Shopify-partnerinntekter

Som Shopify-partner tjener du penger basert på bidraget ditt til Shopify-økosystemet (aktivitetene dine) og partnerprogrammet du blir med i. Inntektene dine kan variere basert på hvor du befinner deg og plasseringen til forhandlere du jobber med. Inntektene dine kan være underlagt skatter, avhengig av hvor du befinner deg og gjeldende skatteforskrifter.

Tabellene under bryter ned utbetalingsbetingelsene og vilkårene basert på aktivitetene dine.

For å finne ut mer om de ulike typene Shopify-partnere, kan du se følgende ressurser:

Henvist utviklingsbutikk

Shopify Partners

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon som tilsvarer 10 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Du kan bygge en utviklingsbutikk for en forhandler som en del av en Shopify Plus-avtale. Se Shopify Plus-henvisninger for detaljerte vilkår.

Shopify Plus-partnere

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.
1.4

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift. Du kan bygge en utviklingsbutikk for en forhandler som en del av en Shopify Plus-avtale. Se Shopify Plus-henvisninger for detaljerte vilkår.

Shopify Plus-henvisninger

Shopify Partners

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.5

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon som tilsvarer 10 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Alle Shopify Plus-kundeemner må registreres ved at du fyller ut innleveringsskjema for Shopify Plus-kundeemner.

Du får bare utbetalt kommisjon for netto nye Shopify Plus-kundeemner. Det originale kundeemnet må være sendt inn av deg, og forhandleren kan ikke ha vært i kontakt med Shopify Plus-teamet tidligere på tidspunktet for innsendelsen.

Kommisjonsutbetalinger gjentas månedlig så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.

Shopify-samarbeidspartnere er ikke berettiget for denne henvisningstypen.

Shopify Plus-partnere

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
1.6

Shopify Plus

En gjentakende kommisjon tilsvarer 20 % av forhandlerens månedlige abonnementsavgift.

Alle Shopify Plus-kundeemner må registreres ved at du fyller ut innleveringsskjema for Shopify Plus-kundeemner.

Du får bare utbetalt kommisjon for netto nye Shopify Plus-kundeemner. Det originale kundeemnet må være sendt inn av deg, og forhandleren kan ikke ha vært i kontakt med Shopify Plus-teamet tidligere på tidspunktet for innsendelsen.

Gjentas hver måned så lenge forhandleren fortsatt er en betalende Shopify-kunde og du er en aktiv Shopify-partner.

Henvisning av samarbeidspartnere

Shopify-samarbeidspartnere

Butikkens abonnement Fortjeneste Vilkår
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

En kommisjon som tilsvarer forhandlerens abonnementsavgift for de første to månedene, netto etter eventuelle rabatter/kreditter.

Kommisjoner betales ut i løpet av de to første månedene av forhandlerens abonnement:

 • Den første kommisjonsutbetalingen er lik verdien av den første måneden av forhandlerens abonnementsavgift.
 • Den andre kommisjonsutbetalingen er lik verdien av den andre måneden av forhandlerens abonnementsavgift.

Dersom forhandleren forlater Shopify i løpet av den første måneden, blir ikke den andre utbetalingen utstedt. Hvis forhandleren nedgraderer eller oppgraderer abonnementet sitt i løpet av den første måneden, vil kommisjonen for den andre måneden tilsvare den nye månedlige abonnementsavgiften.

Hvis forhandleren velger et årlig abonnement, betales premien ut i løpet av de to første månedene basert på den månedlige abonnementsverdien.

Shopify-apper

Fortjeneste Vilkår
3.1 80 % av totalinntekten fra engangssalgsprisen eller de gjentakende abonnementsavgiftene og alle app-kjøp eller oppgraderinger som gjøres gjennom Shopify App Store.

Alle apper må overholde Shopify-partnerprogram-avtalen.

Bare partneren som administrerer appen er berettiget for inntekter fra appsalg.

Shopify-temaer

Fortjeneste Vilkår
4.1 Alternativ 1: 70 % av hvert temasalg.

Hvis dette alternativet er valgt, vil partneren være ansvarlig for alle feilrettinger og for å svare på spørsmål fra forhandlere om temaet. Temaet kan også selges gjennom en personlig kanal (for eksempel bedriftens nettsted), men ikke på åpne markedsplasser.

Bare partneren som administrerer temaet er berettiget for inntekter fra temasalg.

