Shopify Partnerin tulot

Shopify Partnerina ansaitset rahaa sen perusteella, miten paljon osallistut Shopify-ekosysteemiin (toimintosi). Tulot voivat vaihdella oman sijaintisi ja niiden kauppiaiden sijainnin mukaan, joiden kanssa teet yhteistyötä. Sijainnistasi ja sovellettavista verosäädöksistä riippuen tulosi saattavat olla veronalaisia.

Alla olevissa taulukoissa eritellään toimintaasi perustuvat maksu- ja käyttöehdot.

Ohjaukset testikaupasta

Kaupan sopimus Tulot Ehdot
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

Toistuva provisio, joka vastaa 20 % kauppiaan kuukausittaisesta tilausmaksusta. Toistuu kuukausittain niin kauan kuin kauppias pysyy maksavana Shopify-asiakkaana ja olet edelleen aktiivinen Shopify Partner.
1.2

Shopify Plus

Toistuva provisio, joka on yhtä kuin 20 % Plus-kauppiaan kuukausittaisesta perusalustamaksusta laskutuskaupassa, jokaisesta yhteistyökumppanin viittaamasta nettomääräisestä uudesta kauppiaasta, joka allekirjoittaa Shopify Plus -sopimuksen.

Voit kehittää kauppiaalle testikaupan osana Shopify Plus -sopimusta. Lue tarkemmat ehdot kohdassa Shopify Plus -suositukset.

1.3

Shopify Starter -sopimus

Shopify Lite

Ei provisiokelpoinen.

Et ole oikeutettu toistuvaan palkkioon kauppiaan kuukausimaksusta.

Shopify Plus -suositukset

Kaupan sopimus Tulot Ehdot
1.4

Shopify Plus

Toistuva provisio, joka on yhtä kuin 20 % Plus-kauppiaan kuukausittaisesta perusalustamaksusta laskutuskaupassa.

Yhteistyökumppanit voivat saada provision jokaisesta nettomääräisestä uudesta Shopify Plus -suosituksesta, josta seuraa täysin täytäntöön pantu Shopify Plus -sopimus.

Suositukset voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

 • Täyttämällä Shopify Plus -liidisuosituslomake.

  Kaikki Shopify Plus -liidisuosituslomakkeet on kirjattava täyttämällä ja lähettämällä Shopify Plus -liidisuosituslomake Partner Dashboardissa.

  Shopify Plus -liidisuosituslomakkeen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  1. Yhteistyökumppanin on lähetettävä se
  2. Sisällettävä tarkat tiedot sekä Plus-kauppiaasta että yhteistyökumppanista
  3. Plus-kauppias ei ole saanut olla yhteydessä Shopify-myyntitiimiin lähetyshetkellä.

  Provisiokelpoisuus edellyttää, että Shopify Plus -liidisuosituslomake täyttää vaatimukset.

 • Suorittamalla yhteistyökumppaniavusteinen Plus-automaattipäivitys.

Shopify Plus -suositusprovisioehdot

 • Provisiomaksut toistuvat kuukausittain niin kauan kuin Plus-kauppias pysyy hyvämaineisena Shopify Plus -kauppiaana ja yhteistyökumppani pysyy aktiivisena Shopify Partnerina.
 • Lopullinen päätös Shopify Plus -suosituspalkkion myöntämisestä tapahtuu Shopifyn harkinnan mukaisesti.
 • Kaikki suositustulot lasketaan Plus-kauppiaan Shopifylle maksaman perusalustamaksun perusteella nettomääräisinä, ilman alennuksia tai luottoja. Tämä tarkoittaa, että kaupat, joihin ei liity perusalustamaksua, kuten lisäkaupat, eivät vaikuta suositustuloihin.
 • Plus-kauppiaiden vuosisopimukset: yhteistyökumppanin provisio maksetaan vuosittain kalenterivuoden päättymisen jälkeen.
 • Yhteistyökumppanit ovat kelpoisia saamaan maksun sen jälkeen, kun Plus-kauppias on maksanut ensimmäisen alustamaksulaskunsa.
 • Yhteistyökumppanin liidisuosituslomakkeet vanhenevat, jos liidi ei ole kelpoinen 90 päivän kuluessa. Liidisuosituslomake voidaan lähettää uudelleen 90 päivän jälkeen kelpoisuuden tarkistamiseksi.

