Shopify İş Ortağı kazançları

Shopify İş Ortağı olarak Shopify ekosistemine yaptığınız katkılara (faaliyetleriniz) göre para kazanırsınız. Kazançlarınız bulunduğunuz konuma ve birlikte çalıştığınız satıcıların bulunduğu konumlara göre değişiklik gösterebilir. Konumunuza ve geçerli vergi düzenlemelerine bağlı olarak kazançlarınız vergilere tabi olabilir.

Aşağıdaki tablolarda faaliyetlerinize göre ödeme koşulları ve şartları listelenmiştir.

Geliştirme mağazası yönlendirmeleri

Geliştirme mağazası yönlendirmesi sağlamak için İş Ortağı Kontrol Paneli'nde bir geliştirme mağazası oluşturmanız ve ardından bu mağazayı müşteriye aktarmanız gerekir.

Mağaza planı Kazançlar Şartlar
1.1

Temel Shopify

Shopify

Gelişmiş Shopify

Satıcının aylık abonelik ücretinin %20'sine eşit bir yinelenen komisyon. Satıcı, ödemelerini yapan bir Shopify müşterisi olarak kaldığı sürece aylık olarak yinelenir.
1.2

Shopify Plus

İş Ortağı tarafından yönlendirilen ve Shopify Plus anlaşması imzalayan her net yeni satıcı için, Plus satıcısının faturalandırma mağazasında ödediği aylık temel platform ücretinin %20'sine eşit yinelenen komisyon.

Shopify Plus anlaşmasının parçası olarak bir satıcı için geliştirme mağazası oluşturabilirsiniz. Ayrıntılı hükümler için Shopify Plus yönlendirmeleri bölümüne bakın.

1.3

Shopify Starter Planı

Shopify Lite

Komisyon için uygun değil.

Satıcının aylık abonelik ücreti üzerinden yinelenen komisyon almaya uygun değilsiniz.

Shopify Plus yönlendirmeleri

Mağaza planı Kazançlar Şartlar
1.4

Shopify Plus

Plus satıcısının faturalandırma mağazasında ödediği aylık temel platform ücretinin %20'sine eşit yinelenen komisyon. Yalnızca 23 Şubat 2023'ten sonra yapılan tüm yeni Plus anlaşmalarında geçerlidir.

İş ortakları, eksiksiz şekilde yürürlüğe giren bir Shopify Plus sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlanan her net yeni Shopify Plus yönlendirmesi için komisyon almaya hak kazanır.

Yönlendirmeler iki yöntemden biri ile yapılabilir:

 • Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formunu doldurarak.

  Tüm Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formları, İş Ortağı Kontrol Panelinde müşteri adayı yönlendirme formunun doldurulup gönderilmesi yoluyla kayda geçirilmelidir.

  Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formu aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:

  1. İş Ortağı tarafından gönderilmelidir
  2. Hem Plus satıcısına hem de İş Ortağına ilişkin doğru verileri içermelidir
  3. Plus satıcısı, gönderim yapıldığı sırada Shopify Satış ekibiyle iletişim halinde olmamalıdır.

  Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formunun komisyon almaya uygun niteliklere sahip olması ve ayrıca, İş Ortağının Shopify ürün ve çözümünün satışını desteklemek üzere satış ekibimizle ortak satış yapması gerekir.

 • İş Ortağı destekli Plus otomatik yükseltmesi gerçekleştirerek.

Shopify Plus yönlendirmesi için komisyon şartları

 • Plus satıcısı, iyi durumdaki Shopify Plus satıcılarından biri olarak kaldığı sürece komisyon ödemeleri aylık olarak yinelenir.
 • Shopify Plus yönlendirme komisyonlarının verilmesinde son karar Shopify'ın takdirindedir.
 • Tüm yönlendirme kazançları, Plus satıcısı tarafından Shopify'a ödenen temel platform ücreti üzerinden, herhangi bir indirim veya kredi hesaba katılmadan hesaplanır. Yani, genişleme mağazaları gibi ilişkili temel platform ücreti olmayan mağazalar, yönlendirme kazançlarınıza katkıda bulunmaz.
 • Yıllık planlardaki Plus satıcılarına İş Ortağı komisyonu, takvim yılı sona erdikten sonra yıllık olarak ödenir.
 • İş ortakları, Plus satıcısı ilk platform ücreti faturasını ödedikten sonra ödeme almaya uygun olur.
 • Müşteri adayı yönlendirme formunun süresi, uygunluğu onaylanmazsa 90 gün içinde dolar. 90 günün ardından müşteri adayı yönlendirme formu, uygunluk değerlendirmesi için yeniden gönderilebilir.

