Maksun vastaanottaminen

Shopify-yhteistyökumppanina ansaitset rahaa sen perusteella, miten paljon osallistut Shopify-ekosysteemiin (toimintosi) ja mihin yhteistyökumppaniohjelmaan olet liittynyt. Tulot voivat myös vaihdella oman sijaintisi ja niiden kauppiaiden sijainnin mukaan, joiden kanssa teet yhteistyötä.

Shopify saattaa veloittaa veroja maksuistaan tai tietyissä tapauksissa maksaa veroja viittausprovisiostasi. Nämä verot määräytyvät sijaintisi, yhteistyökumppanitoiminnan ja yhteistyökumppanin tilin asetuksissa antamiesi verotietojen perusteella. Saatat olla velvollinen maksamaan kyseistä veroa asianmukaiselle viranomaisella. Saat lisätietoja tutustumalla kohtaan Shopify-yhteistyökumppanin tulot.

Miten tulosi lasketaan

Suosituspalkkiosi lasketaan kauppiaan Shopifylle maksaman tilausmaksun nettosumman perusteella ilman alennuksia tai hyvityksiä. Sovellus- ja teematulot lasketaan Shopify-myyjän tekemien sovellus- tai teemaostosten perusteella. Ennen kuin tulosi lasketaan, kauppiaan täytyy maksaa Shopifyn tilausmaksu, sovellusostos tai teemaostos.

Seuraavassa on muutamia tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa tuloihisi:

 • Jos kauppiaan laskun maksu epäonnistuu, tilausmaksuun, sovellusostokseen tai teemaostokseen perustuvat tulot maksetaan vasta, kun maksu on yritetty maksaa uudelleen ja sen käsittely on onnistunut.

 • Jos kauppiaan tili on jäädytetty maksamattomien maksujen takia, tilausmaksuun, sovellusostokseen tai teemaostokseen perustuvia tuloja ei makseta, ennen kuin kauppiaan tili on palautettu ja maksun käsittely on onnistunut.

 • Jos kauppias on saanut ilmaisen kokeilun osana kumppaniviittausprosessia, suosituspalkkiosi maksetaan vasta sen jälkeen, kun kauppias on maksanut ensimmäisen tilausmaksunsa.

Kaupat, joilla ei ole tilausmaksua, kuten Plus-lisäkaupat, eivät kasvata suositustuloja.

Lisätietoja siitä, miten voit ansaita rahaa Shopifyn yhteistyökumppaniohjelmassa, voit lukea kohdassa Shopify-yhteistyökumppanin tulot.

Miten maksut suoritetaan

Sinulla täytyy olla vähintään 25 dollarin arvosta tuloja Shopifylta. Tulot kerrytetään ja maksetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Kaikki tulot, jotka ovat kertyneet kuun ensimmäisestä päivästä kuun 15. päivän loppuun mennessä, maksetaan viiden arkipäivän kuluttua kuukauden 15. päivästä.
 • Kaikki tulot, jotka ovat kertyneet kuun 16. päivästä kuun viimeisen päivän loppuun mennessä, maksetaan viiden arkipäivän kuluttua kuukauden viimeisestä päivästä.

Shopify muuttaa maksutapahtumien käsittelyssä noudatettavaa tapaa 1. kesäkuuta 2020 alkaen. Myynti- ja viittaustoiminnot lasketaan jatkossa erikseen. Tämä tarkoittaa, että jos saavutat viittaustulojen raja-arvon, mutta et myyntituloja, viittaustulot maksetaan, mutta myyntitulot jatkavat kertymistään, kunnes ne saavuttavat tulojen raja-arvon. Saat ilmoituksen yhteistyökumppanin hallintapaneelissa ensimmäisen sinua koskevan maksujakson alussa.

Tulojen kokonaissummalle ja asiakasmäärälle ei ole ylärajaa.

Tulojen seuranta

Yhteistyökumppanin hallintapaneelin Maksut-sivulla voit seurata eri lähteitä, joista olet saanut tuloja Shopify-yhteistyökumppanina. Shopifylta saamasi maksut siirretään tavallisiin maksuihin, jotka näkyvät maksujaksoina Maksuhistoria-taulukossa.

Saat lisätietoja maksun sisällöstä klikkaamalla päivämääräaluetta.

Maksujen tarkasteleminen

Saat yksityiskohtaisia tietoja kunkin maksun tulonlähteistä tarkastelemalla maksua.

Toimintovaiheet:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Maksut.
 2. klikkaa taulukon päivämääräaluetta.
 3. Jos haluat tarkastella yksittäisen aktiviteettityypin maksuja, klikkaa kyseisen toimintotyypin välilehteä. Jos haluat esimerkiksi nähdä vain sovellusmyynnin maksutiedot, klikkaa Sovellukset-välilehteä.

Maksujesi vieminen

Voit viedä maksutietueen CSV-tiedostoon.

Toimintovaiheet:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Maksut.
 2. Jos haluat viedä tietueen kaikista saamistasi maksuista, klikkaa vie maksut CSV-tiedostoon.
 3. Jos haluat viedä tietueen tietyn maksun rivikohdista, klikkaa haluamasi jakson päivämääräaluetta ja klikkaa sen jälkeen Vie maksut CSV-muodossa.

Maksu ja provisiolaskut

Yhteistyökumppanin hallintapaneelista voit 1. kesäkuuta alkaen ladata laskuja tietyn maksun yhteydessä veloitettuja maksuja tai maksettua provisiota varten. Laskuja on kahdenlaisia:

 • Shopify-maksujen lasku
 • Viittausprovision lasku

Maksu- ja provisiolaskut luodaan, kun maksu käsitellään. Et voi katsella odottavien tapahtumien laskuja.

Shopify-maksujen lasku

Shopify-maksun lasku on tietue provisiomaksuista, jotka Shopify on veloittanut sinulta Shopifyssa tekemäsi toiminnan, kuten sovellusten, teemojen ja palvelujen myynnin perustella. Nämä laskut lähetetään sinulle Shopifysta. Jos Shopify-maksut ovat veronalaisia, jokainen sovellettava vero näkyy laskussa erillisenä rivikohtana. Laskun on tarkoitus listata sinulta veloitetut Shopify-maksut ja se, miten niissä sovelletut verot on laskettu.

Toimintovaiheet:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Maksut.
 2. Klikkaa päivämääräaluetta Maksut-taulukossa.
 3. Klikkaa Lataa Shopify-maksujen lasku.

Viittausprovision lasku

Viittausprovision lasku on tietue provisiosta, jota Shopify maksaa sinulle Shopifyssa tekemäsi viittaustoiminnan, kuten kumppaniviittausten, Shopify Plus -viittausten ja testikauppaviittausten perustella. Nämä laskut lähetetään puolestasi Shopifylle. Jos viittausprovisiosi ovat veronalaisia, jokainen sovellettava vero näkyy laskussa erillisenä rivikohtana. Laskun on tarkoitus listata sinulle maksettu provisio ja se, miten niissä sovelletut verot on laskettu.

Toimintovaiheet:

 1. klikkaa Partner Dashboardissa Maksut.
 2. Klikkaa päivämääräaluetta Maksut-taulukossa.
 3. Klikkaa Lataa viittausprovision lasku.

Maksukiistat

Jos olet sitä mieltä, että sinulle on maksettu liikaa tai liian vähän, ota yhteyttä Shopify-yhteistyökumppaneiden tukeen saadaksesi lisätietoja. Luemme viestisi ja teemme parhaamme ongelman ratkaisemiseksi.