รายได้ของ Shopify Partner

ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับเงินจากการมีส่วนร่วมทำงานในระบบนิเวศ Shopify (กิจกรรมของคุณ) และ Partner Program ที่คุณเข้าร่วม รายได้ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขายที่คุณทำงานด้วย รายได้ของคุณอาจต้องเสียภาษี โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

ตารางด้านล่างเป็นการแจกแจงเงื่อนไขการชำระยอดเงินที่จะได้รับและข้อกำหนดต่างๆ ตามกิจกรรมของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของพาร์ทเนอร์ Shopify ประเภทต่างๆ ให้ดูที่แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: รายได้จาก Partner Program บางครั้งอาจเรียกว่าส่วนแบ่งรายได้

รายได้จากการแนะนำทั้งหมดจะคำนวณจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายชำระให้แก่ Shopify โดยเป็นยอดสุทธิที่รวมส่วนลดหรือเครดิตแล้ว ซึ่งหมายความว่าร้านค้าที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขยายร้านค้า Plus ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากผลกระทบในปัจจุบันของสถานการณ์โควิด-19 Shopify จะหยุดข้อกำหนดกิจกรรมของ Shopify Partner ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2020 ข้อกำหนดกิจกรรม Shopify Partner จะกลับมาในวันที่ 4 สิงหาคม 2020 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การหยุดข้อกำหนดกิจกรรมของ Partner ชั่วคราว

การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา

พาร์ทเนอร์ Shopify

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่
1.2

Shopify Plus

Shopify Gold

คอมมิชชันแบบประจำมีมูลค่า 10% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

ลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ทั้งหมดจะต้องได้รับการบันทึกโดยการกรอกแบบฟอร์มการส่งลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus

ระบบจะชำระเงินค่าคอมมิชชันเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นShopify Partner ที่ใช้งานอยู่

พาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

หมายเหตุ: พาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีของ Shopify Plus และพาร์ทเนอร์การผสานการทำงานของ Shopify Plus จะไม่มีสิทธิ์ร่วมแผนสร้างรายได้สำหรับพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่
1.4

Shopify Plus

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

ลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ทั้งหมดจะต้องได้รับการบันทึกโดยการกรอกแบบฟอร์มการส่งลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus

ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่

1.5

Shopify Gold

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 10% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขายสำหรับการแนะนำ 4 ครั้งแรกหรือเมื่อมีการอัปเกรดเกิน 12 เดือน

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขายสำหรับการแนะนำครั้งที่ห้าและหลังจากนั้น หรือเมื่อมีการอัปเกรดเกิน 12 เดือน

ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ: รายได้จำนวน 20% จะไม่นำไปใช้ย้อนหลัง การอ้างอิง 4 ครั้งแรกจะสร้างคอมมิชชัน 10% สำหรับพาร์ทเนอร์รายนั้น

การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานสองเดือนแรกของผู้ขาย โดยเป็นยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดหรือเครดิต

เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันในช่วงสองเดือนแรกของการสมัครใช้งานของผู้ขาย:

 • การจ่ายคอมมิชชันครั้งแรกเท่ากับมูลค่าเดือนแรกของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานของผู้ขาย
 • การจ่ายคอมมิชชันครั้งที่สองเท่ากับมูลค่าเดือนที่สองของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานของผู้ขาย

หากผู้ขายออกจาก Shopify ในเดือนแรก เราจะจ่ายเงินให้ในครั้งที่สอง หากผู้ขายดาวน์เกรดหรืออัปเกรดแผนของตนในช่วงเดือนแรก คอมมิชชันในเดือนที่สองจะเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนใหม่

หากผู้ขายเลือกการสมัครใช้งานแบบรายปี เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันของคุณในช่วงสองเดือนแรกตามมูลค่าการสมัครใช้งานรายเดือน

2.2

Shopify Plus

ค่าคอมมิชชันแบบครั้งเดียวมูลค่า $2,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ

เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันเมื่อผู้ขายได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานในเดือนแรกของตนแล้ว

