การขอรับสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของลูกค้า

คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานเพื่อเข้าถึงร้านค้าของลูกค้าได้ผ่าน Partner Dashboard โดยตรง บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานจะให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะส่วนของร้านค้าที่ลูกค้าต้องการให้เห็น และจะไม่นับรวมในขีดจำกัดพนักงานของร้านค้า ร้านค้าที่เข้าถึงได้โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานจะมีป้ายกำกับว่าเป็นร้านค้าที่จัดการแล้วใน Partner Dashboard

ข้อจำกัด

คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ร่วมงานเพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าผ่านหน้าร้านค้าใน Partner Dashboard เท่านั้น เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานไม่มีรหัสผ่านให้ใช้ คุณจึงเข้าสู่ระบบร้านค้าผ่านแอป Shopify ไม่ได้

หากจำเป็นต้องเข้าถึงร้านค้าของลูกค้าโดยใช้แอป Shopify ลูกค้าควรเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานให้คุณด้วยสิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง

ส่งคำขอสิทธิ์การเข้าถึง

หากต้องการบัญชีผู้ใช้ร่วมงานสำหรับร้านค้าของลูกค้า คุณต้องส่งคำขอให้เจ้าของร้านค้าผ่าน Partner Dashboard นอกจากนี้ คุณยังส่งบทความนี้ให้ลูกค้าของคุณได้ เพื่ออธิบายวิธีการทำงานของบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงาน

หากมีบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสำหรับร้านค้าของลูกค้าหรือได้รับคำเชิญจากเจ้าของร้านค้าให้เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน (แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน) คำขอบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานจะแจ้งให้เจ้าของร้านค้าอัปเดตสิทธิ์อนุญาตบัญชีปัจจุบันให้เหมือนกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงาน

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ผู้ขายสามารถตั้งค่ารหัสคำขอร่วมงาน 4 หลักสำหรับร้านค้า Shopify ของตนได้ เมื่อร้านค้ามีการตั้งค่ารหัสคุณก็จะต้องป้อนรหัสเมื่อคุณขอเข้าถึงเพื่อร่วมงาน หากคุณป้อนรหัสไม่ถูกต้องคุณจะเห็นข้อผิดพลาดในแดชบอร์ดของพาร์ทเนอร์และคำขอของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังผู้ขาย

ขั้นตอน:

 1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
 2. คลิกเพิ่มร้านค้า
 3. เลือกร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการในส่วนประเภทร้านค้า
 4. ป้อน URL ของร้านค้า Shopify ที่ต้องการเข้าถึง
 5. หากร้านค้า Shopify ต้องใช้รหัสคำขอร่วมงาน ให้ป้อนรหัสนั้น
 6. เลือกส่วนของร้านค้าที่ต้องการเข้าถึงหรือตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงเต็มเต็มรูปแบบในส่วนสิทธิ์อนุญาต ซึ่งเจ้าของบัญชีผู้ใช้เปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่สร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว
 7. หากต้องการใส่ข้อความให้แก่เจ้าของร้านค้าในคำขอ ให้ป้อนข้อความลงในส่วนเพิ่มข้อความ
 8. คลิกที่บันทึก

หลังจากที่ส่งคำขอแล้ว เจ้าของร้านค้าจะได้รับอีเมลคำขอและการแจ้งเตือนบนหน้าหลักของ Shopify

ยกเลิกคำขอเข้าถึงที่รอดำเนินการ

หากคุณขอเข้าถึงร้านค้าแต่ต้องยกเลิกคำขอดังกล่าว คุณสามารถทำได้ผ่าน Partner Dashboard

ขั้นตอน:

 1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
 2. ด้านข้างร้านค้าที่มีคำขอเข้าถึงที่คุณต้องการยกเลิก ให้คลิกที่ "ยกเลิกคำขอ"
 3. คลิกที่ "ยกเลิกคำขอเข้าถึง"

ดูร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการ

คุณสามารถดูร้านค้าที่ร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงบนหน้าร้านค้าใน Partner Dashboard ได้ คุณมีร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการแล้วกี่ร้านก็ได้ แต่คุณจะมีคำขอที่รอดำเนินการในแต่ละครั้งได้สูงสุด 10 รายการ

หากการเข้าถึงร้านค้าของคุณถูกลบออก คุณสามารถลบร้านค้าออกจากรายการร้านค้าของคุณได้โดยคลิกที่ "ลบออกจากรายการ"

ลบสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของคุณออก

หากคุณไม่ต้องการใช้งานร้านค้าของลูกค้าอีกต่อไป คุณสามารถลบสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของคุณออกได้ การลบสิทธิ์เข้าถึงออกจะลบบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานของคุณออกจากร้านค้า

หากคุณต้องการทำงานเพิ่มเติมในร้านค้าหลังจากที่คุณลบสิทธิ์เข้าถึงออก คุณจะต้องขอรับสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของลูกค้าอีกครั้ง

หลังจากที่การเข้าถึงร้านค้าของคุณถูกลบออก คุณสามารถลบร้านค้าออกจากรายการร้านค้าของคุณได้โดยคลิกที่ "ลบออกจากรายการ"

ขั้นตอน:

 1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
 2. ค้นหาร้านค้าที่คุณต้องการลบสิทธิ์เข้าถึงของคุณออกจากในรายการ
 3. คลิกที่ "ลบสิทธิ์เข้าถึงออก" จากนั้นคลิกที่ "ลบร้านค้าออก"