4.2 Alternativ 2: 50 % av hvert temasalg.

Hvis dette alternativet er valgt vil partneren være ansvarlig for alle feilrettinger, men Shopify vil hjelpe med å svare på alle brukerstøttespørsmål om temaet. Temaet kan ikke selges gjennom noen andre kanaler.

Bare partneren som administrerer temaet er berettiget for inntekter fra temasalg.

Kampanjer

Aktivitet Partnerens lokalisasjon Forhandlerens lokalisasjon Fortjeneste Vilkår
5.4 Henvisningspremie for utsalgssted Alle

Canada

USA

Storbritannia

Irland

En kommisjon på 500 dollar for hver nye utsalgsstedsforhandler som har blitt henvist av en partner, der kundeemnet oppfyller vilkårene som er beskrevet i denne aktiviteten.

Kampanjen starter den 1. september 2019. Shopify forbeholder seg retten til å avslutte dette tilbudet når som helst.

Kommisjon utbetales for hver enkelt Shopify POS-forhandler du henviser ved å sende inn et kundeemne gjennom skjemaet for POS-kundeemner fra partnere når forhandleren:

 1. bruker Shopify Payments,
 2. driver en virksomhet med fysiske fasiliteter,
 3. bestiller maskinvare for utsalgssted og
 4. har 5 påfølgende dager med transaksjoner gjennom Shopify POS.

I tillegg til kommisjonskravene som står beskrevet ovenfor, kan du også bli pålagt å:

 • introdusere forhandleren for vårt salgsteam (forutsatt at vedkommende ønsker salgsstøtte),
 • tilby tjenester knyttet til forhandlerens flytting til Shopify POS, og/eller
 • delta i andre aktiviteter som støtter Shopifys salgsteam og/eller den henviste forhandlerens lansering på Shopify POS.

Hvis du henviser en forhandler som er ny i Shopify og Shopify POS, er du berettiget til å motta premie for henvisning til utsalgsstedet i tillegg til de vanlige henvisningsutbetalingene dine.

Markedsplass for eksperter

Fortjeneste Vilkår
6.1

90 % av den totale inntekten som er samlet inn av eksperten med hensyn til hver jobb som kommer gjennom Experts Marketplace.

Eksperten har rett til å motta alle de beløpene som er samlet inn fra forhandlere gjennom Experts Marketplace, minus de 10 % som Shopify beholder sammen med eventuell skatt på Shopifys avgifter.

Skatter på inntekter

I noen tilfeller vil Shopify belaste deg skatter på avgifter eller betale ut skatter på henvisningskommisjoner. Disse skattene varierer avhengig av hvor du befinner deg, typen partneraktivitet og skatteinformasjonen du oppgir i innstillingene for partnerkontoen din.

Alle skatter som belastes eller betales til deg av Shopify registreres i en faktura. For å finne ut hvordan du ser avgifts- og kommisjonsfakturaer, kan du se Få betalt.

Skatter som blir belastet på Shopify-avgifter

Noen ganger belaster Shopify skatter på kommisjonsgebyret for salg av apper, temaer eller tjenester på Shopify-plattformen. Eventuelle gjeldende skatter trekkes fra utbetalingen din, og reflekteres på fakturaen for Shopify-gebyrer.

Skatter belastes på Shopify-avgifter i følgende tilfeller:

Canada

Hvis kontaktinformasjonen til partnerkontoen din viser en adresse i Canada, vil Shopify belaste deg for skatter på Shopify-avgifter. Shopify belaster den gjeldende omsetningsavgiften for provinsen eller territoriet du befinner deg i.

USA

Hvis kontaktinformasjonen til partnerkontoen din viser en adresse i USA, og adressen din er i en stat som belaster omsetningsavgift på tjenester som utføres av faktureringsagenter, vil Shopify belaste deg for skatter på Shopify-avgifter. Shopify belaster den gjeldende omsetningsavgiften for staten.

Skatter betalt ut på henvisningskommisjoner

Hvis du oppgir et kanadisk bedriftskontonummer (BN) i skatteinformasjonen for partnerkontoen din, vil Shopify legge til ytterligere 13 % Ontario HST til henvisningsutbetalingen din. Denne avgiften legges til i utbetalingen din og reflekteres på fakturaen for henvisningskommisjon. Du er ansvarlig for å innbetale disse avgiftene til den aktuelle skattemyndigheten.

