Shopify Partnerin tulot

Shopify Partnerina ansaitset rahaa sen perusteella, miten paljon osallistut Shopify-ekosysteemiin (toimintosi). Tulot voivat vaihdella oman sijaintisi ja niiden kauppiaiden sijainnin mukaan, joiden kanssa teet yhteistyötä. Sijainnistasi ja sovellettavista verosäädöksistä riippuen tulosi saattavat olla veronalaisia.

Alla olevissa taulukoissa eritellään toimintaasi perustuvat tulomaksu- ja käyttöehdot.

Ohjaukset testikaupasta

Jos haluat suorittaa ohjauksen testikaupasta, sinun on luotava testikauppa Partner Dashboardissa ja sitten siirrettävä se asiakkaalle.

Kaupan sopimus Tulot Ehdot
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

Toistuva provisio, joka vastaa 20 % kauppiaan kuukausittaisesta tilausmaksusta. Toistuu kuukausittain niin kauan kuin kauppias pysyy maksavana Shopify-asiakkaana.
1.2

Shopify Plus

Toistuva provisio, joka on yhtä kuin 20 % Plus-kauppiaan kuukausittaisesta perusalustamaksusta laskutuskaupassa, jokaisesta yhteistyökumppanin viittaamasta nettomääräisestä uudesta kauppiaasta, joka allekirjoittaa Shopify Plus -sopimuksen.

Voit kehittää kauppiaalle testikaupan osana Shopify Plus -sopimusta. Lue tarkemmat ehdot kohdassa Shopify Plus -suositukset.

1.3

Shopify Starter -sopimus

Shopify Lite

Ei provisiokelpoinen.

Et ole oikeutettu toistuvaan palkkioon kauppiaan kuukausimaksusta.

Shopify Plus -suositukset

Kaupan sopimus Tulot Ehdot
1.4

Shopify Plus

Toistuva provisio, joka on yhtä kuin 20 % Plus-kauppiaan kuukausittaisesta perusalustamaksusta laskutettavassa kaupassa. Sovelletaan vain uusiin Plus-sopimuksiin, jotka on tehty 23. helmikuuta 2023 jälkeen.

Yhteistyökumppanit voivat saada provision jokaisesta nettomääräisestä uudesta Shopify Plus -suosituksesta, josta seuraa täysin täytäntöön pantu Shopify Plus -sopimus.

Suositukset voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

 • Täyttämällä Shopify Plus -liidisuosituslomake.

  Kaikki Shopify Plus -liidisuosituslomakkeet on kirjattava täyttämällä ja lähettämällä Shopify Plus -liidisuosituslomake Partner Dashboardissa.

  Shopify Plus -liidisuosituslomakkeen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  1. Yhteistyökumppanin on lähetettävä se
  2. Sisällettävä tarkat tiedot sekä Plus-kauppiaasta että yhteistyökumppanista
  3. Plus-kauppias ei ole saanut olla yhteydessä Shopify-myyntitiimiin lähetyshetkellä.

  Shopify Plus ‑liidien suosituslomakkeen on oltava kelvollinen, jotta se oikeuttaa provisioon, ja yhteistyökumppanin on lisäksi osallistuttava Shopify-tuotteen ja ‑ratkaisun myyntiin.

 • Suorittamalla yhteistyökumppaniavusteinen Plus-automaattipäivitys.

Shopify Plus -suositusprovisioehdot

 • Provisiomaksut jatkuvat kuukausittain niin kauan kuin Plus-kauppias pysyy hyvämaineisena Shopify Plus ‑kauppiaana.
 • Lopullinen päätös Shopify Plus -suosituspalkkion myöntämisestä tapahtuu Shopifyn harkinnan mukaisesti.
 • Kaikki suositustulot lasketaan Plus-kauppiaan Shopifylle maksaman perusalustamaksun perusteella nettomääräisinä, ilman alennuksia tai luottoja. Tämä tarkoittaa, että kaupat, joihin ei liity perusalustamaksua, kuten lisäkaupat, eivät vaikuta suositustuloihin.
 • Plus-kauppiaiden vuosisopimukset: yhteistyökumppanin provisio maksetaan vuosittain kalenterivuoden päättymisen jälkeen.
 • Yhteistyökumppanit ovat kelpoisia saamaan tulomaksun, kun Plus-kauppias on maksanut ensimmäisen alustalaskunsa.
 • Yhteistyökumppanin liidisuosituslomakkeet vanhenevat, jos liidi ei ole kelpoinen 90 päivän kuluessa. Liidisuosituslomake voidaan lähettää uudelleen 90 päivän jälkeen kelpoisuuden tarkistamiseksi.

