Maksun vastaanottaminen

Shopify Partnerina ansaitset rahaa sen perusteella, miten paljon osallistut Shopify-ekosysteemiin (toimintosi) ja mihin Partner-ohjelmaan olet liittynyt. Tulot voivat myös vaihdella maasi tai alueesi ja niiden kauppiaiden maan tai alueen mukaan, joiden kanssa teet yhteistyötä.

Shopify saattaa veloittaa veroja maksuistaan tai tietyissä tapauksissa maksaa veroja viittausprovisiostasi. Nämä verot määräytyvät maasi tai alueesi, yhteistyökumppanitoiminnan ja yhteistyökumppanin tilin asetuksissa antamiesi verotietojen perusteella. Saatat olla velvollinen maksamaan kyseistä veroa asianmukaiselle viranomaisella. Lue lisää Shopify Partnerin tuloista.

Miten tulosi lasketaan

Suosituspalkkiosi lasketaan kauppiaan Shopifylle maksaman tilausmaksun nettosumman perusteella ilman alennuksia tai hyvityksiä. Sovellus- ja teematulot lasketaan Shopify-myyjän tekemien sovellus- tai teemaostosten perusteella. Ennen kuin tulosi lasketaan, kauppiaan täytyy maksaa Shopifyn tilausmaksu, sovellusostos tai teemaostos.

Seuraavassa on muutamia tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa tuloihisi:

 • Jos kauppiaan laskun maksu epäonnistuu, tilausmaksuun, sovellusostokseen tai teemaostokseen perustuvat tulot maksetaan vasta, kun maksu on yritetty maksaa uudelleen ja sen käsittely on onnistunut.

 • Jos kauppiaan tili on jäädytetty maksamattomien maksujen takia, tilausmaksuun, sovellusostokseen tai teemaostokseen perustuvia tuloja ei makseta, ennen kuin kauppiaan tili on palautettu ja maksun käsittely on onnistunut.

 • Kaupat, joilla ei ole tilausmaksua, kuten Plus-lisäkaupat, eivät kasvata suositustuloja.

 • Shopify Plus -sopimusta käyttävien kauppojen tulot lasketaan kuukausittaisen perusmaksun perusteella, eikä niihin sisälly muita muuttuvia maksuja.

Lisätietoja tavoista ansaita Shopify Partner ‑ohjelmassa saat osiosta Shopify Partnerin tulot.

Tulomaksukynnys ja aikataulu

Sinulla täytyy olla vähintään 25 dollarin arvosta tuloja Shopifylta. Tulot kerrytetään ja maksetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Kunkin uuden suosituksen ensiansioiden osalta sovelletaan 30 päivän pitoa sen jälkeen, kun kauppias on maksanut ensimmäisen laskunsa maksuselvitysten vahvistuksena ennen kuin ansioita kertyy.
 • Kaikki tulot, jotka ovat kertyneet kuun ensimmäisestä päivästä kuun kymmenennen päivän loppuun mennessä, maksetaan viiden arkipäivän kuluttua kuukauden 15. päivästä.
 • Kaikki tulot, jotka ovat kertyneet kuun kymmenennestä päivästä kuun viidenneksi viimeisen päivän loppuun mennessä, maksetaan viiden arkipäivän kuluttua kuukauden viimeisestä päivästä.
 • Kaikki tulot, jotka ovat kertyneet kuun viimeisten viiden päivän aikana, maksetaan viiden arkipäivän kuluttua seuraavan kuukauden 15. päivästä.

Myynti- ja viittaustoiminnat lasketaan erikseen. Tämä tarkoittaa, että jos saavutat viittaustulojen raja-arvon, mutta et myyntituloja, viittaustulot maksetaan, mutta myyntitulot jatkavat kertymistään, kunnes ne saavuttavat tulojen raja-arvon.

Tulojen kokonaissummalle tai asiakasmäärälle ei ole ylärajaa.

Tulomaksutavan hallinta

Shopify tarjoaa useita tapoja tulomaksujen vastaanottamista varten. Näitä ovat muun muassa PayPal, pankkitili ja tilisiirto. Mahdollisuus käyttää tiettyjä tulomaksutapoja riippuu maastasi tai alueestasi ja valuutasta, johon haluat muuntaa tulomaksun. Esimerkiksi Kanadassa, jossa lopullinen tulomaksu suoritetaan Kanadan dollareissa, voit käyttää tulomaksutapana PayPalia ja pankkitiliä.

