การร่วมงานกับร้านค้าของลูกค้า

ในฐานะ Shopify Partner คุณอาจต้องมีการเข้าถึงร้านค้าของลูกค้าเพื่อปฏิบัติงานบางอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเข้าถึงร้านค้าของลูกค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงธีมของลูกค้า

หากต้องการเข้าถึงร้านค้าของลูกค้า คุณสามารถใช้หนึ่งในบัญชีต่อไปนี้ได้:

  • บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงาน (แนะนำ): คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานเพื่อเข้าถึงร้านค้าของลูกค้าได้โดยตรงผ่าน Partner Dashboard ของคุณเองหรือโดยใช้แอป Shopify ทั้งนี้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานจะมอบสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะส่วนของร้านค้าที่ลูกค้าต้องการให้คุณเห็น และระบบจะไม่นับคุณรวมอยู่ในขีดจํากัดของจำนวนพนักงานของร้านค้า ร้านค้าใดๆ ที่คุณใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานในการเข้าถึงจะมีข้อความกำกับใน Partner Dashboard ว่าเป็นร้านค้าซึ่งคุณมีสิทธิ์จัดการ ดูวิธีส่งคำขอเป็นผู้ร่วมงานไปยังผู้ขาย
  • บัญชีผู้ใช้ของพนักงาน: หากคุณต้องดำเนินการในสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำผ่านบัญชีผู้ใช้ผู้ของร่วมงานได้ คุณสามารถขอให้ผู้ขายสร้างบัญชีผู้ใช้ของพนักงานให้แก่คุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify บนอุปกรณ์มือถือเพื่อทดสอบแอป

ห้ามขอรหัสผ่านหรือใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ขายเพื่อเข้าถึงร้านค้าของผู้ขาย

คุณสามารถปรับแต่งแก้ไขร้านค้าของผู้ขายได้ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify หรือจะใช้เครื่องมือสำหรับผู้พัฒนาอย่าง Shopify CLI และการผสานการทำงาน Shopify GitHub เพื่อปรับแต่งแก้ไขร้านค้าด้วยเครื่องมือพัฒนาภายในของคุณก็ได้

ในหน้านี้

ขั้นตอนถัดไป