Shopify İş Ortağı kazançları

Shopify İş Ortağı olarak Shopify ekosistemine yaptığınız katkılara (faaliyetleriniz) göre para kazanırsınız. Kazançlarınız bulunduğunuz konuma ve birlikte çalıştığınız satıcıların bulunduğu konumlara göre değişiklik gösterebilir. Konumunuza ve geçerli vergi düzenlemelerine bağlı olarak kazançlarınız vergilere tabi olabilir.

Aşağıdaki tablolarda faaliyetlerinize göre ödeme koşulları ve şartları listelenmiştir.

Geliştirme mağazası yönlendirmeleri

Geliştirme mağazası yönlendirmesi sağlamak için İş Ortağı Kontrol Paneli'nde bir geliştirme mağazası oluşturmanız ve ardından bu mağazayı müşteriye aktarmanız gerekir.

Mağaza planı Kazançlar Şartlar
1.1

Temel Shopify

Shopify

Gelişmiş Shopify

Satıcının aylık abonelik ücretinin %20'sine eşit bir yinelenen komisyon. Satıcı, ödeme yapan bir Shopify müşterisi olarak kaldığı ve siz etkin Shopify İş Ortağı olarak kaldığınız sürece aylık olarak yinelenir.
1.2

Shopify Plus

İş Ortağı tarafından yönlendirilen ve Shopify Plus anlaşması imzalayan her net yeni satıcı için, Plus satıcısının faturalandırma mağazasında ödediği aylık temel platform ücretinin %20'sine eşit yinelenen komisyon.

Shopify Plus anlaşmasının parçası olarak bir satıcı için geliştirme mağazası oluşturabilirsiniz. Ayrıntılı hükümler için Shopify Plus yönlendirmeleri bölümüne bakın.

1.3

Shopify Starter Planı

Shopify Lite

Komisyon için uygun değil.

Satıcının aylık abonelik ücreti üzerinden yinelenen komisyon almaya uygun değilsiniz.

Shopify Plus yönlendirmeleri

Mağaza planı Kazançlar Şartlar
1.4

Shopify Plus

Plus satıcısının faturalandırma mağazasında ödediği aylık temel platform ücretinin %20'sine eşit yinelenen komisyon. Yalnızca 23 Şubat 2023'ten sonra yapılan tüm yeni Plus anlaşmalarında geçerlidir.

İş ortakları, eksiksiz şekilde yürürlüğe giren bir Shopify Plus sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlanan her net yeni Shopify Plus yönlendirmesi için komisyon almaya hak kazanır.

Yönlendirmeler iki yöntemden biri ile yapılabilir:

 • Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formunu doldurarak.

  Tüm Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formları, İş Ortağı Kontrol Panelinde müşteri adayı yönlendirme formunun doldurulup gönderilmesi yoluyla kayda geçirilmelidir.

  Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formu aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:

  1. İş Ortağı tarafından gönderilmelidir
  2. Hem Plus satıcısına hem de İş Ortağına ilişkin doğru verileri içermelidir
  3. Plus satıcısı, gönderim yapıldığı sırada Shopify Satış ekibiyle iletişim halinde olmamalıdır.

  Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formunun, komisyon için uygun koşulları karşılaması gerekir.

 • İş Ortağı destekli Plus otomatik yükseltmesi gerçekleştirerek.

