รหัสกู้คืนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

เมื่อคุณตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น คุณจะมีโอกาสบันทึกรหัสการกู้คืนทั้ง 10 รหัสและจัดเก็บรหัสดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งรหัสการกู้คืนจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify ได้หากวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณเข้าถึงอุปกรณ์มือถือของคุณไม่ได้ คุณสามารถใช้หนึ่งในรหัสการกู้คืนเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ หากบัญชีดังกล่าวเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นอยู่

จัดเก็บรหัสการกู้คืนของคุณลงในที่ปลอดภัยและเป็นความลับซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ คุณสามารถพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดรหัสการกู้คืนได้ นอกจากนี้ คุณสามารถจัดเก็บรหัสการกู้คืนไว้ในตัวจัดการรหัสผ่านหรือที่ตั้งการจัดเก็บบนระบบคลาวด์ที่คุณสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เช่น:

ค้นคืนและบันทึกรหัสการกู้คืนของคุณ

หากคุณไม่ได้บันทึกรหัสการกู้คืนเอาไว้เมื่อคุณตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตน คุณสามารถรับรหัสอีกครั้งได้ทุกเวลา คุณต้องเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณเพื่อรับรหัสการกู้คืนอีกครั้ง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ชื่อร้านค้าที่ด้านขวาบน
 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ > ความปลอดภัย

 3. ในส่วนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ภายใต้บันทึกรหัสกู้คืนของคุณ ให้คลิกที่ดูรหัส

 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณใช้รหัสการกู้คืนทั้ง 10 รหัสจนหมดแล้ว ให้คลิกที่ “สร้างรหัสใหม่

 5. หากต้องการแสดงรหัสการกู้คืนบนหน้าจอ คลิก "รหัสการกู้คืน"

 6. หากต้องการบันทึกสำเนารหัสของคุณ ให้ปฏิบัติตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการพิมพ์ PDF หรือพิมพ์รหัสการกู้คืนใส่กระดาษ ให้คลิกที่ “พิมพ์รหัส
  • หากต้องการคัดลอกและวางรหัสการกู้คืนลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกที่ “คัดลอกรหัส
  • หากต้องการดาวน์โหลดรหัสการกู้คืนเก็ไว้เป็นไฟล์ .txt บนอุปกรณ์ของคุณ ให้คลิกที่ “ดาวน์โหลดรหัส
 7. จัดเก็บรหัสการกู้คืนของคุณลงในที่ปลอดภัยและเป็นความลับ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี