Återställningskoder för tvåstegsautentisering

När du ställer in en tvåstegsautentiseringsmetod har du möjlighet att spara tio återställningskoder och förvara dem på ett säkert ställe. Återställningskoder gör det möjligt för dig att komma åt din Shopify-administratör om någon annan autentiseringsmetod inte är tillgänglig. Om du t.ex. inte har tillgång till din mobila enhet kan du använda en av dina återställningskoder för att logga in på ditt konto om det har tvåstegsautentisering aktiverad.

Spara dina återställningskoder på en säker och konfidentiell plats som du kan komma åt oavsett var du befinner dig. Du kan skriva ut, kopiera eller ladda ner återställningskoderna. Du kan även lagra dina återställningskoder i en lösenordshanterare eller en molnlagringsplats som du enkelt kan komma åt, till exempel följande:

Hämta och spara dina återställningskoder

Om du inte har sparat dina återställningskoder när du ställer in din autentiseringsmetod kan du när som helst hämta dem. Du måste vara inloggad på ditt Shopify-konto för att hämta dina återställningskoder.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, klicka på ditt användarnamn och kontobild.
 2. Klicka på Hantera konto > Säkerhet.

 3. Klicka på Visa koder i avsnittet Tvåstegsautentisering under Spara dina återställningskoder.

 4. Valfritt: Om du tidigare har använt alla tio av dina återställningskoder klickar du på Generera nya koder.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Skriv ut koder för att skriva ut en PDF- eller en papperskopia med återställningskoderna.
  • Klicka på Kopiera koder för att kopiera och klistra in återställningskoderna i ett elektroniskt dokument.
  • Klicka på Ladda ner koder för att ladda ner återställningskoderna till en txt-fil på din enhet.
 6. Lagra dina återställningskoder på en säker, konfidentiell plats.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis