Zarządzanie dostępem do sklepów

Organizacje partnerskie często mają dostęp do wielu sklepów w fazie rozwoju i sklepów zarządzanych oraz posiadają wielupracowników, którzy wykonują różne zadania w organizacji. Aby zwiększyć kontrolę nad swoimi pracownikami i zapewnić bezpieczeństwo sprzedawcy, możesz ograniczyć dostęp do sklepów w swojej organizacji partnerskiej tylko do pracowników, którzy muszą do nich mieć dostęp.

Możesz zarządzać dostępem do sklepów w dwóch miejscach:

 • Strona zespołu:Na tej stronie możesz ustawić poziom dostępu pracownika dla różnych typów sklepów i zarządzać dostępem do konkretnych sklepów.
 • Dane sklepu: Strona członków zespołu: Ze strony każdego sklepu uzyskujesz dostęp do strony*członków zespołu*, aby dowiedzieć się, kto ma dostęp do sklepu, oraz dodawać lub usuwać dostęp pracownika do sklepu.

Zarządzaj dostępem ze strony zespołu

Możesz udzielić pracownikom uprawnień dostępu do sklepów połączonych z Twoją organizacją partnerską. Możesz przyznać dostęp do wszystkich sklepów lub określonych sklepów. Dowiedz się więcej o dostępnych uprawnieniach.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Zespół.
 2. Kliknij nazwę pracownika, którego konto chcesz zmienić.
 3. Wybierz poziom dostępu pracownika według typu sklepu w sekcji Dostęp do sklepu i czynności.
 4. Jeśli wybrałeś(-aś) Konkretne sklepy dla typu sklepu, kliknij Zarządzaj dostępem, aby udzielić pracownikowi dostępu do konkretnych sklepów.
 5. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Zarządzaj dostępem ze strony Dane sklepu: Strona członków zespołu

Możesz przyznać lub cofnąć dostęp do sklepu na stronie Członkowie zespołu. Możesz to zrobić tylko w przypadku, gdy pracownik otrzymał poziom uprawnień Konkretne sklepy dla tego typu sklepu.

Na stronie Członkowie zespołu możesz również wyświetlić pełną listę pracowników, którzy mają dostęp do sklepu.

Kroki:

 1. Na Pulpicie Partnerów kliknij opcję Sklepy.
 2. Kliknij nazwę sklepu, którym chcesz zarządzać.
 3. Na karcie Członkowie zespołu kliknij opcję Wyświetl.
 4. Na stronie Członkowie zespołu kliknij Zarządzaj.
 5. Użyj pól wyboru, aby przyznać lub cofnąć pracownikowi dostęp do tego sklepu.
 6. Kliknij Zapisz dostęp.