Shopify uygulamaları

Kazanacağınız toplam gelirin yüzdesi, uygulamalardan elde ettiğiniz yıllık brüt kazançlara ve brüt şirket gelirinize bağlıdır.

Bu yüzde, tek seferlik satış fiyatı veya yinelenen abonelik ücretleri ile Shopify App Store üzerinden yapılan tüm uygulama satın alımları veya yükseltmeleri için geçerlidir.

Bu gelir payı planı, 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak ve uygunluk, 2023 yılı kazançlarına göre belirlenecektir. Uygunluk her yıl yeniden değerlendirilir.

Önceki takvim yılındaki kazançlar Kazançlar Şartlar
2.1 Önceki takvim yılında Shopify App Store üzerinden 20.000.000 USD veya daha fazla brüt kazanç elde eden veya önceki takvim yılı içinde brüt şirket geliri 100.000.000 USD veya daha fazla olan geliştiriciler Toplam gelirin %85'ini kazanırsınız

Tüm uygulamaların Shopify İş Ortağı Programı Sözleşmesine uygun olması gerekir.

Yalnızca uygulamayı yöneten İş Ortağı, uygulama satışlarından kazanç elde etmeye uygundur.

Gelir payı planına kaydolmak istiyorsanız App Store'da satış yapmak için kaydolmanız ve tüm İlişkili Geliştirici Hesaplarını bildirmeniz gerekir.

Önceki takvim yılında Shopify App Store üzerinden 20.000.000 USD'den az brüt kazanç elde eden ve önceki takvim yılı içinde brüt şirket geliri 100.000.000 USD'nin altında olan geliştiriciler
 • İlk 1.000.000 USD'lik gelir için: Toplam gelirin %100'ünü kazanırsınız
 • 1.000.000 USD'nin üzerindeki gelirler için: Toplam gelirin %85'ini kazanırsınız

Shopify temaları

Kazançlar Şartlar
3.1

Shopify Tema Mağazası üzerinden yapılan tema satışlarından elde edilen ilk 1.000.000 USD'lik toplam gelirin %100'ü. 1.000.000 USD üzerindeki gelirlerde toplam gelirin %85'ini kazanırsınız.

Tüm temalar Shopify İş Ortağı Programı Sözleşmesi'ne uygun olmalıdır.

Yalnızca temayı yöneten İş Ortağı, tema satışlarından gelen kazançlar için uygundur.

Promosyonlar

İş Ortakları aşağıdaki promosyonlardan yararlanabilir:

4.1: Point of Sale Pro Yönlendirme Bonusu

İş ortağı konumu Tümü
Satıcı konumu Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, Birleşik Krallık, ABD
Kazançlar

Yönlendiren İş Ortakları, "Referred Merchant"ın burada belirtilen tüm Şartları karşılaması durumunda, tek seferlik "500 USD POS Pro Etkinleştirme Bonusu"nun yanı sıra yirmi dört (24) ay boyunca yinelenen "Shopify POS Ödemelerinden %20 Kâr Payı" kazanacaklardır.

Yönlendirme, özellikle yinelenen "%20 Shopify POS Ödemeleri Kâr Payı" kazanmayla ilgili koşulları karşılamıyor ancak "500 USD POS Pro Etkinleştirme Bonusu" ile ilgili koşulları karşılıyorsa yönlendiren İş Ortağı yalnızca tek seferlik "500 USD Etkinleştirme Bonusu" komisyonunu alır, "%20 Shopify Payments Kâr Payı" alamaz.

Şartlar

Shopify, bu teklifi dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar.

"Referred Merchant", bir İş Ortağı tarafından İş Ortağı Kontrol Panelinden POS müşteri adayı formu gönderilerek yönlendirilmiş olan bir Shopify satıcısıdır. "Referred Merchant" oluşturarak komisyon kazanmak için İş Ortağının aşağıdaki ilgili şartları karşılaması gerekir.

