รับการชำระเงิน

ในฐานะ Shopify Partner คุณจะได้รับเงินจากการมีส่วนร่วมทำงานในระบบนิเวศ Shopify (กิจกรรมของคุณ) และ Partner Program ที่คุณเข้าร่วม รายได้ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขายที่คุณทำงานด้วย

Shopify อาจเรียกเก็บภาษีจากค่าธรรมเนียมหรือชำระภาษีจากค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณในบางกรณี ภาษีเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ประเภทกิจกรรมของพาร์ทเนอร์ และข้อมูลภาษีที่คุณให้ไว้ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์ของคุณ คุณอาจต้องรับผิดชอบในการส่งภาษีเหล่านี้ไปยังหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสม หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่รายได้ของ Shopify Partner

วิธีคำนวณรายได้ของคุณ

ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณจะคำนวณจากค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่ผู้ขายชำระให้แก่ Shopify ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดหรือเครดิต มีการคำนวณรายได้จากแอปและธีมของคุณในการซื้อแอปหรือธีมที่ผู้ขายจัดทำขึ้นจาก Shopify ก่อนที่จะมีการคำนวณรายได้ของคุณ ผู้ขายจะต้องชำระเงินให้แก่ Shopify สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้องการซื้อแอปหรือการซื้อธีม

ด้านล่างคือปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของคุณ:

 • หากการชำระใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายล้มเหลว รายได้ของคุณในค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน การซื้อแอป หรือการซื้อธีม จะชำระหลังจากที่มีการดำเนินการชำระเงินใหม่และดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 • หากบัญชีของผู้ขายถูกระงับการใช้งานเนื่องจากไม่มีการชำระเงิน รายได้ของคุณในค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานการซื้อแอปหรือธีมที่ซื้อจะไม่ได้รับการชำระเงินจนกว่าบัญชีผู้ขายของผู้ขายจะได้รับการยกเลิกการระงับการใช้งานและดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

 • หากผู้ขายได้รับการทดลองใช้งานฟรีเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน การอ้างอิงตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณจะได้รับการชำระเงินหลังจากผู้ขายชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานครั้งแรกเท่านั้น

ร้านค้าที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านค้า Plus Expansion จะไม่ทำให้เกิดรายได้จากการแนะนำของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะได้รับเงินใน Shopify Partner Program ดู รายได้จากพาร์ทเนอร์ของ Shopify

ข้อกำหนดกิจกรรมสำหรับการรับยอดเงิน

ในฐานะ Shopify Partner คุณมีสิทธิ์รับค่าคอมมิชชันเป็นประจำสำหรับการอ้างอิงและการอัปเกรด Shopify Plus คุณจะได้รับค่าคอมมิชชันเป็นประจำทุกเดือน ตราบเท่าที่คุณเป็น Shopify Partner ที่ใช้งานอยู่ หากต้องการรับค่าคอมมิชชันเป็นประจำสำหรับการแนะนำและการอัปเกรดก่อนหน้าเหล่านี้ คุณต้องทำกิจกรรมของ Partner อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 12 เดือน:

 • การแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา
 • การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ
 • การอ้างอิงผู้ค้ารายใหม่หรือผู้ขายที่มีอยู่ให้เป็น Shopify Plus

ข้อกำหนดกิจกรรมของ Partner ไม่สามารถใช้ได้กับรายได้แบบต่อเนื่องอื่นๆ เช่น รายได้จากการลดราคาแอปหรือการลดราคาธีม

สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด โปดดูจากรายได้ของ Shopify Partner

คุณสามารถดูวันที่ที่คุณต้องดำเนินการเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ให้เสร็จสิ้นได้ในหน้าการอ้างอิง ข้อมูลนี้จะปรากฏเฉพาะกรณีที่คุณเป็น Shopify Partner ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ขั้นตอน:

 • คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 • ในส่วนข้อกำหนดกิจกรรมสำหรับยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ให้ดูวันที่