Shopify Plus yönlendirmesi için komisyon şartları

 • Komisyon ödemeleri, Plus satıcısı şartları yerine getiren bir Shopify Plus satıcısı olarak kaldığı ve İş Ortağı da etkin bir Shopify İş Ortağı olmayı sürdürdüğü sürece, aylık olarak tekrarlanır.
 • Shopify Plus yönlendirme komisyonlarının verilmesinde son karar Shopify'ın takdirindedir.
 • Tüm yönlendirme kazançları, Plus satıcısı tarafından Shopify'a ödenen temel platform ücreti üzerinden, herhangi bir indirim veya kredi hesaba katılmadan hesaplanır. Yani, genişleme mağazaları gibi ilişkili temel platform ücreti olmayan mağazalar, yönlendirme kazançlarınıza katkıda bulunmaz.
 • Yıllık planlardaki Plus satıcılarına İş Ortağı komisyonu, takvim yılı sona erdikten sonra yıllık olarak ödenir.
 • İş ortakları, Plus satıcısı ilk platform ücreti faturasını ödedikten sonra ödeme almaya uygun olur.
 • Müşteri adayı yönlendirme formunun süresi, uygunluğu onaylanmazsa 90 gün içinde dolar. 90 günün ardından müşteri adayı yönlendirme formu, uygunluk değerlendirmesi için yeniden gönderilebilir.

Shopify uygulamaları

Kazançlar Şartlar
2.1

İlk 1.000.000 USD için Shopify App Store aracılığıyla yapılan tüm uygulama satın alımları veya yükseltmeleri ile tek seferlik satış fiyatından veya yinelenen abonelik ücretlerinden elde edilen toplam gelirin %100'ü. 1.000.000 USD üzerindeki gelirler için toplam gelirin %85'ini kazanırsınız.

Tüm uygulamaların Shopify İş Ortağı Programı Sözleşmesine uygun olması gerekir.

Yalnızca Uygulamayı yöneten İş Ortağı, Uygulama satışlarından gelen kazançlar için uygundur.

Gelir planına kaydolmak istiyorsanız App Store'da satış yapmak için kaydolmanız ve tüm İlişkili Geliştirici Hesaplarını bildirmeniz gerekir.

Shopify temaları

Kazançlar Şartlar
3.1

Shopify Tema Mağazası üzerinden yapılan tema satışlarından elde edilen ilk 1.000.000 USD'lik toplam gelirin %100'ü. 1.000.000 USD üzerindeki gelirlerde toplam gelirin %85'ini kazanırsınız.

Tüm temalar Shopify İş Ortağı Programı Sözleşmesi'ne uygun olmalıdır.

Yalnızca temayı yöneten İş Ortağı, tema satışlarından gelen kazançlar için uygundur.

Promosyonlar

İş Ortakları aşağıdaki promosyonlardan yararlanabilir:

4.1: Markets Pro Lansman Bonusu

İş ortağı konumu Tümü
Satıcı konumu ABD
Kazançlar

İş Ortağının müşteri adayının bu faaliyette özetlenen Şartları karşıladığı, İş Ortağı tarafından Shopify'a yönlendirilen her yeni Markets Pro Satıcısı için komisyon ödenir.

Markets Pro Satıcısı tarafından satılan ürünlerin alıcısı ("Alıcı"), Satıcının yetki alanının dışında bulunduğunda yönlendiren İş Ortağına ödenecek komisyon ("Komisyon") tutarı, yönlendirilen Markets Pro Satıcısının Shopify mağazasında satılan sınır ötesi Markets Pro Brüt Mal Değerine bağlıdır.

Bu promosyonda "Markets Pro Brüt Mal Değeri", yönlendirilen Markets Pro Satıcısının Hizmet'i kullanmaya başlamasının ilk altı (6) ayı boyunca Hizmet Şartları'nda açıklandığı şekilde Markets Pro "Hizmeti" aracılığıyla işlediği siparişlerin (kargo ücretleri, gümrük vergileri ve vergiler dahil) toplam USD cinsinde değerinden, söz konusu ilk altı (6) aylık dönemdeki para iadelerinin çıkarılmasıyla elde edilen değerdir.

