeneste Vilkår
6.1

90 % av den totale inntekten som er samlet inn av eksperten med hensyn til hver jobb som kommer gjennom Experts Marketplace.

Eksperten har rett til å motta alle de beløpene som er samlet inn fra forhandlere gjennom Experts Marketplace, minus de 10 % som Shopify beholder sammen med eventuell skatt på Shopifys avgifter.

Skatter på inntekter

I noen tilfeller vil Shopify belaste deg skatter på avgifter eller betale ut skatter på henvisningskommisjoner. Disse skattene varierer avhengig av hvor du befinner deg, typen partneraktivitet og skatteinformasjonen du oppgir i innstillingene for partnerkontoen din.

Alle avgifter som belastes eller betales til deg av Shopify registreres i en faktura. For å finne ut hvordan du kan se avgifts- og kommisjonsfakturaer kan du se Få betalt.

Skatter som blir belastet på Shopify-avgifter

I noen tilfeller belaster Shopify avgifter på kommisjonsgebyret og andre gjeldende avgifter for salg av apper, temaer eller tjenester på Shopify-plattformen. Eventuelle gjeldende avgifter trekkes fra utbetalingen din, og er oppgitt på fakturaen for Shopify-gebyrer.

Skatter belastes på Shopify-avgifter i følgende tilfeller:

Canada

Hvis kontaktinformasjonen til partnerkontoen din viser en adresse i Canada, vil Shopify belaste deg for skatter på Shopify-avgifter. Shopify belaster den gjeldende omsetningsavgiften for provinsen eller territoriet du befinner deg i.

USA

Hvis kontaktinformasjonen til partnerkontoen din viser en adresse i USA, og adressen din er i en stat som belaster omsetningsavgift på tjenester som utføres av faktureringsagenter, vil Shopify belaste deg for skatter på Shopify-avgifter. Shopify belaster den gjeldende omsetningsavgiften for staten.

Skatter betalt ut på henvisningskommisjoner

Hvis du oppgir et kanadisk bedriftskontonummer (BN) i skatteinformasjonen for partnerkontoen din, vil Shopify legge til ytterligere 13 % Ontario HST til henvisningsutbetalingen din. Denne avgiften legges til i utbetalingen din og reflekteres på fakturaen for henvisningskommisjon. Du er ansvarlig for å innbetale disse avgiftene til den aktuelle skattemyndigheten.

Lovmessige driftsavgifter

I noen land eller regioner påløper en Digital Services Tax (DST) på produkter og tjenester som selges digitalt. DST-beløpet beregnes som en prosentandel av bruttoinntekten fra salget av en digital tjeneste. DST-satsen varierer mellom land og regioner der en forhandler er basert.

Fra 5. januar 2022 vil Shopify belaste en lovmessig driftsavgift på offentlige app- og temasalg i påvirkede land eller regioner for å ta høyde for DST. Følgende lovmessige driftsavgifter gjelder når forhandlerens forretningsadresse er lokalisert i et av de oppførte landene eller regionene:

DST-satser etter land eller region
Land eller område DST-satser
Storbritannia 2 %
Italia 3 %
Tyrkia 5 %
India 2 %
Spania 3 %

Du kan se hvilke lovmessige driftsavgifter som påløper på dine app- og temasalg i partnerinstrumentbordet eller i CSV-filen med partnerutbetalingen. For å finne ut hvordan du ser utbetalinger, eller hvordan du eksporterer utbetalinger til en CSV-fil, kan du se Spore partnerinntekter.

Ordliste

Periode Definisjon
Aktiv Shopify-partner

Som Shopify-partner kan du tjene gjentagende kommisjonsutbetalinger for henvisninger og Shopify Plus-oppgraderinger. For å fortsette å motta gjentagende kommisjonsutbetalinger for disse tidligere henvisningene og oppgraderingene, må du fullføre en av følgende partneraktiviteter minst én gang hver 12. måned:

 • Henvisning til utviklingsbutikk (gjøres rede for når forhandleren betaler abonnementsavgiften for den første måneden)
 • Henvisning av en ny forhandler eller en eksisterende forhandler til Shopify Plus

Hvis du ikke har gjennomført en av disse aktivitetene ved utløpet av 12-månedersperioden (fra den datoen forhandleren bytter til det aktuelle abonnementet) vil alle gjentakende kommisjonsutbetalinger bli nullstilt. Du må gjennomføre minst én av aktivitetene nevnt over i løpet av hver løpende 12-månedersperiode for å fortsette å motta gjentakende kommisjonsutbetalinger. Du kan vise datoen for når du må gjennomføre en ny aktivitet innen på Utbetalinger-siden i partnerinstrumentbordet. Dette løpende aktivitetskravet har vært gjeldende siden 1. oktober 2017.

Aktivitetskravet for partnere gjelder ikke for andre løpende inntekter, som inntekter fra salg av apper eller temaer.

Henvisning via utviklingsbutikk

Som Shopify-partner kan du opprette et ubegrenset antall utviklingsbutikker. En utviklingsbutikk er en gratis versjon av en Shopify-butikk som kan brukes til å sette opp, tematisere eller utvikle en butikk for kunden din. Ved å sette opp en utviklingsbutikk og overlevere den til kunden din, kan du tjene en løpende kommisjon.

Merk: Som Shopify partner kan du kun tjene en kommisjon på Shopify Plus-abonnementsavgifter for den primære butikken (der faktureringen er sentralisert), men ikke for kloner av denne butikken.

Behandlingsgebyr Appfakturering er underlagt et behandlingsgebyr på 2,9 %. Fra 1. august 2021 belastes behandlingsgebyrer og avgifter på separate varelinjer. Alle behandlingsgebyrer er oppført på utbetalingssiden.
Henvisningskommisjon Kommisjonen Shopify betaler deg for henvisningsaktiviteter, inkludert tilknyttede henvisninger, Shopify Plushenvisninger og henvisninger for utviklings butikker. Alle henvisningskommisjoner registreres i en faktura for henvisningskommisjoner.
Shopify-avgifter Kommisjonsavgifter som utgjør Shopifys andel av et app-, tema- eller tjenestesalg. For eksempel, hvis du selger et tema og har rett til 70 % av salgsprisen, vil Shopify belaste deg en Shopify-avgift for 30 % av det totale temasalget og de resterende 70 % blir utbetalt til deg. Alle Shopify-gebyrer registreres i en faktura for Shopify-gebyrer.
Butikkoppgraderinger

Butikkoppgraderinger oppstår når en nåværende Shopify-forhandler oppgraderer til et butikkabonnement med en høyere abonnementsavgift. Oppgraderingen kan gjennomføres av den partneren som opprinnelig henviste forhandleren, en partner som ikke tidligere har henvist forhandleren, eller av Shopifys salgsteam. Bare partneren som opprinnelig henviste forhandleren gjennom en utviklingsbutikk vil motta en kommisjon basert på det oppgraderte abonnementet.

Hvis forhandleren oppgraderer til Shopify Plus, må du fylle ut Shopifys skjema for Plus-kundeemner i partnerinstrumentbordet for å fortsette å motta en gjentakende kommisjon. Du får bare utbetalt kommisjon for netto nye Shopify Plus-kundeemner. Det opprinnelige kundeemnet må være sendt inn av deg, og forhandlere kan ikke ha vært i kontakt med Shopify Plus-teamet tidligere på tidspunktet for innsendelsen.