Shopify-sovellukset

Tulot Ehdot
2.1

100 % kokonaistuloa kertaluonteisesta myyntihinnasta tai toistuvista tilausmaksuista ja kaikista Shopify App Storen kautta tehdyistä sovellusostoksista tai -päivityksistä ensimmäisten 1 000 000 USD:n osalta. Yli 1 000 000 USD:n liikevaihdosta ansaitset 85 % kokonaistuloa.

Kaikkien sovellusten täytyy olla Shopify Partner ‑ohjelman sopimuksen mukaisia.

Ainoastaan sovellusta hallinnoiva kumppani voi saada tuloja sovelluksen kautta tapahtuvasta myynnistä.

Jos haluat rekisteröityä tulo-ohjelmaan, sinun on rekisteröidyttävä myymään sovelluskaupassa ja ilmoitettava kaikki yhdistetyt kehittäjätilit.

Shopify-teemat

Tulot Ehdot
3.1

100 prosenttia Shopify Theme Storen kautta myytyjen teemojen kokonaistulosta ensimmäisen 1 000 000 USD:n osalta. Yli 1 000 000 USD:n liikevaihdosta ansaitset 85 prosenttia kokonaistuloa.

Kaikkien teemojen täytyy olla Shopify Partner ‑ohjelman sopimuksen mukaisia.

Ainoastaan teemaa hallinnoiva yhteistyökumppani voi saada tuloja teeman myynnistä.

Kampanjat

Seuraavat kampanjat ovat yhteistyökumppaneiden saatavilla:

4.1: Markets Pro -julkaisubonus

Kumppanin sijainti Kaikki
Kauppiaan sijainti Yhdysvallat
Tulot

Yhteistyökumppanille maksetaan provisio jokaisesta mainitun yhteistyökumppanin Shopifylle viittaamasta uudesta Markets Pro -kauppiaasta, kun yhteistyökumppanin liidi täyttää toimintaa varten määritetyt ehdot.

Viittaavalle yhteistyökumppanille maksettavan provision (”provisio”) määrä perustuu viitatun Markets Pro -kauppiaan Shopify-kaupassa myydyn kansainvälisen Markets Pro -bruttokauppatavara-arvon määrään, kun Markets Pro -kauppiaan myymien tuotteiden ostaja (”ostaja”) sijaitsee kauppiaan lainkäyttöalueen ulkopuolella.

”Markets Pro -bruttokauppatavara-arvo” tarkoittaa tässä kampanjassa Markets Pro -”palvelun” käyttöehtojen mukaisesti käsiteltyjen tilausten dollarimääräistä kokonaisarvoa (mukaan lukien kuljetusmaksut, tullit ja verot) viitatun Market Pro -kauppiaan palvelun käytön ensimmäisten kuuden (6) kuukauden aikana, miinus kyseisellä kuuden (6) kuukauden jaksolla käsitellyt maksun palautukset.

Provisiosummat ovat viitatun kauppiaan käsittelemän Markets Pro -bruttokauppatavara-arvon ensimmäisten kuuden (6) kuukauden perusteella seuraavat:

 • 1 500 USD suosituksista, jotka käsittelevät 50 000–250 000 USD.
 • 5 000 USD suosituksista, jotka käsittelevät 250 001–500 000 USD.
 • 15 000 USD suosituksista, jotka käsittelevät 500 001–1 700 000 USD.
 • 35 000 USD suosituksista, jotka käsittelevät 1 700 00 1 – 3 900 000 USD.
 • 65 000 USD suosituksista, jotka käsittelevät 3 900 001–7 500 000 USD.
 • 150 000 USD suosituksista, jotka käsittelevät 7 500 001+ USD.

Shopify pyrkii kohtuullisin keinoin maksamaan provision viittaavalle yhteistyökumppanille 60 päivän kuluessa edellä mainitun kuuden (6) kuukauden jakson päättymisestä. Yhteistyökumppanit, jotka saavat tästä kampanjasta provisiomaksun, ovat vastuussa kaikkien lainkäyttöalueellaan vaadittujen verojen maksamisesta maksetusta kokonaissummasta. Lisätietoja maksujen tekemisestä on kohdassa Maksujen vastaanottaminen.