Yönlendirilen Satıcı tarafından işlenen Markets Pro Brüt Mal Değerinin ilk altı (6) ayına göre komisyonlar aşağıdaki gibidir:

 • 50.000 USD ila 250.000 USD işleyen yönlendirmeler için 1.500 USD.
 • 250.001 USD ila 500.000 USD işleyen yönlendirmeler için 5.000 USD.
 • 500.001 USD ila 1.700.000 USD işleyen yönlendirmeler için 15.000 USD.
 • 1.700.001 ila 3.900.000 USD işleyen yönlendirmeler için 35.000 USD.
 • 3.900.001 USD ila 7.500.000 USD işleyen yönlendirmeler için 65.000 USD.
 • 7.500.001 USD'yi aşan tutarı işleyen yönlendirmeler için 150.000 USD.

Shopify, yukarıda belirtilen altı (6) aylık dönemin tamamlanmasından sonraki 60 gün içinde, yönlendirilen İş Ortağına Komisyonu ödemek için makul bir çaba gösterecektir. Bu promosyon için Komisyon ödemesi alan İş Ortakları, ödenen toplam tutardan, kendi yetki alanlarında gerekli olan vergileri havale etmekle yükümlüdür. Ödemelerin yapılma şekliyle ilgili daha fazla bilgi almak için Ödeme alma bölümüne bakın.

Şartlar

Bu promosyon 30 Ocak 2023 ile 1 Temmuz 2023 arasında geçerli olacaktır. Yönlendiren İş Ortağı, Markets Pro Müşteri Adayı Formlarını bu tarihe kadar gönderebilir. Ancak Shopify, bu teklifi dilediği zaman değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Bu promosyonun amaçları doğrultusunda "Markets Pro Satıcısı", ABD'de bulunan ve Hizmet Şartları'nda açıklandığı şekilde Markets Pro "Hizmeti"ni kullanan bir kullanıcıdır.

Yönlendirilen Markets Pro Satıcısı aşağıdaki durumlardan birinde olduğunda, İş Ortağı Kontrol Panelinizden Markets Pro Müşteri Adayı Formunu doldurup göndererek yönlendirdiğiniz her yeni Shopify Markets Pro Satıcısı için komisyon ödemesi yapılır:

 1. Shopify'ın Hizmet Şartları ile uyumlu.
 2. Shopify Payments Hizmet Şartları'nda açıklandığı şekilde Shopify Payments'ın etkin bir kullanıcısı ve bununla uyumlu.
 3. Markets Pro'yu kullanmaya yeni başlamış (Markets Pro'yu daha önceden etkinleştirmemiş).
 4. Markets Pro'yu etkin bir şekilde tanıtmanızın sonucu olarak Markets Pro ile tanıştıysa.
 5. Shopify tarafından, Shopify'ın kendisi de dahil olmak üzere, başka herhangi bir taraf aracılığıyla Shopify'a tanıtılmadığı veya yönlendirilmediği belirlendiyse ve halihazırda satış ekibimizle görüşmüyorsa.
 6. Markets Pro'da etkinleştirildi ve müşteri adayı formunu gönderdikten sonraki 45 gün içinde Markets Pro Brüt Mal Değerini işlemeye başladıysa.
 7. Müşteri adayı formunu gönderme tarihinizden sonra Markets Pro aracılığıyla Markets Pro Brüt Mal Değerini işlemeye başladıysa.
 8. En az altı ay boyunca etkin kalıp Markets Pro aracılığıyla satış işlemeye devam ederse.

Aynı zamanda Shopify'da yeni olan uygun bir Satıcıyı yönlendirirseniz İş Ortağı Programı Sözleşmesi'nde belirtildiği şekilde, bu Markets Pro Lansman Bonusu ile birlikte tüm geçerli yeni Satıcı yönlendirme ödemelerini almaya uygun görülürsünüz.

Bu promosyonla ilgili ayrıntıları içeren bir e-posta almayan bir İş Ortağıysanız lütfen markets-partners@shopify.com adresinden bize e-posta gönderen.

Shopify, kendi takdirine bağlı olarak dilediğinde bu Şartları değiştirme, tanıtımı askıla alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

4.2: Point of Sale Pro Yönlendirmesi Teşvik Ödemesi

İş ortağı konumu Tümü
Satıcı konumu Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, Birleşik Krallık, ABD
Kazançlar

Müşteri adayının bu faaliyette özetlenen Şartları karşıladığı, İş Ortağı tarafından yönlendirilen her yeni Point of Sale Pro (POS Pro) Satıcısı için 500 ile 3.000 USD arasında komisyon.