แอป Shopify

รายได้ ข้อกำหนด
3.1 80% ของรายได้ทั้งหมดจากราคาช่วงลดราคาครั้งเดียวหรือค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เรียกเก็บต่อเนื่องและการซื้อแอปทั้งหมดหรือการอัปเกรดผ่าน Shopify App Store แอปทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อตกลงของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ Shopify

ธีมของ Shopify

รายได้ ข้อกำหนด
4.1 ตัวเลือกที่ 1: 70% จากยอดขายธีมแต่ละครั้ง หากเลือกตัวเลือกนี้ พาร์ทเนอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมดและตอบคำถามของผู้ขายเกี่ยวกับธีมนั้น นอกจากนี้ ระบบอาจขายธีมผ่านช่องทางส่วนบุคคล (เช่น เว็บไซต์ของบริษัท) แต่ขายในตลาดแบบเปิด
4.2 ตัวเลือกที่ 2: 50% ของการขายธีมแต่ละครั้ง หากเลือกตัวเลือกนี้ พาร์ทเนอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมด แต่ Shopify จะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับธีมได้ ระบบอาจไม่ขายธีมในช่องทางอื่นๆ

โปรโมชัน

กิจกรรม ตำแหน่งที่ตั้งของพาร์ทเนอร์ ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย รายได้ ข้อกำหนด
5.4 รางวัลการอ้างอิงระบบขายหน้าร้าน ทั้งหมด

แคนาดา

สหรัฐฯ

สหราชอาณาจักร

ไอร์แลนด์

ค่าคอมมิชชันจำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ขายระบบขายหน้าร้าน (POS) ที่ได้รับการแนะนำโดยพาร์ทเนอร์ ซึ่งลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้

โปรโมชันเริ่มต้นวันที่ 1 กันยายน 2019 Shopify ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสิ้นสุดข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้

เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับผู้ขาย Shopify POS ทุกรายที่คุณแนะนำโดยส่งลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของพาร์ทเนอร์ POS เมื่อผู้ขายทำสิ่งต่อไปนี้

 1. ใช้ Shopify Payments
 2. บริหารตำแหน่งที่ตั้งแบบมีหน้าร้านจริง
 3. สั่งซื้อฮาร์ดแวร์ POS และ
 4. มีการทำธุรกรรมติดต่อกัน 5 วันผ่าน Shopify POS

นอกเหนือไปจากข้อกำหนดคอมมิชชันที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 • แนะนำผู้ขายให้กับทีมขายของเรา (ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการขาย)
 • ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายผู้ขายไปยัง Shopify POS และ/หรือ
 • เข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่รองรับทีมขายของ Shopify และ/หรือผู้ขายที่อ้างอิงซึ่งเปิดตัวบน Shopify POS

หากได้อ้างอิงผู้ขายไม่คุ้นเคยกับ Shopify และ Shopify POS คุณจะมีสิทธิ์รับเงินรางวัลจากการอ้างอิง POS พร้อมรับชำระเงินจากการอ้างอิงของคุณตามปกติ

5.5 การสรรหาตัวแทนจำหน่ายค้าปลีก

แคนาดา

สหรัฐฯ

สหราชอาณาจักร

ไอร์แลนด์

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

แคนาดา

สหรัฐฯ

สหราชอาณาจักร

ไอร์แลนด์

ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

ค่าคอมมิชชันอัตรา 200%, 300% หรือ 400% จากการสมัครใช้งานแผน Shopify รายเดือนที่มีการแนะนำ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนการแนะนำที่มาจากพาร์ทเนอร์ซึ่งลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้

 • รายการจากการแนะนำจะชำระเงินออกที่ 200%
 • รายการจากการแนะนำ 5-19 รายการจะชำระเงินออกที่ 300%
 • รายการจากการแนะนำ 20 รายการขึ้นไปจะชำระเงินออกที่ 400%