Ehdot

Tämä kampanja on voimassa 30.1.2023 – 1.7.2023. Viittaava yhteistyökumppani voi lähettää Markets Pro -liidilomakkeita mainittuun päivään asti. Shopify pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa tätä tarjousta tai päättää sen milloin tahansa.

”Markets Pro -kauppias” määritellään tässä kampanjassa Yhdysvalloissa sijaitsevaksi Markets Pro -”palvelun” käyttäjäksi käyttöehtojen mukaisesti.

Provisio maksetaan jokaisesta uudesta Shopify Markets Pro -kauppiaasta, johon viittaat täyttämällä ja lähettämällä Markets Pro -liidilomakkeen Partner Dashboardissa, kun viitattu Markets Pro -kauppias täyttää seuraavat:

 1. Noudattaa Shopifyn käyttöehtoja.
 2. On Shopify Payments -palvelun aktiivinen käyttäjä ja noudattaa sen ehtoja Shopify Payments -käyttöehtojen mukaisesti.
 3. On uusi Markets Pro -käyttäjä (ei ole aiemmin aktivoinut Markets Pro -palvelua).
 4. On tutustunut Markets Pro -palveluun sinun aktiivisen Markets Pro -palvelun markkinointisi kautta.
 5. Ei Shopifyn määrityksen mukaan ole tutustunut tai viitattu Shopifyhin minkään muun tahon kautta, ei myöskään Shopifyn itsensä, eikä käy jo keskusteluja myyntitiimimme kanssa.
 6. On aktivoitu Markets Pro -palvelussa ja on aloittanut Markets Pro -bruttokauppatavara-arvon käsittelyn 45 päivän kuluessa liidin lähettämisestä.
 7. Aloittaa Markets Pro -bruttokauppatavara-arvon käsittelyn Markets Pro -palvelun kautta liidilomakkeen lähetyspäivän jälkeen.
 8. Pysyy aktiivisena ja käsittelee myyntiä Markets Pro -palvelun kautta vähintään kuuden kuukauden ajan.

Jos viittaat kelvollisen kauppiaan, joka ei ole aiemmin käyttänyt Shopifyta, olet oikeutettu saamaan kaikki sovellettavat uuden kauppiaan suositusmaksut tämän Markets Pro -aloitusbonuksen lisäksi Shopifyn yhteistyökumppaniohjelmasopimuksen mukaisesti.

Jos olet yhteistyökumppani, joka ei saanut tämän kampanjan tietoja sähköpostitse, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen markets-partners@shopify.com.

Shopify pidättää oikeuden muuttaa tai muokata näitä ehtoja taikka keskeyttää tai lopettaa tämän kampanjan milloin tahansa ja oman harkintamme mukaan.

4.2: Point of Sale Pro -suosituspalkkio

Kumppanin sijainti Kaikki
Kauppiaan sijainti Australia, Belgia, Kanada, Tanska, Suomi, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Singapore, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat
Tulot

500–3 000 dollarin (USD) provisio jokaisesta yhteistyökumppanin suosittelemasta uudesta POS Pro -kauppiaasta, kun liidi täyttää toimintaa varten määritetyt ehdot.

Provision määrä perustuu siihen, kuinka monta POS Pro -tilausta Referred Merchant -kauppias on aktivoinut. Yksi (1) Pro-tilaus vastaa yhtä (1) Pro-toimipaikkaa. Provisioiden määrät ovat seuraavat:

 • 500 USD, jos yksi POS Pro -tilaus on aktivoitu
 • 1 000 USD, jos kaksi POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 1 500 USD, jos kolme POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 2 000 USD, jos neljä POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 2 500 USD, jos viisi POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 3 000 USD, jos kuusi POS Pro -tilausta on aktivoitu
Ehdot

Shopify pidättää oikeuden keskeyttää tämän tarjouksen milloin tahansa.