Komisyon tutarı, yönlendirilen Satıcı tarafından etkinleştirilen POS Pro abonelikleri sayısına bağlıdır. Bir (1) Pro aboneliği, bir (1) Pro konumunu temsil eder. Komisyon tutarları şu şekildedir:

 • 1 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 500 USD
 • 2 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 1.000 USD
 • 3 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 1.500 USD
 • 4 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 2.000 USD
 • 5 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 2.500 USD
 • 6 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 3.000 USD
Şartlar

Shopify, bu teklifi dilediği zaman sonlandırma hakkını saklı tutar.

Satıcı aşağıdaki durumlardan birinde olduğunda İş Ortağı Kontrol Panelinizden Shopify POS müşteri adayı formunu doldurup göndererek yönlendirdiğiniz her yeni Shopify POS Pro Satıcısı için komisyon ödemesi yapılır:

 1. Art arda en az iki ay boyunca bir POS Pro aboneliğiyle ilişkili indirimsiz ücretlerin tamamını ödemişse veya yıllık POS Pro aboneliği için ödeme yapmışsa.
 2. Shopify POS Pro'da yeniyse (etkinleştirilmiş mevcut bir POS Pro konumu yoksa).
 3. En az iki ay boyunca, Shopify POS Pro üzerinden on (10) veya daha fazla gün işlem yaptıysa.
 4. Fiziksel konum işletiyorsa.
 5. Shopify POS Pro'yu etkin bir şekilde tanıtmanızın sonucu olarak Shopify'la tanıştıysa.
 6. Shopify'ın kendisi de dahil olmak üzere, başka herhangi bir taraf aracılığıyla Shopify'a tanıtıldı veya yönlendirildiyse.
 7. Müşteri adayı gönderimden otuz (30) gün önce etkinleştirildiyse veya müşteri adayı gönderiminden sonraki altı (6) ay içinde etkinleştirildiyse.

Yukarıda açıklanan komisyon gerekliliklerine ek olarak şunları yapmanız da gerekebilir:

 • Satıcıyı satış ekibimizle tanıştırın (satış desteğinin istendiğini varsayarak)
 • Satıcının Shopify POS Pro'ya geçiş yapması ile ilgili hizmetler sağlayın ve/veya
 • Shopify'ın satış ekiplerini ve/veya Yönlendirilen Satıcının Shopify POS Pro'da faaliyet göstermesini destekleyen diğer etkinliklere katılın.

Aynı zamanda Shopify'da yeni olan uygun bir Satıcıyı yönlendirirseniz bu POS Pro Yönlendirme Teşvik Ödemesi ile birlikte, tüm geçerli yeni Satıcı yönlendirme ödemelerini almaya uygun görülürsünüz.

4.4: Commerce Components Yönlendirme Promosyonu

İş ortağı konumu Tümü
Satıcı konumu Tümü
Kazançlar Commerce Components by Shopify ürünleri için 1. Yıl sözleşme değerinin %20'si (Maksimum 200.000 USD olmak kaydıyla).
Şartlar

Promosyon başlangıç tarihi: 26 Şubat 2023

Promosyon bitiş tarihi: 31 Aralık 2023

Anlaşmaya uygunluk, her bir çeyrek sona erdikten sonra (Nisan, Temmuz, Kasım aylarında) manuel olarak incelenir ve ödemeler manuel olarak yapılır.

Shopify, bu promosyonu herhangi bir zamanda değiştirme, askıya alma veya sona erdirme hakkını, kendi takdirinde olmak kaydıyla saklı tutar.

