Maksun vastaanottaminen

Shopify Partnerina ansaitset rahaa sen perusteella, miten paljon osallistut Shopify-ekosysteemiin (toimintosi) ja mihin Partner-ohjelmaan olet liittynyt. Tulot voivat myös vaihdella maasi tai alueesi ja niiden kauppiaiden maan tai alueen mukaan, joiden kanssa teet yhteistyötä.

Shopify saattaa veloittaa veroja maksuistaan tai tietyissä tapauksissa maksaa veroja viittausprovisiostasi. Nämä verot määräytyvät maasi tai alueesi, yhteistyökumppanitoiminnan ja yhteistyökumppanin tilin asetuksissa antamiesi verotietojen perusteella. Saatat olla velvollinen maksamaan kyseistä veroa asianmukaiselle viranomaisella. Lue lisää Shopify Partnerin tuloista.

Miten tulosi lasketaan

Suosituspalkkiosi lasketaan kauppiaan Shopifylle maksaman tilausmaksun nettosumman perusteella ilman alennuksia tai hyvityksiä. Sovellus- ja teematulot lasketaan Shopify-myyjän tekemien sovellus- tai teemaostosten perusteella. Ennen kuin tulosi lasketaan, kauppiaan täytyy maksaa Shopifyn tilausmaksu, sovellusostos tai teemaostos.

Seuraavassa on muutamia tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa tuloihisi:

 • Jos kauppiaan laskun maksu epäonnistuu, tilausmaksuun, sovellusostokseen tai teemaostokseen perustuvat tulot maksetaan vasta, kun maksu on yritetty maksaa uudelleen ja sen käsittely on onnistunut.

 • Jos kauppiaan tili on jäädytetty maksamattomien maksujen takia, tilausmaksuun, sovellusostokseen tai teemaostokseen perustuvia tuloja ei makseta, ennen kuin kauppiaan tili on palautettu ja maksun käsittely on onnistunut.

 • Kaupat, joilla ei ole tilausmaksua, kuten Plus-lisäkaupat, eivät kasvata suositustuloja.

 • Shopify Plus -sopimusta käyttävien kauppojen tulot lasketaan kuukausittaisen perusmaksun perusteella, eikä niihin sisälly muita muuttuvia maksuja.

Lisätietoja tavoista ansaita Shopify Partner ‑ohjelmassa saat osiosta Shopify Partnerin tulot.

Maksujen edellyttämä toiminta

Shopify Partnerina voit ansaita toistuvia provisioita suosituksista ja Shopify Plus -päivityksistä. Nämä maksut toistuvat kuukausittain niin kauan kuin olet aktiivinen Shopify Partner. Jotta voisit jatkaa toistuvien provisiomaksujen vastaanottamista näistä suosituksista ja päivityksistä, sinun on suoritettava jokin seuraavista yhteistyökumppanin toimenpiteistä vähintään kerran 12 kuukauden aikana:

 • Ohjaus testikaupasta
 • Suosituksen tai olemassa olevan kauppiaan päivitys Shopify Plus -suunnitelmaan

Yhteistyökumppanin aktiivisuusvaatimus ei koske muita jatkuvia tuloja, kuten sovellus- tai teemamyynnin tuloja.

Tutustu ehtoihin tarkemmin kohdassa Shopify Partnerin tulot.

Voit tarkistaa Viittaukset-sivulta päivämäärän, johon mennessä sinun täytyy suorittaa uusi yhteistyökumppanin toiminta. Tämä tieto näkyy vain, jos olet aktiivinen Shopify Partner.

Tee näin:

 • klikkaa Partner Dashboardissa Maksut.
 • Katso päivämäärä kohdassa Maksujen edellyttämä toiminta.

Shopify Partnerin aktiivisuusvaatimus keskeytettiin 26.3.-4.8.2020 väliseksi ajaksi. Kaikk itämän tauon aikana suorittamasi toiminnat on siitä huolimatta otettu huomioon. Jos olet suorittanut yhteistyökumppanin toiminnan sinä aikana, kun aktiivisuusvaatimus on ollut keskeytettynä, sinulla oli 12 kuukautta aikaa suorittaa uusi yhteistyökumppanin toiminta siitä päivästä lähtien, jolloin aktiivisuusvaatimus tulee uudelleen voimaan.

