รายได้ของ Shopify Partner

ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับเงินจากการมีส่วนร่วมทำงานในระบบนิเวศ Shopify (กิจกรรมของคุณ) และ Partner Program ที่คุณเข้าร่วม รายได้ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขายที่คุณทำงานด้วย รายได้ของคุณอาจต้องเสียภาษี โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

ตารางด้านล่างเป็นการแจกแจงเงื่อนไขการชำระยอดเงินที่จะได้รับและข้อกำหนดต่างๆ ตามกิจกรรมของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของพาร์ทเนอร์ Shopify ประเภทต่างๆ ให้ดูที่แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา

พาร์ทเนอร์ Shopify

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.1

Shopify Lite

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่
1.2

Shopify Plus

คอมมิชชันแบบประจำมีมูลค่า 10% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาสำหรับผู้ขายโดยเป็นส่วนหนึ่งของดีล Shopify Plus ดูที่การแนะนำ Shopify Plus สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด

1.3

แผน Shopify Starter

ไม่มีสิทธิ์รับส่วนแบ่งรายได้

คุณไม่มีสิทธิ์รับค่าคอมมิชชันแบบประจำจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

พาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.4

Shopify Lite

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่
1.5

Shopify Plus

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาสำหรับผู้ขายโดยเป็นส่วนหนึ่งของดีล Shopify Plus ดูที่การแนะนำ Shopify Plus สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด
1.6

แผน Shopify Starter

ไม่มีสิทธิ์รับส่วนแบ่งรายได้ คุณไม่มีสิทธิ์รับค่าคอมมิชชันแบบประจำจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

การแนะนำ Shopify Plus

พาร์ทเนอร์ Shopify

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.5

Shopify Plus

คอมมิชชันแบบประจำมีมูลค่า 10% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

ลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของ Plus ของ Shopify ใน Partner Dashboard ของคุณ

คุณจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นสำหรับโอกาสในการขายสุทธิของ Shopify Plus เท่านั้น คุณต้องส่งลูกค้าเป้าหมายดั้งเดิม และผู้ขายจะต้องยังไม่ได้ติดต่อกับทีมงาน Shopify Plus ในช่วงเวลาที่ยื่นขอ

ระบบจะชำระเงินค่าคอมมิชชันเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นShopify Partner ที่ใช้งานอยู่

คำตัดสินชี้ขาดเพื่อให้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ Shopify Plus นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Shopify

ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify ไม่มีสิทธิ์ได้รับการแนะนำประเภทนี้

พาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.6

Shopify Plus

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

ลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของ Plus ของ Shopify ใน Partner Dashboard ของคุณ

คุณจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นสำหรับโอกาสในการขายสุทธิของ Shopify Plus เท่านั้น คุณต้องส่งลูกค้าเป้าหมายดั้งเดิม และผู้ขายจะต้องยังไม่ได้ติดต่อกับทีมงาน Shopify Plus ในช่วงเวลาที่ยื่นขอ

ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่

คำตัดสินชี้ขาดเพื่อให้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ Shopify Plus นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Shopify

แอป Shopify

รายได้ ข้อกำหนด
3.1

80% ของรายได้ทั้งหมดจากราคาช่วงลดราคาครั้งเดียวหรือค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เรียกเก็บต่อเนื่องและการซื้อแอปทั้งหมดหรือการอัปเกรดผ่าน Shopify App Store

หากคุณลงทะเบียนรับแผนรายได้ใหม่ คุณจะได้รับรายได้รวมจากราคาขายแบบจ่ายครั้งเดียวหรือค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานแบบเรียกเก็บแบบเรียกเก็บเอง 100% และคุณจะได้รับ 85% ของรายได้ทั้งหมดจากการซื้อแอปหรือการอัปเกรดแอปทั้งหมดผ่าน Shopify App Store ใน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแรก จากรายได้มากกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

แอปทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อตกลงของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ Shopify

มีเพียงพาร์ทเนอร์ที่จัดการแอปเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรายได้จากยอดขายแอป

หากคุณต้องการลงทะเบียนในแผนรายได้ใหม่ คุณต้องลงทะเบียนเพื่อขายใน App Store และรายงานบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ธีมของ Shopify