จำนวนการแนะนำจะรีเซ็ตทุกวันที่ 1 ของเดือน

นอกจากนี้คุณจะได้รับเงิน 250 ดอลลาร์สหรัฐหลังจากเข้าร่วมชุดหลักสูตรใน Shopify Partner Academy จนเสร็จสิ้น

โปรโมชันเริ่มต้นวันที่ 20 เมษายน 2020 Shopify ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสิ้นสุดข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้

ดารเข้าร่วมโปรโมชันนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก Shopify เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วม Partner Program ของ Shopify ในวันที่หรือหลังจากวันที่ 20 เมษายน 2020 เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้ หากต้องการเข้าร่วม คุณต้องส่งใบสมัครผ่านแลนดิ้งเพจที่เชื่อมโยงกับโปรโมชันนี้

ค่าคอมมิชชันจะชำระให้สำหรับผู้ขาย Shopify ทุกรายที่คุณแนะนำโดยใช้ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของคุณหรือผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการช่วยเหลือด้านการขาย โดยจะได้รับเงินค่าคอมมิชชันเมื่อผู้ขายเริ่มชำระเงินสำหรับแผน Shopify ของพวกเขาและจะเป็นไปตามตารางเวลาการรับชำระเงินของพาร์ทเนอร์

นอกเหนือไปจากข้อกำหนดคอมมิชชันที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 1. แนะนำผู้ขายให้กับทีมขายของเรา (ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการขาย)
 2. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายผู้ขายไปยัง Shopify และ/หรือ
 3. เข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่รองรับทีมขายของ Shopify และ/หรือ referred merchant ซึ่งเปิดตัวบน Shopify
  1. หากคุณแนะนำผู้ขายที่ไม่เคยใช้ Shopify สำหรับร้านค้าออนไลน์และ Shopify POS มาก่อน คุณก็จะมีสิทธิ์รับเงินค่าแนะนำ POS (5.4) เพิ่มเติมจากเงินที่จะได้รับในโปรโมชันนี้

ตลาดผู้เชี่ยวชาญ

รายได้ ข้อกำหนด
6.1

90% ของรายได้ทั้งหมดที่รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานที่เกิดขึ้นตลาดผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้ขายผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นแต่ 10% ที่ Shopify จะยังคงเก็บอยู่รวมกับภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของ Shopify

ภาษีจากรายได้

ในบางกรณี Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมหรือจ่ายภาษีในค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ ภาษีเหล่านี้แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ประเภทกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ และข้อมูลภาษีที่คุณให้ไว้ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์

ภาษีทั้งหมดที่เรียกเก็บหรือจ่ายให้คุณโดย Shopify จะถูกบันทึกในใบแจ้งหนี้ หากต้องการดูวิธีดูใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันของคุณ โปรดดูที่การรับชำระเงิน

หมายเหตุ: ภาระผูกพันด้านภาษีของคุณแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เสนอและสถานที่ลงทะเบียนธุรกิจ ขอแนะนำให้ปรึกษาปัญหาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีภายในประเทศ

ภาษีที่เรียกเก็บในค่าธรรมเนียมของ Shopify

ในบางกรณี Shopify จะเรียกเก็บค่าภาษีในค่าธรรมเนียมของค่าคอมมิชชันสำหรับยอดขายแอป ธีม หรือบริการบนแพลตฟอร์ม Shopify ภาษีที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออกจากยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ภาษีจะถูกเรียกเก็บในค่าธรรมเนียมของ Shopify ในกรณีดังต่อไปนี้:

แคนาดา

หากข้อมูลติดต่อในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณระบุที่อยู่ในแคนาดา Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมของ Shopify โดย Shopify จะเรียกเก็บภาษีการขายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือพื้นที่ของคุณ

สหรัฐอเมริกา

หากข้อมูลติดต่อในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณระบุที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และที่อยู่ของคุณอยู่ในรัฐที่เรียกเก็บภาษีการขายบริการผ่านหน่วยงานเรียกเก็บภาษี Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมของ Shopify โดย Shopify จะเรียกเก็บภาษีการขายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือพื้นที่ของคุณ