Jos olet suorittanut yhteistyökumppanin toiminnan sinä aikana, kun aktiivisuusvaatimus on ollut keskeytettynä, sinulla oli 12 kuukautta aikaa suorittaa uusi yhteistyökumppanin toiminta siitä päivästä lähtien, jolloin aktiivisuusvaatimus tulee uudelleen voimaan. Jos sinulla esimerkiksi oli seitsemän kuukautta aikaa suorittaa yhteistyökumppanin toiminta, kun tauko alkoi, sinulla oli seitsemän kuukautta aikaa suorittaa yhteistyökumppanin toiminta siitä päivästä lähtien, jolloin aktiivisuusvaatimus tulee uudelleen voimaan.

Maksukynnys ja aikataulu

Sinulla täytyy olla vähintään 25 dollarin arvosta tuloja Shopifylta. Tulot kerrytetään ja maksetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Kaikki tulot, jotka ovat kertyneet kuun ensimmäisestä päivästä kuun 15. päivän loppuun mennessä, maksetaan viiden arkipäivän kuluttua kuukauden 15. päivästä.
 • Kaikki tulot, jotka ovat kertyneet kuun 16. päivästä kuun viimeisen päivän loppuun mennessä, maksetaan viiden arkipäivän kuluttua kuukauden viimeisestä päivästä.

Myynti- ja viittaustoiminnat lasketaan erikseen. Tämä tarkoittaa, että jos saavutat viittaustulojen raja-arvon, mutta et myyntituloja, viittaustulot maksetaan, mutta myyntitulot jatkavat kertymistään, kunnes ne saavuttavat tulojen raja-arvon.

Tulojen kokonaissummalle tai asiakasmäärälle ei ole ylärajaa.

Maksutavan hallinta

Shopify tarjoaa useita tapoja maksujen vastaanottamista varten. Näitä ovat muun muassa PayPal, pankkitili ja tilisiirto. Mahdollisuus käyttää tiettyjä maksutapoja riippuu maastasi tai alueestasi ja valuutasta, johon haluat muuntaa maksun. Esimerkiksi Kanadassa, jossa lopullinen maksu suoritetaan Kanadan dollareissa, voit käyttää maksutapana PayPalia ja pankkitiliä.

Ennen kuin voit lisätä uuden maksutavan, sinun on luotava Hyperwallet-tili Partner Dashboardissa. Kun luot Hyperwallet-tilin, hyväksyt Hyperwalletin käyttöehdot ja tietosuojakäytännön. Kaikki Hyperwalletin maksutapoja koskeva viestintä lähetetään joko sähköpostitse Shopifyn kautta tai Partner Dashboardin kautta. Kaikki Hyperwallet-tiliin tai maksutapoihin tehtävät muutokset tehdään aina Partner Dashboardin kautta.

Maksut

Shopify-maksut käsitellään aina Yhdysvaltain dollareissa. Uusien maksutapojen avulla voit valita lopullisen maksun myös muussa valuutassa, useimmissa tapauksissa myös omassa paikallisessa valuutassasi. Olet velvollinen maksamaan mahdolliset valuutanvaihtomaksut.

Maksujen vastaanottaminen Yhdysvaltain dollareissa

Jos maksut toimitetaan sinulle PayPalin, pankkitilin tai tilisiirron välityksellä Yhdysvaltain dollareissa (USD), ja muunnat maksut toiseen valuuttaan sen jälkeen, kun maksu on saapunut PayPal-lompakkoosi tai rahoituslaitokseesi, maksuun sovelletaan PayPalin tai rahoituslaitoksesi määrittämiä valuuttakursseja ja valuutanmuuntomaksuja.

