รับการชำระเงิน

ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับเงินจากการมีส่วนร่วมทำงานในระบบนิเวศ Shopify (กิจกรรมของคุณ) และ Partner Program ที่คุณเข้าร่วม รายได้ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขายที่คุณทำงานด้วย

Shopify อาจเรียกเก็บภาษีจากค่าธรรมเนียมหรือชำระภาษีจากค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณในบางกรณี ภาษีเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ประเภทกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ และข้อมูลภาษีที่คุณให้ไว้ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณ คุณอาจต้องรับผิดชอบในการส่งภาษีเหล่านี้ไปยังหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสม หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่รายได้ของ Shopify Partner

วิธีคำนวณรายได้ของคุณ

ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณจะคำนวณจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่ผู้ขายชำระให้แก่ Shopify ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดหรือเครดิต มีการคำนวณรายได้จากแอปและธีมของคุณในการซื้อแอปหรือธีมที่ผู้ขายจัดทำขึ้นจาก Shopify ก่อนที่จะมีการคำนวณรายได้ของคุณ ผู้ขายจะต้องชำระเงินให้แก่ Shopify สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้องการซื้อแอปหรือการซื้อธีม

ด้านล่างคือปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของคุณ:

 • หากการชำระใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายล้มเหลว รายได้ของคุณในค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน การซื้อแอป หรือการซื้อธีม จะชำระหลังจากที่มีการดำเนินการชำระเงินใหม่และดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 • หากบัญชีของผู้ขายถูกระงับการใช้งานเนื่องจากไม่มีการชำระเงิน รายได้ของคุณในค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานการซื้อแอปหรือธีมที่ซื้อจะไม่ได้รับการชำระเงินจนกว่าบัญชีผู้ขายของผู้ขายจะได้รับการยกเลิกการระงับการใช้งานและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

 • หากผู้ขายได้รับการทดลองใช้งานฟรีเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน การอ้างอิงตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณจะได้รับการชำระเงินหลังจากผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานครั้งแรกเท่านั้น

ร้านค้าที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านค้า Plus Expansion จะไม่ทำให้เกิดรายได้จากการแนะนำของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะได้รับเงินใน Shopify Partner Program ดู รายได้จากพาร์ทเนอร์ของ Shopify

วิธีการชำระเงิน

จำนวนรายได้ขั้นต่ำที่คุณต้องมีคือ $25 ในรายได้เพื่อรับยอดเงินจาก Shopify ระบบจะสะสมรายได้และจ่ายเงินให้ตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้:

 • สำหรับรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือน ระบบจะดำเนินการชำระเงิน 5 วันทำการหลังจากวันที่ 15 ของเดือนนั้น
 • สำหรับรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสุดท้ายของเดือน ระบบจะดำเนินการชำระเงิน 5 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของเดือนนั้น

Shopify กำลังจะเปลี่ยนแปลงวิธีการประมวลผลธุรกรรมของเรา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2020 โดยจะคำนวณรายได้จากกิจกรรมการขายและการอ้างอิงแยกกัน ซึ่งหมายความว่าหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับรายได้จากการอ้างอิง แต่ไม่ตรงตามเกณฑ์รายได้จากการขาย รายได้จากการอ้างอิงจะได้รับการชำระและรายได้จากการขายจะยังคงเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงเกณฑ์รายได้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน Partner Dashboard ของคุณเมื่อเริ่มต้นช่วงเวลาการชำระเงินครั้งแรกที่การเปลี่ยนแปลงมีผล

ไม่มีขีดจำกัดจำนวนรายได้รวมสูงสุดที่คุณสามารถรวบรวมและไม่มีขีดจำกัดจำนวนลูกค้าที่คุณรวบรวมรายได้

ติดตามรายได้ของคุณ

คุณสามารถติดตามแหล่งที่มาต่างๆ ของรายได้ที่คุณได้รับจากการเป็น Shopify Partner ได้จากหน้ายอดเงินที่จะได้รับ ใน Partner Dashboard การชำระเงินจาก Shopify จะถูกโอนไปรวมในยอดเงินที่คุณจะได้รับ โดยจะปรากฏเป็นบันทึกในตารางประวัติยอดเงินที่จะได้รับ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในยอดเงินที่จะได้รับ ให้คลิกช่วงวันที่ที่ต้องการดู

ตรวจสอบการรับชำระเงิน

เมื่อคุณดูการยอดเงินที่จะได้รับ คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้แต่ละยอดได้

หมายเหตุ: Shopify จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราดำเนินธุรกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2020 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะยอดเงินที่จะได้รับของคุณ รวมถึงวิธีที่ Shopify จะคำนวณภาษีในค่าธรรมเนียม

รายการแยกในยอดเงินที่คุณจะได้รับจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระให้คุณหลังหักค่าธรรมเนียม Shopify ยอดเงินที่ดำเนินการแล้วจะมีรายการเฉพาะของภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมของ Shopify และภาษีสำหรับค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน Partner Dashboard เมื่อเริ่มต้นรอบการรับชำระยอดเงินที่มีผลครั้งแรก

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. คลิกช่วงวันที่จากตาราง
 3. หากคุณต้องการดูยอดที่จะได้รับสำหรับกิจกรรมประเภทเดียว ให้คลิกที่แท็บประเภทกิจกรรม ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูเฉพาะข้อมูลยอดที่จะได้รับสำหรับยอดขายของแอป ให้คลิกที่แท็บแอป

ส่งออกการรับชำระเงิน

คุณสามารถส่งออกบันทึกการรับชำระเงินได้เป็นไฟล์ CSV

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. หากต้องการส่งออกบันทึกการรับชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับ ให้คลิกส่งออกการรับชำระเงินเป็น CSV
 3. หากต้องการส่งออกบันทึกสินค้าเฉพาะรายการที่รวมอยู่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับบางรายการ ให้คลิกเลือกช่วงวันที่ร้านค้าจะได้รับยอดเงิน แล้วคลิกที่ส่งออกยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเป็น CSV

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชัน

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้แสดงถึงข้อกำหนดของข้อตกลงของ Partner Program ฉบับแก้ไข ข้อตกลงฉบับแก้ไขจะอธิบายบทบาทของ Shopify ในการเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน และการส่งภาษีสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของพาร์ทเนอร์ มาตรการทางภาษีและการออกใบแจ้งหนี้สำหรับข้อตกลงของ Partner Program ฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2020

Shopify กำลังจะเปลี่ยนแปลงวิธีการประมวลผลธุรกรรมของเราตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2020 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับและวิธีการคำนวณภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมของ Shopify คุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน Partner Dashboard ของคุณ เมื่อเริ่มต้นช่วงเวลาการชำระยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับครั้งแรกที่การเปลี่ยนแปลงมีผล ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันสำหรับการบอกต่อของ Shopify จะปรากฏให้เห็นในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับต่อไปนี้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนคุณจะสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้สำหรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้ในการชำระเงินรายการใดรายการหนึ่งได้จาก Partner Dashboard ใบแจ้งหนี้มีสองประเภทดังนี้:

 • ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify
 • ใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันจะถูกสร้างขึ้นเมื่อประมวลผลยอดเงินที่จะได้รับแล้ว คุณไม่สามารถดูใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมที่รอดำเนินการได้

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify คือบันทึกค่าธรรมเนียมจากค่าคอมมิชชัน Shopify จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ยอดขายแอป ยอดขายธีม และยอดขายบริการ ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะออกให้คุณจาก Shopify หากค่าธรรมเนียมของ Shopify ของคุณต้องเสียภาษี ใบแจ้งหนี้จะระบุภาษีแต่ละตัวที่เก็บเป็นรายการแยกในใบแจ้งหนี้ วัตถุประสงค์ของใบแจ้งหนี้นี้คือการแสดงรายการค่าธรรมเนียมของ Shopify ที่คุณถูกเรียกเก็บและวิธีการคำนวณภาษีที่ต้องเสีย

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. ในตารางยอดเงินที่จะได้รับ ให้คลิกช่วงวันที่
 3. คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

ใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำคือบันทึกค่าคอมมิชชันที่ Shopify จ่ายให้สำหรับการแนะนำ ซึ่งรวมถึง การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ การแนะนำจาก Shopify Plus และการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะออกให้ในนามของ Shopify หากค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณต้องเสียภาษี ใบแจ้งหนี้จะระบุภาษีแต่ละตัวที่เก็บเป็นรายการแยกในใบแจ้งหนี้ วัตถุประสงค์ของใบแจ้งหนี้นี้คือการแสดงรายการค่าคอมมิชชันจากการแนะนำที่คุณได้รับและวิธีการคำนวณภาษีที่ต้องเสีย

หมายเหตุ: Shopify จะไม่ชำระภาษีที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. ในตารางยอดเงินที่จะได้รับ ให้คลิกช่วงวันที่
 3. คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

ข้อโต้แย้งในการชำระเงิน

หากคุณเชื่อว่าจำนวนรายได้ที่ได้รับสูงหรือต่ำเกินไป ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Shopify Partner พร้อมแจ้งรายละเอียด เราจะตรวจสอบข้อความของคุณและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้