หมายเหตุ: ข้อกำหนดกิจกรรมของ Shopify Partner ได้ถูกหยุดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2020 ถึง 4 สิงหาคม 2020 กิจกรรมที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้นในระหว่างการหยุดชั่วคราวนี้ยังนับรวมอยู่ด้วย หากคุณดำเนินกิจกรรมของ Partner เสร็จสิ้นขณะที่ข้อกำหนดกิจกรรมของ Partner ได้ถูกหยุดชั่วคราว คุณจะมีเวลา 12 เดือนนับจากวันที่นำกลับมาเพื่อดำเนินกิจกรรมของ Partner ให้เสร็จสิ้น

หากคุณไม่ได้ดำเนินกิจกรรมของ Partner ให้เสร็จสิ้นในขณะที่ข้อกำหนดกิจกรรมของพาร์ทเนอร์หยุดทำงานชั่วคราว คุณจะเริ่มต้นด้วยระยะเวลาเดียวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมของ Partner ที่คุณมีให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะหยุดชั่วคราว ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเวลาเหลือเจ็ดเดือนเพื่อดำเนินกิจกรรมของ Partner ให้เสร็จสิ้นเมื่อเริ่มหยุดชั่วคราว คุณจะมีเวลาเจ็ดเดือนนับจากวันที่นำกลับมาเพื่อดำเนินกิจกรรมของ Partner ให้เสร็จสิ้น

วิธีการชำระเงิน

จำนวนรายได้ขั้นต่ำที่คุณต้องมีคือ $25 ในรายได้เพื่อรับยอดเงินจาก Shopify ระบบจะสะสมรายได้และจ่ายเงินให้ตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้:

 • สำหรับรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือน ระบบจะดำเนินการชำระเงิน 5 วันทำการหลังจากวันที่ 15 ของเดือนนั้น
 • สำหรับรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสุดท้ายของเดือน ระบบจะดำเนินการชำระเงิน 5 วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของเดือนนั้น

จะมีการคำนวณรายได้จากกิจกรรมการขายและการอ้างอิงแยกกัน ซึ่งหมายความว่าหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในการรับรายได้จากการอ้างอิง แต่ไม่ตรงตามเกณฑ์ในการรับรายได้จากการขาย เราก็จะจ่ายรายได้จากการอ้างอิงและจะสะสมรายได้จากการขายของคุณจนกว่าจะถึงเกณฑ์รายได้

ไม่มีขีดจำกัดจำนวนรายได้รวมสูงสุดที่คุณสามารถรวบรวมและไม่มีขีดจำกัดจำนวนลูกค้าที่คุณรวบรวมรายได้

ติดตามรายได้ของคุณ

คุณสามารถติดตามแหล่งที่มาต่างๆ ของรายได้ที่คุณได้รับจากการเป็น Shopify Partner ได้จากหน้ายอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ใน Partner Dashboard เงินที่คุณได้รับชำระจาก Shopify จะถูกโอนไปรวมอยู่ในยอดเงินที่คุณจะได้รับเป็นประจำ โดยจะปรากฏเป็นบันทึกในตารางยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ

การรับชำระเงินจะจำแนกตามประเภทของกิจกรรม ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากการขายประกอบด้วยรายละเอียดการรับชำระเงินสำหรับยอดขายของแอป ยอดขายธีม และการขายบริการ การรับชำระเงินอ้างอิงประกอบด้วยรายละเอียดการรับชำระเงินสำหรับการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา การแนะนำ Shopify Plus และการแนะนำตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ในยอดเงินที่จะได้รับ ให้คลิกช่วงวันที่ที่ต้องการดู

ตรวจสอบการรับชำระเงิน

เมื่อคุณดูการยอดเงินที่จะได้รับ คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้แต่ละยอดได้

สินค้าเฉพาะรายการในยอดเงินที่ร้านค้าของคุณจะได้รับหมายถึงจํานวนเงินที่ต้องจ่ายให้คุณหลังหักค่าธรรมเนียม Shopify และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับที่ประมวลผลแล้วจะสินค้าเฉพาะรายการแบบแยกต่างหากสำหรับภาษีค่าธรรมเนียม Shopify ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และภาษีค่าคอมมิชชันจากการแนะนำชันการแ

