รายได้ของ Shopify Partner

ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับเงินจากการมีส่วนร่วมทำงานในระบบนิเวศ Shopify (กิจกรรมของคุณ) และ Partner Program ที่คุณเข้าร่วม รายได้ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขายที่คุณทำงานด้วย รายได้ของคุณอาจต้องเสียภาษี โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

ตารางด้านล่างเป็นการแจกแจงเงื่อนไขการชำระยอดเงินที่จะได้รับและข้อกำหนดต่างๆ ตามกิจกรรมของคุณ

การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา

หากต้องการอ้างอิง จากร้านค้าแบบพัฒนา คุณต้อง สร้างร้านค้าพัฒนาใน Partner Dashboard จากนั้นจึงถ่ายโอนไปยังลูกค้า

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่
1.2

Shopify Plus

ค่าคอมมิชชันเป็นงวดจะเท่ากับ 20% ของ ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มฐาน ใน ร้านค้าที่เรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนของผู้ขายของ Plus สำหรับผู้ขายรายใหม่สุทธิแต่ละรายที่ได้แนะนำโดยพาร์ทเนอร์ที่ทำข้อตกลง Shopify Plus

คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาสำหรับผู้ขายโดยเป็นส่วนหนึ่งของดีล Shopify Plus ดูที่การแนะนำ Shopify Plus สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด

1.3

แผน Shopify Starter

Shopify Lite

ไม่มีสิทธิ์ได้รับคอมมิชชัน

คุณไม่มีสิทธิ์รับค่าคอมมิชชันแบบประจำจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

การแนะนำ Shopify Plus

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.4

Shopify Plus

ค่าคอมมิชชันแบบเป็นงวดจะมีค่าเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มพื้นฐานจากร้านค้าที่เรียกเก็บเงินของผู้ขายของ Plus ในแต่ละเดือน ใช้ได้กับดีล Plus ใหม่ทั้งหมดที่ปิดดีลหลังวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 เท่านั้น

พาร์ทเนอร์มีสิทธิ์ได้รับคอมมิชชันสำหรับ การแนะนำของ Shopify Plus สำหรับ ลูกค้าใหม่ แต่ละรายการ จะมีผลให้ระบบดําเนินการตามข้อตกลง Shopify Plus ทั้งหมด

การแนะนำสามารถทำได้ด้วย 1 ใน 2 วิธีดังต่อไปนี้:

 • โดยการกรอก แบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus

  แบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ทั้งหมดต้องได้รับการบันทึกโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ใน Partner Dashboard

  แบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  1. ส่งโดยพาร์ทเนอร์
  2. มีข้อมูลที่ถูกต้องทั้งของผู้ขายและพาร์ทเนอร์ของ Plus
  3. ผู้ขายของ Plus จะต้องไม่ได้ติดต่อกับทีมฝ่ายขายของ Shopify ในช่วงเวลาที่ส่งแบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus จะต้องมีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิ์ได้รับคอมมิชชัน และพาร์ทเนอร์จะต้องมีส่วนในการขายสินค้าและโซลูชันของ Shopify ด้วย

 • โดยการทำ การอัปเกรดอัตโนมัติของ Plus ที่ช่วยเหลือโดยพาร์ทเนอร์

เงื่อนไขคอมมิชชันการแนะนำของ Shopify Plus

 • ระบบจ่ายจ่ายคอมมิชชันเป็นรายเดือน ตราบเท่าที่ผู้ขายของ Plus ยังคงเป็นผู้ขายของ Shopify Plus อยู่ และพาร์ทเนอร์ยังคงเป็น Shopify Partner ที่ใช้งานอยู่
 • คำตัดสินชี้ขาดเพื่อให้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ Shopify Plus นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Shopify
 • รายได้จากการแนะนำทั้งหมดจะคํานวณจาก ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มฐานที่ผู้ขายของ Plus ชําระให้แก่ Shopify เป็นยอดสุทธิรวมส่วนลดหรือเครดิตใดๆ แล้ว ซึ่งหมายความว่าร้านค้าที่ไม่มีค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านค้าเสริม จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายได้จากการแนะนำของคุณ
 • สําหรับผู้ขายของ Plus ในแผนรายปี ระบบจะจ่ายคอมมิชชันของพาร์ทเนอร์ปีละครั้งหลังจากสิ้นสุดปีปฏิทิน
 • พาร์ทเนอร์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินหลังจากที่ผู้ขายของ Plus ได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มแรกของตนแล้ว
 • แบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมายจะหมดอายุหากลูกค้าเป้าหมายไม่ผ่าน คุณสมบัติภายใน 90 วัน หลังจากผ่านไป 90 วัน คุณสามารถส่งแบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมายอีกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ได้

