รายได้ของ Shopify Partner

ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับเงินจากการมีส่วนร่วมทำงานในระบบนิเวศ Shopify (กิจกรรมของคุณ) และ Partner Program ที่คุณเข้าร่วม รายได้ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขายที่คุณทำงานด้วย รายได้ของคุณอาจต้องเสียภาษี โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

ตารางด้านล่างเป็นการแจกแจงเงื่อนไขการชำระยอดเงินที่จะได้รับและข้อกำหนดต่างๆ ตามกิจกรรมของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของพาร์ทเนอร์ Shopify ประเภทต่างๆ ให้ดูที่แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: รายได้จาก Partner Program บางครั้งอาจเรียกว่าส่วนแบ่งรายได้

รายได้จากการแนะนำทั้งหมดจะคำนวณจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายชำระให้แก่ Shopify โดยเป็นยอดสุทธิที่รวมส่วนลดหรือเครดิตแล้ว ซึ่งหมายความว่าร้านค้าที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้อง เช่น การขยายร้านค้า Plus ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา

พาร์ทเนอร์ Shopify

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.1

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่
1.2

Shopify Plus

คอมมิชชันแบบประจำมีมูลค่า 10% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาสำหรับผู้ขายโดยเป็นส่วนหนึ่งของดีล Shopify Plus ดูที่การอ้างอิง Shopify Plus สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด

พาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

หมายเหตุ: พาร์ทเนอร์ของแอป Plus ที่ได้รับการรับรองและพาร์ทเนอร์การผสานการทำงานของ Shopify Plus จะไม่มีสิทธิ์ใช้แผนรับเงินสำหรับพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.3

Shopify Lite

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่
1.4

Shopify Plus

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาสำหรับผู้ขายโดยเป็นส่วนหนึ่งของดีล Shopify Plus ดูที่การอ้างอิง Shopify Plus สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด

การแนะนำ Shopify Plus

พาร์ทเนอร์ Shopify

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.5

Shopify Plus

คอมมิชชันแบบประจำมีมูลค่า 10% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

ลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ทั้งหมดจะต้องได้รับการบันทึกโดยการกรอกแบบฟอร์มการส่งลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus

คุณจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นสำหรับโอกาสในการขายสุทธิของ Shopify Plus เท่านั้น คุณต้องส่งลูกค้าเป้าหมายดั้งเดิม และผู้ขายจะต้องยังไม่ได้ติดต่อกับทีมงาน Shopify Plus ในช่วงเวลาที่ยื่นขอ

ระบบจะชำระเงินค่าคอมมิชชันเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นShopify Partner ที่ใช้งานอยู่

ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify ไม่มีสิทธิ์ได้รับการอ้างอิงประเภทนี้

พาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

หมายเหตุ: แอปพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองของ Shopify Plus และพาร์ทเนอร์การผสานการทำงานของ Shopify Plus จะไม่มีสิทธิ์ร่วมแผนสร้างรายได้สำหรับพาร์ทเนอร์ของ Shopify Plus

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
1.6

Shopify Plus

ค่าคอมมิชชันรายเดือนจะเท่ากับ 20% ของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนของผู้ขาย

ลูกค้าเป้าหมาย Shopify Plus ทั้งหมดจะต้องได้รับการบันทึกโดยการกรอกแบบฟอร์มการส่งลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus

คุณจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นสำหรับโอกาสในการขายสุทธิของ Shopify Plus เท่านั้น คุณต้องส่งลูกค้าเป้าหมายดั้งเดิม และผู้ขายจะต้องยังไม่ได้ติดต่อกับทีมงาน Shopify Plus ในช่วงเวลาที่ยื่นขอ

ได้รับเป็นรายเดือนตราบเท่าที่ผู้ขายยังคงชำระเงินให้ลูกค้า Shopify และคุณยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่

การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify

แผนของร้านค้า รายได้ ข้อกำหนด
2.1

Shopify Basic

Shopify

Advanced Shopify

ค่าคอมมิชชันเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานสองเดือนแรกของผู้ขาย โดยเป็นยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดหรือเครดิต

เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันในช่วงสองเดือนแรกของการสมัครใช้งานของผู้ขาย:

 • การจ่ายคอมมิชชันครั้งแรกเท่ากับมูลค่าเดือนแรกของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานของผู้ขาย
 • การจ่ายคอมมิชชันครั้งที่สองเท่ากับมูลค่าเดือนที่สองของค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานของผู้ขาย

หากผู้ขายออกจาก Shopify ในเดือนแรก เราจะจ่ายเงินให้ในครั้งที่สอง หากผู้ขายดาวน์เกรดหรืออัปเกรดแผนของตนในช่วงเดือนแรก คอมมิชชันในเดือนที่สองจะเท่ากับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนใหม่

หากผู้ขายเลือกการสมัครใช้งานแบบรายปี เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันของคุณในช่วงสองเดือนแรกตามมูลค่าการสมัครใช้งานรายเดือน

แอป Shopify

รายได้ ข้อกำหนด
3.1 80% ของรายได้ทั้งหมดจากราคาช่วงลดราคาครั้งเดียวหรือค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เรียกเก็บต่อเนื่องและการซื้อแอปทั้งหมดหรือการอัปเกรดผ่าน Shopify App Store

แอปทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อตกลงของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ Shopify

มีเพียงพาร์ทเนอร์ที่จัดการแอปเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรายได้จากยอดขายแอป

ธีมของ Shopify

รายได้ ข้อกำหนด
4.1 ตัวเลือกที่ 1: 70% จากยอดขายธีมแต่ละครั้ง

หากเลือกตัวเลือกนี้ พาร์ทเนอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมดและตอบคำถามของผู้ขายเกี่ยวกับธีมนั้น นอกจากนี้ ระบบอาจขายธีมผ่านช่องทางส่วนบุคคล (เช่น เว็บไซต์ของบริษัท) แต่ไม่ขายในตลาดแบบเปิด

เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่จัดการธีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรายได้จากยอดขายธีม

4.2 ตัวเลือกที่ 2: 50% ของการขายธีมแต่ละครั้ง

หากเลือกตัวเลือกนี้ พาร์ทเนอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมด แต่ Shopify จะช่วยตอบคำถามด้านความช่วยเหลือใดๆ เกี่ยวกับธีมได้ ระบบอาจไม่ขายธีมในช่องทางอื่นๆ

เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่จัดการธีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับรายได้จากยอดขายธีม

โปรโมชัน

กิจกรรม ตำแหน่งที่ตั้งของพาร์ทเนอร์ ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย รายได้ ข้อกำหนด
5.4 รางวัลการอ้างอิงระบบขายหน้าร้าน ทั้งหมด

แคนาดา

สหรัฐฯ

สหราชอาณาจักร

ไอร์แลนด์

ค่าคอมมิชชันจำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ขายระบบขายหน้าร้าน (POS) ที่ได้รับการแนะนำโดยพาร์ทเนอร์ ซึ่งลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้

โปรโมชันเริ่มต้นวันที่ 1 กันยายน 2019 และสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2021 Shopify ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสิ้นสุดข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้

เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันสำหรับผู้ขาย Shopify POS ทุกรายที่คุณแนะนำโดยการส่งลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของพาร์ทเนอร์ POS เมื่อผู้ขายดำเนินการต่อไปนี้

 1. ใช้ Shopify Payments
 2. บริหารตำแหน่งที่ตั้งแบบมีหน้าร้านจริง
 3. สั่งซื้อฮาร์ดแวร์ POS และ
 4. มีการทำธุรกรรมติดต่อกัน 5 วันผ่าน Shopify POS

นอกเหนือไปจากข้อกำหนดคอมมิชชันที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 • แนะนำผู้ขายให้กับทีมขายของเรา (ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการขาย)
 • ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายผู้ขายไปยัง Shopify POS และ/หรือ
 • เข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่รองรับทีมขายของ Shopify และ/หรือผู้ขายที่ได้รับการแนะนำซึ่งเปิดตัวบน Shopify POS

