Hantera ditt teams konton

Du kan välja vilken information varje teammedlem kan få åtkomst till från sidan Team i din partner-kontrollpanel. Det finns två olika typer av konton för teammedlemmar:

 • Ägare har tillstånd att se och göra allt. De kan också lägga till och ta bort andra ägare, eller ändra statusen för ett befintligt personalmedlemskonto till ett ägarkonto.
 • Personal kan bara se eller hantera känslig företagsinformation som t.ex. finansiella uppgifter, om du ger dem tillgång. Du kan också ge personal åtkomst till en del av butikerna som är kopplade till din partner-organisation.

Känsliga behörigheter

Du kan ge personal följande känsliga behörigheter. Dessa behörigheter styr den information som personal kan visa och hantera i partner-kontrollpanelen.

Känsliga tillstånd för partner-kontrollpanelen
Tillstånd Beskrivning
Visa ekonomi Visa och redigera utbetalningsinformation på sidan Inställningar och visa sidan Annonsfakturering. Kontoägare kan komma åt dessa sidor som standard.
Visa annonser Visa kontrollpanelen för annonsrapportering.
Hantera annonser Skapa och gör ändringar i annonser i Shopifys appbutik. Med den här behörigheten kan användare även visa kontrollpanelen för annonsrapportering.
Hantera appar Visa och redigera app-konfigurationer och listor i Shopifys appbutik. Med både denna behörighet och med Hantera appar kan en medarbetare exportera poster över aktuella användare för dina appar.
Hantera teman Visa och redigera temalistor och ladda upp en ny version till Shopify temabutik.
Hantera medlemmar Lägg till eller ta bort personer från teamet, ändra deras behörigheter och hantera deras åtkomst till butiker. Hantera teammedlemmar som har åtkomst till en butik från dess detaljsida.
Hantera offentliga listor Hantera appar, teman och expertlistor.
Hantera jobb Visa jobb, svara på jobbförfrågningar, skriv förslag och skicka in fakturor för jobb som skapats via Experts Marketplace.
Hantera affiliatekampanjer Visa sidan Affiliate-verktyg och affiliate-verktyg på sidan Hänvisningar. Hantera affiliatekampanjer.
Visa hänvisningar Visa sidan Hänvisningar.

Butiksåtkomst och åtgärder

Du kan ge anställda följande behörigheter till butiker som är anslutna till din partnerorganisation.

Åtkomst till utvecklingsbutik

Den här inställningen styr vilka utvecklingsbutiker som en anställd har åtkomst till.

 • Inga butiker: Den anställde har inte åtkomst till någon av utvecklingsbutikerna som är anslutna till din partnerorganisation.
 • Alla befintliga och framtida butiker:Den anställde har åtkomst till alla utvecklingsbutiker som är anslutna till din partnerorganisation.
 • Specifika butiker: Den anställde har endast åtkomst till de butiker som listas i listan Hantera åtkomst.

Åtgärder för utvecklingsbutik

Dessa inställningar styr vilka åtgärder som anställda kan vidta för utvecklingsbutiker som de har åtkomst till. Dessa inställningar är endast tillgängliga om Åtkomst till utvecklingsbutik är inställd på Alla befintliga och framtida butiker eller Specifika butiker.

 • Lägg till, arkivera och ta fram butiker från arkiv: Gör det möjligt för den anställde att skapa nya utvecklingsbutiker och arkivera eller ta fram butiker från arkiv, som de har åtkomst till.

  Om en anställd har åtkomst till endast specifika utvecklingsbutiker, beviljas de automatiskt åtkomst till alla nya utvecklingsbutiker som de skapar.

 • Överför butiker: Gör det möjligt för den anställde att överföra äganderätten för alla utvecklingsbutiker som de har åtkomst till.

Åtkomst till hanterad butik

Den här inställningen styr vilka hanterade butiker som en anställd har åtkomst till.

 • Inga butiker: Personal har inte åtkomst till någon hanterad butik som är kopplad till din partner-organisation.
 • Alla befintliga och framtida butiker: Personal har åtkomst till alla hanterade butiker som är anslutna till din partner-organisation.
 • Specifika butiker: Den anställde har endast åtkomst till de butiker som listas i listan Hantera åtkomst.

Åtgärder för hanterad butik

Den här inställningen styr vilka åtgärder som anställda kan vidta för hanterade butiker som de har åtkomst till. Den här inställningen är endast tillgänglig om Åtkomst till hanterad butik är inställd på Alla befintliga och framtida butiker eller Specifika butiker.

 • Lägg till och ta bort butiker: Gör det möjligt för den anställde att begära åtkomst till klienters butiker och ta bort partnerorganisationens åtkomst till alla butiker som de har åtkomst till.

  Om en anställd har åtkomst till endast specifika hanterade butiker, beviljas de automatiskt åtkomst till alla klientbutiker som de begär åtkomst till.

Åtkomst till Shopify Plus sandbox

Dessa inställningar styr vilka Shopify Plus sandbox-butiker som en anställd har åtkomst till. Dessa inställningar är endast tillgängliga om du är en del av en organisation för Shopify Plus-partner.

 • Inga butiker: Den anställde har inte åtkomst till någon av de Shopify Plus sandbox-butiker som är anslutna till din partnerorganisation.
 • Alla befintliga och framtida butiker: Personal har åtkomst till alla Shopify Plus sandbox-butiker som är anslutna till din partner-organisation.
 • Specifika butiker: Den anställde har endast åtkomst till de butiker som listas i listan Hantera åtkomst.

Åtgärder i Shopify Plus sandbox

Den här inställningen styr vilka åtgärder som anställda kan vidta för Shopify Plus sandbox-butiker som de har åtkomst till.