Jokaisesta uudesta Shopify POS Pro -kauppiaasta, jolle suosittelet Shopifyta täyttämällä ja lähettämällä Shopifyn POS-liidilomakkeen Partner Dashboardin kautta, maksetaan provisio, jos kauppias:

 1. Maksaa kaikki POS Pro -tilaukseen liittyvät diskonttaamattomat maksut vähintään kahtena peräkkäisenä kuukautena tai maksaa vuosittaisesta POS Pro -tilauksesta.
 2. On uusi Shopify POS Pro -käyttäjä (käyttäjällä ei ole aktiivisia POS Pro -toimipaikkoja).
 3. Suorittaa maksuja kymmenenä (10) tai useampana päivänä kuukaudessa Shopify POS Pro:n kautta vähintään kahden kuukauden ajan.
 4. Pitää kivijalkakauppaa.
 5. On tutustunut Shopifyhin sinun aktiivisen Shopify POS Pro -palvelun markkinoinnin ansiosta.
 6. Ei ole tutustunut Shopifyhin minkään muun tahon tai Shopifyn itsensä ansiosta.
 7. On aktivoitu enintään kolmekymmentä (30) päivää ennen liidin toimittamista tai kauppias aktivoidaan kuuden (6) kuukauden kuluessa liidin toimittamisesta.

Edellä kuvattujen provisiovaatimusten lisäksi on mahdollista, että sinun täytyy:

 • esitellä kauppias myyntitiimillemme (olettaen, että myyntitukea pyydetään),
 • tarjota palveluita, jotka liittyvät kauppiaan siirtymiseen käyttämään Shopify POS Pro ‑sovellusta ja/tai
 • osallistua muihin toimiin, jotka tukevat Shopifyn myyntitiimejä ja/tai suositellun kauppiaan (Referred Merchant) Shopify POS Pron käyttöönottoa.

Jos suosittelet kelvollista kauppiasta, joka ei ole aiemmin käyttänyt Shopifyta, olet oikeutettu saamaan kaikki sovellettavat uuden kauppiaan suositusmaksut tämän POS Pro -suosituspalkkion lisäksi.

4.3: Logistiikkapalvelujen suositusbonus

Kumppanin sijainti Kaikki
Kauppiaan sijainti Kaikki
Tulot

500–4 000 USD provisiota jokaisesta yhteistyökumppanin viittaamasta uudesta kauppiaasta, jos liidi täyttää määritetyt ehdot. Tämä provisiosumma perustuu edellisten kolmen kuukauden keskimääräiseen päivittäiseen tilausmäärään (ADO) tai edellisen vuoden vuotuiseen toistuvaan liikevaihtoon (ARR), välittömästi ennen kuin viitattu kauppias aloittaa Shopify Fulfillment Network- tai Deliverr-perehdytyksen.

Provisiosummat ovat seuraavat:

 • < 40 ADO tai 0–90 000 $ ARR: 500 $ uutta viitattua kauppiasta kohden
 • 40–100 ADO tai 90 000–240 000 $ ARR: 1 500 $ uutta viitattua kauppiasta kohden
 • > 100 ADO tai > 240 000 $ ARR: 4 000 $ uutta viitattua kauppiasta kohden
Ehdot

Kauppiaiden suositukset on kirjattava täyttämällä ja lähettämällä logistiikkapalvelujen yhteistyökumppanin suosituslomake, jos kauppias täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

 • Aloittaa Shopify Fulfillment Network- tai Deliverr-perehdytyksen.
 • Tekee ensimmäisen saapuvan varaston siirron Shopifyn varastosijaintiin.
 • On uusi Shopify Fulfillment Networkin tai Deliverrin käyttäjä.

Edellä kuvattujen provisiovaatimusten lisäksi saatat joutua tekemään seuraavat toimet:

 • Esittele kauppias myyntitiimillemme.
 • Osallistu muihin toimiin, kuten myynti- ja perehdytyskeskusteluihin, jotka tukevat Shopifyn myyntitiimejä tai viitatun kauppiaan perehdytysprosessia.

Sinulle myönnetään provisio vain nettomääräisistä uusista Shopify Fulfillment Network- ja Deliverr-liideistä. Alkuperäisen liidin on oltava sinun lähettämäsi, eikä kauppias ole saanut vielä olla yhteydessä Shopifyn logistiikkapalvelutiimiin lähetyshetkellä.