แอป Shopify

รายได้ ข้อกำหนด
2.1

100% ของรายได้ทั้งหมดจากราคาช่วงลดราคาแบบใช้ครั้งแรกหรือค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เรียกเก็บต่อเนื่อง และยอดการซื้อหรือการอัปเกรดแอปทั้งหมดผ่าน Shopify App Store ใน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแรก หากรายได้มากกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะได้รับ 85% ของรายได้ทั้งหมด

แอปทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อตกลงของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ Shopify

มีเพียงพาร์ทเนอร์ที่จัดการแอปเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรายได้จากยอดขายแอป

หากคุณต้องการลงทะเบียนในแผนรายได้ใหม่ คุณต้องลงทะเบียนเพื่อขายใน App Store และรายงานบัญชีผู้ใช้ของผู้พัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ธีมของ Shopify

รายได้ ข้อกำหนด
3.1

ได้รับรายได้รวมทั้งหมด 100% จากการขายธีมผ่านร้านค้าธีมของ Shopify ใน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแรก และหากรายได้นั้นมากกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐคุณจะได้รับ 85% ของรายได้ทั้งหมด

ธีมทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อตกลงของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ Shopify

เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่จัดการธีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรายได้จากยอดขายธีม

โปรโมชัน

โปรโมชันต่อไปนี้ใช้ได้สำหรับพาร์ทเนอร์:

4.2: เงินรางวัลสำหรับการแนะนำสำหรับ Point of Sale แบบ Pro

ตำแหน่งที่ตั้งของพาร์ทเนอร์ ทั้งหมด
ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
รายได้

ค่าคอมมิชชันจำนวน 500 ถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ขายที่ใช้ Point of Sale แบบ Pro (POS Pro) รายใหม่ทุกรายที่ได้รับการแนะนำโดยพาร์ทเนอร์ ซึ่งลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้

จํานวนค่าคอมมิชชันจะขึ้นอยู่กับจํานวนการสมัครใช้งาน POS Pro ที่เปิดใช้งานโดย Referred Merchant การสมัครใช้งาน Pro หนึ่ง (1) รายการหมายถึงที่ตั้งแบบ Pro หนึ่ง (1) แห่ง จํานวนค่าคอมมิชชันเป็นไปตามนี้:

 • 500 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการเปิดการสมัครใช้งาน POS Pro 1 รายการ
 • 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการสมัครใช้งาน POS Pro 2 รายการ
 • 1,500 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการสมัครใช้งาน POS Pro 3 รายการ
 • 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการสมัครใช้งาน POS Pro 4 รายการ
 • 2,500 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการสมัครใช้งาน POS Pro 5 รายการ
 • 3,000 ดอลลาร์สหรัฐหากมีการสมัครใช้งาน POS Pro 6 รายการ
ข้อกำหนด

Shopify ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้

จะมีการจ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับผู้ค้า Shopify POS Pro ใหม่ทุกๆ รายที่คุณแนะนำโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของ POS Shopify ใน Partner Dashboard ของคุณ ซึ่งผู้ขายจะ:

 1. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน POS Pro แบบเต็มจำนวนและไม่ใช้ส่วนลดติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือน หรือชำระค่าการสมัครใช้งาน POS Pro แบบรายปี
 2. เป็นผู้ใช้ใหม่บน Shopify POS Pro (ไม่มีการเปิดใช้งานที่ตั้งของ POS Pro ที่มีอยู่)
 3. ทำธุรกรรมผ่าน Shopify POS Pro เป็นเวลาอย่างน้อยสิบ (10) วันต่อเดือน ภายในระยะเวลาอย่างน้อยสองเดือน
 4. มีที่ตั้งแบบมีหน้าร้านจริง
 5. ได้รู้จักกับ Shopify จากการที่คุณโปรโมต Shopify POS Pro อย่างชัดเจน
 6. ไม่ได้รู้จักกับหรือได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Shopify โดยบุคคลอื่นใดก็ตามรวมถึง Shopify
 7. เปิดใช้งานสูงสุดสามสิบ (30) วันก่อนที่จะส่งลูกค้าเป้าหมาย หรือเปิดใช้งานภายในหก (6) เดือนหลังการส่งลูกค้าเป้าหมาย