Yönlendiren İş Ortağı'nın tek seferlik "500 USD POS Pro Etkinleştirme Bonusu" kazanabilmesi için Referred Merchant'ın aşağıdaki gereklilikleri karşılaması gerekir:

 • Bir POS Pro aboneliğiyle ilişkili indirimsiz tam ücretleri en az iki (2) ay art arda ödemiş veya yıllık bir POS Pro aboneliği için ödeme yapmış olmalı ya da Referred Merchant, bir POS Pro konumu eklemiş etkin bir Shopify Plus satıcısı olmalıdır;
 • Shopify POS'u ilk defa kullanıyor (yönlendirmeden önceki 365 gün içinde Shopify POS üzerinden satış işlememiş) olmalıdır;
 • Yönlendirmeyi takip eden en az iki (2) ay boyunca Shopify POS aracılığıyla ayda on (10) veya daha fazla gün işlem yapmış ve söz konusu konumda ayda 1.000 USD'den yüksek Brüt Ürün Hacmine sahip olmalıdır;
 • Shopify POS Pro'nun etkin bir şekilde tanıtımını yapan İş Ortağı aracılığıyla Shopify'a gelmiş olmalıdır;
 • Müşteri adayının gönderilmesinden en fazla on beş (15) gün önce veya müşteri adayının gönderilmesinden sonraki altı (6) ay içinde etkinleştirilmiş olmalıdır;
 • Shopify'ın kendisi de dahil olmak üzere, başka herhangi bir taraf aracılığıyla Shopify'a tanıtıldı veya yönlendirildiyse.

Yönlendiren İş Ortağı'nın, yirmi dört (24) ay boyunca "Shopify POS Ödemelerinden %20 Kâr Payı" kazanabilmesi için Referred Merchant'ın, yukarıda açıklanan tek seferlik "500 USD POS Pro Etkinleştirme Bonusu" ile ilgili gerekliliklere ek olarak aşağıdaki gereklilikleri de karşılaması gerekir:

 • Shopify Point of Sale üzerinden Shopify Payments'ı ilk defa kullanıyor (yönlendirmeden önceki 365 gün içinde Shopify POS üzerinden, Shopify Payments ile satış işlememiş) olmalıdır;
 • Satıcının Shopify Satış Noktası Pro aboneliğini etkinleştirmesinden sonraki 30 gün içinde Shopify Point of Sale'de Shopify Payments'ı etkinleştirmiş olmalıdır.

Yukarıda açıklanan komisyon gerekliliklerine ek olarak şunları yapmanız da gerekebilir:

 • Satıcıyı satış ekibimizle tanıştırma (satış desteği talep edildiği varsayılarak);
 • Satıcının Shopify POS Pro'ya geçiş yapmasıyla ilgili hizmetler sağlama ve/veya
 • Shopify'ın satış ekiplerini ve/veya Referred Merchant'ın Shopify POS Pro'da faaliyete başlamasını destekleyen diğer etkinliklere katılma.

İş Ortakları, hak kazandıkları kazançlar için aylık olarak ödeme alır. Ödemeler, İş Ortağı'nın Ödemeler bölümünden ulaşılabilen İş Ortağı Kontrol Paneli aracılığıyla yapılacaktır.

"Shopify POS Ödemelerinden %20 Kâr Payı" promosyonuyla ilgili tahakkuk eden tüm komisyonlar, 1 Temmuz 2024'ten itibaren uygun İş Ortaklarına verilmeye başlanacak ve İş Ortaklarına aylık olarak, yinelenen ödemeler yapılacaktır.

Yönlendiren İş Ortakları, yönlendirdiği satıcı bir Shopify for Enterprise planına kaydolursa bu promosyondan Kazanç sağlamaya uygun olmaz.

İş Ortakları, yukarıda özetlenen tüm şartların karşılanmasından sonra "Shopify POS Ödemelerinden %20 Kâr Payı" komisyonunu almaya başlar. Yani, "Shopify POS Ödemelerinden %20 Kâr Payı" için ödenecek komisyonlar, yukarıdaki koşulların tümü karşılandığında hesaplanmaya başlayacak ve komisyonların herhangi bir nedenle sonlandırılmadığı varsayıldığında, yirmi dört (24) ay boyunca ödenmeye devam edecektir.

