Liittyvien kehittäjätilien ymmärtäminen

Kumppanit voivat rekisteröityä Shopifyn uuteen 0 %:n tulonjakosopimukseen 1. elokuuta 2021 alkaen. Osa rekisteröintimenettelyä on kaikkien liittyvien kehittäjätilien raportointi.

Seuraavassa on muutamia ehtoja, jotka ohjaavat sinua, kun raportoit liittyvistä kehittäjätileistäsi.

Liitetty kehittäjätili on mikä tahansa yhteistyökumppanin tili, jonka sovelluskehittäjä tai siihen liittyvä kehittäjä on rekisteröinyt Shopifyn kehittäjäohjelmasivun kautta. Tämä koskee kaikkia tilejä riippumatta siitä, onko kyseessä sovellustoimintaa, kuten henkilöstötilejä, testitilejä tai tilejä, joilla on julkaisemattomia, mukautettuja tai luonnossovelluksia.

Liittyvä kehittäjä on henkilö tai yritys, joka täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

 • Ohjaa sovelluskehittäjää
 • Sovelluskehittäjä ohjaa sitä
 • on toisen henkilön tai yhteisön yhteisen määräysvallan alla sovelluskehittäjän kanssa
 • on muutoin Shopifyn määrittämä liitetty kehittäjä

Hallinta on se, kun henkilö tai yritys omistaa vähintään 50 prosenttia toisesta yksittäisestä tai yrityksen tilistä.

Yleisimpiä kehittäjätilejä ovat emoyritysten, tytäryhtiöiden ja saman henkilön tai yhtiön omistuksessa tai ohjauksessa olevien yritysten yhteistyökumppanin tilit, vaikka tämä yksilö tai yhteisö ei olisi sovelluskehittäjä, kuten holding- tai venture capital -yritys. Lisäksi jos sovelluskehittäjällä on useita sovelluksia, jotka on liitetty useaan eri yhteistyökumppanin tiliin, kyseiset yhteistyökumppanin tilit ovat liittyviä kehittäjätilejä.

Esimerkkejä skenaarioista, jotka saattavat johtaa yhteistyökumppaneihin, joilla on liittyviä kehittäjätilejä, ovat seuraavat:

 • sovelluskehittäjäyritys hankkii toisen sovelluskehittäjäyrityksen
 • holding-yritys omistaa olemassa olevan sovelluskehittäjäyrityksen ja hankkii toisen sovelluskehittäjäyrityksen
 • venture capital -yrityksellä on enemmistöosuus useassa sovelluskehittäjäyrityksessä

Liittyvien kehittäjätilien raportointi

Uuden tulojakosopimuksen rekisteröinti avautuu 1.8.2021 klo 10.00 PST (13:00 EST). Tästä ajankohdasta alkaen voit ilmoittaa oman yhteistyökumppanin kehittäjätilisi siirtymällä Partner Dashboardinrekisteröintisivulle. Rekisteröintisivulla sinua pyydetään antamaan seuraavat tiedot, jotta saat käyttöösi 0 %:n tulojakosopimuksen:

Jos sinulla on yhteistyökumppanin kehittäjätilejä, joista sinun on ilmoitettava, varmista, että sinulla on seuraavat tiedot ennen kuin aloitat:

 • jokaisen liitetyn kehittäjätilin osalta yhteistyökumppanin tunnus, joka löytyy Partner Dashboardin Tilitiedot-osion Asetukset-sivulta
 • yrityksen sähköpostiosoite kullekin yhteistyökumppanin kehittäjätilille
 • yrityksen nimi kullekin yhteistyökumppanin kehittäjätilille
 • lyhyt kuvaus siitä, miten tilit liittyvät toisiinsa

Shopify App Store -rekisteröintimaksua ei peritä yhteistyökumppanitileiltä, jotka on luotu ennen 1.8.2021 klo 10.00 PST-aikaa (klo 13.00 EST-aikaa).