หากได้แนะนำผู้ขายที่ไม่คุ้นเคยกับ Shopify และ Shopify POS คุณจะมีสิทธิ์รับเงินรางวัลจากการแนะนำ POS พร้อมรับชำระเงินจากการแนะนำของคุณตามปกติ

5.5 เงินรางวัลสำหรับการอ้างอิงระบบขายหน้าร้าน Pro ทั้งหมด

แคนาดา

สหรัฐฯ

สหราชอาณาจักร

ไอร์แลนด์

ค่าคอมมิชชันจำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ขายระบบขายหน้าร้าน Pro (POS Pro) รายใหม่ทุกรายที่ได้รับการแนะนำโดยพาร์ทเนอร์ ซึ่งลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้

โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2020 เป็นต้นไป Shopify ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสิ้นสุดข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้ และไม่สามารถใช้โปรโมชันได้หากผู้ขายที่ได้รับการแนะนำอยู่ใน Shopify Plus อยู่แล้ว

เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันให้ผู้ขาย Shopify POS Pro รายใหม่ทุกรายที่คุณแนะนำโดยการส่งลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายของพาร์ทเนอร์ POS ซึ่งผู้ขายสามารถ:

 1. มีการเปิดใช้งานภายในหก (6) เดือนของการส่งลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่าลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของโปรโมชันนี้ภายในหก (6) เดือนที่ยื่นคำขอจะหมดอายุและไม่มีสิทธิ์รับโปรโมชันนี้อีกต่อไป
 2. ชำระค่าบริการ POS Pro ติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือน
 3. เป็นผู้ขายรายใหม่ของ Shopify POS Pro
 4. มีเวลาสิบ (10) วันหรือมากกว่าในการทำธุรกรรมผ่าน Shopify POS Pro ต่อเดือนอย่างน้อยสองเดือน
 5. บริหารตำแหน่งที่ตั้งแบบมีหน้าร้านจริง
 6. รับการเสนอชื่อให้กับ Shopify จากการที่คุณส่งเสริมการ Shopify POS Pro อย่างแข็งขัน
 7. ไม่ได้รับการเสนอชื่อหรือแนะนำให้กับ Shopify โดยบุคคลอื่นใดก็ตามรวมถึง Shopify

นอกเหนือไปจากข้อกำหนดคอมมิชชันที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 • แนะนำผู้ขายให้กับทีมขายของเรา (ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการขาย)
 • ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายผู้ขายไปยัง Shopify POS Pro และ/หรือ
 • เข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดก็ตามที่เป็นการสนับสนุนทีมขายของ Shopify และ/หรือผู้ขายที่ได้รับการแนะนำซึ่งเปิดตัวบน Shopify POS Pro

หากคุณแนะนำผู้ขายรายใหม่ที่มีคุณสมบัติให้กับ Shopify คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระเงินการแนะนำผู้ขายรายใหม่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากเงินรางวัลสำหรับการแนะนำ POS Pro นี้

โปรดทราบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสำหรับการแนะนำที่เกี่ยวกับระบบการขายหน้าร้านในส่วนของผู้ขายที่ได้รับการแนะนำแต่ละรายเพียงหนึ่ง (1) รางวัล หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับเงินรางวัลที่อยู่ภายใต้เงินรางวัลสำหรับการแนะนำระบบขายหน้าร้านในส่วนที่ 5.4 พร้อมกับเงินรางวัลสำหรับการแนะนำระบบขายหน้าร้าน Pro ที่ระบุไว้ในส่วนนี้ (5.5) ได้

ตลาดผู้เชี่ยวชาญ

รายได้ ข้อกำหนด
6.1

90% ของรายได้ทั้งหมดที่รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานที่เกิดขึ้นตลาดผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้ขายผ่านตลาดผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นแต่ 10% ที่ Shopify จะยังคงเก็บอยู่รวมกับภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของ Shopify