"Shopify POS Ödemelerinden %20 Kâr Payı" komisyonu ile İş Ortakları'na, "Shopify POS Ödemelerinden Elde Edilen Kâr"ın yüzde yirmisi (20) oranında ödeme yapılır. "Shopify POS Ödemelerinden Elde Edilen Kâr" Shopify tarafından, Shopify POS Pro yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilen ve Shopify Payments aracılığıyla işlenen siparişlerin toplam parasal değerinden para iadeleri ve ters ibrazlar hariç ve kargo ve işleme, gümrük vergileri ve katma değer vergileri dahil olmak üzere, elde edilen net kârı temsil eder.

4.2: Point of Sale Pro Yönlendirmesi Teşvik Ödemesi

İş ortağı konumu Tümü
Satıcı konumu Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, Birleşik Krallık, ABD
Kazançlar

İş Ortağı tarafından yönlendirilen ve müşteri adayının bu faaliyette özetlenen Şartları karşıladığı her yeni Point of Sale Pro (POS Pro) Satıcısı için 500 USD ile 3.000 USD arasında komisyon.

Komisyon tutarı, yönlendirilen Satıcı tarafından etkinleştirilen POS Pro abonelikleri sayısına bağlıdır. Bir (1) Pro aboneliği, bir (1) Pro konumunu temsil eder. Komisyon tutarları şu şekildedir:

 • 1 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 500 USD
 • 2 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 1.000 USD
 • 3 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 1.500 USD
 • 4 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 2.000 USD
 • 5 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 2.500 USD
 • 6 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 3.000 USD
Şartlar

Bu promosyon 15 Nisan 2024'te sona ermiştir. Satıcıları Shopify POS'a yönlendirmeyle ilgili daha fazla bilgi için Promosyon 4.1 bölümüne bakın.

Satıcı aşağıdaki durumlardan birinde olduğunda İş Ortağı Kontrol Panelinizden Shopify POS müşteri adayı formunu doldurup göndererek yönlendirdiğiniz her yeni Shopify POS Pro Satıcısı için komisyon ödemesi yapılır:

 1. Art arda en az iki ay boyunca bir POS Pro aboneliğiyle ilişkili indirimsiz ücretlerin tamamını ödemişse veya yıllık POS Pro aboneliği için ödeme yapmışsa.
 2. Shopify POS Pro'da yeniyse (etkinleştirilmiş mevcut bir POS Pro konumu yoksa).
 3. En az iki ay boyunca, Shopify POS Pro üzerinden on (10) veya daha fazla gün işlem yaptıysa.
 4. Fiziksel konum işletiyorsa.
 5. Shopify POS Pro'yu etkin bir şekilde tanıtmanızın sonucu olarak Shopify'la tanıştıysa.
 6. Shopify'ın kendisi de dahil olmak üzere, başka herhangi bir taraf aracılığıyla Shopify'a tanıtıldı veya yönlendirildiyse.
 7. Müşteri adayı gönderimden otuz (30) gün önce etkinleştirildiyse veya müşteri adayı gönderiminden sonraki altı (6) ay içinde etkinleştirildiyse.

Yukarıda açıklanan komisyon gerekliliklerine ek olarak şunları yapmanız da gerekebilir:

 • Satıcıyı satış ekibimizle tanıştırın (satış desteğinin istendiğini varsayarak)
 • Satıcının Shopify POS Pro'ya geçiş yapması ile ilgili hizmetler sağlayın ve/veya
 • Shopify'ın satış ekiplerini ve/veya Yönlendirilen Satıcının Shopify POS Pro'da faaliyet göstermesini destekleyen diğer etkinliklere katılın.

Aynı zamanda Shopify'da yeni olan uygun bir Satıcıyı yönlendirirseniz bu POS Pro Yönlendirme Teşvik Ödemesi ile birlikte, tüm geçerli yeni Satıcı yönlendirme ödemelerini almaya uygun görülürsünüz.

4.3: Markets Pro Yönlendirme Bonusu

Uygun satıcıları Shopify Markets Pro'ya yönlendiren Shopify İş Ortakları 24 ay boyunca, yönlendirdikleri satıcıların Markets Pro Brüt Mal Değeri'nin %1'i kadar komisyon alır. Yönlendirme başına en fazla 50.000 USD komisyon alınabilir. Tüm yönlendirmeler, bir İş Ortağı'nın İş Ortağı Kontrol Paneli'nde bulunan Markets Pro Müşteri Adayı Formu üzerinden gönderilmeli ve aşağıda belirtilen şartları karşılamalıdır.