Maksujen vastaanottaminen muussa valuutassa kuin Yhdysvaltain dollareissa

Jos päätät vastaanottaa lopullisen maksusi PayPaliin, pankkitilille tai pankkisiirtona jossakin muussa valuutassa kuin Yhdysvaltain dollareissa, Hyperwallet muuntaa valuutan, ennen kuin maksu saapuu PayPal-lompakkoosi tai rahoituslaitokseesi, ja maksuun sovelletaan Hyperwalletin perusvaihtokurssia ja valuutanmuuntomaksuja:

 • Perusvaihtokurssi perustuu tukkumarkkinan valuuttakurssiin muuntopäivänä tai sitä edeltävänä arkipäivänä, tai jos laki tai asetus sitä edellyttää, kurssi vastaa valtion asettamaa viitekorkoa.

 • Hyperwalletin soveltama ja pidättämä valuutanmuuntomaksu on 0,50 prosenttia maksun summasta. Shopify on vahvistanut ensisijaisen valuutanmuuntomaksun yhdessä Hyperwalletin kanssa auttaakseen Shopify Partnereita.

Henkilöllisyyden vahvistaminen

Joissakin maissa ja joillakin alueilla saatat joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi vastaanottaaksesi maksuja.

Jos toimit yrityksen roolissa (kuten osakeyhtiö, avoin yhtiö tai yhtiö), voit joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen maksujen vastaanottamista. Jos toimit yksityishenkilönä (kuten toiminimiyrittäjä tai yhdenmiehen rajavastuuyhtiö), saatat joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi, kun tulosi ylittävät tietyn kynnyksen. Jos sinun täytyy vahvistaa henkilöllisyytesi, Shopify ilmoittaa sinulle asiasta sähköpostitse ja ohjaa sinut antamaan tarvittavat tiedot ja asiakirjat Partner Dashboardissa.

Vaatimustenmukaisuutta koskevat tarkastukset

Joissakin maissa tai joillakin alueilla ja joidenkin valuuttojen käyttämisen yhteydessä Hyperwallet ja pankkisi tai rahalaitoksesi saattaa vaatia lisätietoja maksun käsittelemistä varten. Vaatimustenmukaisuutta koskevien tarkastusten raja-arvot ja vaatimukset ovat erilaiset eri maissa ja alueilla. Shopify ilmoittaa sinulle sähköpostitse, jos maksu on odotustilassa tarvittavien lisätietojen takia.

Odotustilassa oleva tai epäonnistunut maksu

Hyperwallet asettaa maksun pitoon (tai ilmaisee, että maksu on epäonnistunut), jos maksutavan tiedot ovat virheellisiä. Shopify lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vaihtamaan maksutapasi tai ottamaan yhteyttä tukeen.

Hyperwallet asettaa myös maksun pitoon (tai ilmaisee, että maksu on epäonnistunut), jos maksu ylittää maksutavan tapahtumarajan.

Yleisesti maksuilla on seuraavat tapahtumarajat:

 • Paypal - enintään 100 000 USD
 • Pankkitili - enintään 500 000 USD
 • Tilisiirto - enintään 5 000 000 USD

Huomautus: Osa tapahtumarajoista voi olla alhaisempia riippuen maastasi tai alueestasi ja valuutasta, joksi haluat maksun muutettavan. Saat tapauskohtaisia lisätietoja tapahtumarajoista ottamalla yhteyttä Partner-tukeen.

Jos maksutapasi ylittää edellä mainitut yleiset rajat tai maatasi tai aluettasi ja valuuttaasi koskevat rajat, Shopify lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vaihtamaan maksutapasi.

Voit yrittää käsitellä epäonnistunutta maksua uudelleen Partner Dashboardissa.

Hyperwallet-tilin luominen

Kun luot Hyperwallet-tilin, voit käyttää kaikkia maassasi ja valuutassasi käytettävissä olevia maksutapoja. Jos yrityksesi on yritys (kuten osakeyhtiö, avoin yhtiö tai yhtiö), saatat joutua antamaan yrityskohtaisia tietoja tilin luomisen viimeistelemistä varten.

Tee näin:

 1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
 2. Klikkaa Maksut-osiossa Hallinnoi maksutapaa.
 3. Täytä kentät Hyperwallet-tili-osiossa ja tutustu Hyperwalletin käyttöehtoihin.
 4. Klikkaa Lähetä.