Shopify-sovellukset

Ansaitsemasi kokonaistulojen prosenttiosuus riippuu vuosittaisista sovellustuloistasi ja bruttotuloistasi.

Tätä prosenttiosuutta sovelletaan kertaluonteiseen myyntihintaan tai toistuviin tilausmaksuihin ja kaikkiin Shopify App Storen kautta tehtyihin sovellusostoihin tai -päivityksiin.

Tämä tulojakomalli on voimassa 1.1.2024 alkaen, ja se perustuu vuoden 2023 tuloihin. Kelpoisuus arvioidaan uudelleen vuosittain.

Edeltävän kalenterivuoden tulot Tulot Ehdot
2.1 Kehittäjät, joiden Shopify App Storen kautta ansaitut bruttotulot olivat edeltävänä kalenterivuonna vähintään 20 000 000 USD, ja joiden yrityksen bruttotulot olivat edeltävänä kalenterivuonna vähintään 100 000 000 USD Ansaitse 85 % kokonaistuloista

Kaikkien sovellusten täytyy olla Shopify Partner ‑ohjelman sopimuksen mukaisia.

Ainoastaan sovellusta hallinnoiva yhteistyökumppani voi saada tuloja sovelluksen kautta tapahtuvasta myynnistä.

Jos haluat rekisteröityä tulonjako-ohjelmaan, sinun on rekisteröidyttävä myymään App Storessa ja ilmoitettava kaikki yhdistetyt kehittäjätilit.

Kehittäjät, joiden Shopify App Storen kautta ansaitut bruttotulot olivat edeltävänä kalenterivuonna alle 20 000 000 USD, ja joiden yrityksen bruttotulot olivat edeltävänä kalenterivuonna alle 100 000 000 USD
 • Ensimmäiset 1 000 000 USD: Ansaitse 100 % kokonaistuloista
 • Liikevaihto yli 1 000 000 USD: Ansaitse 85 % kokonaistuloista

Shopify-teemat

Tulot Ehdot
3.1

100 prosenttia Shopify Theme Storen kautta myytyjen teemojen kokonaistulosta ensimmäisen 1 000 000 USD:n osalta. Yli 1 000 000 USD:n liikevaihdosta ansaitset 85 prosenttia kokonaistuloa.

Kaikkien teemojen täytyy olla Shopify Partner ‑ohjelman sopimuksen mukaisia.

Ainoastaan teemaa hallinnoiva yhteistyökumppani voi saada tuloja teeman myynnistä.

Kampanjat

Seuraavat kampanjat ovat yhteistyökumppaneiden saatavilla:

4.1: Point of Sale Pro ‑suosituspalkkio

Kumppanin sijainti Kaikki
Kauppiaan sijainti Australia, Belgia, Kanada, Tanska, Suomi, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Singapore, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat
Tulot

Suosittelevat kumppanit saavat kertaluonteisen "$500 USD POS Pro Activation Bonuksen" sekä toistuvan "20% Shopify POS Payments Profit-Sharen" kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajalta, jos heitä suositeltu kauppias ("Referred Merchant") täyttää kaikki tämän toiminnan ehdot.

Jos suositus ei täytä toistuvan "20% Shopify Payments Profit-Sharen" saamiseen liittyviä erityisehtoja, mutta täyttää "$500 USD POS Pro Activation Bonukseen" liittyvät ehdot, suositteleva Shopify Partner -kumppani saa vain kertaluonteisen "$500 USD Activation Bonuksen" eikä "20% Shopify Payments Profit-Sharea".

Ehdot

Shopify pidättää oikeuden keskeyttää tämän tarjouksen milloin tahansa.

"Referred Merchant" on Shopify-kauppias, jota Shopify Partner -kumppani suosittelee lähettämällä POS-liidilomakkeen Partner Dashboardinsa kautta. Jotta Shopify Partner -kumppani voisi saada provision "Referred Merchantin" hankkimisesta, kumppanin on täytettävä alla olevat asiaan liittyvät ehdot.

