Förstå associerade utvecklarkonton

Partners kan registrera sig för Shopifys nya plan för minskad intäktsandel. En del av registreringsprocessen rapporterar alla tillhörande utvecklarkonton.

Här är några villkor som hjälper dig när du rapporterar dina tillhörande utvecklarkonton.

Ett tillhörande utvecklarkonto är ett partnerkonto som en apputvecklare eller associerad utvecklare har registrerat via sidan för Shopifys utvecklarprogram. Detta inkluderar alla konton, oavsett om det finns appaktivitet eller inte, till exempel personalkonton, testkonton eller konton med opublicerade, anpassade eller utkast till appar.

En associerad utvecklare är en individ eller ett företag som uppfyller något av följande villkor:

 • styr en apputvecklare
 • styrs av en apputvecklare
 • är under en annan individ eller enhets gemensamma kontroll med en apputvecklare
 • är på annat sätt utsedd av Shopify till associerad utvecklare

Kontroll är när en individ eller ett företag äger 50 % eller mer av en annan individ eller företagskonto.

Vanliga typer av tillhörande utvecklarkonton inkluderar moderbolags partnerkonton, avslut och företag som ägs eller kontrolleras av samma individ eller enhet, även om den personen eller enheten inte är en apputvecklare, som ett holding- eller venture capital-företag. Dessutom, om en apputvecklare har flera appar knutna till flera partnerkonton är dessa partnerkonton associerade utvecklarkonton.

Några exempel på scenarier som kan leda till att partners har tillhörande utvecklarkonton inkluderar:

 • ett apputvecklarföretag förvärvar ett annat apputvecklarföretag
 • ett holdingföretag äger ett befintligt apputvecklarföretag och förvärvar ett annat apputvecklarföretag
 • ett riskkapitalföretag har en majoritetsandel i flera apputvecklarföretag

Rapportering av associerade utvecklarkonton

Du kan rapportera dina kopplade utvecklarkonton genom att gå till registreringssidan på din partnerinstrumentpanel. På registreringssidan ombeds du ange följande information för att få tillgång till planen för minskad intäktsandel:

Om du har kopplade utvecklarkonton som du behöver rapportera så bekräftar du att du har följande information innan du startar:

 • ett partner-ID för varje tillhörande utvecklarkonto som du kan hitta i partner-kontrollpaneleninställningssidan i avsnittet kontoinformation
 • Företagets e-postadress för varje kopplat konto.
 • Företagsnamnet för varje kopplat konto.
 • En kort beskrivning av hur kontona är relaterade.

Undantag från registreringsavgiften för Shopify App Store görs för alla partnerkonton som skapats innan den 1 augusti 2021 kl. 10:00 PST (13:00 EST).