Saat Shopifylta sähköpostiviestin, kun tilin luominen on vahvistettu.

Muutosten tekeminen Hyperwallet-tiliisi

Voit tehdä muutoksia Hyperwallet-tilin tietoihin Partner Dashboardissa. Jos teet muutoksia Hyperwallet-tiliisi, sinun täytyy lisätä maksutapa uudelleen.

Tee näin:

 1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
 2. Klikkaa Maksut-osiossa Hallinnoi maksutapaa.
 3. Tee muutokset kenttiin Hyperwallet-tilin osiossa ja tutustu Hyperwalletin käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöön.
 4. Klikkaa Lähetä.

Shopify lähettää sinulle Hyperwallet-tilisi muutosten vahvistamista koskevan sähköpostiviestin. Sinun täytyy lisätä maksutapa, koska muutos nollaa tilisi.

Nykyisen maksutavan näyttäminen

Tee näin:

 1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
 2. Tarkasta nykyisen maksutavan tiedot Maksutapa-osion Maksut-kohdassa.

Voit myös klikata Hallinnoi maksutapoja tarkastellaksesi nykyistä maksutapaasi ja muita maassasi tai alueellasi käytettävissä olevia maksutapoja.

Käytettävissä olevien maksutapojen näyttäminen alueen ja valuutan mukaan

Käytettävissä olevat maksutavat vaihtelevat valitsemasi maan tai alueen ja valuutan mukaan.

Tee näin:

 1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
 2. Klikkaa Maksut-osiossa Hallinnoi maksutapaa.
 3. Valitse Maksutavan tiedot -osion Lisää siirtotapa -kohdasta ensin maasi/alueesi ja sitten valuuttasi.

Näet maassasi tai alueellasi käytettävissä olevat siirtotavat ja valuutan.

Maksutavan lisääminen

Sinulla voi olla vain yksi maksutapa. Jos haluat muuttaa nykyistä maksutapaasi, sinun on lisättävä uusi maksutapa vanhan maksutavan tilalle.

Vaatimukset

 • Olet luonut Hyperwallet-tilin.
 • Pankki- ja tilitietosi ovat valmiina käytettäviksi tarvittaessa.

Tee näin:

 1. Siirry Partner Dashboardissa kohtaan Asetukset.
 2. Klikkaa Maksut-osiossa Hallinnoi maksutapaa.
 3. Valitse Maksutavan tiedot -osion Lisää siirtotapa -kohdasta ensin PayPal-tilisi tai pankkitilisi maa tai alue ja sen jälkeen valuuttasi. Näet maassasi tai alueellasi käytettävissä olevat siirtotavat ja valuutan.
 4. Klikkaa siirtotapaa, jonka haluat lisätä.
 5. Täytä kentät ja klikkaa Lähetä.

Uuden maksutavan tiedot sijaitsevat kohdassa Nykyinen maksutapa, ja seuraava maksusi maksetaan tällä maksutavalla. Saat Shopifylta myös sähköpostiviestin, kun uusi maksutapa on vahvistettu.

Tulojen seuranta

Yhteistyökumppanin Partner Dashboardin Maksut-sivulla voit seurata eri lähteitä, joista olet saanut tuloja Shopify Partnerina. Shopifylta saamasi maksut siirretään tavallisiin maksuihin, jotka näkyvät tietueina Maksu-taulukossa.

Maksut jaetaan toimintatyypin mukaan. Myyntimaksut sisältävät sovellusmyynnin, teemamyynnin ja palvelumyynnin maksutiedot. Viittausmaksut sisältävät maksutiedot kehityskaupoista tapahtuvista ohjauksista ja Shopify Plus -suosituksista.

Saat lisätietoja maksun sisällöstä klikkaamalla päivämääräaluetta.

Maksujen tarkasteleminen

Saat yksityiskohtaisia tietoja kunkin maksun tulonlähteistä tarkastelemalla maksua.