4.5: Shopify Plus Yinelenen Yönlendirme Promosyonu

İş ortağı konumu Tümü
Satıcı konumu Tümü
Kazançlar

Ödeme, imzalanmış Plus anlaşmalarıyla sonuçlanan Shopify Plus yönlendirmelerin toplam sayısını temel alır.

1. Katman: 5 Shopify Plus anlaşması için: 5.000 USD

2. Katman: 10 Shopify Plus anlaşması için: 10.000 USD (kümülatif toplam 15.000 USD)

3. Katman: 15 Shopify Plus anlaşması için: 15.000 USD (kümülatif toplam 30.000 USD)

Uygun anlaşmalar için 2023 yılı sona erdikten sonra (yaklaşık olarak Ocak 2024'te) manuel olarak hesaplama ve ödeme yapılır

Şartlar

Promosyon başlangıç tarihi: 26 Şubat 2023

Promosyon bitiş tarihi: 31 Aralık 2023

Sürekli olarak yönlendirme yapan Shopify Plus İş Ortakları, müşteri adayı formları gönderebilir.

Shopify Plus yönlendirme komisyonlarının verilmesinde son karar Shopify'ın takdirindedir.

Shopify, bu promosyonu herhangi bir zamanda değiştirme, askıya alma veya sona erdirme hakkını, kendi takdirinde olmak kaydıyla saklı tutar.

4.6: Shopify POS Pro Yönlendirme Bonusu

İş ortağı konumu Tümü
Satıcı konumu Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, Birleşik Krallık, ABD
Kazançlar

1 Nisan 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında ("Promosyon Dönemi") POS müşteri adayı formu aracılığıyla yönlendirme gönderen iş ortakları, yönlendirmenin Shopify'ın Point of Sale Pro Yönlendirmesi Teşvik Ödemesi (4.2) Şartlarını karşılaması koşuluyla ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde, iki kat komisyon tutarı almaya uygundur.

Promosyon Dönemi boyunca, yönlendirme yapan uygun bir İş Ortağına ödenebilecek komisyon tutarları aşağıdaki gibidir:

 • 1 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 1.000 USD
 • 2 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 2.000 USD
 • 3 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 3.000 USD
 • 4 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 4.000 USD
 • 5 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 5.000 USD
 • 6 POS Pro aboneliği etkinleştirildiyse 6.000 USD

Komisyon tutarları, yönlendirilen Satıcı tarafından etkinleştirilen POS Pro aboneliklerinin sayısına bağlıdır. Bir (1) Pro aboneliği, bir (1) Pro konumunu temsil eder.

Şartlar

Bu promosyon, Shopify tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.

Experts Marketplace

Kazançlar Şartlar
5.1

Experts Marketplace üzerinden alınan her bir iş için Uzman tarafından elde edilen toplam gelirin %90'ı.

Uzman, Experts Marketplace aracılığıyla satıcılardan toplanan tüm tutarlarda hak sahibidir. Bu tutarın %10'unu Shopify, Shopify ücretlerinde geçerli tüm vergilerle birlikte saklar.

Kazançlar için vergiler

Shopify, bazı durumlarda ücretlerinde sizden vergi alır veya yönlendirme komisyonlarınızda vergi öder. Bu vergiler konumunuza, İş Ortağı faaliyeti türüne ve İş Ortağı hesabı ayarlarınızda sağladığınız vergi bilgilerine göre değişiklik gösterir.

Shopify tarafından sizden alınan veya size ödenen tüm vergiler bir faturada kaydedilir. Ücret ve komisyon faturalarınızı görüntülemeyi öğrenmek için Ödeme alma bölümüne bakın.

Shopify ücretlerinde alınan vergiler

Shopify, bazı durumlarda Shopify platformundaki uygulama, tema veya hizmet satışları için komisyon ücreti ve diğer geçerli ücretlerde vergi tahsil eder. Geçerli tüm vergiler ödemeniz üzerinden düşülür ve Shopify ücretleri faturanıza yansıtılır.

