การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นโดยใช้ข้อความ SMS

คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์มือถือสำหรับใช้รับข้อความ SMS ที่ระบุรหัสตัวเลขหกหลักที่ใช้ได้ครั้งเดียวเมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ แต่คุณจะต้องป้อนรหัสนี้เพิ่มเติมจากข้อมูลประจำตัวอื่นๆ ของคุณด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ชื่อร้านค้าที่ด้านขวาบน
 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ > ความปลอดภัย

 3. ในส่วนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ให้คลิกที่ “เปิดการยืนยันแบบสองชั้น

 4. กรอกรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิก “ถัดไป

 5. จากรายการวิธีการยืนยันตัวตน ให้เลือกการส่ง SMS

 6. เลือกรหัสประเทศ จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

 7. คลิกส่งรหัสยืนยันตัวตน

 8. ดูที่โทรศัพท์มือถือว่าได้รับข้อความ SMS หรือไม่

 9. รับรหัสหกหลักจากข้อความจากนั้นป้อนรหัสในส่วน ตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณ

 10. คลิก “เปิด

 11. บันทึกรหัสการกู้คืนไว้เผื่อในกรณีที่คุณสูญเสียสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บรหัสไว้ในที่ปลอดภัยนอกระบบออนไลน์ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง เช่น ในอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และเอกสารที่พิมพ์ออกมา

จากนั้น คุณจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อื่นอีกอย่างน้อยหนึ่งหมายเลขเพื่อใช้เป็นวิธีสำรองในการยืนยันตัวตนได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี