รับการชำระเงิน

ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับเงินตามการมีส่วนร่วมทำงานในระบบนิเวศ Shopify (กิจกรรมของคุณ) และ Partner Program ที่คุณเข้าร่วม โดยรายได้ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคของคุณและประเทศหรือภูมิภาคของผู้ขายที่คุณร่วมงาน

Shopify อาจเรียกเก็บภาษีจากค่าธรรมเนียมหรือชำระภาษีจากค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณในบางกรณี โดยภาษีเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ประเภทกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ และข้อมูลภาษีที่คุณให้ไว้ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณ คุณอาจต้องรับผิดชอบในการส่งภาษีเหล่านี้ไปยังหน่วยงานรัฐที่เหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ของ Shopify Partner

วิธีคำนวณรายได้ของคุณ

ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณจะคำนวณจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่ผู้ขายชำระให้แก่ Shopify ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดหรือเครดิต มีการคำนวณรายได้จากแอปและธีมของคุณในการซื้อแอปหรือธีมที่ผู้ขายจัดทำขึ้นจาก Shopify ก่อนที่จะมีการคำนวณรายได้ของคุณ ผู้ขายจะต้องชำระเงินให้แก่ Shopify สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้องการซื้อแอปหรือการซื้อธีม

ด้านล่างคือปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของคุณ:

 • หากการชำระใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายล้มเหลว รายได้ของคุณในค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน การซื้อแอป หรือการซื้อธีม จะชำระหลังจากที่มีการดำเนินการชำระเงินใหม่และดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 • หากบัญชีของผู้ขายถูกระงับการใช้งานเนื่องจากไม่มีการชำระเงิน รายได้ของคุณในค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานการซื้อแอปหรือธีมที่ซื้อจะไม่ได้รับการชำระเงินจนกว่าบัญชีผู้ขายของผู้ขายจะได้รับการยกเลิกการระงับการใช้งานและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

 • ร้านค้าที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านค้า Plus Expansion จะไม่ทำให้เกิดรายได้จากการแนะนำของคุณ

 • รายได้ของร้านค้าบน Shopify Plusส่วนลด จะคํานวณโดยอิงจากค่าธรรมเนียมพื้นฐานรายเดือน และจะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผันแปรเพิ่มเติมใดๆ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะได้รับเงินในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ Shopify ดูที่รายได้พาร์ทเนอร์ของ Shopify

เกณฑ์และตารางเวลาการรับยอดเงินที่รับ

จำนวนรายได้ขั้นต่ำที่คุณต้องมีคือ $25 ในรายได้เพื่อรับยอดเงินจาก Shopify ระบบจะสะสมรายได้และจ่ายเงินให้ตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้:

 • ในครั้งแรกที่มีการรับรายได้จากการแนะนำใหม่แต่ละครั้ง ระบบจะใช้การระงับ 30 วันหลังจากที่ผู้ขายได้ชําระใบเรียกเก็บเงินแรกเพื่อยืนยันการชําระเงินให้ชัดเจนก่อนที่จะรายรับจะเข้าสู่ระบบ
 • สำหรับรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะดำเนินการชำระเงินใน 5 วันทำการหลังจากวันที่ 15 ของเดือนนั้น
 • สำหรับรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 5 นับจากวันสุดท้ายของเดือน ระบบจะดำเนินการชำระเงินใน 5 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของเดือนนั้น
 • สำหรับรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่าง 5 วันสุดท้ายของเดือน ระบบจะดำเนินการชำระเงิน 5 วันทำการหลังจากวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

จะมีการคำนวณรายได้จากกิจกรรมการขายและการแนะนำแยกกัน ซึ่งหมายความว่าหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในการรับรายได้จากการแนะนำ แต่ไม่ตรงตามเกณฑ์ในการรับรายได้จากการขาย เราก็จะจ่ายรายได้จากการแนะนำและจะสะสมรายได้จากการขายของคุณจนกว่าจะถึงเกณฑ์รายได้

ไม่มีขีดจำกัดจำนวนรายได้รวมสูงสุดที่คุณสามารถรวบรวมหรือขีดจำกัดจำนวนลูกค้าที่คุณรวบรวมรายได้