นอกเหนือไปจากข้อกำหนดคอมมิชชันที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 • แนะนำผู้ขายให้กับทีมขายของเรา (ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการขาย)
 • ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายผู้ขายไปยัง Shopify POS Pro และ/หรือ
 • เข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่เป็นการสนับสนุนทีมขายของ Shopify และ/หรือผู้ขายที่ได้รับการแนะนำซึ่งเปิดตัวบน Shopify POS Pro

หากคุณแนะนำผู้ขายรายใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับ Shopify นอกเหนือจากเงินรางวัลสำหรับการแนะนำ POS Pro นี้แล้ว คุณยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับยอดเงินจากการแนะนำผู้ขายรายใหม่ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

4.3: โบนัสสำหรับการแนะนำ Markets Pro

พาร์ทเนอร์ของ Shopify ที่แนะนำผู้ขายที่มีสิทธิ์ให้กับ Shopify Markets Pro จะได้รับค่าคอมมิชชัน 1% ของ GMV สำหรับ Markets Pro จากการแนะนำเป็นเวลา 24 เดือน ซึ่งจะได้รับค่าคอมมิชชันสูงสุด $50,000 ต่อการแนะนำ โดยจะต้องส่งการแนะนำทั้งหมดผ่านแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของ Markets Pro ที่มีให้ใช้งานใน Partner Dashboard ของพาร์ทเนอร์ รวมถึงมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่าง

ตำแหน่งที่ตั้งของพาร์ทเนอร์ ทั้งหมด
ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย สหรัฐฯ
รายได้

พาร์ทเนอร์ที่แนะนำจะได้รับ 1% ของ GMV ของ Markets Pro ของผู้ขาย Markets Pro ที่แนะนำแต่ละราย โดยจะได้รับค่าคอมมิชชันสูงสุด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ขาย Markets Pro ที่แนะนำ (“ค่าคอมมิชชันของ Markets Pro”)

“GMV ของ Markets Pro” คือยอดรวมมูลค่าของคำสั่งซื้อข้ามพรมแดน (รวมถึงค่าจัดส่ง อากรและภาษี แต่หักลบการคืนเงินใดก็ตาม) ที่ประมวลผลบนร้านค้า Shopify ของผู้ขาย Markets Pro ที่แนะนำผ่าน “บริการ” ของ Markets Pro (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดในการใช้บริการ) ในช่วงยี่สิบสี่ (24) เดือนแรกในการใช้บริการของผู้ขาย Markets Pro ที่แนะนำ

ข้อกำหนด

โปรโมชันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2023 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024 พาร์ทเนอร์ที่แนะนำจะสามารถส่งการแนะนำผ่านแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของ Markets Pro ได้จนถึงวันที่ระบุ อย่างไรก็ตาม Shopify ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการโปรโมตนี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเมื่อใดก็ได้และตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

“ผู้ขาย Markets Pro ที่แนะนำ” หมายความว่าผู้ขาย Shopify ผู้ที่: (A) ได้รับการแนะนำโดยพาร์ทเนอร์ผ่านการส่งแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของ Markets Pro ใน Partner Dashboard และ (B) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้บริการของ Shopify
 2. เป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ของ Shopify Payments และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้บริการ Shopify Payments
 3. เป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ Markets Pro (ไม่ได้เปิดใช้งาน Markets Pro มาก่อนหน้านี้) และรู้จัก Markets Pro ผ่านการโปรโมต Markets Pro ที่ใช้งานอยู่ของคุณ
 4. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ใช้งาน Shopify Shipping
 5. Shopify ระบุว่าไม่ได้รู้จักหรือได้รับการแนะนำ Markets Pro โดยบุคคลอื่นใดก็ตามรวมถึง Shopify และยังไม่เคยพูดคุยกับทีมขายของเรา
 6. เป็นผู้ที่เปิดใช้งาน Markets Pro โดยเริ่มต้นการประมวลผลคำสั่งซื้อผ่าน Markets Pro ภายใน 45 วันหลังจากการส่งแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของ Markets Pro และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้บริการ