Lopullinen päätös Shopify Fulfillment Network -suosituspalkkion myöntämisestä tapahtuu Shopifyn harkinnan mukaisesti.

4.4: Commerce Components -suosituskampanja

Kumppanin sijainti Kaikki
Kauppiaan sijainti Kaikki
Tulot 20 % Commerce Components by Shopify -tuotteiden vuoden 1 sopimusarvosta, raja 200 000 USD.
Ehdot

Kampanjan alkamispäivä: 26.2.2023

Kampanjan päättymispäivä: 31.12.2023

Tarjouskelpoisuus tarkistetaan ja tarjoukset maksetaan manuaalisesti kunkin neljänneksen lopussa (huhtikuu, heinäkuu, marraskuu).

Shopify pidättää oikeuden muuttaa tätä kampanjaa taikka keskeyttää tai lopettaa tämän kampanjan milloin tahansa ja omalla harkinnallamme.

4.5: Toistuva Shopify Plus -suosituskampanja

Kumppanin sijainti Kaikki
Kauppiaan sijainti Kaikki
Tulot

Maksu perustuu niiden Shopify Plus -suositusten kokonaismäärään, joista on seurauksena allekirjoitetut Plus-sopimukset.

Taso 1: viidellä Shopify Plus -sopimuksella: 5 000 USD

Taso 2: Kymmenellä Shopify Plus -sopimuksella: 10 000 USD (15 000 USD:n kumulatiivinen summa)

Taso 3: 15 Shopify Plus -sopimuksella: 15 000 USD (30 000 USD:n kumulatiivinen summa)

Kelpoiset tarjoukset lasketaan ja maksetaan manuaalisesti vuoden 2023 päätyttyä (noin tammikuussa 2024)

Ehdot

Kampanjan alkamispäivä: 26.2.2023

Kampanjan päättymispäivä: 31.12.2023

Toistuvasti viittaavat Shopify Plus -yhteistyökumppanit voivat lähettää liidilomakkeita.

Lopullinen päätös Shopify Plus -suosituspalkkion myöntämisestä tapahtuu Shopifyn harkinnan mukaisesti.

Shopify pidättää oikeuden muuttaa tätä kampanjaa taikka keskeyttää tai lopettaa tämän kampanjan milloin tahansa ja omalla harkinnallamme.

4.6: 2x Shopify POS Pro -suositusbonus

Kumppanin sijainti Kaikki
Kauppiaan sijainti Australia, Belgia, Kanada, Tanska, Suomi, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Singapore, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat
Tulot

Yhteistyökumppanit, jotka lähettävät POS-liidilomakkeen kautta 1.4.2023 ja 30.6.2023 välisenä aikana (”kampanjakausi”) suosituksen, joka täyttää Shopifyn Point of Sale Pro -suosituspalkkion (4.2) ehdot, ovat oikeutettuja saamaan kaksinkertaiset provisiosummat alla olevien tietojen mukaisesti.

Kampanjajakson aikana ehdot täyttävälle ja viitatulle kumppanille maksettavat provisiot ovat seuraavat:

 • 1 000 USD, jos yksi POS Pro -tilaus on aktivoitu
 • 2 000 USD, jos kaksi POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 3 000 USD, jos kolme POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 4 000 USD, jos neljä POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 5 000 USD, jos viisi POS Pro -tilausta on aktivoitu
 • 6 000 USD, jos kuusi POS Pro -tilausta on aktivoitu

Tämä perustuu siihen, kuinka monta POS Pro -tilausta viitattu kauppias on aktivoinut. Yksi (1) Pro-tilaus edustaa yhtä (1) Pro-sijaintia.

Ehdot

Shopify voi milloin tahansa muuttaa tätä kampanjaa, keskeyttää tai lopettaa sen.

Experts Marketplace

Tulot Ehdot
5.1

90 %:n kokonaistulo kaikista asiantuntijan Experts Marketplacen kautta saamista työtuloista.

Asiantuntijalla on oikeus kaikkiin Experts Marketplacen kautta kauppiailta kerättyihin summiin. Shopify pidättää Shopifyn maksuista vain 10 % sovellettavien verojen lisäksi.