Ennen kuin voit lisätä uuden tulomaksutavan, sinun on luotava Hyperwallet-tili Partner Dashboardissa. Kun luot Hyperwallet-tilin, hyväksyt Hyperwalletin käyttöehdot ja tietosuojakäytännön. Kaikki Hyperwalletin tulomaksutapoja koskeva viestintä lähetetään joko sähköpostitse Shopifyn kautta tai Partner Dashboardin kautta. Kaikki Hyperwallet-tiliin tai tulomaksutapoihin tehtävät muutokset tehdään aina Partner Dashboardin kautta.

Maksut

Shopify-tulomaksut käsitellään aina Yhdysvaltain dollareissa. Uusien tulomaksutapojen avulla voit valita lopullisen tulomaksun myös muussa valuutassa, useimmissa tapauksissa myös omassa paikallisessa valuutassasi. Olet velvollinen maksamaan mahdolliset valuutanvaihtomaksut.

Tulomaksujen vastaanottaminen Yhdysvaltain dollareissa

Jos tulomaksut toimitetaan sinulle PayPalin, pankkitilin tai tilisiirron välityksellä Yhdysvaltain dollareissa (USD), ja muunnat tulomaksut toiseen valuuttaan sen jälkeen, kun maksu on saapunut PayPal-lompakkoosi tai rahoituslaitokseesi, tulomaksuun sovelletaan PayPalin tai rahoituslaitoksesi määrittämiä valuuttakursseja ja valuutanmuuntomaksuja.

Tulomaksujen vastaanottaminen muussa valuutassa kuin Yhdysvaltain dollareissa

Jos päätät vastaanottaa lopullisen tulomaksusi PayPaliin, pankkitilille tai pankkisiirtona jossakin muussa valuutassa kuin Yhdysvaltain dollareissa, Hyperwallet muuntaa valuutan, ennen kuin maksu saapuu PayPal-lompakkoosi tai rahoituslaitokseesi, ja maksuun sovelletaan Hyperwalletin perusvaihtokurssia ja valuutanmuuntomaksuja:

 • Perusvaihtokurssi perustuu tukkumarkkinan valuuttakurssiin muuntopäivänä tai sitä edeltävänä arkipäivänä, tai jos laki tai asetus sitä edellyttää, kurssi vastaa valtion asettamaa viitekorkoa.

 • Hyperwalletin soveltama ja pidättämä valuutanmuuntomaksu on 0,50 prosenttia maksun summasta. Shopify on vahvistanut ensisijaisen valuutanmuuntomaksun yhdessä Hyperwalletin kanssa auttaakseen Shopify Partnereita.

Henkilöllisyyden vahvistaminen

Joissakin maissa ja joillakin alueilla saatat joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi vastaanottaaksesi tulomaksuja.

Jos toimit yrityksen roolissa (kuten osakeyhtiö, avoin yhtiö tai yhtiö), voit joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen tulomaksujen vastaanottamista. Jos toimit yksityishenkilönä (kuten toiminimiyrittäjä tai yhdenmiehen rajavastuuyhtiö), saatat joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi, kun tulosi ylittävät tietyn kynnyksen. Jos sinun täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi, Shopify ilmoittaa sinulle asiasta sähköpostitse ja ohjaa sinut antamaan tarvittavat tiedot ja asiakirjat Partner Dashboardissa.

Vaatimustenmukaisuutta koskevat tarkastukset

Joissakin maissa tai joillakin alueilla ja joidenkin valuuttojen käyttämisen yhteydessä Hyperwallet ja pankkisi tai rahalaitoksesi saattaa vaatia lisätietoja tulomaksun käsittelemistä varten. Vaatimustenmukaisuutta koskevien tarkastusten raja-arvot ja vaatimukset ovat erilaiset eri maissa ja alueilla. Shopify ilmoittaa sinulle sähköpostitse, jos tulomaksu on odotustilassa tarvittavien lisätietojen takia.

Odotustilassa oleva tai epäonnistunut maksu

Hyperwallet asettaa tulomaksun pitoon (tai ilmaisee, että tulomaksu on epäonnistunut), jos tulomaksun maksutavan tiedot ovat virheelliset. Saat Shopifylta sähköpostin, jossa sinua pyydetään muuttamaan maksutapaa tai ottamaan yhteyttä Shopify-tukeen.

Hyperwallet asettaa myös tulomaksun pitoon (tai ilmaisee, että tulomaksu on epäonnistunut), jos tulomaksu ylittää tulomaksutavan tapahtumarajan.

Yleisesti tulomaksuilla on seuraavat tapahtumarajat:

 • Paypal - enintään 100 000 USD
 • Pankkitili - enintään 500 000 USD
 • Tilisiirto - enintään 5 000 000 USD

Huomautus: Osa tapahtumarajoista voi olla alhaisempia riippuen maastasi tai alueestasi ja valuutasta, joksi haluat tulomaksun muutettavan. Saat tapauskohtaisia lisätietoja tapahtumarajoista ottamalla yhteyttä Partner-tukeen.