İş ortağı konumu Tümü
Satıcı konumu ABD
Kazançlar

Satıcı yönlendiren İş Ortakları, Yönlendirilen Markets Pro Satıcısı'nın Markets Pro Brüt Mal Değeri'nin %1'i kadar bonus alır. Yönlendirilen Markets Pro Satıcısı başına en fazla 50.000 USD kazanılabilir ("Markets Pro Komisyonu").

"Markets Pro Brüt Mal Değeri", Yönlendirilen Markets Pro Satıcısı'nın Hizmetleri kullanmaya başlamasının ilk yirmi dört (24) aylık döneminde Markets Pro "Hizmetleri" üzerinden Shopify mağazasında işlenen (Hizmet Şartları'nda açıklandığı şekilde) sınır ötesi siparişlerin (kargo ücretleri, gümrük vergileri ve vergiler dahildir ancak iadeler hariç tutulur) toplam parasal değeridir.

Şartlar

Bu promosyon 17 Ağustos 2023 ile 22 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Yönlendiren İş Ortağı, bu tarihe kadar yönlendirmeleri Markets Pro Müşteri Adayı Formu aracılığıyla gönderebilir. Ancak Shopify, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda, promosyon şartları da dahil olmak üzere bu promosyonu değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

"Yönlendirilen Markets Pro satıcısı", (A) İş Ortağı tarafından İş Ortağı Kontrol Paneli'ndeki Markets Pro Müşteri Adayı Formu aracılığıyla yönlendirilen ve (B) aşağıdaki gereklilikleri karşılayan bir Shopify satıcısıdır:

 1. Shopify'ın Hizmet Şartları ile uyumlu.
 2. Shopify Payments'ın, Shopify Payments Hizmet Şartları ile uyumlu olan etkin bir kullanıcısıysa.
 3. Markets Pro'da yeniyse (daha önce Markets Pro'yu etkinleştirmemiştir) ve Markets Pro'yu etkin bir şekilde tanıtmanızın sonucu olarak Markets Pro ile tanıştıysa.
 4. Shopify Shipping'i şu anda kullanmıyorsa.
 5. Shopify tarafından, Shopify'ın kendisi de dahil olmak üzere, başka herhangi bir taraf aracılığıyla Markets Pro'ya tanıtılmadığı veya yönlendirilmediği belirlendiyse ve halihazırda satış ekibimizle görüşmüyorsa.
 6. Markets Pro'da etkinleştirilmiş, Markets Pro Müşteri Adayı Formu'nu göndermenizden sonraki 45 gün içinde Markets Pro üzerinden siparişleri işlemeye başlamış olmalı ve Hizmet Şartları'na uymalıdır.

Birden fazla İş Ortağı aynı Yönlendirilen Markets Pro Satıcısı'nı yönlendirirse Markets Pro Komisyonu'na hak kazanan İş Ortağı'nı Shopify (kendi takdirine bağlı olarak) belirler.

İş Ortakları, bir önceki takvim ayında kazanılan Markets Pro Komisyonu tutarı için aylık olarak ödeme alacaktır. Ödemeler, İş Ortağı'nın "Ödemeler" bölümünde bulunan İş Ortağı Kontrol Paneli aracılığıyla yapılacaktır. Bu promosyon için herhangi bir Markets Pro Komisyonu ödemesi alan İş Ortakları, kendi yetki alanlarında gerekli olan geçerli tüm vergileri ödemekle yükümlüdür. Ödemelerin yapılma şekliyle ilgili daha fazla bilgi almak için Ödeme alma bölümüne bakın.

Shopify'a da yeni olan bir Yönlendirilen Markets Pro Satıcısı'nı yönlendirirseniz Shopify'ın İş Ortağı Programı Sözleşmesi uyarınca Markets Profesyonel Yönlendirme Bonusu'na ek olarak ilgili tüm yeni satıcı yönlendirme ödemelerini almaya hak kazanırsınız.

Yönlendirilen Markets Pro Satıcısı kendi mağazasında Markets Pro'yu devre dışı bırakırsa Yönlendiren İş Ortağı artık Markets Pro Komisyonu almaya uygun olmaz.