การจัดการวิธีการรับเงินของคุณ

Shopify เปิดให้รับยอดเงินได้หลายช่องทาง ได้แก่ PayPal บัญชีธนาคาร และการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ความสามารถในการใช้วิธีการรับเงินแต่ละประเภทนั้นจะขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณและสกุลเงินที่คุณต้องการแปลงการรับชำระเงินนั้น ตัวอย่างเช่น ในแคนาดา การรับชำระเงินขั้นสุดท้ายจะเป็นเงินดอลลาร์แคนาดา คุณจึงอาจใช้วิธีการรับเงินผ่าน PayPal และบัญชีธนาคาร

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มวิธีการรับเงินใหม่ได้ คุณจึงต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ของ Facebook ใน Partner Dashboard เสียก่อน เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ของประกันภัยประกันภัย จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook การสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการรับเงินโดยใช้ Shopify จะมาจาก Shopify ทางอีเมลหรือผ่าน Partner Dashboard การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือวิธีการรับเงินของคุณไม่ควรมีให้ผ่าน Partner Dashboard เท่านั้น

ค่าธรรมเนียม

Shopify จะมอบการชำระเงินให้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเสมอ อย่างไรก็ดี วิธีการรับชำระเงินแบบใหม่จะช่วยให้คุณสามารถรับยอดเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินอื่นได้ ซึ่งโดยมากก็จะรวมถึงสกุลเงินในพื้นที่ของคุณด้วย ทั้งนี้ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเอง

การรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หากคุณเลือกรับยอดเงินเข้าร้านค้าของคุณผ่าน PayPal, บัญชีธนาคาร หรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และแปลงยอดเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินอื่นหลังจากที่ยอดเงินเข้ากระเป๋าเงิน PayPal หรือสถาบันการเงินของคุณแล้ว ยอดเงินนั้นจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่ PayPal หรือสถาบันการเงินของคุณกำหนดไว้

การรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ

หากคุณเลือกรับยอดเงินสุดท้ายของคุณผ่าน PayPal, บัญชีธนาคาร หรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ ยอดเงินดังกล่าวจะได้รับการแปลงสกุลเงินโดย Hyperwallet ก่อนที่จะเข้ากระเป๋าเงิน PayPal หรือสถาบันการเงินของคุณ โดยจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินดังนี้:

 • อัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานจะอิงตามอัตราภายในตลาดสกุลเงินค้าส่งในวันแปลงสกุลเงินหรือวันทำการก่อนหน้าหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกําหนด หรือตามที่กำหนดไว้ในอัตราอ้างอิงของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

 • Hyperwallet จะใช้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเท่ากับ 0.50% ของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ โดย Shopify ได้ร่วมมือกับ Hyperwallet ในการคงอัตราค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินนี้ไว้เพื่อประโยชน์ของ Shopify Partners

การตรวจสอบยืนยันตัวตน

ในบางประเทศหรือภูมิภาคคุณอาจต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณเพื่อรับเงิน

หากคุณดําเนินกิจการในฐานะธุรกิจ (เช่น บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท) คุณอาจต้องให้รายละเอียดการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อนการรับเงินครั้งแรกของคุณ หากคุณดําเนินกิจการในฐานะบุคคล (เช่น กิจการเจ้าของคนเดียวหรือบริษัทจํากัดที่มีพนักงานคนเดียว) คุณอาจต้องให้รายละเอียดการตรวจสอบยืนยันตัวตนเมื่อรายได้ของคุณถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดย Shopify จะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล หากต้องใช้การตรวจสอบยืนยันตัวตนและจะแจ้งให้คุณป้อนข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นใน Partner Dashboard

การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ

ในบางประเทศหรือภูมิภาค และบางสกุลเงิน Hyperwallet และธนาคารหรือสถาบันการเงินของคุณอาจต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประมวลผลการรับเงิน เกณฑ์และข้อกำหนดของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎจะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่ดําเนินกิจการ โดย Shopify จะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล หากยอดเงินที่คุณจะได้รับถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติม

การรับเงินที่ชำระถูกระงับชั่วคราวหรือล้มเหลว

Hyperwallet จะระงับเงินที่คุณจะได้รับไว้ชั่วคราว (หรือระบุไว้ว่าการรับเงินครั้งนั้นๆ ไม่สำเร็จ) หากรายละเอียดวิธีการรับเงินไม่ถูกต้อง คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify เพื่อขอให้คุณเปลี่ยนวิธีการรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับหรือเพื่อติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

นอกจากนั้น Hyperwallet ก็จะระงับเงินที่คุณจะได้รับไว้ชั่วคราว (หรือระบุไว้ว่าการรับเงินครั้งนั้นๆ ไม่สำเร็จ) ไว้เช่นกัน หากยอดเงินที่คุณจะได้รับนั้นเกินขีดจํากัดในการทำธุรกรรมสำหรับวิธีการรับเงินดังกล่าว

โดยทั่วไป ยอดเงินที่คุณจะได้รับจะมีขีดจํากัดในการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้:

 • PayPal - ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • บัญชีธนาคาร - ไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร - ไม่เกิน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

หมายเหตุ: ขีดจํากัดในการทำธุรกรรมบางรายการอาจน้อยกว่าที่ระบุไว้ ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคและสกุลเงินปลายทางที่คุณต้องการให้แปลงเงินที่จะได้รับ หากข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจํากัดในการทำธุรกรรมสำหรับในบางกรณี โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับพาร์ทเนอร์

หากวิธีการรับเงินของคุณเกินขีดจํากัดทั่วไปที่ระบุไว้ด้านบน หรือขีดจำกัดดังกล่าวเป็นขีดจำกัดเฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคและสกุลเงินของคุณ คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify เพื่อขอให้คุณเปลี่ยนวิธีการรับเงิน

คุณสามารถลองประมวลผลการรับชำระเงินที่ล้มเหลวอีกครั้งได้จาก Partner Dashboard

สร้างบัญชีผู้ใช้ Facebook

การสร้างบัญชีผู้ใช้ Hyperwallet จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงวิธีการรับชำระเงินทั้งหมดที่มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคและสกุลเงินของคุณ หากบริษัทของคุณคือธุรกิจ (เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัท) คุณอาจต้องให้ข้อมูลเฉพาะธุรกิจเพื่อการสร้างบัญชีผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอน:

 1. ใน Partner Dashboard ให้ไปที่การตั้งค่า
 2. ในส่วนการรับเงิน ให้คลิกจัดการวิธีการรับเงิน
 3. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ของออกราฟเท็ต ต์ ให้กรอกข้อมูลในช่องและตรวจสอบข้อกข้อกของบริการของออก
 4. คลิกส่ง

คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify เพื่อยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้

เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวได้ในหน้า Partner Dashboard หากคุณได้เปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวของคุณ คุณเพียงแค่ต้องเพิ่มวิธีการรับเงินอีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. ใน Partner Dashboard ให้ไปที่การตั้งค่า
 2. ในส่วนการรับเงิน ให้คลิกจัดการวิธีการรับเงิน
 3. ในส่วนบัญชีผู้ใช้ของ Facebook มีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงช่องข้อมูล และตรวจสอบข้อตกลงในการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook
 4. คลิกส่ง

คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify ซึ่งยืนยันการเปลี่ยนแปลงของบัญชีผู้ใช้ Facebook มีไว้ คุณจะต้องเพิ่มวิธีการ รับเงิน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้ของคุณ

ดูวิธีการรับเงินปัจจุบันของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ใน Partner Dashboard ให้ไปที่การตั้งค่า
 2. ในส่วนการรับ เงินใต้ วิธีการ รับเงินให้ดูรายละเอียดของวิธีการรับเงินปัจจุบันของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ “จัดการวิธีการรับชำระเงิน” เพื่อดูวิธีการรับเงินปัจจุบันของคุณและวิธีการรับเงินอื่นที่พร้อมใช้งานในประเทศและภูมิภาคของคุณ

