รายได้ของ Shopify Partner

ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับเงินจากการมีส่วนร่วมทำงานในระบบนิเวศ Shopify (กิจกรรมของคุณ) และ Partner Program ที่คุณเข้าร่วม รายได้ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขายที่คุณทำงานด้วย รายได้ของคุณอาจต้องเสียภาษี โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

ตารางด้านล่างเป็นการแจกแจงเงื่อนไขการชำระยอดเงินที่จะได้รับและข้อกำหนดต่างๆ ตามกิจกรรมของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของพาร์ทเนอร์ Shopify ประเภทต่างๆ ให้ดูที่แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา

พาร์ทเนอร์ Shopify

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่
1.2

Shopify Plus

คอมมิชชันแบบประจำมีมูลค่า 10% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาสำหรับผู้ขายโดยเป็นส่วนหนึ่งของดีล Shopify Plus ดูที่การอ้างอิง Shopify Plus สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด

พาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่
1.4

Shopify Plus

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาสำหรับผู้ขายโดยเป็นส่วนหนึ่งของดีล Shopify Plus ดูที่การอ้างอิง Shopify Plus สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด

การแนะนำ Shopify Plus

พาร์ทเนอร์ Shopify

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.5

Shopify Plus

คอมมิชชันแบบประจำมีมูลค่า 10% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

ลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ทั้งหมดจะต้องได้รับการบันทึกโดยการกรอกแบบฟอร์มการส่งลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus

คุณจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นสำหรับโอกาสในการขายสุทธิของ Shopify Plus เท่านั้น คุณต้องส่งลูกค้าเป้าหมายดั้งเดิม และผู้ขายจะต้องยังไม่ได้ติดต่อกับทีมงาน Shopify Plus ในช่วงเวลาที่ยื่นขอ

ระบบจะชำระเงินค่าคอมมิชชันเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นShopify Partner ที่ใช้งานอยู่

ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify ไม่มีสิทธิ์ได้รับการอ้างอิงประเภทนี้

พาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.6

Shopify Plus

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

ลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ทั้งหมดจะต้องได้รับการบันทึกโดยการกรอกแบบฟอร์มการส่งลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus

คุณจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นสำหรับโอกาสในการขายสุทธิของ Shopify Plus เท่านั้น คุณต้องส่งลูกค้าเป้าหมายดั้งเดิม และผู้ขายจะต้องยังไม่ได้ติดต่อกับทีมงาน Shopify Plus ในช่วงเวลาที่ยื่นขอ

ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่

การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานสองเดือนแรกของผู้ขาย โดยเป็นยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดหรือเครดิต

เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันในช่วงสองเดือนแรกของการสมัครใช้งานของผู้ขาย:

 • การจ่ายคอมมิชชันครั้งแรกเท่ากับมูลค่าเดือนแรกของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานของผู้ขาย
 • การจ่ายคอมมิชชันครั้งที่สองเท่ากับมูลค่าเดือนที่สองของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานของผู้ขาย

หากผู้ขายออกจาก Shopify ในเดือนแรก เราจะจ่ายเงินให้ในครั้งที่สอง หากผู้ขายดาวน์เกรดหรืออัปเกรดแผนของตนในช่วงเดือนแรก คอมมิชชันในเดือนที่สองจะเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนใหม่

หากผู้ขายเลือกการสมัครใช้งานแบบรายปี เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันของคุณในช่วงสองเดือนแรกตามมูลค่าการสมัครใช้งานรายเดือน

แอป Shopify

รายได้ ข้อกำหนด
3.1 80% ของรายได้ทั้งหมดจากราคาช่วงลดราคาครั้งเดียวหรือค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เรียกเก็บต่อเนื่องและการซื้อแอปทั้งหมดหรือการอัปเกรดผ่าน Shopify App Store

แอปทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อตกลงของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ Shopify

มีเพียงพาร์ทเนอร์ที่จัดการแอปเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรายได้จากยอดขายแอป

ธีมของ Shopify

รายได้ ข้อกำหนด
4.1 ตัวเลือกที่ 1: 70% จากยอดขายธีมแต่ละครั้ง

หากเลือกตัวเลือกนี้ พาร์ทเนอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมดและตอบคำถามของผู้ขายเกี่ยวกับธีมนั้น นอกจากนี้ ระบบอาจขายธีมผ่านช่องทางส่วนบุคคล (เช่น เว็บไซต์ของบริษัท) แต่ไม่ขายในตลาดแบบเปิด

เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่จัดการธีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรายได้จากยอดขายธีม

4.2 ตัวเลือกที่ 2: 50% ของการขายธีมแต่ละครั้ง

หากเลือกตัวเลือกนี้ พาร์ทเนอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมด แต่ Shopify จะช่วยตอบคำถามด้านความช่วยเหลือใดๆ เกี่ยวกับธีมได้ ระบบอาจไม่ขายธีมในช่องทางอื่นๆ

เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่จัดการธีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรายได้จากยอดขายธีม

โปรโมชัน

กิจกรรม ตำแหน่งที่ตั้งของพาร์ทเนอร์ ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย รายได้ ข้อกำหนด
5.5 เงินรางวัลสำหรับการอ้างอิงสำหรับ Point of Sale แบบ Pro ทั้งหมด