Jotta suositteleva Shopify Partner -kumppani voisi saada kertaluonteisen "$500 USD POS Pro Activation Bonuksen", Referred Merchantin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Maksaa kaikki POS Pro -tilaukseen liittyvät alennusmaksut vähintään kahden (2) peräkkäisen kuukauden ajalta, tai maksaa vuosittaisen POS Pro -tilauksen, tai Referred Merchant on aktiivinen Shopify Plus -kauppias, joka lisää POS Pro -sijainnin,
 • On uusi Shopify-myyntipiste (ei ole myynyt Shopify POS:n kautta suositusta edeltävänä 365 päivän aikana),
 • Hänellä on vähintään kymmenen (10) päivän ajalta Shopify POS:n kautta tehtyjä tapahtumilta vähintään kahden (2) kuukauden ajalta suositusta seuraavalta ajalta, ja että hänen kyseisen sijaintinsa kauppatavaravolyymi on > 1 000 dollaria kuukaudessa,
 • Hänet tutustutti Shopifyihin Shopify Partner -kumppani, joka markkinoi aktiivisesti Shopify POS Prota,
 • kauppias aktivoitiin enintään viisitoista (15) päivää ennen liidin toimittamista tai kauppias aktivoidaan kuuden (6) kuukauden kuluessa liidin toimittamisesta
 • Ei ole tutustunut Shopifyhin minkään muun tahon tai Shopifyn itsensä ansiosta.

Jotta suositteleva Shopify Partner -kumppani saisi "20% Shopify POS Payments Profit-Sharen" kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajalta, Referred Merchantin on täytettävä seuraavat vaatimukset edellä esitettyjen vaatimusten lisäksi, jotka koskevat kertaluonteista "$500 USD POS Pro Activation Bonusta":

 • Kumppani on uusi tulokas Shopify Payments on Shopify of Salessa (POS) (ei ole tehnyt myyntiä Shopify Paymentsin kautta Shopify POSissa viimeisten 365 päivän aikana),
 • Kumppani aktivoi Shopify Payments on Shopify of Salessa 30 päivän kuluessa siitä, kun kauppias aktivoi Shopify Point of Sale Pro -tilauksensa.

Edellä kuvattujen provisiovaatimusten lisäksi on mahdollista, että sinun täytyy:

 • esitellä kauppias myyntitiimillemme (olettaen, että myyntitukea pyydetään)
 • tarjota palveluita, jotka liittyvät kauppiaan siirtymiseen käyttämään Shopify POS Pro ‑sovellusta ja/tai
 • osallistua muihin toimiin, jotka tukevat Shopifyn myyntitiimejä ja/tai suositellun kauppiaan (Referred Merchant) Shopify POS Pron käyttöönottoa.

Shopify Partner -kumppanit saavat kuukausittaisen maksun tuloista, jotihin hellä on oikeus. Maksut tehdään Partner Dashboardin kautta, joka on saatavilla Shopify Partner -kumppanen Maksut-osiossa.

Kaikki "20% Shopify POS Payments Profit-Share" -kampanjasta kertyneitä palkkiota aletaan jakaa ehdot täyttäville Shopify Partners -kumppaneille 1. heinäkuuta 2024, minkä jälkeen kumppaneille maksetaan kuukausittain toistuva maksu.

Suosittelevat Shopify Partner -kumppanit eivät ole oikeutettuja saamaan tämän kampanjan tuottamia tuloja, jos heidän antamansa suositus liittyy Shopify for Enterprise -sopimukseen.

Shopify Partner -kumppanit alkavat saada "20% Shopify POS Payments Profit-Share" -provisiota, kun kaikki edellä kuvatut ehdot täyttyvät, mikä tarkoittaa, että "20% Shopify POS Payments Profit-Sharea" aletaan laskea, kun kaikki yllä olevat ehdot täyttyvät, ja sen maksua jatketaan kahdenkymmenen neljän (24) kuukauden ajan edellyttäen, että provision maksamista ei jostain syystä lopeteta.

Shopify Partners -kumppanit saavat "20% Shopify POS Payments" -provision (20 %) "Shopify POS Payments" -tuotosta. "Shopify POS Payments Profit" on sama kuin Shopifyn saamia nettovoittoa, joka saadaan Shopify POS Pro -ohjelmiston kautta saatujen tilausten kokonaisarvosta ja joka on käsitelty Shopify Paymentsin kautta ilman hyvityksiä, takaisinperintää sekä ottaen huomioon toimitus- ja käsittely-, tulli- ja arvonlisäverot.

4.2: Point of Sale Pro -suosituspalkkio

Kumppanin sijainti Kaikki
Kauppiaan sijainti Australia, Belgia, Kanada, Tanska, Suomi, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Singapore, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat
Tulot

500 – 3 000 USD:n provisio jokaisesta yhteistyökumppanin suosittelemasta uudesta POS Pro -kauppiaasta, kun liidi täyttää toimintaa varten määritetyt ehdot.

Provision määrä perustuu siihen, kuinka monta POS Pro -tilausta Referred Merchant -kauppias on aktivoinut. Yksi (1) Pro-tilaus vastaa yhtä (1) Pro-toimipaikkaa. Provisioiden määrät ovat seuraavat:

 • 500 USD, jos yksi POS Pro -tilaus on aktivoitu
 • 1 000 USD, jos kaksi POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 1 500 USD, jos kolme POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 2 000 USD, jos neljä POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 2 500 USD, jos viisi POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 3 000 USD, jos kuusi POS Pro -tilausta on aktivoitu
Ehdot

Tämä kampanja päättyi 15.4.2024. Lisätietoja Shopify-myyntipisteen suosittelemisesta kauppiaille on kohdassa Kampanja 4.1.

Jokaisesta uudesta Shopify POS Pro -kauppiaasta, jolle suosittelet Shopifyta täyttämällä ja lähettämällä Shopifyn POS-liidilomakkeen Partner Dashboardin kautta, maksetaan provisio, jos kauppias:

 1. Maksaa kaikki POS Pro -tilaukseen liittyvät diskonttaamattomat maksut vähintään kahtena peräkkäisenä kuukautena tai maksaa vuosittaisesta POS Pro -tilauksesta.
 2. On uusi Shopify POS Pro -käyttäjä (käyttäjällä ei ole aktiivisia POS Pro -toimipaikkoja).
 3. Suorittaa maksuja kymmenenä (10) tai useampana päivänä kuukaudessa Shopify POS Pro:n kautta vähintään kahden kuukauden ajan.
 4. Pitää kivijalkakauppaa.
 5. On tutustunut Shopifyhin sinun aktiivisen Shopify POS Pro -palvelun markkinoinnin ansiosta.
 6. Ei ole tutustunut Shopifyhin minkään muun tahon tai Shopifyn itsensä ansiosta.
 7. On aktivoitu enintään kolmekymmentä (30) päivää ennen liidin toimittamista tai kauppias aktivoidaan kuuden (6) kuukauden kuluessa liidin toimittamisesta.

Edellä kuvattujen provisiovaatimusten lisäksi on mahdollista, että sinun täytyy:

 • esitellä kauppias myyntitiimillemme (olettaen, että myyntitukea pyydetään),
 • tarjota palveluita, jotka liittyvät kauppiaan siirtymiseen käyttämään Shopify POS Pro ‑sovellusta ja/tai
 • osallistua muihin toimiin, jotka tukevat Shopifyn myyntitiimejä ja/tai suositellun kauppiaan (Referred Merchant) Shopify POS Pron käyttöönottoa.

Jos suosittelet kelvollista kauppiasta, joka ei ole aiemmin käyttänyt Shopifyta, olet oikeutettu saamaan kaikki sovellettavat uuden kauppiaan suositusmaksut tämän POS Pro -suosituspalkkion lisäksi.

4.3: Markets Pro Referral -suositusbonus

Shopify-yhteistyökumppanit, jotka suosittelevat ehdot täyttävät kauppiaat Shopify Markets Pro:lle, saavat 1 % provision suosituksensa Markets Pro GMV:stä 24 kuukauden ajan, maksimissaan 50 000 $ jokaista suositusta kohden. Kaikki suositukset on toimitettava Partner Dashboardilta löytyvän Markets Pro -liidilomakkeen kautta, ja niiden on täytettävä alla kuvatut ehdot.

