Hantera ditt teams konton

Du kan välja vilken information varje teamkonto kan få åtkomst till från sidan team i din partner-kontrollpanel. Det finns två olika typer av konton:

 • Ägare har tillstånd att se och göra allt. De kan också lägga till och ta bort andra ägare, eller ändra statusen för ett befintligt personalmedlemskonto till ett ägarkonto.
 • Personal kan bara se eller hantera känslig företagsinformation som t.ex. finansiella uppgifter, om du ger dem tillgång.

Känsliga behörigheter

Du kan bevilja anställda följande tillstånd. Dessa tillstånd styr den information som den anställde kan visa och hantera i partner-kontrollpanelen.

Känsliga tillstånd för partner-kontrollpanelen
Tillstånd Beskrivning
Visa ekonomi Visa och redigera utbetalningsinformation på sidan Inställningar och visa sidan Annonsfakturering. Kontoägare kan komma åt dessa sidor som standard.
Visa annonser Visa kontrollpanelen för annonsrapportering.
Hantera annonser Skapa och gör ändringar i annonser i Shopifys appbutik. Med den här behörigheten kan användare även visa kontrollpanelen för annonsrapportering.
Hantera butiker Skapa, hantera, överlämna utvecklingsbutiker, begär åtkomst till butiker och logga in till butiker. Med både denna behörighet och med Hantera appar kan en medarbetare exportera poster över aktuella användare för dina appar.
Hantera appar Visa och redigera app-konfigurationer och listor i Shopifys appbutik. Med både denna behörighet och med Hantera appar kan en medarbetare exportera poster över aktuella användare för dina appar.
Hantera teman Visa och redigera temalistor och ladda upp en ny version till Shopify temabutik.
Hantera medlemmar Lägg till eller ta bort personer från teamet och ändra deras tillstånd.
Hantera offentliga listor Hantera appar, teman och expertlistor.
Hantera jobb Visa jobb, svara på jobbförfrågningar, skriv förslag och skicka in fakturor för jobb som skapats via Experts Marketplace.
Hantera affiliatekampanjer Visa sidan Affiliate-verktyg och affiliate-verktyg på sidan Hänvisningar. Hantera affiliatekampanjer.
Visa hänvisningar Visa sidan Hänvisningar.

Skapa ett nytt konto

Att bjuda in en ny teammedlem till din partner-kontrollpanel:

 1. Klicka på teami din partnerpanel.
 2. Bestäm vilken typ av konto du vill skapa och klicka sedan på antingen Bjud in ägare eller Bjud in medarbetare.

- Ägare har tillstånd att se och göra allt. De kan också lägga till och ta bort andra ägare, eller ändra statusen för ett befintligt personalmedlemskonto till ett ägarkonto. - Personal kan bara se eller hantera känslig företagsinformation som t.ex. finansiella uppgifter, om du ger dem tillgång.

 1. Ange en giltig e-postadress i fältet e-post.

 2. Om du skapar ett personalkonto väljer du den information som du vill att de ska kunna se i avsnittet Känsliga behörigheter. Du kan ändra dessa tillstånd senare om du vill.

 3. När du är klar klickar du på skicka inbjudan.

Ändra åtkomst till ett konto

Du kan göra följande ändringar i dina teamkonton:

 • Lägg till eller ta bort känsliga behörigheter för ett befintligt personalkonto.
 • Ändra statusen för ett personalkonto till ett ägarkonto.
 • Ta bort ett kontos åtkomst till din partner-kontrollpanel.

Steg:

 1. Klicka på teami din partnerpanel.
 2. Klicka på namnet på den person vars konto du vill ändra.
 3. Gör de ändringar som krävs för deras konto.
 4. Klicka på Spara när du är klar.

Ändra det språk du föredrar

Partner-kontrollpanelen finns tillgänglig på flera språk. Du kan välja det som du vill använda från din profilsida.

Steg:

 1. Klicka på ditt kontonamn från din partner-kontrollpanel.
  Öppna din profil
 2. Klicka på din profil.
 3. I avsnittet information väljer du det språk du vill använda från menyn föredraget språk.
 4. Klicka på Spara.

Säkra ditt konto

Du kan lägga till utökad säkerhet för ditt partnerkonto genom att aktivera appautentisering eller autentisering via SMS. Om du vill veta mer om dessa typer av autentiseringar, se säkra ditt konto med tvåstegsautentisering.

Steg:

 1. Klicka på ditt kontonamn från din partner-kontrollpanel.
  Öppna din profil
 2. Klicka på din profil.
 3. I avsnittet flerstegsautentisering klickar du på aktivera appautentisering eller aktivera autentisering med SMSoch följ sedan stegen för att säkra ditt konto.

Återställ ditt konto

Om någon loggar in på ditt personliga konto för partnerpanelen från en okänd enhet, kommer du att få ett e-postmeddelande som varnar dig om att ditt konto är anslutet till en ny enhet. Om du inte känner igen enheten kan det bero på att ditt konto har komprometterats. Om ditt konto har komprometterats, vidta genast åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Steg:

 1. Logga in på det e-postkonto som du använder för att logga in på partner-kontrollpanelen, och ändra sedan lösenordet för det e-postkontot.
 2. Logga in på partner-kontrollpanelen och ändra lösenordet för ditt personliga konto. Om du inte kan logga in, återställ ditt lösenord. Om du inte får ett e-postmeddelande för återställning av lösenord, kontakta Shopify support.
 3. Autentisera ditt konto med hjälp av tvåstegsautentisering: - Om du inte har aktiverat tvåstegsautentisering, gör det nu för extra säkerhet vid inloggning.

  • Om du inte har tillgång till den enhet du använder för att autentisera, loggar du in med någon av återställningskoderna som tillhandahölls när du konfigurerade tvåstegsautentisering.
  • Om en angripare lyckades ta sig förbi din tvåstegsautentisering, till exempel genom att stjäla din enhet, sedan ändra din enhet och konfigurera tvåstegsautentisering igen.
 4. Kontrollera och uppdatera dina bankuppgifter för det PayPal-konto du använder för betalningar från Shopify.

 5. Granska dina allmänna kontoinställningar för att säkerställa att all övrig information är korrekt.