Jos tulomaksutapasi ylittää edellä mainitut yleiset rajat tai maatasi tai aluettasi ja valuuttaasi koskevat rajat, Shopify lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vaihtamaan tulomaksutapasi.

Voit yrittää käsitellä epäonnistunutta tulomaksua uudelleen Partner Dashboardissa.

Hyperwallet-tilin luominen

Kun luot Hyperwallet-tilin, voit käyttää kaikkia maassasi ja valuutassasi käytettävissä olevia tulomaksutapoja. Jos yrityksesi on yritys (kuten osakeyhtiö, avoin yhtiö tai yhtiö), saatat joutua antamaan yrityskohtaisia tietoja tilin luomisen viimeistelemistä varten.

Tee näin:

 1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
 2. Klikkaa Tulomaksut-osiossa Hallinnoi tulomaksutapaa.
 3. Täytä kentät Hyperwallet-tili-osiossa ja tutustu Hyperwalletin käyttöehtoihin.
 4. Klikkaa Lähetä.

Saat Shopifylta sähköpostiviestin, kun tilin luominen on vahvistettu.

Muutosten tekeminen Hyperwallet-tiliisi

Voit tehdä muutoksia Hyperwallet-tilin tietoihin Partner Dashboardissa. Jos teet muutoksia Hyperwallet-tiliisi, sinun täytyy lisätä tulomaksutapa uudelleen.

Tee näin:

 1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
 2. Klikkaa Tulomaksut-osiossa Hallinnoi tulomaksutapaa.
 3. Tee muutokset kenttiin Hyperwallet-tilin osiossa ja tutustu Hyperwalletin käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöön.
 4. Klikkaa Lähetä.

Shopify lähettää sinulle Hyperwallet-tilisi muutosten vahvistamista koskevan sähköpostiviestin. Sinun täytyy lisätä tulomaksutapa, koska muutos nollaa tilisi.

Nykyisen tulomaksutavan näyttäminen

Tee näin:

 1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
 2. Tarkasta nykyisen tulomaksutavan tiedot Tulomaksutapa-osion Tulomaksut-kohdassa.

Voit myös klikata Hallinnoi tulomaksutapoja tarkastellaksesi nykyistä tulomaksutapaasi ja muita maassasi tai alueellasi käytettävissä olevia tulomaksutapoja.

Käytettävissä olevien tulomaksutapojen näyttäminen alueen ja valuutan mukaan

Käytettävissä olevat tulomaksutavat vaihtelevat valitsemasi maan tai alueen ja valuutan mukaan.

Tee näin:

 1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
 2. Klikkaa Tulomaksut-osiossa Hallinnoi tulomaksutapaa.
 3. Valitse Tulomaksutavan tiedot -osion Lisää siirtotapa -kohdasta ensin maasi/alueesi ja sitten valuuttasi.

Näet maassasi tai alueellasi käytettävissä olevat siirtotavat ja valuutan.

Lisää maksutapa

Sinulla voi olla vain yksi tulomaksutapa. Jos haluat muuttaa nykyistä tulomaksutapaasi, sinun on lisättävä uusi vanhan tulomaksutavan tilalle.

Vaatimukset

 • Olet luonut Hyperwallet-tilin.
 • Pankki- ja tilitietosi ovat valmiina käytettäviksi tarvittaessa.

Tee näin:

 1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
 2. Klikkaa Tulomaksut-osiossa Hallinnoi tulomaksutapaa.
 3. Valitse Tulomaksutavan tiedot -osion Lisää siirtotapa -kohdasta ensin PayPal-tilisi tai pankkitilisi maa tai alue ja sen jälkeen valuuttasi. Näet maassasi tai alueellasi käytettävissä olevat siirtotavat ja valuutan.
 4. Klikkaa siirtotapaa, jonka haluat lisätä.
 5. Täytä kentät ja klikkaa Lähetä.

Uuden tulomaksutavan tiedot ovat kohdassa Nykyinen tulomaksutapa, ja seuraava tulomaksusi maksetaan tällä tavalla. Shopify ilmoittaa myös sähköpostilla uuden tulomaksutavan vahvistamisesta.

Tulojesi seuranta

Yhteistyökumppanin Partner Dashboardin Tulomaksut-sivulla voit seurata eri lähteitä, joista olet saanut tuloja Shopify Partnerina. Shopifylta saamasi maksut siirretään tavallisissa tulomaksuissa, jotka näkyvät tietueina Tulomaksut-taulukossa.