Kumppanin sijainti Kaikki
Kauppiaan sijainti Yhdysvallat
Tulot

Suosittelevat yhteistyökumppanit saavat 1 prosentin alennuksen jokaisesta Referred Markets Pro Merchantin Markets Pro GMV:stä, enintään 50 000 Yhdysvaltain dollaria per Referred Markets Pro -kauppias ("Markets Pro Commission").

"Markets Pro GMV" on sellaisten kansainvälisten tilausten arvo (mukaan lukien toimitusmaksut, tullit ja verot, mutta miinus palautukset), jotka on käsitelty Referred Markets Pro -kauppiaan Shopify-kaupassa Markets Pron "Services" (palvelujen) kautta (kuten käyttöehdoissa on kuvattu) Referred Markets Pro Merchantin ensimmäisen 24 kuukauden aikana käyttämistä palveluista.

Ehdot

Tämä kampanja on voimassa 17.8.2023–31.12.2024. Suositteleva yhteistyökumppani voi lähettää suosituksia Markets Pro Lead -lomakkeen kautta kyseiseen päivään asti. Shopify varaa kuitenkin oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa tämän kampanjan, mukaan lukien sen ehdot, milloin tahansa ja oman harkintamme mukaan.

"Referred Markets Pro -kauppias" tarkoittaa Shopify-kauppiasta, jota :(A) yhteistyökumppani on suositellut Partner Dashboardilta löytyvän Markets Pro -liidilomakkeen kautta ; ja (B) täyttää seuraavat vaatimukset:

 1. Noudattaa Shopifyn käyttöehtoja.
 2. On Shopify Payments -palvelun aktiivinen käyttäjä ja noudattaa Shopify Payments -palvelun käyttöehtoja.
 3. On uusi Markets Pron käyttäjä (ei ole aiemmin aktivoinut Markets Pro:ta) ja on ottanut Markets Pro:n käyttöön aktiivisen Markets Pro -kampanjasi ansiosta.
 4. Ei käytä tällä hetkellä Shopify Shippingiä.
 5. Ei Shopifyn määritelmän mukaan ole tutustunut tai viitattu Markets Prohon minkään muun tahon kautta, ei myöskään Shopifyn itsensä, eikä käy parhaillaan keskusteluja myyntitiimimme kanssa.
 6. Aktivoituu Markets Pro:ssa, aloittaa tilausten käsittelyn Markets Pron kautta 45 päivän kuluessa Markets Pro Lead Form -lomakkeen toimittamisesta ja noudattaa palveluehtoja.

Jos useat yhteistyökumppanit suosittelevat samaa Referred Markets Pro -kauppiasta, Shopify määrittää (oman tietojemme mukaan), kuka yksittäinen yhteistyökumppani täyttää Markets Pro Commission -provision ehdot.

Yhteistyökumppanit saavat kuukausittain maksun edellisen kalenterikuukauden aikana ansaitusta Markets Pro Commission -provision summasta. Maksut tehdään Partner Dashboardin kautta, joka löytyy yhteistyökumppanin "Tulomaksut"-osiosta. Yhteistyökumppanit, jotka saavat mitä tahansa Markets Pro Commission -maksua tästä kampanjasta, ovat vastuussa kaikkien lainkäyttöalueellaan vaadittujen verojen maksamisesta. Lisätietoja tulomaksujen tekemisestä on kohdassa Maksujen vastaanottaminen.

Jos suosittelet Referred Markets Pro -kauppiasta, joka on uusi Shopify-kauppias, olet oikeutettu saamaan kaikki sovellettavat uudet kauppiaiden suosituspalkkiot tämän Markets Pro Referral -suositusbonuksen lisäksi Shopifyn yhteistyökumppaniohjelman sopimuksen mukaisesti.

Jos Referred Markets Pro -kauppias poistaa Markets Pron käytöstä kaupastaan, suositteleva yhteistyökumppani ei ole enää oikeutettu Markets Pro -provisioon.

4.4: Yrityskaupan suosituskampanjan tarjoaminen

Kumppanin sijainti Kaikki
Kauppiaan sijainti Kaikki
Tulot 20 % vuoden 1 perusalustamaksusta, jonka hinta oli 200 000 dollaria (USD) kumppaneille, jotka suosittelevat ja myyvät yhdessä Shopifyn kanssa.
Ehdot

Kampanjan alkamispäivä: 15. tammikuuta 2024

Kampanjan päättymispäivä: 31.12.2024

Sisältää suositukset, jotka on rekisteröity 15.1.2024–31.12.2024 välillä. Tähän kampanjaan voivat osallistua vain kumppanisuositukset (mukaan lukien yhteismyynnit) uusista nettokauppiaista Shopifyssa.