Den här inställningen är endast tillgänglig om Åtkomst till Shopify Plus sandbox-butik är inställd på Alla befintliga och framtida butiker eller Specifika butiker.

 • Lägg till, arkivera och ta fram Shopify Plus sandbox-butiker från arkivet: Gör det möjligt för en anställde att skapa nya Shopify Plus sandbox-butiker och arkivera eller ta fram butiker från arkiv, som de har åtkomst till.

  Om en anställd har åtkomst endast till specifika Shopify Plus sandbox-butiker, beviljas de automatiskt åtkomst till alla nya Shopify Plus sandbox-butiker som de skapar.

Hanterar åtkomst till specifik butik

Om en butiks behörighetsnivå är inställd på Specifika butiker kan du hantera vilka butiker som en medarbetare har åtkomst till från den anställdes profil. Du kan även ge en anställd åtkomst till en butik från sidan Teammedlemmar för en viss butik.

Steg:

 1. Klicka på teami din partnerpanel.
 2. Klicka på namnet på den person vars konto du vill ändra.
 3. Klicka på Hantera åtkomst under kategorin Butiksåtkomst och åtgärder för den behörighetstyp som du vill hantera.
 4. Markera kryssrutan bredvid ett butiksnamn för att ge den anställde åtkomst till butiken. Avmarkera kryssrutan bredvid ett butiksnamn för att annullera åtkomst.
 5. Klicka på Spara åtkomst för att spara dina ändringar.

Skapa ett nytt konto

Att bjuda in en ny teammedlem till din partner-kontrollpanel:

 1. Klicka på teami din partnerpanel.
 2. Bestäm vilken typ av konto du vill skapa och klicka sedan på antingen Bjud in ägare eller Bjud in medarbetare.

- Ägare har tillstånd att se och göra allt. De kan också lägga till och ta bort andra ägare, eller ändra statusen för ett befintligt personalmedlemskonto till ett ägarkonto. - Personal kan bara se eller hantera känslig företagsinformation som t.ex. finansiella uppgifter, om du ger dem tillgång.

 1. Ange en giltig e-postadress i fältet e-post.

 2. Gör följande om du skapar ett personalkonto:

- Välj den information som du vill att de ska kunna se i avsnittet Känsliga behörigheter. - Välj nivå av åtkomst efter butikstyp i avsnittet för Butiksåtkomst och åtgärder.

Du kan ändra dessa tillstånd senare om du vill.

 1. När du är klar klickar du på skicka inbjudan.

Ändra åtkomst till ett konto

Du kan göra följande ändringar i dina teamkonton:

 • Lägg till eller ta bort känsliga behörigheter för ett befintligt personalkonto.
 • Ändra statusen för ett personalkonto till ett ägarkonto.
 • Ta bort ett kontos åtkomst till din partner-kontrollpanel.

Steg:

 1. Klicka på teami din partnerpanel.
 2. Klicka på namnet på den person vars konto du vill ändra.
 3. Gör de ändringar som krävs för deras konto.
 4. Klicka på Spara när du är klar.

Ändra det språk du föredrar

Partner-kontrollpanelen finns tillgänglig på flera språk. Du kan välja det som du vill använda från din profilsida.

Steg:

 1. Klicka på ditt kontonamn från din partner-kontrollpanel.
  Öppna din profil
 2. Klicka på din profil.
 3. I avsnittet information väljer du det språk du vill använda från menyn föredraget språk.
 4. Klicka på Spara.

Säkra ditt konto

Du kan lägga till utökad säkerhet för ditt partnerkonto genom att aktivera appautentisering eller autentisering via SMS. Om du vill veta mer om dessa typer av autentiseringar, se säkra ditt konto med tvåstegsautentisering.

Steg:

 1. Klicka på ditt kontonamn från din partner-kontrollpanel.
  Öppna din profil
 2. Klicka på din profil.
 3. I avsnittet flerstegsautentisering klickar du på aktivera appautentisering eller aktivera autentisering med SMSoch följ sedan stegen för att säkra ditt konto.

Återställ ditt konto

Om någon loggar in på ditt personliga konto för partnerpanelen från en okänd enhet, kommer du att få ett e-postmeddelande som varnar dig om att ditt konto är anslutet till en ny enhet. Om du inte känner igen enheten kan det bero på att ditt konto har komprometterats. Om ditt konto har komprometterats, vidta genast åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Steg:

 1. Logga in på det e-postkonto som du använder för att logga in på partner-kontrollpanelen, och ändra sedan lösenordet för det e-postkontot.
 2. Logga in på partner-kontrollpanelen och ändra lösenordet för ditt personliga konto. Om du inte kan logga in, återställ ditt lösenord. Om du inte får ett e-postmeddelande för återställning av lösenord, kontakta Shopify support.
 3. Autentisera ditt konto med hjälp av tvåstegsautentisering: - Om du inte har aktiverat tvåstegsautentisering, gör det nu för extra säkerhet vid inloggning.

  • Om du inte har tillgång till den enhet du använder för att autentisera, loggar du in med någon av återställningskoderna som tillhandahölls när du konfigurerade tvåstegsautentisering.
  • Om en angripare lyckades ta sig förbi din tvåstegsautentisering, till exempel genom att stjäla din enhet, sedan ändra din enhet och konfigurera tvåstegsautentisering igen.
 4. Kontrollera och uppdatera dina bankuppgifter för det PayPal-konto du använder för betalningar från Shopify.

 5. Granska dina allmänna kontoinställningar för att säkerställa att all övrig information är korrekt.