Aşağıdaki durumlarda Shopify ücretlerinde vergiler tahsil edilir:

Kanada

İş Ortağı hesabı iletişim bilgilerinizde Kanada'daki bir adres listeleniyorsa Shopify, Shopify ücretlerinde sizden vergi alır. Shopify, iliniz veya bölgeniz için geçerli satış vergisini tahsil eder.

ABD

İş Ortağı Hesabı iletişim bilgilerinizde ABD'deki bir adres listeleniyorsa ve adresiniz, fatura aracıları tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili satış vergisi alan bir eyaletteyse Shopify, Shopify ücretlerinde sizden vergi alır. Shopify, eyaletiniz için geçerli satış vergisini tahsil eder.

Yönlendirme komisyonlarında ödenen vergiler

İş Ortağı hesabı vergi bilgilerinizde bir Kanada işletme hesabı numarası (BN) sağlarsanız Shopify, yönlendirme komisyonu ödemenize ek %13'lük Ontario HST'si ekler. Bu vergi ödemenize eklenir ve yönlendirme komisyonu faturanıza yansıtılır. Bu vergileri uygun devlet yetkilisine ödemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Yasal İşletme Ücreti

Bazı ülkeler veya bölgelerde dijital olarak satılan ürünlere ve hizmetlere Dijital Hizmet Vergisi (DST) uygulanır. DST, dijital hizmet satışından elde edilen brüt gelirin yüzdesi olarak hesaplanır. DST oranı, satıcının bulunduğu ülke veya bölgeye göre değişir.

5 Ocak 2022'den itibaren Shopify, DST ile uyum sağlamak adına etkilenen ülke veya bölgelerdeki herkese açık uygulama ve tema satışları için Yasal İşletim Ücreti tahsil edecektir. Satıcının işletme adresi listelenen ülke veya bölgelerde bulunuyorsa aşağıdaki Yasal İşletme Ücretleri uygulanır:

Ülke veya bölgeye göre DST oranları
Ülke veya bölge DST oranları
Birleşik Krallık %2
İtalya %3
Türkiye %5
Hindistan %2
İspanya %3

İş Ortağı Kontrol Panelinizden veya İş Ortağı ödemesi CSV dosyasından uygulamanıza ve tema satışlarınıza uygulanan Yasal İşletim Ücretleri'ni görüntüleyebilirsiniz. Ödemeleri görüntüleme veya CSV dosyasına aktarma hakkında bilgi edinmek için İş Ortağı kazançlarını takip etme bölümüne bakın.

Sözlük

Farklı Shopify İş Ortağı türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara bakın:

Shopify İş Ortağı olarak anlamanız gereken şartlar hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki tabloya bakın.

Dönem Tanım
Etkin Shopify İş Ortağı

Shopify İş Ortağı olarak yönlendirmeler ve Plus geçişleri için yinelenen komisyon ödemeleri kazanabilirsiniz. Bu önceki yönlendirmeler ve geçişler için yinelenen komisyon ödemelerini almaya devam etmek amacıyla her 12 ayda en az bir kez aşağıdaki faaliyetlerden birini tamamlamanız gerekir:

 • Geliştirme mağazası yönlendirmesi (satıcı ilk ayın abonelik ücretini ödediğinde hesaba katılır)
 • Yeni veya mevcut bir Satıcıyı Shopify Plus'a yönlendirme

Bu faaliyetlerden birini 12 aylık dönemin sonuna kadar (satıcının ilgili plana geçtiği tarihten itibaren) gerçekleştirmediyseniz tüm yinelenen komisyon ödemeleri sıfırlanır. Yinelenen komisyon ödemeleri almaya devam etmek için her 12 aylık dönem içerisinde, yukarıda listelenen faaliyetlerden birini gerçekleştirmeniz gerekir. İş ortağı kontrol panelinin Yönlendirmeler sayfasında başka bir faaliyeti tamamlamak için gereken tarihi görüntüleyebilirsiniz. Bu sürekli etkin olma gerekliliği 1 Ekim 2017 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

İş Ortağı faaliyet gerekliliği, Uygulama satışları veya Tema satışlarından elde edilen kazançlar gibi devam eden diğer kazançlar için geçerli değildir.