4.4: Enterprise Commerce Offering Yönlendirme Promosyonu

İş ortağı konumu Tümü
Satıcı konumu Tümü
Kazançlar Yönlendiren ve Shopify ile birlikte satış yapan İş Ortakları için, üst sınırı 200.000 USD olmak kaydıyla, 1. Yıl temel platform ücretinin %20'si.
Şartlar

Promosyon başlangıç tarihi: 15 Ocak 2024

Promosyon bitiş tarihi: 31 Aralık 2024

15 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 arasında kaydedilen yönlendirmeler dahildir. Bu promosyon yalnızca yeni net satıcıların Shopify'a yaptığı İş Ortağı yönlendirmeleri (birlikte satış yapma dahil) için geçerlidir.

Ödemeye hak kazanmak için anlaşmanın 2024 takvim yılı sonundan sonraki 9 ay içinde (30 Eylül 2025'e kadar) tamamlanması gerekir.

İş Ortağı, ilk fatura ödendikten sonra teşvik ödemesi almaya uygun hale gelir.

Promosyona uygunluk, her çeyreğin sonunda (Nisan 2024, Temmuz 2024, Kasım 2024, Ocak 2025) incelenir ve ödeme manuel olarak yapılır.

Satıcının herhangi bir nedenle sözleşme süresi içinde ödeme yapmaması halinde Shopify, ödemenin belirli bir oranını geri alma hakkını saklı tutar.

Shopify, bu promosyonu herhangi bir zamanda değiştirme, askıya alma veya sona erdirme hakkını, kendi takdirinde olmak kaydıyla saklı tutar.

Kazançlar için vergiler

Shopify, bazı durumlarda ücretlerinde sizden vergi alır veya yönlendirme komisyonlarınızda vergi öder. Bu vergiler konumunuza, İş Ortağı faaliyeti türüne ve İş Ortağı hesabı ayarlarınızda sağladığınız vergi bilgilerine göre değişiklik gösterir.

Shopify tarafından sizden alınan veya size ödenen tüm vergiler bir faturada kaydedilir. Ücret ve komisyon faturalarınızı görüntülemeyi öğrenmek için Ödeme alma bölümüne bakın.

Shopify ücretlerinde alınan vergiler

Shopify, bazı durumlarda Shopify platformundaki uygulama, tema veya hizmet satışları için komisyon ücreti ve diğer geçerli ücretlerde vergi tahsil eder. Geçerli tüm vergiler ödemeniz üzerinden düşülür ve Shopify ücretleri faturanıza yansıtılır.

Aşağıdaki durumlarda Shopify ücretlerinde vergiler tahsil edilir:

Kanada

İş Ortağı hesabı iletişim bilgilerinizde Kanada'daki bir adres listeleniyorsa Shopify, Shopify ücretlerinde sizden vergi alır. Shopify, iliniz veya bölgeniz için geçerli satış vergisini tahsil eder.

ABD

İş Ortağı Hesabı iletişim bilgilerinizde ABD'deki bir adres listeleniyorsa ve adresiniz, fatura aracıları tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili satış vergisi alan bir eyaletteyse Shopify, Shopify ücretlerinde sizden vergi alır. Shopify, eyaletiniz için geçerli satış vergisini tahsil eder.

Yönlendirme komisyonlarında ödenen vergiler

İş Ortağı hesabı vergi bilgilerinizde bir Kanada işletme hesabı numarası (BN) sağlarsanız Shopify, yönlendirme komisyonu ödemenize ek %13'lük Ontario HST'si ekler. Bu vergi ödemenize eklenir ve yönlendirme komisyonu faturanıza yansıtılır. Bu vergileri uygun devlet yetkilisine ödemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Yasal İşletme Ücreti

Bazı ülkeler veya bölgelerde dijital olarak satılan ürünlere ve hizmetlere Dijital Hizmet Vergisi (DST) uygulanır. DST, dijital hizmet satışından elde edilen brüt gelirin yüzdesi olarak hesaplanır. DST oranı, satıcının bulunduğu ülke veya bölgeye göre değişir.