Ordliste

Periode Definisjon
Aktiv Shopify-partner

Som Shopify-partner kan du tjene gjentagende kommisjonsutbetalinger for henvisninger og Shopify Plus-oppgraderinger. For å fortsette å motta gjentagende kommisjonsutbetalinger for disse tidligere henvisningene og oppgraderingene, må du fullføre en av følgende partneraktiviteter minst én gang hver 12. måned:

 • Henvisning til utviklingsbutikk (gjøres rede for når forhandleren betaler abonnementsavgiften for den første måneden)
 • Henvisning via samarbeidspartnerkobling (gjøres rede for når forhandleren betaler den første månedens abonnementsavgift)
 • Henvisning av en ny forhandler eller en eksisterende forhandler til Shopify Plus

Hvis du ikke har gjennomført en av disse aktivitetene ved utløpet av 12-månedersperioden (fra den datoen forhandleren bytter til det aktuelle abonnementet) vil alle gjentakende kommisjonsutbetalinger bli nullstilt. Du må gjennomføre minst én av aktivitetene nevnt over i løpet av hver løpende 12-månedersperiode for å fortsette å motta gjentakende kommisjonsutbetalinger. Du kan vise datoen for når du må gjennomføre en ny aktivitet innen på Utbetalinger-siden i partnerinstrumentbordet. Dette løpende aktivitetskravet har vært gjeldende siden 1. oktober 2017.

Aktivitetskravet for partnere gjelder ikke for andre løpende inntekter, som inntekter fra salg av apper eller temaer.

Henvisning av samarbeidspartner

Når du blir godkjent for å bli med i Shopifys samarbeidspartnerprogram, mottar du en samarbeidspartnerkobling som du kan dele med potensielle forhandlere. Den inneholder ditt unike referansehåndtak, slik at hver nye forhandler du henviser kan spores. En standard samarbeidspartnerkobling ser slik ut: https://www.shopify.com/?ref=[DITT_UNIKE_REFERANSENUMMER]

Når en forhandler registrerer seg på Shopify gjennom din samarbeidspartnerkobling, mottar du en kommisjon for henvisningen. Kommisjonen utstedes etter at forhandleren betaler sin første månedlige abonnementsavgift (vanligvis etter en gratis prøveperiode på 14 dager).

Henvisning via utviklingsbutikk

Som Shopify-partner kan du opprette et ubegrenset antall utviklingsbutikker. En utviklingsbutikk er en gratis versjon av en Shopify-butikk som kan brukes til å sette opp, tematisere eller utvikle en butikk for kunden din. Ved å sette opp en utviklingsbutikk og overlevere den til kunden din, kan du tjene en løpende kommisjon.

Merk: Som Shopify partner kan du kun tjene en kommisjon på Shopify Plus-abonnementsavgifter for den primære butikken (der faktureringen er sentralisert), men ikke for kloner av denne butikken.

Henvisningskommisjon Kommisjonen Shopify betaler deg for henvisningsaktiviteter, inkludert tilknyttede henvisninger, Shopify Plushenvisninger og henvisninger for utviklings butikker. Alle henvisningskommisjoner registreres i en faktura for henvisningskommisjoner.
Shopify-avgifter Kommisjonsavgifter som utgjør Shopifys andel av et app-, tema- eller tjenestesalg. For eksempel, hvis du selger et tema og har rett til 70 % av salgsprisen, vil Shopify belaste deg en Shopify-avgift for 30 % av det totale temasalget og de resterende 70 % blir utbetalt til deg. Alle Shopify-gebyrer registreres i en faktura for Shopify-gebyrer.
Butikkoppgraderinger

Butikkoppgraderinger oppstår når en nåværende Shopify-forhandler oppgraderer til et butikkabonnement med en høyere abonnementsavgift. Oppgraderingen kan gjennomføres av den partneren som opprinnelig henviste forhandleren, en partner som ikke tidligere har henvist forhandleren, eller av Shopifys salgsteam. Bare partneren som opprinnelig henviste forhandleren gjennom en utviklingsbutikk vil motta en kommisjon basert på det oppgraderte abonnementet.

Hvis forhandleren oppgraderer til Shopify Plus, må du fylle ut Shopify Plus-kundeemneskjemaet for å fortsette å motta en gjentakende kommisjon. Du får bare utbetalt kommisjon for netto nye Shopify Plus-kundeemner. Det originale kundeemnet må være sendt inn av deg, og forhandleren kan ikke ha vært i kontakt med Shopify Plus-temaet tidligere på tidspunktet for innsendelsen.