Toegang tot de winkel van een klant vragen

Je kunt samenwerkingsaccounts gebruiken om rechtstreeks toegang te krijgen tot de winkel van een merchant via je eigen partnerdashboard of via de Shopify-app. Samenwerkingsaccounts geven je alleen toegang tot die secties van een winkel waarvan je klant wil dat je ze ziet, en tellen niet mee voor de medewerkerslimiet van een winkel. Alle winkels waartoe je toegang hebt via een samenwerkingsaccount, worden gelabeld als Beheerde winkels in je partnerdashboard.

Beperkingen

Je kunt alleen inloggen bij de winkel via het gedeelte Winkels van het Partner Dashboard in plaats van rechtstreeks bij de winkel.

Verzoek toegang

Stuur een aanvraag naar de winkeleigenaar via je partnerdashboard als je een samenwerkingsaccount voor de winkel van een klant wilt. Je kunt je klant ook dit artikel sturen om uit te leggen hoe samenwerkingsaccounts werken.

Als je al een medewerkersaccount voor de winkel van de klant hebt of als je door de winkeleigenaar bent uitgenodigd om een medewerkersaccount te activeren, kun je bij je medewerkersaccount inloggen om aan de winkel te werken. Als je in plaats daarvan toegang voor samenwerkers wilt aanvragen en als samenwerker wilt inloggen, neem je contact op met de winkeleigenaar en vraag je hem het medewerkersaccount te verwijderen dat is gekoppeld aan je Partner-mailadres.

Als je al samenwerkerstoegang tot een winkel hebt via je Partner-account, kun je niet als medewerker aan de winkel worden toegevoegd. Als je als medewerker wilt inloggen, neem je contact op met de winkeleigenaar en vraag je hem om samenwerkerstoegang te verwijderen voor de Partner-organisatie.

Als extra beveiligingslaag kunnen merchants een viercijferige samenwerkersaanvraagcode instellen voor hun Shopify-winkel. Deze optie is standaard geactiveerd. Als een winkel de code heeft ingesteld, is het de bedoeling dat je de code invoert wanneer je toegang aanvraagt als samenwerker. Als je een onjuiste code invoert, zie je een fout in het Partner Dashboard en wordt de aanvraag niet naar de merchant gestuurd.

Stappen:

 1. Klik vanuit het partnerdashboard op Winkels.
 2. Klik op Winkel toevoegen > Toegang tot winkel aanvragen.
 3. Voer de URL in van de Shopify-winkel waartoe je toegang wilt.
 4. Als de Shopify-winkel een verzoekcode voor een medewerker vereist, voer je de code in.
 5. Selecteer in de sectie Machtigingen de secties van de winkel waartoe je toegang wilt. De accounteigenaar kan deze machtigingen wijzigen nadat je account is gemaakt.
 6. Als je in je aanvraag een bericht aan de winkeleigenaar wilt toevoegen, voer een bericht in het gedeelte Een bericht toevoegen in.
 7. Klik op Toegang tot winkel aanvragen.

Nadat je een aanvraag hebt ingediend, ontvangt de winkeleigenaar een e-mail over de aanvraag en een melding op zijn of haar Shopify Home.

Een app-machtiging in behandeling annuleren

Als je toegang tot een winkel hebt aangevraagd en deze aanvraag wilt annuleren, kun je dit doen via het partnerdashboard.

Stappen:

 1. Klik vanuit het partnerdashboard op Winkels.
 2. Klik naast de winkel met de app-machtiging die je wilt annuleren op Aanvraag annuleren.
 3. Klik op App-machtiging annuleren.

Bekijk je beheerde winkels

Je kunt de winkels waartoe je toegang hebt gevraagd, bekijken op de pagina Winkels in je partnerdashboard. Er is geen limiet voor het aantal beheerde winkels dat je kunt hebben, maar je kunt maximaal tien aanvragen in behandeling tegelijk hebben.

Als je toegang tot een winkel is verwijderd, kun je de winkel uit je lijst met winkels verwijderen door op Uit lijst verwijderen te klikken.

Je toegang tot een winkel verwijderen

Als je niet langer hoeft te werken aan de winkel van een klant, kun je je toegang tot de winkel verwijderen. Wanneer je je toegang verwijdert, wordt je medewerkers-account uit de winkel verwijderd.

Als je meer werk aan de winkel moet werken nadat je de toegang hebt verwijderd, moet je opnieuw toegang tot de winkel van de klant aanvragen.

Nadat de toegang tot je winkel is verwijderd, kun je de winkel uit je Stores-lijst halen door te klikken op Uit lijst verwijderen.

Stappen:

 1. Klik vanuit het partnerdashboard op Winkels.
 2. Zoek in de lijst de winkel waarvan je je toegang wilt verwijderen.
 3. Klik op Toegang verwijderen en klik vervolgens op Winkel verwijderen.