การขอรับสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของลูกค้า

คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานเพื่อเข้าถึงร้านค้าของลูกค้าได้โดยตรงผ่าน Partner Dashboard ของคุณเองหรือโดยใช้แอป Shopify ทั้งนี้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานจะมอบสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะส่วนของร้านค้าที่ลูกค้าต้องการให้คุณเห็น และระบบจะไม่นับคุณรวมอยู่ในขีดจํากัดของจำนวนพนักงานของร้านค้า ร้านค้าใดๆ ที่คุณใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานเพื่อเข้าถึงจะมีข้อความกำกับใน Partner Dashboard ว่าเป็นร้านค้าซึ่งคุณมีสิทธิ์จัดการ

ข้อจำกัด

คุณต้องเข้าสู่ระบบร้านค้าผ่านส่วนร้านค้าของ Partner Dashboard แทนที่จะเข้าสู่ระบบร้านค้าโดยตรง

ส่งคำขอสิทธิ์การเข้าถึง

หากต้องการบัญชีผู้ใช้ร่วมงานสำหรับร้านค้าของลูกค้า คุณต้องส่งคำขอให้เจ้าของร้านค้าผ่าน Partner Dashboard นอกจากนี้ คุณยังส่งบทความนี้ให้ลูกค้าของคุณได้ เพื่ออธิบายวิธีการทำงานของบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงาน

หากมีบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสำหรับร้านค้าของลูกค้าอยู่แล้ว หรือได้รับคำเชิญจากเจ้าของร้านให้เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของพนักงานเพื่อทำงานในร้านค้าได้ หากคุณต้องการร้องขอสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าแบบผู้ร่วมงานแล้วเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ร่วมงานแทน คุณควรติดต่อเจ้าของร้านแล้วขอให้เจ้าของร้านลบบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลพาร์ทเนอร์ของคุณออก

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าแบบผู้ร่วมงานผ่านบัญชีผู้ใช้ของพาร์ทเนอร์อยู่แล้ว คุณจะถูกเพิ่มไปยังร้านค้าในฐานะพนักงานไม่ได้ หากคุณต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะพนักงาน คุณควรติดต่อเจ้าของร้านและขอให้เจ้าของร้านลบสิทธิ์เข้าถึงแบบผู้ร่วมงานสำหรับองค์กรของพาร์ทเนอร์ออก

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ผู้ขายสามารถตั้งค่ารหัสคำขอร่วมงาน 4 หลักสำหรับร้านค้า Shopify ของตนได้ โดยตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น หากร้านค้าตั้งค่ารหัสเอาไว้ คุณจะต้องป้อนรหัสเมื่อขอสิทธิ์เข้าถึงในฐานะผู้ร่วมงาน หากป้อนรหัสไม่ถูกต้อง คุณจะพบข้อผิดพลาดใน Partner Dashboard และระบบจะไม่ส่งคำขอของคุณไปยังผู้ขาย

ขั้นตอน:

 1. ในหน้า Partner Dashboard ให้คลิกที่ “ร้านค้า
 2. คลิก “เพิ่มร้านค้า” > “ขอรับสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า
 3. ป้อน URL ของร้านค้า Shopify ที่ต้องการเข้าถึง
 4. หากร้านค้า Shopify ต้องใช้รหัสคำขอร่วมงาน ให้ป้อนรหัสนั้น
 5. เลือกส่วนของร้านค้าที่ต้องการเข้าถึงในส่วนสิทธิ์อนุญาต ซึ่งเจ้าของบัญชีผู้ใช้เปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่สร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว
 6. หากต้องการใส่ข้อความให้แก่เจ้าของร้านค้าในคำขอ ให้ป้อนข้อความลงในส่วนเพิ่มข้อความ
 7. คลิก “ขอรับสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้า

หลังจากที่ส่งคำขอแล้ว เจ้าของร้านค้าจะได้รับอีเมลคำขอและการแจ้งเตือนบนหน้าหลักของ Shopify

ยกเลิกคำขอเข้าถึงที่รอดำเนินการ

หากคุณขอเข้าถึงร้านค้า แต่ต้องยกเลิกคำขอดังกล่าว สามารถยกเลิกได้ผ่าน Partner Dashboard

ขั้นตอน:

 1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
 2. ด้านข้างร้านค้าที่มีคำขอเข้าถึงที่คุณต้องการยกเลิก ให้คลิกที่ “ยกเลิกคำขอ
 3. คลิกที่ “ยกเลิกคำขอเข้าถึง

ดูร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการ

คุณสามารถดูร้านค้าที่ร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงบนหน้าร้านค้าใน Partner Dashboard ได้ คุณมีร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการแล้วกี่ร้านก็ได้ แต่คุณจะมีคำขอที่รอดำเนินการในแต่ละครั้งได้สูงสุด 10 รายการ

หากการเข้าถึงร้านค้าของคุณถูกลบออก คุณสามารถลบร้านค้าออกจากรายการร้านค้าของคุณได้โดยคลิกที่ ลบออกจากรายการ

ลบสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของคุณออก

หากคุณไม่ต้องการใช้งานร้านค้าของลูกค้าอีกต่อไป คุณสามารถลบสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของคุณออกได้ การลบสิทธิ์เข้าถึงออกจะลบบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานของคุณออกจากร้านค้า

หากคุณต้องการทำงานเพิ่มเติมในร้านค้าหลังจากที่คุณลบสิทธิ์เข้าถึงออก คุณจะต้องขอรับสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของลูกค้าอีกครั้ง

หลังจากที่การเข้าถึงร้านค้าของคุณถูกลบออก คุณสามารถลบร้านค้าออกจากรายการร้านค้าของคุณได้โดยคลิกที่ “ลบออกจากรายการ

ขั้นตอน:

 1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
 2. ค้นหาร้านค้าที่คุณต้องการลบสิทธิ์เข้าถึงของคุณออกจากในรายการ
 3. คลิกที่ “ลบสิทธิ์เข้าถึงออก” จากนั้นคลิกที่ “ลบร้านค้าออก