5 Ocak 2022'den itibaren Shopify, DST ile uyum sağlamak adına etkilenen ülke veya bölgelerdeki herkese açık uygulama ve tema satışları için Yasal İşletim Ücreti tahsil edecektir. Satıcının işletme adresi listelenen ülke veya bölgelerde bulunuyorsa aşağıdaki Yasal İşletme Ücretleri uygulanır:

Ülke veya bölgeye göre DST oranları
Ülke veya bölge DST oranları
Birleşik Krallık %2
İtalya %3
Türkiye %5
Hindistan %2
İspanya %3

İş Ortağı Kontrol Panelinizden veya İş Ortağı ödemesi CSV dosyasından uygulamanıza ve tema satışlarınıza uygulanan Yasal İşletim Ücretleri'ni görüntüleyebilirsiniz. Ödemeleri görüntüleme veya CSV dosyasına aktarma hakkında bilgi edinmek için İş Ortağı kazançlarını takip etme bölümüne bakın.

Sözlük

Farklı Shopify İş Ortağı türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın:

Shopify İş Ortağı olarak anlamanız gereken şartlar hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki tabloya bakın.

Dönem Tanım
Temel platform ücreti

Platformumuzun kullanımı için Shopify Plus mağazalarından ücret almak için kullanılan mevcut yöntem. Platform ücretleri alınan plus satıcılarından abonelik ücreti alınmaz. Platform ücretleri, bu satıcılar için abonelik ücretlerinin yerine geçer.

Temel platform ücreti, üzerinde anlaşılan ve aylık olarak tahsil edilen temel tutardır. Bu tutar, satıcının daha fazla satış yaptığında ödediği ek değişken platform ücretlerini içermez.

Faturalandırma mağazası Shopify Plus satıcısının sözleşmesi kapsamında açılan ilk mağaza. Bu, satıcı kuruluş için birincil mağaza olarak kabul edilir. Platform ücretinin faturalandırılması gibi finansal bilgilere, faturalandırma mağazası üzerinden erişilir.
Ortak satış İş Ortağının, satıcıyla ve Shopify ile olan etkileşimini yansıtacak şekilde, anlaşmanın ilerlemesine katkıda bulunması. Gerekirse bu, onaylanmış satış nesnelerini ve iki yönlü iletişimi de içerebilir.
Shopify'dan Commerce Components Commerce Components by Shopify, kurumsal perakende satışa yönelik modern ve birleştirilebilir bir ürün yığınıdır. Shopify satıcıları, kendi sistemlerine entegre etmek üzere Shopify platform teklifinin bileşenlerini seçebilirler.
Geliştirme mağazası yönlendirmesi

Shopify İş Ortağı olarak sınırsız sayıda geliştirme mağazası oluşturabilirsiniz. Shopify mağazasının ücretsiz sürümü olan geliştirme mağazası, müşteriniz için mağaza ayarlamak, tema oluşturmak veya mağaza geliştirmek üzere kullanılabilir. Bir geliştirme mağazası ayarlamak ve bunu müşterinize teslim etmek, yinelenen bir komisyon almanızı sağlar.

Not: Shopify İş Ortağı olarak Shopify Plus abonelik ücretlerinde yalnızca (faturalandırma işlemlerinin merkezi olan) birincil mağaza için gelir payı alırsınız. Bu mağazanın herhangi bir klonu için komisyon alamazsınız.

Net yeni Shopify'ın potansiyel Shopify müşterilerinden oluşan dahili veritabanında daha önce bulunmayan bir satıcı için Plus müşteri adayı yönlendirmesi.
İş Ortağı destekli Plus otomatik yükseltmesi Shopify İş Ortaklarının, İş Ortağı Kontrol Paneli üzerinden potansiyel satıcılara Plus otomatik yükseltme daveti göndermesi için bir yol.
Plus genişleme mağazaları Plus satıcısının ana mağazasını tamamlamak amacıyla açılan ek bir mağaza. Bu, farklı dillerde veya para birimlerinde satış yapma amacına yönelik olabilir. Plus genişleme mağazaları ana faturalandırma mağazası değildir ve platform temel ücretine tabi değildir.
Plus müşteri adayı yönlendirme formu Shopify'a Shopify Plus müşteri adayı yönlendirmek için gönderilen form. Bu form, İş Ortağı Kontrol Panelinde bulunabilir.
Plus yönlendirmesi İş Ortağının, Shopify Plus'a kusursuz uyum sağlayacağını düşündüğü bir satıcı. İş ortakları, uygun müşteri adaylarına yönelik net yeni kredisi ve komisyonu almak amacıyla, henüz uygunluğu onaylanmamış veya erken aşamalarda olan bir Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formu gönderebilirler.
İşleme ücreti Uygulama faturalandırması %2,9 işleme ücretine tabidir. 1 Ağustos 2021'den itibaren, işleme ücretleri ve vergiler ayrı bir satır öğesinde tahsil edilecektir. Tüm işleme ücretleri ödeme sayfasında kaydedilir.
Uygun bulunan Plus müşteri adayı yönlendirmesi

Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formunun gönderilmesinden sonraki 90 gün içinde, yönlendirme uygun bulunabilir ve Plus satış sürecinin bir sonraki aşaması için hazır olarak kabul edilebilir.