หากพาร์ทเนอร์หลายรายแนะนำผู้ขาย Markets Pro ที่แนะนำรายเดียวกัน Shopify จะดำเนินการพิจารณา (ตามดุลยพินิจของเรา) ซึ่งจะมีพาร์ทเนอร์เพียงรายเดียวที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชันของ Markets Pro

พาร์ทเนอร์จะได้รับการชำระเงินเป็นรายเดือนสำหรับค่าคอมมิชชันของ Markets Pro ที่ได้รับในช่วงเดือนปฏิทินก่อนหน้า ระบบจะดำเนินการชำระเงินผ่าน Partner Dashboard ซึ่งพร้อมให้ใช้งานในส่วน “การรับชำระเงิน” ของพาร์ทเนอร์ โดยพาร์ทเนอร์ที่ได้รับชำระเงินค่าคอมมิชชันของ Markets Pro ใดๆ สำหรับโปรโมชันนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องในเขตเขตอำนาจตามกฎหมายของตน หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับชําระเงิน โปรดดูที่การรับชําระเงิน

หากคุณแนะนำผู้ขาย Markets Pro ที่แนะนำแล้วซึ่งยังเป็นผู้ขายที่เพิ่งเริ่มใช้งาน Shopify คุณจะมีสิทธิ์ในการรับชำระเงินจากการแนะนำผู้ขายรายใหม่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากโบนัสสำหรับการแนะนำ Markets Pro นี้ตามข้อตกลง Partner Program ของ Shopify

4.4: โปรโมชันการแนะนำ Commerce Component

ตำแหน่งที่ตั้งของพาร์ทเนอร์ ทั้งหมด
ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย ทั้งหมด
รายได้ 20% ของมูลค่าสัญญารายปีที่ 1 ของ Commerce Components ตามสินค้า Shopify โดยมีมูลค่าสูงสุดที่ 200K ดอลลาร์สหรัฐ
ข้อกำหนด

วันเริ่มต้นของโปรโมชัน: 26 กุมภาพันธ์ 2023

วันหมดอายุของโปรโมชัน: 31 ธันวาคม 2023

การมีสิทธิ์ของดีลจะได้รับการตรวจสอบและชําระเงินด้วยตนเองหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส (เมษายน กรกฎาคม พฤศจิกายน)

Shopify ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกโปรโมชันนี้เมื่อใดก็ได้และตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

4.5: โปรโมชันการแนะนำซ้ำของ Shopify Plus

ตำแหน่งที่ตั้งของพาร์ทเนอร์ ทั้งหมด
ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย ทั้งหมด
รายได้

การชำระเงินจะอิงจากจํานวนการแนะ Shopify Plus ทั้งหมดที่ส่งผลให้มีดีลของ Plus ที่มีการลงนามข้อตกลง

ระดับที่ 1: ที่ 5 รายการดีลของ Shopify Plus: 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ระดับที่ 2: ที่ 10 รายการการแนะนำของ Shopify Plus: 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ผลรวมต่อเนื่อง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ระดับที่ 3: ที่ 15 รายการการแนะนำของ Shopify Plus: 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ผลรวมต่อเนื่อง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ดีลที่มีสิทธิ์จะได้รับการคํานวณและชําระเงินด้วยตนเองหลังจากสิ้นสุดปี 2023 (ประมาณเดือนมกราคม 2024)

ข้อกำหนด

วันเริ่มต้นของโปรโมชัน: 26 กุมภาพันธ์ 2023

วันหมดอายุของโปรโมชัน: 31 ธันวาคม 2023

การแนะนำลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus ซ้ำ จะสามารถส่งแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายได้

คำตัดสินชี้ขาดเพื่อให้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ Shopify Plus นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Shopify

Shopify ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกโปรโมชันนี้เมื่อใดก็ได้และตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ตลาดผู้เชี่ยวชาญ

หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 เป็นต้นไป ตลาดผู้เชี่ยวชาญจะแทนที่ด้วย Shopify Partner Directory แบบครบวงจร งานที่มาจาก Shopify Partner Directory จะถูกจัดการนอกแพลตฟอร์ม Shopify และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมของ Shopify ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายได้ ข้อกำหนด
5.1

90% ของรายได้ทั้งหมดที่รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานที่เกิดขึ้นตลาดผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้ขายผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นแต่ 10% ที่ Shopify จะยังคงเก็บอยู่รวมกับภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของ Shopify