Tuloista maksettavat verot

Joissakin tapauksissa Shopify veloittaa sinulta veroja maksuista tai maksaa veroja viittausprovision perusteella. Nämä verot määräytyvät sijaintisi, yhteistyökumppanitoiminnan ja yhteistyökumppanin tilin asetuksissa antamiesi verotietojen perusteella.

Kaikki Shopifyn veloittamat tai maksamat verot kirjataan laskuun. Lue lisää maksujen ja provisiolaskujen tarkastelusta kohdassa Maksujen vastaanottaminen.

Shopify-maksuista veloitettavat verot

Joissakin tapauksissa Shopify veloittaa veroa Shopify-alustassa tapahtuneen sovellus-, teema- tai palvelumyynnin provisiosta. Sovellettavat verot vähennetään maksusta ja ne näkyvät Shopify-maksujen laskussa.

Shopify-maksuista veloitetaan veroja seuraavissa tapauksissa:

Kanada

Shopify veloittaa Shopify-maksuista veroa, jos yhteistyökumppanin tilin yhteystiedoissa on kanadalainen osoite. Shopify veloittaa provinssissa tai territoriossa sovellettavan myyntiveron.

Yhdysvallat

Shopify veloittaa Shopify-maksuistasi veroa, jos yhteistyökumppanin tilin yhteystiedoissa on yhdysvaltalainen osoite, joka sijaitsee osavaltiossa, jossa myyntiveroa veloitetaan laskutustoimijan suorittamista palveluista. Shopify veloittaa osavaltiossasi sovellettavan myyntiveron.

Viittauspalkkioista maksettavat verot

Jos olet antanut yhteistyökumppanin tilin verotietoihin Kanadan yritystunnuksen (BN), Shopify lisää viittausprovisiomaksuun Ontarion 13 %:n HST-veron. Tämä vero lisätään maksuun ja se näkyy viittausprovisiolaskussa. Sinä olet vastuussa siitä, että vero maksetaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Sääntelyn käyttömaksu

Joissakin maissa tai alueilla digitaalisesti myytäviin tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan digitaalisten palveluiden veroa (Digital Services Tax, DST). Digitaalisten palveluiden vero lasketaan prosenttiosuutena digitaalisen palvelun myynnin bruttoliikevaihdosta. Digitaalisten palveluiden verokanta vaihtelee sen mukaan, missä maassa tai alueella kauppias sijaitsee.

Shopify ryhtyy 5.1.2022 alkaen veloittamaan sääntelyn käyttömaksuja julkisten sovellusten ja teemojen myynnistä maissa tai alueilla, joihin tämä vaikuttaa, jotta DST voidaan ottaa huomioon. Sääntelyn käyttömaksuja sovelletaan alla esitetyn mukaisesti silloin, kun kauppiaan yrityksen osoite sijaitsee seuraavissa maissa tai seuraavilla alueilla:

DST-verokannat maan tai alueen mukaan
Maa tai alue DST-verokannat
Yhdistynyt kuningaskunta 2 %
Italia 3 %
Turkki 5 %
Intia 2 %
Espanja 3 %

Voit tarkastella sovellus- ja teemamyyntiisi sovellettavia sääntelyn käyttömaksuja Partner Dashboardista tai yhteistyökumppanimaksu-CSV:stä. Lisätietoja siitä, miten voit tarkastella maksuja tai viedä niitä CSV-tiedostoon, on kohdassa Yhteistyökumppanin tulojen seuranta.

Sanasto

Jos haluat lisätietoja erityyppisistä Shopify-yhteistyökumppaneista, tutustu seuraaviin materiaaleihin:

Lue seuraavasta taulukosta termit, jotka sinun on ehkä ymmärrettävä Shopify Partnerina.