รายได้ ข้อกำหนด
4.1

ได้รับรายได้รวมทั้งหมด 100% จากการขายธีมผ่านร้านค้าธีมของ Shopify ใน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแรก และหากรายได้นั้นมากกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐคุณจะได้รับ 85% ของรายได้ทั้งหมด

ธีมทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อตกลงของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ Shopify

เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่จัดการธีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรายได้จากยอดขายธีม

โปรโมชัน

กิจกรรม ตำแหน่งที่ตั้งของพาร์ทเนอร์ ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย รายได้ ข้อกำหนด
5.5 เงินรางวัลสำหรับการแนะนำสำหรับ Point of Sale แบบ Pro ทั้งหมด

ออสเตรเลีย

เบลเยียม

แคนาดา

เดนมาร์ก

ฟินแลนด์

เยอรมนี

ไอร์แลนด์

อิตาลี

เนเธอร์แลนด์

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

สเปน

สหราชอาณาจักร

สหรัฐฯ

ค่าคอมมิชชันจำนวน 500 ถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ขายที่ใช้ Point of Sale แบบ Pro (POS Pro) รายใหม่ทุกรายที่ได้รับการแนะนำโดยพาร์ทเนอร์ ซึ่งลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้

จํานวนค่าคอมมิชชันจะขึ้นอยู่กับจํานวนการสมัครใช้งาน POS Pro ที่เปิดใช้งานโดย Referred Merchant การสมัครใช้งาน Pro หนึ่ง (1) รายการหมายถึงที่ตั้งแบบ Pro หนึ่ง (1) แห่ง จํานวนค่าคอมมิชชันเป็นไปตามนี้:

 • 500 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการเปิดการสมัครใช้งาน POS Pro 1 รายการ
 • 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการสมัครใช้งาน POS Pro 2 รายการ
 • 1,500 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการสมัครใช้งาน POS Pro 3 รายการ
 • 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการสมัครใช้งาน POS Pro 4 รายการ
 • 2,500 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการสมัครใช้งาน POS Pro 5 รายการ
 • 3,000 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการสมัครใช้งาน POS Pro 6 รายการ

Shopify ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้

จะมีการจ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับผู้ค้า Shopify POS Pro ใหม่ทุกๆ รายที่คุณแนะนำโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของ POS Shopify ใน Partner Dashboard ของคุณ ซึ่งผู้ขายจะ:

 1. จ่ายค่าสมัครใช้งาน POS Pro ติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือน หรือจ่ายค่าสมัครใช้งาน POS Pro รายปี
 2. เป็นผู้ใช้ใหม่บน Shopify POS Pro (ไม่มีการเปิดใช้งานที่ตั้งของ POS Pro ที่มีอยู่)
 3. ทำธุรกรรมผ่าน Shopify POS Pro เป็นเวลาอย่างน้อยสิบ (10) วันต่อเดือน ภายในระยะเวลาอย่างน้อยสองเดือน
 4. มีที่ตั้งแบบมีหน้าร้านจริง
 5. ได้รู้จักกับ Shopify จากการที่คุณโปรโมท Shopify POS Pro อย่างชัดเจน
 6. ไม่ได้รู้จักกับหรือได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Shopify โดยบุคคลอื่นใดก็ตามรวมถึง Shopify
 7. เปิดใช้งานสูงสุดสามสิบ (30) วันก่อนที่จะส่งลูกค้าเป้าหมาย หรือเปิดใช้งานภายในหก (6) เดือนหลังการส่งลูกค้าเป้าหมาย

นอกเหนือไปจากข้อกำหนดคอมมิชชันที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 • แนะนำผู้ขายให้กับทีมขายของเรา (ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการขาย)
 • ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายผู้ขายไปยัง Shopify POS Pro และ/หรือ
 • เข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่เป็นการสนับสนุนทีมขายของ Shopify และ/หรือผู้ขายที่ได้รับการแนะนำซึ่งเปิดตัวบน Shopify POS Pro

