การขอรับสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของลูกค้า

คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานเพื่อเข้าถึงร้านค้าของลูกค้าได้ผ่าน Partner Dashboard โดยตรง บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานจะให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะส่วนของร้านค้าที่ลูกค้าต้องการให้เห็น และจะไม่นับรวมในขีดจำกัดพนักงานของร้านค้า ร้านค้าที่เข้าถึงได้โดยใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานจะมีป้ายกำกับว่าเป็นร้านค้าที่จัดการแล้วใน Partner Dashboard

ข้อจำกัด

คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ร่วมงานเพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าผ่านหน้าร้านค้าใน Partner Dashboard เท่านั้น เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานไม่มีรหัสผ่านให้ใช้ คุณจึงเข้าสู่ระบบร้านค้าผ่านแอป Shopify ไม่ได้

หากจำเป็นต้องเข้าถึงร้านค้าของลูกค้าโดยใช้แอป Shopify ลูกค้าควรเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานให้คุณด้วยสิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง

ส่งคำขอสิทธิ์การเข้าถึง

หากต้องการบัญชีผู้ใช้ร่วมงานสำหรับร้านค้าของลูกค้า คุณต้องส่งคำขอให้เจ้าของร้านค้าผ่าน Partner Dashboard นอกจากนี้ คุณยังส่งบทความนี้ให้ลูกค้าของคุณได้ เพื่ออธิบายวิธีการทำงานของบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงาน

หากมีบัญชีผู้ใช้ของพนักงานสำหรับร้านค้าของลูกค้าหรือได้รับคำเชิญจากเจ้าของร้านค้าให้เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน (แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน) คำขอบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานจะแจ้งให้เจ้าของร้านค้าอัปเดตสิทธิ์อนุญาตบัญชีปัจจุบันให้เหมือนกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงาน

วิธีส่งคำขอสิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าของลูกค้า:

  1. คลิกร้านค้าจาก Partner Dashboard
  2. คลิกเพิ่มร้านค้า
  3. เลือกร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการในส่วนประเภทร้านค้า
  4. ป้อน URL ของร้านค้า Shopify ที่ต้องการเข้าถึง
  5. เลือกส่วนของร้านค้าที่ต้องการเข้าถึงหรือตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงเต็มเต็มรูปแบบในส่วนสิทธิ์อนุญาต ซึ่งเจ้าของบัญชีผู้ใช้เปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่สร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว
  6. หากต้องการใส่ข้อความให้แก่เจ้าของร้านค้าในคำขอ ให้ป้อนข้อความลงในส่วนเพิ่มข้อความ
  7. คลิกที่บันทึก

หลังจากที่ส่งคำขอแล้ว เจ้าของร้านค้าจะได้รับอีเมลคำขอและการแจ้งเตือนบนหน้าหลักของ Shopify:

อีเมลคำขอบัญชีผู้ใช้

การแจ้งเตือนหน้าหลักของ Shopify

ดูร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการ

คุณสามารถดูร้านค้าที่ร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงบนหน้าร้านค้าใน Partner Dashboard ได้ คุณมีร้านค้าที่มีสิทธิ์จัดการแล้วกี่ร้านก็ได้ แต่คุณจะมีคำขอที่รอดำเนินการในแต่ละครั้งได้สูงสุด 10 รายการ