ภาษีจากรายได้

ในบางกรณี Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมหรือจ่ายภาษีในค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ ภาษีเหล่านี้แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ประเภทกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ และข้อมูลภาษีที่คุณให้ไว้ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์

ภาษีทั้งหมดที่เรียกเก็บหรือจ่ายให้คุณโดย Shopify จะถูกบันทึกในใบแจ้งหนี้ หากต้องการดูวิธีดูใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันของคุณ โปรดดูที่การรับชำระเงิน

หมายเหตุ: ภาระผูกพันด้านภาษีของคุณแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เสนอและสถานที่ลงทะเบียนธุรกิจ ขอแนะนำให้ปรึกษาปัญหาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีภายในประเทศ

ภาษีที่เรียกเก็บในค่าธรรมเนียมของ Shopify

ในบางกรณี Shopify จะเรียกเก็บค่าภาษีในค่าธรรมเนียมของค่าคอมมิชชันสำหรับยอดขายแอป ธีม หรือบริการบนแพลตฟอร์ม Shopify ภาษีที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออกจากยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ภาษีจะถูกเรียกเก็บในค่าธรรมเนียมของ Shopify ในกรณีดังต่อไปนี้:

แคนาดา

หากข้อมูลติดต่อในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณระบุที่อยู่ในแคนาดา Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมของ Shopify โดย Shopify จะเรียกเก็บภาษีการขายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือพื้นที่ของคุณ

สหรัฐอเมริกา

หากข้อมูลติดต่อในบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณระบุที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และที่อยู่ของคุณอยู่ในรัฐที่เรียกเก็บภาษีการขายบริการผ่านหน่วยงานเรียกเก็บภาษี Shopify จะเรียกเก็บภาษีในค่าธรรมเนียมของ Shopify โดย Shopify จะเรียกเก็บภาษีการขายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหรือพื้นที่ของคุณ

ภาษีที่จ่ายสำหรับค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

หากคุณได้ป้อนหมายเลขบัญชีธุรกิจ (BN) ของแคนาดาไว้ในส่วนข้อมูลภาษีของบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ Shopify จะเพิ่มภาษี HST ของรัฐออนแทรีโออีก 13% ในยอดค่าคอมมิชชันจากการแนะนำที่คุณจะได้รับ ภาษีนี้จะไปรวมอยู่ในยอดเงินที่คุณจะได้รับและจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ คุณมีหน้าที่ในการชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม

หมายเหตุ: สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของ Partner Program โปรดติดต่อฝ่ายให้ความช่วยเหลือ Shopify Partner

อภิธานศัพท์

ข้อกำหนด ความหมาย
พาร์ทเนอร์ Shopify ที่ใช้งานอยู่

ในฐานะ Shopify Partner คุณมีสิทธิ์รับค่าคอมมิชชันเป็นประจำสำหรับการแนะนำและการอัปเกรด Shopify Plus หากต้องการรับค่าคอมมิชชันเป็นประจำสำหรับการแนะนำและการอัปเกรดก่อนหน้าเหล่านี้ต่อไป คุณต้องทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ 12 เดือน:

 • การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา (คิดเป็นจำนวนเมื่อผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานในเดือนแรก)
 • การอ้างอิงตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ (คิดเป็นจำนวนเมื่อผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานในเดือนแรก)
 • การแนะนำผู้ขายรายใหม่หรือผู้ขายที่มีอยู่ให้เป็น Shopify Plus

หากไม่ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน (นับจากวันที่ผู้ขายเปลี่ยนไปใช้แผนที่เกี่ยวข้อง) ระบบจะรีเซ็ตการชำระเงินค่าคอมมิชชันเป็นประจำทั้งหมดเป็นศูนย์ คุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจกรรมที่ระบุไว้ข้างต้นในแต่ละรอบ 12 เดือนเพื่อรักษาสิทธิ์การรับค่าคอมมิชชันเป็นประจำต่อไป คุณสามารถดูวันที่ที่ต้องดำเนินกิจกรรมอื่นให้เสร็จสิ้นได้ในหน้าการแนะนำของ Partner Dashboard ข้อกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2017