หากคุณแนะนำผู้ขายรายใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับ Shopify นอกเหนือจากเงินรางวัลสำหรับการแนะนำ POS Pro นี้แล้ว คุณยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับยอดเงินจากการแนะนำผู้ขายรายใหม่ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ตลาดผู้เชี่ยวชาญ

รายได้ ข้อกำหนด
6.1

90% ของรายได้ทั้งหมดที่รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานที่เกิดขึ้นตลาดผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้ขายผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นแต่ 10% ที่ Shopify จะยังคงเก็บอยู่รวมกับภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของ Shopify

ภาษีจากรายได้

ในบางกรณี Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมหรือจ่ายภาษีในค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ ภาษีเหล่านี้แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ประเภทกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ และข้อมูลภาษีที่คุณให้ไว้ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์

ภาษีทั้งหมดที่เรียกเก็บหรือจ่ายให้คุณโดย Shopify จะถูกบันทึกในใบแจ้งหนี้ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีดูใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและคอมมิชชันของคุณ ให้ดูที่การรับชำระเงิน

ภาษีที่เรียกเก็บในค่าธรรมเนียมของ Shopify

ในบางกรณี Shopify จะเรียกเก็บภาษีจากค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับยอดขายแอป ธีม หรือบริการบนแพลตฟอร์ม Shopify ภาษีที่เกี่ยวข้องจะหักออกจากยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ภาษีจะถูกเรียกเก็บในค่าธรรมเนียมของ Shopify ในกรณีดังต่อไปนี้:

แคนาดา

หากข้อมูลติดต่อในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณระบุที่อยู่ในแคนาดา Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมของ Shopify โดย Shopify จะเรียกเก็บภาษีการขายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือพื้นที่ของคุณ

สหรัฐอเมริกา

หากข้อมูลติดต่อในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณระบุที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และที่อยู่ของคุณอยู่ในรัฐที่เรียกเก็บภาษีการขายบริการผ่านหน่วยงานเรียกเก็บภาษี Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมของ Shopify โดย Shopify จะเรียกเก็บภาษีการขายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือพื้นที่ของคุณ

ภาษีที่จ่ายสำหรับค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

หากคุณได้ป้อนหมายเลขบัญชีธุรกิจ (BN) ของแคนาดาไว้ในส่วนข้อมูลภาษีของบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ Shopify จะเพิ่มภาษี HST ของรัฐออนแทรีโออีก 13% ในยอดค่าคอมมิชชันจากการแนะนำที่คุณจะได้รับ ภาษีนี้จะไปรวมอยู่ในยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ คุณมีหน้าที่ในการชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม

ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ

ในบางประเทศหรือภูมิภาคจะใช้ภาษีบริการดิจิทัล (DST) กับสินค้าและบริการที่ขายผ่านระบบดิจิทัล ระบบจะคำนวณ DST เป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมจากการขายบริการในระบบดิจิทัล โดยอัตรา DST จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่ผู้ขายอยู่

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2022 Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติจากยอดขายแอปสาธารณะและธีมในประเทศหรือภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ DST โดยค่าธรรมเนียมการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อที่อยู่ของธุรกิจของผู้ขายอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้:

อัตราค่า DST ตามประเทศหรือภูมิภาค
ประเทศหรือภูมิภาค อัตรา DST
สหราชอาณาจักร 2%
อิตาลี 3%
ตุรกี 5%
อินเดีย 2%
สเปน 3%

คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติสำหรับยอดขายแอปและธีมได้ใน Partner Dashboard ของคุณ หรือจะดูจากไฟล์ CSV แสดงยอดเงินที่พาร์ทเนอร์จะได้รับก็ได้ โดยสามารถดูวิธีส่งออกข้อมูลยอดเงินที่จะได้รับเป็นไฟล์ CSV ได้ในส่วนการติดตามรายได้ของพาร์ทเนอร์

อภิธานศัพท์

ข้อกำหนด ความหมาย
พาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่

ในฐานะ Shopify Partner คุณมีสิทธิ์รับค่าคอมมิชชันเป็นประจำสำหรับการแนะนำและการอัปเกรด Shopify Plus หากต้องการรับค่าคอมมิชชันเป็นประจำสำหรับการแนะนำและการอัปเกรดก่อนหน้าเหล่านี้ต่อไป คุณต้องทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 12 เดือน:

 • การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา (คิดเป็นจำนวนเมื่อผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานในเดือนแรก)
 • การแนะนำผู้ขายรายใหม่หรือผู้ขายที่มีอยู่ให้เป็น Shopify Plus

หากไม่ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน (นับจากวันที่ผู้ขายเปลี่ยนไปใช้แผนที่เกี่ยวข้อง) ระบบจะรีเซ็ตการชำระเงินค่าคอมมิชชันเป็นประจำทั้งหมดเป็นศูนย์ คุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นในแต่ละรอบ 12 เดือนเพื่อรักษาสิทธิ์การรับค่าคอมมิชชันเป็นประจำต่อไป คุณสามารถดูวันที่ที่ต้องดำเนินกิจกรรมอื่นให้เสร็จสิ้นได้ในหน้าการแนะนำของ Partner Dashboard ข้อกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2017

ข้อกำหนดกิจกรรมของ Partner ไม่สามารถใช้ได้กับรายได้แบบต่อเนื่องอื่นๆ เช่น รายได้จากยอดขายแอปหรือยอดขายธีม

การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา

ในฐานะ Shopify Partner คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาได้ไม่จำกัดจำนวน ร้านค้าระยะพัฒนาคือร้านค้า Shopify เวอร์ชันฟรีที่สามารถใช้ในการตั้งค่าธีมหรือพัฒนาร้านค้าให้แก่ลูกค้าได้ การตั้งค่าร้านค้าระยะพัฒนาและส่งต่อให้ลูกค้าใช้เป็นวิธีที่จะทำให้คุณได้รับค่าคอมมิชชันแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุ: ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับคอมมิชชันจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน Shopify Plus สำหรับร้านค้าหลักเท่านั้น (โดยเรียกเก็บเงินอยู่ที่เดียว) แต่จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับร้านที่สร้างซ้ำของร้านค้านี้

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ การเรียกเก็บเงินแอปจะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 2.9% ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการและภาษีในสินค้าเฉพาะรายการแยกต่างหาก ค่าธรรมเนียมการดำเนินการทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ Shopify จะจ่ายค่าคอมมิชชันให้คุณสำหรับการแนะนำ ซึ่งรวมถึงการแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ การแนะนำจาก Shopify Plus และการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ
ค่าธรรมเนียมของ Shopify ค่าธรรมเนียมของค่าคอมมิชชันแสดงถึงส่วนแบ่งของ Shopify จอกยอดขายแอป ธีม หรือบริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายธีมและมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่ง 70% ของราคาขาย Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ Shopify 30% ของยอดขายทั้งหมดของธีม และจะชำระส่วนแบ่ง 70% ที่เหลือให้คุณ ค่าธรรมเนียมของ Shopify ทั้งหมดจะบันทึกอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify
การอัปเกรดร้านค้า

การอัปเกรดร้านค้าเกิดขึ้นเมื่อผู้ขาย Shopify ที่ใช้งานอยู่ทำการอัปเกรดร้านค้า Shopify ปัจจุบันไปใช้แผนร้านค้าที่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่สูงขึ้น ผู้ที่สามารถดำเนินการอัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์ได้คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้แนะนำผู้ขายในตอนแรก พาร์ทเนอร์ที่ยังไม่ได้แนะนำผู้ขาย หรือทีมขายของ Shopify เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่แนะนำผู้ขายผ่านร้านค้าเพื่อการพัฒนาเท่านั้นที่จะได้รับคอมมิชชันโดยอิงจากแผนการอัปเกรด

หากผู้ขายต้องการอัปเกรดเป็น Shopify Plus คุณต้องกรอกแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus ใน Partner Dashboard เพื่อรับค่าคอมมิชชันแบบประจำต่อไป คุณจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชันจากลูกค้าเป้าหมายใหม่สุทธิของ Shopify Plus เท่านั้น คุณต้องส่งลูกค้าเป้าหมายเดิมและผู้ขายจะต้องยังไม่ได้ติดต่อกับทีมงาน Shopify Plus ในช่วงเวลาที่ยื่นขอ