Kauppa on tehtävä 9 kuukauden kuluessa vuoden 2024 kalenterivuoden lopusta (30. syyskuuta 2025), jotta voit saada maksun.

Yhteistyökumppanille voidaan maksaa kannustin sen jälkeen, kun ensimmäinen lasku on maksettu.

Kampanjakelpoisuus tarkistetaan ja maksu tehdään manuaalisesti kunkin neljänneksen lopussa (huhtikuu 2024, heinäkuu 2024, marraskuu 2024, tammikuu 2025).

Jos kauppias jostain syystä ei maksa sopimusjakson aikana, Shopify varaa oikeuden saada takaisin suhteellisesti jaettu osa maksusta.

Shopify pidättää oikeuden muuttaa tätä kampanjaa taikka keskeyttää tai lopettaa tämän kampanjan milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan.

Experts Marketplace

Huomautus: Experts Marketplace korvataan yhtenäisellä Shopify Partner Directorylla lokakuusta 2023 alkaen. Shopify Partner Directoryn kautta saadut työt käsitellään Shopify-alustan ulkopuolella, eikä niistä veloiteta Shopify-maksuja. Lue lisää.

Tulot Ehdot
5.1

90 %:n kokonaistulo kaikista asiantuntijan Experts Marketplacen kautta saamista työtuloista.

Asiantuntijalla on oikeus kaikkiin Experts Marketplacen kautta kauppiailta kerättyihin summiin. Shopify pidättää Shopifyn maksuista vain 10 % sovellettavien verojen lisäksi.

Tuloista maksettavat verot

Joissakin tapauksissa Shopify veloittaa sinulta veroja maksuista tai maksaa veroja viittausprovision perusteella. Nämä verot määräytyvät sijaintisi, yhteistyökumppanitoiminnan ja yhteistyökumppanin tilin asetuksissa antamiesi verotietojen perusteella.

Kaikki Shopifyn veloittamat tai maksamat verot kirjataan laskuun. Lue lisää maksujen ja provisiolaskujen tarkastelusta kohdassa Maksujen vastaanottaminen.

Shopify-maksuista veloitettavat verot

Joissakin tapauksissa Shopify veloittaa veroa Shopify-alustassa tapahtuneen sovellus-, teema- tai palvelumyynnin provisiosta. Sovellettavat verot vähennetään tulomaksustasi, ja ne näkyvät Shopify-palkkioiden laskussa.

Shopify-maksuista veloitetaan veroja seuraavissa tapauksissa:

Kanada

Shopify veloittaa Shopify-maksuista veroa, jos yhteistyökumppanin tilin yhteystiedoissa on kanadalainen osoite. Shopify veloittaa provinssissa tai territoriossa sovellettavan myyntiveron.

Yhdysvallat

Shopify veloittaa Shopify-maksuistasi veroa, jos yhteistyökumppanin tilin yhteystiedoissa on yhdysvaltalainen osoite, joka sijaitsee osavaltiossa, jossa myyntiveroa veloitetaan laskutustoimijan suorittamista palveluista. Shopify veloittaa osavaltiossasi sovellettavan myyntiveron.

Viittauspalkkioista maksettavat verot

Jos olet antanut yhteistyökumppanin tilin verotietoihin Kanadan yritystunnuksen (BN), Shopify lisää viittausprovisiotulomaksuun Ontarion 13 %:n HST-veron. Tämä vero lisätään tulomaksuun ja se näkyy viittausprovisiolaskussa. Sinä olet vastuussa siitä, että vero maksetaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Sääntelyn käyttömaksu

Joissakin maissa tai alueilla digitaalisesti myytäviin tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan digitaalisten palveluiden veroa (Digital Services Tax, DST). Digitaalisten palveluiden vero lasketaan prosenttiosuutena digitaalisen palvelun myynnin bruttoliikevaihdosta. Digitaalisten palveluiden verokanta vaihtelee sen mukaan, missä maassa tai alueella kauppias sijaitsee.