ภาษีที่จ่ายสำหรับค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

หากคุณได้ป้อนหมายเลขบัญชีธุรกิจ (BN) ของแคนาดาไว้ในส่วนข้อมูลภาษีของบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ Shopify จะเพิ่มภาษี HST ของรัฐออนแทรีโออีก 13% ในยอดค่าคอมมิชชันจากการแนะนำที่คุณจะได้รับ ภาษีนี้จะไปรวมอยู่ในยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ คุณมีหน้าที่ในการชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม

หมายเหตุ: สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของ Partner Program โปรดติดต่อฝ่ายให้ความช่วยเหลือ Shopify Partner

การหยุดข้อกำหนดกิจกรรมของ Partner เป็นการชั่วคราว

เนื่องจากผลกระทบในปัจจุบันของสถานการณ์โควิด-19 Shopify จะหยุดข้อกำหนดกิจกรรมของ Shopify Partner ไว้ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2020 แม้จะมีการหยุดใช้ข้อกำหนดกิจกรรมเป็นการชั่วคราว การชำระเงินค่าคอมมิชชันแบบประจำทั้งหมดจะดำเนินต่อไป ข้อกำหนดกิจกรรม Shopify Partner จะกลับมาในวันที่ 4 สิงหาคม 2020

หากคุณดำเนินกิจกรรมของ Partner เสร็จสิ้นในขณะที่ข้อกำหนดกิจกรรมหยุดชั่วคราว คุณจะมีเวลา 12 เดือนเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมอื่นให้เสร็จสิ้นหลังจากกลับมาใช้ข้อกำหนดกิจกรรมอีกครั้ง

หากคุณไม่ได้ดำเนินกิจกรรมของ Partner ให้เสร็จสิ้นในขณะที่ข้อกำหนดกิจกรรมหยุดชั่วคราว คุณจะมีเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้นเท่ากับที่คุณมีก่อนที่จะมีการหยุดใช้ชั่วคราว ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเวลาเหลือเจ็ดเดือนในการดำเนินกิจกรรมเมื่อเริ่มหยุดใช้ชั่วคราว คุณจะยังคงมีเวลาเจ็ดเดือนเพื่อดำเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้นหลังจากกลับมาใช้ข้อกำหนดกิจกรรมอีกครั้ง

คุณสามารถดูวันที่ที่คุณต้องการให้เสร็จสิ้นกิจกรรมอื่นได้ในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับของ Partner Dashboard

อภิธานศัพท์

ข้อกำหนด ความหมาย
พาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่

หากต้องการรักษาสถานะใช้งานอยู่ในระบบนิเวศของพาร์ทเนอร์ Shopify คุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้อย่างน้อยทุก 12 เดือน

 • การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา (คิดเป็นจำนวนเมื่อผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานในเดือนแรก)
 • การอ้างอิงตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ (คิดเป็นจำนวนเมื่อผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานในเดือนแรก)
 • อัปเกรดแผนผู้ขายที่มีอยู่ให้เป็น Shopify Plus

หากไม่ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน (นับจากวันที่ผู้ขายเปลี่ยนไปใช้แผนที่เกี่ยวข้อง) ระบบจะรีเซ็ตการชำระเงินคอมมิชชันแบบต่อเนื่องทั้งหมดเป็นศูนย์ คุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นในแต่ละรอบ 12 เดือนเพื่อรักษาสิทธิ์รับรายได้ต่อไป คุณสามารถติดตามการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนาได้ใน Partner Dashboard ข้อกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2017