ดูวิธีการรับเงินที่สามารถใช้ได้ตามภูมิภาคและสกุลเงิน

วิธีการรับชำระเงินที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคและสกุลเงินที่คุณเลือก

ขั้นตอน:

 1. ใน Partner Dashboard ให้ไปที่การตั้งค่า
 2. ในส่วนการรับเงิน ให้คลิกจัดการวิธีการรับเงิน
 3. ในส่วนรายละเอียด วิธีการรับเงิน ในส่วน เพิ่มวิธีการถ่ายโอนให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณก่อน จากนั้นจึงใช้สกุลเงินของคุณ

คุณจะเห็นวิธีการถ่ายโอนที่มีให้ใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคและสกุลเงินของคุณ

เพิ่มวิธีรับชำระเงิน

คุณมีวิธีการรับเงินได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปัจจุบัน ของคุณ คุณจึงต้องเพิ่มวิธีการรับเงินใหม่เพื่อแทนที่วิธีการรับเงินเก่า

ข้อกำหนด

ขั้นตอน:

 1. ใน Partner Dashboard ให้ไปที่การตั้งค่า
 2. ในส่วนการรับเงิน ให้คลิกจัดการวิธีการรับเงิน
 3. ในส่วนรายละเอียดวิธีการรับเงิน ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคของบัญชี PayPal หรือบัญชีธนาคารของคุณในส่วนเพิ่มวิธีการถ่ายโอนก่อน จากนั้นจึงเลือกสกุลเงินของคุณ คุณจะเห็นวิธีการถ่ายโอนที่มีให้ใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคและสกุลเงินของคุณ
 4. คลิกที่วิธีการถ่ายโอนที่คุณต้องการเพิ่ม
 5. ป้อนข้อมูลลงในช่องแล้วคลิก “ส่ง

รายละเอียดวิธีการรับเงินใหม่นี้อยู่ใน ระหว่างวิธีการรับ เงินปัจจุบัน และคุณจะได้รับเงินครั้งถัดไปจากวิธีนี้ นอกจากนี้ คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify ที่ยืนยันวิธีการรับยอดเงินใหม่

ติดตามรายได้ของคุณ

คุณสามารถติดตามแหล่งที่มาต่างๆ ของรายได้ที่คุณได้รับจากการเป็น Shopify Partner ได้จากหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ใน Partner Dashboard เงินที่คุณได้รับชำระจาก Shopify จะถูกโอนไปรวมอยู่ในยอดเงินที่คุณจะได้รับเป็นประจำ โดยจะปรากฏเป็นบันทึกในตารางยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะจำแนกตามประเภทของกิจกรรม ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากการขายประกอบด้วยรายละเอียดการรับชำระเงินสำหรับยอดขายของแอป ยอดขายธีม และการขายบริการ ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากการแนะนำประกอบด้วยรายละเอียดการรับชำระเงินสำหรับการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนาและการแนะนำ Shopify Plus

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในยอดเงินที่จะได้รับ ให้คลิกช่วงวันที่ที่ต้องการดู

ตรวจสอบการรับชำระเงิน

เมื่อคุณดูการยอดเงินที่จะได้รับ คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้แต่ละยอดได้

รายการต่างๆ ในยอดเงินที่คุณจะได้รับคือจำนวนเงินที่เราต้องชำระให้คุณหลังหักค่าธรรมเนียม Shopify และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงินที่ประมวลผลแล้วจะแยกรายการภาษีและค่าธรรมเนียมให้ต่างหาก หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง สามารถดูที่รายได้ของพาร์ทเนอร์ Shopify

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. คลิกช่วงวันที่จากตาราง
 3. หากต้องการดูการรับชำระเงินสำหรับกิจกรรมประเภทเดียว ให้คลิกที่แท็บประเภทกิจกรรม ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูเฉพาะข้อมูลการรับชำระเงินของแอป ให้คลิกที่แท็บ “แอป

ลองประมวลผลการรับชำระเงินที่ล้มเหลวอีกครั้ง

หากการรับชำระเงินล้มเหลว คุณควรตรวจสอบยืนยันว่ารายละเอียดการชำระเงินของคุณถูกต้องและยอดเงินนั้นไม่เกินขีดจํากัดในการดำเนินธุรกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับชำระเงินที่ล้มเหลวหรือถูกระงับชั่วคราว

หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบยืนยันรายละเอียดการชำระเงินและขีดจํากัดในการธุรกรรมแล้ว คุณสามารถลองประมวลผลการรับชำระเงินที่ล้มเหลวอีกครั้งได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. นําทางไปยังการรับชำระเงินที่ล้มเหลว
 3. คลิก “ลองอีกครั้ง” ป้ายกำกับจะเปลี่ยนจาก “ล้มเหลว” เป็น “รอดำเนินการ
 4. หากการรับชำระเงินยังคงล้มเหลว คุณควรตรวจสอบกับ PayPal หรือสถาบันการเงินของคุณก่อนติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับพาร์ทเนอร์

ส่งออกการรับชำระเงิน

คุณสามารถส่งออกบันทึกการรับชำระเงินได้เป็นไฟล์ CSV

หมายเหตุ: คอลัมน์และค่าในบันทึกการรับชำระเงินที่ส่งออกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงโมเดลการเรียกเก็บเงินของเราอาจส่งผลกระทบต่อชื่อของประเภทค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ หากฟีเจอร์ใหม่มีผลต่อบันทึกการรับชำระเงินที่ส่งออกไปแล้ว ข้อมูลนี้จะได้ถูกระบุลงในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้พัฒนา

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. หากต้องการส่งออกบันทึกการรับชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับ ให้คลิกส่งออกการรับชำระเงินเป็น CSV
 3. หากต้องการส่งออกบันทึกสินค้าเฉพาะรายการที่รวมอยู่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับบางรายการ ให้คลิกเลือกช่วงวันที่ร้านค้าจะได้รับยอดเงิน แล้วคลิกที่ส่งออกยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเป็น CSV

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชัน

คุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือค่าคอมมิชชันที่ชำระในแต่ละยอดได้จาก Partner Dashboard ใบแจ้งหนี้มีสองประเภทดังนี้:

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันจะถูกสร้างขึ้นเมื่อประมวลผลยอดเงินที่จะได้รับแล้ว คุณไม่สามารถดูใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมที่รอดำเนินการได้

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify คือบันทึกค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่ Shopify จะเรียกเก็บจากคุณสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ยอดขายแอป ยอดขายธีม และยอดขายบริการ โดย Shopify จะออกใบแจ้งหนี้เหล่านี้ให้คุณ หากค่าธรรมเนียมของ Shopify ของคุณต้องเสียภาษี ใบแจ้งหนี้จะระบุภาษีที่เกี่ยวข้องแต่ละตัวโดยแยกไว้เป็นอีกรายการต่างหาก วัตถุประสงค์ของใบแจ้งหนี้นี้คือการแสดงรายการค่าธรรมเนียมของ Shopify ที่คุณถูกเรียกเก็บและวิธีการคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม Shopify ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. ในตารางยอดเงินที่จะได้รับ ให้คลิกช่วงวันที่
 3. คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

ใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำคือบันทึกค่าคอมมิชชันที่ Shopify จ่ายให้สำหรับการแนะนำ ซึ่งรวมถึง การแนะนำจาก Shopify Plus และการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะออกให้ในนามของ Shopify หากค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณต้องเสียภาษี ใบแจ้งหนี้จะระบุภาษีแต่ละตัวที่เก็บเป็นรายการแยกในใบแจ้งหนี้ วัตถุประสงค์ของใบแจ้งหนี้นี้คือการแสดงรายการค่าคอมมิชชันจากการแนะนำที่คุณได้รับและวิธีการคำนวณภาษีที่ต้องเสีย

คุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม Shopify ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. ในตารางยอดเงินที่จะได้รับ ให้คลิกช่วงวันที่
 3. คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

ข้อโต้แย้งในการชำระเงิน

หากคุณเชื่อว่าจำนวนรายได้ที่ได้รับสูงหรือต่ำเกินไป ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับพาร์ทเนอร์พร้อมแจ้งรายละเอียด