Shopify ryhtyy 5.1.2022 alkaen veloittamaan sääntelyn käyttömaksuja julkisten sovellusten ja teemojen myynnistä maissa tai alueilla, joihin tämä vaikuttaa, jotta DST voidaan ottaa huomioon. Sääntelyn käyttömaksuja sovelletaan alla esitetyn mukaisesti silloin, kun kauppiaan yrityksen osoite sijaitsee seuraavissa maissa tai seuraavilla alueilla:

DST-verokannat maan tai alueen mukaan
Maa tai alue DST-verokannat
Yhdistynyt kuningaskunta 2 %
Italia 3 %
Turkki 5 %
Intia 2 %
Espanja 3 %

Voit tarkastella sovellus- ja teemamyyntiisi sovellettavia sääntelyn käyttötulomaksuja Partner Dashboardista tai yhteistyökumppanitulomaksu-CSV:stä. Lisätietoja siitä, miten voit tarkastella tulomaksuja tai viedä niitä CSV-tiedostoon, on kohdassa Yhteistyökumppanin tulojen seuranta.

Sanasto

Jos haluat lisätietoja erityyppisistä Shopify-yhteistyökumppaneista, tutustu seuraaviin materiaaleihin:

Lue seuraavasta taulukosta termit, jotka sinun on ehkä ymmärrettävä Shopify Partnerina.

Ehto Määritelmä
Perusalustamaksu

Nykyinen tapa, jolla Shopify Plus -kauppoja veloitetaan alustamme käytöstä. Plus-kauppiailta, joilta veloitetaan alustamaksuja, ei veloiteta tilausmaksuja. Alustamaksut korvaavat tilausmaksut näillä kauppiailla.

Perusalustamaksu on sovittu perussumma, joka veloitetaan kuukausittain. Se ei sisällä muuttuvia alustamaksuja, joita kauppias maksaa, kun hän myy enemmän.

Laskuttava kauppa Ensimmäinen kauppa, joka on avattu Shopify Plus -kauppiaan sopimuksella. Katsotaan kauppiaan organisaation ensisijaiseksi kaupaksi. Taloudelliset tiedot, kuten alustamaksun laskutus, ovat käytettävissä laskutuskaupan kautta.
Commerce Components by Shopify Commerce Components by Shopify on tuotteiden nykyaikainen, koostettava pino yritystason jälleenmyyntiin. Shopify-kauppiaat voivat valita Shopify-alustan komponentteja, jotka ovat integroitavissa heidän omiin järjestelmiinsä.
Ohjaus testikaupasta

Shopify Partnerina voit luoda rajoittamattoman määrän testikauppoja. Testikauppa on Shopify-kaupan ilmainen versio, jota voidaan käyttää asiakkaan kaupan perustamiseen ja kehittämisen ja teemojen lisäämiseen. Perustamalla testikaupan ja siirtämällä sen asiakkaallesi ansaitset toistuvaa provisiota.

Huomaa: Shopify Partnerina voit ansaita provisiota vain ensisijaisten kauppojen (jossa laskutus on keskitetty) Shopify Plus -tilausmaksuista, mutta et samojen kauppojen kopioista.

Nettomääräinen uusi Kauppiaan Plus-liidisuositus, joka on uusi Shopifyn sisäisessä mahdollisten Shopify-asiakkaiden tietokannassa.
Yhteistyökumppaniavusteinen Plus-automaattipäivitys Tapa, jolla Shopify-yhteistyökumppanit voivat lähettää Plus-automaattipäivityskutsuja mahdollisille kauppiaille Partner Dashboardin kautta.
Plus-lisäkaupat Lisäkauppa, joka on avattu täydentämään Plus-kauppiaan pääkauppaa. Tämä voi olla eri kielillä tai valuuttoina tapahtuvan myynnin tarkoituksia varten. Plus-lisäkaupat eivät ole pääasiallinen laskutuskauppa eikä niillä ole perusalustamaksua.
Plus-liidisuosituslomake Lomake Shopify Plus -liidisuositusten lähettämiseen Shopifylle. Lomake on saatavilla Partner Dashboardissa.
Plus-Viittaus Kauppias, jonka yhteistyökumppani uskoo sopivan täydellisesti Shopify Plus -ohjelmaan. Partnerit voivat lähettää Shopify Plus -liidisuosituslomakkeen, joka ei ole kelpoinen tai joka on varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistaa kelpoisten liidien nettomääräinen uusi luotto ja provisio.
Käsittelymaksu Sovelluslaskutukseen sovelletaan 2,9 prosentin käsittelymaksua. Käsittelymaksut ja verot veloitetaan erillisellä rivikohdalla 1.8.2021 alkaen. Kaikki käsittelymaksut kirjataan Tulomaksut-sivulle.
Kelpoinen Plus-liidisuositus