ภาษีจากรายได้

ในบางกรณี Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมหรือจ่ายภาษีในค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ ภาษีเหล่านี้แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ประเภทกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ และข้อมูลภาษีที่คุณให้ไว้ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์

ภาษีทั้งหมดที่เรียกเก็บหรือจ่ายให้คุณโดย Shopify จะถูกบันทึกในใบแจ้งหนี้ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีดูใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและคอมมิชชันของคุณ ให้ดูที่การรับชำระเงิน

ภาษีที่เรียกเก็บในค่าธรรมเนียมของ Shopify

ในบางกรณี Shopify จะเรียกเก็บภาษีจากค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับยอดขายแอป ธีม หรือบริการบนแพลตฟอร์ม Shopify ภาษีที่เกี่ยวข้องจะหักออกจากยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ภาษีจะถูกเรียกเก็บในค่าธรรมเนียมของ Shopify ในกรณีดังต่อไปนี้:

แคนาดา

หากข้อมูลติดต่อในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณระบุที่อยู่ในแคนาดา Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมของ Shopify โดย Shopify จะเรียกเก็บภาษีการขายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือพื้นที่ของคุณ

สหรัฐอเมริกา

หากข้อมูลติดต่อในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณระบุที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และที่อยู่ของคุณอยู่ในรัฐที่เรียกเก็บภาษีการขายบริการผ่านหน่วยงานเรียกเก็บภาษี Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมของ Shopify โดย Shopify จะเรียกเก็บภาษีการขายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือพื้นที่ของคุณ

ภาษีที่จ่ายสำหรับค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

หากคุณได้ป้อนหมายเลขบัญชีธุรกิจ (BN) ของแคนาดาไว้ในส่วนข้อมูลภาษีของบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ Shopify จะเพิ่มภาษี HST ของรัฐออนแทรีโออีก 13% ในยอดค่าคอมมิชชันจากการแนะนำที่คุณจะได้รับ ภาษีนี้จะไปรวมอยู่ในยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ คุณมีหน้าที่ในการชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม

ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ

ในบางประเทศหรือภูมิภาคจะใช้ภาษีบริการดิจิทัล (DST) กับสินค้าและบริการที่ขายผ่านระบบดิจิทัล ระบบจะคำนวณ DST เป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมจากการขายบริการในระบบดิจิทัล โดยอัตรา DST จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่ผู้ขายอยู่

ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2022 Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติจากยอดขายแอปสาธารณะและธีมในประเทศหรือภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ DST โดยค่าธรรมเนียมการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อที่อยู่ของธุรกิจของผู้ขายอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้:

อัตราค่า DST ตามประเทศหรือภูมิภาค
ประเทศหรือภูมิภาค อัตรา DST
สหราชอาณาจักร 2%
อิตาลี 3%
ตุรกี 5%
อินเดีย 2%
สเปน 3%

คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติสำหรับยอดขายแอปและธีมได้ใน Partner Dashboard ของคุณ หรือจะดูจากไฟล์ CSV แสดงยอดเงินที่พาร์ทเนอร์จะได้รับก็ได้ โดยสามารถดูวิธีส่งออกข้อมูลยอดเงินที่จะได้รับเป็นไฟล์ CSV ได้ในส่วนการติดตามรายได้ของพาร์ทเนอร์

อภิธานศัพท์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของพาร์ทเนอร์ Shopify ประเภทต่างๆ ให้ดูที่แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

ดูตารางต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดที่คุณอาจต้องทำความเข้าใจในฐานะ Shopify Partner

ข้อกำหนด ความหมาย
พาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่

ในฐานะ Shopify Partner คุณมีสิทธิ์รับค่าคอมมิชชันเป็นประจำสำหรับการแนะนำและการอัปเกรด Shopify Plus หากต้องการรับค่าคอมมิชชันเป็นประจำสำหรับการแนะนำและการอัปเกรดก่อนหน้าเหล่านี้ต่อไป คุณต้องทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 12 เดือน:

 • การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา (คิดเป็นจำนวนเมื่อผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานในเดือนแรก)
 • การแนะนำผู้ขายรายใหม่หรือผู้ขายที่มีอยู่ให้เป็น Shopify Plus