Ehto Määritelmä
Aktiivinen Shopify Partner

Shopify Partnerina voit ansaita toistuvia provisioita suosituksista ja Plus -päivityksistä. Jotta voisit jatkaa toistuvien provisiomaksujen vastaanottamista näistä suosituksista ja päivityksistä, sinun on suoritettava jokin seuraavista yhteistyökumppanin toimenpiteistä vähintään kerran 12 kuukauden aikana:

 • Ohjaus testikaupasta (kirjataan, kun kauppias maksaa ensimmäisen kuukauden tilausmaksun)
 • Suosituksen tai olemassa olevan kauppiaan päivitys Shopify Plus -suunnitelmaan

Jos et ole suorittanut mitään näistä toimista 12 kuukauden jakson loppuun mennessä (siitä päivästä alkaen, jolloin kauppias siirtyi kyseiseen sopimukseen), kaikki toistuvat provisiot nollataan. Sinun on suoritettava vähintään yksi edellä mainituista toimista jokaisen 12 kuukauden jakson aikana, jotta voit vastaanottaa provisiomaksuja. Voit tarkastella päivämäärää, johon mennessä sinun on suoritettava toimenpide Partner Dashboardin Suositukset-sivulla. Tämä jatkuvan toiminnan vaatimus on ollut voimassa 1. lokakuuta 2017 alkaen.

Yhteistyökumppanin aktiivisuusvaatimus ei koske muita jatkuvia tuloja, kuten sovellus- tai teemamyynnin tuloja.

Perusalustamaksu

Nykyinen tapa, jolla Shopify Plus -kauppoja veloitetaan alustamme käytöstä. Plus-kauppiailta, joilta veloitetaan alustamaksuja, ei veloiteta tilausmaksuja. Alustamaksut korvaavat tilausmaksut näillä kauppiailla.

Perusalustamaksu on sovittu perussumma, joka veloitetaan kuukausittain. Se ei sisällä muuttuvia alustamaksuja, joita kauppias maksaa, kun hän myy enemmän.

Laskuttava kauppa Ensimmäinen kauppa, joka on avattu Shopify Plus -kauppiaan sopimuksella. Katsotaan kauppiaan organisaation ensisijaiseksi kaupaksi. Taloudelliset tiedot, kuten alustamaksun laskutus, ovat käytettävissä laskutuskaupan kautta.
Commerce Components by Shopify Commerce Components by Shopify on tuotteiden nykyaikainen, koostettava pino yritystason jälleenmyyntiin. Shopify-kauppiaat voivat valita Shopify-alustan komponentteja, jotka ovat integroitavissa heidän omiin järjestelmiinsä.
Ohjaus testikaupasta

Shopify Partnerina voit luoda rajoittamattoman määrän testikauppoja. Testikauppa on Shopify-kaupan ilmainen versio, jota voidaan käyttää asiakkaan kaupan perustamiseen ja kehittämisen ja teemojen lisäämiseen. Perustamalla testikaupan ja siirtämällä sen asiakkaallesi ansaitset toistuvaa provisiota.

Huomaa: Shopify Partnerina voit ansaita provisiota vain ensisijaisten kauppojen (jossa laskutus on keskitetty) Shopify Plus -tilausmaksuista, mutta et samojen kauppojen kopioista.

Nettomääräinen uusi Kauppiaan Plus-liidisuositus, joka on uusi Shopifyn sisäisessä mahdollisten Shopify-asiakkaiden tietokannassa.
Yhteistyökumppaniavusteinen Plus-automaattipäivitys Tapa, jolla Shopify-yhteistyökumppanit voivat lähettää Plus-automaattipäivityskutsuja mahdollisille kauppiaille Partner Dashboardin kautta.
Plus-lisäkaupat Lisäkauppa, joka on avattu täydentämään Plus-kauppiaan pääkauppaa. Tämä voi olla eri kielillä tai valuuttoina tapahtuvan myynnin tarkoituksia varten. Plus-lisäkaupat eivät ole pääasiallinen laskutuskauppa eikä niillä ole perusalustamaksua.
Plus-liidisuosituslomake Lomake Shopify Plus -liidisuositusten lähettämiseen Shopifylle. Lomake on saatavilla Partner Dashboardissa.
Plus-Viittaus Kauppias, jonka yhteistyökumppani uskoo sopivan täydellisesti Shopify Plus -ohjelmaan.Yhteistyökumppanit voivat lähettää Shopify Plus -liidisuosituslomakkeen, joka ei ole kelpoinen tai joka on varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistaa kelpoisten liidien nettomääräinen uusi luotto ja provisio.
Käsittelymaksu Sovelluslaskutukseen sovelletaan 2,9 prosentin käsittelymaksua. Käsittelymaksut ja verot veloitetaan erillisellä rivikohdalla 1.8.2021 alkaen. Kaikki käsittelymaksut kirjataan Maksut-sivulle.
Kelpoinen Plus-liidisuositus

90 päivän kuluessa Shopify Plus -liidisuosituslomakkeen lähettämisestä suositus voidaan katsoa kelpoiseksi ja sitä voidaan pitää valmiina Plus-myyntiprosessin seuraavaan vaiheeseen.