Temel platform ücreti

Platformumuzun kullanımı için Shopify Plus mağazalarından ücret almak için kullanılan mevcut yöntem. Platform ücretleri alınan plus satıcılarından abonelik ücreti alınmaz. Platform ücretleri, bu satıcılar için abonelik ücretlerinin yerine geçer.

Temel platform ücreti, üzerinde anlaşılan ve aylık olarak tahsil edilen temel tutardır. Bu tutar, satıcının daha fazla satış yaptığında ödediği ek değişken platform ücretlerini içermez.

Faturalandırma mağazası Shopify Plus satıcısının sözleşmesi kapsamında açılan ilk mağaza. Bu, satıcı kuruluş için birincil mağaza olarak kabul edilir. Platform ücretinin faturalandırılması gibi finansal bilgilere, faturalandırma mağazası üzerinden erişilir.
Shopify'dan Commerce Components Commerce Components by Shopify, kurumsal perakende satışa yönelik modern ve birleştirilebilir bir ürün yığınıdır. Shopify satıcıları, kendi sistemlerine entegre etmek üzere Shopify platform teklifinin bileşenlerini seçebilirler.
Geliştirme mağazası yönlendirmesi

Shopify İş Ortağı olarak sınırsız sayıda geliştirme mağazası oluşturabilirsiniz. Shopify mağazasının ücretsiz sürümü olan geliştirme mağazası, müşteriniz için mağaza ayarlamak, tema oluşturmak veya mağaza geliştirmek üzere kullanılabilir. Bir geliştirme mağazası ayarlamak ve bunu müşterinize teslim etmek, yinelenen bir komisyon almanızı sağlar.

Not: Shopify İş Ortağı olarak Shopify Plus abonelik ücretlerinde yalnızca (faturalandırma işlemlerinin merkezi olan) birincil mağaza için gelir payı alırsınız. Bu mağazanın herhangi bir klonu için komisyon alamazsınız.

Net yeni Shopify'ın potansiyel Shopify müşterilerinden oluşan dahili veritabanında daha önce bulunmayan bir satıcı için Plus müşteri adayı yönlendirmesi.
İş Ortağı destekli Plus otomatik yükseltmesi Shopify İş Ortaklarının, İş Ortağı Kontrol Paneli üzerinden potansiyel satıcılara Plus otomatik yükseltme daveti göndermesi için bir yol.
Plus genişleme mağazaları Plus satıcısının ana mağazasını tamamlamak amacıyla açılan ek bir mağaza. Bu, farklı dillerde veya para birimlerinde satış yapma amacına yönelik olabilir. Plus genişleme mağazaları ana faturalandırma mağazası değildir ve platform temel ücretine tabi değildir.
Plus müşteri adayı yönlendirme formu Shopify'a Shopify Plus müşteri adayı yönlendirmek için gönderilen form. Bu form, İş Ortağı Kontrol Panelinde bulunabilir.
Plus yönlendirmesi İş Ortağının, Shopify Plus'a kusursuz uyum sağlayacağını düşündüğü bir satıcı. İş ortakları, uygun müşteri adaylarına yönelik net yeni kredisi ve komisyonu almak amacıyla, henüz uygunluğu onaylanmamış veya erken aşamalarda olan bir Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formu gönderebilirler.
İşleme ücreti Uygulama faturalandırması %2,9 işleme ücretine tabidir. 1 Ağustos 2021'den itibaren, işleme ücretleri ve vergiler ayrı bir satır öğesinde tahsil edilecektir. Tüm işleme ücretleri ödeme sayfasında kaydedilir.
Uygun bulunan Plus müşteri adayı yönlendirmesi

Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formunun gönderilmesinden sonraki 90 gün içinde, yönlendirme uygun bulunabilir ve Plus satış sürecinin bir sonraki aşaması için hazır olarak kabul edilebilir.