พาร์ทเนอร์ Shopify Plus ที่ใช้งานอยู่ ในฐานะ Shopify Plus Partner คุณต้องรักษาสถานะการพาร์ทเนอร์ที่ใช้งานอยู่เพื่อรับการชำระเงินคอมมิชชันต่อไปสำหรับการอ้างอิง Shopify Plus ของคุณ เพื่อให้เราพิจารณาเป็น Shopify Plus Partner ที่ใช้งานอยู่ คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
 • คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของดีลอย่างน้อย Shopify Plus 5 รายการภายในปีปฏิทินปัจจุบัน
 • คุณได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ Shopify อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในปีปฏิทินปัจจุบัน
หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับ Shopify Plus Partner ที่ใช้งานอยู่ คุณจะไม่ได้รับการชำระเงินคอมมิชชันสำหรับผู้อ้างอิงใดๆ ที่เข้ามาในขณะที่คุณเป็น Shopify Plus Partner และคุณยังเสี่ยงถูกนำออกจากโปรแกรม Shopify Plus Partner อีกด้วย คุณจะได้รับการชำระเงินคอมมิชชันสำหรับร้านค้าที่อ้างอิงแผน Shopify อื่นที่ไม่ใช่ Shopify Plus ต่อไป
การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify คุณจะได้รับลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการเพื่อแชร์กับผู้ขายเป้าหมาย โดยจะมีแฮนเดิลอ้างอิงที่ไม่ซ้ำกันเพื่อให้สามารถติดตามผู้ขายรายใหม่ที่อ้างอิงแต่ละรายได้ ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการแบบมาตรฐานจะมีลักษณะดังนี้: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

เมื่อผู้ขายลงทะเบียนใช้งาน Shopify ด้วยลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ คุณจะได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับการอ้างอิงดังกล่าว ซึ่งจะจ่ายให้หลังจากที่ผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนครั้งแรกของตนแล้ว (โดยทั่วไปคือหลังจากช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วัน)

การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา

ในฐานะ Shopify Partner คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาได้ไม่จำกัดจำนวน ร้านค้าระยะพัฒนาคือร้านค้า Shopify เวอร์ชันฟรีที่สามารถใช้ในการตั้งค่าธีมหรือพัฒนาร้านค้าให้แก่ลูกค้าได้ การตั้งค่าร้านค้าระยะพัฒนาและส่งต่อให้ลูกค้าใช้เป็นวิธีที่จะทำให้คุณได้รับค่าคอมมิชชันแบบประจำ

หมายเหตุ: ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับคอมมิชชันจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน Shopify Plus สำหรับร้านค้าหลักเท่านั้น (โดยเรียกเก็บเงินอยู่ที่เดียว) แต่จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับร้านที่สร้างซ้ำของร้านค้านี้

คอมมิชชันการอ้างอิง Shopify จะจ่ายค่าคอมมิชชันให้คุณสำหรับการแนะนำ ซึ่งรวมถึงการแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ การแนะนำจาก Shopify Plus และการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ
Shopify Gold Shopify Gold เป็นแผนร้านค้าที่ให้ใช้งานได้เฉพาะผู้ขายที่อยู่ในประเทศอินเดีย ไปที่ shopify.in/gold เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Gold
ค่าธรรมเนียมของ Shopify ค่าธรรมเนียมของค่าคอมมิชชันแสดงถึงส่วนแบ่งของ Shopify จอกยอดขายแอป ธีม หรือบริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายธีมและมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่ง 70% ของราคาขาย Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ Shopify 30% ของยอดขายทั้งหมดของธีม และจะชำระส่วนแบ่ง 70% ที่เหลือให้คุณ ค่าธรรมเนียมของ Shopify ทั้งหมดจะบันทึกอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify
การอัปเกรดร้านค้า การอัปเกรดร้านค้าเกิดขึ้นเมื่อผู้ขาย Shopify ที่ใช้งานอยู่ทำการอัปเกรดร้านค้า Shopify ปัจจุบันไปใช้แผนร้านค้าที่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่สูงขึ้น ผู้ที่สามารถดำเนินการอัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์ได้คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้แนะนำผู้ขายในตอนแรก พาร์ทเนอร์ที่ยังไม่ได้แนะนำผู้ขาย หรือทีมขายของ Shopify เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่แนะนำผู้ขายผ่านร้านค้าเพื่อการพัฒนาเท่านั้นที่จะได้รับคอมมิชชันโดยอิงจากแผนการอัปเกรด