90 päivän kuluessa Shopify Plus -liidisuosituslomakkeen lähettämisestä suositus voidaan katsoa kelpoiseksi ja sitä voidaan pitää valmiina Plus-myyntiprosessin seuraavaan vaiheeseen.

Kelpoinen Plus-liidisuositus on suositus, josta Shopify saa kaikki vaatimukset täyttävät tiedot, jotka Shopify-myyntitiimi tarvitsee yhteyden ottamiseen. Tämä sisältää tiedot liidin pääkonttorista, liikevaihdon, budjetin vahvistuksen ja aikajanan.

Suosituspalkkio tai ”provisio” Provisio, jonka Shopify maksaa sinulle suositustoiminnasta, kuten Shopify Plus -suosituksista ja testikaupasta ohjauksista. Kaikki suosituspalkkiot kirjataan suosituspalkkiolaskuun.
Myyntimahdollisuus Käynnissä olevat Shopify-tarjoukset. Mahdollisuustietueissa seurataan tarjousten tietoja, kuten mitä tilejä ne koskevat, keitä osapuolet ovat, missä vaiheessa ne ovat myyntisuppilossa ja mikä on potentiaalisen myynnin määrä.
Shopify-maksut Provisioveloitukset ovat Shopifyn osuus sovellus-, teema- tai palvelumyynnistä. Jos esimerkiksi myyt teeman ja olet oikeutettu saamaan 70 % myyntihinnasta, Shopify veloittaa sinulta 30 %:n Shopify-maksun teemojen kokonaismyynnistä ja loput 70 % maksetaan sinulle. Kaikki Shopify-veloitukset kirjataan Shopify-maksujen laskuun.
Kaupan päivitykset

Kauppoja voidaan päivittää, kun Shopify-kauppias päivittää kaupan sopimuksen kalliimman tilausmaksun sopimukseen. Päivityksen voi suorittaa yhteistyökumppani, joka alunperin suositteli kauppiasta, yhteistyökumppani, joka ei ole aiemmin suositellut kauppiasta tai Shopifyn myyntitiimi. Vain kumppani, joka alun perin suositteli kauppiasta testikaupan kautta, saa päivitettyyn tilaukseen perustuvan provision.

Jos kauppias on päivittämässä Shopify Plus -sopimukseen, sinun on täytettävä Shopify Plus -liidilähetyslomake, jotta voit jatkaa toistuvan provision vastaanottamista. Saat provision vain lopullisista Shopify Plus -liideistä. Alkuperäisen liidin on oltava sinun lähettämä, eikä kauppias ole saanut vielä olla yhteydessä Shopify Plus -tiimiin lähetyshetkellä.

Ei-kelpoinen Plus-liidisuositus

Kun Shopify Plus -liidilomakkeen lähettämisestä on kulunut 90 päivää, se ei ole kelpoinen, jos Shopify Plus -myyntimahdollisuutta ei ole luotu kyseisestä liidilomakkeesta.

90 päivän kuluessa Shopify Plus -liidisuosituslomakkeen lähettämisestä kyseessä voi olla ei-kelpoinen liidisuositus, jos siitä ei ole huolehdittu tarpeeksi niin, että sen voi lähettää eteenpäin myyntitiimille. Nämä suositukset eivät ole provisiokelpoisia.

Esimerkkejä ei-kelpoisista liidisuosituksista:

 • Kauppias ei ole vielä tietoinen Plus-tilauksen hinnasta.
 • Kauppias ei ole vielä valmis siirtymään Plus-tilaukseen.
 • Avoin mahdollisuus on jo olemassa.
 • Kauppias ei vastannut yhteistyökumppanille tai Shopifylle.
 • Kauppias sopii paremmin perusmuotoiseen Shopify-sopimukseen.
 • Kauppias päättää, että hän ei enää halua Plus-tilausta.