Kelpoinen Plus-liidisuositus on suositus, josta Shopify saa kaikki vaatimukset täyttävät tiedot, jotka Shopify-myyntitiimi tarvitsee yhteyden ottamiseen. Tämä sisältää tiedot liidin pääkonttorista, liikevaihdon, budjetin vahvistuksen ja aikajanan.

Suosituspalkkio tai ”provisio” Shopify maksaa sinulle provisiota suositustoiminnasta, kuten kumppanisuosituksista, Shopify Plus -suosituksista ja ohjauksista testikaupasta. Kaikki suosituspalkkiot kirjataan suosituspalkkion laskuun.
Myyntimahdollisuus Käynnissä olevat Shopify-tarjoukset. Mahdollisuustietueissa seurataan tarjousten tietoja, kuten mitä tilejä ne koskevat, keitä osapuolet ovat, missä vaiheessa ne ovat myyntisuppilossa ja mikä on potentiaalisen myynnin määrä.
Shopify-maksut Provisiomaksut ovat Shopifyn osuus sovellus-, teema- tai palvelumyynnistä. Jos esimerkiksi myyt teeman ja olet oikeutettu saamaan 70 % myyntihinnasta, Shopify veloittaa sinulta 30 %:n Shopify-maksun teemojen kokonaismyynnistä ja loput 70 % maksetaan sinulle. Kaikki Shopify-maksut kirjataan Shopify-maksujen laskuun.
Kaupan päivitykset

Kauppoja voidaan päivittää, kun Shopify-kauppias päivittää kaupan sopimuksen kalliimman tilausmaksun sopimukseen. Päivityksen voi suorittaa yhteistyökumppani, joka alunperin suositteli kauppiasta, yhteistyökumppani, joka ei ole aiemmin suositellut kauppiasta tai Shopifyn myyntitiimi. Vain kumppani, joka alun perin suositteli kauppiasta testikaupan kautta, saa päivitettyyn tilaukseen perustuvan provision.

Jos kauppias on päivittämässä Shopify Plus -sopimukseen, sinun on täytettävä Shopify Plus -liidilähetyslomake, jotta voit jatkaa toistuvan provision vastaanottamista. Saat provision vain lopullisista Shopify Plus -liideistä. Alkuperäisen liidin on oltava sinun lähettämä, eikä kauppias ole saanut vielä olla yhteydessä Shopify Plus -tiimiin lähetyshetkellä.

Ei-kelpoinen Plus-liidisuositus

Kun Shopify Plus -liidilomakkeen lähettämisestä on kulunut 90 päivää, se ei ole kelpoinen, jos Shopify Plus -myyntimahdollisuutta ei ole luotu kyseisestä liidilomakkeesta.

90 päivän kuluessa Shopify Plus -liidisuosituslomakkeen lähettämisestä kyseessä voi olla ei-kelpoinen liidisuositus, jos siitä ei ole huolehdittu tarpeeksi niin, että sen voi lähettää eteenpäin myyntitiimille. Nämä suositukset eivät ole provisiokelpoisia.

Esimerkkejä ei-kelpoisista liidisuosituksista:

 • Kauppias ei ole vielä tietoinen Plus-tilauksen hinnasta.
 • Kauppias ei ole vielä valmis siirtymään Plus-tilaukseen.
 • Avoin mahdollisuus on jo olemassa.
 • Kauppias ei vastannut yhteistyökumppanille tai Shopifylle.
 • Kauppias sopii paremmin perusmuotoiseen Shopify-sopimukseen.
 • Kauppias päättää, että hän ei enää halua Plus-tilausta.