Uygun bulunan Plus müşteri adayı yönlendirmesi, Shopify'ın, Shopify satış ekibinin iletişime geçmesi için gerekli tüm bilgileri edindiği bir yönlendirmedir. Bu bilgiler müşteri adayının şirket merkezini, gelirini, bütçe onayını ve zaman akışı ile ilgili ayrıntıları içerir.

Yönlendirme komisyonu veya "komisyon" Shopify Plus yönlendirmeleri ve geliştirme mağazası yönlendirmeleri de dahil olmak üzere yönlendirme faaliyetleri için Shopify'ın size ödediği komisyon. Tüm yönlendirme komisyonları bir yönlendirme komisyonu faturasında kaydedilir.
Satış fırsatı İşlemi devam eden Shopify anlaşmaları. Fırsat kayıtları, anlaşmalarla ilgili olarak, hangi hesaplara yönelik oldukları, tarafların kimler olduğu, bunların satış hunisindeki aşamaları ve potansiyel satış miktarı da dahil olmak üzere çeşitli ayrıntıları takip eder.
Shopify ücretleri Shopify'ın uygulama, tema veya hizmet satışlarının payını yansıtan komisyon ücretleri. Örneğin, bir tema satarsanız ve indirimli fiyatın %70'ini almaya hakkınız varsa Shopify, toplam tema satışının %30'u için sizden Shopify ücreti alır ve kalan %70 tutarındaki ücret size ödenir. Tüm Shopify ücretleri bir Shopify ücretleri faturasında kaydedilir.
Mağaza yükseltmeleri

Mağaza yükseltmeleri, geçerli bir Shopify satıcısı daha yüksek bir abonelik ücretine sahip bir mağaza planına yükseltme yaptığında gerçekleşir. Yükseltme, satıcıyı ilk olarak yönlendiren İş Ortağı, daha önce satıcıyı yönlendirmemiş bir İş Ortağı veya Shopify 'ın satış ekibi tarafından tamamlanabilir. Ancak, yalnızca yükseltilmiş plana göre komisyon alacak kişi satıcıyı bir geliştirme mağazası üzerinden yönlendiren İş Ortağıdır.

Satıcı, Shopify Plus'a geçiyorsa, yenilenen komisyon almaya devam edebilmek için İş Ortağı Kontrol Paneli'nden Shopify Plus müşteri adayı formunu doldurmanız gerekir. Yalnızca yeni net Shopify Plus müşteri adayları için komisyon alırsınız. Orijinal müşteri adayı sizin tarafından gönderilmelidir ve satıcı, gönderim sırasında Shopify Plus ekibiyle henüz iletişime geçmemiş olmalıdır.

Uygun bulunmayan Plus müşteri adayı yönlendirmesi

Shopify Plus müşteri adayı formu, gönderilmesinden 90 gün sonra bu yönlendirme formundan bir Shopify Plus satış fırsatı oluşturulmamışsa, uygun sayılmaz.

Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formu, gönderilmesinden sonraki 90 gün içinde, satış ekibine yönlendirilebilir hale gelmesi için yeterli şekilde desteklenmezse, uygun olmayan bir müşteri adayı formu olarak değerlendirilebilir. Bu yönlendirmeler komisyon için uygun değildir.

Uygun olmayan müşteri adayı yönlendirmesi örnekleri:

 • Satıcı henüz Plus'ın maliyeti hakkında bilgi sahibi değildir.
 • Satıcı henüz Plus'a geçmeye hazır değildir.
 • Zaten açık bir fırsat vardır.
 • Satıcı, İş Ortağına veya Shopify'a yanıt vermemiştir.
 • Satıcı, temel bir Shopify planına daha uygundur.
 • Satıcı, artık Plus'a geçmek istemediğine karar vermiştir.