หากไม่ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน (นับจากวันที่ผู้ขายเปลี่ยนไปใช้แผนที่เกี่ยวข้อง) ระบบจะรีเซ็ตการชำระเงินค่าคอมมิชชันเป็นประจำทั้งหมดเป็นศูนย์ คุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นในแต่ละรอบ 12 เดือนเพื่อรักษาสิทธิ์การรับค่าคอมมิชชันเป็นประจำต่อไป คุณสามารถดูวันที่ที่ต้องดำเนินกิจกรรมอื่นให้เสร็จสิ้นได้ในหน้าการแนะนำของ Partner Dashboard ข้อกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2017

ข้อกำหนดกิจกรรมของ Partner ไม่สามารถใช้ได้กับรายได้แบบต่อเนื่องอื่นๆ เช่น รายได้จากยอดขายแอปหรือยอดขายธีม

ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มพื้นฐาน

วิธีการเรียกเก็บเงินร้านค้าของ Shopify Plus ปัจจุบันสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ผู้ขายของ Plus ที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มจะแทนที่ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานสำหรับผู้ขายเหล่านี้

ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มฐานเป็นจำนวนเงินฐานที่ตกลงกันไว้และเรียกเก็บเป็นรายเดือน โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มผันแปรเพิ่มเติมที่ผู้ขายจะต้องจ่ายเมื่อขายสินค้าเพิ่มเติม

ร้านค้าที่เรียกเก็บเงิน ร้านค้าแรกที่เปิดภายใต้ Shopify Plus ของผู้ขาย ซึ่งถือเป็นร้านค้าหลักขององค์กรของผู้ขาย ข้อมูลทางการเงิน เช่น การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม จะสามารถเข้าดูได้ผ่านร้านค้าที่เรียกเก็บเงิน
Commerce Components โดย Shopify Commerce Components โดย Shopify เป็นชุดสินค้าสมัยใหม่สำหรับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ขายของ Shopify สามารถเลือกส่วนประกอบของแพลตฟอร์ม Shopify ที่เสนอเพื่อผสานการผสานการกับระบบของตนเองได้
การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา

ในฐานะ Shopify Partner คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาได้ไม่จำกัดจำนวน ร้านค้าระยะพัฒนาคือร้านค้า Shopify เวอร์ชันฟรีที่สามารถใช้ในการตั้งค่าธีมหรือพัฒนาร้านค้าให้แก่ลูกค้าได้ การตั้งค่าร้านค้าระยะพัฒนาและส่งต่อให้ลูกค้าใช้เป็นวิธีที่จะทำให้คุณได้รับค่าคอมมิชชันแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุ: ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับคอมมิชชันจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน Shopify Plus สำหรับร้านค้าหลักเท่านั้น (โดยเรียกเก็บเงินอยู่ที่เดียว) แต่จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับร้านที่สร้างซ้ำของร้านค้านี้

ใหม่สุทธิ การแนะนำลูกค้าเป้าหมายของ Merchant Plus ที่ยังไม่มีในฐานข้อมูลภายในของ Shopify สำหรับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า Shopify
การอัปเกรดอัตโนมัติของ Plus ที่ช่วยเหลือโดยพาร์ทเนอร์ วิธีที่พาร์ทเนอร์ของ Shopify สามารถส่ง คําเชิญการอัปเกรดอัตโนมัติของ Plus ให้ผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ขายผ่าน Partner Dashboard
ร้านค้าเสริมของ Plus ร้านค้าเพิ่มเติมที่เปิดเพื่อเติมเต็มร้านค้าหลักของผู้ขายของ Plus ซึ่งสามารถทำได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าในภาษาหรือสกุลเงินที่แตกต่างกัน ร้านค้าเสริมของ Plus ไม่ใช่ ร้านค้าที่เรียกเก็บเงินหลักและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มฐาน
แบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมายของ Plus แบบฟอร์มสำหรับการส่งลูกค้าเป้าหมายการแนะนำของ Shopify Plus ให้กับ Shopifyแบบฟอร์มมีให้ใช้งานใน Partner Dashboard
การแนะนำสำหรับ Plus ผู้ขายที่พาร์ทเนอร์เชื่อว่าเหมาะสมกับธุรกิจของ Shopify Plusพาร์ทเนอร์สามารถส่งแบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือที่อยู่ในขั้นตอนแรกๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้เครดิตและคอมมิชชันใหม่สุทธิสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีสิทธิ์
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ การเรียกเก็บเงินแอปจะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 2.9% ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการและภาษีในสินค้าเฉพาะรายการแยกต่างหาก ค่าธรรมเนียมการดำเนินการทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ
การแนะนำลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านคุณสมบัติ