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. คลิกช่วงวันที่จากตาราง
 3. หากคุณต้องการดูยอดที่จะได้รับสำหรับกิจกรรมประเภทเดียว ให้คลิกที่แท็บประเภทกิจกรรม ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูเฉพาะข้อมูลยอดที่จะได้รับสำหรับยอดขายของแอป ให้คลิกที่แท็บแอป

ส่งออกการรับชำระเงิน

คุณสามารถส่งออกบันทึกการรับชำระเงินได้เป็นไฟล์ CSV

หมายเหตุ: คอลัมน์และค่าในบันทึกการรับชำระเงินที่ส่งออกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงโมเดลการเรียกเก็บเงินของเราอาจส่งผลกระทบต่อชื่อของประเภทค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ หากฟีเจอร์ใหม่มีผลต่อบันทึกการรับชำระเงินที่ส่งออกไปแล้ว ข้อมูลนี้จะได้ถูกระบุลงในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผู้พัฒนา

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. หากต้องการส่งออกบันทึกการรับชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับ ให้คลิกส่งออกการรับชำระเงินเป็น CSV
 3. หากต้องการส่งออกบันทึกสินค้าเฉพาะรายการที่รวมอยู่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับบางรายการ ให้คลิกเลือกช่วงวันที่ร้านค้าจะได้รับยอดเงิน แล้วคลิกที่ส่งออกยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเป็น CSV

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชัน

คุณสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือค่าคอมมิชชันที่ชำระในแต่ละยอดได้จาก Partner Dashboard ใบแจ้งหนี้มีสองประเภทดังนี้:

 • ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify
 • ใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชันจะถูกสร้างขึ้นเมื่อประมวลผลยอดเงินที่จะได้รับแล้ว คุณไม่สามารถดูใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกรรมที่รอดำเนินการได้

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify คือบันทึกค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่ Shopify จะเรียกเก็บจากคุณสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น ยอดขายแอป ยอดขายธีม และยอดขายบริการ โดย Shopify จะออกใบแจ้งหนี้เหล่านี้ให้คุณ หากค่าธรรมเนียมของ Shopify ของคุณต้องเสียภาษี ใบแจ้งหนี้จะระบุภาษีที่เกี่ยวข้องแต่ละตัวโดยแยกไว้เป็นอีกรายการต่างหาก วัตถุประสงค์ของใบแจ้งหนี้นี้คือการแสดงรายการค่าธรรมเนียมของ Shopify ที่คุณถูกเรียกเก็บและวิธีการคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. ในตารางยอดเงินที่จะได้รับ ให้คลิกช่วงวันที่
 3. คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมของ Shopify

ใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

ใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำคือบันทึกค่าคอมมิชชันที่ Shopify จ่ายให้สำหรับการแนะนำ ซึ่งรวมถึง การแนะนำจากตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการ การแนะนำจาก Shopify Plus และการแนะนำจากร้านค้าระยะพัฒนา ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะออกให้ในนามของ Shopify หากค่าคอมมิชชันจากการแนะนำของคุณต้องเสียภาษี ใบแจ้งหนี้จะระบุภาษีแต่ละตัวที่เก็บเป็นรายการแยกในใบแจ้งหนี้ วัตถุประสงค์ของใบแจ้งหนี้นี้คือการแสดงรายการค่าคอมมิชชันจากการแนะนำที่คุณได้รับและวิธีการคำนวณภาษีที่ต้องเสีย

หมายเหตุ: Shopify จะไม่ชำระภาษีที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีเหล่านี้ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสม

ขั้นตอน:

 1. คลิกการรับชำระเงินจาก Partner Dashboard
 2. ในตารางยอดเงินที่จะได้รับ ให้คลิกช่วงวันที่
 3. คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชันจากการแนะนำ

ข้อโต้แย้งในการชำระเงิน

หากคุณเชื่อว่าจำนวนรายได้ที่ได้รับสูงหรือต่ำเกินไป ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนพร้อมแจ้งรายละเอียด เราจะตรวจสอบข้อความของคุณและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้