Maksun rivikohdat kuvastavat Shopify-maksujen ja muiden sovellettavien maksujen jälkeen sinulle maksettavia maksuja. Käsitellyissä maksuissa on erilliset rivikohdat veroille ja maksuille. Lue lisää sovellettavista veroista ja maksuista kohdasta Shopify Partnerin tulot.

Tee näin:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Maksut.
 2. Klikkaa taulukon päivämääräaluetta.
 3. Jos haluat tarkastella yksittäisen aktiviteettityypin maksuja, klikkaa kyseisen toimintatyypin välilehteä. Jos haluat esimerkiksi nähdä vain sovellusmyynnin maksutiedot, klikkaa Sovellukset-välilehteä.

Epäonnistuneen maksun yrittäminen uudelleen

Jos maksu epäonnistuu, varmista, että maksutietosi ovat oikein ja että maksun määrä ei ylitä tapahtumille asetettuja rajoja. Katso lisätietoja maksuista, jotka epäonnistuvat tai ovat pidossa.

Kun olet varmistanut maksutiedot ja tapahtumarajat, voit yrittää käsitellä epäonnistunutta maksua uudelleen.

Tee näin:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Maksut.
 2. Siirry epäonnistuneeseen maksuun.
 3. Klikkaa Yritä uudelleen. Epäonnistunut-tunniste muuttuu Odottavaksi.
 4. Jos maksu epäonnistuu edelleen, tarkista asia PayPalista tai rahoituslaitoksesta ennen kuin otat yhteyttä Partner-tukeen.

Maksujen vieminen

Voit viedä maksutietueen CSV-tiedostoon.

Tee näin:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Maksut.
 2. Jos haluat viedä tietueen kaikista saamistasi maksuista, klikkaa vie maksut CSV-tiedostoon.
 3. Jos haluat viedä tietueen tietyn maksun rivikohdista, klikkaa haluamasi jakson päivämääräaluetta ja klikkaa sen jälkeen Vie maksut CSV-muodossa.

Maksu ja provisiolaskut

Partner Dashboardista voit ladata laskuja tietyn maksun yhteydessä veloitettuja maksuja tai maksettua provisiota varten. Laskuja on kahdenlaisia:

Maksu- ja provisiolaskut luodaan, kun maksu käsitellään. Et voi katsella odottavien tapahtumien laskuja.

Shopify-maksujen lasku

Shopify-maksun lasku on tietue provisio- ja käsittelymaksuista, jotka Shopify on veloittanut sinulta Shopifyssa tekemäsi toiminnan, kuten sovellusten, teemojen ja palvelujen myynnin perustella. Nämä laskut lähetetään sinulle Shopifysta. Jos Shopify-maksut ovat veronalaisia, jokainen sovellettava vero näkyy laskussa erillisenä rivikohtana. Laskun on tarkoitus listata sinulta veloitetut Shopify-maksut ja se, miten niissä sovelletut verot on laskettu.

Voit ladata Shopify-maksujen laskun.

Tee näin:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Maksut.
 2. Klikkaa päivämääräaluetta Maksut-taulukossa.
 3. Klikkaa Lataa Shopify-maksujen lasku.

Viittausprovision lasku

Suosituspalkkiolasku on kirjaus provisiosta, jonka Shopify maksaa sinulle suositustoiminnasta, kuten Shopify Plus -suosituksista ja testikaupasta ohjauksista. Nämä laskut osoitetaan puolestasi Shopifylle. Jos suosituspalkkiosi ovat veronalaisia, jokainen sovellettava vero näkyy laskussa erillisenä rivikohtana. Tämän laskun on tarkoitus ilmoittaa sinulle maksettu suosituspalkkio ja se, miten mahdolliset siihen sovellettavat verot on laskettu.

Voit ladata Shopify-maksujen laskun.

Tee näin:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Maksut.
 2. Klikkaa päivämääräaluetta Maksut-taulukossa.
 3. Klikkaa Lataa viittausprovision lasku.

Maksukiistat

Jos et mielestäsi ole saanut oikeaa korvausta, ota yhteyttä Partner-tukeen.