ระบบอาจรับรองว่าคุณมีคุณสมบัติและถือว่าพร้อมในขั้นถัดไปของกระบวนการขายของ Plus ภายใน 90 วันของการส่งแบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus

การแนะนำลูกค้าเป้าหมายของ Plus ที่ผ่านเกณฑ์คือการแนะนำที่ Shopify ได้รับข้อมูลที่ตรงตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ทีมขายของ Shopify จะต้องติดต่อ ทั้งนี้รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสำหนักงานใหญ่ รายได้ การยืนยันงบประมาณ และไทม์ไลน์ของพวกเขา

คอมมิชชันจากการแนะนำหรือ "คอมมิชชัน" Shopify จะจ่ายค่าคอมมิชชันให้คุณสำหรับการแนะนำ ซึ่งรวมถึง การแนะนำจาก Shopify Plus และการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ
โอกาสในการขาย ดีลของ Shopify ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ บันทึกโอกาสจะติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดีล รวมถึงบัญชีผู้ใช้ที่คู่สัญญามี ใครคือคู่สัญญา ขั้นตอนในช่องทางการขายและจํานวนเงินของยอดขายที่เป็นไปได้
ค่าธรรมเนียมของ Shopify ค่าธรรมเนียมของค่าคอมมิชชันแสดงถึงส่วนแบ่งของ Shopify จอกยอดขายแอป ธีม หรือบริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายธีมและมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่ง 70% ของราคาขาย Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ Shopify 30% ของยอดขายทั้งหมดของธีม และจะชำระส่วนแบ่ง 70% ที่เหลือให้คุณ ค่าธรรมเนียมของ Shopify ทั้งหมดจะบันทึกอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify
การอัปเกรดร้านค้า

การอัปเกรดร้านค้าเกิดขึ้นเมื่อผู้ขาย Shopify ที่ใช้งานอยู่ทำการอัปเกรดร้านค้า Shopify ปัจจุบันไปใช้แผนร้านค้าที่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่สูงขึ้น ผู้ที่สามารถดำเนินการอัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์ได้คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้แนะนำผู้ขายในตอนแรก พาร์ทเนอร์ที่ยังไม่ได้แนะนำผู้ขาย หรือทีมขายของ Shopify เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่แนะนำผู้ขายผ่านร้านค้าเพื่อการพัฒนาเท่านั้นที่จะได้รับคอมมิชชันโดยอิงจากแผนการอัปเกรด

หากผู้ขายต้องการอัปเกรดเป็น Shopify Plus คุณต้องกรอกแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus ใน Partner Dashboard เพื่อรับค่าคอมมิชชันแบบประจำต่อไป คุณจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชันจากลูกค้าเป้าหมายใหม่สุทธิของ Shopify Plus เท่านั้น คุณต้องส่งลูกค้าเป้าหมายเดิมและผู้ขายจะต้องยังไม่ได้ติดต่อกับทีมงาน Shopify Plus ในช่วงเวลาที่ยื่นขอ

การแนะนำลูกค้าเป้าหมายของ Plus ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ

หลังจากส่งแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายไปยัง Shopify Plus 90 วัน ระบบจะไม่รับรองคุณสมบัติหากไม่มีการสร้าง โอการการขายของ Shopify Plusจากลูกค้าเป้าหมายนั้น

ภายใน 90 วันของการส่งแบบฟอร์มการแนะนำลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ระบบอาจไม่รับรองการแนะนำลูกค้าเป้าหมายได้หากแบบฟอร์มนี้ยังไม่ได้รับการส่งต่อไปยังทีมขาย การแนะนำเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับคอมมิชชัน

ตัวอย่างของการแนะนำลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ:

 • ผู้ขายยังไม่ทราบค่าใช้จ่ายของแผน Plus
 • ผู้ขายยังไม่พร้อมที่จะย้ายไปแผน Plus
 • มีโอกาสที่เปิดไว้อยู่แล้ว
 • ผู้ขายไม่ได้ตอบกลับพาร์ทเนอร์หรือ Shopify
 • ผู้ขายจะเหมาะกับแผน Shopify หลักมากกว่า
 • ผู้ขายตัดสินใจว่าไม่ต้องการใช้แผน Plus อีกต่อไป