Tulomaksut jaetaan toimintatyypin mukaan. Myyntitulomaksut sisältävät sovellusmyynnin, teemamyynnin ja palvelumyynnin tulomaksutiedot. Viittaustulomaksut sisältävät tulomaksutiedot kehityskaupoista tapahtuvista ohjauksista ja Shopify Plus -suosituksista.

Saat lisätietoja tulomaksun sisällöstä klikkaamalla päivämääräaluetta.

Tulomaksujen tarkasteleminen

Saat yksityiskohtaisia tietoja kunkin tulomaksun tulonlähteistä tarkastelemalla tulomaksua.

Tulomaksusi rivikohdat kuvastavat Shopify-palkkioiden ja muiden sovellettavien maksujen jälkeen sinulle maksettavia määriä. Käsitellyissä tulomaksuissa on erilliset rivikohdat veroille ja palkkioille. Lue lisää sovellettavista veroista ja palkkioista kohdasta Shopify Partnerin ansiot.

Tee näin:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Tulomaksut.
 2. Klikkaa taulukon päivämääräaluetta.
 3. Jos haluat tarkastella yksittäisen aktiviteettityypin tulomaksuja, klikkaa kyseisen toimintatyypin välilehteä. Jos haluat esimerkiksi nähdä vain sovellusmyynnin tulomaksutiedot, klikkaa Sovellukset-välilehteä.

Yritä epäonnistunutta maksua uudelleen

Jos tulomaksu epäonnistuu, varmista, että maksutietosi ovat oikein ja että tulomaksun määrä ei ylitä tapahtumille asetettuja rajoja. Katso lisätietoja epäonnistuneista tai pidossa olevista tulomaksuista.

Kun olet varmistanut maksutiedot ja tapahtumarajat, voit yrittää käsitellä epäonnistunutta tulomaksua uudelleen.

Tee näin:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Tulomaksut.
 2. Siirry epäonnistuneeseen tulomaksuun.
 3. Klikkaa Yritä uudelleen. Epäonnistunut-tunniste muuttuu Odottavaksi.
 4. Jos tulomaksu epäonnistuu edelleen, tarkista asia PayPalista tai rahoituslaitoksesta ennen kuin otat yhteyttä Partner-tukeen.

Vie maksusi

Voit viedä tulomaksutietueen CSV-tiedostoon.

Tee näin:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Tulomaksut.
 2. Jos haluat viedä tietueen kaikista saamistasi tulomaksuista, klikkaa vie tulomaksut CSV-tiedostoon.
 3. Jos haluat viedä tietueen tietyn tulomaksun rivikohdista, klikkaa haluamasi jakson päivämääräaluetta ja klikkaa sen jälkeen Vie tulomaksut CSV-muodossa.

Maksu ja provisiolaskut

Partner Dashboardista voit ladata laskuja tietyn tulomaksun yhteydessä veloitettuja palkkioita tai maksettua provisiota varten. Laskuja on kahdenlaisia:

Palkkio- ja provisiolaskut luodaan, kun tulomaksu käsitellään. Et voi katsella odottavien tapahtumien laskuja.

Shopify-maksujen lasku

Shopify-maksun lasku on tietue provisio- ja käsittelymaksuista, jotka Shopify on veloittanut sinulta Shopifyssa tekemäsi toiminnan, kuten sovellusten, teemojen ja palvelujen myynnin perustella. Nämä laskut lähetetään sinulle Shopifysta. Jos Shopify-maksut ovat veronalaisia, jokainen sovellettava vero näkyy laskussa erillisenä rivikohtana. Laskun on tarkoitus listata sinulta veloitetut Shopify-maksut ja se, miten niissä sovelletut verot on laskettu.

Voit ladata Shopify-maksujen laskun.

Tee näin:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Tulomaksut.
 2. Klikkaa päivämääräaluetta Tulomaksut-taulukossa.
 3. Klikkaa Lataa Shopify-maksujen lasku.

Viittausprovision lasku

Suosituspalkkiolasku on kirjaus provisiosta, jonka Shopify maksaa sinulle suositustoiminnasta, kuten Shopify Plus -suosituksista ja testikaupasta ohjauksista. Nämä laskut osoitetaan puolestasi Shopifylle. Jos suosituspalkkiosi ovat veronalaisia, jokainen sovellettava vero näkyy laskussa erillisenä rivikohtana. Tämän laskun on tarkoitus ilmoittaa sinulle maksettu suosituspalkkio ja se, miten mahdolliset siihen sovellettavat verot on laskettu.

Voit ladata Shopify-maksujen laskun.

Tee näin:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Tulomaksut.
 2. Klikkaa päivämääräaluetta Tulomaksut-taulukossa.
 3. Klikkaa Lataa viittausprovision lasku.

Maksukiistat

Jos et mielestäsi ole saanut oikeaa korvausta, ota yhteyttä Partner-tukeen.