ข้อกำหนดกิจกรรมของ Partner ไม่สามารถใช้ได้กับรายได้แบบต่อเนื่องอื่นๆ เช่น รายได้จากยอดขายแอปหรือยอดขายธีม

การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify คุณจะได้รับลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการเพื่อแชร์กับผู้ขายเป้าหมาย โดยจะมีแฮนเดิลอ้างอิงที่ไม่ซ้ำกันเพื่อให้สามารถติดตามผู้ขายรายใหม่ที่อ้างอิงแต่ละรายได้ ลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการแบบมาตรฐานจะมีลักษณะดังนี้: https://www.shopify.com/?ref=[YOUR_UNIQUE_REF_HANDLE]

เมื่อผู้ขายลงทะเบียนใช้งาน Shopify ด้วยลิงก์ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ คุณจะได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับการอ้างอิงดังกล่าว ซึ่งจะจ่ายให้หลังจากที่ผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานรายเดือนครั้งแรกของตนแล้ว (โดยทั่วไปคือหลังจากช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วัน)

การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา

ในฐานะ Shopify Partner คุณสามารถสร้างร้านค้าระยะพัฒนาได้ไม่จำกัดจำนวน ร้านค้าระยะพัฒนาคือร้านค้า Shopify เวอร์ชันฟรีที่สามารถใช้ในการตั้งค่าธีมหรือพัฒนาร้านค้าให้แก่ลูกค้าได้ การตั้งค่าร้านค้าระยะพัฒนาและส่งต่อให้ลูกค้าใช้เป็นวิธีที่จะทำให้คุณได้รับค่าคอมมิชชันแบบประจำ

หมายเหตุ: ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับคอมมิชชันจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน Shopify Plus สำหรับร้านค้าหลักเท่านั้น (โดยเรียกเก็บเงินอยู่ที่เดียว) แต่จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชันสำหรับร้านที่สร้างซ้ำของร้านค้านี้

คอมมิชชันการอ้างอิง Shopify จะจ่ายค่าคอมมิชชันให้คุณสำหรับการแนะนำ ซึ่งรวมถึงการแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ การแนะนำจาก Shopify Plus และการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ
ค่าธรรมเนียมของ Shopify ค่าธรรมเนียมของค่าคอมมิชชันแสดงถึงส่วนแบ่งของ Shopify จอกยอดขายแอป ธีม หรือบริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายธีมและมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่ง 70% ของราคาขาย Shopify จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของ Shopify 30% ของยอดขายทั้งหมดของธีม และจะชำระส่วนแบ่ง 70% ที่เหลือให้คุณ ค่าธรรมเนียมของ Shopify ทั้งหมดจะบันทึกอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify
การอัปเกรดร้านค้า

การอัปเกรดร้านค้าเกิดขึ้นเมื่อผู้ขาย Shopify ที่ใช้งานอยู่ทำการอัปเกรดร้านค้า Shopify ปัจจุบันไปใช้แผนร้านค้าที่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่สูงขึ้น ผู้ที่สามารถดำเนินการอัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์ได้คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้แนะนำผู้ขายในตอนแรก พาร์ทเนอร์ที่ยังไม่ได้แนะนำผู้ขาย หรือทีมขายของ Shopify เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่แนะนำผู้ขายผ่านร้านค้าเพื่อการพัฒนาเท่านั้นที่จะได้รับคอมมิชชันโดยอิงจากแผนการอัปเกรด

หากผู้ขายได้รับการอัปเกรดเป็น Shopify Plus คุณต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับส่งลูกค้าเป้าหมายของ Shopify Plus เพื่อรับค่าคอมมิชชันแบบประจำต่อไป คุณจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชันสำหรับโอกาสในการขายสุทธิของ Shopify Plus เท่านั้น คุณต้องส่งลูกค้าเป้าหมายดั้งเดิมและผู้ขายจะต้องยังไม่ได้ติดต่อกับทีมงาน Shopify Plus ในช่วงเวลาที่ยื่นขอ