Uygun bulunan Plus müşteri adayı yönlendirmesi, Shopify'ın, Shopify satış ekibinin iletişime geçmesi için gerekli tüm bilgileri edindiği bir yönlendirmedir. Bu bilgiler müşteri adayının şirket merkezini, gelirini, bütçe onayını ve zaman akışı ile ilgili ayrıntıları içerir.

Yönlendirme komisyonu veya "komisyon" Shopify Plus yönlendirmeleri ve geliştirme mağazası yönlendirmeleri de dahil olmak üzere yönlendirme faaliyetleri için Shopify'ın size ödediği komisyon. Tüm yönlendirme komisyonları bir yönlendirme komisyonu faturasında kaydedilir.
Satış fırsatı İşlemi devam eden Shopify anlaşmaları. Fırsat kayıtları, anlaşmalarla ilgili olarak, hangi hesaplara yönelik oldukları, tarafların kimler olduğu, bunların satış hunisindeki aşamaları ve potansiyel satış miktarı da dahil olmak üzere çeşitli ayrıntıları takip eder.
Shopify ücretleri Shopify'ın uygulama, tema veya hizmet satışlarının payını yansıtan komisyon ücretleri. Örneğin, bir tema satarsanız ve indirimli fiyatın %70'ini almaya hakkınız varsa Shopify, toplam tema satışının %30'u için sizden Shopify ücreti alır ve kalan %70 tutarındaki ücret size ödenir. Tüm Shopify ücretleri bir Shopify ücretleri faturasında kaydedilir.
Mağaza yükseltmeleri

Mağaza yükseltmeleri, geçerli bir Shopify satıcısı daha yüksek bir abonelik ücretine sahip bir mağaza planına yükseltme yaptığında gerçekleşir. Yükseltme, satıcıyı ilk olarak yönlendiren İş Ortağı, daha önce satıcıyı yönlendirmemiş bir İş Ortağı veya Shopify 'ın satış ekibi tarafından tamamlanabilir. Ancak, yalnızca yükseltilmiş plana göre komisyon alacak kişi satıcıyı bir geliştirme mağazası üzerinden yönlendiren İş Ortağıdır.

Satıcı, Shopify Plus'a geçiyorsa, yenilenen komisyon almaya devam edebilmek için İş Ortağı Kontrol Paneli'nden Shopify Plus müşteri adayı formunu doldurmanız gerekir. Yalnızca yeni net Shopify Plus müşteri adayları için komisyon alırsınız. Orijinal müşteri adayı sizin tarafından gönderilmelidir ve satıcı, gönderim sırasında Shopify Plus ekibiyle henüz iletişime geçmemiş olmalıdır.

Uygun bulunmayan Plus müşteri adayı yönlendirmesi

Shopify Plus müşteri adayı formu, gönderilmesinden 90 gün sonra bu yönlendirme formundan bir Shopify Plus satış fırsatı oluşturulmamışsa, uygun sayılmaz.

Shopify Plus müşteri adayı yönlendirme formu, gönderilmesinden sonraki 90 gün içinde, satış ekibine yönlendirilebilir hale gelmesi için yeterli şekilde desteklenmezse, uygun olmayan bir müşteri adayı formu olarak değerlendirilebilir. Bu yönlendirmeler komisyon için uygun değildir.

Uygun olmayan müşteri adayı yönlendirmesi örnekleri:

 • Satıcı henüz Plus'ın maliyeti hakkında bilgi sahibi değildir.
 • Satıcı henüz Plus'a geçmeye hazır değildir.
 • Zaten açık bir fırsat vardır.
 • Satıcı, İş Ortağına veya Shopify'a yanıt vermemiştir.
 • Satıcı, temel bir Shopify planına daha uygundur.
 • Satıcı, artık Plus'a geçmek istemediğine karar vermiştir.