Hantera åtkomst till butiker

Partnerorganisationer har ofta tillgång till flera utvecklingsbutiker och hanterade butiker och har flera anställda som utför olika uppgifter i organisationen. För att öka översikten över dina anställda och upprätthålla handlarsäkerhet, kan du begränsa åtkomsten till butiker i din partnerorganisation till endast de anställda som behöver få tillgång till dem.

Du kan hantera åtkomst till butiker på två platser:

 • Teamsidan: På den här sidan kan du ställa in en anställds åtkomstnivå för olika butikstyper och hantera åtkomst till specifika butiker.
 • Butiksuppgifter: Sida för teammedlemmar: Från varje butiks sida går du till sidan Teammedlemmar för att lära dig vem som har åtkomst till butiken och lägga till eller ta bort personalåtkomst till butiken.

Hantera åtkomst från teamsidan

Du kan ge anställda behörighet att få åtkomst till butiker som är anslutna till din partnerorganisation. Du kan bevilja åtkomst till alla butiker eller specifika butiker. Läs mer om tillgängliga behörigheter.

Steg:

 1. Klicka på teami din partnerpanel.
 2. Klicka på namnet på den anställda vars konto du vill ändra.
 3. Välj den anställdes åtkomstnivå efter butikstyp i avsnittet Butiksåtkomst och åtgärder.
 4. Om du har valt Specifika butiker för en butikstyp klickar du på Hantera åtkomst för att ge den anställde åtkomst till specifika butiker.
 5. Klicka på Spara när du är klar.

Hantera åtkomst från butiksinformationen: Sida för teammedlemmar

Du kan bevilja eller annullera åtkomst till en butik från sidan Teammedlemmar. Du kan endast bevilja eller annullera åtkomst från sidan Teammedlemmar om den anställde beviljas behörighetsnivån Specifika butiker för butikstypen.

På sidan Teammedlemmar kan du också visa en fullständig lista över de anställda som har åtkomst till butiken.

Steg:

 1. Klicka på butikeri din partnerpanel.
 2. Klicka på namnet på den butik som du vill hantera.
 3. Klicka på Visa på kortet Teammedlemmar.
 4. Klicka på Hantera på sidan Teammedlemmar.
 5. Använd kryssrutorna för att bevilja eller annullera en anställds åtkomst till den här butiken.
 6. Klicka på Spara åtkomst.