Żądanie dostępu do sklepu klienta

Możesz korzystać z kont współpracowników, aby uzyskać dostęp do sklepów klientów bezpośrednio z Pulpitu Partnerów lub za pomocą aplikacji Shopify. Konta współpracowników udostępniają Ci tylko te obszary sklepu, do których Twój klient dał Ci dostęp. Nie są one wliczane do limitu kont pracowników sklepu. Wszystkie sklepy, do których masz dostęp za pomocą konta współpracownika, są oznaczone jako Zarządzane sklepy na Pulpicie Partnerów.

Ograniczenia

Musisz zalogować się do sklepu za pośrednictwem sekcji Sklepy na Pulpicie Partnerów zamiast logować się do sklepu bezpośrednio.

Zażądaj dostępu

Jeśli potrzebujesz konta współpracownika dla sklepu klienta, musisz wysłać żądanie do właściciela sklepu poprzez Pulpit Partnerów. Możesz również wysłać swojemu klientowi ten artykuł, aby wyjaśnić, jak działają konta współpracowników.

Jeśli masz już konto pracownika w sklepie klienta lub właściciel sklepu wysłał Ci zaproszenie do aktywacji konta pracownika, możesz zalogować się na swoje konto pracownika, aby pracować w sklepie. Jeśli chcesz poprosić o dostęp współpracownika i zalogować się jako współpracownik, skontaktuj się z właścicielem sklepu i poproś o usunięcie konta pracownika powiązanego z Twoim adresem e-mail partnera.

Jeżeli masz już dostęp współpracownika do sklepu za pośrednictwem konta partnera, nie można Cię dodać do sklepu jako pracownika. Jeśli chcesz zalogować się jako pracownik, skontaktuj się z właścicielem sklepu i poproś go o usunięcie dostępu współpracownika dla organizacji partnera.

Jako dodatkową warstwę bezpieczeństwa sprzedawcy mogą skonfigurować dla swojego sklepu Shopify 4-cyfrowy kod żądania współpracownika. Ta opcja jest aktywowana domyślnie. Gdy sklep ma skonfigurowany kod, musisz go wprowadzić, gdy żądasz dostępu jako współpracownik. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy kod, pojawi się błąd na Pulpicie Partnerów, a Twoje żądanie nie zostanie wysłane do sprzedawcy.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Sklepy.
 2. Kliknij opcje Dodaj sklep > Poproś o dostęp do sklepu.
 3. Wprowadź adres URL sklepu Shopify, do którego chcesz uzyskać dostęp.
 4. Jeśli sklep Shopify wymaga kodu żądania współpracownika, wprowadź ten kod.
 5. W sekcji Uprawnienia wybierz sekcje sklepu, do których chcesz uzyskać dostęp. Właściciel konta może zmienić te uprawnienia po utworzeniu konta.
 6. Jeśli chcesz wysłać wiadomość do właściciela sklepu razem z prośbą, wpisz swój tekst w sekcji Dodaj wiadomość.
 7. Kliknij opcję Zażądaj dostępu do sklepu.

Gdy prześlesz prośbę, właściciel sklepu otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą i powiadomieniem na Stronie Głównej Shopify.

Anuluj oczekujące żądanie dostępu

Jeśli poprosiłeś(-aś) o dostęp do sklepu, ale musisz anulować żądanie, możesz to zrobić za pośrednictwem Pulpitu Partnerów.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Sklepy.
 2. Obok sklepu z żądaniem dostępu, które chcesz anulować, kliknij opcję Anuluj żądanie.
 3. Kliknij opcję Anuluj żądanie dostępu.

Wyświetl zarządzane sklepy

Możesz przeglądać sklepy, do których chciałeś(-aś) uzyskać dostęp, na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów. Nie ma ograniczeń co do liczby zarządzanych sklepów. Jednakże w danym momencie może być otwartych maksymalnie 10 żądań (próśb).

Po usunięciu dostępu do sklepu możesz usunąć sklep ze swojej listy sklepów, klikając opcję Usuń z listy.

Usuń dostęp do sklepu

Jeśli nie pracujesz już nad sklepem klienta, możesz usunąć swój dostęp do sklepu. Usunięcie dostępu powoduje usunięcie konta współpracownika ze sklepu.

W przypadku konieczności wykonania kolejnych prac nad sklepem po usunięciu dostępu będziesz musiał(a) ponownie poprosić o dostęp do sklepu klienta.

Po usunięciu dostępu do sklepu możesz usunąć sklep ze swojej listy sklepów, klikając opcję Usuń z listy.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Sklepy.
 2. Znajdź na liście sklep, do którego dostęp chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Usuń dostęp, a następnie Usuń sklep.