ออสเตรเลีย

แคนาดา

ไอร์แลนด์

นิวซีแลนด์

สหราชอาณาจักร

สหรัฐฯ

ค่าคอมมิชชันจำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ขายที่ใช้ Point of Sale แบบ Pro (POS Pro) รายใหม่ทุกรายที่ได้รับการแนะนำโดยพาร์ทเนอร์ ซึ่งลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้

โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2020 เป็นต้นไป Shopify ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสิ้นสุดข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้ และไม่สามารถใช้โปรโมชันได้หากผู้ขายที่ได้รับการแนะนำอยู่ใน Shopify Plus อยู่แล้ว

เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันให้ผู้ขาย Shopify POS Pro รายใหม่ทุกรายที่คุณแนะนำโดยการส่งลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของพาร์ทเนอร์ POS ซึ่งผู้ขายสามารถ:

 1. ชำระค่าบริการ POS Pro ติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือน
 2. เป็นผู้ขายรายใหม่ของ Shopify POS Pro
 3. มีเวลาสิบ (10) วันหรือมากกว่าในการทำธุรกรรมผ่าน Shopify POS Pro ต่อเดือนอย่างน้อยสองเดือน
 4. บริหารตำแหน่งที่ตั้งแบบมีหน้าร้านจริง
 5. รับการเสนอชื่อให้กับ Shopify จากการที่คุณส่งเสริมการ Shopify POS Pro อย่างแข็งขัน
 6. ไม่ได้รับการเสนอชื่อหรือแนะนำให้กับ Shopify โดยบุคคลอื่นใดก็ตามรวมถึง Shopify
 7. เปิดใช้งานได้สูงสุดสามสิบ (30) วันก่อนที่จะนำส่งลูกค้าเป้าหมาย หรือเปิดใช้งานภายในหก (6) เดือนของการส่งลูกค้าเป้าหมายตามกรณี

นอกเหนือไปจากข้อกำหนดคอมมิชชันที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 • แนะนำผู้ขายให้กับทีมขายของเรา (ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการขาย)
 • ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายผู้ขายไปยัง Shopify POS Pro และ/หรือ
 • เข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่เป็นการสนับสนุนทีมขายของ Shopify และ/หรือผู้ขายที่ได้รับการแนะนำซึ่งเปิดตัวบน Shopify POS Pro

หากคุณแนะนำผู้ขายรายใหม่ที่มีคุณสมบัติให้กับ Shopify คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระเงินการแนะนำผู้ขายรายใหม่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากเงินรางวัลสำหรับการแนะนำ POS Pro นี้

ตลาดผู้เชี่ยวชาญ

รายได้ ข้อกำหนด
6.1

90% ของรายได้ทั้งหมดที่รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานที่เกิดขึ้นตลาดผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้ขายผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นแต่ 10% ที่ Shopify จะยังคงเก็บอยู่รวมกับภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของ Shopify

ภาษีจากรายได้

ในบางกรณี Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมหรือจ่ายภาษีในค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ ภาษีเหล่านี้แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ประเภทกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ และข้อมูลภาษีที่คุณให้ไว้ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์

ภาษีทั้งหมดที่เรียกเก็บหรือจ่ายให้คุณโดย Shopify จะถูกบันทึกในใบแจ้งหนี้ หากต้องการดูวิธีดูใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันของคุณ โปรดดูที่การรับชำระเงิน

ภาษีที่เรียกเก็บในค่าธรรมเนียมของ Shopify

ในบางกรณี Shopify จะเรียกเก็บค่าภาษีในค่าธรรมเนียมของค่าคอมมิชชันสำหรับยอดขายแอป ธีม หรือบริการบนแพลตฟอร์ม Shopify ภาษีที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออกจากยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ภาษีจะถูกเรียกเก็บในค่าธรรมเนียมของ Shopify ในกรณีดังต่อไปนี้:

แคนาดา

หากข้อมูลติดต่อในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณระบุที่อยู่ในแคนาดา Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมของ Shopify โดย Shopify จะเรียกเก็บภาษีการขายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือพื้นที่ของคุณ

สหรัฐอเมริกา

หากข้อมูลติดต่อในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณระบุที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และที่อยู่ของคุณอยู่ในรัฐที่เรียกเก็บภาษีการขายบริการผ่านหน่วยงานเรียกเก็บภาษี Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมของ Shopify โดย Shopify จะเรียกเก็บภาษีการขายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือพื้นที่ของคุณ

ภาษีที่จ่ายสำหรับค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

หากคุณได้ป้อนหมายเลขบัญชีธุรกิจ (BN) ของแคนาดาไว้ในส่วนข้อมูลภาษีของบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ Shopify จะเพิ่มภาษี HST ของรัฐออนแทรีโออีก 13% ในยอดค่าคอมมิชชันจากการแนะนำที่คุณจะได้รับ ภาษีนี้จะไปรวมอยู่ในยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ คุณมีหน้าที่ในการชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม

อภิธานศัพท์

ข้อกำหนด ความหมาย
พาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่

ในฐานะ Shopify Partner คุณมีสิทธิ์รับค่าคอมมิชชันเป็นประจำสำหรับการแนะนำและการอัปเกรด Shopify Plus หากต้องการรับค่าคอมมิชชันเป็นประจำสำหรับการแนะนำและการอัปเกรดก่อนหน้าเหล่านี้ต่อไป คุณต้องทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 12 เดือน:

 • การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา (คิดเป็นจำนวนเมื่อผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานในเดือนแรก)
 • การอ้างอิงตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ (คิดเป็นจำนวนเมื่อผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานในเดือนแรก)
 • การแนะนำผู้ขายรายใหม่หรือผู้ขายที่มีอยู่ให้เป็น Shopify Plus

หากไม่ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน (นับจากวันที่ผู้ขายเปลี่ยนไปใช้แผนที่เกี่ยวข้อง) ระบบจะรีเซ็ตการชำระเงินค่าคอมมิชชันเป็นประจำทั้งหมดเป็นศูนย์ คุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นในแต่ละรอบ 12 เดือนเพื่อรักษาสิทธิ์การรับค่าคอมมิชชันเป็นประจำต่อไป คุณสามารถดูวันที่ที่ต้องดำเนินกิจกรรมอื่นให้เสร็จสิ้นได้ในหน้าการแนะนำของ Partner Dashboard ข้อกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2017

ข้อกำหนดกิจกรรมของ Partner ไม่สามารถใช้ได้กับรายได้แบบต่อเนื่องอื่นๆ เช่น รายได้จากยอดขายแอปหรือยอดขายธีม

การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify คุณจะได้รับลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการเพื่อแชร์กับผู้ขายเป้าหมาย โดยจะมีแฮนเดิลอ้างอิงที่ไม่ซ้ำกันเพื่อให้สามารถติดตามผู้ขายรายใหม่ที่อ้างอิงแต่ละรายได้ ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการแบบมาตรฐานจะมีลักษณะดังนี้: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

เมื่อผู้ขายลงทะเบียนใช้งาน Shopify ด้วยลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ คุณจะได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับการอ้างอิงดังกล่าว ซึ่งจะจ่ายให้หลังจากที่ผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนครั้งแรกของตนแล้ว (โดยทั่วไปคือหลังจากช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วัน)

การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา

ในฐานะ Shopify Partner คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาได้ไม่จำกัดจำนวน ร้านค้าระยะพัฒนาคือร้านค้า Shopify เวอร์ชันฟรีที่สามารถใช้ในการตั้งค่าธีมหรือพัฒนาร้านค้าให้แก่ลูกค้าได้ การตั้งค่าร้านค้าระยะพัฒนาและส่งต่อให้ลูกค้าใช้เป็นวิธีที่จะทำให้คุณได้รับค่าคอมมิชชันแบบประจำ

หมายเหตุ: ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับคอมมิชชันจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน Shopify Plus สำหรับร้านค้าหลักเท่านั้น (โดยเรียกเก็บเงินอยู่ที่เดียว) แต่จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับร้านที่สร้างซ้ำของร้านค้านี้

คอมมิชชันการอ้างอิง Shopify จะจ่ายค่าคอมมิชชันให้คุณสำหรับการแนะนำ ซึ่งรวมถึงการแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ การแนะนำจาก Shopify Plus และการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ
ค่าธรรมเนียมของ Shopify ค่าธรรมเนียมของค่าคอมมิชชันแสดงถึงส่วนแบ่งของ Shopify จอกยอดขายแอป ธีม หรือบริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายธีมและมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่ง 70% ของราคาขาย Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ Shopify 30% ของยอดขายทั้งหมดของธีม และจะชำระส่วนแบ่ง 70% ที่เหลือให้คุณ ค่าธรรมเนียมของ Shopify ทั้งหมดจะบันทึกอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify
การอัปเกรดร้านค้า

การอัปเกรดร้านค้าเกิดขึ้นเมื่อผู้ขาย Shopify ที่ใช้งานอยู่ทำการอัปเกรดร้านค้า Shopify ปัจจุบันไปใช้แผนร้านค้าที่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่สูงขึ้น ผู้ที่สามารถดำเนินการอัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์ได้คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้แนะนำผู้ขายในตอนแรก พาร์ทเนอร์ที่ยังไม่ได้แนะนำผู้ขาย หรือทีมขายของ Shopify เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่แนะนำผู้ขายผ่านร้านค้าเพื่อการพัฒนาเท่านั้นที่จะได้รับคอมมิชชันโดยอิงจากแผนการอัปเกรด

หากผู้ขายได้รับการอัปเกรดเป็น Shopify Plus คุณต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับส่งลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus เพื่อรับค่าคอมมิชชันแบบประจำต่อไป คุณจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชันสำหรับโอกาสในการขายสุทธิของ Shopify Plus เท่านั้น คุณต้องส่งลูกค้าเป้าหมายดั้งเดิมและผู้ขายจะต้องยังไม่ได้ติดต่อกับทีมงาน Shopify Plus ในช่วงเวลาที่ยื่นขอ